Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

520

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) JAVNO SAVJETOVANJE O UREDBI O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 08.10.2015. Očekivana objava izvješća: 30.10.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 30.09.2015. Očekivana objava izvješća: 30.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 23.10.2015. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 28.09.2015. 20 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 28.09.2015. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 22.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 22.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 22.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zdravstva Javna rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 07.10.2015. Očekivana objava izvješća: 12.10.2015. 50 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 22.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena