Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
0 kom.
21.07.2017. 30.07.2017. 11.08.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo kulture Savjetovanje o Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva
51 kom.
21.07.2017. 21.08.2017. 21.09.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
67 kom.
21.07.2017. 20.08.2017. 01.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt Pravilnika o građevinskoj bruto površini
31 kom.
21.07.2017. 20.08.2017. 01.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
5 kom.
21.07.2017. 20.08.2017. 01.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
5 kom.
21.07.2017. 21.08.2017. 31.08.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o mesnim proizvodima
31 kom.
20.07.2017. 21.08.2017. 29.09.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
4 kom.
20.07.2017. 20.08.2017. 27.08.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
0 kom.
19.07.2017. 18.08.2017. 04.09.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
2 kom.
19.07.2017. 03.08.2017. 18.08.2017. Izvješća objavljena Pogledaj