Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o priijedlogu Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
22.05.2018. 21.06.2018. 27.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava
22.05.2018. 01.06.2018. 08.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
22.05.2018. 21.06.2018. 28.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
22.05.2018. 01.06.2018. 01.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju
22.05.2018. 06.06.2018. 13.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece sa konačnim prijedlogom zakona
21.05.2018. 05.06.2018. 15.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu
21.05.2018. 15.06.2018. 22.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
21.05.2018. 21.06.2018. 16.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu
21.05.2018. 15.06.2018. 22.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
21.05.2018. 20.06.2018. 20.06.2018. Otvoren Pogledaj