Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge
Datum otvaranja: 05.02.2024. Datum zatvaranja: 11.02.2024. Očekivana objava izvješća: 29.02.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju popisa građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
Datum otvaranja: 05.02.2024. Datum zatvaranja: 06.03.2024. Očekivana objava izvješća: 08.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode
Datum otvaranja: 05.02.2024. Datum zatvaranja: 06.03.2024. Očekivana objava izvješća: 01.06.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 11.02.2024. Očekivana objava izvješća: 13.02.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o naknadama i troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 11.02.2024. Očekivana objava izvješća: 16.02.2024. 10 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska psihološka komora Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu članova tijela Hrvatske psihološke komore
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 03.03.2024. Očekivana objava izvješća: 15.06.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma i sporta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu programa javnih potreba u sportu na državnoj razini za 2024. godinu
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 04.03.2024. Očekivana objava izvješća: 04.04.2024. 12 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Datum otvaranja: 02.02.2024. Datum zatvaranja: 04.03.2024. Očekivana objava izvješća: 15.03.2024. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra ishoda liječenja osiguranih osoba lijekovima koji nisu utvrđeni listama lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te lijekovima s liste lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za koje osigurana osoba ne ispunjava medicinske indikacije
Datum otvaranja: 01.02.2024. Datum zatvaranja: 02.03.2024. Očekivana objava izvješća: 02.05.2024. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva
Datum otvaranja: 01.02.2024. Datum zatvaranja: 16.02.2024. Očekivana objava izvješća: 20.02.2024. 2 kom.
Izvješća objavljena