Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina
Datum otvaranja: 27.02.2018. Datum zatvaranja: 29.03.2018. Očekivana objava izvješća: 13.04.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode
Datum otvaranja: 27.02.2018. Datum zatvaranja: 29.03.2018. Očekivana objava izvješća: 29.04.2018. 15 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu korištenja znaka crvenog križa, kao znaka raspoznavanja i znaka zaštite u miru i oružanom sukobu, za obilježavanje pripadnosti osoba, izgled iskaznica, način isticanja znaka na objektima, predmetima, vozilima i opremi u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa
Datum otvaranja: 27.02.2018. Datum zatvaranja: 29.03.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
Datum otvaranja: 27.02.2018. Datum zatvaranja: 13.03.2018. Očekivana objava izvješća: 19.03.2018. 63 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Uredbi o izmjeni i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Datum otvaranja: 27.02.2018. Datum zatvaranja: 20.03.2018. Očekivana objava izvješća: 20.04.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura
Datum otvaranja: 26.02.2018. Datum zatvaranja: 28.03.2018. Očekivana objava izvješća: 28.05.2018. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 23.02.2018. Datum zatvaranja: 03.03.2018. Očekivana objava izvješća: 07.03.2018. 21 kom.
Izvješća objavljena
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Obrazac prethodne procjene za Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora
Datum otvaranja: 22.02.2018. Datum zatvaranja: 09.03.2018. Očekivana objava izvješća: 29.03.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu
Datum otvaranja: 22.02.2018. Datum zatvaranja: 09.03.2018. Očekivana objava izvješća: 09.05.2018. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 21.02.2018. Datum zatvaranja: 05.03.2018. Očekivana objava izvješća: 09.03.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena