Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje s javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“ (ITU mehanizam)
4 kom.
03.09.2018. 17.09.2018. 01.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o načinu vođnja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
0 kom.
23.08.2018. 22.09.2018. 22.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
0 kom.
23.08.2018. 22.09.2018. 22.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE
1 kom.
23.08.2018. 22.09.2018. 26.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o prijedlogu nacrta Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj
2 kom.
24.08.2018. 24.09.2018. 08.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
1 kom.
23.08.2018. 28.09.2018. 15.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
1 kom.
23.08.2018. 28.09.2018. 15.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu
33 kom.
27.08.2018. 11.09.2018. 25.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Uredba o postupcima i metodama koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja dionicama i udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske
0 kom.
27.08.2018. 27.09.2018. 27.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
0 kom.
27.08.2018. 27.09.2018. 27.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj