Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Pravoslavni vjeronauk
Datum otvaranja: 22.07.2016. Datum zatvaranja: 15.11.2016. Očekivana objava izvješća: 28.02.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Islamski vjeronauk
Datum otvaranja: 22.07.2016. Datum zatvaranja: 15.11.2016. Očekivana objava izvješća: 28.02.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o međunarodnom privatnom pravu
Datum otvaranja: 21.07.2016. Datum zatvaranja: 19.09.2016. Očekivana objava izvješća: 19.10.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“
Datum otvaranja: 21.07.2016. Datum zatvaranja: 19.08.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Uredbe o obrascima i vrednovanju Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 19.07.2016. Datum zatvaranja: 04.08.2016. Očekivana objava izvješća: 05.09.2016. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje
Datum otvaranja: 18.07.2016. Datum zatvaranja: 15.11.2016. Očekivana objava izvješća: 28.02.2017. 44 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o nacrtu Prijedloga Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015)
Datum otvaranja: 18.07.2016. Datum zatvaranja: 25.07.2016. Očekivana objava izvješća: 27.07.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Program Sufinanciranje analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) 2016. godine
Datum otvaranja: 18.07.2016. Datum zatvaranja: 18.08.2016. Očekivana objava izvješća: 19.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog Odluke o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti
Datum otvaranja: 18.07.2016. Datum zatvaranja: 18.08.2016. Očekivana objava izvješća: 18.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje o Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (Test malog i srednjeg poduzetništva - MSP test)
Datum otvaranja: 18.07.2016. Datum zatvaranja: 02.08.2016. Očekivana objava izvješća: 18.08.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena