Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 10.09.2015. Datum zatvaranja: 12.10.2015. Očekivana objava izvješća: 12.11.2015. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova
Datum otvaranja: 10.09.2015. Datum zatvaranja: 25.09.2015. Očekivana objava izvješća: 25.10.2015. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Datum otvaranja: 10.09.2015. Datum zatvaranja: 25.09.2015. Očekivana objava izvješća: 30.09.2015. 47 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Prijedlog uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 14.09.2015. Očekivana objava izvješća: 15.09.2015. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo državne imovine (neaktivna) Nacrt prijedloga „Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 09.10.2015. Očekivana objava izvješća: 14.10.2015. 28 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) JAVNO SAVJETOVANJE O UREDBI O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 08.10.2015. Očekivana objava izvješća: 30.10.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 30.09.2015. Očekivana objava izvješća: 30.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 23.10.2015. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 28.09.2015. 20 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 28.09.2015. 12 kom.
Izvješća objavljena