Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
13 kom.
16.05.2016. 30.05.2016. 31.08.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice
1 kom.
29.04.2016. 29.05.2016. 10.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Prijedlog Okvira nacionalnoga kurikuluma
68 kom.
27.04.2016. 27.05.2016. 13.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
5 kom.
06.05.2016. 27.05.2016. 27.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo kulture Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona
6 kom.
11.05.2016. 27.05.2016. 24.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja
8 kom.
12.05.2016. 26.05.2016. 15.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu Trećeg izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013. - prosinac 2014. godine
0 kom.
25.04.2016. 25.05.2016. 18.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine
6 kom.
21.04.2016. 23.05.2016. 14.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine
2 kom.
21.04.2016. 23.05.2016. 14.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
0 kom.
22.04.2016. 22.05.2016. 10.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj