Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

520

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
Datum otvaranja: 19.06.2015. Datum zatvaranja: 06.07.2015. Očekivana objava izvješća: 10.07.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, Operacije 4.3.08. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 19.06.2015. Datum zatvaranja: 06.07.2015. Očekivana objava izvješća: 20.07.2015. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Pravilniku o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima
Datum otvaranja: 19.06.2015. Datum zatvaranja: 06.07.2015. Očekivana objava izvješća: 13.07.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 18.06.2015. Datum zatvaranja: 03.07.2015. Očekivana objava izvješća: 17.07.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Zakona o potvrđivanju izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, s konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 18.06.2015. Datum zatvaranja: 18.07.2015. Očekivana objava izvješća: 06.08.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 18.06.2015. Datum zatvaranja: 03.07.2015. Očekivana objava izvješća: 03.08.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Savjetovanje o Odluci o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Datum otvaranja: 17.06.2015. Datum zatvaranja: 17.07.2015. Očekivana objava izvješća: 31.07.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA I SLUŽBAMA SIGURNOSTI PLOVIDBE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 17.06.2015. Datum zatvaranja: 03.07.2015. Očekivana objava izvješća: 03.08.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda
Datum otvaranja: 17.06.2015. Datum zatvaranja: 02.07.2015. Očekivana objava izvješća: 03.08.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 16.06.2015. Datum zatvaranja: 03.07.2015. Očekivana objava izvješća: 10.07.2015. 3 kom.
Izvješća objavljena