Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

520

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Datum otvaranja: 27.08.2018. Datum zatvaranja: 29.08.2018. Očekivana objava izvješća: 12.09.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo državne imovine (neaktivna) Konačni prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine
Datum otvaranja: 27.08.2018. Datum zatvaranja: 27.09.2018. Očekivana objava izvješća: 27.10.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu nacrta Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj
Datum otvaranja: 24.08.2018. Datum zatvaranja: 24.09.2018. Očekivana objava izvješća: 08.10.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Datum otvaranja: 23.08.2018. Datum zatvaranja: 28.09.2018. Očekivana objava izvješća: 15.10.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
Datum otvaranja: 23.08.2018. Datum zatvaranja: 28.09.2018. Očekivana objava izvješća: 15.10.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o načinu vođnja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 23.08.2018. Datum zatvaranja: 22.09.2018. Očekivana objava izvješća: 22.10.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 23.08.2018. Datum zatvaranja: 22.09.2018. Očekivana objava izvješća: 22.10.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE
Datum otvaranja: 23.08.2018. Datum zatvaranja: 22.09.2018. Očekivana objava izvješća: 26.09.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva
Datum otvaranja: 22.08.2018. Datum zatvaranja: 24.09.2018. Očekivana objava izvješća: 26.09.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva
Datum otvaranja: 22.08.2018. Datum zatvaranja: 24.09.2018. Očekivana objava izvješća: 26.09.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena