Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Uredba o prestanku važenja Uredbe o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
19.01.2018. 05.02.2018. 07.02.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima
18.01.2018. 01.02.2018. 02.02.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o infrastrukturi za ukapljeni prirodni plin
17.01.2018. 31.01.2018. 15.02.2018. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o nuklearnom osiguranju
17.01.2018. 18.02.2018. 19.03.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
16.01.2018. 26.01.2018. 29.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt pravilnika o izmjenama pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
16.01.2018. 16.02.2018. 16.03.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
15.01.2018. 14.02.2018. 14.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku
15.01.2018. 14.02.2018. 14.03.2018. Otvoren Pogledaj
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga s konačnim prijedlogom zakona
12.01.2018. 10.02.2018. 14.02.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo hrvatskih branitelja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata
12.01.2018. 26.01.2018. 30.04.2018. Otvoren Pogledaj