Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 06.07.2017. Očekivana objava izvješća: 20.07.2017. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 05.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 04.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 04.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 04.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijendosih papira i ponovne uporabe
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 07.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Prijedloga II. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Datum otvaranja: 02.06.2017. Datum zatvaranja: 16.06.2017. Očekivana objava izvješća: 20.06.2017. 43 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
Datum otvaranja: 01.06.2017. Datum zatvaranja: 09.06.2017. Očekivana objava izvješća: 13.06.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Datum otvaranja: 01.06.2017. Datum zatvaranja: 29.06.2017. Očekivana objava izvješća: 30.06.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena