Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7510

Otvorena savjetovanja

40

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Državni zavod za mjeriteljstvo Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Datum otvaranja: 21.11.2018. Datum zatvaranja: 21.12.2018. Očekivana objava izvješća: 04.01.2019. 8 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za mjeriteljstvo Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Datum otvaranja: 21.11.2018. Datum zatvaranja: 21.12.2018. Očekivana objava izvješća: 04.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 07.01.2019. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 04.12.2018. Očekivana objava izvješća: 06.12.2018. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 04.12.2018. Očekivana objava izvješća: 06.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Programu praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 21.12.2018. Očekivana objava izvješća: 31.12.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Uredbi o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2017. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 21.12.2018. Očekivana objava izvješća: 24.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 19.12.2018. 128 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 19.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 19.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena