Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
19.04.2019. 20.05.2019. 20.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
18.04.2019. 18.05.2019. 07.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o sigurnosti igračaka
17.04.2019. 17.05.2019. 17.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izradi analize troškova i koristi
17.04.2019. 16.05.2019. 31.05.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita
12.04.2019. 15.05.2019. 24.05.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora
09.04.2019. 09.05.2019. 09.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
09.04.2019. 09.05.2019. 10.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
09.04.2019. 09.05.2019. 10.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo kulture PRAVILNIK O STRUČNIM MUZEJSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA
09.04.2019. 09.05.2019. 09.07.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
10.04.2019. 09.05.2019. 31.05.2019. Otvoren Pogledaj