Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu
20.05.2019. 20.06.2019. 27.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju
17.05.2019. 17.06.2019. 17.07.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
20.05.2019. 16.06.2019. 24.06.2019. Otvoren Pogledaj
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o Središnjem registru državne imovine
16.05.2019. 14.06.2019. 19.06.2019. Otvoren Pogledaj
Državna geodetska uprava Nacrt Pravilnika o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina
13.05.2019. 13.06.2019. 01.07.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata
13.05.2019. 12.06.2019. 12.07.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
14.05.2019. 12.06.2019. 10.07.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
13.05.2019. 10.06.2019. 12.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
09.05.2019. 10.06.2019. 08.07.2019. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za mjeriteljstvo Prijedlog Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga
10.05.2019. 10.06.2019. 21.06.2019. Otvoren Pogledaj