Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj (uključuje Odluke usvojene 2009.-2013. godine)
3 kom.
24.02.2016. 25.03.2016. 30.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
1 kom.
24.02.2016. 24.03.2016. 15.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj112
0 kom.
23.02.2016. 23.03.2016. 31.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
1 kom.
23.02.2016. 09.03.2016. 10.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
0 kom.
23.02.2016. 23.03.2016. 23.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava, s Konačnim prijedlogom zakona
0 kom.
23.02.2016. 24.03.2016. 22.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva
0 kom.
23.02.2016. 23.03.2016. 01.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
0 kom.
22.02.2016. 23.03.2016. 22.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije s konačnim prijedlogom zakona
4 kom.
19.02.2016. 04.03.2016. 04.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
0 kom.
18.02.2016. 01.04.2016. 01.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj