Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7501

Otvorena savjetovanja

32

Zatvorena savjetovanja

521

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
Datum otvaranja: 12.11.2020. Datum zatvaranja: 12.12.2020. Očekivana objava izvješća: 27.12.2020. 181 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
Datum otvaranja: 12.11.2020. Datum zatvaranja: 20.11.2020. Očekivana objava izvješća: 30.11.2020. 0 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br.1286/2014
Datum otvaranja: 12.11.2020. Datum zatvaranja: 20.11.2020. Očekivana objava izvješća: 30.11.2020. 4 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja
Datum otvaranja: 12.11.2020. Datum zatvaranja: 20.11.2020. Očekivana objava izvješća: 30.11.2020. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
Datum otvaranja: 11.11.2020. Datum zatvaranja: 26.11.2020. Očekivana objava izvješća: 03.12.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011
Datum otvaranja: 11.11.2020. Datum zatvaranja: 11.12.2020. Očekivana objava izvješća: 18.12.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom
Datum otvaranja: 11.11.2020. Datum zatvaranja: 11.12.2020. Očekivana objava izvješća: 11.01.2021. 20 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine
Datum otvaranja: 10.11.2020. Datum zatvaranja: 14.11.2020. Očekivana objava izvješća: 16.11.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za studeni/prosinac 2020. godine
Datum otvaranja: 10.11.2020. Datum zatvaranja: 14.11.2020. Očekivana objava izvješća: 16.11.2020. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Datum otvaranja: 10.11.2020. Datum zatvaranja: 10.12.2020. Očekivana objava izvješća: 10.01.2021. 1 kom.
Izvješća objavljena