Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

51

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6889

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 19.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 19.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
Datum otvaranja: 20.11.2018. Datum zatvaranja: 05.12.2018. Očekivana objava izvješća: 19.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 04.12.2018. Očekivana objava izvješća: 07.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku i sadržaju obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita obuci i usavršavanju povjerenika
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnog odabira
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o registru nesolventnosti
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača
Datum otvaranja: 19.11.2018. Datum zatvaranja: 18.12.2018. Očekivana objava izvješća: 08.01.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena