Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“
17.03.2020. 08.05.2020. 31.05.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19)
03.04.2020. 04.05.2020. 29.05.2020. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
02.04.2020. 02.05.2020. 08.05.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga pravilnika o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
20.03.2020. 20.04.2020. 20.05.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
20.03.2020. 20.04.2020. 20.05.2020. Otvoren Pogledaj
Državni inspektorat Savjetovanje sa zaintersiranom javnošću o prijedlogu Naputka o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
03.04.2020. 18.04.2020. 21.04.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba
01.04.2020. 15.04.2020. 15.05.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o stanovanju
01.04.2020. 15.04.2020. 15.05.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
01.04.2020. 15.04.2020. 15.05.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
30.03.2020. 14.04.2020. 15.05.2020. Otvoren Pogledaj