Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo hrvatskih branitelja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata
0 kom.
12.01.2018. 26.01.2018. 30.04.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Agencija za elektroničke medije Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija
14 kom.
20.05.2016. 20.06.2016. 20.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska vatrogasna zajednica Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama
23 kom.
24.08.2020. 24.09.2020. 30.09.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Programa vozačkog ispita
28 kom.
08.12.2017. 18.12.2017. 19.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Središnji državni ured za šport Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu sektorske analize za 2020. godinu
0 kom.
02.09.2019. 16.09.2019. 16.10.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna geodetska uprava Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020 sa Strateškim planom NIPP-a
5 kom.
18.04.2017. 18.05.2017. 26.05.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru
0 kom.
14.01.2020. 17.02.2020. 27.02.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo turizma Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
0 kom.
25.03.2019. 24.04.2019. 08.05.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji
0 kom.
29.04.2019. 28.05.2019. 29.05.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o o suradnji u zaštiti potrošača)
0 kom.
15.02.2019. 03.03.2019. 06.03.2019. Izvješća objavljena Pogledaj