Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7496

Otvorena savjetovanja

32

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6868

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE
Datum otvaranja: 23.08.2018. Datum zatvaranja: 22.09.2018. Očekivana objava izvješća: 26.09.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva
Datum otvaranja: 22.08.2018. Datum zatvaranja: 24.09.2018. Očekivana objava izvješća: 26.09.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva
Datum otvaranja: 22.08.2018. Datum zatvaranja: 24.09.2018. Očekivana objava izvješća: 26.09.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini
Datum otvaranja: 22.08.2018. Datum zatvaranja: 01.09.2018. Očekivana objava izvješća: 15.09.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine
Datum otvaranja: 22.08.2018. Datum zatvaranja: 03.09.2018. Očekivana objava izvješća: 04.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje s javnošću o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“
Datum otvaranja: 21.08.2018. Datum zatvaranja: 12.09.2018. Očekivana objava izvješća: 08.10.2018. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.
Datum otvaranja: 21.08.2018. Datum zatvaranja: 20.09.2018. Očekivana objava izvješća: 14.10.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 20.08.2018. Datum zatvaranja: 04.09.2018. Očekivana objava izvješća: 20.09.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 20.08.2018. Datum zatvaranja: 04.09.2018. Očekivana objava izvješća: 20.09.2018. 1 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 17.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 160 kom.
Izvješća objavljena