Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Datum otvaranja: 21.02.2017. Datum zatvaranja: 21.03.2017. Očekivana objava izvješća: 31.03.2017. 18 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Datum otvaranja: 20.02.2017. Datum zatvaranja: 22.03.2017. Očekivana objava izvješća: 01.06.2017. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU KNJIŽNICA I KNJIŽNICA U SASTAVU
Datum otvaranja: 20.02.2017. Datum zatvaranja: 02.03.2017. Očekivana objava izvješća: 03.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 20.02.2017. Datum zatvaranja: 06.03.2017. Očekivana objava izvješća: 06.04.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o prijedlogu Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije
Datum otvaranja: 20.02.2017. Datum zatvaranja: 22.03.2017. Očekivana objava izvješća: 22.04.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
Datum otvaranja: 17.02.2017. Datum zatvaranja: 21.03.2017. Očekivana objava izvješća: 21.04.2017. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa
Datum otvaranja: 17.02.2017. Datum zatvaranja: 04.03.2017. Očekivana objava izvješća: 01.05.2017. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
Datum otvaranja: 17.02.2017. Datum zatvaranja: 04.03.2017. Očekivana objava izvješća: 03.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac
Datum otvaranja: 16.02.2017. Datum zatvaranja: 20.03.2017. Očekivana objava izvješća: 03.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu uredbe o koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Datum otvaranja: 16.02.2017. Datum zatvaranja: 03.03.2017. Očekivana objava izvješća: 17.03.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena