Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019.
Datum otvaranja: 25.07.2017. Datum zatvaranja: 24.08.2017. Očekivana objava izvješća: 15.09.2017. 54 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 24.07.2017. Datum zatvaranja: 25.08.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 24.07.2017. Datum zatvaranja: 25.08.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 30.07.2017. Očekivana objava izvješća: 11.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 21.08.2017. Očekivana objava izvješća: 21.09.2017. 51 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 67 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o građevinskoj bruto površini
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 21.08.2017. Očekivana objava izvješća: 31.08.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o mesnim proizvodima
Datum otvaranja: 20.07.2017. Datum zatvaranja: 21.08.2017. Očekivana objava izvješća: 29.09.2017. 31 kom.
Izvješća objavljena