Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
07.02.2020. 17.02.2020. 20.02.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
07.02.2020. 16.02.2020. 31.03.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
17.01.2020. 16.02.2020. 16.04.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga akcijskog plana za prevenciju i nadzor nad kroničnim nezaraznim bolestima 2020. - 2026
17.01.2020. 16.02.2020. 14.04.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu naknadne procjene učinka Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
17.01.2020. 15.02.2020. 24.02.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo kulture Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
30.01.2020. 15.02.2020. 15.04.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda
29.01.2020. 14.02.2020. 28.02.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
16.01.2020. 14.02.2020. 13.03.2020. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
15.01.2020. 14.02.2020. 06.03.2020. Zatvoren Pogledaj
Državna geodetska uprava Prijedlog Uredbe o snimanju iz zraka
14.01.2020. 14.02.2020. 24.02.2020. Zatvoren Pogledaj