Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

523

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 67 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o građevinskoj bruto površini
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Datum otvaranja: 21.07.2017. Datum zatvaranja: 21.08.2017. Očekivana objava izvješća: 31.08.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o mesnim proizvodima
Datum otvaranja: 20.07.2017. Datum zatvaranja: 21.08.2017. Očekivana objava izvješća: 29.09.2017. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Datum otvaranja: 20.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 27.08.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 19.07.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 04.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 19.07.2017. Datum zatvaranja: 03.08.2017. Očekivana objava izvješća: 18.08.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 16 Suradnja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 18.07.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 31.08.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) SAVJETOVANJE O PRETHODNOJ PROCJENI ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 18.07.2017. Datum zatvaranja: 02.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.09.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena