Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 01.07.2016. Očekivana objava izvješća: 11.07.2016. 51 kom.
Izvješća objavljena
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 01.07.2016. Očekivana objava izvješća: 11.07.2016. 82 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 16 „Suradnja“iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 08.07.2016. Očekivana objava izvješća: 08.08.2016. 26 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnoga kurikuluma za umjetničko obrazovanje
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 15.11.2016. Očekivana objava izvješća: 28.02.2017. 4 kom.
Zatvoren
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o udrugama
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 26.06.2016. Očekivana objava izvješća: 01.07.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 17.07.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 04.07.2016. Očekivana objava izvješća: 08.07.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Datum otvaranja: 15.06.2016. Datum zatvaranja: 30.06.2016. Očekivana objava izvješća: 08.07.2016. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2016. godine
Datum otvaranja: 14.06.2016. Datum zatvaranja: 29.06.2016. Očekivana objava izvješća: 12.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Iskazu o procjeni učinaka propisa
Datum otvaranja: 14.06.2016. Datum zatvaranja: 29.06.2016. Očekivana objava izvješća: 29.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena