Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem da se čl. izmijeni na način: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. Navedeno je nužno kako bi se trenutno važeća regulativa uskladila s izmjenama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
2 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem da se čl. izmijeni na način: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. Navedeno je potrebno kako bi se trenutno važeća regulativa uskladila s izmjenama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
3 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem sljedeću izmjenu: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
4 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem sljedeću izmjenu: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
5 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
6 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
7 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
8 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
9 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. HKIG smatra da je za punu primjenu ovog Zakona potrebno donijeti provedbene opće akte iz članka 54. ovoga Zakona. Iz tog razloga predlažemo odgođeno stupanje na snagu ili odgođenu primjenu Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
10 Ivan Peršić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Donošenje novog Zakona sigurno treba odgoditi, te prilagoditi u komentarima već iznesenim prijedlozima drugih kolega, s konceptom Zakona koji se bazira na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
11 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Donošenje novog Zakona OBAVEZNO prolongirati, zbog njegove složenosti, i kaosa koji bi mogao nastati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
12 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
13 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
14 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
15 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
16 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. komentar uz Članak 55. - razmotriti da se uz naznačeni rok stupanja na snagu Zakona navede i rok od kada se isti primjenjuje, a glede potrebe donošenja naputka iz članka 6., stavka 1. i pravilnika iz članka 66. stavka 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno Ustavu Republike Hrvatske koji ne poznaje institut primjene zakona koji bi bio različit od instituta stupanja na snagu zakona.
17 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 54. Poučeni dosadašnjom praksom oko donošenja Pravilnika zbog čega on već nije pripremljen i stavljen na uvid i tko odgovara za svu štetu i pravni vakum koji će nastati u tih 90 dana? Da li će možda ministarstvo pokriti trošak radnih sati u naknadnim izmjnama i prilagodbama Pravilnicima? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o prijedlogu.
18 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 54. Da li je pravilnik već u pripremi? Prihvaćen Prihvaća se.
19 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 52. Primjedba: Nejasno je što podrazumijeva termin započeti postupak. Prema prijedlogu novog zakona u postupak ulazi i prikupljanje zahtjeva za potvrdom glavnog projekta, dok se prema trenutno važećem to treba odraditi prije upravnog postupka. Da li će se priznavati potvrde projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je taj pojam jasno definiran Zakonom o općem upravnom postupku.
20 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
21 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
22 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
23 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
24 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
25 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
26 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Kako kolegica navodi potrebno je uvesti jasne kazne za sve sudionike u procesu. Ovako su propisane samo jasne kazene za investitore, izvođače i projektante, a svi znamo da oni nisu ti koji koče proces. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasno na koga se misli.
27 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Što ako Tijelo ne izvrši traženo u roku od 5 dana? Koje su sankcije prema Tijelu? Predlažem da se uvedu sankcije za sve sudionike procesu a ne samo za investitore, izvođače i projektante. Primljeno na znanje Nema ih jer se radi o instruktivnom roku.
28 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
29 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
30 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
31 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
32 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
33 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
34 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
35 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
36 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
37 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Apeliram zakonodavca da revidira članke 137, 148 i 148a zajedno sa DGU i geodetskom komorom. Članke 148 i 148a treba spojiti u jedinstveni članak i uskladiti sa važećim geodetskim propisima, a kao i članak 137 stavak koji se tiče geodetskog elaborata. Prihvaćen Prihvaća se.
38 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katastarski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
39 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katastarski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
40 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. U članku 148. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Tijelo graditeljstva dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu putem elektroničke oglasne ploče radi provedbe geodetskog elaborata i/ili drugog akta iz članka 137. stavka 6. ovoga Zakona u katastru, odnosno katastru infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
41 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. Naglašavam kako je jako upitno da ured za graditeljstvo dostavlja geodetski elaborat katastru zajedno sa uporabnom, uz to ako je suditi po članku 137. taj elaborat ne treba biti prethodno ovjeren od katastra tj. pregledan i potvrđen, tako da nitko ne može garantirati njegovu ispravnost!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer treba biti ovjeren ako će se provesti u katastru.
42 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne potvrđuje nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene.
43 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Primjedba: Prema odredbi članka 71. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnima, NN 112/18 da bi se geodetski elaborat mogao upotrebljavati, nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. Prema odredbi članka 86. Pravilnika o geodetskim elaboratima, NN 59/18 (1) Potvrđeni primjerak elaborata koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku geodetskih elaborata sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (2) Katastarski ured zadržava potvrđeni primjerak elaborata za zemljišnu knjigu osim u slučaju kada je riječ o elaboratu za čije je provođenje potrebno sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišnu knjigu. Predlaže se: Tijelo graditeljstva ne bi trebalo u svim slučajevima dostavljati katastarskom uredu geodetski elaborat i/ili drugi akt iz članka 137. stavka 6. ovoga Zakona jer ih katastarski ured već ima. Odredba članka 148. stavka 3. ZOG-a vodi računa o toj okolnosti jer glasi: (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski projekt, ako ga katastarski ured nema, odnosno geodetski elaborat iz stavka 2. ovoga članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije bitno obzirom da se dostava vrši elektroničkim putem.
44 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Čl. 144. st. 1. točka 3: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom Prema čl. 146. st. 4. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (ZPU), građevinska dozvola za zgradu može se izdati ako je za pristupnu prometnicu tek izdana građevinska dozvola (izvršna, pravomoćna ?). Što čl. 144. st. 1. točka 3. , odnosno pojam priključenja na prometnu površinu, znači za uporabnu dozvolu zgrade ? Da je prometnica izvedena u naravi ili više od toga : da je za istu prometnicu izdana uporabna dozvola ? Čl. 144. st. 2. točka 2, a odnosi se na građevine iz 3a i 3b skupine: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom Iz ovog članka koji nosi „visoki“ broj 144., prvi put u Zakonu postaje jasno da za stambene /poljoprivredne zgrade do 400 m2 (600 m2) BRP, ukoliko nemaju posebnih uvjeta, nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt ??? Ili je to neka zabuna ? Dakle, neupravni postupak umjesto upravnog ? Tko će kontrolirati da li je koji poseban uvjet ipak „promaknuo“ ? Odgovornost projektanta ? Mogućnost kontrole dana je jedino kroz uporabnu dozvolu ? Zar nije bolje ići principom prevencije ? Nadalje, sudska praksa je zauzela stav da građevinski inspektor nema ovlasti komentirati i tumačiti prostorni plan. U slučaju masovnih gradnji stambenih zgrada do 400 m2 BRP bez građevinske dozvole, tko će preuzeti odgovornost ? Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
45 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene.
46 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Da li to znači da stambene zgrade do 400 m2 i poljoprivredne do 600m2, ako nema posebnih uvjeta, ne trebaju građevinsku dozvolu nego samo glavni projekt?!?! Primljeno na znanje Ne znači to.
47 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene.
48 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
49 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
50 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
51 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Čl. 144. st. 1. točka 3: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom Prema čl. 146. st. 4. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (ZPU), građevinska dozvola za zgradu može se izdati ako je za pristupnu prometnicu tek izdana građevinska dozvola (izvršna, pravomoćna ?). Što čl. 144. st. 1. točka 3. , odnosno pojam priključenja na prometnu površinu, znači za uporabnu dozvolu zgrade ? Da je prometnica izvedena u naravi ili više od toga : da je za istu prometnicu izdana uporabna dozvola ? Čl. 144. st. 2. točka 2, a odnosi se na građevine iz 3a i 3b skupine: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom Iz ovog članka koji nosi „visoki“ broj 144., prvi put u Zakonu postaje jasno da za stambene /poljoprivredne zgrade do 400 m2 (600 m2) BRP, ukoliko nemaju posebnih uvjeta, nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt ??? Ili je to neka zabuna ? Dakle, neupravni postupak umjesto upravnog ? Tko će kontrolirati da li je koji poseban uvjet ipak „promaknuo“ ? Odgovornost projektanta ? Mogućnost kontrole dana je jedino kroz uporabnu dozvolu ? Zar nije bolje ići principom prevencije ? Nadalje, sudska praksa je zauzela stav da građevinski inspektor nema ovlasti komentirati i tumačiti prostorni plan. U slučaju masovnih gradnji stambenih zgrada do 400 m2 BRP bez građevinske dozvole, tko će preuzeti odgovornost ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
52 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
53 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
54 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. KOMENTAR: Čl. 144. st. 1. točka 3: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom Prema čl. 146. st. 4. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (ZPU), građevinska dozvola za zgradu može se izdati ako je za pristupnu prometnicu tek izdana građevinska dozvola (izvršna, pravomoćna ?). Što čl. 144. st. 1. točka 3. , odnosno pojam priključenja na prometnu površinu, znači za uporabnu dozvolu zgrade ? Da je prometnica izvedena u naravi ili više od toga : da je za istu prometnicu izdana uporabna dozvola ? Čl. 144. st. 2. točka 2, a odnosi se na građevine iz 3a i 3b skupine: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom Iz ovog članka koji nosi „visoki“ broj 144., prvi put u Zakonu postaje jasno da za stambene /poljoprivredne zgrade do 400 m2 (600 m2) BRP, ukoliko nemaju posebnih uvjeta, nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt ??? Ili je to neka zabuna ? Dakle, neupravni postupak umjesto upravnog ? Tko će kontrolirati da li je koji poseban uvjet ipak „promaknuo“ ? Odgovornost projektanta ? Mogućnost kontrole dana je jedino kroz uporabnu dozvolu ? Zar nije bolje ići principom prevencije ? Nadalje, sudska praksa je zauzela stav da građevinski inspektor nema ovlasti komentirati i tumačiti prostorni plan. U slučaju masovnih gradnji stambenih zgrada do 400 m2 BRP bez građevinske dozvole, tko će preuzeti odgovornost ? Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
55 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. PRIJEDLOG: Predlažemo izmjenu stavka 2. na način da isti glasi: „(2) Uporabna dozvola za građevinu 4. i 5. skupine izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da: 1. je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom i svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta za građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola 3. je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom 4. je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom, ako se građevina gradi na temelju građevinske dozvole.“ OBRAZLOŽENJE Predložena primjedba na stavak 2. se nadovezuje na predložene nove skupine građevina i radova jer u okviru skupine 4. i 5. postoje građevine i radovi koji se izvode na temelju građevinske dozvole te građevine i radovi koji se izvode na temelju glavnog projekta. Predloženom izmjenom će se omogućiti izdavanje uporabne dozvole za građevine i radove na temelju glavnog projekta iz članka 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, što je u skladu i s odredbom članka 6. stavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se "nove skupine" građevina ne uvode.
56 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Na kraju čl. 140. st. 3. brisati točku te dodati sljedeći tekst: „ ,dok se na tehnički pregled za građevine 4. skupine pozivaju investitor i ostali sudionici u gradnji." podredno: „ ,dok se na tehnički pregled za građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona pozivaju investitor i ostali sudionici u gradnji." Obrazloženje: Prema Zakonu o gradnji koji je trenutno na snazi, a radi ubrzavanja postupaka izdavanja dozvola, na tehničkom pregledu za EKI sudjelovali su investitor i sudionici u gradnji. Predloženom izmjenom dodaje se administrativno opterećenje, što će za posljedicu imati usporavanje izgradnje i razvoja EKI. Nije prihvaćen Ne prihvaća, jer se to ne cijeni dobrim rješenjem.
57 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Smatram da sudionici u gradnji moraju prisustvovati tehničkom pregledu, te predlažem da se navedena odredba Zakona ne mijenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
58 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Primjedba: Smatramo da sudionici u gradnji moraju prisustvovati tehničkom pregledu, te predlažemo da se navedena odredba Zakona ne mijenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
59 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Izbacivanjem sudionika u gradnji, projektanata i nadzora, inženjera gradilišta i voditelja radova otvara se nova siva zona raznih tumačenja, pogodovanja i odstupanja od projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
60 DANIJELA BLAŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. U članku 140. stavku 2. riječi: "sudionici u gradnji" zamjenjuju se riječju: "investitor". Ovo je greška? Ili.... Primljeno na znanje Ne radi se o grešci.
61 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. U članku 44. kojim se u mijenja članak 140. stavak 3., predlaže se iza riječi „…3.a i 3.b. skupine poziva se investitor“ brisati točku, dodati zarez i riječi “, a na tehnički pregled za građevine 4. skupine pozivaju se investitor i ostali sudionici u gradnji.“ Obrazloženje: U skladu s važećim Zakonom o gradnji, na tehničkom pregledu za EKI sudjelovali su investitor i ostali sudionici u gradnji što je značajno ubrzava postupak izdavanja dozvola. Predloženom izmjenom se povećava administrativno opterećenje što će za posljedicu imati usporavanje, a ne poticanje, izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nema četvrte skupine građevina.
62 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. HKIG predlaže da se ostavi formulaciju dosadašnjeg stavka 2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se to ne cijeni dobrim rješenjem.
63 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Komentar uz Članak 44. Članak 140., stavak 2. - ovdje su „sudionici u gradnji“ zamijenjeni „investitorom“. S obzirom na napomene iz članka 43. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, ovdje treba zadržati postojeću definiciju „sudionici u gradnji“ - dodatno: prijedlog da se „sudionici u gradnji“ zamijenjene „investitorom“ dovodi do nejasnoća i opasnosti da isto rezultira da se tehnički pregled provede bez ostalih sudionika u gradnji Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer sudionike u gradnji poziva investitor.
64 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 140. mijenja se i glasi: (1) Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. (2) Na tehnički pregled pozivaju se nadzorni inženjeri i inženjeri gradilišta, investitor, javnopravna tijela koja su u postupku lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole utvrdila posebne uvjete, odnosno izdale potvrdu idejnog ili glavnog projekta i po potrebi neovisni stručnjaci koje odredi tijelo graditeljstva. (3) Pozvani sudionici u gradnji i javnopravna tijela dužni su osigurati sudjelovanje svoga predstavnika na tehničkom pregledu. Tehnički pregled se ne može održati bez sudjelovanja predstavnika nadzornog inženjera i inženjera gradilišta. Tehnički pregled se može održati bez sudjelovanja javnopravnih tijela koji se nisu odazvali pozivu. (4) Pozive na tehnički pregled tijelo graditeljstva javnopravnim tijelima iz stavka 2. ovoga članka dostavlja elektroničkim putem elektroničke oglasne ploče. OBRAZLOŽENJE: Na tehničkom pregledu je nužno prisustvo nadzornih inženjera i inženjera gradilišta jer samo ovlašteni voditelj radova/građenja i nadzorni inženjeri imaju znanja o građevini i mogu točno i detaljno prezentirati činjenice u vezi građevine. Njihovo nepojavljivanje za predstavnike javnopravnih tijela na tehničkom pregledu je otežavajuća okolnost jer u toj situaciji predstavnici javnopravnih tijela i ostali članovi povjerenstva za tehnički pregled nemaju mogućnost na samom tehničkom pregledu bez njihovog prisustva točnu provjeru izgrađene građevine. Prihvaćen Prihvaća se, ali je njihovo prisustvo dužan osigurati investitor.
65 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Izbacivanjem sudionika u gradnji, pri čemu prvenstveno mislim na projektante, stručni nadzor, inženjere gradilišta i voditelje radova, JE GRUBO POGODOVANJE investitorima koji osnovom DOGOVORA mogu dobiti uporabnu dozvolu i za građevinu koja drastično odstupa od projektiranog, koja nema riješenu svu potrebnu dokumentaciju kao ni dokaze kvalitete. "Povjerenje je dobro, ali provjera je još bolja". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije osnovana, obzirom da je investitor osiguran osigurati njihovo prisustvo na tehničkom pregledu.
66 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Primjedba: Iz stavka (2) se predlaže brisati tekst: „na tehničkom pregledu osigurati prisustvo svih sudionika u gradnji“. Osigurati prisustvo svojeg predstavnika može samo institucija koja na tehnički pregled šalje svojeg predstavnika – ministarstvo, javnopravno tijelo, sudionici u gradnji i ostali, ako ih ima. Ovako formuliran članak upućuje da je investitor taj koji organizira tehnički pregled, a sukladno članku 137. ovog Zakona, investitor samo zahtjevom za izdavanje uporabne dozvole pokreće postupak tehničkog pregleda. Navedeni prijedlog izmjene ne bi olakšao već bi otežao pribavljenje uporabne dozvole. Investitor naime nije uvijek u mogućnosti osigurati prisustvo svih sudionika u gradnji tehničkom pregledu. Predviđene su u ZOG-u i prekršajne kazne za sudionike u gradnji ako se ne odazovu pozivu MGIPU-a odnosno upravnog tijela da prisustvuju tehničkom pregledu. Predlaže se: 1. da MGIPU odnosno upravno tijelo poziva sudionike u gradnji na tehnički pregled sa sljedećim upozorenjem: da će u slučaju neopravdanog izostanka sudionika u gradnji tehničkom pregledu otpremiti protiv njega prekršajnu prijavu i zahtjev za naknadu štete. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer novo predloženo rješenje olakšava i ubrzava postupak izdavanja uporabne dozvole.
67 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Projektant ukoliko nije vršio projektantski nadzor ne može dati izjavu o usklađenosti građevine sa glavnim projektom. Kako da investitor osigura prisustvo svih sudionika u gradnji? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
68 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Potrebno je uvesti projektantski nadzor. Projektant je obavezan prema Pravilniku o tehničkom pregledu dostaviti mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom. To znači preuzimanje odgovornosti bez mogućnosti uvida u izvedbu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za time nema potrebe.
69 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Nigdje nije zakonski propisan projektantski nadzor, dok se Pravilnikom o tehničkom pregledu obvezuje projektanta da daje mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom, a bez mogućnosti uvida u proces gradnje te praćenja usklađenosti sa projektnom dokumentacijom?! Ne da projektanti nisu dužni dati izjavu, nego je i ne mogu dati, ukoliko nisu bili angažirani kao projektantski nadzor tijekom izvedbe građevina. Primljeno na znanje Uvid je moguć kroz dokumentaciju na tehničkom pregledu i neposrednim opažanjem na istom.
70 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. HKIG smatra da projektant ukoliko nije vršio projektantski nadzor nije dužan dati izjavu o usklađenosti građevine sa glavnim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije točno.
71 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/2018 Članak 3. je u koliziji s ovim: (1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati svi sudionici u gradnji, te voditelju tehničkog pregleda i predstavnicima javnopravnih tijela dati odgovore i objašnjenja koja od njih zatraže, kao i sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole. (2) Projektant glavnog projekta dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, odnosno s glavnim projektom za građevine 3. skupine i očitovanje o projektantskom nadzoru ako je obavljen. (3) Ako je revident u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zahtijevao kontrolu dijela izvedbenog projekta, odnosno pregled radova u određenoj fazi građenja, dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o ispunjavanju tih zahtjeva. (4) Ako koji od sudionika u gradnji ne pristupi tehničkom pregledu, voditelj tehničkog pregleda može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika. (5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta voditelj tehničkog pregleda može odlučiti da je za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku. (6) Ako u slučaju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka projektant, odnosno revident ne daju mišljenje na tehničkom pregledu ili u ostavljenom roku, smatra se da je mišljenje dano. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer pravilnik mora biti usklađen sa zakonom.
72 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Komentar uz Članak 43. Članak 139., stavak 2. - nejasno je kako investitor, odnosno vlasnik građevine može ispuniti uvjet „osiguranja prisustva svih sudionika u gradnji“. Ovdje treba obvezati investitora, odnosno vlasnika građevine na obvezu dostave poziva svim sudionicima u gradnji, a odgovornost odaziva je na samim sudionicima u gradnji. - tim više što se u članku 140., stavak 4. navodi da se tehnički pregled „može održati bez sudjelovanja predstavnika sudionika u gradnji i javnopravnih tijela koji se nisu odazvali pozivu.“ - dodatni razlog gore navedenog prijedloga promjene ovog stavka su i Prekršajne odredbe u kojima su navedene posljedice neodazivanja na tehnički pregled predstavnika sudionika u gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer investitor/vlasnik osigurava prisutnost sudionika u gradnji na tehničkom pregledu tako što ih na isti poziva te tako što takvu obavezu s njima ugovara.
73 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Gospodo, ako baš želite pojednostaviti stvari, evo par pitanja: - zašto ne pojednostavite proceduru tehničkog pregleda? - zašto ne napravite jedinstvene upute i tumačenja svakog članka Zakona, Pravilnika i propisa za svakog referenta u cijeloj RH? - zašto za kapitalne investicije (javne i privatne) jedan od uvjeta izvođenja ne bude i dokaz financijske održivosti projekta koji se planira? - zašto ne pustite osiguravajuća društva da rade svoj posao - i u konačnici penaliziraju i Investitore ali i nas projektante? Ovi prijedlozi su nova forma, nažalost još lošija od prethodne a sadržaj nedorečen i protivrječan te izgleda kao kompromisna usluga određenim interesnim skupinama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo rješenje ne pojednostavljuje tehnički pregled.
74 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. poziv sudionicima gradnje ostavljen je na izbor investitoru s obzirom da ničime nije propisana kazna za nepozivanje pojedinog sudionika gradnje (npr. projektanta/glavnog projektanta). isto tako ničime nije propisan obavezan projektantski nadzor, dok se Pravilnikom o tehničkom pregledu obvezuje projektanta da izda izjavu kojom potvrđuje da je sve izgrađeno prema projektu bez mogućnosti uvida u proces gradnje te praćenja usklađenosti sa projektnom dokumentacijom. ako projektant ne izda izjavu, smatra se da ju je izdao?!? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se smatra da ista nije uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
75 Martin Zarožinski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Ne postoji način na koji investitor, odnosno vlasnik građevine može osigurati prisustvo svih sudionika u gradnji na tehničkom pregledu. Investitor, odnosno vlasnik građevine jedino može pozvati sve sudionike u gradnji da prisustvuju tehničkom pregledu, a dužnost pozvanih sudionika u gradnji je da osiguraju sudjelovanje svojih predstavnika na tehničkom pregledu (što i propisuje čl. 140. st. 4. Zakona o gradnji). Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer tvrdnja nije točna, obzirom da takvu obvezu može odnosno mora ugovoriti.
76 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. U članku 137. iza podstavaka 5. i 6. dodaje se podstavak 7. koji se podstavak predloženim izmjenama briše, a koji podstavak 7. sada glasi: „(7) Iznimno, podstavci 5. i 6. se ne odnose na građevine svrstane u 4. skupinu, osim ako se radi o samostojećim objektima.“ podredno: „(7) Iznimno, podstavci 5. i 6. se ne odnose na građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona, osim ako se radi o samostojećim objektima.“ Obrazloženje: za postavljanje EKI koja u naravi predstavlja antenski prihvat na postojećoj građevini i za koju se ne formira posebna čestica nije potrebno usklađivati projekt s propisima o državnoj izmjeri i katastru budući da se zahvat u prostoru odnosi na postojeće objekte. Ukoliko bi se pak radilo o samostojećim objektima, odnosno samostojećim antenskim stupovima, svrsishodno je zatražiti suglasnost tijela nadležnog za katastar. Prihvaćen Prihvaća se na način da se uz zahtjev u tom slučaju prilaže geodetski snimak izvedenog stanja.
77 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Primjedba: Predlaže se: Uvrstiti u Prijedlog ID ZOG-a odredbu koja bi upućivala na odnos okolišne dozvole koja se izdaje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbom o okolišnoj dozvoli, NN 8/14 i 5/18 s uporabnom dozvolom koja se izdaje u skladu s odredbama ZOG-a i Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
78 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Da li se to mora primijeniti i kod uporabnih dozvola za određene građevine ( do 15. 02. 1968. i do 01. 10. 2007.) ili isključivo za najnovije uporabne dozvole (nakon „novih“ građevinskih dozvola) ? Ovo iz razloga jer se nametnulo pitanje pravnog interesa podnositelja zahtjeva kod uporabnih dozvola za određene građevine. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
79 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
80 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
81 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
82 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
83 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. U članku 137. stavku 2. podstavci 5. i 6. mijenjaju se i glase: 5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom 6. geodetski elaborat i/ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku, ako se radi o građevinama koje se evidentiraju u katastru odnosno katastru infrastrukture Iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: Geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja kada se radi o građevinama koje su već evidentirane ili se ne evidentiraju u katastru odnosno u katastru infrastrukture, izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije. Podstavak 7. postaje podstavak 8. i glasi: 8. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju je izrađen elaborat iskolčenja prema prijašnjim propisima Dosadašnji podstavci 8. i 9. postaju podstavci 9. i 10. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
84 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. U članku 42. kojim se u mijenja članak 137. stavak 2. podstavci 5. i 6., predlaže se dodati novi podstavak 7. koji predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, podstavci 5. i 6. ovoga stavka ne odnose se na građevine za koje se prema posebnom propisu ne izdaje građevinska dozvola i za koje se ne formira građevinska čestica, osim ako se radi o samostojećim objektima.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
85 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
86 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Da li se to mora primijeniti i kod uporabnih dozvola za određene građevine ( do 15. 02. 1968. i do 01. 10. 2007.) ili isključivo za najnovije uporabne dozvole (nakon „novih“ građevinskih dozvola) ? Ovo iz razloga jer se nametnulo pitanje pravnog interesa podnositelja zahtjeva kod uporabnih dozvola za određene građevine. Primljeno na znanje Ne mora, jer to nije propisano.
87 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
88 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
89 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. KOMENTAR: Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Da li se to mora primijeniti i kod uporabnih dozvola za određene građevine ( do 15. 02. 1968. i do 01. 10. 2007.) ili isključivo za najnovije uporabne dozvole (nakon „novih“ građevinskih dozvola) ? Ovo iz razloga jer se nametnulo pitanje pravnog interesa podnositelja zahtjeva kod uporabnih dozvola za određene građevine. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne mora primijeniti jer to nije propisano u odnosu na uporabne dozvole. Ne prihvaća se u odnosu na članak 137. jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
90 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Po navedenom ispada da geodet treba dati izjavu da je građevina smještena u skladu sa "papirima" koje je izradio netko drugi. To je kao da vam slučajni prolaznik na cesti daje izjavu kako vam je kuća lijepa i dobro je smještena na parceli. Geodeti su do sada davali izjave na elaborate koje su sami izradili i svojim pečatom garantirali za njih - "u skladu s elaboratom iskolčenja" ili "u skladu s geodetskim projektom", a tako i treba ostati. Dodatno stavak 6. je do sada tražio ovjereni elaborat od strane DGU, a izgleda da sada ne!? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
91 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
92 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Brisanjem podstavka 10. iz 1. stavka članka 135. prestaje obaveza izvođača da na gradilištu ima elaborat iskolčenja građevine, međutim ostaje stavak 4. članka 131. kojim je investitor dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Također ne mijenja se stavak 3. članka 58. kojim nadzorni inženjer utvrđuje da li je iskolčenje obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Nakon svega navedenog nije jasno zašto prestaje obaveza izvođača da na gradilištu ima elaborat iskolčenja, također ne postoji uopće obaveza izrade navedenog elaborata, nego samo obaveza iskolčenja. Kako će onda nadzorni inženjer utvrditi da li je izvršeno iskolčenje i tko ga je izvršio? S obzirom da je nacrt iskolčenja do sada bio sastavni dio geodetskog projekta, odnosno izrađivao se zasebno ako nije bila obveza izrade geodetskog projekta, a kao takav je geodetima na gradilištu neophodan, posebno na većim infrastrukturnim projektima, predlažem da se ne briše podstavak 10. stavka 1. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to ne postoji potreba nakon što je iskolčenje provedeno i nakon što je to nadzorni inženjer utvrdio.
93 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
94 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
95 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
96 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
97 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
98 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
99 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
100 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
101 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
102 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: U članku 135. st.1 podst. 10. se ne briše OBRAZLOŽENJE: Izbacivanje elaborata iskolčenja građevine nije u skladu s čl. 131 (4) Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Niti je u skladu s čl. 58 pod 3. (1) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja: 3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to ne postoji potreba nakon što je iskolčenje provedeno i nakon što je to nadzorni inženjer utvrdio.
103 Vedran Peran KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Brisanjem podstavka 10. iz 1. stavka članka 135. prestaje obaveza izvođača da na gradilištu ima elaborat iskolčenja građevine, međutim ostaje stavak 4. članka 131. kojim je investitor dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Također ne mijenja se stavak 3. članka 58. kojim nadzorni inženjer utvrđuje da li je iskolčenje obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Nakon svega navedenog nije jasno zašto prestaje obaveza izvođača da na gradilištu ima elaborat iskolčenja, također ne postoji uopće obaveza izrade navedenog elaborata, nego samo obaveza iskolčenja. Kako će onda nadzorni inženjer utvrditi da li je izvršeno iskolčenje i tko ga je izvršio? S obzirom da je nacrt iskolčenja do sada bio sastavni dio geodetskog projekta, odnosno izrađivao se zasebno ako nije bila obveza izrade geodetskog projekta, a kao takav je geodetima na gradilištu neophodan, posebno na većim infrastrukturnim projektima, predlažem da se ne briše podstavak 10. stavka 1. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to ne postoji potreba nakon što je iskolčenje provedeno i nakon što je to nadzorni inženjer utvrdio.
104 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
105 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Izmjena čl. 131. st. 2. ZOG-a nije u skladu s odredbama članka 4. I 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i 34/18. Naime potvrda glavnog projekta mora se pribaviti samo za glavni projekt građenja odnosno izvođenja radova iz čl. 6. tog pravilnika. Predlaže se: Usklađenje izmjene čl. 131. st. 2. ZOG-a. Nije nužno obrazlagati taj prijedlog. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
106 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
107 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
108 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
109 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
110 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
111 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. stavak 4. mijenja se i glasi: Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Prihvaćen Prihvaća se.
112 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
113 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Slažem se s primjedbama kolega te me zanima koje su sankcije prema Tijelu u slučaju prekoračenja roka? Primljeno na znanje Nema ih jer je rok instruktivan.
114 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
115 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
116 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
117 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Komentar uz Članak 40. Članak 131., stavak 2. - nejasan članak u kojem se navodi potreba navođenja građevinske dozvole i propisanih potvrda za građevine koje se grade bez građevinske dozvole. Potrebno je jasno razdvojiti ova dva slučaja, kao i što je sve u prijavi početka građenja potrebno navesti ovisno o skupini građevine. Prihvaćen Prihvaća se.
118 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Investitor o ishođenju građevinske dozvole i početku građenja MORA informirati projektanta - sve projektante koji su sudjelovali u izradi glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
119 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Predlažem da u prijavi početka građenja investitor mora dati samo svoje podatke i lokaciju građenja. Sve ostalo inspekcija može pribaviti sama. Za građevine koje se grade sa dozvolom sve će biti u e dozvoli, a za građevine bez dozvole koje se grade na temelju glavnog projekta uvidom na terenu u dokumentaciju koju ima investitor. Kada se već prijavljuje građenje tada je najbolje da inspekcija odmah na početku dođe i vidi dokumentaciju na gradilištu i postupiti odmah ako nešto nije u redu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je predloženi način jednostavniji.
120 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. čemu ponovno predavanje građevinskog projekta koji je već predan u elektroničkom obliku za izdavanje građevinske dozvole te dodavanje propisanih potvrda kada te potvrde ishodi upravno tijelo koje je zaduženo za ishođenje samih potvrda? ponovno se duplaju podaci umjesto umreženja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer glavni projekt se ne predaje u slučaju građenja na temelju građevinske dozvole.,
121 Branimir Beljan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. Točku (1) treba promijeniti u: Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u 1 dan prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. Obrazloženje: Ne postoji razlog za rok od osam dana. Ako je dozvola pravomočna i svi su uvijeti ispunjeni. Investitor bi morao moći odmah pristupiti građenju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je propisani rok od 8 dana primjeren.
122 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
123 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Tko kontrolira rok? Koje su sankcije za kršenje? Što ako se kuća zavrpi nakon 6 godina? Da li će moći dobiti uporabnu? I po kojem zakonu jer će se ZOG promjeniti jedno 4 puta u tih 6 godina? Primljeno na znanje Komunalni redar po Zakonu o građevinskoj inspekciji.
124 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Čl. 124. … Rok za dovršenje zgrade … ne postoji veza niti sa jednom prekršajnom odredbom, ukoliko se taj rok ne poštuje ? Čemu onda taj rok ? Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. KOMENTAR: Čl. 127. Promjena investitora Čl. 127. st. 4. : Rješenje o promjeni imena ….dostavlja se prijašnjem i novom investitoru te građevinskoj inspekciji. Da li je to potrebno kad se građevinska dozvola ionako ne šalje građevinskoj inspekciji (čl. 120. st. 3. ) , zašto bi se onda slalo rješenje o promjeni njenog imena (investitora) ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je pitanje nadzora provedbom ove odredbe uređeno Zakonom o građevinskoj inspekciji.
125 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
126 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Rok za dovršetak gradnje bi se trebao smanjiti na 5-3-2 godine, a u skladu s kategorizacijom građevina po skupinama iz prijedloga iz članka 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da su propisani rokovi primjereni.
127 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
128 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
129 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
130 Alen Omerza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Predlaže se izmjena: Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su problemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stavka 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
131 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Čl. 127. Promjena investitora Čl. 127. st. 4. : Rješenje o promjeni imena ….dostavlja se prijašnjem i novom investitoru te građevinskoj inspekciji. Da li je to potrebno kad se građevinska dozvola ionako ne šalje građevinskoj inspekciji (čl. 120. st. 3. ) , zašto bi se onda slalo rješenje o promjeni njenog imena (investitora) ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna. Građevinska dozvola se dostavlja u građevinsku inspekciju.
132 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
133 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Čl. 124. … Rok za dovršenje zgrade … ne postoji veza niti sa jednom prekršajnom odredbom, ukoliko se taj rok ne poštuje ? Čemu onda taj rok ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je pitanje nadzora nad provedbom ove odredbe određeno Zakonom o građevinskoj inspekciji.
134 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
135 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
136 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. KOMENTAR: Čl. 124. … Rok za dovršenje zgrade … ne postoji veza niti sa jednom prekršajnom odredbom, ukoliko se taj rok ne poštuje ? Čemu onda taj rok ? Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. KOMENTAR: Čl. 127. Promjena investitora Čl. 127. st. 4. : Rješenje o promjeni imena ….dostavlja se prijašnjem i novom investitoru te građevinskoj inspekciji. Da li je to potrebno kad se građevinska dozvola ionako ne šalje građevinskoj inspekciji (čl. 120. st. 3. ) , zašto bi se onda slalo rješenje o promjeni njenog imena (investitora) ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije, ne prihvaća se jer je pitanje nadzora nad provedbom ove odredbe određeno Zakonom o građevinskoj inspekciji te se ne prihvaća jer tvrdnja nije točna, građevinska dozvola se dostavlja građevinskoj inspekciji.
137 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
138 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
139 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. U članku 123. stavak 3. predlaže se izmijeniti tako da isti glasi: (3) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče za vrijeme trajanja postupka osiguranja dokaza i izvlaštenja ili odlučivanja o prijedlogu rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu, građevinama ili drugim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE NAVEDENA PROMJENA RADI UBRZANJA IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ENERGETSKE INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE, KAO I RADI USKLAĐENJA S ODREDBAMA ČLANKA 109., STAVAK 5. OVOG ZAKONA Prihvaćen Prihvaća se.
140 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
141 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Koja poanta je ako investitor pri kraju roka za početak gradnje prijavi gradilište i onda ono stoji u nedogled?? Trebalo bi više kontrole stvarnog izvođenja, jer onda stavak 1 nema smisla. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
142 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
143 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
144 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. KOMENTAR: Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
145 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čime će biti propisano kada se plaćaju komunalni i vodni doprinos? Osim toga Pravilnikom o izračuno obujma za komunalni doprinos komplicira se obračun a sve sa ciljem minimalnog smanjenja volumena zgrada (zgrada prime 2 mjeseca i danas očito nema isti vlumen). Umjesto ovakvih doskočica natjerajte jedinice lokalne samouprave da smanje iznose. Ali lakse zezat struku nego političare =) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
146 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
147 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
148 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. U kojem članku je onda definirano kad se plaća komunalni i vodni doprinos??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
149 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
150 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Zašto se čl. 122 izbacuje? Čime će biti propisano kada se plaćaju komunalni i vodni doprinos? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
151 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
152 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. KOMENTAR: Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
153 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Komentar uz Članak 37. Članak 122. - iznad članka 122. koji se briše nalazi se naslov „Komunalni i vodni doprinos“. S obzirom da se pod navedenim naslovom nalazi samo članak 122., potrebno je s brisanjem članka 122. naznačiti da se briše i naslov iznad istog. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
154 Ivan Kovačić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Članak 122. je glasio: "Investitor je po pravomoćnosti građevinske dozvole dužan platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima" Postaje li ova odredba dijelom posebnog zakona? Mijenja li se vrijeme kada se plaćaju doprinosi? Obzirom da su doprinosi poprilična novčana stavka, pogotovo u prvim zonama gradova, kada i gdje možemo očekivati informaciju o tome, jer ovo definitivno pridonosi misteriji i nesigurnosti investiranja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
155 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Predlaže se: Dio postojeće odredbe članka 116. stavka 1. ZOG-a koji propisuje obvezu upravnog tijela da poziv za uvid u spis predmeta GD izloži i na nekretnini za koju se izdaje GD treba zadržati. U tome smislu treba dopuniti i predloženu odredbu članka 120. ZOG-a. Obrazloženje: Građani ne prate redovito obavijesti JLS-a. Dio građana starije dobi nije ni upućen u korištenje računala. Slučajevi odobrene gradnje u kojima zbog neupućenosti nisu sudjelovale zainteresirane stranke mogu utjecati na nezadovoljstava, odnosno pritužbe tih stranaka MGIPU i drugim nadležnim tijelima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
156 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Članak 116 ukinuti u cijelosti! Ako je građevina izgrađena u skladu s planom i pravilima struke, nijedan susjed ne može ništa učiniti da spriječi gradnju, jer nema zakonsko uporište. Zbog nesređenog vlasništava na jednoj čestivi zana biti po 20 vlasnika i to je jedan od bitnih faktora koji određuju rokove izdavanja dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
157 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Predlažem da se poziv strankama javnom objavom obavlja ne samo u slučajevima kada predmetna građevina za koju se izdaje građevinska dozvola graniči sa deset ili više nekretnina već i u slučajevima kada imamo više od deset stranaka. To bi uvelike ubrzalo izdavanje građevinskih dozvola na česticama koje graniče sa višestambenim zgradama. Doduše, navedeno je da se poziv javnom objavom dostavlja i u slučajevima kada je ostala dostava, između ostalog, neprikladna, no to je podložno različitim tumačenjima jer nigdje nije nedvojbeno definirano koji to broj stranaka predstavlja granicu neprikladnosti osobne dostave. Moram napomenuti da se slažem s kolegama koji su dali svoj komentar na ovaj članak. Ja također ne vidim smisao stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole budući su uvjeti za izdavanje iste definirani zakonom te prostornim planom. Smisao stranaka je potpuno jasan u postupku donošenja prostornog plana ali kada je plan kao takav donesen, mišljenje stranke jednostavno nije od utjecaja na izdavanje dozvole ukoliko je zahvat koji je predmet dozvole u skladu sa zakonom i tim planom. A to je jedan od koraka koji najviše produljuje vrijeme ishođenja dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema uporište u Zakonu o prostornom uređenju koji za takve slučajeve uređuje drugi institut.
158 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Citiram kolegu Stavnickog: Ove pozivi SE MORAJU ukinuti u cijelosti. Prostorno planska dokumentacija definira "ponašanje" u prostoru. Tih pravila se moraju pridržavati ovlašteni inženjeri i arhitekti, ali i za svoja (ne)djela odgovarati. Ovaj i slični članak odgovornost ovlaštenih osoba PREBACUJE na djelatnike i zaposlenike Ureda državne uprave i na susjede. Pa susjedi su na isti način i došli na susjednu parcelu pa je ovaj članak samo namijenjeno međusobnom "reketarenju" susjeda. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
159 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Članak 116 se MORA ukinuti u cijelosti! Ako je građevina izgrađena u skladu s planom i pravilima struke, nijedan susjed ne može ništa učiniti da spriječi gradnju, jer nema zakonsko uporište, a samo je stvar dobre volje investitora da mu izađe u susret zbog kasnijih dobrosusjedskih odnosa. Što se tiče objave na oglasnoj ploči upravnog tijela ili "elektroničkoj oglasnoj ploči" (što je to i gdje, uopće) - TKO TO VIDI I SAZNA DA TO TAMO PIŠE???? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
160 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Ove pozivi SE MORAJU ukinuti u cijelosti. Prostorno planska dokumentacija definira "ponašanje" u prostoru. Tih pravila se moraju pridržavati ovlašteni inženjeri i arhitekti, ali i za svoja (ne)djela odgovarati. Ovaj i slični članak odgovornost ovlaštenih osoba PREBACUJE na djelatnike i zaposlenike Ureda državne uprave i na susjede. Pa susjedi su na isti način i došli na susjednu parcelu pa je ovaj članak samo namijenjeno međusobnom "reketarenju" susjeda. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
161 Branimir Beljan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Članak 116, stavak 1 se mjenja u: (1) Ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, odnosno ako postoji više od 10 vlasnika graničnih nekretnina, odnosno ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine na građevnoj čestici koja se formira od deset ili više nekretnina ili za građenje građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru koji se sastoji od deset ili više nekretnina stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i na elektroničkoj oglasnoj ploči. Obrazloženje: Ukoliko se građevinska dozvola izdaje za objekat koji graniči sa 9 nekretnina, a svaka ima 20 suvlasnika. Poziv se mora dostaviti svakom od 180 suvlasnika (primjer: ukoliko graničite sa višestambenim objektom sa etažnim vlasništvom, možete imati stotine susjeda.). Ukoliko graničite sa 10 nekrettnina koje imaju jednog vlasnika. Istom se po sadašnjem zakonu ne mora uručiti poziv. Smatram da je sadašnje rješenje poptpuno ne adekvatno, jer trenutno dostava poziva jako usporava proces izdavanja dozvole. Često i po nekoliko mjeseci. Ukoliko se usvoje predložene promjene investitor će dobiti jasniji rok u kojem dozvola postaje pravomoćna. Također, predlažemo da se broj od 10 graničnih nekretnina smanji da što manji broj. 3 ili 5. Ili u najboljoj varijanti potpuno ukine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne daje mišljenje koje bi bilo prihvatljivo s osnova ZUP-a.
162 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 111. briše se. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
163 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 111. briše se. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
164 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
165 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
166 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
167 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
168 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
169 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
170 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
171 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 4. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 5. je idejni projekt propisno označen i 6. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 6. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom." Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
172 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Predlaže se: U toč. 2. st. 2. čl. 110. ZOG-a umjesto rečenice: građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine uvrstiti riječi građenje zamjenske građevine. Obrazloženje: Isto obrazloženje kao kod čl. 1. ID ZOG-a o pojmu zamjenske građevine Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer korištenje tog termina o Zakonu o gradnji stvara u praksi probleme.
173 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavku 1. točki 2. predlaže se iza riječi priključenja, dodati novi tekst tako da izmijenjena točka 2. glasi: 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno ne postoji trenutna mogućnost priključenja građevine na energetsku infrastrukturu u slučaju kada ista nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po njenoj izgradnji, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U članku 110. stavku 2. predlaže se dodati nova točka 4. koja glasi: 4. izgradnju energetske infrastrukture. OBRAZLOŽENJE: AKO JE OMOGUĆENA GRADNJA/LEGALIZACIJA NAVEDENIH GRAĐEVINA, ZA ISTE JE POTREBNO OMOGUĆITI PRIKLJUČENJE NA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU U članku 110. stavku 2. predlaže se izmijeniti točka 4. tako da ista glasi: 4. postoji mogućnost priključenja zgrade na elektroenergetsku mrežu ili da je u uvjetima priključenja definirana izgradnja elektroenergetske mreže ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
174 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 4. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 5. je idejni projekt propisno označen i 6. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 6. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom." Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
175 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110, stavka 1, trebalo bi dodati rok od 15 dana u kojem se mora izdati građ.dozvola, od dana kad su zadovoljeni svi uvjeti u točkama 1-7. Kako je moguće da se građevinska dozvola za rekonstrukciju i nadogradnju čeka više od godinu dana, kad su uz zahtjev za izdavanje građ.dozvole priloženi SVI traženi dokumenti, osim uporabne dozvole (na bazi uvjerenja katastra o građevini starijoj od 15.02.1968) - a tu istu uporabnu dozvolu treba izdati isti taj referent i priložiti sam sebi u spis?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
176 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. PREDLAŽEMO IZMJENU: U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 4. je glavni idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je glavni idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je glavni idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer glavni idejni projekt ne postoji.
177 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 4. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 5. je idejni projekt propisno označen i 6. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 6. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom." Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
178 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 4. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
179 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Izbačena definicija zamjenske građevine treba postojati u sklopu Zakona. U protivnom je navedena definicija ostavljena na tumačenje svakom pojedincu (kako arhitektu tako i i referentu) čija mišljenja se ne moraju poklapati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se taj pojam u Zakonu o gradnji ne rabi niti se treba rabiti.
180 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Predlažem brisanje stavka 2. točke 3.!!! Naime, ovom točkom se praktički ukida potreba za izradom UPU-a. Nedopustivo je omogućiti izgradnju novih građevina prije donošenja urbanističkog plana uređenja s obzirom da bi realizacija takvih zahvata prouzročila negativne posljedice na prostor (neopremljenost komunalne i prometne infrastrukture, osiguranje pristupa na prometnice itd.). Ukoliko težimo unapređenju prostora, što bi nam svima trebao biti cilj, ovu točku treba maknuti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
181 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Čl. 110. Odnos st. 1. točka 7. i st. 2. točka 3 ? Nepotrebno ako se zna da poseban propis (ZPU) definira gdje je potrebno donijeti UPU ( za neizgrađeno i neuređeno područje, i urbanu sanaciju ). Ako se pogleda u čl. 79. st. 4. točka 3. konačnog prijedloga Zakona o prostornom uređenju (ZPU) isti je u suprotnosti sa stavkom 1. tog članka i ta suprotnost i nelogičnost je jednostavno prenijeta i u Zakon o gradnji . Zašto ? Zato jer je čestica po pojmovniku istog ZPU-a (točka 23. i 24. - pojam neuređenog zemljišta i osnovne infrastrukture ) definirana kao uređena ako ima osiguran pristup i odvodnju otpadnih voda pa za istu onda niti ne treba UPU dok čl. 79. st. 4. navodi iznimke moguće gradnje tamo gdje je potreban UPU. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (3) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
182 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 4. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
183 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 4. je glavni idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je glavni idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je glavni idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer ne postoji glavni idejni projekt.
184 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 4. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
185 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. PRIJEDLOG: Predlažemo brisanje stavka 2. točke 3.! OBRAZLOŽENJE Predložena dopuna, kojom se omogućuje izgradnja novih građevina prije donošenja urbanističkog plana uređenja imat će nesagledive negativne posljedice ne samo na prostor RH, već i na temeljno funkcioniranje JLS. Pretpostavljamo da je zakonodavcu jasno da će, uz već definirane iznimke određene stavkom 4., omogućavanje da se na područjima za koja je obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, a koja su definirana čl. 79. stavak 1. ZPU, može izdati i lokacijska i građevinska dozvola za građenje nove zgrade, dovesti do toga da se izrada urbanističkih planova uređenja više neće smatrati potrebnom. Postavlja se pitanje na koji će se način neuređeni dijelovi građevinskih područja na racionalan način opremiti prometnom i komunalnom infrastrukturom, kako će se osigurati pristup na prometnu površinu građevnih čestica u unutrašnjosti područja za koja je propisana obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, kako će se provesti urbana preobrazba iii sanacija unutar građevinskih područja bez cjelovitog rješavanja infrastrukture, kako će se utvrditi građevne cestice namijenjene za uređenje površina javne namjene. Jednom riječju, kako se bez detaljnijeg sagledavanja prostora i utvrđivanja lokacijskih uvjeta uopće može izdati lokacijska i građevinska dozvola, i to bez obzira na namjenu, veličinu i utjecaj te nove zgrade na okoliš? Nadalje, postavlja se pitanje tko i kako utvrđuje "pristup na prometnu površinu i mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama" (po prethodnom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji to su radili upravni odjeli, te se u tu svrhu provodio očevid), te nije jasno što učiniti u slučaju kada uvjeti za provedbu nisu utvrđeni PPUO/PPUG - om, već isti propisuju obveznu izradu urbanističkog plana uređenja. Ne treba smetnuti s uma da je vrlo često riječ o neizgrađenim i neuređenim područjima značajne površine. Prihvaćanjem predložene iznimke JLS će, bez obzira na usvojene planove (vremenske i financijske!) opremanja pojedinih područja prometnom i komunalnom infrastrukturom, sada imati obvezu da do takvih, pojedinačnih i zasigurno dislociranih građevnih čestica na kojima bi se omogućila gradnja novih zgrada, planiraju i izgrade svu potrebnu infrastrukturu. Koliko će to biti nepremostiv problem, pokazat će vrijeme ukoliko se dopusti ova iznimka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
186 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U predloženom stavku 2. dodati podstavak 4. koji bi glasio: 4. građenje infrastrukturnih objekata (trafostanice, crpne stanice,...) Obrazloženje: Iz iskustva gledano imamo dosta slučajeva gdje ne možemo graditi TS zbog toga što postoji obveza donošenja UPU-a, a isti nisu usvojeni. To osobito dolazi do izražaja kada se na takvim područjima niz izgrađenih objekta legalizira , te im se ne može osigurati elektroopskrba jer je nužna izgradnja TS, a istu ne možemo izgraditi jer nije donesen UPU. U stavku 4. podstavki 4. iza "niskonaponsku električnu mrežu" dodati "neovisno o stupnju izgrađenosti iste" Obrazloženje: Postojeću formulaciju Zakona Ured za prostorno uređenje iščitava kako piše te donosi zaključka o odbijanju izdavanja građevinske dozvole u svim situacijama u kojima realizaciji priključka prethodi realizacija dodatnih tehničkih uvjeta u smislu izgradnje drugih elemenata elektroenergetskog sustava (npr. izgradnja bilo dijela, bilo cijele niskonaponske mreže na koju se priključak spaja, TS i pripadajućeg SN kabela itd…) Rezultata takvog rada može značiti višegodišnje čekanje izdavanja građevinske dozvole u situaciji kada je uvjet priključenja npr. nova trafostanica 10(20)/0,4 kV. Podnositelj zahtjeva ne može dobiti građevinsku dozvolu dok ne dočeka izgradnju nove TS i pripadajuće MRNN na koju se treba priključiti. Da bi se ista, od strane distributera, počela projektirati, a potom i graditi, investitor treba distributeru uplatiti troškove izgradnje sukladno Metodologiji, što je i za njega rizično budući ne zna kada će (i hoće li) dobiti građevinsku dozvolu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je upravo za infrastrukturne građevine najvažnije da budu izgrađene u skladu s UPU-om.
187 Hrvoje Vidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Svako dodatno širenje već preširokih mogućnosti za zahvate u prostoru bez prethodne obvezne izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) imat će za posljedicu daljnju neopravdanu i neprimjerenu potrošnju prostora kao vrijednog i neobnovljivog nacionalnog resursa. Ovakav prijedlog je izuzetno štetan i opasan te čudi izostanak veće reakcije stručne i šire javnosti, unatoč općem zgražanju na neformalnoj razini. Naime, tek obveznom izradom i donošenjem UPU-a otvara se mogućnost planskog formiranja novih dijelova naselja ili gospodarskih površina, dostatno urbanistički osmišljenih i infrastrukturno opremljenih. Iz de facto ukidanja instrumenta UPU-a kakvo se ovdje predlaže slijedi samo linearno širenje već prevelikih građevinskih područja uz postojeće ionako neprimjerene prometnice, putem parcijalnih zahvata u prostoru koji će na njima parazitirati. Realizacija će pak takvih zahvata za investitore i dalje biti prespora i prekompleksna iz istih temeljnih razloga kao i danas, a to su nesređeni vlasnički odnosi, nedostatna infrastrukturna opremljenost i stalne promjene zakona (!) - a ne manje ili više složene procedure na koje je svaki ozbiljan i uljuđen investitor spreman i naviknut, i od kojih štoviše ima koristi. Detaljno urbanističko planiranje u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i rezultate (za one koji to ne znaju), a upravo njegovo sustavno dokidanje unatrag nekoliko desetljeća jedan je od bitnih razloga prostornog nereda koji je počeo gušiti naše gradove i naselja. Nadalje, detaljno urbanističko planiranje (pri čemu je izrada UPU-a tek nulti stupanj) nije nepotrebna smetnja višem plasmanu na “doing business” ljestvici već civilizacijsko dostignuće i sastavni dio onih sustava prostornog uređenja na koje bismo se trebali ugledati - u državama koje, uzgred budi rečeno, na navedenoj ljestvici jako dobro stoje. Jednako kao što su to i urbana komasacija, porez na nekretnine, zemljišna politika općenito itd. itd. Nažalost, stječe se opći dojam da je predlagatelj posvećen destrukciji sustava prostornog uređenja, a ne njegovom unapređenju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
188 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Ovaj članak je u suprostnosti sa člankom 50. Na što se mislilo ako fizičke osobe mogu projektirati objekt za vlastite potrebe a s druge strane u istom Zakonu u članku 110. se navodi da to ipak rade ovlašteni projektanti. Ovlašteni projektakti rade ili u tvrtkama ili u uredima ovlaštenih inženjera, kategorija fizičkih osoba ne postoji. A stavak 2, nažalost. Šaljete nedorečeno u proceduru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije razvidno o kakvoj se protivnosti radi.
189 Hrvoje Baranović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Stavak 2, podstavak 3 je SKANDALOZAN!!! Ovim potezom pera se u rijetkim, koliko toliko od bespravne gradnje sačuvanim, građevinskim područjima za koje je prostornim planom propisano donošenje provedbenog plana (UPU) praktički omogućuje gradnja novih zgrada u područjima za koje je obvezna izrada UPU-a, prije njegovog donošenja!? Dakle imamo situaciju da će se unutar jednog područja UPU-a rubno uz prometnicu izgraditi svašta, a onda će se UPU donijeti valjda u skladu s novokomponiranom gradnjom koja ga okružuje???. Pa ovo je praktički nova legalizacija i devastacija prostora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
190 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U potpunosti se slažem da zakonska regulativa mora biti napisana na način da je nedvosmislena, a poglavito ako se može osnovom nje POGODOVATI sa njom. Napisom: "kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine", pa da ste pitali struku vidjeli bi da to nije ostvarivo i da je tumačenje namijenjeno POGODOVANJU Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, obzirom da su isti uvjeti propisani važećim zakonom o gradnji i da su potpuno jasni.
191 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. za provođenje stavka 2, podstavka 2 potrebno je uvesti u pojmovnik zakonski regulirano značenje ZAMJENSKE građevine s obzirom da je ovim podstavkom omogućeno manipuliranje osobnim tumačenjem što točno znači da se "bitno ne mijenja" Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se taj pojam u Zakonu o gradnji ne rabi.
192 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 31. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 4. je glavni idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je glavni idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je glavni idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Čl. 110. Odnos st. 1. točka 7. i st. 2. točka 3 ? Nepotrebno ako se zna da poseban propis (ZPU) definira gdje je potrebno donijeti UPU ( za neizgrađeno i neuređeno područje, i urbanu sanaciju ). Ako se pogleda u čl. 79. st. 4. točka 3. konačnog prijedloga Zakona o prostornom uređenju (ZPU) isti je u suprotnosti sa stavkom 1. tog članka i ta suprotnost i nelogičnost je jednostavno prenijeta i u Zakon o gradnji . Zašto ? Zato jer je čestica po pojmovniku istog ZPU-a (točka 23. i 24. - pojam neuređenog zemljišta i osnovne infrastrukture ) definirana kao uređena ako ima osiguran pristup i odvodnju otpadnih voda pa za istu onda niti ne treba UPU dok čl. 79. st. 4. navodi iznimke moguće gradnje tamo gdje je potreban UPU. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (3) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
193 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 31. U članku 109. predlaže se u stavku 2. dodati točku 5. koja glasi: 5. Odluka tijela lokalne uprave o pravu prvokupa ili prvenstvenom pravu stjecanja služnosti za nekretnine u obuhvatu zahvata u prostoru. OBRAZLOŽENJE: POTREBNO JE USKLAĐENJE S OSTALIM ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE PROSTORNO UREĐENJE U POGLEDU IZGRADNJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE U članku 109. predlaže se izmijeniti stavke 4. i 5. tako da isti glase: (4) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u pogledu nekretnine na kojoj stjecanje stvarnih prava nije moguće ili se prema posebnom zakonu pravo građenja stječe koncesijom ili pravom građenja smatra se ugovor o koncesiji ili pravom građenja kojim se stječe pravo građenja, odnosno suglasnost vlasnika nekretnine u slučaju građenja energetske infrastrukture. OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE PRECIZNIJE ODREĐIVANJE PRAVNOG INTERESA DEFINIRAN OVIM STAVKOM. (5) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se i odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu posebnog zakona kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena građevinska dozvola, ako je investitor podnio zahtjev za osiguranje dokaza u postupku izvlaštenja, odnosno ako je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu, građevinama ili drugim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave. OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE NAVEDENA PROMJENA RADI UBRZANJA POSTUPKA IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ENERGETSKE INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su predmetni propisi usaglašeni, a u preostalom dijelu se ne prihvaća jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
194 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 31. HKIG u članku 109. stavku 6. predlaže dodati da se ugovor kojim se reguliraju prava i obveze iz ovog stavka, za izgradnju građevina za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske i/ili se izgradnja financira iz Europskih fondova, može sklopiti po izdavanju građevinske dozvole i nije prepreka izdavanju iste. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to proizlazi iz podstavka 5. istog stavka.
195 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
196 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Primjedba na stavak (2) točku 3: Nejasno je da li će i revidenti uz izvješće morati ovjeravati projekte i svojim digitalnim potpisom. Prihvaćen Prihvaća se.
197 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Primjedba na stavak (3), točku 2: Ako se parcelacija prilaže u elektroničkom obliku, kako se u glavnom projektu dokazuje da je parcelacijski elaborat ovjeren? Do sada se stavljao skenirani žig katastarskog ureda na situacijskom prilogu iz parcelacijskog elaborata. Primljeno na znanje Elektroničkim potpisom.
198 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
199 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. U članku 108. predlaže se u stavku 2. izmijeniti točka 7. tako da ista glasi: 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave ili javnopravnog tijela ili druge osobe, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. OBRAZLOŽENJE: POTREBNO JE USKLAĐENJE S OSTALIM ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE PROSTORNO UREĐENJE U POGLEDU IZGRADNJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je odredba usklađena sa Zakonom o prostornom uređenju.
200 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
201 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
202 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
203 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
204 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. / st. 2. Smatramo da je, u smislu digitalizacije postupka ishođenja dozvole, nepotrebno uz Zahtjev za ishođenjem dozvole predavati "ispis glavnog projekta", te smo mišljenja da bi isto trebalo izbaciti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
205 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. U čl. 108. st. 2, točka 2. - odrediti broj ispisanih primjeraka glavnog projekta jer nije jasno koliko se ispisanih primjeraka predaje uz zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, 1? Također, u st. 3, točka 2. - riječ "parcelacijski" zamijeniti sa "geodetski" Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju, a u odnosu na geodetski elaborat ne, jer jer se radi o parcelacijskom elaboratu, a geodetski elaborat može biti elaborat koji nije parcelacijski elaborat.
206 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. U stavku 1 nakon „investitor“ dodati „ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer pitanje zastupanja stranke u upravnom postupku nije predmet Zakona o gradnji.
207 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. stavak 3. podstavak 2. – briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu jasni razlozi prijedloga.
208 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
209 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
210 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
211 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
212 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Komentar uz Članak 30. Članak 108., stavak 2. - podstavak 2.: jednoznačno navesti broj primjeraka ispisa glavnog projekta - podstavak 3.: naznačiti da se pisano izvješće prilaže kao elektronički zapis (sukladno navedenom u podstavku 1.) - podstavak 4.: naznačiti da se potvrda o nostrifikaciji prilaže kao elektronički zapis (sukladno navedenom u podstavku 1.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je jasno propisano.
213 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. PRIJEDLOG: Potrebno je precizno odrediti broj ispisanih primjeraka glavnog projekta iz stavka 2. točke 2. OBRAZLOŽENJE Na način kako je predloženo nije jasno koliko ispisanih primjeraka se predaje uz zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je jasno propisano.
214 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Kod ishođenja građevinske iza lokacijske treba priložiti "Parcelacijski elaborat izrađen u elektroničkom obliku i ovjeren elektroničkim potpisom". Mišljenja sam da ovaj članak treba bolje pojasniti ili izmijeniti. Kako doći do takvog elaborata, izraditi ga ili ovjeriti na koji način? Mislim da treba biti oprezan sa korištenjem izraza "elektronički" unutar zakona. Prihvaćen Prihvaća se u posebnim propisima koji uređuju predmetnu materiju rabi se termin "elektrotehnički".
215 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108, stavak 2, podstavak 2: ispis glavnog projektanta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta... Kakav "ispis" se traži kojeg sadržaja? Prije je to bila "izjava" koju smo svi proglasili nepotrebnom nakon što je sam projekt ovjeren. Primljeno na znanje Traži se ispis cijelog projekta.
216 Marko Pilić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Parcelacijski elaborat više ne postoji. Uskladiti sa aktualnim zakonom i pravilnikom vezanim za geodetsku struku. POstoje samo Geodetski elaborati. Prihvaćen Prihvaća se, jer je data definicija u pojmovniku.
217 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106, stavke 2. i 3 bi trebalo izbrisati, jer one dvosmisleno dozvoljavaju investitoru da radi izmjene na građevini u tijeku gradnje i bez izmjena glavnog projekta, kojeg mora pribaviti tek prije nego zatraži uporabnu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
218 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
219 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
220 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106, stavke 2. i 3 bi trebalo izbrisati, jer one dvosmisleno dozvoljavaju investitoru da radi izmjene na građevini u tijeku gradnje i bez izmjena glavnog projekta, kojeg mora pribaviti tek prije nego zatraži uporabnu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
221 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
222 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
223 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
224 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. Mišljenja smo kako bi glavni projektant građevine, koje god da je struke, trebao preuzeti dio odgovornosti za navedene propuste (izradu glavnog projekta za građenje zgrade očito protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom u pogledu namjene i veličine zgrade ili oblika i veličine građevne čestice ili smještaja zgrade na građevnoj čestici). Isto tako, činjenica jest da su prostorni planovi, u brojnim slučajevima, definirani nejasno i dvojako, te je pitanje tko će i kako odrediti što je "očito" u sintagmi "očito protivno uvjetima za građenje". Mišljenja smo kako bi projektanta bi trebalo "kazniti" samo i jedino ako je napravio glavni projekt svjesno ignorirajući upozorenje nadležnog upravnog tijela da je projekt suprotan prostornom planu (na što ga je upravno tijelo dužno upozoriti sukladno čl. 82, st. 2 prije njegove izrade). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer više nema geodetskog projekta niti ovlaštenog inženjera geodezije kao projektanta.
225 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. HKIG predlaže umjesto riječi "koji je u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta izradio", navesti u „koji je u svojstvu glavnog projektanta ili projektanta pojedinog dijela projekta izradio“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer glavni projektant nije nužno odgovoran za predmetnu protupravnu radnju.
226 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
227 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
228 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. Komentar uz Članak 29. Članak 105., stavak 1. - predlaže se da se umjesto riječi " koji je u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta izradio" zamjeni „koji je u svojstvu glavnog projektanta ili projektanta pojedinog dijela projekta izradio“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
229 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. PRIJEDLOG: Predlaže se izmjena stavka 1. na način da glasi: „(1) Izrada glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, očito protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom u pogledu namjene i veličine građevine ili oblika i veličine građevne čestice ili smještaja građevine na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru, teška je povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera koji su u svojstvu glavnog projektanta te projektanta izradili glavni projekt.“ Predlaže se zamjena riječi „zgrada“ s riječi „građevina“ u svim ostalim stavcima predmetnog članka. OBRAZLOŽENJE Nejasno je zbog čega Ministarstvo smatra da samo zgrade (a ne i ostale građevine) mogu biti projektirane „očito protivno“ uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, kada u praksi imamo slučajeve prometnica, kružnih tokova i infrastrukture koja je ne samo projektirana već i izvedena protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom. Iz Plana savjetovanja s javnošću za zakone i podzakonske propise koji se planiraju donositi u 2019. godini objavljenog na službenim mrežnim stranicama Ministarstva vidljivo je da se u 2019. godini planira izrada i donošenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom. Neprihvatljiva je teza da se nepravilnosti mogu odnositi samo na zgrade i da za isto odgovaraju ovlašteni arhitekti u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta. Prema članku 52. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.) glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata te može, ali i ne mora, biti i projektant jednog od dijelova glavnog projekta (članak 52. stavak 2. Zakona o gradnji). U tom kontekstu nejasno je na koji način ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer u svojstvu glavnog projektanta može odgovarati za projektiranje očito protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, kada je on odgovoran samo za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. U konkretnom slučaju možemo govoriti o neusklađenosti članka 52. i članka 105. Zakona o gradnji. Dodatno, postavlja se pitanje prve, odnosno vodeće mape projekta i odgovornost projektanta prve vodeće mape. Kako nigdje nije propisano koja mapa treba biti prva odnosno vodeća za pojedinu vrstu građevine, potrebno je na jednoznačan način utvrditi čija je odgovornost izrada projekta građevine u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom. Postavlja se pitanje zbog čega samo ovlašteni arhitekt može biti odgovoran u svojstvu glavnog projektanta a ne ovlašteni inženjeri u svojstvu glavnog projektanta. Ukoliko je zakonodavac zauzeo stav da ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjer mogu pod jednakim uvjetima i za sve vrste građevine obavljati posao glavnog projektanta onda moraju imati i iste obveze i odgovornost koja iz toga proizlazi. Isto vrijedi i kada se nalaze u ulozi projektanta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer primjedbe nemaju veze s predloženom izmjenom predmetne odredbe koja je samo nužna posljedica brisanja geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta.
230 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. Izbacivanje geodetskog projekta nije u skladu sa strukom, već pogodovanjem. Tim više jer se geodetski dio trebao i preciznije razlučiti i kod linijskih građevina te građevina vezano za infrastrukturu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
231 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 27. Komentar uz Članak 27. Članak 97., stavak 4. - sukladno članku 97., stavku 2., osoba koja obavi nostrifikaciju dužna je uz pisano izvješće i ovjeru projekta dati i izjavu. U stavku 4. izjava se ne navodi što implicira da se izjava i dalje daje u pisanom („papirnatom“) obliku, a ne kao elektronički zapis. - predlaže se da se i izjava izrađuje kao elektronički zapis Prihvaćen Prihvaća se.
232 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Predlažem sljedeće: (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
233 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
234 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. PREDLAŽEMO (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
235 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. PREDLAŽEMO (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
236 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
237 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
238 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Mišljenja smo da bi forma poveznice trebala izgledati kao: "https://dozvola.mgipu.hr" bez daljnjih brojeva. Prihvaćen Prihvaća se.
239 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase: "Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanja potvrda glavnog projekta (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
240 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. PREDLAŽEM (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
241 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase: "Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanja potvrda glavnog projekta (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
242 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
243 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
244 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
245 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
246 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
247 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. PREDLAŽEMO Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
248 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. U stavku (1) riječ: projektant treba zamijeniti s riječju: investitor. U stavku (1) riječ: projektant treba zamijeniti s riječju: investitor. Obrazloženje Projektant s obzirom na eventualni spor s naručiteljem može odustati od žalbe odnosno tužbe na obustavu utvrđivanja uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. Investitor bi tada bio oštećen u svome pravu da štiti svoje interese!. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
249 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. U stavku 1 umjesto „projektant“ treba pisati „Investitor ili njegov opunomoćenik“ U stavku 2 nakon „investitor“ dodati „ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
250 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. Što se dešava ako JPT ne izda posebne uvjete / uvjete priključenja u predviđenom roku od 15 dana – što automatizmom znači da uvjeta nema? Tko će investitoru nadoknaditi trošak ako, primjerice, napravi projekt kanalizacije bez uvjeta priključenja (zato što za odvodnju nadležno javnopravno tijelo nije izdalo uvjete u zakonskom roku, te se u tome slučaju smatra da uvjeta nema) a na kraju priče se ispostavi da se građevina iz nekog razloga ne može priključiti na postojeći sustav? Primljeno na znanje Za štetu odgovara javnopravno tijelo.
251 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. U stavku 1 umjesto „projektant“ treba pisati „Investitor ili njegov opunomoćenik“ U stavku 2 nakon „investitor“ dodati „ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
252 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Što ako Tijelo ne donese rješenje u zakonskom roku? Primljeno na znanje Zakonom o općem upravnom postupku je propisano pravo na žalbu.
253 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Na kraju čl. 87. st. 2. dodati sljedeći tekst: „Iznimno za građenje građevine svrstane u 4. skupinu za koje se ne formira građevinska čestica nije potrebno utvrđivati usklađenost glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, osim ako se radi o samostojećim objektima.“ podredno: „Iznimno za građenje građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona za koje se ne formira građevinska čestica nije potrebno utvrđivati usklađenost glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, osim ako se radi o samostojećim objektima.“ Obrazloženje: za postavljanje EKI koja u naravi predstavlja antenski prihvat na postojećoj građevini i za koju se ne formira posebna čestica nije potrebno usklađivati projekt s propisima o državnoj izmjeri i katastru budući da se zahvat u prostoru odnosi na postojeće objekte. Ukoliko bi se pak radilo o samostojećim objektima, odnosno samostojećim antenskim stupovima, svrsishodno je zatražiti suglasnost tijela nadležnog za katastar. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije potrebno obzirom da takva obveza nije propisana za spomenute građevine.
254 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona" Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
255 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Predlaže se: Naziv poglavlja treba glasiti: Potvrda glavnog projekta s propisima zaštite okoliša, zaštite prirode i državne izmjere i katastra Uskladiti odredbu čl. 87. st. 1. ZOG-a s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. Obrazloženje: 1. U čl. 89.a Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 propisano je sljedeće:: Mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni: rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno rješenjem iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, obvezni su sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje ili drugih akata za provedbu zahvata koje se izdaju prema posebnom zakonu. Navedena su dakle dva rješenja a ne jedno rješenje s kojima treba uskladiti glavni projekt! 2. U čl. 43. A Zakona o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18 i 14/19 propisano je sljedeće: Mjere ublažavanja i program praćenja i izvješćivanja utvrđeni rješenjem iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona ili kompenzacijski uvjeti i program praćenja i izvješćivanja utvrđeni rješenjem iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona obvezni su sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje.. Prema čl. 30. Zakona o zaštiti prirode postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi se samostalno ako se za zahvat u prirodu po propisima zaštite okoliša ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrtebi te procjene. U protivnom postupak te ocjene provodi se u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o potrebi te procjene. Stoga samo u nekim (posebnim) slučajevima trebalo bi pribavljati potvrdu glavnog projekta pozivom na propise zaštite prirode. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
256 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Uz stavak (1): potrebno je navesti da se odredbe iz stavka (1) odnose na građevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. U slučaju da se radi o građevini za koju se izdaje lokacijska dozvola, usklađenost s rješenjem o prihvatljivosti zahvata potrebno je provesti prilikom ishođenja lokacijske dozvole. U protivnom će se u praksi dva puta vršiti ista provjera, što predstavlja nepotrebno birokratsko opterećenje i ministarstvu, odnosno javnopravnom tijelu, i projektantu. Prihvaćen Prihvaća se.
257 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Primjedba: • Ako je elaborat uvjet, onda bi trebalo pisati samo i, a ne i/ili • Ako je bilo sto od ovo dvoje dovoljno, onda bi trebalo pisati „ili“, i u tom slučaju umjesto „koji je „ trebalo bi pisati „koji su uvjet za…“, ili „što je uvjet za…“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je fleksibilnost tj. mogućnost odabira u predmetnom slučaju dobra.
258 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
259 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. PREDLAŽEMO Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
260 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. PREDLAŽEMO Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
261 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaboratu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
262 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Stavak 2. Da li se pod javnopravnim tijelom misli na katastarski ured ili DGU? Primljeno na znanje Podrazumijevaju se oba.
263 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. U stavku 2, članka 87. izmijeniti da su lomne točke građevine prikazane u geodetskom projektu, a ne glavnom projektu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, obzirom da geodetskog projekta nema.
264 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. stavak 2. mijenja se i glasi: U svrhu utvrđivanja usklađenosti geodetskog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
265 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. U članku 21. kojim se u cijelosti mijenja članak 87., na kraju stavka 2. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građenje građevine koja je svrstana u 4. skupinu za koje se ne formira građevinska čestica ne provodi se utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina osim ako se radi o samostojećim objektima.“ Obrazloženje: Za postavljanje EKI, koja u naravi predstavlja antenski prihvat na postojećoj građevini i za koju se ne formira posebna čestica, smatramo da nije potrebno usklađivati projekt s propisima o državnoj izmjeri katastru budući da se zahvat u prostru odnosi na postojeće objekte. Dodatno, ako se radi o samostojećim objektima, odnosno samostojećim antenskim stupovima, svrsishodno je zatražiti suglasnost tijela nadležnog za katastar. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
266 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Nejasno je kako se u istom naslovu mogu naći potvrde glavnog projekta koje se odnose na zaštitu okoliša i katastar jer zbunjuju u eventualnoj primjeni. Očito je geodetski projekt ukinut pa se njegov sadržaj prenosi na ortofoto kartu (čl. 70. st.1.) koju će u sklopu glavnog projekta katastar potvrditi ako je u skladu s propisima o katastru. Na izdavanje tih potvrda na odgovarajući način se primjenjuju odredbe 85. i 86. Znači, sukladno čl. 85. st. 5 smatrat će se da je katastar izdao potvrdu glavnog projekta ako se u roku od 15 dana nije očitovao. Time se javlja mogućnost da se oblik, veličina građevne čestice, formiranje građevne čestice može prikazati prema ovlaštenom inženjeru geodezije unutar glavnog projekta a bez suglasnosti nadležnog ureda za katastar ukoliko se isti ne očituju u roku od 15 dana po traženju upravnog tijela/ Ministarstva. Predložena izmjena predstavlja veliku pravnu nesigurnost i dovodi u neizvjesnost ishođenja uporabne dozvole te time troškove postupka za investitora čini velikim. Prihvaćen Prihvaća se.
267 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje određuje formiranje građevne čestice. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
268 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
269 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje određuje formiranje građevne čestice. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
270 Tomislav Pitlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Postupak utvrđivanja procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu treba izjednačiti s izdavanjem posebnih uvjeta. Ionako imaju istu snagu - ako se ne izda potvrda na gl. projekt nema građevinske dozvole. Isto i za katastar. Samo treba jasno propisati za koje skupine treba zatražiti takve uvjete. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno EU Direktivi o procjeni utjecaja na okoliš.
271 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 20. Nejasno je što se događa u slučaju da jedno ili više javnopravnih tijela zahtijeva korekciju dijela projekta a ostala javnopravna tijela izdala su potvrdu. Primljeno na znanje Korekcija se vrši u zatraženom dijelu.
272 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 20. - Članak 84. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.". - Članak 86. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole." Primjedba: Da li su nužne dvije istovjetne odredbe u Prijedlogu ID ZOG-a? Prihvaćen Prihvaća se.
273 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 20. S obzirom da je člankom 66. definirano da će sadržaj i svi važniji elementi vezani za opremanje projekta biti definirani pravilnikom koji propisuje Ministar, a koji bi trebao biti stupiti na snagu najkasnije 90 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna ZOG-a, postavlja se pitanje kako je moguće predati „uredne“ zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole do donošenje Pravilnika. Primljeno na znanje Po važećem pravilniku.
274 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Predlaže se: Dopuniti odredbu čl. 85. st. 2. ID ZOG-a u skladu sa sljedećim obrazloženjem Obrazloženje: Provedbeni propis donesen na temelju Zakona o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o cestama i neki drugi posebni propisi propisali su u nekim slučajevima građenja obvezu izrade elaborata koji prethodi izradi glavnog projekta. Zahtjevi iz tih elaborata, koje izrađuju ovlaštene stručne osobe na temelju tih zakona, ne mogu se poistovjetiti s posebnim uvjetima koji se utvrđuju zbog izrade idejnog projekta. Od utjecaja je i odredba čl. 89. st. 3. važećeg ZOG-a koja glasi (cit): Javnopravno tijelo od projektanta, odnosno investitora ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti izradu, odnosno dostavu drugih dokumenata, osim elaborata koji prema posebnom zakonu prethodi izradi glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
275 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
276 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. U članku 85. predlaže se izmijeniti stavak 1. i stavak 2. tako da isti glase: (1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola s posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom. OBRAZLOŽENJE: NEKI POSEBNI UVJETI PROIZLAZE IZ UVJETA PRIKLJUČENJA I GLAVNI PROJEKT MORA BITI USKLAĐEN S OBA DOKUMENTA, A SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA. (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova izdavanja te potvrde niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim lokacijske dozvole i glavnog projekta, osim kada je to propisano posebnim propisom. OBRAZLOŽENJE: S OBZIROM DA U SLUČAJU DA JE U TRENUTKU ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA IZRAĐEN ELABORAT, A NIJE PODNESEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I DOSTAVLJEN POTPISAN UGOVOR O PRIKLJUČENJU, OVAJ STAVAK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (NN, BR. 22/13, 102/15, 68/18) I UREDBOM O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (NN BR. 7/18), PREDLAŽE SE IZMJENA. U članku 85. predlaže se dodati novi stavak (5) koji glasi, a da dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6): (5) Javnopravno tijelo može izdati uvjete priključenja kojima se definira priključenje na energetsku infrastrukturu i u slučaju kada ista nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po izgradnji energetske infrastrukture, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
277 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
278 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
279 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
280 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
281 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. U članku 19. predlažemo unijeti odredbu kojom će investitor imati pravo odabira da li će aktivno i samostalno sudjelovati u ishođenju potvrda na glavni projekt od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
282 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
283 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
284 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
285 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
286 Tomislav Pitlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Nepotrebno. Članak 85. i 86. može se brisati - jer je potvrda o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima ista bez obzira na lokacijsku dozvolu. Za to vrijede članci 83. i 84. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer primjedba nije jasna.
287 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Svugdje u prijedlogu zakona uz riječ "uvjeti" izbaciti "posebne" i sl. pridjeve. Prihvaćen Prihvaća se.
288 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Stalno se spominje terminologija posebni uvjeti. Uvjeti su uvjeti, nebitno da li ih neko dodatno ukrasi pridjevima, posebni i sl.. Svi oni se tijekom projektiranja moraju po projektantu prihvatiti i projektom riješiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o pravno tehničkim terminima.
289 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
290 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. - Članak 84. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.". - Članak 86. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole." Primjedba: Da li su nužne dvije istovjetne odredbe u Prijedlogu ID ZOG-a? Prihvaćen Prihvaća se.
291 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Što ako Upravno tjelo ne napravi svoj posao u roku od 8 dana? Tko snosi štetu? Primljeno na znanje Onaj tko ju je uzrokovao.
292 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
293 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
294 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
295 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
296 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
297 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Zašto upravno tijelo, odnosno Ministarstvo mora čekati 8 dana prije nego zatraži izdavanje potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela? Smatramo da isto nije potrebno, odnosno da postupak traženja i ishođenja potvrde od javnopravnog tijela treba razdvojiti od "urednosti zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole" (kako je bilo i do sada…) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer ne mora čekati. Radi se o krajnjem roku.
298 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
299 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
300 Primorsko-goranska županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Smatramo da su rokovi prikupljanja posebnih uvjeta, odnosno potvrda na glavni projekt prekratki budući u praksi javnopravna tijela te potvrde izdaju često nakon propisanih rokova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da su rokovi primjereni.
301 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
302 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
303 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Evo, meni nije jasno od koga sad oni to traže? Članak postojećeg zakona je precizniji i jasniji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, na pitanje nije moguće odgovoriti jer nije jasno.
304 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Na kraju čl. 83. st. 1. dodati sljedeći tekst: „Iznimno za građevine svrstane u 4. skupinu javnopravno tijelo na traženje projektanta ili investitora izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima.“ podredno: „Iznimno, za građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona javnopravno tijelo na traženje projektanta ili investitora izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima.“ Obrazloženje: Prema Zakonu o gradnji koji je trenutno na snazi, a radi ubrzavanja postupaka izdavanja potvrde glavnog projekta, investitor i projektant su ovlašteni zatražiti isto. Predloženom izmjenom se dodaje administrativno opterećenje, što će za posljedicu imati usporavanje postupaka dobivanja potvrda na projekte i sporiji razvoj EKI. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
305 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo nije predmet Zakona o gradnji već posebnih zakona.
306 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Dobra ideja ali relizacija vrlo upitna. Što kada npr MUP ne izda potvrdu na zaštitu od požara i objekt se izgradi prema projektu koji je manjkav? Manji je problem tehnički pregled, veći je problem ako se dogodi tragedija zbog manjkavog projekta kojeg MUP nije pregledao. Tko je odgovoran, MUP koji nije pregledao ili projektant koji je pogriješio? Ako Je sva odgovornost na projektantu čemu uopće potvrda glavnog projekta? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se smatra da nije manjkav.
307 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo nije predmet Zakona o gradnji, već posebnih zakona.
308 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. U članku 83. stavku 2. predlaže se iza riječi projekta obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 2. glasi: (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova izdavanja te potvrde niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim glavnog projekta, osim kada je to propisano posebnim propisom. OBRAZLOŽENJE: S OBZIROM DA U SLUČAJU DA JE U TRENUTKU ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA IZRAĐEN ELABORAT, A NIJE PODNESEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I DOSTAVLJEN POTPISAN UGOVOR O PRIKLJUČENJU, OVAJ STAVAK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (NN BR. 22/13, 102/15, 68/18) I UREDBOM O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (NN BR. 7/18), PREDLAŽE SE IZMJENA. U članku 83. predlaže se izmijeniti stavak 5. tako da isti glasi: (5) Smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja i da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta ako javnopravno tijelo upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i investitoru ne dostavi potvrdu glavnog projekta ili rješenje o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta u roku iz stavka 3. ovoga članka. OBRAZLOŽENJE: NEKI POSEBNI UVJETI PROIZLAZE IZ UVJETA PRIKLJUČENJA I GLAVNI PROJEKT MORA BITI USKLAĐEN S OBA DOKUMENTA, A SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA. U članku 83. predlaže se dodati novi stavak (6) koji glasi: (6) Javnopravno tijelo može izdati potvrdu glavnog projekta za građevinu za koju i u slučaju kada energetska infrastruktura nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po njenoj izgradnji, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer uredbe i drugi podzakonski propisi moraju biti usklađeni sa zakonima.
309 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Tko i na koji način traži izdavanje potvrda glavnog projekta u slučaju kada se rade određeni radovi predviđeni Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, dakle radovi za koje se ne izdaje građevinska dozvola, a za koje je uvjetovano izdavanje uporabne dozvole. Primljeno na znanje Propisan je isti postupak kao i u slučaju građevina za koje se izdaje građevinska dozvola.
310 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
311 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. U točki 2. ovog članka trebalo bi unificirati taksu/trošak izdavanja posebnih uvjeta ili potvrda, jer neke, ne znam iz kojih razloga, dosežu i nekoliko stotina kuna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se isti utvrđuju po službenoj dužnosti.
312 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
313 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
314 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo nije predmet Zakona o gradnji, već posebnih zakona.
315 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Može li ovo Ministarstvo određivati drugim tijelima (ministarstvima) da ne mogu tražiti izradu elaborata i dokumenata koji su određeni njihovim propisima u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta? (npr. elaborata zaštite od požara, konzervatorskog elaborata i dr.) Napomena da je MUP u više navrata inzistirao da elaborat zaštite od požara postane sastavni dio glavnog projekta ili samostalni projekt zaštite od požara. Posebno se naglašava kako je u praksi prilikom energetske obnove zgrada uočen veliki broj propusta vezanih za zaštitu od požara te je i u medijima MGIPU prozivan za nedovoljnu brigu o povećanju požarnog opterećenja energetskom obnovom čiji projekti niti ne idu na potvrdu glavnog projekta. Zadnjom izmjenom Direktive navodi se da bi Države članice trebale odgovoriti na pitanja zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću koji utječu na energetske obnove i životni vijek zgrada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer iz komentara nije vidljivo što se predlaže.
316 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. / stavak 2. Suglasni smo sa predloženim, iako smo skeptični oko toga kako će isti funkcionirati u praksi (primjerice, sa MUP-om i Elaboratom zaštite od požara, Ministarstvom rada i Elaboratom zaštite na radu, HEP-om i EOTRP-om itd.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o prijedlogu.
317 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. U članku 17. kojim se u cijelosti mijenja članak 83., na kraju stavka 1. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građevinu koja je svrstana u 4. skupinu javnopravno tijelo na traženje projektanta ili investitora izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
318 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 17. i Članak 18. Kao i za posebne uvjete, konačni prijedlog ZOG-a predviđa da bi upravno tijelo / Ministarstvo u roku od 8 dana od zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole tražilo od javnopravnog tijela potvrdu glavnog projekta koje je istu dužno izdati u roku od 15 dana (kao što je to i u sadašnjem ZOG-u). U nastavku prikazujemo vrijeme koje je INA-Upravljanje investicijama po važećem ZOG-u bilo potrebno za ishođenje potvrda na glavni projekt. Investitor brže ishodi potvrde na glavni projekt nego bi to bilo prema konačnom prijedlogu ZOG-a Čak i kada je taj rok nešto duži (Ministarstvo zdravstva), ne utječe na postupak ishođenja građevinske dozvole, jer se potvrde prikupljaju prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu stoga nisu na kritičnom putu kod ishođenja građevinske dozvole. Ovdje opet ističemo da je da je u ovom postupku investitor strana u postupku koja je definitivno zainteresiranija da vlada procesom ishođenja potvrda na glavni projekt i u njemu aktivno sudjeluje. Nadalje, ukoliko se u praksi primjenom konačnog prijedloga ZOG-a primijeni čl. 83. st. 5. prema kojem se presumira da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta, ako se u roku od 15 dana ne očituje, predstavlja veliki pravni vakuum i nesigurnost za investitora i može rezultirati velikim troškovima na kraju postupka - na tehničkom pregledu i izdavanju uporabne dozvole. Naime, prema čl. 139. st. 3., 140. st. 2 i 141. 2. javnopravna tijela koja su utvrdila posebne uvjete ili izdala potvrdu glavnog projekta pozivaju se na sudjelovanje u tehničkom pregledu. Oni su tada ovlašteni davati svoje mišljenje o izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta koje su utvrdili ili potvrde na glavni projekt koju su izdali. U situaciji kad se primjeni članak o presumpciji da su javnopravna tijela utvrdili posebne uvjete/ izdali potvrdu glavnog projekta protekom roka od 15 dana od kada su zatraženi a na tehničkom pregledu daju svoje primjedbe (koje su trebale biti dane prije u uvjetima ili potvrdi na glavni projekt), investitoru ne preostaje ništa drugo nego mijenjati glavni projekt i snositi troškove njegove izmjene kako bi uskladio izvedeno stanje s projektiranim i ishodio uporabnu dozvolu. Omogućavanje javnopravnom tijelu da reagira u ovoj fazi postupka, iako se ranije nije oglasilo, predstavlja veliku neizvjesnost za investitora, uzrokuje odugovlačenje postupka i velike troškove. U tom slučaju moguće je da investitor mora ishoditi i izmjenu i dopunu građevinske dozvole što predstavlja dodatni financijski teret. Ova presumpcija postoji i u važećem ZOG-u ali se investitor kao aktivni sudionik u postupku prikupljanja posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt njome nikada nije koristio. Razlog izbjegavanja dosadašnjeg čl. 84. st. 4. leži u činjenici da se INA nije htjela dovesti u neizvjesnu poziciju na tehničkom pregledu na kojem bi javnopravnom tijelu (koje se ranije nije očitovalo) bilo omogućeno iznošenje negativnog mišljenje o izvedenom stanju u odnosu na posebne uvjete. Ukoliko bi upravno tijelo/ Ministarstvo umjesto investitora tražilo javnopravna tijela potvrde glavnog projekta i primjerice jedno od zatraženih javnopravnih tijela ne bi izdalo potvrdu jer glavni projekt nije usklađen te se mora izmijeniti po traženju javnopravnog tijela, investitor bi morao izmijenjeni projekt ponovo predati svim javnopravnim tijelima. Radi se o jednom začaranom krugu koji u nedogled produžuje postupak i stvara nepregledne troškove. S obzirom da čl. 83. st. 2 predviđa da javnopravno tijelo u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta osim glavnog projekta ne može tražiti izradu elaborata potrebno je uskladiti posebne propise javnopravnih tijela (osobito iz područja zaštite od požara), jer u praksi neka javnopravna tijela jedino temeljem elaborata izdaju potvrde na glavni projekt. Predlaže se: Unijeti odredbu kojom će investitor imati pravo odabira da li će aktivno i samostalno sudjelovati u ishođenju potvrda na glavni projekt od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu Prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
319 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
320 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
321 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
322 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
323 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Kako sam već komentirao ispod članka 15. ove izmjene zakona tj izmjenu članaka 81. Zakona o gradnji tako i kod ovoga članak 83. potrebno je dodati stavak 6. koji glasi. 6. Za instalacije za koje javnopravno tijelo nije izdalo posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku definiranom u članku 81. ovoga Zakona nije potrebno priložiti potvrdu glavnog projekta izdanu od javnopravnog tijela koje nije poštivalo zakonski rok izdavanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
324 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. u pozitivnu ideju da se ponovno prebaci ishođenje potvrda i posebnih uvjeta/uvjeta priključenja na upravno tijelo i/ili Ministarstvo, vjerojatnost da se to sad ponovno produži u beskonačnost je ogromna, dok se ne provede pasolutna digitalizacija svih javnopravnih i urpavnih tijela jer je dosad najduže trajala komunikacija između urudžbenih odjela (bez obzira na fizičku udaljenost ponekad od nekoliko vrata ili jednog kata) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je digitalizacija provedena.
325 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Pozitivna je promjena procedure u kojoj projektant komunicira s Upravnim tijelom, a Upravno s Javno-pravnima. U mnogome će pojednostaviti ishođenje dozvola i ukoliko je sustav dobro projektiran i programiran, značajno ubrzati proces. Kako god da na kraju bilo, ne može biti sporije nego je sada. Primljeno na znanje Hvala na podršci.
326 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Na kraju čl. 82. st. 1. dodati sljedeći tekst: „Iznimno, za građevine svrstane u 4. skupinu utvrđivanje posebnih uvjeta ovlašten je zatražiti investitor ili projektant, a koje građevine moraju biti u skladu s prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ podredno: „Iznimno, za građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona utvrđivanje posebnih uvjeta ovlašten je zatražiti investitor ili projektant, a koje građevine moraju biti u skladu s prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje: Uredba) kojom se propisuju mjerila razvoja EKI. Predmetna Uredba, između ostalog, propisuje kako se planiranje položaja EKI – samostojećih antenskih stupova utvrđuje na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (dalje: objedinjeni plan). Uredbom je također određeno da jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice regionalne samouprave trebaju uskladiti svoje prostorne planove s Uredbom. Između ostalog određeno je da odredbe za provođenje prostornih planova ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone („EKI zone“) koje će na temelju objedinjenog plana biti unesene u grafički prikaz tih prostornih planova prilikom usklade istih s Uredbom. Pored toga, propisano je da antenske prihvate, odnosno EKI koja se postavlja na postojeće građevine, ne treba planirati u prostornom planu. Člankom 13. Uredbe obvezuju se JLS/JRS da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno prostorne planove iz svojeg djelokruga s odredbama iste prigodom njihove prve izrade, odnosno prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna. Također, propisano je da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba. S tim u vezi ukazujemo i na recentnu ustavnosudsku i upravnosudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Naime, Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. U tom smislu bi predmetne građevine morale biti u skladu i s navedenom Uredbom, a koja je propis s kojim je potrebno uskladiti prostorne planove. Dalje, prema Zakonu o gradnji koji je trenutno na snazi, a radi ubrzavanja postupaka izdavanja posebnih uvjeta, investitor i projektant su ovlašteni zatražiti iste. Predloženom izmjenom se dodaje administrativno opterećenje, što će za posljedicu imati usporavanje postupaka dobivanja potvrda na projekte i sporiji razvoj EKI. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
327 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
328 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlaže se: Uvrstiti novi st. 4. čl. 82. ZOG-a u kojem se navodi sljedeće: Pojektant zahtjevu za utvrđivanje posebnih uvjeta prilaže potvrdu investitora da je ugovorio s njime izradu glavnog projekta. Postojeći st. 4. postaje st. 5. čl. 82. ZOG-a Obrazloženje: Ako se izrađuje elaborat po posebnom zakonu nije potrebno prilagati i opis i grafički prikaz građevine. Projektant koji nije ugovorio izradu glavnog projekta s naručiteljem (investitorom) ne bi trebao tek tako, odnosno bez potpisanog ugovora upošljavati tijelo uprave svojim zahtjevom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se isto podrazumijeva.
329 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Primjedba na stavak (3): Ako je elaborat uvjet, onda bi trebalo pisati samo i, a ne i/ili • Ako je bilo sto od ovo dvoje dovoljno, onda bi trebalo pisati „ili“, i u tom slučaju umjesto „koji je „ trebalo bi pisati „koji su uvjet za…“, ili „što je uvjet za…“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije uvjet nego mogućnost.
330 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Prema stavku 2 - slijedi li iz toga - ukoliko Upravno tjelo pošalje zahtjev JP tjelima za utvrđivanje posebnih uvjeta, da je time zaključilo da je građevina planirana u skladu s prostornim planom? Predstavnici ministarstva kažu da to ne znači to (još jedno tumačenje). Zašto se ne uvede i definira idejni projekt na osnovu kojeg bi se obavljao ovaj postupak? Obrazloženje predstavnika ministarstva je: "nemamo pravilnik o sadržaju idejnog projekta". Problem je napraviti pravilnik ali možemo mjenjati zakon? Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
331 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
332 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
333 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
334 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
335 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. / stavak 2. Pozdravljamo navedenu izmjenu, ali smatramo kako bi ista obavijest trebala biti u službenoj formi, odnosno – ukoliko je nadležna služba propustila obavijestiti projektanta da je projekt za koji se traže posebni uvjeti/uvjeti priključenja suprotan prostornom planom, ona bi svakako za isto trebala preuzeti i odgovornost, odnosno na odgovarajući način biti "sankcionirana". Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer opisani propust nije moguć obzirom na sustav u kojem se odvija komunikacija.
336 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. U stavku 1 umjesto „projektant“ treba pisati „Investitor ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
337 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. U članku 16. kojim se u cijelosti mijenja članak 82., na kraju stavka 1. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građevinu koja je svrstana u 4. skupinu utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom ili drugim propisima s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove, ovlašten je zatražiti investitor ili projektant, .“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
338 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. U članku 16. prijedloga zakona stoji da je upravno tijelo/ Ministarstvo dužno zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta od javnopravnog tijela u roku od 8 dana od dana kada to od njega zatraži projektant. U sadašnjem ZOGu propisano je da utvrđivanje posebnih uvjeta može zahtijevati investitor pa je nejasno zašto se zakonodavac odlučio na ispuštanje takve mogućnosti za investitora, a predvidio samo projektanta. Nadalje, a vezano za rokove; kada se uzme u obzir 8 dana kao rok u kojem je upravno tijelo/ Ministarstvo dužno zatražiti posebne uvjete + 15 dana kao rok u koje je javnopravno tijelo dužno utvrditi posebne uvijete dobiju se 23 dana za utvrđivanje posebnih uvjeta. Nadalje dosadašnja praksa je pokazala kako INA-Upravljanje investicijama ishodi posebne uvjete za građenje za koje se ne izdaje lokacijska dozvola u kraćim rokovima od zakonom predviđenih. Predviđeni rokovi u konačnom nacrtu ZOGi ne predstavljaju novost i nisu nužno povezani s ubrzavanjem postupka, već prema praksi Upravljanja investicijama ne bi značili ubrzanje postupka i administrativno rasterećenje investitora. Dapače, postoji velika vjerojatnost da bi predložena izmjena samo uzrokovala dodatne troškove za investitora zbog potrebne izmjene glavnog projekta. U praksi su se veći problem pokazali neusklađeni posebni zakoni javnopravnih tijela sa ZOG-i prema kojima neki uopće nemaju propisane obaveze za izdavanjem posebnih uvjeta. Predlaže se usklađenje posebnih propisa, pa u tom svjetlu i rasterećenje u vidu potpuno unapređenje informacijskog sustava, prema kojem bi svakom projektantu unaprijed bilo jasno vidljivo koji su to posebni uvjeti u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te njihovo ishođenje uopće ne bi bilo više potrebno. Predlaže se: Unijeti odredbu kojom će investitor imati pravo odabira da li će aktivno i samostalno sudjelovati u prikupljanju posebnih uvjeta od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
339 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
340 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
341 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Slažem se sa navedenim prijedlozima kolega, no zanima me koji je instrument sankcioniranja u slučaju da javnopravno tijelo ne izda uvjete u roku od osam dana od dana od kojega to od njega zatraži projektant? Primljeno na znanje Naknada štete ako do iste dođe.
342 Primorsko-goranska županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlažemo da se posebni uvjeti i dalje utvrđuju po zahtjevu zainteresirane osobe, a ne na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva. Navedena izmjena neće ubrzati postupak izdavanja akata jer propisi temeljem kojih se izdaju posebni uvjeti nisu usklađeni sa Zakonom o gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
343 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
344 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
345 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Umjesto stavaka 4. (4) Opis i sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.". bilo bi bolje ovaj opis i grafički prikaz građevine nazvati idejni projekt i propisati detaljno što on sadrži pod zakonskim aktom tj. pravilnikom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o idejnom projektu.
346 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. PRIJEDLOG: U cijelom članku riječi „opis i grafički prikaz“ zamijeniti s riječima „idejno rješenje“ u odgovarajućem rodu i padežu. Predlaže se izmjena stavaka 2., 3. i 4. i dodavanje stavka 5. na način da isti glase: „(2) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom ili ako idejno rješenje ne sadrži sve potrebne podatke iz stavka 4., upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. (3) U traženju iz stavka 1. ovoga članka projektant prilaže idejno rješenje koje sadrži podatke temeljem kojih se može utvrditi usklađenost zahvata s prostornim planom i koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) Idejno rješenje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru i vrsti radova sadrži tekstualni i grafički dio kojim se daju sljedeći podaci: 1. vrsta radova (građenje nove građevine, rekonstrukcija postojeće građevine, zahvat u prostoru koji nije građenje i sl.) 2. lokacija zahvata u prostoru 3. namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalnih jedinica (hotelska soba, apartman i sl.). Broj može biti definiran precizno ili kao raspon između minimalnog i maksimalnog 4. veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela građevine, broj i vrsta etaža ako ih ima te visina odnosno dubina građevine). Navedeni podaci se prikazuju kao maksimalna površina odnosno volumen unutar kojeg se namjerava uklopiti građevina odnosno zahvat u daljnjoj razradi 5. planirani koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice koji može biti određen kao raspon između maksimalnog i minimalnog 6. način oblikovanja građevine ukoliko je uvjetovan prostornim planom ili posebnim propisima 7. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru prikazan na odgovarajućoj geodetskoj podlozi na način da se nedvojbeno može utvrditi položaj u prostoru (odgovarajućim kotama u odnosu na postojeće međe ili druge nedvojbene točke u prostoru). Prikaz može biti i približan na način da se odredi površina unutar koje će se formirati građevna čestica odnosno odrediti obuhvat zahvata uz definiranje uvjeta prema kojima će se navedeno precizno odrediti u daljnjoj razradi 8. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru. Smještaj se određuje kao maksimalna površina unutar koje se namjerava smjestiti građevina i/ili obuhvat zahvata uz definiranje uvjeta prema kojima će se smještaj precizno odrediti u daljnjoj razradi. Smještaj se prikazuje grafički u odgovarajućem mjerilu na nivou skice iz koje će biti vidljiv položaj površine za smještaj građevine ili građevina u odnosu na sve međe građevinske čestice ili granice obuhvata zahvata. 9. uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina, potreban broj parkirališnih mjesta prema prostornom planu te način osiguranja potrebnog broja 10. način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osoba smanjene pokretljivosti ukoliko je potrebno prema posebnom propisu 11. potrebe za priključenjem građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu kao i prijedlog mjesta i načina priključenja odnosno način rješavanja potreba autonomnim sustavima ukoliko je to moguće prema odredbama prostornog plana 12. mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom 13. način ispunjavanja ostalih uvjeta iz prostornog plana od utjecaja na zahvat u prostoru 14. podaci potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 15. uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (uklanjanje postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla, kompenzacijski uvjeti i dr.) 16. idejne grafičke skice i/ili nacrte u odgovarajućem mjerilu (tlocrti, presjeci, pročelja i slično) kojima projektant daje okvirni prikaz građevine radi definiranja prethodno navedenih podataka, a izrađuje ga projektant odgovarajuće struke u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom. (5) Ukoliko se tijekom detaljnije razrade pokaže potreba odstupanja od idejnog rješenja, projektant može ponoviti zahtjev za posebne uvjete i uvjete priključenja ukoliko izmjene utječu na iste ili na uvjete propisane prostornim planom te se u tom slučaju ishode samo oni uvjeti na koje izmjene imaju utjecaj.“ OBRAZLOŽENJE S obzirom da upravno tijelo, prema predloženoj odredbi članka 82., u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja provjerava i usklađenost zahvata s prostornim planom, postavlja se pitanje detaljnosti opisa zahvata. Kako projektant prilaže samo opis i grafički prikaz namjeravanog zahvata u prostoru, ukoliko oni nisu dovoljno razrađeni na temelju takvog manjkavog priloga upravno tijelo neće biti u mogućnosti točno utvrditi usklađenost zahvata s prostornim planom niti odrediti javnopravna tijela nadležna za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. Na to se nadovezuje problem kada zbog navedenog nedostatka upravno tijelo nije utvrdilo sve posebne uvjete koje uoči tek kasnije u postupku izdavanja građevinske dozvole. Iz predloženih odredbi je nejasno kako će upravno tijelo postupiti u takvom slučaju. Nastavno na navedene razloge, predlažemo izmjenu stavka 2., uvođenje idejnog rješenja i izmjenu stavaka 3. i 4. kako je gore navedeno. Ovakvom regulacijom bi se omogućila detaljnija provjera usklađenosti s prostornim planom uz neznatan trošak za investitora, dala bi im se određena pravna sigurnost i maksimalno smanjila potreba kasnijih ispravaka glavnog projekta što je obično povezano s velikim troškovima i gubitkom vremena za investitore i projektante. S druge strane, olakšao bi se rad i u upravnim tijelima jer bi im se na jednostavan način predočili podaci bitni za procjenu usklađenosti s planom što bi znatno olakšalo daljnju proceduru. Predloženim novim stavkom 5. regulira se slučaj izmjena u odnosu na idejno rješenje na koje su ishođeni posebni uvjeti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o idejnom rješenju, a ostali prijedlozi se ne prihvaćaju jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
347 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Stavak 4. se mijenja i glasi: (4) Opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga glavni projektant uz pomoć projektanata ostalih struka u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom. OBRAZLOŽENJE: U ovom članku je opisan postupak ishođenja uvjeta. Logično je da je to glavni projektant koji je po prirodi zadužen za usklađenje. Kako glavni projektant u pravilu nije projektant i pojedinih vrsta projekata, logično je da mu treba pomoć ostalih projektanata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nema zapreke da uvjete traži glavni projektant, jer je on također projektant.
348 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Tražiti da djelatnik - referent Upravnog tijela da "potvrdu" je strukovno i pravno NEOZBILJNO. Treba uvesti da odgovorne osobe ODGOVARAJU za svoje (ne)djela koja naprave u prostoru. Predlažem da se i nadalje ostavi odnos investitor - javnopravna tijela po svim segmentima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
349 Ivan Markić 84 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Slažem se s kolegama. Trebalo bi uvesti nekakvu potvrdu arhitektonskog projekta u odnosu na prostorni plan jer naknadne izmjene dugo traju i svima stvaraju probleme. Investitori žele da im se izvuče maksimum (m2 ako se govori o stanogradnji) a nitko nije sugiran da li će referent to odobriti. Mi privatnici nemamo opciju da uzmemo najgori slučaj za investitora (koji je najsigurniji da će proći kod referenta) jer inače nećemo imati klijente. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to može biti samo predmet izdavanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.
350 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Odlično zapažanje od kolegice Mikulić. Nije mi jasno da li je autor ove zakonske odredbe svjestan što je napisano ovom odredbom-" građenje građevine koja je u skladu s prostornim planom" to je jako delikatna odredba koja bi trebala obavezati tijelo javne uprave da provjeri uskađenost planirane građevine s prostornim planom i o tome se službeno očituje!!! Postupak provjere usklađenosti s prostornim planom i očitovanje nadležnog javno-pravnog tijela o tome bi svakako neizmjerno olakšalo postupak ishođenja građevinskih dozvola. Provjera usklađenosti s prostornim planom je postupak koji zahtijeva efikasnost, znanje i iskustvo od strane nadležnog referenta. Ovaj postupak bi svakako trebalo zakonski definirati detaljno jer u dosadašnjem zakonu nije bila predviđena ova oderedba provjere te je konstantno prisutna neizvjesnot od strane investitora i projektanta kojima se tumače prostorni planovi i vrše provjere tek nakon što su napravili cijeli glavni projekt koji se sastoji od npr 10-ak različitih projektnih mapa izrađenih od 10-ak različitih firmi i sve međusobno usklađeno i nakon što je ishođeno više posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta od raznih javno-pravnih tijela i potrošena velika materijalna sredstva te stotine radnih sati. Kada je cijeli projekt praktički gotov nama se provjeravaju i ekstenzivno tumače odredbe prostornih-planova koje su često višeznačne te ostavljaju mogućnosti različitog tumačenja te nam se primjenjuju propisi (npr novi pravilnici, norme, zakonske odredbe koje upravo mijenjate...) koji npr. nisu niti postojale u trenutku kada smo krenuli u izradu glavnog projekta. Ako sam ja kao projektant npr. počeo raditi na glavnom projektu neke veće zgrade prije pola godine i sada sam u završnoj fazi, ishodio sam gomilu posebnih uvjeta izradili smo sve projektne mape i uskladili ih međusobno, ali čekam još neke potvrde glavnog projekta i kada konačno podnesem zahtjev za građevinsku dozvolu npr. na snagu će stupiti trenutne izmjene i dopuna zakona o gradnji i prostornom uređenju koje će se retroaktivno primjeniti na projekt. Ako u tom trenutku taj projekt više ne bude u skladu s novim zakonima kako objasniti investitoru da je potrošio golema materijalna sredstva na projekt koji više ne vrijedi te nije usklađen jer upravni postupak počinje od dana kada se podnese zahtijev za građevinsku dozvolu!!!??? To je zakonski pravni vakum. Nekada je upravni postupak počeo sa lokacijskom dozvolom a prijedlog je da se uvede potvrda idejnog projekta o usklađenosti s prostornim planom što bi omogućilo da se komforno i bez neizvjesnosti te mogućnosti manipulacija pristupi izradi glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
351 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Prema stavku 2 - slijedi li iz toga - ukoliko Upravno tjelo pošalje zahtjev JP tjelima za utvrđivanje posebnih uvjeta, da je time zaključilo da je građevina planirana u skladu s prostornim planom? Je li to neka vrsta lokacijske dozvole i je li moguće makar ovdje unijeti jedan službeni dokument u kojem Upravni odjel odgovara projektantu da je predložena građevina u je/nije u skladu s Planom i poslana na dobivanje uvjeta/doradu? Prihvaćen Prihvaća se.
352 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Na kraju čl. 81. st. 1. dodati sljedeći tekst: „Iznimno, za građevine koje su svrstane u 4. skupinu javnopravno tijelo utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja na traženje projektanta ili investitora.“ podredno: „Iznimno, za građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona javnopravno tijelo utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja na traženje projektanta ili investitora.“ Obrazloženje: Prema Zakonu o gradnji koji je trenutno na snazi, a radi ubrzavanja postupaka izdavanja posebnih uvjeta, investitor i projektant su ovlašteni zatražiti iste. Predloženom izmjenom se dodaje administrativno opterećenje, što će za posljedicu imati usporavanje postupaka dobivanja potvrda na projekte i sporiji razvoj EKI. Prihvaćen Prihvaća se.
353 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
354 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Primjedba na stavak (2): • Da li je elaborat obvezan za utvrđivanje uvjeta ili su dovoljni opis i grafički prikaz. „i/ili“ • U Članku 82. stoji: - da je elaborat prema posebnom zakonu (kojem? Jeli propisan sadržaj elaborata?) uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta - da je osim opisa i grafičkog prikaza potreban i/ili elaborat. Ako je elaborat uvjet, onda bi trebalo pisati samo „i“ Djelomično prihvaćen Odgovor na ovo pitanje ovisi o usklađenosti posebnih uvjeta gradnje
355 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Što se dešava ako JPT ne izda posebne uvjete / uvjete priključenja u predviđenom roku od 15 dana ? Koje su sankcije za JPT koja ne obavljaju svoj posao. Jer glavna kočnica su zapravo JPT a ne kličina projektne dokumentacije. Što ako npr HEP ne izda uvjete priključenja, izda se dozvola, izgradi se zgrada i ispostavi se da infastrukture na lokaciji nema? Tko snosi sankcije i trošak? Pitanje je kako će funkcionirati e-konferencija i ishođenje posebnih uvjeta/potvrda glavnog projekta za zgrade za koje se ne mora ishoditi građevinska dozvola, ali je svejedno potrebno za njih ishoditi uvjete i potvrde? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer postoji odgovornost za štetu ako do iste dođe.
356 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. U članku 81. stavku 2. predlaže se iza riječi Zakona obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 2. glasi: (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 82. stavka 3. ovoga Zakona, osim kada je to propisano posebnim propisom. OBRAZLOŽENJE: S OBZIROM DA U SLUČAJU DA JE U TRENUTKU ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA IZRAĐEN ELABORAT, A NIJE PODNESEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I DOSTAVLJEN POTPISAN UGOVOR O PRIKLJUČENJU, OVAJ STAVAK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (NN BR. 22/13, 102/15, 68/18) I UREDBOM O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (NN BR. 7/18), PREDLAŽE SE IZMJENA. U članku 81. Predlaže se dodati novi stavak (5) koji glasi: (5) Javnopravno tijelo može izdati uvjete priključenja kojima se definira priključenje na energetsku infrastrukturu i u slučaju kada ista nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po izgradnji energetske infrastrukture, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
357 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
358 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Zašto se često događa da referent u obavijesti o posebnim uvjetima napiše i više od deset JPT od kojih ih je potrebno zatražiti, a kad to učiniš - neki se čudom čude što želiš od njih i ne znaju ni sami koju dokumentaciju da im dostaviš?! Bolje da se uvjeti utvrđuju konferencijski, kao nekad - sve na jednom mjestu, pa kad se zajednički utvrde, projektant dobije cjelovitu podlogu. Prihvaćen Prihvaća se na način da se posebni uvjeti ne utvrđuju po zahtjevu stranke.
359 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
360 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
361 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Što se dešava ako JPT ne izda posebne uvjete / uvjete priključenja u predviđenom roku od 15 dana – što automatizmom znači da uvjeta nema? Tko će investitoru nadoknaditi trošak ako, primjerice, napravi projekt kanalizacije bez uvjeta priključenja (zato što za odvodnju nadležno javnopravno tijelo nije izdalo uvjete u zakonskom roku, te se u tome slučaju smatra da uvjeta nema) a na kraju priče se ispostavi da se građevina iz nekog razloga ne može priključiti na postojeći sustav? Pitanje je kako će funkcionirati e-konferencija i ishođenje posebnih uvjeta/potvrda glavnog projekta za zgrade za koje se ne mora ishoditi građevinska dozvola, ali je svejedno potrebno za njih ishoditi uvjete i potvrde? (zgrade iz čl. 4 I čl. 5. Pravilnika o jednostavnim radovima…) Primjerice – u slučaju gradnje pomoćne građevinu ili nadstrešnice u zoni zaštićenoj od strane nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture? Primljeno na znanje Štetu je dužno naknaditi javnopravno tijelo koje je propustilo obaviti dužnu radnju.
362 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. U stavku 3 i 4 umjesto „projektantu“ treba pisati „Investitoru ili njegovom opunomoćeniku“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
363 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. U članku 15. kojim se u cijelosti mijenja članak 81., na kraju stavka 1. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građevinu koja je svrstana u 4. skupinu javnopravno tijelo utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja na traženje projektanta ili investitora.“ Obrazloženje: U skladu s važećim Zakonom o gradnji investitor i projektant ovlašteni su zatražiti izdavanje posebnih uvjeta, što ubrzava sam postupak. Izmjenom kako je predloženo u predmetnom Nacrtu prijedloga zakona administrativno opterećenje se uvećava što će za posljedicu imati značajno usporavanje postupka dobivanja potvrda na projekte i sporiji razvoj EKI. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
364 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Prema iskustvu INA- Upravljanje investicijama od 2014. godine kada se primjenjuje ZOG razvijena je praksa s javnopravnim tijelima koja utvrđuju posebne uvjete i izdaju potvrde na glavni projekt za projekte unutar obje rafinerije i logističkih centara. INA kao investitor aktivno sudjeluje u postupku izdavanja posebnih uvjeta i pribavljanja potvrda na glavni projekt te duljina i njihov postupak utvrđivanja nikada nije predstavljao zastoj u realizaciji investicijskog projekta. Smatramo da su investitor i projektant kao sudionici u gradnji prilično motivirani da sudjeluju u postupku ishođenja posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt te na taj način brže i uspješnije ishode iste. I do sada je zakon propisivao rok od 15 dana javnopravnim tijelima za utvrđivanje uvjeta te se smatra da posebnih uvjeta nema ako se javnopravno tijelo u navedenom roku nije očitovalo. INA kao investitor nikada nije koristila tu mogućnost jer bi takva presumpcija stvarala neizvjesne posljedice za izradu glavnog projekta koji se kasnije tom istom javnopravnom tijelu mora poslati na potvrdu pa bi bilo moguće da javnopravno tijelo odbije izdati potvrdu jer nisu utvrđeni posebni uvjeti. Time bi se stvorili dodatni troškovi investitoru za izmjenu glavnog projekta prema posebnim uvjetima i cijeli postupak bi se odužio. Ukoliko se prihvati prijedlog zakona u čl. 15. i ostavi se upravnom tijelu/ Ministarstvu da od javnopravnog tijela ishodi posebne uvjete i uvjete priključenja te investitoru više ne bude omogućeno da sudjeluje u postupku, postoji velika izvjesnost da će se primjenjivati čl. 81.st.4. o presumpciji da posebnih uvjeta nema ako ih javnopravno tijelo u roku od 15 dana od primitka traženja upravnog tijela/ Ministarstva ne dostavi. Takva mogućnost ostavlja pravnu nesigurnost i uzrokuje dodatne troškove investituru i nije nužno povezana s kraćim vremenom ishođenja posebnih uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
365 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. HKIG smatra da je neprihvatljivo da se projektantu stavlja na teret vođenje upravnih i sudskih postupaka protiv rješenja javnopravnih tijela o obustavi postupka, utvrđivanja posebnih uvjeta. Ovo pravilo treba barem odgoditi do trenutka kada će se znati jasna pravila pod kojim uvjetima će se za pojedini zahvat jednoznačno izdati posebni uvjeti i uvjeti priključenja, u svim uredima u RH te utvrditi i odgovornost referenta ukoliko se ne drže takvih pravila. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
366 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
367 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
368 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
369 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
370 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
371 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Izmjenom ovoga članka 81. Ministarstvo graditeljstva je pokazalo da je prepoznalo jedne od najvećih uzročnika dugo trajnosti procesa izdavanja građevinske dozvole a to su javnopravna tijela. No predloženi stavak 4: (4) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.". neće riješiti probleme. Jer će se u praksi često dešavati da javno pravno tijelo neće izdati uvjete priključenja u roku od 15 dana. a potom će to isto javno pravno tijelo odbiti izdati potvrdu da je glavni projekt sukladan njegovom zahtjevu ako projektant izradi glavni projekt bez uvjeta priključenja. a uz to odbiti će izdavanje uporabne dozvole na tehničkom pregledu. Da bi se to izbjeglo ovdje je potrebno dodati još tri stavka: 5. Za instalacije za koje javnopravno tijelo nije izdalo posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku nije potrebno priložiti potvrdu glavnog projekta od javnopravnog tijela koje nije poštivalo zakonski rok izdavanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja. 6. Javnopravno tijelo koje nije izdalo posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku ne sudjeluje kod tehničkog pregleda građevine. 7. Ako u zakonskom roku upravno tijelo, odnosno Ministarstvo ne dobije od javnopravnog tijela posebne uvjete odnosno uvjete priključenja upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je o tome izdati potvrdu investitoru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
372 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. PRIJEDLOG: U stavku 2. riječi „opis i grafički prikaz“ zamijeniti s riječima „idejnog rješenja“. OBRAZLOŽENJE Potrebno uskladiti s člankom 82. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe osim toga ne radi se o idejnom rješenju.
373 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Predloženi stavak 4 se mijenja i glasi: (4) Građevina se može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. Dodaje se novi stavak 5. i glasi: (5) Ukoliko javnopravno tijelo naknadno izda posebne uvjete van roka iz stavka 3. ovog članka, i naknadno se utvrdi da je građevina u koliziji s instalacijama javnopravnog tijela, prepravak takvih instalacija je obveza javnopravnog tijela. OBRAZLOŽENJE: U ovom članku je opisan postupak ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mislimo da nije dobro smatrati da uvjeta nema ako se javnopravno tijelo ne izjasni u roku. U praksi ima dosta problema, jer javnopravna tijela kasnije ne žele izdati potvrdu glavnog projekta. Predlažemo da se moraju dobiti uvjeti priključenja, a za ostale uvjete da ako javnopravno tijelo utvrdi u postupku ishođenja potvrde da ima svoje instalacije koje su u koliziji s projektiranom građevinom da onda i samo snosi troškove ako se nije očitovalo u fazi ishođenja uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije potrebno obzirom da je navedeno već propisano.
374 Tomislav Pitlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Naslov iznad članka 81. trebao bi glasiti: "Posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta" Općenito postupak izdavanja posebnih uvjeta je jednak sa stajališta izdavatelja odnosno javnopravnog tijela - bilo da se ide na lokacijsku, izravno na građevinsku ili da se izvodi bez dozvole, samo uz glavni projekt. U trenutku dostave zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta javnopravno tijelo ne zna niti ga treba zanimati u koji postupak investitor ide (lokacijska, građevinska ili samo gl. projekt). Javnopravno tijelo izdaje uvjete kojim štiti svoju instalaciju, zemljište, građevinu, zaštitni pojas i daje uvjete priključenja bez obzira na vrstu postupka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer naslov odgovara sadržaju članka.
375 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Na žalost , odredbe stavka 4. ovoga članka će se u praksi zloupotrijebiti, što će rezultirati građenjem protivno posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, i to zakonito ?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
376 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.". Slijedom toga, izgleda da projektant sve dok ne izradi idejno rješenje i ne pošalje ga Upravnom tijelu koje će ga proslijediti JPtjelima ne može sa sigurnošću znati u kojoj je skupini objekata objekt koji projektira, a time ni opseg projektne dokumentacije (prema čl.12 ovih izmjena, za one bez posebnih uvjeta potreban je arhitektonski i/ili građevinski projekt- što je suludo). U tom smislu, sve dok ne pošalje projekt UT, ne može ni dati ponuda za izradu glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna jer se ne propisuje izrada idejnog rješenja. Osim toga glavni projekt se izrađuje nakon što se dobiju posebni uvjeti i uvjeti priključenja.
377 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
378 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Prijedlog: 1. Uvrstiti u st. 1. čl. 80. st.. 1.ZOG-a ispred riječi projektant riječi: investitor odnosno 2. Uvrstiti u st. 1. čl. 80. st.. 1.ZOG-a riječi: od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete za određeni zahvat u prostoru na određenoj lokaciji, 3. Brisati u st. 1. čl. 134. ZOPU-a riječi o načinu provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. Obrazloženje: Ad. 1. U skladu s odredbom čl. 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Zakon) osoba koja za investitora obavlja poslove upravljanja projektom gradnje, prije pristupa izradi idejnog (glavnog) projekta, utvrđuje uz ostalo koja javnopravna tijela moraju utvrditi posebne uvjete da bi se izradio idejni projekt i uvjete provedbe prostornog plana koji mogu utjecati na izradu tog projekta. Investitor i bez te osobe trebao bi prije pristupa izradi idejnog (glavnog) projekta utvrditi navedene podatke jer isti mogu utjecati na troškove investicije i na mogućnost njene provedbe. Ad. 2. Četrdesetak posebnih propisa (zakona, uredbi, pravilnika i dr.) propisuje utvrđivanje posebnih uvjeta i/ ili izdavanje drugih akata prije izrade idejnog odnosno glavnog projekta. Primjena nekih od tih propisa ovisna je od lokacije na kojoj se namjerava graditi građevina odnosno od građevina koje se nalaze na toj lokaciji - na primjer podzemne infrastrukturne građevine. Projektanti i druge stručne osobe u poslovima gradnje u pravilu poznaju manji dio tih propisa, i to: posebne propise koje najčešće primjenjuju ili s kojima su se upoznali radi polaganja stručnog ispita. Ad. 3. Projektanti da bi dobili ovlaštenje za projektiranje morali su položiti stručni ispit. Na stručnom ispitu, u predmetu Osnove tehničke regulative traži se uz ostalo od kandidata poznavanje provedbe odredbi ZOPU-a i ZOG-a te propisa donesenih na temelju tih zakona. Projektanti i drugi sudionici u gradnji dužni su u skladu s čl. 58. Zakona obnavljati stečena znanja, među ostalim o propisima prostornog uređenja i gradnje i njihovoj primjeni u poslovima gradnje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
379 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Umjesto navedenog prebacivanja ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja na nadležno Upravno tijelo/Ministarstvo, korisnije bi bilo da se uvede obveza da Upravno tijelo/Ministarstvo izdaju potvrdu o usklađenosti Idejnog projekta s važećom prostorno planskom dokumentacijom, jer u praksi problemi prečesto nastaju zbog različitih tumačenja zakona i prostornih planova od strane različitih ureda. Ovim predloženim izmjenama i dalje se zadržava provjera uvjeta gradnje tek na razini glavnog projekta, kada je bilo kakva izmjena vrlo skupa i za investitore i za projektante. Predlažem da se zadrži mogućnost da investitor/opunomoćenik/projektant mogu sami tražiti posebne uvjete od javnopravnih tijela. Ishođenje posebnih uvjeta/uvjeta priključenja samo po sebi nije problematično. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
380 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Članak 80. / stavak 2. Zašto se produljuje rok za izdavanje obavijesti o uvjetima izrade glavnog projekta na 15 dana? (U aktualnom Zakonu, isti rok iznosi 8 dana) Općenito u važećem ZOG-u kvalitetnije rješenje od predloženih izmjena jer preciznije definiraju postupak određivanja od kojih JPT treba pribaviti uvjete, način traženja uvjeta, potvrda i postupke u slučaju potrebe usklađenja glavnog projekta s uvjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je rok od 8 dana prekratak.
381 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer navedeno nije predmet tog članka.
382 Martin Brnelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Poštovani, smatram da su članci 80-87 (i 88-93) u važećem ZOG-u kvalitetnije rješenje od predloženih izmjena jer preciznije definiraju postupak određivanja od kojih JPT treba pribaviti uvjete, način traženja uvjeta, potvrda i postupke u slučaju potrebe usklađenja glavnog projekta s uvjetima. Stoga smatram da ih je potrebno izmjeniti samo u vidu prilagodbe postupka za proceduru e-konferencije. Naročito smatram da je potrebno ostaviti u zakonu odredbe kojima se definira postupanje u slučaju da javnopravno tijelo smatra da projekt nije usklađen s posebnim uvjetima. Potrebno je zadržati poziv za usklađenje u kojem je navedeno u pogledu kojih pitanja projekt nije u skladu s uvjetima i dati rok za usklađenje. U protivnom doći će do paušalnog odbijanja bez obrazloženja i posljedičnog obustavljanja postupka izdavanja građevinske dozvole, što će u stvarnosti produljiti trajanje projekata od ideje do dozvole, iako će fiktivno skratiti upravni postupak izdavanja dozvole. S obzirom da više nije potrebna Obavijest o posebnim uvjetima, predlažem se u članku 80. za planirani zahvat definira izdavanje potvrde o usklađenosti sa Zakonom i prostornim planovima na temelju elaborata opis i prikaz građevine. Smatram da taj postupak može biti i objedinjen s postupkom prikupljanja posebnih uvjeta tj prethoditi pozivu javnopravnim tijelima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
383 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Članak 80. / stavak 2. Zašto se produljuje rok za izdavanje obavijesti o uvjetima izrade glavnog projekta na 15 dana? (U aktualnom Zakonu, isti rok iznosi 8 dana) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je rok od 8 dana prekratak.
384 Leo Penović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Smatram da članak 80 i članke s njim u vezi ne treba mijenjati. Naime uvođenjem ovakvog rješenja Upravno tijelo dobiva dodatnu obvezu u odnosu na važeće zakonsko riješenje. Smatram da upravna tijela ne raspolažu kapacitetima potrebnim za provođenje ovakvog rješenja, ada problem koji zaista postoji leži u Javno pravnim tijelima koja su spora i neučinkovita. Ovim rješenjem neće postati učinkovitija već će se odgovornost prebaciti na službenike u upravnim tijelima. Efikasno rješenje bi bilo izbaciti u potpunosti posebne uvjete iz postupka izdavanja akata za građenje, te javno pravna tijela obvezati da posebne uvjete moraju propisati u prostornim planovima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je izmjena nužna obzirom da se posebni uvjeti više ne utvrđuju po zahtjevu stranke već po službenoj dužnosti.
385 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Mijenja čl.80. na način da predviđa da samo projektant kad se ne izdaje lokacijska dozvola može tražiti od upravnog tijela/ Ministarstva obavijest o načinu provedbe Zakona, drugih propisa i pojedinih odredbi prostornog plana. Predlaže se: Omogućiti i investitoru da zatraži obavijest od upravnog tijela/ Ministarstva, jer INA često kao investitor u praksi traži obavijesti od upravnih tijela/ Ministarstva pa je ovdje nepotrebno izostavljena ta mogućnost za investitora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o obavijestima za izradu glavnog projekta koji izrađuje projektant.
386 Tea Pezzi Vrcelj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Potpuno se slažem sa komentarima kolega koji predlažu da se uvede neka vrsta potvrde idejnog projekta o usklađenosti sa zakonskom i prostornom planskom dokumentacijom (i to u vidu pisanog dokumenta!) jer je jedan od najvećih problema u praksi upravo različito tumačenje da li je nešto usklađeno sa prostornim planom ili ne. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet Zakona o gradnji.
387 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Apsolutno se slažem s kolegama koji se zalažu za uvođenje potvrde idejnog projekta o usklađenosti sa zakonskom i prostornom planskom dokumentacijom jer je jedan od najvećih problema u praksi upravo njihova česta promjena što dovodi do toga da glavni projekt u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole više nije u skladu s propisima te se tu stvaraju dodatni troškovi i produljuju rokovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet Zakona o gradnji.
388 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. PRIJEDLOG: Dodaje se novi stavak (3) koji glasi: „(3) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo ne može u postupku izdavanja građevinske dozvole tražiti od investitora odnosno projektanta usklađivanje glavnog projekta s posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koji nisu navedeni u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.“ OBRAZLOŽENJE: Predloženo je nužno kako bi se u postupku ishođenja građevinske dozvole izbjegle situacije naknadnog utvrđivanja dodatnih posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, a koji nisu navedeni u obavijesti iz članka 80. stavka 1. i što, posljedično može dovesti do izmjena glavnog projekta u postupku izdavanja građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer obavijest nema takav pravni učinak niti domet.
389 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Prijedlog zakona u kojem se izbacuje odredbe "i uvjeti priključenja" javnopravnih tijela koji nisu neki famozni "posebni" uvjeti već jednostavno su to svi oni neophodni za izradu projektne dokumentacije. Gdje se prikupljanje uvjeta prebacuje sa investitora na Urede državne uprave... Sve to je pogodovanje, jer za te poslove Uredi nisu ekipirani a ni stručni, a trebaju preuzeti OSOBNO odgovornost za svaku građevinsku dozvolu???? Pa to ne bi ni ja koji sam u struci. Gdje je obveza objava popisa javnopravnih tijela???? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer komentar nije razumljiv.
390 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. obavijesti i mišljenja upravnog tijela i/ili Ministarstva nisu obvezujući te se time ne dobiva apsolutno ništa korisno s obzirom da se i izdvanje obavijesti i mišljenja može odbiti bez obrazloženja ili se ograditi kao što se i trenutno u svakoj obavijesti ograđuju sva upravna tijela rečenicom da to nije upravni akt te da se ne provjerava usklađenost sa prostornoplanskom dokumentacijom. jedini način da se realno može provjeriti usklađenost s trenutno važećom regulativom je ili vraćanje lokacijske dozvole za SVE objekte pa tako i izade idejnog projekta koji je ukinut u postupcima Zakona o gradnji ili nekim drugim Upravnim aktom koji ima jednaku vrijednost. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se mišljenje ne mora zatražiti. Traži se samo kad projektant procijeni da mu je to potrebno.
391 PIN studio d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Također slažem se i ponavljam stav kolege Vukoje. S obzirom da većina građevina ne treba lokacijsku dozvolu, ovo bi na izvrstan način zamijenilo njezinu ključnu ulogu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer komentar nije razumljiv.
392 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Apsolutna potvrda stava kolege Vukoje. " Ako se stvarno želi stvoriti investicijska klima i pojednostaviti postupak ishođenja građevinskih dozvlola trebalo bi pod OBAVEZNO zakonski regulirati u ovom da nadležno tijelo graditeljstva po želji investitora ili projektanta provjeri usklađenost idejnog rješenja (opis i prikaz građevine) sa prostornim planu i o tome se SLUŽBENIM DOKUMENTOM iznese svoj stav." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to može biti predmet samo lokacijske, odnosno građevinske dozvole.
393 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Ako se stvarno želi transparentnost u postupku i sigurnost investicije u postupku ishođenja građevinske dozvole potrebno vratiti institut ili mogućnost "potvrde idejnog projekta o usklađenosti sa prostornom planskom dokumentacijom". U tom slučaju nadležno tijelo javne uprave mora brzo i efikasno preuzeti na sebe odgovornost te donijeti službenu potvrdu prihvatljivosti predloženog zahvata u prostoru od strane investitora i projektanta. Ovakvo zakonsko riješenje koje je na snazi od 2013. g. samo prebacuje odgovornost na projektante i investitore, prikriva neefikasnost javno-pravnih tijela te omogućava manipulacije u kasnijim fazama postupka ishođenja građevinske dozvole kada se investitora stavlja pred gotovo čin zbog mogućnosti ekstenzivnog tumačenja propisa i prostorno planske dokumentacije. . Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona, osim toga dosada posebnim zakonom nije bila propisana obveza potvrde idejnog projekta.
394 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Ovakav proces u kojem zakonski nije regulirana potvrda usklađenosti predloženog zahvata u prostoru u fazi idejnog projekta stvara pravni vakuum što je ogroman problem u praksi jer projektant izrađuje glavni projekt prema propisima koji su na snazi danas, a kada se glavni projekt s obzirom na kompleksnost procedure i procesa projektiranja izradi za npr. pola godine promijeni se zakonski okvir-prostorni plan, zakon o gradnji neki pravilnik (koji je živi organizam) te glavni projekt u trenutku podnošenja zahtjeva više nije usklađen za propisima koju će u tom trenutku biti na snazi. Trenutna zakonska regulativa je u proces uvela besmislicu da se glavni projekt izrađuje po propisima koji još ne postoje te će biti na snazi u trenutku kada se podnese zahtjev za građevinsku dozvolu. U praksi bi projektant trebao biti vidovit da zna kakve ga izmjene zakonske regulative u budućnosti čekaju pri projektiranju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
395 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. U promjeni članka 80. postojećeg zakona o gradnji propušteno je ispraviti KARDINALNI NEDOSTATAK postojećeg zakona koji u praksi dovodi do neizvjesnosti investicije iu procesu ishođenja dozvola. Ako se stvarno želi stvoriti investicijska klima i pojednostaviti postupak ishođenja građevinskih dozvlola trebalo bi pod OBAVEZNO zakonski regulirati u ovom da nadležno tijelo graditeljstva po želji investitora ili projektanta provjeri usklađenost idejnog rješenja (opis i prikaz građevine) sa prostornim planu i o tome se SLUŽBENIM DOKUMENTOM iznese svoj stav. U praksi se događa da investitor i projektant u fazi idejnog projekta ne može dobiti službeno mišljenje o usklađenosti rješenje iako neformalno od nadležnog referenta ili odgovorne osobe dobije mišljenje da je zahvat u potpunosti prihvatljiv. Kad se glavni projekt izradi( što za složenije građevine traje i više mjeseci do godinu dana) i prisiljava investitora na velike materijalne troškove cijelog glavnog projektakoji narastu i preko milijun kuna za veće zgrade. U trenutku kada se podnese zahtjev za građevinsku dozvolu nadležni referent uglavnom drugačije protumači propise te stavlja investitor u veome nezahvalan položaj jer je projektna dokumentacija već gotova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to može biti samo predmet postupka za izdavanje lokacijske, odnosno građevinske dozvole.
396 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavni dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta odreči autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
397 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavni dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta odreči autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
398 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Primjedba: Projektant je najkompetentnija osoba koja može utvrditi da li je za građenje pojedine građevine potrebno izraditi izvedbeni projekt ili ne treba izraditi taj projekt. Predlaže se: - Zadržati odredbu članku 74. stavku 3. podstavak 2. ZOG-a. - Razmotriti mogućnost da na prijedlog projektanta ne treba raditi izvedbeni projekt za građenje nekih, u pravilu manjih građevina 1. skupine - na primjer za neke posebne i ostale građevine iz čl. 2. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (reg.) značaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
399 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Treba vratiti obavezu izrade izvedbenog projekta! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
400 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Predlažemo da u članku 74. Zakona o gradnji treba staviti obvezu izrade izvedbenog projekta, a ne ostaviti kao ugovornu obvezu između investitora i izvoditelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
401 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
402 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Briše se stavak 2 koji obavezuje da izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Znači li to da izvedena zgrada ne treba odgovarati temeljnoj dokumentaciji i temeljnim zahtjevima propisanim glavnim projektom i prema kojem je izdana građevinska dozvola? Izvedbeni projekt mora postati obavezan dio projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna stavak 2. se ne briše.
403 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Ukoliko se izrada izvedbenog projekta ostavi na izbor investitora da izradu istog ugovori sa izvođačem, naravno da investitor neće plaćati ono što mu zakon ne uvjetuje kao obavezno. Kako u tom slučaju investitoru objasniti da radnik na gradilištu ne postavlja armaturu čitajući projekt statike? Dakle plan armature će morati biti napravljen, ali kako isti onda i naplatiti budući da investitori očekuju da isto bude obrađeno u sklopu građevinskog projekta. Također, predlažem i vraćanje i projekta izvedenog stanja budući se na tehničkim pregledima često javlja situacija da dođe npr. do manjih izmjena na razvodu instalacija, a koje ne uvjetuju izmjenu građevinske dozvole. Takve promjene je preporučljivo evidentirati i zbog eventualnih budućih rekonstrukcija, a zakonski ne postoji način da se isto i napravi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
404 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
405 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
406 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
407 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
408 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Napomena: Izvedbeni projekti nisu nužni za sve dijelove složene građevine iz 1. skupine Prihvaćen Prihvaća se.
409 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Brisanjem podstavka 2. (st.3., čl. 74.) zapravo se ukida potreba izrade izvedbenog projekta koji je nužan za gradnju i bez kojeg nije moguća kvalitetna izgradnja. Glavni projekt nije i ne treba biti namijenjen za izgradnju. Opterećivanjem glavnog projekta nepotrebnim dijelovima dovodi se do povećanja obujma glavnog projekta i znatno produžuje vrijeme potrebno za njegovu izradu. Umjesto brisanja, nužno je propisati jasne kriterije kojima bi se jednoznačno definiralo koje se građevine mogu graditi temeljem glavnog projekta, a za koje građevine je obvezna izrada izvedbenog projekta. Građenje većine građevina bez izvedbenog projekta je protivno pravilima struke i tehnički neizvedivo bez niza improvizacija što u konačnici poskupljuje i produžava rokove građenja. Sve građevine za koje je propisana kontrola projekta morale bi se graditi temeljem izvedbenog projekta budući da iste sadržavaju ili mogu sadržavati složene konstruktivne elemente (konzole preko 5 metara, velike raspone, specijalna temeljenja i dr:). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
410 Tea Pezzi Vrcelj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Slažem se sa prethodnim komentarima u kojima piše da bi članak 13 trebao biti formiran na slijedeći način: Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
411 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Hrvatska komora inženjera građevinarstva predlaže novu formulaciju stavka 3. u članku 74. koji glasi: Izvedbeni projekt se izrađuje: 1. za građenje građevina 1. skupine 2. za građenje građevina za koje je propisana kontrola projekta 3. ako je to određeno glavnim projektom Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
412 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
413 Alen Omerza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Predlaže se izmjena: Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt sadrži: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavni dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesenog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
414 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
415 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
416 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
417 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
418 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Komentar uz Članak 13. Članak 74., stavak 3., podstavak 2. - brisanjem ovog podstavka zapravo se ukida potreba izrade izvedbenog projekta, a bez kojeg nije moguća (kvalitetna) izgradnja, kao niti razina projekta potrebna kako za procjenu troškova gradnje, tako i za izradu troškovnika. - umjesto brisanja ovog postavka potrebno je odrediti obvezu izrade izvedbenih projekata za sve skupine građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
419 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. PRIJEDLOG: Dodaje se novi podstavak 2. koji glasi: „2. za građenje građevina za koje je propisana kontrola projekta“. Zadržava se podstavak 2. koji postaje podstavak 3. i dodaje se novi podstavak 4 koji glasi: „4. ako su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o projektiranju“ Podstavak 3. postaje podstavak 5., odnosno, predlažemo da članak 74. Zakona o gradnji glasi: Izvedbeni projekt Članak 74. (1) Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. (2) Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu. (3) Izvedbeni projekt se izrađuje: 1. za građenje građevina 1. skupine 2. za građenje građevina za koje je propisana kontrola projekta 3. ako je to određeno glavnim projektom 4. ako su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o projektiranju 5. ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju. OBRAZLOŽENJE Izvedbeni projekt je nužan za gradnju. Glavni projekt nije dostatan i ne sadrži sve dijelove nužne za pravilnu izvedbu projektirane građevine. Glavni projekt nije i ne treba biti namijenjen za izvedbu. Dapače, opterećivanje glavnog projekta nepotrebnim dijelovima dovodi do povećanja obima glavnog projekta i znatno produžuje vrijeme potrebno za njegovu izradu. Potpuno je nepotrebno da glavni projekt sadrži npr. program kontrole i osiguranje kvalitete koji treba biti sastavni dio izvedbenog projekta jer sadrži detaljne „upute“ za izvođenje a što je nebitno za vođenje upravnog postupka ishođenja građevinske dozvole. Nužno je propisati jasne kriterije kojima bi se jednoznačno definiralo koje se građevine mogu graditi temeljem glavnog projekta, a za koje građevine je obvezna izrada izvedbenog projekta. Opće je poznato da se kvalitetno građenje može izvesti samo temeljem izvedbenog projekta, osim za manje i jednostavnije građevine, što temeljem pravila struke najbolje može procijeniti projektant kao stručna osoba. Građenje većine građevina bez izvedbenog projekta je protivno pravilima struke i tehnički neizvedivo bez niza improvizacija što u konačnici poskupljuje i produžava rokove građenja. Izmjenu stavka 3. predlažemo na način da svaki investitor koji to želi može naručiti izvedbeni projekt ne ulazeći u njegove razloge i način ugovaranja. Smatramo da će se na ovaj način održati još uvijek relativno visoka kvaliteta građenja u Republici Hrvatskoj i investitorima ukazati da je izvedbeni projekt u većini slučajeva nužan ako se ne želi da se izvedbeni detalji improviziraju na licu mjesta što vrlo negativno utječe na kvalitetu građenja. Navedena činjenica je bitan element rangiranja država na ljestvici „Doing Business“. Sve građevine za koje je propisana kontrola projekta morale bi se graditi temeljem izvedbenog projekta budući da iste sadržavaju ili mogu sadržavati složene konstruktivne elemente (konzole preko 5 metara, velike raspone, specijalna temeljenja i dr:). Dodatni problem predstavlja i primjena Zakona o javnoj nabavi za javne naručitelje ukoliko žele naknadno ugovoriti izradu izvedbenog projekta, a isto nisu planirali prilikom ugovaranja izrade glavnog projekta i nabave usluge ishođenja potrebnih posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, potvrda te ishođenja akata kojim se dozvoljava gradnja. Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) predviđena je mogućnost korištenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u slučajevima propisanim člancima 131. i 133. budući da ne postoji razumna i stručno utemeljena alternativa ili zamjena. Stoga javnim naručiteljima naknadno ugovaranje projektantskih usluga, ukoliko iste nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom o izradi projektne dokumentacija, može provesti samo na način propisan člankom 133. Zakona o javnoj nabavi što u praksi stvara brojne probleme. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
420 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 74. se mijenja i glasi: (1) Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. (2) Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu. (3) Izvedbeni projekt se izrađuje: 1. za građenje građevina 1, 2a, 2b skupine 2. ako je to određeno glavnim projektom 3. ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju za građevine 3 i 4 skupine. OBRAZLOŽENJE: U dosadašnjoj primjeni postojećeg Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) je uočeno da samo glavni projekti nisu dostatni za izvođenje elektrotehničke instalacije. Naime, u glavnom projektu se redovito daje nivo detalja koji su dostatni za izdavanje građevinske dozvole no nema dovoljno podataka koji su potrebni za izvođenje. Izvedbeni elektrotehnički projekt je projekt koji mora biti na gradilištu prilikom građenja i na osnovu kojega se izvode elektrotehnički radovi. Donekle se može razumjeti da je za ugradnju betona, oplate, armaturnog željeza i sl. odnosno za te vrste građevinskih radova glavni projekt moguće dostatan za izvođenje, jer nije presudno tko je dobavljač odnosno proizvođač (programima kontrole i osiguranja kvalitete se osiguravaju tražena svojstva). Međutim, građevina se ne sastoji samo od navedenih građevnih elemenata koji čine primarno konstrukcijski dio objekta i na neki način predstavljaju „ambalažu“ svega onoga što se u objekt ugrađuje. Sve ostalo što se u objekt ugrađuje služi za osiguravanje upotrebe objekta za ciljanu namjenu i funkcionalnost uz osiguravanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Kod izvođenja elektrotehničke instalacije odnosno ugradnje opreme je nužan drugačiji pristup. Detalji dostatni za izvođenje elektrotehničke instalacije direktno ovise o točno odabranom tipu i proizvođaču opreme. Čl. 3 Zakona definira opremu kao: „13. oprema su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina“ Detalji potrebni za izvođenje elektrotehničke instalacije odnosno ugradnje opreme se isključivo i jedino mogu obraditi izvedbenim elektrotehničkim projektima, koji jedini mogu sadržavati točne podatke i specifikacije opreme i detalje njenog povezivanja u potrebne funkcionalne cjeline. U situacijama bez izvedbenog projekta dolazi do nekoliko situacija: pogrešno izvođenje, nekvaliteta izvedenih instalacija, nepristupačnost i nefunkcionalnost instalacija, sigurnosne pogreške koje direktno ugrožavaju i osobe i materijalne tvari. Nastavno na ovo, građevine koje imaju veliki sigurnosni utjecaj (transformatorske stanice, visokonaponski – srednjenaponski – niskonaponski dalekovodi, elektrane svih vrsta…) će se graditi s manjim opsegom detalja i dolaziti će do pojačane opasnosti na osobe i materijalne tvari. Ne zaboravimo da samo pojačanom primjenom sigurnosnih aspekata elektrotehničke instalacije danas imamo smanjeni udio nesreća u odnosu na prijašnja razdoblja. Danas imamo u svim poljima eksploziju potreba za elektrotehničkom instalacijom u našem dobu, a smanjujemo potrebni nivo dokumentacije! Izgradnja svakog objekta odnosno postrojenja počinje, i na neki način završava sa projektnom dokumentacijom. Kvalitetnim i promišljenim projektiranjem se omogućuje značajna ušteda u radu, vremenu izvođenja i smanjenim mogućnostima pogreški. Izrada kvalitetne projektne dokumentacije je osnovni preduvjet realizacije svakog, a pogotovo složenog tehničkog projekta sa nizom u većoj ili manjoj mjeri međusobno zavisnih funkcionalnih cjelina. Pozicija na ljestvici „Doing business“ se ne može popraviti izbacivanjem elementarnih koraka u procesu gradnje. Dapače, ispravno raščlanjivanje koraka gradnje u dijelu izrade dokumentacije sa jasno određenim odgovornostima ubrzava proces i doprinosi osiguranju kvalitete. Ovdje je potrebno naglasiti i bitnu kontradiktornost Zakonodavca u pristupu izrade dokumentacije. Naime, istovremeno predlaže izbacivanje razine izvedbenog projekta za većinu građevina dok često predstavnici Zakonodavca u javnim istupima zagovaraju BIM koncept u projektiranju, što je uostalom neminovnost sadašnjeg trenutka. Uvođenje BIM projekata je nužnost u sljedećih nekoliko godina, a BIM projekti su IZVEDBENI projekti! A BIM koncept u projektiranju je upravo po sadržaju i Glavni i Izvedbeni projekt, i konačno projekt izvedenog stanja ovisno o tijeku razvoja projekta, građenja i održavanja. Prijedlogom zakona ga izbacujete, a suvremenim pristupima ga zagovarate!? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
421 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak ne mijenjati ! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
422 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Cijeli prijedlog zakona je pogodovanje, a ne struka i stručnost. Glavnim projektom se ne rješavaju radnje vezane za građenje već za ishođenje građevinske dozvole. Sve ostalo je predmet izvedbenog projekta. DA JE ZAKONODAVA poznavatelj građenja TO BI ZNAO. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
423 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Ovakva formulacija nije valjana već i u prijašnjim verzijama ZOG-a jer je izvođaču i investitoru ostavljeno na volju da li će se ili se neće izraditi npr. IZVEDBENI PROJEKT - PLAN SAVIJANJA ARMATURE. Nema mogućnosti nadzora, jer nema projekta, može se samo čekati da ab ploče ili grede padnu nekome na glavu, ako je izvođač pobacao armaturu u ploče i balkone kako se njemu sviđa ili ako je šparao na armaturi - pretužnu je koliko zakonodavac ne poznaje proceduru sigurne i kvalitetne gradnje - tako je to kada pravnici, totalni nestručnjaci za gradnju pišu zakone i podzakonske akte iz područja graditeljstva, a ne inženjeri - barem tako ispada ako je ovako napisano slovo temeljnog zakona - ako ga je ovako formirao inženjr iz struke, bilo bi dobro da razmisli o vraćanju diplome jr predstavlja javnu opasnost kao projektant. Gdje je tu zaštita i sigurnost korisnika, kupaca, gdje je zaštita javnog interesa za kvalitetnom i sigurnom gradnjom? Kako se osiguravaju temeljni zahtejvi za građevinu i provjeravaju, ako nema nekih temeljenih IZVEDBENIH projekta kao obaveza za osiguranje kontrole ispunjenja temljenih zahtjeva. Sve je dobro dok padaju samo fasadne radi nekvalitetne i nekontrolirane izvedbe (omogućena je zakonski izvedba bez izvedbenih projektata, detalja i nadzora), samo treba sačekati da nekome počnu padati i ab ploče na glavu, pa onda valjda, kad neko pogine, tužiti Ministarstvo za nestručno napisani ZOG... Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
424 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Ovo je opet korak unatrag, umjesto da se upravo izvedbeni projekt uvede kao obvezan koji je potrebniji za izgradnju nego glavni projekt (npr. plan armature je zasigurno potrebniji za izgradnju nego glavni projekt konstrukcija iz kojeg samo stručna osoba može iščitati koliku je količinu armature potrebno ugraditi, ali ne baš i kako rasporediti, povezati i savijati). Na ovaj način ljudi ostaju nezaštićeni u zgradama jer je po ovom Zakonu moguće (ako investitor ne ugovori izradu izvedbenog projekta) napraviti čak i neboder bez plana armature ??? Tko je onda odgovoran ako se sve sruši i pogine velik broj ljudi a projektant je napravio dobar glavni projekt? Pitanje je zaštite života građana i preuzimanje odgovornosti za isto (i ispunjenja temeljnih zahtjeva i pri gradnji građevina, a ne samo u projektima). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
425 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. izbacivanjem mogućnosti propisivanja obavezne izrade izvedbenog projekta unutar glavnog projekta, ukida se realno izvedbeni projekt s obzirom na stanje svijesti investitora i hrvatske realnosti u kojem je moguće ugovoriti samo ono što je zakonom i pravilnikom propisano, bez obzira koliko je nešto potrebno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
426 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Ovo vodi samo tome da će se u opsegu glavnog projekta morati raditi izvedbeni projekt, a to je nedopustivo. Čak da zanemarimo apsolutnu nužnost izvedbenog arhitektonskog projekta, osobito u trenutku kada ostajemo bez kvalitetnih izvođača/majstora koji su možda i znali kako tehnički nešto treba izvesti, ali kako kontrolirati i izvoditi konstrukcije za bilo kakav iole ozbiljniji objekt bez planova armature i planova oplate? Računati na svijest investitora je iluzija. Zakon je zaštitio džep investitora za 10e, a oštetio ga tko zna koliko tona armature, tehnički i estetski loših detalja...što sve smanjuje vrijednost, a i sigurnost nekretnine. Predlažem izmjenu ovog članka da se izvedbeni projekt arhitektonske i građevinske struke obavezno izrađuje za sve građevine osim onih koje idu po pravilniku o jednostavnim građevinama. Za ostale struke prema glavnom projektu i izboru investitora. Ili nek se ostavi članak kako je dosada bio, ali nek se u građevinsku dozvolu upisuje obaveza izrade izvedbenog projekta prema traženju iz glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
427 PIN studio d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Ovaj podstavak je bio jedina mogućnost da se izvedbeni projekt propiše kao "obavezan" od strane revidenta konstrukcije. Ovo direktno je pogodovanje investitorima u smislu pojeftinjenja, a sve na štetu kvalitete gradnje, na štetu izvođenja, na štetu i građevinske i arhitektonske struke. Kako će se sad npr. izvoditi armirano betonske konstrukcije na višestambenim zgradama koje nisu ni državnog interesa a njihovi investitori štede na svemu pa i na projektnoj dokumentaciji koja je kod nas ionako dosegla najniži cjenovni rang cijele EU. Idejni projekt već nije obvezan, a ovime se izvedbeni svodi na eventualni dogovor s investitorom. Obavezan dio gradnje ostaje samo administrativna procedura izdavanja građevinske dozvole. Projektanti su svedeni na administratore. Fakultete kao što su arhitektonski i građevinski možemo slobodno preseliti na upravno pravo... Ako se želi raditi na kvaliteti gradnje i čuvanju prostora kao najvrijednijeg državnog resursa, ovakve se stvari ne bi smjele ukidati. Idejni projekt i izvedbeni projekt moraju biti obavezni sastavni dio gradnje. U protivnom je gradnja svedena na ispunjavanje formulara i plivanje između pravila loše napisanih prostornih planova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
428 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. KOMENTAR Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. KOMENTAR: nikakvo pojednostavljivanje ne može opravdati izbacivanje pojedinih struka iz glavnog projekta. SVE struke moraju biti uključene! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je glavni projekt u skladu s kojim se gradi.
429 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je glavni projekt u skladu s kojim se gradi.
430 Veljko Armano Linta KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Zašto nije dozvoljeno svakom investitoru da na svojem privatnom vlasništvu gradi što god želi? Zato što gradnja nije samo predmet privatnog interesa, nego i javnog. Inače ne bi bilo potrebe za Zakonom o gradnji. Među ostalim, javni interes je minimaliziranje ekološkog otiska stopala građevine i građenja, minimaliziranje potrošnje energije tijekom eksploatacije zgrade, boravljenje u prostorima koji pospješuju psihofizičku dobrobit korisnika. Zašto je sve to javni interes? Zato što neispunjavanje tih zahtjeva predstavlja opasnost po ljude i/ili okoliš, drugim riječima stvaranje štete koju mora plaćati i sanirati cijelo društvo, a ne investitor koji ih je prouzročio. Da bi se ispunili svi ti zahtjevi koji su u javnom interesu, potrebno je isprojektirati građevinu na odgovarajući način. Zato su nam potrebni projekti arhitekture, građevinskih konstrukcija, elektrotehnike, strojarstva, vodovoda i kanalizacije, i fizike zgrada. To je minimum koji osigurava zadovoljenje javnog interesa. Ako je namjera ubrzati postupak, neka se što preciznije definiraju uvjeti u sklopu urbanih pravila za svaku pojedinu parcelu, i neka svi ti ulazni podaci za projektiranje budu dostupni online u sklopu geoportala. Ako se hoće pomoći "običnom čovjeku" da se smanje troškovi gradnje, neka se za stambene građevine do 100m2 koje se grade od ekoloških lokalnih materijala omogući samogradnja (koja je ionako česti slučaj) i korištenje tradicijskih građevnih metoda materijalima (npr gradnje slamom) čak i ako materijali nisu certificirani, ali sve to uz projektnu dokumentaciju. Time će se podići ekonomska moć stanovništva, aktivirati tradicijske obrte koji izumiru, zaštititi okoliš, pridonijeti ostvarenju Ciljeva održivog razvoja u skladu s obvezama koje je preuzela RH, a pritom osigurati kvalitetu i javni interes koji donose projekti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
431 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ovaj je članak u velikoj mjeri nejasan, riječi " i/ili" su zbunjujuće. To "pojednostavljivanje" procedure u pravilu donosi kaos u praksi i, prije svega, degradiranje prostora i struke. Prihvaćen Prihvaća se.
432 Mislav Bašić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Zakonodavac je izbacivanjem arhitekta iz projektiranja zgrada napravio korak natrag u neka vremena prije nego su se Slaveni naselili u ove krajeve, kada je zemlja još bila ravna i prinosile su se ljudske žrtve za bolju žetvu. Izbacivanjem ostalih inženjerskih struka iz projekata zgrada se polako vraćamo u vremena prije industrijske revolucije. Najvažnije od svega je to što imamo besplatno školovanje za arhitekte, građevinare, inženjere elektroinstalcija i strojarskih instalacija. Tako da, kad već šaljemo ljude u Njemačku jer im tu uzimamo posao, neka bar ljudi budu školovani o našem trošku. Naravno trošku nas privatnika koji punimo proračun, pa financiramo visoko obrazovanje i državne službenike koji pišu ove vesele zakone. Prihvaćen Prihvaća se.
433 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Prihvaćen Prihvaća se.
434 STANKA OSTOJIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Citiram kolegu Nikolu Duževića: ''Prijedlog da se za građevinu do 400m2 preda samo projekt arhitekture ili konstrukcije je u potpunosti neprihvatljiv sa stanovišta svih struka i dokaz je potpunog nepoznavanja struke od strane zakonodavca. Ne govorim to samo iz perspektive arhitekta projektanta već u ime svih drugih projektanata. Izvođenje električnih, vodovodnih i svih drugih instalacija ozbiljan je posao i nebi ga trebalo prepuštati samovolji izvođača. Na koji način mislite da ćemo provjeravati potrošnju energije s obzirom na zakonske propise građevina gotovo nulte energije bez podataka o potrošnji energije sadržane u projektima strojarstva ili elektrotehnike. Sramotno je koje je nepoznavanje materije potrebno za dati takav prijednog izmjene zakona.'' Prihvaćen Prihvaća se.
435 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekta nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada od čega nisu izuzete zgrade iz skupine 3.b. Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18, 73/18 i 86/18). propisuje da Glavni projekt za sve zgrade koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine (za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti isto je propisano još od 31. prosinca 2017. godine). Ako se za zgradu ne izdaje građevinska dozvola zgrada ne bi imala obvezu biti izgrađena prema standardu gotovo nulte energije što prema Direktivi nije moguće jer nema nikakvih izuzeća za primjenu odredbi zgrada gotovo nulte energije za sve nove zgrade od navedenih datuma (ni za zgrade manje od 400/600m2, niti za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti kao što je navedeno za skupine 3a i 3b). Također ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada koje zahtjeva Direktiva, a koje uključuju i standard zgrada gotovo nulte energije nije moguće dokazati bez minimalno arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se.
436 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Mišljenja smo kako je prijedlog ovog članka neprihvatljiv. Količina projekata ne produžuje proceduru izdavanja, a trošak za investitora je beznačajan. Šteta koja će natati provedbom ovo članka je ogromna. Cilj ovog članka je "preskakanje" javno pravnih tijela koja ne rade svoj posao. Čime će se osigurati poštivanje ostalih temeljnih zahtjeva za građevinu bez projekata svih struka. Svi projekti građevina iz skupina 1, 2A, 2B i 3A (uz uvjet da se izmjeni članak 4, stavka 1. predmetnog prijedloga zakon na način da su zgrade skupine 3A – zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400m2) nužno MORAJU imati, uz arhitektonski i građevinski projekt, i projekte svih ostalih struka. Eventualno se može ostaviti da poljoprivredne građevine sa GBP-om manjim od 600 m2 koje mogu imati samo arhitektonski i građevinski projekt. Prihvaćen Prihvaća se.
437 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
438 Jana Proso KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Navedenom izmjenom članka 72. osim što predlažete gradnju građevine do 400 m2 bez zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevinu nimalo ne olakšavate investitoru (što je bila vaša namjera), ni u financijskom smislu kao ni u ubrzavanju postupaka. Svjedoci smo svakodnevnih zastoja na gradilištu već sad, zbog ne postojanja obveze izrade izvedbenih projekata, što investitoru donosi sve samo ne profit i brz završetak gradnje. Dio koji se odnosi na "arhitektonski projekt I/ILI građevinski projekt" je stvarno van svake pameti. Molim Vas da zakon koji pišete, pišete sukladno svim drugim zakonima gdje je naglašeno koja struka je ovlaštena za koje poslove i sukladno tome ima svoja prava i obveze. Ovakvom formulacijom članka zakona dovodite u zabludu investitora da stambenu građevinu (sigurnu za korištnje) može sagraditi na temelju jedne mape glavnog projekta.Većina građevina do 400m2 u RH nisu samo obiteljske kuće kako ste ih "klasificirali" na prezentaciji. Također velika većina investitora neće zatražiti projekt ako ga zakon na to ne obvezuje, graditi će se "u hodu" upitne kvalitete i sigurnosti. Vaša će se ocijena na "doing business-u" možda poboljšati, no smatram da donošenjem Zakona u RH trebate prvenstveno štititi građane ove države. Prihvaćen Prihvaća se.
439 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
440 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se.
441 Iva Pavlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
442 Nikola Dužević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Prijedlog da se za građevinu do 400m2 preda samo projekt arhitekture ili konstrukcije je u potpunosti neprihvatljiv sa stanovišta svih struka i dokaz je potpunog nepoznavanja struke od strane zakonodavca. Ne govorim to samo iz perspektive arhitekta projektanta već u ime svih drugih projektanata. Izvođenje električnih, vodovodnih i svih drugih instalacija ozbiljan je posao i nebi ga trebalo prepuštati samovolji izvođača. Na koji način mislite da ćemo provjeravati potrošnju energije s obzirom na zakonske propise građevina gotovo nulte energije bez podataka o potrošnji energije sadržane u projektima strojarstva ili elektrotehnike. Sramotno je koje je nepoznavanje materije potrebno za dati takav prijednog izmjene zakona. Prihvaćen Prihvaća se.
443 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
444 Željko Halambek KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Neprihvatljiv i vrlo štetan je članak 12. po kojemu bi Glavni projekt za zgrade do 400 m2 mogao podpisati samo gradjevinar. Arhitektura bez arhitekta?! - potpuno suludo!!! Prihvaćen Prihvaća se.
445 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Prijedlog Članak 72. se briše. Obrazloženje 1: Predmetnim zakonom je određeno da '' … svaka građevina, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu …'' (čl. 7.). Naglasak je svaka građevina, bez iznimke mora biti projektirana da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Također, prema čl. 68. predmetnog Zakona, ''Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se … dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, …''. Glavnim projektom se dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Kao što je poznato temeljni zahtjevi za građevinu su: mehanička otpornost i stabilnost; sigurnost u slučaju požara; higijena, zdravlje i okoliš; sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe; zaštita od buke; gospodarenje energijom i očuvanje topline; održiva uporaba prirodnih izvora. Sukladno temeljnom zahtjevu mehanička otpornost i stabilnost (Čl. 9.), ''… građevina mora biti projektirana … tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi'' Vrsta, dimenzije i masa ugrađene opreme termotehničkih instalacija (npr. kotao, dizalica topline, pumpe, hladnjaci i sl. strojarska oprema) se određuju strojarskim projektom. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira vrstu, dimenzije i masu opreme nije moguće utvrditi ispunjava li građevine temeljni zahtjev mehanička otpornost i stabilnost Sukladno temeljnom zahtjevu sigurnost u slučaju požara (Čl. 10.), ''… građevine moraju biti projektirane … tako da u slučaju izbijanja požara: 2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno …'' Požarno opterećenje građevine, a na osnovi toga sustavi zaštite od požara građevine, se određuje na osnovi i karakteristika termotehničkih sustava (količina goriva, toplinski učinak izvora topline i dr.) koji su definirani u strojarskom projektu. Upravo, termotehnički sustavi (sustav grijanja) s dimovodima i dimnjacima su često uzorci nastanka požara u građevinama a isti se definiraju strojarskim projektom. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira tehničke karakteristike sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije nije moguće utvrditi ispunjava li građevine temeljni zahtjev sigurnost u slučaju požara. Sukladno temeljnom zahtjevu higijena, zdravlje i okoliš (čl. 11), građevina mora biti projektirana ''… tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, ….a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor'' Navedeno se dokazuje strojarskim projektom s obzirom hlapljive organske spojeve (VOC) koji se nalaze uglavnom u sustavima grijanja, hlađenja i klimatizacije. Staklenički plinovi su također posljedica rada termotehničkih postrojenja građevine, a koji su određeni strojarskim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe (Čl. 12.), građevina mora biti projektirana … tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su … opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.'' Opekline, ozljede od eksplozije su u većini slučajeva posljedica rada termotehničkih sustava građevine (tople površine kotlova, dimnjaka i sl. kao i eksplozije od plinske instalacije i sustava grijanja i sl.) što je određeno u strojarskom projektu. Isto tako zaštita od električnog udara se određuje elektrotehničkim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu zaštita od buke (čl. 13) ''građevina mora biti projektirana … tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.'' Buka koju generiraju strojarski sustavi (ventilatori, strujanje zraka kroz kanale i istrujavanje zraka u prostor, dizalice topline, kotlovi i dr. strojarska oprema) se svodi u granice dozvoljene razine mjerama koje se definiraju strojarskim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu gospodarenje energijom i očuvanje topline (Čl. 14.) '' … građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane … tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.'' Sustavi ili instalacije za grijanje, hlađenje i provjetravanje se projektiraju isključivo strojarskim projektom, vodeći pri tome brigu '' … da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini …'' te da '' … moraju biti energetski učinkovite …''. Sukladno temeljnom zahtjevu Održiva uporaba prirodnih izvora (Čl. 15.) '' … građevine moraju biti projektirane,… tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 2. trajnost građevine 3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama'' Zahtjev za ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže se odnosi i na strojarsku opremu, trajnost građevine je ovisna i o trajanju strojarskih instalacija (trajanje kotla, dizalice topline ventilatora i sl. strojarske opreme), kao i upotreba za okoliš prihvatljivih sirovina se definira u strojarskom projektu. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira tehničke karakteristike strojarskih sustava i instalacija u građevini nije niti dokazan temeljni zahtjev Održiva uporaba prirodnih izvora. Zaključno: Ukoliko nije izrađen strojarski projekt građevine (isto tako i elektrotehnički projekt kao i arhitektonski ili građevinski projekt jer je predviđena i opcija da se radi samo građevinski ili arhitektonski projekt) nije moguće dokazati niti jedno od temeljnih zahtjeva za građevinu, a ovim zakonom je određeno da ''… svaka građevina, mora biti projektirana … na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu …'' (čl. 7.), a isto se dokazuje glavnim projektom. Predložena odredba članka 72. je u suprotnosti s čl. 7.-15. predmetnog Zakona, kao i Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5), Članak 3. Temeljni zahtjevi za građevine i bitne značajke građevnih proizvoda (prilog I. Uredbe) i Prilogom I Obrazloženje 2: Ukoliko za zgrade stambene namjene iz sadašnjeg prijedloga 3b nije potreban strojarski i elektrotehnički projekt nejasno ja na koji način će se dokazivati ispunjavanja Direktive o energetskom svojstvu zgrade (EPBD) za zgrade skupine 3b, a što se odnosi na nZEB zgrade (G0EZ zgrade), ispunjenje zahtjeva za obnovljivim izvorima energije i dr. zahtjevima Direktive. Isto tako i tehnički propisi određuju obvezu izrade strojarskog projekta: Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)- članak 64. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06), Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada („Narodne novine“ broj 03/07) - članak 17. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07) - članak 202. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) - članak 17. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) Prihvaćen Prihvaća se.
446 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Mišljenja smo kako je prijedlog ovog članka APSOLUTNO NEPRIHVATLJIV. Svi projekti građevina iz skupina 1, 2A, 2B i 3A (uz uvjet da se izmjeni članak 4, stavka 1. predmetnog prijedloga zakon na način da su zgrade skupine 3A – zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400m2) nužno MORAJU imati, uz arhitektonski i građevinski projekt, i projekte svih ostalih struka. Eventualno se može ostaviti da poljoprivredne građevine sa GBP-om manjim od 600 m2 koje mogu imati samo arhitektonski i građevinski projekt. Prihvaćen Prihvaća se.
447 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. U članku 12. kojim se mijenja članak 72. predlaže se na kraju rečenice brisati točku te dodati zarez i riječi: „a ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.“. Obrazloženje: Navedena izmjena predlaže se radi usklađivanja s važećim ZEK-om kao posebnim zakonom kojim je članku 24.a. između ostalog propisano i slijedeće „U svakoj novoizgrađenoj zgradi investitor zgrade obvezan je izgraditi kabelsku kanalizaciju za postavljanje pristupne elektroničke komunikacijske mreže velike brzine do granice građevne čestice, te izgraditi i postaviti pristupnu točku i fizičku infrastrukturu unutar zgrade prilagođenu mreži velike brzine za potrebe te zgrade. Fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine obvezno obuhvaća cijevi promjera i kapaciteta primjerenih potrebama te zgrade. Osim fizičke infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka investitor zgrade obvezan je izgraditi i zajednički antenski sustav za prijam zemaljskih radijskih i televizijskih programa, izvesti vertikalno i horizontalno kabliranje od pristupne točke do svake pojedine stambene ili poslovne jedinice te postaviti svu drugu potrebnu opremu za priključenje svih stambenih ili poslovnih jedinica, koje se nalaze u zgradi, na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu velike brzine.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
448 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Formulacija ovog članka je neprecizna. Osobito riječ „može“ koja će izazivati dvojbe u primjeni. Projekt mora biti cjelovit, što znači da mora sadržavati sve dijelove: arhitektonski, građevinski, strojarski i elektoprojekt u mjeri primjerenoj određenoj građevini. Prihvaćen Prihvaća se.
449 Tea Pezzi Vrcelj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Slažem se u potpunosti sa jednim od prethodnih komentara: Izmjena je u sukobu sa stanjem na terenu. Prilikom gradnje pa i obiteljske zgrade - nužan je najmanje elektrotehnički projekt ( uvjet priključenja zgrade ), a sukladno odredbama Tehničkih propisa koji su na snazi ( TP za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrada ) potreban je i strojarski projekt. Ovaj članak je u potpunositi u sukobu sa ostalom zakonskom regulativom i nije mi jasno kako se misle ostvariti NZEB ciljevi?! Ovo je po meni nedopustiva odredba kojom se omogućuje ishođenje građevinske dozvole, izgradnja i uporaba zgrada za koje moraju biti ispunjeni temeljni i drugi zahtjevi za građevinu, kao i uvjeti sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, a sve bez bez strojarskog i elektrotehničkog projekta, a o nadzoru da i ne govorimo! Prihvaćen Prihvaća se.
450 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. HKIG smatra da formulacija ovog članka nije precizna osobito riječ „može“ te će iz tog razloga izazivati dvojbe u primjeni. Također mišljenja smo da projekt mora biti cjelovit, što znači da mora sadržavati sve dijelove: arhitektonski, građevinski, strojarski i elektoprojekt u mjeri primjerenoj određenoj građevini. Prihvaćen Prihvaća se.
451 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
452 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Predlažem izmjenu: Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
453 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Prihvaćen Prihvaća se.
454 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
455 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 12. je toliko skandalozan da se ne mogu oteti dojmu da je on tu samo kako bi bio „probni balon“ kojim bi se ispitale reakcije. Kako je to članak koji je struku najviše digao na noge, a praktički samo struka sudjeluje u savjetovanju te nema velikog straha od medijskog pritiska, pretpostavljam da će se u fazi „pregovaranja“ samo taj članak izbaciti što će za struku djelovati kao velika pobjeda, a da u stvari nikada nije ni postojala namjera njegovog provođenja jer je u sukobu sa ostalom zakonskom regulativom i nije u skladu s ostalim ciljevima (kao što je npr. NZEB najavljen već za iduću godinu). Prihvaćen Prihvaća se.
456 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
457 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se.
458 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Komentar uz Članak 12. Članak 72. - potrebno navesti koji stavak se mijenja (stavak 1.) - nedopustiva odredba kojom se omogućuje ishođenje građevinske dozvole, izgradnja i uporaba zgrada za koje moraju biti ispunjeni temeljni i drugi zahtjevi za građevinu, kao i uvjeti sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, bez strojarskog i elektrotehničkog projekta (vidi obrazloženje uz članak 6. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji). - s obzirom na navedeno, stavak 1. ovog članka potrebno je brisati! - stavak 2. nije spomenut u izmjenama Zakona, a u njemu se navodi nepostojeća „3. skupina“ građevina. Potrebno korigirati. Prihvaćen Prihvaća se.
459 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje članka 12. OBRAZLOŽENJE Arhitektonski projekt je podloga za izradu svih ostalih projekta od kojih se sastoji glavni projekt zgrade - građevinskog, elektrotehničkog i strojarskog projekta. Građevinskim projektom - projektom konstrukcije obuhvaćena je samo nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nadtemeljni zidovi, nosivi zidovi, stupovi, grede, međukatne konstrukcije, krovna konstrukcija i sl.), što nije dostatno za potpuno razumijevanje projektirane zgrade. Arhitektonskim projektom definira se vanjski izgled zgrade, slojevi i materijali pročelja, ravnog i/ili kosog krova, oblik i veličina otvora na pročeljima, broj funkcionalnih cjelina unutar zgrade (broj stanova, apartmana, parkirno-garažnih mjesta), unutarnji raspored i namjena pojedinih prostora unutar zgrade, završne obrade podova, zidova i stropova, požarni odjeljci i dr. U građevinskom projektu – projektu konstrukcije dokazuje se ispunjavanje samo dijela temeljnih zahtjeva za građevinu u prvome redu mehanička otpornost i stabilnost. U arhitektonskom projektu dokazuje se ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu - sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora. Budući da u ovu skupinu građevina mogu ući i stambene zgrade koje se sastoji od više stanova i/ili apartmana iste moraju biti projektirane u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.) i propisima donesenim na temelju tog zakona. Nejasno je temeljem kojih podataka će se određivati uvjeti priključenja na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu. Arhitektonskim i/ili građevinskim projektom može se obuhvatiti samo projekt vodovoda i kanalizacije. U tom kontekstu je nejasno zbog čega je u neravnopravni status dovedena strojarska struka, koja također, može izrađivati projekte vodovoda i kanalizacije – članak 51. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15. i 118/18.), jer taj projekt nosi strukovnu odrednicu strojarski projekt. Za predmetnu skupinu građevina potpuno je izostavljena izrada glavnog elektrotehničkog i glavnog strojarskog projekta iako predmetne građevine mogu sadržavati i složene instalacije jake i slabe struje, plina te složene termotehničke instalacije - grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Nejasno je kako se temeljem nepostojećih projekta većeg dijela instalacija, posebno u dijelu termotehničkih instalacija može procjenjivati potreba izrade Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom koji je projektant dužan prije izrade glavnog projekta zgrade koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti izraditi te isti predati investitoru (članak 21. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17.)), a što se predmetnim prijedlogom Izmjena i dopuna ne mijenja. Alternativni sustavi u tom smislu su: decentralizirani sustav opskrbe energijom na temelju energije iz obnovljivih izvora, kogeneracija, daljinsko grijanje ili hlađenje, posebice ako se u cijelosti ili djelomično temelji na energiji iz obnovljivih izvora, dizalice topline, a što sve spada u zadaće strojarske struke. Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekta nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada, što je propisano Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU, kao i novom Direktivom (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive 2010/31/EU., a što su obaveze preuzete od Republike Hrvatske stupanjem u EU 2013. godine. Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (u daljnjem tekstu Direktiva) obvezuje države članice na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojećih zgrada kod kojih se provode rekonstrukcije i veće rekonstrukcije, te minimalne zahtjeve na dijelove zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju, kao i da sve države članice moraju osigurati da sve nove zgrade zadovoljavaju nZEB standard do 31. prosinca 2020. godine, a sve nove zgrade koje koristi javna vlast ili su u vlasništvu javne vlasti budu nZEB nakon 31. prosinca 2018. godine. Isto je preneseno u zakonsku regulativu Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“, br. 70/18., 73/18. i 86/18.). Navedeni Tehnički propis (prema Direktivi) propisuje da glavni projekt za sve zgrade koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine (za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti isto je propisano još od 31. prosinca 2017. godine). Prihvaćen Prihvaća se.
460 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Potpuno brisanje članka 72. OBRAZLOŽENJE: Protivimo se u potpunosti ovom članku! Ovaj članak zapravo definira da sve zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti nema elektrotehnički projekt! Ovome se potpuno protivimo iz sljedećih razloga: Svaka građevina ima temeljna svojstva za građevinu od kojih su neka:  sigurnost u slučaju požara  higijena, zdravlje i okoliš  sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe Zakonska osnova: Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) , čl. 7,čl. 8 , čl. 10 , čl. 11 , čl. 12 i čl. 14 propisano je sljedeće: Članak 7. (1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. (2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Zakonom i posebnim propisima. Temeljni zahtjevi za građevinu Članak 8. Temeljni zahtjevi za građevinu su: 1. mehanička otpornost i stabilnost 2. sigurnost u slučaju požara 3. higijena, zdravlje i okoliš 4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 5. zaštita od buke 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 7. održiva uporaba prirodnih izvora. Članak 10. Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. Članak 11. Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 1. istjecanja otrovnog plina 2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 3. emisije opasnog zračenja 4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. Članak 12. Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. Članak 14. Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. Dodatno, Zakonom o gradnji (NN 153/13,NN 20/17) članak 21 je definirao sljedeće: „Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom Članak 21. (1) Projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti izraditi elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. (2) Alternativni sustavi u smislu stavka 1. ovoga članka su: 1. decentralizirani sustav opskrbe energijom na temelju energije iz obnovljivih izvora 2. kogeneracija 3. daljinsko grijanje ili hlađenje, posebice ako se u cijelosti ili djelomično temelji na energiji iz obnovljivih izvora 4. dizalice topline.“ Isto tako, Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) čl. 4 st.1 je definirao da je „Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.“ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) čl. 25 je rekao sljedeće: „(1) Prilikom projektiranja i građenja građevine mora se osigurati zaštita od požara, kao jedan od bitnih zahtjeva za građevinu propisanih posebnim propisom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, tako da se u slučaju požara: – očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, – spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, – spriječi širenje vatre na susjedne građevine, – omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, – omogući zaštita spašavatelja.“ Članak 29 stavak 1 i stavak 2 istog Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) je rekao sljedeće: „(1) Glavni projekt građevina podliježe provjeri tehničkog rješenja iz zaštite od požara. (2) Provjeru iz stavka 1. ovoga članka provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata.“ Nastavno na gore izložene članke, možemo još dodati i sljedeće: Republika Hrvatska aktivno provodi agendu gospodarenja energijom i potiče uštede energije. U tom cilju je i donesen Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) je , između ostalog propisao dopuštene vrijednosti godišnje isporučene energije po jedinici ploštine korisne površine zgrade Edel [kWh/(m2a)] i najveće dopuštene vrijednosti godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2a)]. Članak 6. navedenog tehničkog propisa kaže sljedeće: „(1) Ako je glavni projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu nove zgrade, odnosno rekonstrukciju postojeće zgrade, izrađen u skladu s ovim propisom te ako je zgrada izgrađena, održavana odnosno rekonstruirana u skladu s tim projektom, smatra se da zgrada ispunjava temeljni zahtjev za građevinu gospodarenje energijom i očuvanje topline u dijelu uštede energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i toplinske zaštite zgrade te da ispunjava energetska svojstva propisana ovim propisom.“ Članak 7. navedenog tehničkog propisa kaže sljedeće: „Tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama utvrđuju se: ….. 2. najvećom dopuštenom godišnjom isporučenom energijom po jedinici ploštine korisne površine zgrade, 3. najvećom dopuštenom godišnjom primarnom energijom po jedinici ploštine korisne površine zgrade, …………. 11. učinkovitošću tehničkog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme potrošne tople vode, 12. najvećom dopuštenom godišnjom potrebnom energijom za rasvjetu zgrade, osim obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, 13. razredom učinkovitosti sustava automatizacije i upravljanja zgrade, 14. udjelom obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji primarne energije, ako ovim propisom nije drukčije određeno.“ Odredbe članka 9 . Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) kaže sljedeće: „Članak 9. (1) Stambena zgrada (višestambena zgrada ili obiteljska kuća) i nestambena zgrada ovisno o kategoriji, mora biti projektirana i izgrađena na način da: –godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Edel [kWh/(m2a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za nove zgrade; – godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za nove zgrade. (2) Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje: – godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa; – godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za zgrade gotovo nulte energije. (3) Iznimno, za samostojeću stambenu zgradu i nestambenu zgradu čija ploština korisne površine zgrade (Ak) iznosi manje ili jednako 50m2 smatra se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni odredbama ovoga članka ako su ispunjeni uvjeti iz Tablice 1. iz Priloga Bovoga propisa. Članci 37 i 38 navedenog tehničkog propisa kažu sljedeće: „Članak 37. (1) Racionalna uporaba energije za rasvjetu se prvenstveno ostvaruje korištenjem dnevnog svjetla, a ako to nije moguće, treba koristiti energetski učinkovite svjetiljke sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadne uređaje, kao i odgovarajuću regulaciju. (2) Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste, te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. (3) Rasvijetljenost prostora projektirati u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Članak 38. (1) Energetske zahtjeve za rasvjetu određuje norma HRN EN15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011, na temelju instalirane snage rasvjete i korištenja na godišnjoj razini, a prema vrsti zgrade, prisutnosti i načinu upravljanja rasvjetom. (2) Dopuštene vrijednosti numeričkog indikatora energije rasvjete [kWh/(m2a)] iz dodatka F norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 se ne smiju prekoračiti. Ukoliko su zahtjevi za klasu svjetlotehničkog rješenja visoki, pa je i ukupna instalirana snaga rasvjete velika, potrebno je primijeniti dodatne tehničke mogućnosti koje smanjuju godišnju potrošnju energije rasvjete.“ Članci 39., 40. i 41. navedenog tehničkog propisa se primjenjuju na sustave automatizacije i upravljanja koje je elektrotehnički projekt i instalacije! Članak 42. navedenog tehničkog propisa se primjenjuje na obnovljive izvore energije koje se istodobno i strojarski i elektrotehnički projekti i instalacije! Članak 65. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) kaže sljedeće: „(1) Glavni projekt zgrade u dijelu koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u projektima elektrotehničke struke ovisno o vrsti i namjeni zgrade, osim obveznog sadržaja propisanog posebnim propisom 1. U Tehničkom opisu sadrži i: – opis i uvjete izvođenja električne opreme za rasvjetu, – opis i uvjete izvođenja električne opreme za sustav za automatizaciju i upravljanje – opis racionalne uporabe energije za rasvjetu te prikaz organizacije i funkcija sustava za automatizaciju i upravljanje, – opis i uvjete izvođenja za opskrbu obnovljivim izvorima energije, – određivanje općih značajki električne instalacije na osnovu klasifikacije zgrade prema vanjskim utjecajima, – posebne uvjete, – eventualne utjecaje električne instalacije i opreme na okoliš i obratno, – uvjete za održavanje električne opreme, uključivo uvjete za zbrinjavanje dijelova sustava nakon zamjene ili djelomičnog uklanjanja koji moraju biti uključeni u izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, – procedure i postupke kontrole, kvalitete izvedbe i funkcije sustava, certificiranja i izvješća o ispitivanjima. 2. U proračunima sadrži i: – proračun rasvjete, – izračun godišnje potrebne energije za rasvjetu zgrade, – određivanje i kontrola dopuštenih vrijednosti numeričkog indikatora energije rasvjete, – opravdanost izvođenja i određivanja tehničkih značajki sustava automatizacije i upravljanja, određivanje razreda sustava, – opravdanost izvođenja i određivanja tehničkih značajki obnovljivih izvora energije, – određivanje ukupne instalirane i vršne snage električne instalacije, te dijela koji se odnosi na rasvjetu, – određivanje ukupne instalirane i vršne snage električne instalacije, te dijela koji se odnosi na obnovljive izvore energije. 3. U Programu kontrole i osiguranja kvalitete sadrži i: – ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti elemenata sustava i sustava u cjelini – uvjete izvođenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja sustava, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava – tehnološki postupak izvođenja i ugradnje komponenata i elemenata sustava, 4. U grafičkim prikazima sadrži i: – situaciju zgrade s položajem električnih priključaka, – tlocrte, presjeke, – funkcionalne sheme obnovljivih izvora energije, – funkcionalnu shemu sustava automatizacije i upravljanja.“ Obzirom na sve na navedene članke iz Zakona o gradnji i Zakona o zaštiti od požara, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama , možemo konstatirati sljedeće: Zakonodavac je odredio nekoliko temeljnih zahtjeva za građevinu koji su predmet elektrotehničke struke, a to su:  sigurnost u slučaju požara  higijena, zdravlje i okoliš  sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe Korištenje bilo koje građevine u sadašnje vrijeme (informacijsko doba, prag 5. industrijske revolucije) je izrazito uvjetovano s kvalitetom elektrotehničke instalacije koja je ugrađena u bilo koju građevinu. Potrebe korisnika za kvalitetnom elektrotehničkom instalacijom rastu eksponencijalno. Sigurnosni aspekt je ovdje izrazito prisutan jer loše elektrotehničke instalacije dovode u najboljem slučaju do materijalnih šteta a najčešće do ozbiljnih posljedica po ljudski život. Uvođenjem izmjena Zakona o gradnji i primjenom odredbe da sve zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti nema elektrotehničkog projekta, a s tim posljedično povezano i nema elektrotehničkog stručnog nadzora dovesti će u konačnici i do sljedeće situacije: Izvođenje elektrotehničke instalacije će biti od strane nestručnih i nekvalificiranih osoba koje nemaju niti osnovna znanja o elektrotehničkoj struci, a pogotovo o sigurnosnim dijelovima elektrotehničke instalacije. Ispitivanje ispravnosti elektrotehničke instalacije neće praktički postojati (ili će biti površno) te će u takvim građevinama posljedično doći do velikih i materijalnih šteta i moguće ugroze ljudskih života. Uvijek treba imati na umu da u ovakvim građevinama borave nestručne i neupućene osobe koje će u konačnici biti iznimno ugrožene. S druge strane, imati ćemo zgrade koje će biti energetski neučinkovite, a s time je povezano i ostvarenje cilja o uštedi energije. U 21. stoljeću imamo pojačane elektrotehničke instalacije, a Zakonodavac smatra da su nepotrebne! Prihvaćen Prihvaća se.
461 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ne razumijem je li vrednovanje poslovanja po "doing business" zapravo šamar svima nama za ono što smo radili dobro? Čitam komentare kolega i u potpunosti se slažem sa njima. Ukratko bih ponovio: - nismo dužni poštivati odredbe Direktive o energetskom svojstvu zgrade (EPBD). Ili jesmo? Kako? - što je sa zadovoljenjem kriterija za zgrade gotovo nulte energije? Ovakvi projekti bez električara i strojara ne idu. - bez elektrotehničkog projekta nema sigurnih instalacija struje. Što je sa zaštitom od udara groma? Što to znači za osigurane objekte (konkretno osiguravajuća društva) ili za HEP? Karikiram, kuća je osigurana, ima tehnički i sve uredne papire, ali ne i projektiran sustav zaštite od udara groma, na području gdje je to posebno izraženo? - strojarski i elektrotehnički sustavi mogu biti jako složeni i u jednostavnim građevinama. Znači li to da ih ne treba biti jer Investitor, da ne bi platio projekt će to sigurno prebaciti na Izvoditelja a ovaj na nekog od dobavljača ili podizvoditelja. Situacija poput one u npr. Sloveniji. Stvar će se svesti samo na projekt priključka/dimnjaka, jer oni će biti obvezni a i taj dio strojari ne moraju raditi kao što nisu niti projekte "na kruta goriva". - na terenu često vidimo aktivnosti "majstora" i to onih bez bilo kakvih ovlaštenja kako izvode nebuloze od rješenja i se dobro naplati Investitoru. O kvaliteti ovako izvedenih radova tek će se raditi analize, iznosi potrebni za prepravke i popravke radi bolje funkcionalnosti i sl. - kako stvari stoje svi problemi nastali u gradnju morat će se nekako priješiti prije Tehničkog pregleda - a kako pratiti kvalitetu i sadržaj izvedenih poslova bez projekta i nadzora. O nZEB kriteriju za en. cetifikate nema smisla trošiti vrijeme... Nažalost, Vaš prijedlog vodi prema smanjenju posla, smanjenju poslovne aktivnosti, zapošljavanja, angažmana a samim time i direktnom manjem broju projektanata strojarske i elektro struke. Za posljedicu će imati odljev mladih i školovanih ljudi iz područja energetike ili u druge dijelove tehnike ili u inozemstvo što je nažalost sve češći slučaj. Svime ovime, umjesto olakšavanja i pojednostavljenja procedura (automatiziranje, pojednostavljenje procedura, pojednostavljenje tehničkih pregleda, ubrzanje procesa) , potižete suprotan efekt - dižete pravnu nesigurnost te umanjujete poslovne mogućnosti dvije skupine projektanata (strojarstva i elektrotehnike). Prihvaćen Prihvaća se.
462 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Stari stavak 2 se izgubio, a trebalo bi ga dodati i definirati odgovarajuću geodetsku podlogu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
463 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Kako je lijepo čitati komentare kolega koji se uistinu i bave ovim poslom. Ali koliko vidim samo nas je 10tak. Ostali su uhljebi ili već što? Izmjene tj. poturanje građevina U ŠTO VIŠE kategorija je poželjno, jer bi tako napokon odvojili cjevovode i trasiranje instalacija u cestama, transformatorske stanice te npr. kontejnerske plinske kotlovnice, skladišta, radionice,... u neku od kategorija odvojeno od visokogradnje. Isključiva podjela građevina na m2, je toliko NESTRUČNA da se na to ne može dati komentar. Kako "urbane vile" radi kojih se sve ovo i mijenja strukovno povezati sa skladištima, sa hladnjačom, transformatorskom stanicom (TS), ...? Npr. TS je ispod 400 m2 i ne treba elektrotehnički projekt ??????????????????????????? Ovakvih građevina je na stotine različitih tipova i namjene, a sve ih zakonodavac TRPA (u strukovni zakon) po kriteriju m2 ?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, tvrde nisu razumljive.
464 Tomislav Maglica KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Složio bih se sa komentarom koji je napisao Andrej Janković. Izgleda mi kao "štamparska" greška i da bi umjesto 3.b trebalo pisati 3.a jer u ovom članku navodi 'građevine' dok u članku 2 navodi da su: 3.a građevine, 3.b. zgrade stambene namjene. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije razumljiva.
465 DRAGICA GECI KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Zaista je potrebno da se postupak dobivanja građevinske dozvole za ovu kategoriju zgrada čim više pojednostavi i ubrza. U nekim europskim zemljama u primjeni je slično zakonsko rješenje. Vjerujem da će se to dobro odraziti na investicije u građevinskom sektoru, a investitorima olakšati put do početka gradnje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, zbog argumenata iznesenih u ovom savjetovanju od brojnih drugih sudionika.
466 Andrej Janković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. u trenutnom Zakonu ima dva stavka, dok se u izmjeni navodi samo jedan? Stavak 2 " Smještaj jedne ili više građevina razvrstanih u 3. skupinu građevina na postojećoj građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata u prostoru, ako je to potrebno, prikazuju se u arhitektonskom projektu ili u građevinskom projektu na kopiji katastarskog plana ili drugoj odgovarajućoj podlozi." se briše? Također, što je s jednostavnim građevinama prema Pravilniku? Pretpostavaljam da idu u 3a skupinu? Koji projekti će biti potrebni npr. za ogradni zid, potporni zid, građevine protugradne obrane, dječje igralište, šumsku cestu,staklenik ili plastenik iz čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Zašto spajati jednostavne građevine i radove s urbanim vilama? Ispada li onda da je 3a skupina složenija od 3b? Ili manje složena? Ako piše da projekt za građevine iz 3b skupine može sadržavati samo arhitektonski i/ili građevinski tad se implicira da za objekte 3a skupine -ogradni zid ili šumsku cestu treba još neke projekte? Možda zakonodavac želi reći da ne trebaju svi projekti za štalu do 600m2 !?, a onda je stavlja u istu skupinu s urbanom vilom? Možda "štamparska" greška nije u "i/ili" nego u 3a - 3b jer se 3b odnosi na zgrade, a 3a na građevine? U Pravilniku o jednostavnim je naveden uz GP bez GD npr. plastenik bez grijanja i instalacija plohe pokrova do 1,5 kg/m2, spada li on u 3a ili 3b? Prihvaćen Prihvaća se.
467 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Lijepo molim zakonodavca da bude pragmatičan i u odnosu na kriterije za vrednovanje "doing business" ne rade više štete nego koristi, jer će nas ovakva odredba dodatno srozati na ljestvici. Naime, vrednuju se trajanja procedure, ali i kvaliteta gradnje koja proizlazi iz njih na kraju, a koja je umanjena ovakvim prijedlogom. Nisu problem projekti, nego procedure ishođenja suglasnosti i dozvola Također, testiranje teškoća za poduzetnike ocjenjuje se za sektor graditeljstva samo na primjeru koliko je komplicirana procedura ishođenja papirologije i gradnja za NEGRIJANO SKLADIŠTE! Treba se onda fokusirate samo na takve objekte, a ne radite štetu u prostoru i za sigurnost i živote ljudi ukidanjem elektro projekta, strojarskog projekta (barem projekt dimnjaka i ventilacije mora biti izrađen, ako je samo grijanje na drva, npr.) ili izradom samo arhitektonskog ili građevinskog projekta (opcija i/ili podrazumijeva da se može raditi kuća bez statike? samo s arhitektonskim projektom ili bez arhitektonsokg projekta - tko se brine o izgledu građevina u već devastiranom prostoru? Prihvaćen Prihvaća se.
468 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Znači li ovakva formulacija obaveznih dijelova glavnog projekta da više nismo dužni poštivati odredbe Direktive o energetskom svojstvu zgrade (EPBD), koja je preuzeta u hrvatsko zakonodavstvo s obaveznom primjenom, za zgrade do 400 m2 odnosno 600 m2 koje su u 3.b skupini? Ovakva formulacija članka 13. tj izmjena članka 69. ne zahtijeva izradu glavnog strojarskog projekta termotehničkih instalacija i glavnog elektro projekta. Navedeni dijelovi glavnog projekti su nužni da bi se moglo utvrditi energetsko svojstvo zgrade prilikom izrade glavnog projekta, što smo obavezni (barem smo bili do sada) prema navedenoj Direktivi (EPBD) koja je transponirana s obaveznom primjenom u Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (TPRUETZZ). Ukidanjem obaveze izrade strojarskih i elektro projekata onemogućuje se preuzete obaveze iz Direktive: - određivanje enegetskog svojstva zgrade pri izradi projekta zgrade na razini Edel (isporučene energije) i Eprim (primarne energije) te minimalnog obaveznog udjela obnovljivih izvora energije (OIE) - preneseno u naše zakonodavstvo iz Direktive EPBD u TPRUETZZ i u Pravilnik o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju (PEPZEC) - obaveza izrade Energetskog certifikata za nove zgrade je onemogućena jer nema dostupnih podataka o Edel, Eprim i udjelu OIE, jer nema strojaskog i elektro glavnog projekta .- obaveza također preneseno u našu regulativu iz EPBD u PEPZEC - zadovoljenje G0EZ kriterija za zgrade (zgrade gotovo nulte energije) za koje već imamo zakonski definirane datume od kojih se moraju projektirati i izvoditi zgrade kao G0EZ /nZEB (narly zero energy building) - preneseno u našu regulativu iz Direktive EPBD u TPRUETZZ Prihvaćen Prihvaća se.
469 Marko Deković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Mišljenja sam da je vraćanje kategorije manje zahtjevnih zgrada (po kvadraturi ili na drugi način) načelno dobra ideja. Takav prijedlog prebacuje odgovornost na struku što je dobro. Smatram da je većina projektanata realna i korektna te neće raditi složeni termotehnički sustav ili sustav elektroinstalacija bez projekta jer je cijena tih projekata u odnosu na investiciju beznačajna, a odgovornost za kvalitetu ogromna(s druge strane raditi projekt za jedan klima uređaj je besmisleno). Na tehničkom pregledu svakako treba predočiti projekte pa je stvar čista. Ono što je nejasno je odnos prema čl.110 po kojem se i za građevine 3b predaju potvrde glavnih projekata pa se zapravo ništa u odnosu na današnji zakon ne mjenja u smislu prikpljanja potvrde o potvrdi Rješenje o uvjetima građenja je bio dobar zakonski alat uz izmjenu da je obavezna provedba utvrđivanja međa i naravno tehnički pregled. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, zbog argumenata iznesenih u ovom savjetovanju od brojnih drugih sudionika.
470 Josip Zrilić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. 1. Struja može ubiti i / ili nanijeti teže tjelesne ozljede i u manjim građevinama pa čak i kod građevina koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b skupinu. Ukoliko elektrotehnički projekt nije sastavni dio građevinske dozvole zasigurno nema sigurnih elektrotehničkih instalacija. 2. Elektrotehnički projekt nisu samo „utičnice, prekidači i rasvjeta“ već i instalacija „slabe struje“, instalacija zaštita od munje i instalacija izjednačenja potencijala. 3. Građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b mogu imati složenije termotehničke sustave. Troškove i složenost elektrotehničkog projekta ne mogu odrediti kvadrati građevine. Ukupnu investiciju lakše je planirati uz obaveznu izradu elektrotehničkog i strojarskog projekta. Iz STROJARSKOG projekta TERMO TEH.SUSTAVA moguće je napraviti korektan i ispravan ELEKTROTEHNIČKI projekt i realniju procjenu priključne snage za EES. 4. Elektrotehničko i strojarsko projektiranje za građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b može biti jako složeno, primjerice kod rekonstrukcija u starim primorskim gradovima i selima, gdje su zgrade međusobno spojene, vrlo blizu jedna druge, ulice uske, česte su krovne terase i sl. Vrlo česta majstorska, instalaterska rješenja koja su odrađena željom investitora i savjetom majstora bez sudjelovanja ovlaštenog projektanata ugrožavaju živote i / ili imovinu investitora i susjeda. 5. Ukidanjem elektrotehničkog i strojarskog projekta za građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b omogućuje nazadovanje struke i pretvaranje ovlaštenih inženjera u takozvane crtače izvedenih stanja i / ili šminkanje majstorskih rješenja budući da će te takvi projekti biti traženi tek pred tehnički pregled. Izvedene instalacije zasigurno neće biti izvedene kako bi ih ovlašteni inženjer projektirao i nadzirao. 6. Ako se ukinu elektrotehnički i strojarski projekt za građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b, temeljem čega će se onda utvrđivati zadovoljenje temeljnih svojstava za građevinu, tražiti i ishoditi suglasnosti, definirati energetski razred zgrade, zadovoljenje nZEB kriterija, ako nema definirane strojarske i elektro opreme u glavnom projektu? Prihvaćen Prihvaća se.
471 Arhikomplet d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Nije dobar članak 12. po kojemu bi Glavni projekt za obiteljsku kuću od cca 399 m2 mogao potpisati samo arhitekt (valjda bez statike ??) ili samo gradjevinar (valjda bez arhitekture ??). Prihvaćen Prihvaća se.
472 Dubravka Ruklin KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ovaj članak u suprotnosti je sa odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama prema kojem smo dužni od 1.1.2020. godine sve zgrade projektirati kao G0EZ. Naime bez strojarskog projekta nije moguće izraditi projekt G0EZ, odnosno izraditi projekt uštede energije i iskaznicu topline. Da li to znači da stambene zgrade do 400 m2 neće trebati biti G0EZ? Prihvaćen Prihvaća se.
473 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. apsolutna besmislica. "i/ili" u ovom stavku miješa poslove struka te nije u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Prihvaćen Prihvaća se.
474 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ovim člankom se poništava i degradira cjelokupna praksa i pravila struke u arhitekturi i graditeljstvu općenito. Stambene zgrade do 400 m2 i njihove rekonstrukcije (bez posebnih uvjeta) predstavljaju veliki dio poslova u graditeljstvu za sve sudionike u gradnji. U ime pojednostavljenja ishođenja građevinske dozvole i loših rezultata "doing buisniss", stvara se presedan i ponižavajući pravni (i poslovni) okvir za skoro sve projektante, posebno arhitekte. Posljedice ove odredbe i veznika "i/ili ", ukoliko se usvoje, bit će vidljive u prostoru u narednom razdoblju kao dodatna degradacija prostora. Prihvaćen Prihvaća se.
475 Ivanka Čorak Bakarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Martin Zarožinski, slažem se za sve za što ste nabrojali, ali za apatmane i obiteljske kuće sigurno NE! A ovaj članak i to dozvoljava! Prihvaćen Prihvaća se.
476 Martin Zarožinski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Kolege, zašto bi glavni projekt staje za životinje, nadstrešnice za smještaj poljoprivredne mehanizacije, silosa, trenč silosa ili podnog skladišta morao sadržavati arhitektonski projekt? Građevina nisu samo obiteljske kuće, urbane vile i stambene zgrade... Prihvaćen Prihvaća se.
477 Ivanka Čorak Bakarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Slažem se s Mateja Mikulić i Roman Vukoja ! Zgrada razvrstana u 3.b skupinu svakako mora sadržavati ARHITEKTONSKI PROJEKT I GRAĐEVINSKI PROJEKT. Veznik ili se može tumačiti da da zgrade do 400 m2 bruto + natkriveni prostori koji se ne računaju u bruto može projektirati bilo tko i napraviti građevinski projekt za dozvolu? Legalizacijom smo dosta devastirali prostor sad samo da izbacimo i arhitekte??? Projekt elektroinstalacija i geodetski obavezno staviti u ovu skupinu! Prihvaćen Prihvaća se.
478 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ponavljam stav kolege Romana Vukoje: Članak je potpuno nejasan jer moglo bi se dogoditi u praksi da je moguće dobiti građevinsku dozvolu dozvolu za zgradu sa npr. 4-5 stanova do 400m2 na osnovu samo građevniskog projekta ili u praksi projekta konstrukcije što je suludo? Što znači u članku "arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt". To je bilo moguće samo kada se taj članak u prethodnom zakonu odnosio na jednostavne građevine 3. skupine za koje uopće nije potrebna građevinska dozvola! Prihvaćen Prihvaća se.
479 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak je potpuno nejasan jer moglo bi se dogoditi u praksi da je moguće dobiti građevinsku dozvolu dozvolu za zgradu sa npr. 4-5 stanova do 400m2 na osnovu samo građevniskog projekta ili u praksi projekta konstrukcije što je suludo? Što znači u članku "arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt". To je bilo moguće samo kada se taj članak u prethodnom zakonu odnosio na jednostavne građevine 3. skupine za koje uopće nije potrebna građevinska dozvola! Prihvaćen Prihvaća se.
480 Radal d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Izmjena je u sukobu sa stanjem na terenu. Prilikom gradnje pa i obiteljske zgrade - nužan je najmanje elektrotehnički projekt ( uvjet priključenja zgrade ), a sukladno odredbama Tehničkih propisa koji su na snazi ( TP za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrada ) potreban je i strojarski projekt. Gdje se izgubio geodetski projekt? Prihvaćen Prihvaća se.
481 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
482 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
483 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
484 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
485 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
486 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
487 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Smatramo da u ovom stavku treba izbaciti riječ trasa, budući da je u drugom stavku trasa opisana, te bi se navođenjem trase u oba stavka, dale dvije različite definicije za jedan pojam. Također definicija obuhvata zahvata treba biti usklađena s definicijom koja je dana u Zakonu o prostornom uređenju („trasa“ je izbačena iz definicije). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer treba biti spomenuta i na ovom mjestu.
488 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. stavak 1. mijenja se i glasi: Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina određuje se kao trasa ili koridor određen lomnim točkama prikazanim u GML formatu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to piše na drugom mjestu.
489 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
490 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
491 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
492 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
493 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Za trase i koridore do sada se izrađivao geodetski situacijski nacrt s dkp-om, DOF-om, popisom vlasnika i GML-om koji je izrađen od geodete i ovjeren na katastru, i to je dobro funkcioniralo, tako da bi zakon i nadalje trebalo ostaviti u tom smislu. Dodatno očekujemo da se pravilnikom dobro definiraju koje su to "građevine", a dodatno bi ih trebalo uskladiti i sa geodetskim definicijama i nazivima građevina. Prihvaćen Prihvaća se.
494 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Da kolege geodeti, vraćamo se na "staro", jer to "nekome" odgovara. Geodetski projekt je bio okosnica graditeljstva i prostornog evidentiranja. Volio bi da sam vidio ovdje i nadalje geodetski projekt, ali i detaljniju razradu linijskih građevina tipa cjevovoda, energetike, javne rasvjete, elektroničke infrastrukture i sl. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
495 Grga K KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Ukoliko se mijenja čl. 71. s idejom GML formata i ovdje je kao i u prethodnom članku dodati stavak: "Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu, iz stavka 1. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije." Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
496 Arhikomplet d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Nije dobar članak 12. po kojemu bi Glavni projekt za obiteljsku kuću od cca 399 m2 mogao potpisati samo arhitekt (valjda bez statike ??) ili samo gradjevinar (valjda bez arhitekture ??). Prihvaćen Prihvaća se.
497 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Prijedlog će dodatno iskomplicirati i usporiti izdavanje dozvola sve dok se ne okonča homogenizacija katastarskih planova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije točno.
498 Milenko Pezer KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Mislim da ovaj člabnak neće pridonijeti poboljšanju , naprotiv. 1. ovakav postupak je bio primijenjen kod PGP (posebne geeodetske podloge) , koja je ukinuta kada je donesen zakon o gradnji 2014. i definiranje građevne čestice u geodetskom projektu, osim kod linijskih objekata 2. razlozi zašto ovaj način definiranja građevne čestice nije dobar : - ne može se uklopom katastarskog plana u snimljeno stanje smjestiti katastarske međe na stvarno mjesto u prostoru,ako se te međe s katastarskog plana ne mogu mjenjati na osnovi stvarnog stanja - u tijeku je homogenizacija katastarskih planova koja bi trebala završiti završeno više od 70 % akt. općina a trebale bi se završiti sve do 04.2020.g , Cilj homogenizacije je da se svi geodetski elaborati rade "preklopom" kakav onda "uklop" kat.plaana u DOF . - u Geodetskom projektu je to bilo dobro definirano.Geodeta je bio dužan utvrditi stvarne međe na terenu i zajedno sa situacijom izraditi podlogu za projektanta . Tu je bilo i uključeno točnije evidentiranje kat. međa za međe koje nisu točno evidentirane na katastarskom planu , što kod ovog prijedloga nije slučaj. Na kraju će se opet dešavati situacije da se parcela deffinira do katastarske međe na DKP a na terenu je ograda međa i razlikuje se od DKP 1m i više. - ako se htjelo pojednostaviti , moglo se napraviti da se geodetski situacijski nacrt izvadi van iz Geodetskog projekta kao poseban elaborat , evidentiranje u DKP već evidentiranih kat .čestica , prema stvarnom stanju na terenu , pa tek onda možemo definirati građevnu česticu na DKP , koja bi bila stvarno u prostoru gdje treaba biti - na ovaj način se vraćamo na Posebnu geodetsku podlogu , koja se pokazala kao loša , posebno pod planova grafičke izmjere , gdje je točnost katastarskog plana u granicama 1-10 m. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su primjedbe općenite i paušalne, te ne razlikuju proces izdavanja dozvola od procesa građenja.
499 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
500 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. U ZOPU, te obveznom sadržaju IP, odnosno obveznoj situaciji na kojoj se prikazuje objekt, općenito se traži Uklop katastra na DOF što je linijske građevine većih dužina (po par kilometara) nerealno u sklopu idejnog projekta (uklop). Stoga je u sadašnjem zakonu zatraženo pojašnjenje MGIPU vezano na situacijski prilog, a u mišljenju se navodi da se za linijske građevine u okviru IP situacija prikazuje na DKP-u, HOK-u ILI DOF-u, te (trenutno za linijske građevine) nije obvezan uklop DKP-a na DOF. U ID ZOG, čl. 21. (izmjena čl. 87. st (2) – nejasan je u smislu o čemu se točno govori (geodetskom projektu, parcelacijskom elaboratu…), i kako je u taj članak uzeta u obzir specifičnost linijskih građevina za koje po trenutnom zakonu nije potrebna izrada geodetskog elaborata, nego se građevna čestica formira parcelacijskim elaboratom u sklau s lokacijskom dozvolom, u sklopu kojega se vrši potrebni uklop. Dakle, trenutno se uklop DKP za linijske građevine vrši u sklopu parcelacijskog elaborata, a ne u sklopu idejnog niti glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se, jer je članak izmijenjen u skladu s zahtjevima Državne geodetske uprave.
501 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Pitanje: Zašto samo uklop? Što je s preklopom? Po prilogu Pravilnika o geodetskim elaboratima – Tehničke specifikacije za geodetske elaborate na 12. stranici, propisano je kada se koristi preklop, a kada uklop, odnosno to su dva zasebna postupka za preklapanja DKP s drugim podlogama. Citiramo: „Digitalni katastarski plan dovodi se u odnos s geodetskom situacijom metodom prelopa. Ukoliko je digitalni katastarski plan na području katastarskih čestica koje su predmet elaborata nastao vektorizacijom katastarskog plana grafičke izmjere koji nije dovoljno homogen da se može primijeniti metoda preklopa, koristi se metoda uklopa.“ Prihvaćen Prihvaća se, jer je članak izmijenjen u skladu s zahtjevima Državne geodetske uprave.
502 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Primjedba na stavak (1): Zašto se ne može koristiti novija podloga DOF5/2014/16 ili DOF5/2017 ili ortofoto snimka napravljena odgovarajućim geodetskim instrumentima od strane tvrtke koja je registrirana za izradu digitalnih ortofoto karata. Za potrebe projektiranja infrastrukture mjerodavni su najnoviji aktualni podaci na terenu koje stare karte u pravilu ne prikazuju. Drugo ograničenje je rezolucija ortofoto karata predviđena za prikaz u mjerilo do 1:2000 Prihvaćen Prihvaća se, jer je članak izmijenjen u skladu s zahtjevima Državne geodetske uprave.
503 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem da se zadrži obveza izrade geodetskom projekta. Veliki broj katastarskih općina ima stare planove i duple izmjere, a ukidanjem geodetskom projekta investitore će se dovesti u situaciju da prvo moraju riješavati usklađivanje površina sa stvarnim stanjem na terenu, utvrđivanje međa i tek tada imaju čistu situaciju za daljnji rad. Geodetski projekt ubrzava i pojednostavljuje ovu proceduru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
504 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
505 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. U članku 70. predlaže se izmijeniti stavak 1. tako da isti glasi: (1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru, odnosno obuhvat infrastrukturnog koridora i trase infrastrukture, prikazuju se u glavnom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. OBRAZLOŽENJE: INFRASTRUKTURNI KORIDOR I TRASA INFRASTRUKTURE SU ZAHVATI U PROSTORU ODREĐENI ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I OVIM ZAKONOM TE IH JE POTREBNO PREDVIDJETI. OBUHVAT JE MOGUĆE PREDVIDJETI U BILO KOJEM GLAVNOM PROJEKTU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
506 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Još jedno ad hoc rješenje kojim se želi fiktivno smanjiti procedura i umjesto rješevanja stanja i sistematizacije u katastarskim uredima jednostavno preskočiti korak. Izbacivanje geodetskog projekta ne znači ujedno pojednostavljenje procedure za investitora. Investitor i dalje mora obaviti sve korake koji su do sada obavljani geodetskim projektom. Ispis točaka u građevinski ili arhitektonski projekt je besmisleno ponavljanje podataka s obzirom da će geodetski elaborat biti neophodan kao ulazni podatak (GSN - snimak stanja) i kao izlazni podatak (GSG - situacija građevine usklađena sa DOF-om i digitalnim katastrom) u kojem se svakako daju sve GML točke. Uz to zašto arhitekt stavlja potpis na GML-točke. Posao zakonodavca je da se dogovori sa strukom, u ovom slučaju Državnom geodetskom upravom, a ne da je "preskoči" jer je nesposoban. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
507 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
508 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
509 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
510 Mladen Rapaić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Na kraju stavka 1, članka 70, dodaje se sljedeća rečenica: "Ukoliko preklopljeni katastarski plan ne odgovara stvarnom stanju, ovlašteni inženjer geodezije utvrđuje stvarno stanje sukladno geodetskim propisima." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je cijeli članak promijenjen
511 Mladen Rapaić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. U stavku 1, članka 70, riječi "u koju je uklopljena katastarska podloga" zamijeniti sa riječima "na koju je preklopljen katastarski plan". U stavku 3, članka 70, riječi "uklop katastarske podloge" zamijeniti sa riječima "preklop katastarskog plana". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je cijeli članak promijenjen.
512 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
513 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Molimo potvrdu da li je prilikom izrade projekta linijske infrastrukture (u našem slučaju željezničke pruge) dovoljno odrediti samo lomne točke granice građevinske čestice i čvrstih objekata visokogradnje odnosno zgrada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer na pitanje nije moguće odgovoriti jer nema dovoljno podataka.
514 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. mijenja se i glasi: (1) Geodetski projekt izrađuje se i ovjerava na isti način te ima isti sadržaj i značenje kao i geodetski projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole prema posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje. (2) Geodetskim projektom određuje se oblik i veličina građevne čestice odnosno obuhvat zahvata u prostoru za gradnju jedne ili više građevina za koju se izdaje građevinska dozvola. Sastavni dio geodetskog projekta je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja područja na kojem se određuje oblik i veličina građevne čestice. (3) Geodetski projekt izrađuje se kao zasebni dio glavnog projekta. (4) Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, te se određuje oblik i veličina građevne čestice. Na temelju geodetskog projekta formira se građevna čestica u katastru i zemljišnoj knjizi, bez izrade dodatnih elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar. (5) Građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru i smještaj građevine prikazuje se u glavnom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja. (6) Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu iz stavka 5. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
515 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Čl. 10. Mijenja čl. 70. na način da određuje kako se oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvat u prostoru prikazuju u arhitektonskom odnosno građevinskom projektu. Da li to sada znači da nema više geodetskog projekta kao sastavnog dijela građevinskog projekta? Prihvaćen Prihvaća se, jer nema više geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta.
516 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
517 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
518 Primorsko-goranska županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Navedenim člankom ukida se geodetski projekt. Smatramo da bi na taj način stranka bila izložena značajnim troškovima s obzirom da bi bila primorana izraditi nekoliko različitih elaborata. Zbog navedenog smo mišljenja da bi bilo opravdano zadržati primjenu geodetskog projekta koji objedinjuje više različitih elaborata i služi za direktnu provedbu u katastru i gruntovnici. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
519 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
520 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
521 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Komentar uz Članak 10. Članak 70., stavak 4. - ispred riječi „određivanjem“ potrebno je dodati „strojarskom i elektrotehničkom projektu“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
522 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. PRIJEDLOG: Predlaže se izmjena stavaka 1. na način da glasi: (1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru prikazuju se u arhitektonskom, odnosno građevinskom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na važećoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske u koju je uklopljena katastarska podloga. OBRAZLOŽENJE: Smatramo da je potrebno obrisati tekst „započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011)“ i dodati tekst „važećoj“ jer će se na taj način propisati prikazivanje na najnovijoj, važećoj, digitalnoj ortofoto karti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
523 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 70. mijenja se i glasi: (1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru prikazuju se u glavnom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. (2) Ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice u prikazu iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru. (3) Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu, uklop katastarske podloge iz stavka 1. ovoga članka te određivanje broja katastarske čestice iz stavka 2. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije. OBRAZLOŽENJE: Predloženim izmjenama se zanemaruje elektrotehnička struka u potpunosti. Naime, kod linijske instalacije (visokonaponski dalekovodi, srednjenaponski dalekovodi, niskonaponski dalekovodi, javna i cestovna rasvjeta, elektronička komunikacijska instalacija, kabelski dalekovodi…) projektant elektrotehničkog projekta smješta i određuje trasu takve instalacije u prostor, a ne građevinski projektant. Građevinski projektant ne poznaje problematiku ovakvih vrsta instalacija i ovo mu nije u sklopu zadaća struke već je to zadaća elektrotehničke struke. Samo projektanti elektrotehničke instalacije imaju kompetencije i znanja kod određivanja i smještanja ovakvog tipa građevine u prostor, a uvažavajući set posebnih Zakona, propisa, priznatih normi i pravila tehničke struke. Predloženom izmjenom se osigurava da projektant glavnog projekta, a koji može biti i elektrotehnički projekt smjesti građevinu u prostor sukladno zahtjevima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
524 TINO ŠAROLIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Ukidanjem geodetskog projekta se vraćamo na prijašnje stanje izrade PGP-ova. Ukoliko se ovim htjelo ubrzati način dobivanja građevinske dozvole odgovorno tvrdim da će ga ovaj način dodatno usporiti, a sve iz razloga što stvarne međe na terenu ne odgovoraju međama na digitalnim katastrskim planovima. Dešavat će se situacije da će katastarski uredi tražiti prethodnu ispravku međa geodetskim elaboratom, što iz iskustva traje po nekoliko mjeseci (rad katastra se dosta ubrzao uvođenjem digitalnih geodetskih elaborata, no problem u brzini provedbe elaborata nastaje kada elaborate zaprimi zemljišna knjiga). Tek onda da bi se trebalo pristupiti izradi zahvata sa preklopom/uklopom na digitalni katastarski plan, što opet traje određeno vremensko razdoblje. Odlična stvar u geodetskom projektu je bila što smo u sklopu izrade projekta, odnosno geodetskih elaborata, direktno na terenu odredili stvarne međe predmetnih parcela u suglasnosti sa svim susjedima i to sve provodili u katastru i zemljišnoj knjizi. Definiranjem područja zahvata i građevinske parcele na ovaj novi predloženi način može dovesti do većih problema nakon izdavanja građevinske dozvole, odnosno kad se bude morao izraditi geodetski elaborat za diobu čestica, susjed međašnik može iskazati nezadovoljstvo određivanjem granica zahvata ili čestice u postupku dobivanja dozvole, što za posljedicu može dovesti u pitanje provedbu takvog geodetskog elaborata, a samim time i građevinsku dozvolu. Mišljenja sam da se u izmjenama i dopunama Zakona treba zadržati geodetski projekt, s tim da se iz njega eventualno izbaci evidentiranje građevina, jer se nakon dobivanja građevinske dozvole, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te postupnog provođenja promjena u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi (parcelacija, spajanje čestica) vrlo lako može digitalnim elaboratom evidentirati građevina jer su granice čestica već usklađene i provedene elaboratima u geodetskom projektu. Napominjem da nije objašnjeno što znači ''uklopljena katastarska podloga na DOF 2011''. Da li to znači da ne trebamo više mjeriti visinski prikaz terena koji je neophodan arhitektima i ostalim projektantima? Također napominjem da su se i dosadašnjom izradom geodetskog projekta arhitektima ili uredima za urbanizam predavale i GML koordinate stvarnog položaja zahvata ili parcela koje su se ubacivale u e - sustav izdavanja građevinskih dozvola. Dio tog sustava su i digitalni katastarski planovi koje ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. Dakle, kada učitamo GML sa stvarnim koordinatama, on naravno ne odgovara stanju u sustavu. Ono što želim napomenuti je da je ovjera geodetskog projekta u katastru bila na neki način osiguranje da će pojedina parcela nakon dobivanja građevinske dozvole i provođenja u katastru biti usklađena sa sustavom, te da će stanje biti identično, što novim prijedlogom ucrtavanja GML koordinata bez prethodne ovjere geodetskog projekta može biti upitno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
525 Marko Mlinarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Suludo je ovako izmijeniti stari članak 70. Sigurno i pouzdano smještanje građevine na parcelu, visinski pregled terena te formiranje građevne čestice nisu mogući bez kvalitetne geodetske podloge. Da li će to biti PGP ili geodetski projekt ili situacija sa GML-om je svejedno (svaka podloga ima svoje prednosti i mane o kojima treba diskutirati). Nužno je da se zakonodavac dogovori sa DGU i komorom geodeta što će to biti i tu podlogu/elaborat ugradi u zakon. Nedopustivo je da projektanti situiraju građevine na kopiji plana. Sama uloga geodeta i geodezije u projektiranju je svedena na šturi stavak 3, dok će sva odgovornost smještaja građevina na terenu i definiranja međa građevne čestice pasti naknadno na leđa geodeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
526 Ivan Škeva KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Na područjima gdje nije nova izmjera i gdje međe nisu utvrđene 99 % geodeta (među njima i ja) savjetovati će da se izradi geodetski elaborat evidentiranja stvarnog položaja već evidentiranih čestica čija izrada i ovjera traje cca 3 mjeseca (ovisi od ureda do ureda). Tek nakon provedbe geodetskog elaborata će se raditi podloga s GML točkama koja će biti usklađena s stvarnim stanjem na terenu. Moram priznati da mi nije jasno kako će se onda ubrzati izrada projekata i izdavanje građevinskih dozvola? Ako želimo da nam podaci budu točni to će potrajati punu duže nego s izradom i ovjerom geodetskog projekta a ako ne želimo da nam podaci budu točni onda ne moramo ništa ni raditi. Prihvaćen Prihvaća se.
527 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Kolege geodetske struke su rekli sve o struci. Geodetski projekt je nešto što je bilo korak naprijed. A sada se spominje "i više građevina na građevinskoj čestici". Ima li to "više" neki konačan broj? Ima li to "više" opis namjene? Znači, stambena zgrada sa proizvodnom halom? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
528 Grga K KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Ovim putem ću ukazati predlagateljima ovog ZID-a na stvari koje MORAJU znati, a očito ne znaju. Trebali su organizirati savjetovanje sa strukom (za ove članke konkretno ovlaštene inženjere geodezije ili komoru HKOIG) te bi dobili vrijedne informacije na osnovu kojih bi izradili kvalitetan prijedlog ZID-a. HKOIG i ovlašteni inženjeri geodezije su uistinu za "digitalni" iskorak, ovdje konkretiziran kao "GML format" ovjeren digitalnim potpisom, ali ne nauštrb pravne sigurnosti i izvedivosti projektne dokumentacije (koja ima svoj trošak). Skrećem pozornost na sljedeće: 1. u RH je samo JEDNA katastarska čestica u katastru nekretnina i za nju se ima smatrati kako su međe neupitne, a za ostalih cca 15 milijuna kat. čestica (katastar zemljišta) se stvarne međe moraju utvrditi (odrediti lomne točke), 2. točnost katastarskih planova na kojima je homogenizacija odrađena kvalitetno (oko 50% homogenizacija) je +- 5m (pet metara) te se na osnovu njih ne može "interpretirati" položaj međa (što si dozvoljavaju neki koji nisu geod. struke), a tamo gdje homogenizacija nije još završena ili nije odrađena kvalitetno (50% homogenizacija) su odstupanja od +-5m do +- 40m, 3. određivanje stvarnog polažaja međa (lomnih točaka) je proces koji traje određeno vrijeme i za koji MORA ODGOVARATI, u smislu ovog zakona "to obavlja", ovlašteni inženjer geodezije, kao što svoju odgovornost i vrijeme rada imaju ostale ovlaštene osobe drugih struka spomenutih ovim zakonom, 4. lomne točke kat. čestica digitalnog katastarskog plana (ovim ZID-om pogrešno definirani kao "katastarske podloge") u 98,5% slučajeva ne odgovaraju točnosti propisanoj Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te se kao takve NE MOGU i NE SMIJU smatrati zadovoljavajućima za "prikazivanjem u GML formatu" bez određivanja njihovog stvarnog položaja, 5. ukoliko nije određen stvarni položaj međa unutar točnosti propisane Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (+-10 cm), postoji realna i opravdana opasnost zaustavljanja projekta od nositelja vlasničkih prava na kat. česticama uz građevinsku česticu odnosno područja obuhvata (pa i unutar njih ako se radi o otkupu, dokupu, izvlaštenju i dr.) te imovinsko-pravnih problema, tužbi i sporova (u kojima investitor po zakonskim propisima bi morao gotovo sigurno nadoknaditi štetu, a posljedično država koja je odobrila dozvole, ali zbog stanja u pravosuđu to ponekad i ne bude slučaj), 6. investitori se NE SMIJU dovoditi u nezgodan položaj tj. u nesređene, upitne ili nedefinirane imovinsko-pravne odnose nakon što je izdana pravomoćan i izvršni akt zbog neprimjerene dokumentacije, a svu štetu bi snosili posljedično porezni obveznici. RH i bez ovakvih "nepromišljenih zakonodavnih izleta" smatraju državom nesigurnih investicija i pravne nesigurnosti te bi ovaj ZID bio "posljednji čavao u lijes greenfield i brownfield investicija" prije nadolazeće recesije. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
529 Marko Pilić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Zašto bi to bilo na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. To je podatak koji je star i postoje DOF-ovi koji su nastali poslje 2011 godine. U urbanom području se brzo mjenja okolina i na susjednim k.č. se možda izgradio objekt, probio pristupni put, zapalila šuma itd. Promjeniti odredbu da se može koristiti bilo koji službeni DOF objavljen od strane DGU-a Što je to katastarska podloga? Taj termin ne postoji. Postoji Digitalni katastarski plan! Osim oblika građevne čestice što je sa visinskim prikazom na kojem se obavlja zahvat? Kako će projektanti znati odrediti relativnu nulu prema apsolutnom HTRS96/TM sustavu? Prihvaćen Prihvaća se.
530 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. izrada situacije na GSG-u te ponovni ispis točaka u građevinski ili arhitektonski projekt je besmisleno ponavljanje podataka s obzirom da će geodetski elaborat biti neophodan kao ulazni podatak (GSN - snimak stanja) i kao izlazni podatak (GSG - situacija građevine usklađena sa DOF-om i digitalnim katastrom) u kojem se svakako daju sve GML točke. Prihvaćen Prihvaća se.
531 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Mislim da prikaz svega što je ovdije navedeno treba biti u dokumentu (projekt ili elaborat ili nešto treće) koji izrađuje i potpisuje geodet, a ne u arhitektonskom odnosno građevinskom projektu. Ako geodet izrađuje podlogu za projektiranje koja sadrži geodetsku snimku terena, DOF i katastar i na njoj poslije projektant građevine ucrta građevinu, parcelu i obuhvat, tada tu situaciju u skladu sa pravilima geodetske struke, u zasebni dokument sa lomnim točkama u GML formatu i svim ostalim potrebnim podacima treba uobličiti i izraditi geodet kojem je to struka. Na kraj krajeva transformacija nacrta u GML format se radi preko stranica DGU. Na ovaj način ne bi imali dupliciranje nacrta i moguću neusklađenost, geodet bi radio svoj posao, a projektant svoj. Prihvaćen Prihvaća se.
532 Land Mapping d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Bilo bi jednostavnije vratiti stari Zakon o prostornom uređenju i gradnji, jer, kao i uvijek, korak naprijed, natrag dva. Geodetski projekt je bio jedna od rijetkih dobrih stvari koji se desio u geodeziji od izuma GPS-a.... Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
533 Milenko Pezer KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Mislim da ovaj člabnak neće pridonijeti poboljšanju , naprotiv. 1. ovakav postupak je bio primijenjen kod PGP (posebne geeodetske podloge) , koja je ukinuta kada je donesen zakon o gradnji 2014. i definiranje građevne čestice u geodetskom projektu, osim kod linijskih objekata 2. razlozi zašto ovaj način definiranja građevne čestice nije dobar : - ne može se uklopom katastarskog plana u snimljeno stanje smjestiti katastarske međe na stvarno mjesto u prostoru,ako se te međe s katastarskog plana ne mogu mjenjati na osnovi stvarnog stanja - u tijeku je homogenizacija katastarskih planova koja bi trebala završiti završeno više od 70 % akt. općina a trebale bi se završiti sve do 04.2020.g , Cilj homogenizacije je da se svi geodetski elaborati rade "preklopom" kakav onda "uklop" kat.plaana u DOF . - u Geodetskom projektu je to bilo dobro definirano.Geodeta je bio dužan utvrditi stvarne međe na terenu i zajedno sa situacijom izraditi podlogu za projektanta . Tu je bilo i uključeno točnije evidentiranje kat. međa za međe koje nisu točno evidentirane na katastarskom planu , što kod ovog prijedloga nije slučaj. Na kraju će se opet dešavati situacije da se parcela deffinira do katastarske međe na DKP a na terenu je ograda međa i razlikuje se od DKP 1m i više. - ako se htjelo pojednostaviti , moglo se napraviti da se geodetski situacijski nacrt izvadi van iz Geodetskog projekta kao poseban elaborat , evidentiranje u DKP već evidentiranih kat .čestica , prema stvarnom stanju na terenu , pa tek onda možemo definirati građevnu česticu na DKP , koja bi bila stvarno u prostoru gdje treaba biti - na ovaj način se vraćamo na Posebnu geodetsku podlogu , koja se pokazala kao loša , posebno pod planova grafičke izmjere , gdje je točnost katastarskog plana u granicama 1-10 m Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
534 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Na kraju stavka 5. dodati sljedeći tekst: „Iznimno, glavni projekt za građevine koje su svrstane u 4. skupinu sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ podredno: „Iznimno, glavni projekt za građevine koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje: Uredba) kojom se propisuju mjerila razvoja EKI. Predmetna Uredba, između ostalog, propisuje kako se planiranje položaja EKI – samostojećih antenskih stupova utvrđuje na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (dalje: objedinjeni plan). Uredbom je također određeno da jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice regionalne samouprave trebaju uskladiti svoje prostorne planove s Uredbom. Između ostalog određeno je da odredbe za provođenje prostornih planova ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone („EKI zone“) koje će na temelju objedinjenog plana biti unesene u grafički prikaz tih prostornih planova prilikom usklade istih s Uredbom. Pored toga, propisano je da antenske prihvate, odnosno EKI koja se postavlja na postojeće građevine, ne treba planirati u prostornom planu. Člankom 13. Uredbe obvezuju se JLS/JRS da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno prostorne planove iz svojeg djelokruga s odredbama iste prigodom njihove prve izrade, odnosno prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna. Također, propisano je da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba. S tim u vezi ukazujemo i na recentnu ustavnosudsku i upravnosudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Naime, Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. U tom smislu, sastavni dio glavnog projekta za izgradnju EKI bi trebala biti Izjava projektanta o usklađenosti zahvata u prostoru s Uredbom, koja je propis s kojim je potrebno uskladiti prostorne planove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
535 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
536 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. U članku 68. stavcima 2. i 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavljaju se zarezi i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Predlaže se: Ispraviti navedenu odredbu tako da glasi: U članku 68. stavku 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavlja se zarez i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Obrazloženje: Odredba čl. 68. st. 2. ZOG-a glasi: Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom, posebnim uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, posebnim propisima, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. Lokacijski uvjeti u skladu s čl. 140. ZOPU-a sadrže i uvjete priključenja. Nije stoga osnovano uvrstiti u st. 2. čl. 68. ZOG-a riječi "uvjetima priključenja". Prihvaćen Prihvaća se.
537 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
538 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
539 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
540 Nikola Dužević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem da se vrati Idejni projekt. To što ga je zakonodavac izbacio iz zakona na znači da smo ga mi projektanti prestali izrađivati. Primjerice u slučaju kada projekt treba slati konzervatorima na suglasnost ne šalje se glavni već idejni projekt jer je isti podložan višestrukim izmjenama. Uskladite zakon sa stvarnim projektantskim životom i vratite idejni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
541 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
542 Iva Pavlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem slijedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrada idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
543 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
544 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. U članku 69., stavak 1., dodaje se podstavak 5. tako da stavak glasi: (1) Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži: 1. arhitektonski projekt 2. građevinski projekt 3. elektrotehnički projekt 4. strojarski projekt. 5. geodetski projekt Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
545 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. U članku 9. na kraju stavka 5. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, glavni projekt za građenje građevine koja je svrstana u 4. skupinu sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom ili drugim propisima s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se radi usklađivanja s važećom Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine“, br. 131/12. i 92/15.) koja propisuje mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu. Budući da postoje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu svoje prostorne planove uskladile s navedenom Uredbom, kao i one koje još uvijek nisu donijele navedene planove, skrećemo pažnju na članak 13. Uredbe kojim se obvezuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, te da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe neposredno se primjenjuje ova Uredba Predmetna Uredba, između ostalog, propisuje da se planiranje položaja EKI (samostojećih antenskih stupova) utvrđuje na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture („objedinjeni plan“). Uredbom je također određeno da provedbene odredbe prostornih planova ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone („EKI zone“) koje će na temelju objedinjenog plana biti unesene u grafički prikaz tih prostornih planova prilikom usklade istih s Uredbom. Nadalje, propisano je da antenske prihvate, odnosno EKI koja se postavlja na postojeće građevine, ne treba planirati u prostornom planu. S tim u vezi ukazujemo i na recentnu ustavno-sudsku i upravno-sudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. Zaključno, smatramo da sastavni dio glavnog projekta za izgradnju EKI treba biti Izjava projektanta o usklađenosti zahvata u prostoru sa Uredbom, koja je propis sa kojim je potrebno uskladiti prostorne planove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona. S time da se Zakonom o gradnji ne mogu favorizirati jedne skupine građevina u odnosu na druge.
546 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
547 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
548 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
549 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
550 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
551 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
552 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Komentar uz Članak 9. Članak 68., stavak 4. - ispred riječi „izrađen“ potrebno je dodati „glavni projekt“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je rečenica i bez toga razumljiva.
553 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. PRIJEDLOG: Predlaže se dopuna stavaka 2. 3. na način da glase: (2) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, posebnim propisima, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. (3) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. Predlaže se brisanje novih stavaka 4. i 5. OBRAZLOŽENJE Za dopunu stavaka 2. i 3. U stavku 2. i 3. dodati podvučeni tekst kako je navedeno. Predložena odredba stavka 2. je nedorečena jer iz takve definicije proizlazi da su uvjeti koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uvjeti priključenja. U stavku 3. je propušteno navesti uvjete koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Za brisanje stavaka 4. i 5. Člankom 51. stavkom 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.) propisana je odgovornost projektanta. Predmetni stavak glasi: „(2) Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.“ Smatramo da je davanje dodatnih izjava nepotrebno budući da Zakon o gradnji projektante obvezuje na izradu projekata u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom. U praksi primjena predmetnog pravila dovodi do nelogičnih situacija. Primjera radi, na koji način je strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta (dizala, vertikalno podizne platforme ili koso podizne platforme) usklađen s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom? Budući da Zakon propisuje davanje izjave projektanta, izjavu u praksi mora dati svaki pojedini projektant za svoj projekt koji čini sastavni dio glavnog projekta uključivo i projektanta strojarsko projekta – projekta vertikalnog transporta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
554 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Dopisati svugdje radi jasnoće interpretiranja "i uvjetima priključenja", a izbaciti u cijelosti izjavu projektanta, jer on tu izjavu i ne može dati, ako nije dobio "i uvjete priključenja". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer izjava ne obuhvaća posebne uvjete kojih nema.
555 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Kolege su već dale smislene primjedbe: 1. dopisati svugdje radi jasnoće interpretiranja "i uvjetima priključenja", jer građevina bez tih podataka o uvjetima priključenja se ne može ni projektirati. Dobit ćemo niz građevina koje će potom čekati da se priključe. Cilj zakonodavca je da se proces ubrza, ali on se ubrzava ne time da pojedine strukovne kolege čim prije dobiju svoj novac za svoj projekt, već da dobijemo funkcionalnu i uporabljivu građevinu u prostoru. 2. Izjava na izjavu, nepotrebno dupliranje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
556 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Da neka bude potvrda/izjava upravnog tijela, ali ovdije se govori o izjavi projektanta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
557 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Svi glavni projekte, uključujući i glavne projekte na temelju kojih se može započeti s građenjem, trebali bi imati potvrdu/izjavu upravnog tijela na čijem se području namjerava graditi da su izrađeni u skladu s prostornim planom. Na taj način se pridonosi pravnoj sigurnosti i legitimnim očekivanjima investitora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
558 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Ako projektant svojim potpisom i pečatom, na glavnom projektu, preuzima punu odgovornost za taj glavni projekt, pa i to da je u skladu sa svime sa čime mora biti u skladu, zašto to nije dovoljno, već još jednom to mora potvrđivati i izjavom projektanta? Jedan list više ili manje, ali uvijek se traži još nešto. A upravo to je problem, jer u nekim uredima prolazi samo izjava, a u drugim urdima traže da izjava sadrži i popis zakona, pravilnika, normi, uvjeta...Moj prijedlog je da se izjava projektanta izbaci iz zakona kao nepotrebno dupliciranje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer navedeno mora biti nedvojbeno utvrđeno i na formalan način.
559 Martin Zarožinski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Mateja Mikulić, to što će se veći broj objekata razvrstavati u 3.a i 3.b skupinu nikako nije problem, nego sam smisao ovih izmjena i dopuna, budući da se želi pojednostaviti postupak ishođenja građevinskih dozvola. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer primjedba nije razumljiva.
560 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Ako uvjeti priključenja nisu posebi uvjeti što ovom izmjenom više nisu, onda imamo još veći problem s razvrstavanjem građevina u skupine, jer bi prema tome 90 posto gradnje, ako ne i više potpalo pod skupinu 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer primjedba nije razumljiva.
561 Dizajn et cetera d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Ne slažemo sa sa ovakim zakonom. Zakon je od samog početka jako loš. Sada je još gori i nerazumljiviji. Najbolji zakon je onaj koji se ne mijenja. A ako želite da se postupci ubrzaju ( a time i da se popnemo na to nesretnoj doing business ljestvici) onda trebate srediti javnu upravu. Educirati te prekobrojene referente da se oni tu nalaze na usluzi građanima koji ih plaćaaju, da trebaju raditi svoj posao savjesno i U ROKU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
562 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Da li je pravilnik koji je naveden u stavku 4 već u izradi? Nije prihvaćen Nije bitno za donošenje Zakona.
563 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Treba uzeti u obzir da je veličina digitalnog (elektroničkog) zapisa za jedan infrastrukturni linijski objekt preko 10 GB. Kako će funkcionirati obrađivanje i manipulacija s tako velikim dokumentima u zakonski predviđenim rokovima? Također bilo bi dobro dati preporučene formate digitalnog zapisa i koje maksimalne veličine mogu biti pojedinačni dokumenti. Prihvaćen Prihvaća se, jer je to prednost Pravilnika o sadržaju projekata.
564 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. PRIJEDLOG Smatramo da bi stavak 1. predmetnog članka trebalo dopuniti na način da se ostavi mogućnost da se projekti mogu, ovisno o potrebi i ispisivati na papiru te ovjeravati potpisom i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera kao što je to bilo i do sada. Predlažemo da stavak 1. glasi: "(1) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom ili ispisuju na papiru i drugom odgovarajućem materijalu za pisanje, odnosno crtanje i ovjeravaju potpisom i pečatom ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.“ OBRAZLOŽENJE Za svaku je pohvalu nastojanje Ministarstva da se postupci ishođenja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i potvrda glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole digitalizira i učini primjerenijim vremenu u kojem živimo. Zakonom o gradnji uređuje se izrada glavnog projekta ali i izvedbenog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine (članak 67. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.)). Smatramo da mora postojati prijelazno razdoblje u kojem će istovremeno biti moguće izrađivati projekte u elektroničkom i „papirnatom“ obliku te da projekti izrađeni u elektroničkom i „papirnatom“ obliku moraju biti izjednačeni zakonom. To se posebno odnosi na izvedbeni projekt i projekt uklanjanja koji se koriste na gradilištima te će sigurno još neko vrijeme postojati potreba da se isti ispisuju i u tom obliku koriste na gradilištu. Za izvedbene projekte i projekte uklanjanja koji se koriste na gradilištima te se temeljem istih izvode radovi još uvijek je primjereniji „papirnati projekt“ potpisan i ovjeren pečatom ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera. Projektna dokumentacija na gradilištima na ekranima monitora još uvijek ne može u potpunosti zamijeniti ispisane projekte. Dodatno, i sam zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sukladno članku 66. stavak 1. nije usklađen s člankom 108. stavkom 2. Konačnog prijedloga. Tako se u članku 108. stavak 2. navodi slijedeće: „(2) Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže: 1. glavni projekt u elektroničkom obliku 2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata (…)“ I iz priloženog je vidljivo da se projekti, osim u elektroničkom obliku, moraju predavati i ispisani i ovjereni na način kako se to izrađuje i danas. Prihvaćen Prihvaća se, jer je to prednost Pravilnika o sadržaju projekata.
565 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Upisati odrednice kontrole neovlaštenih korigiranja dokumentacije Prihvaćen Prihvaća se, jer je to prednost Pravilnika o sadržaju projekata.
566 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Propisuje Ministar??? U kojem roku, koje su kaznene odredbe za neučinjeno,... ? Ni riječi o tome tko se "brine" o sigurnosti da se dokumentacija ne mijenja? I sada dokumentaciju predajemo u elektroničkom obliku, zaključanu. Ali na internetu su dostupni "svi ključevi" pa sam (nijemi) svjedok otključavanja svojih projekata i samovoljnog mijenjanja od strane glavnog projektanta, investitora i /ili izvođača. Nijemi, jer nema tijela kojem se mogu žaliti ni kaznenih odredbi za pronalazak osobe koja je neovlašteno otključavala dokumente. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o pitanjima koja se uređuju posebnim propisima.
567 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
568 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već izrečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
569 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje stavka 2. OBRAZLOŽENJE uvođenjem skupine 3.a i 3. b i ukidanjem nadzora i projektne dokumentacije za pojedine radove i skupine ostvaruje se minimalna ušteda za investitora uz nesagledivu štetu za prostor i struku. Mehanička otpornost i stabilnost samo je jedan od 7 temeljnih zahtjeva za građevinu te nije jasno zbog čega bi isti bio posebno istaknut i izdvojen u odnosu na sve ostale temeljne zahtjeve. Obrazloženje kako bi investitor dokumentaciju i nadzor trebao angažirati na gradilištu samo su ljepe želje. I ovaj zakon je trebao biti usklađena sa strukom pa vidimo kako ljepe želje završe. Prihvaćen Prihvaća se.
570 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
571 Nikola Dužević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Ovim prijedlogom izmjene moguće su ogromne zlouporabe zakona. Mi kao projektatni smo dužni projektirati i osiguravati ispunjenje svih temeljnih zahtjeva za građevinu i ishoditi potvrde, a onda se prilikom gradnje sve to može zaboraviti jer nadzor nije dužan projeriti, npr. projektiranu debljinu izolacije, protupožarna svojstva materijala i elemenata građevine. Ispada da je bitno samo da se zgrada ne sruši, a ako previše troši, ako izgori u požaru, ako je štetna za okoliš to kao nije bitno. Opet sramotno nepoznavanje materije od strane zakonodavca. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
572 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Prijedlog Članak 59. stavak 2. se briše Obrazloženje: Prijedlog je u suprotnosti s Članak 17., 49. i 50. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Članak. 17 Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Čl. 49. određuju zadaće arhitektonske struke, a čl. 50. Zadaće građevinske struke. Izrada ''cijelog glavnog projekta'' podrazumijeva izradu i strojarskog i elektrotehničkog projekta a zašto osobe s arhitektonskim i građevinskim ovlaštenjem nisu ovlaštene, niti imaju znanja. Također, obavljanje poslova projektiranja izvan zadaća svoje struke je kažnjivo člankom 82. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN ) novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kao osoba ako obavlja posao projektanta i/ili glavnog projektanta, a ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona (''obavlja poslove projektiranja izvan okvira svoje struke''). Isto tako, obavljanje projektantskih poslova izvan svoje struke je povreda Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata (HKA) i ovlaštenih inženjera građevinarstva (HKIG) Prihvaćen Prihvaća se.
573 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Članak 59. / Stavak 2. Mišljenja smo kako se stručni nadzor građenja treba provoditi za SVE struke i za SVE građevine (osim, eventualno za zgrade poljoprivredne namjene sa GBP-om manjim od 600 m2. Zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400m2 predlažemo da se prebaci u skupinu 3A). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
574 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. U članku 7. kojim se mijenja članak 59. stavak 2. predlaže se iza riječi „3.a i 3.b skupine“ dodati riječi „ te građevina 4. skupine“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se kako bi se obuhvatile građevine 4. skupine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav eDozvole.
575 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Prijedlog - izbaciti riječ "samo" i dodati nadzor kontrole kvalitete gradnje u pogledu svih drugih temeljnih svojstava građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
576 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
577 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
578 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
579 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Komentar uz Članak 7. Članak 59., stavak 2. - ovaj stavak je potrebno brisati uz isto obrazloženje koje je dano uz članak 6. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
580 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje stavka 2. OBRAZLOŽENJE Temeljni zahtjevi za građevinu propisani su člankom 8. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.). Temeljni zahtjev - mehanička otpornost i stabilnost samo je jedan od 7 temeljnih zahtjeva za građevinu te nije jasno zbog čega bi isti bio posebno istaknut i izdvojen u odnosu na sve ostale temeljne zahtjeve kako u fazi izrade potrebne projektne dokumentacije tako i prilikom izvođenja radova i provođenja stručnog nadzora na gradilištu. Budući da u skupinu 3.a i 3.b mogu ući i stambene i druge zgrade koje se sastoji od više stanova i/ili apartmana te da iste mogu sadržavati složene sustave instalacija jake i slabe struje, plina, složene termotehničke instalacije - grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije te moraju biti projektirane u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.) i propisima donesenim na temelju tog zakona, nužno je osigurati provođenje stručnog nadzora sukladno važećim zakonima i zadaćama struka, odnosno nužno je osigurati ispunjavanje svih temeljnih zahtjeva za građevinu te u tom smislu ne može biti izuzetaka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
581 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 59. mijenja se i glasi: Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. OBRAZLOŽENJE: U članku 8. važećega Zakona o gradnji dati su temeljni zahtjevi za građevinu. Jedan od temeljnih zahtjeva je i sigurnost u slučaju požara. Drugi je sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, a treći je gospodarenje energijom i očuvanje topline. Postavlja se opravdano pitanje postoji li danas građevina bez elektrotehničke instalacije i kakva je to građevina? Namjera zakonodavca je da jedan od temeljnih zahtjeva podigne neravnopravno u odnosu na ostale temeljne zahtjeve? Osobe i koriste građevine sukladno svojim potrebama, a ne samo da u njima borave. Korištenje građevine za koju ne postoji dokumentacija, niti ispitivanja ispravnosti, niti elementarne dokumentacije potrebne za održavanje, ne može se smatrati sigurnim. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
582 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Izbaciti ovaj članak prijedloga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu jasni razlozi ovoga prijedloga.
583 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
584 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
585 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
586 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. U članku 50. stavku 1. predlaže se iza riječi zakon obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 1. glasi: (1) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu, osim u slučaju izgradnje energetskih infrastrukturnih građevina koje investitor gradi za svoje potrebe. OBRAZLOŽENJE: RADI SE O SPECIFIČNIM ENERGETSKIM OBJEKTIMA ZA VLASTITU UPOTREBU, O KOJIMA SKRBI I ODRŽAVA VLASNIK Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je protivno institutu inkompatibiliteta uređenom predmetnom odredbom.
587 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
588 DANIJELA BLAŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem: U članku 19. na početku stavka 1. stavlja se oznaka stavka: "(1)" i riječ glavni mijenja se u „idejni“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom i proračunima u pogledu temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. Napomena: Odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po sadržaju ima točno definirane gabarite i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta. Nema razloga za odstupanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
589 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
590 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
591 Nikola Dužević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Nemože jedan projektant izraditi cijeli glavni projekt za stambenu građevinu do 400m2 kako za tuđe tako ni za svoje potrebe. Glavni projekt se sastoji od više struka stoga u izradi njega moraju sudjelovati svi projektatni sa položenim stručnim ispitima. Prihvaćen Prihvaća se.
592 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Iz reakcija kolega vidljivo je da je članak dosta nejasan. Potrebno je bolje formulirati članak poglavito konstrukcije "cijeli glavni projetk" i "svoje potrebe" i izbaciti oznaku "3.b". Što su to svoje potrebe, da li su 3 stana u 400 m2 vlastite potrebe i da li ih se može prodati/iznajmiti i čime je to regulirano. Ne vidim zašto arhitekt ne bi sam sebi mogao projektirati zgradu od 1000 m2 ako se odluči investirati nego bi trebao angažirati kolegu. Predlažu se sljedeće izmjene: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Prihvaćen Prihvaća se.
593 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
594 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Prijedlog Stavak 2. i stavak 3. brisati. Obrazloženje: Prijedlog stavka 2. je u suprotnosti s Članak 17., 49. i 50. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Članak. 17 Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Čl. 49. određuju zadaće arhitektonske struke, a čl. 50. Zadaće građevinske struke. Izrada ''cijelog glavnog projekta'' podrazumijeva izradu i strojarskog i elektrotehničkog projekta a zašto osobe s arhitektonskim i građevinskim ovlaštenjem nisu ovlaštene, niti imaju znanja. Također, obavljanje poslova projektiranja izvan zadaća svoje struke je kažnjivo člankom 82. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN ) novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kao osoba ako obavlja posao projektanta i/ili glavnog projektanta, a ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona (''obavlja poslove projektiranja izvan okvira svoje struke''). Isto tako, obavljanje projektantskih poslova izvan svoje struke je povreda Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata (HKA) i ovlaštenih inženjera Građevinarstva (HKIG) Prihvaćen Prihvaća se.
595 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Članak 50. / Stavak 2. Fizička osoba koja za svoje potrebe izrađuje glavni projekt zgrade trebala bi izrađivati glavni projekt samo u svojoj struci, ostale dijelove GP trebalo bi povjeriti ovlaštenim osobama odgovarajuće struke. Prihvaćen Prihvaća se.
596 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Članak 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja u okviru zadaće struke ako je za to ovlaštena. Prihvaćen Prihvaća se.
597 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Slažem se s kolegama da se članak izmijeni kako slijedi: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
598 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. HKIG predlaže novu formulaciju stavka 2. u članku 50. (2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama u okviru zadaća svoje struke izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja ako je ovlašteni inženjer upisan u odgovarajući Imenik Komore. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
599 Tea Pezzi Vrcelj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Što bi točno značilo„za svoje potrebe“? Npr. netko kupi zemljište (za svoje potrebe), izradi glavni projekt (za svoje potrebe), obavi stručni nadzor (za svoje potrebe), i nakon izgradnje tko toj osobi može zabraniti da istu proda? Predlažem slijedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer znači da je sam investitor. Predložena odredba nije razumljiva.
600 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
601 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
602 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
603 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
604 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Komentar uz Članak 6. Članak 50. - nedopustivo je da se dozvoljava arhitektonskoj i građevinskoj struci obavljati poslove za koje prema posebnom zakonu nisu ovlašteni niti projektirati niti provoditi stručni nadzor (strojarstvo i elektrotehnika). Naglašavamo da svaka građevina mora ispuniti temeljne i druge zahtjeve za građevinu te da bez strojarske i elektrotehničke struke te zahtjeve nije moguće dokazati. Kada se na navedeno dodaju i uvjeti koje je potrebno ispuniti sukladno zakonima, pravilnicima i tehničkom propisu (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te projektiranje zgrada gotovo nulte energije) iz područja energetske učinkovitosti, jasno je da je ova odredba neprihvatljiva. - dodatno naglašavamo da prema ovoj odredbi fizička osoba ne treba imati niti ovlaštenje odgovarajuće komore te je čak i u području arhitektonske/građevinske struke u povlaštenom položaju prema ovlaštenim osobama odgovarajuće struke (primjer: ovlaštena osoba zbog teže povrede dužnosti kažnjena je zabranom obavljanja poslova, a istovremeno može i dalje raditi iste poslove „za svoje potrebe“) - što točno predstavlja „za svoje potrebe“? Npr. kupi zemljište (za svoje potrebe), izradi glavni projekt (za svoje potrebe), obavi stručni nadzor (za svoje potrebe), i nakon izgradnje tko joj brani da istu proda. Podsjećamo na problematiku iznajmljivanja POS-ovih stanova zbog nedorečenosti sličnih odredbi. Glavni projekt za zgrade koju moraju ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti mora sadržavati minimalno arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt. Arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt ne može izraditi fizička osoba “ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.", izuzev arhitektonskog projekta ukoliko se radi o osobi arhitektonske struke. Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekata nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada, što je propisano Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU, kao i novom Direktivom (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive 2010/31/EU. Obrazloženje Članak 1. podstavak 2. Zakona o gradnji kaže : „(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.).“ Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (u daljnjem tekstu Direktiva) obvezuje države članice na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojećih zgrada kod kojih se provode rekonstrukcije i veće rekonstrukcije, te minimalne zahtjeve na dijelove zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju, kao i da sve države članice moraju osigurati da sve nove zgrade zadovoljavaju nZEB standard do 31. prosinca 2020. godine, a sve nove zgrade koje koristi javna vlast ili su u vlasništvu javne vlasti budu nZEB nakon 31.prosinca 2018. godine. Isto je preneseno u zakonsku regulativu Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18, 73/18 i 86/18). Energetsko svojstvo zgrade nije moguće izračunati bez izrađenog glavnog projekta koji sadrži najmanje arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, neovisno o skupini u koju je građevina razvrstana. Bez izračuna energetskog svojstva zgrade nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada što je propisano Direktivom, kao i Zakonom o gradnji. Nadalje, u članku 21. Zakona o gradnji propisana je izrada Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom (što također proizlazi iz obaveza prihvaćenih Direktivom), a koji također nije moguće izraditi bez izrađenog glavnog projekta koji sadrži najmanje arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, neovisno o skupini u koju je građevina razvrstana. Prihvaćen Prihvaća se.
605 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje stavka 2. OBRAZLOŽENJE Projektant koji ispunjava sve propisane uvjete može izraditi projekt samo u okviru zadaća svoje struke, a što je detaljno propisano člancima 49. – 52. i člankom 53. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15. i 118/18.). Niti jedna struka ne može izrađivati sve projekte od kojih se sastoji glavni (ili bilo koji drugi) projekt te je nejasno zbog čega bi postojala iznimka u slučaju da investitor, fizička osoba, isto izrađuje za vlastite potrebe. U konkretnom slučaju, osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem na npr. arhitektonskom fakultetu i položenim stručnim ispitom mogla bi izraditi arhitektonski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt i građevinski projekt – projekt konstrukcije i za koji bi bilo potrebno provesti kontrolu projekta sukladno odredbama Pravilnika o kontroli projekata („Narodne novine“, br. 32/14.) jer građevina sadrži npr. konzole duljine prepusta 5 m i više ili ovješenu fasadu ili se gradi neposredno uz postojeću građevinu (dvojna ili ugrađena zgrada). Budući da u skupinu 3.b mogu ući i stambene zgrade koje se sastoji od više stanova i/ili apartmana te da iste mogu sadržavati instalacije jake i slabe struje, plina, složene termotehničke instalacije - grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije te moraju biti projektirane u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.) i propisima donesenim na temelju tog zakona, nužno je osigurati izradu projekta sukladno važećim zakonima i zadaćama struka. Prihvaćen Prihvaća se.
606 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 50. mijenja se i glasi: (1) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu. (2) Fizička osoba koja je investitor građevine 2b.,3 i 4 skupine za svoje potrebe može sama izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja u okviru zadaće struke ako je za to ovlašten. OBRAZLOŽENJE: Ovdje se radi o investitoru koji je fizička osoba i sudionik u gradnji koji ima ovlaštenje za izradu projektne dokumentacije i provođenje stručnog nadzora u okviru zadaće svoje struke. Ukoliko je investitor osoba s ovlaštenjem za projektiranje i stručni nadzor u elektrotehnici, dopušta se takvoj fizičkoj osobi da izradi elektrotehnički projekt i provodi stručni nadzor na takvoj građevini. Ekvivalent je istom i za strojarsku i građevinsku struku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
607 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Ovaj članak 50. je i prije bio sporan a je pogotovo sada. Kako mislite ovo porezno riješiti? Projektirati mogu i smiju jedino ovlašteni projektanti. U suprotnomu niti jedna Komora nema svoj smisao. Pogledati i članak 110. stavak 1. - u suprotnosti je sa člankom 50. Nije mi jasno kako mislite postići izradu smart i objekte maksimalne učinkovitosti objekata bez instalacija? Mislite li stvarno da će sve ovo riješiti izvođači radova? Uz već postojeći kaos, uvodite novi, a da niste svjesni stvarnog stanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
608 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Iz postojećeg Zakona izbaciti u cijelosti podstavke 2 i 3. Svi radimo "za svoje potrebe", pa je uvođenje Fizička osoba u graditeljstvo bez ovlasti NEDOPUSTIVO. Kao što je NEDOPUSTIVO da jedna struka izrađuje projekte drugih struka. To se zove ANARHIJA. "Svoje potrebe" su građevine u prostoru koje normalno imaju svoj životni vijek od 100 godina, uporabljuje se, prodaju se, .... Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
609 Ivan Markić 84 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Poštovani, Prema ovome ispada da osoba koja nije član Komore može raditi projekt. Da li je to tako? Ispada da i arhitekt koji nije ovlašteni arhitekt može napraviti projekt statike za svoju kuću koju kasnije može prodati. Netko će reći da on to radi sebi, ali time se ugrođavaju i drugi ljudi koji će borviti u toj kući ili oni koji kupe tu kuću nakon što se ta osoba odluči iseliti se. Možda do sada nije bilo problema ali nije bilo ni značajnih potresa. Aritekti baš ne vole zidove. :-D Mislim da bi ovo trebalo bolje definirati za ubuduće tj. ograničiti da može sebi napraviti u okvirima svoje struke i ovlaštenja. Mislim da se ovo više odnosi na to da ukoliko ta osoba radi u nekom poduzeću, da ne treba tražiti direktora dopuštenje jer je to prije bilo ograničeno i na žigu je pisalo gdje radite. Ne možete izdati projekt na memorandumu poduzeća bez potpisa direktora. To bi trebalo tako i pojasniti. Djelomično prihvaćen Prihvaća se osim u dijelu koji se odnosi na članstvo u komori, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
610 Vedran Šulentić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Ovaj članak Zakona je na dobrom tragu, ali potrebno ga je razraditi prema strukama. Prije svega, potrebno je uzeti u obzir kako niti jedan Ovlašteni inženjer prema pozitivinim zakonskim propisima ne može izrađivati projekte drugih struka, što je i logično, jer građevinac nije učio projektirati električne instalacije, niti je inženjer elektrotehnike učio statiku. Slično je i s drugim strukama(strojarstvo, arhitektura i sl.). Prihvaćen Prihvaća se.
611 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. razlikom "posebnih uvjeta" prema ovom zakonu i "uvjeta priključenja" može se dogoditi da su građevine u 3b skupini, zgrade stambene namjene koje moraju od 31.12.2020. biti projektirane kao nZEB te je nemoguće provesti ovakav stavak s obzirom da niti jedan inženjer nije ovlašten u SVIM strukama koje su potrebne za izradu projekta fizike nZEB zgrade. Prihvaćen Prihvaća se.
612 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Potrebno uskladiti odredbe Zakona o gradnji s odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u svezi "samogradnje" ovlaštenih projektanata. Osim navedenog, mišljenja sam da niti ovlašteni arhitekt niti ovl. "građevinac" ne mogu izraditi cijeli glavni projekt, posebno ne strojarski te projekt jake i slabe struje. Prihvaćen Prihvaća se.
613 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. A kakav je i to inženjer koji za svoje ili bilo čije potrebe ne angažira projektanta odgovarujće struke nego projektira struju u vlastitoj kući. Svašta. Prihvaćen Prihvaća se.
614 Martin Zarožinski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Mateja Mikulić, trenutni zakon predviđa da fizička osoba investitor ing. arh. ili građ. s položenim stručnim ispitom za svoje potrebe može sam izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja za sve građevine 2. i 3. skupine, tako da ova izmjena uvelike smanjuje prava koja su do sada imali kolege iz struke, ali je logična. Prihvaćen Prihvaća se.
615 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Kako ing.građevine ili ing. arhitekture može napraviti arhitektonski, građevinski, elektro, strojarski? Možda je problem u nerazmjevanju što su to građevine 3b skupine. One navodno ne trebaju posebne uvjete, ali su veličine do 400m2. Članak bi bio razuman da to navedene struke mogu napraviti projekt za cijeli objekt ako je u pitanju postupanje po pravilniku o jednostavnim građevinama, kao i izraditi svoj strukovni dio projekta za osobne potrebe ako su za to ovlašteni. Prihvaćen Prihvaća se.
616 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
617 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
618 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem da se definira da dozvoljena odstupanja ne smiju prekoračiti prostornim planom definirane lokacijske uvjete kao što su koeficijent ent izgrađenosti i iskorištenosti te dozvoljena visina zgrade. Ovakva definicija ostavlja mogućnost zlouporabe, pogotovo kod manjih zgrada, gdje je 30 cm veliko odstupanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi bilo preširoko dozvoljeno odstupanje,
619 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
620 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. U članku 19 predlaže se dodati novi stavak 3 koji glasi: (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja energetskih infrastrukturnih građevina u infrastrukturnom koridoru dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt na način da se smatra da postoji usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima ako se energetska infrastrukturna građevina nalazi unutar infrastrukturnog koridora. OBRAZLOŽENJE: POTREBNO JE OMOGUĆITI MANJA ODSTUPANJA OD UTVRĐENOG KORIDORA ZBOG ZATEČENOG STANJA NA TERENU Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe, obzirom da je predmetno pitanje riješeno na drugi način, tj. definicijom trase kao površine umjesto kao pravca.
621 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
622 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
623 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
624 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Prijedlog: -članak 19. se briše. Obrazloženje: U postojećem stavku 1. članka 19. pojam "sukladno pravilima struke" je vrlo nejasan i podložan različitim tumačenjima od strane svih sudionika u gradnji. Novi stavak 2. ne definira u kojim sve prostornim osima se mije odstupiti za 30 cm, i ostavlja vrlo nejasnim što je to "iznimno". Svaki glavni projekt je dovoljno jasno definiran i odstupanje od 30 cm u bilo kojoj osi je nedopustivo. Jedini razlog odstupanja od 30 cm može biti namjeran zloupotreba zakonski dane mogućnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
625 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Apsolutna vrijednost nema smisla, već bi povećanje trebalo izraziti u postotku, jer na malim građevinama na malim parcelama to može preći u izmijenjene, tj.prekoračene planske propozicije. Osim toga, treba definirati da li to vrijedi za svaki od x-y-z smjerova ili ukupno? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
626 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
627 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Prijedlog U stavku (2) dodaje se rečenica: Ukupna građevinska površina ne smije biti veća od površine određene glavnim projektom. Obrazloženje: Često puta investitor pogotovo stambenih i nestambenih građevina, svjesno i s namjerom odstupa od utvrđenih građevinskih mjera glavnim projektom s ciljem povećanja ukupne površine građevine a samim time i zagrade (uglavnom kod građenja stambene zgrade za tržište zbog povećanja profita), pozivajući se na odredbu ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer površina građevine nije jedini prostorni pokazatelj.
628 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Članak 19. / Stavak 1. Mišljenja smo kako je terminologija koja se koristi u ovom stavku, a odnosi se na dio „Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke“, općenita i ne definira dozvoljena odstupanja u odnosu na glavni projekt prilikom građenja na nedvojben i konkretan način. Samim time stavak je podložan subjektivnim definicijama što prema našem mišljenju nije dobro imati u okviru zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je propisana " sloboda" potrebna.
629 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo da se članak izmjeni na slijedeći način : Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine iz skupine 2b, 3a i 3b dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine do 0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. S time bi se dodatno naglasilo da se dopušteno odstupanje od 0.3 m ne primjenjuje na linijske infrastrukturne objekte. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
630 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Komentar: Odredbe stavka 2. neprimjenjive su na linijske infrastrukturne građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
631 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem redefiniranje stavka 2. Koje su to "iznimne" situacije? Dopuštenje odstupanja od glavnog projekta nije opravdano s obzirom da isti treba imati točno definirane sve gabarite i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta JPT. Ne vidim opravdani razlog propisivanja neargumentiranih maksimalnih odstupanja. Uvođenjem ove odredbe bi doveli do odstupanja od lokacijskih uvjeta i građevina izgrađenih većim nego što je dopušteno prostornim planovima (dopušteni kig i kis?). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer odstupanja koja su dopuštena nisu bitna za lokacijske uvjete.
632 Tea Pezzi Vrcelj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Ukoliko se ne namjeravaju definirati "iznimke", članak treba izbaciti jer postoji realna mogućnost od zlouporabe ove "tolerancije". Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
633 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
634 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su obje odredbe jasne.
635 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. - Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
636 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Ukoliko se ne namjeravaju definirati "iznimke", članak treba izbaciti Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
637 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
638 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
639 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Komentar uz Članak 5. Članak 19. - s obzirom na dopušteno određeno odstupanje od glavnog projekta u pogledu vanjskih mjera građevine, predlaže se da se određena odstupanja dopuste i glede priključnih vrijednosti (snaga) energenata u vrijednosti do 10%. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe niti opravdanja.
640 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. PRIJEDLOG: Predlaže se redefiniranje stavka (2). OBRAZLOŽENJE: Predloženi stavak 2. predstavlja odstupanje od lokacijskih uvjeta. To posebno dolazi do izražaja u odnosu na odredbu članka 182. kojom je propisano da se dozvola izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru. Postavlja se pitanje izdavanja uporabe dozvole za takvu građevinu, jer je odredbom članka 144. propisano da se uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje ako se utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom. Također se postavlja pitanje evidentiranja tih zgrada u katastru jer će izgrađena zgrada biti različita od zgrade čiji je GML unesen u sustav eDozvola, a posebno je upitno odstupanje prilikom izgradnje infrastrukturnih građevina kod kojih se određuje obuhvat zahvata u prostoru. Na primjer, ukoliko se kod izgradnje zgrade veličine 30 x 30 m iskoristi dopušteno povećanje od 30 cm s tri strane zgrade, tlocrtna površina zgrade neće biti 900 m2 već 930 m2, a takvo odstupanje utječe i na koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti. Kod većih su zgrada razlike i veće te su njihove posljedice izraženije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
641 NATALIJA MARTIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. (2)Iznimno od stavka 1. ovog članka prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine s 0,30metra, s naglaskom da se dopušteno odstupanje odnosi na visinu građevine u slučajevima usklađenja s postojećom izgradnjom(rekonstrukcija), odnosno da se odstupanje u ostalim gabaritima mora potkrijepiti Izjavom o poboljšanju toplinskih karakteristika građevine (debljom TI) ... Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
642 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Tekst članka ostaviti nepromijenjen. Otvaranjem "vrata", Sada 0,3m sutra 1,0m. NEDOPUSTIVO. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
643 Saša Glagolić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. potrebno je jasnije definirati iznimne slučajeve s obzirom da se odstupanjem od 30cm u definiranim smjerovima kod manjih objekata i parcela mogu zamjetno promijeniti kis i kig što su lokacijski parametri. prethodna definicija izbačena iz Zakona koja je definirala 3% ili maksimalno do 30cm je bila puno kvalitetnija. uvesti obavezan projekt izvedenog stanja kojim bi se dokazala ovakva razlika! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je iznimka dovoljno dobro definirana.
644 Josip Miklec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. pitanje je koji je to IZNIMAN slučaj i što je u tom slučaju sa usklađenosti sa prostornim planom, odnosno lokacijskim uvjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su dozvoljena odstupanja za lokacijske uvjete beznačajna.
645 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Dobra izmjena, s obzirom na preciznost izvedbe. Potrebno je definirati je li to 0,30 u sva tri smjera kumulativno ili zasebno za svaki smjer (x,y,z) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je jasno da je u sva tri smjera.
646 Radal d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Stavak 2 će unijeti nered u prostor. S dopuštenjem odstupanja -postavlja se pitanje čemu građevinska dozvola. Navedeno odstupanje poremetit će u nekim slučajevima dopuštenu izgrađenos i iskoristovist ( kig i kis - bit će većo od dopuštenih Prostornim planom ) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije osnovana.
647 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
648 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. KOMENTAR Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
649 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. Komentar uz Članak 3. Članak 6. - potrebno navesti stavak na koji se ova promjena odnosi (stavak 1.) - navedena dopuna nije u skladu s danim obrazloženjem i tekstom važećeg Zakona (u obrazloženju je naveden pojam „javnopravnim tijelima“ a u izmjenama Zakona „drugim javnopravnim tijelima“; u važećem Zakonu iza riječi „tijelima“ nema oznake zareza, dok je u izmjenama Zakona navedeno „tijelima,“) Prihvaćen Prihvaća se.
650 Geodetika d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. tipfeler: U članku 6. iza riječi: "tijelima" dodaju se riječi: ", drugim javnopravnim tijelima". Prihvaćen Prihvaća se.
651 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da se zadrži kategorizacija građevina kako je ona propisana aktualnim Zakonom o gradnji te da se u tom pogledu Zakon ne mijenja. Podredno, predlažemo da se čl. 2. st. 1. Prijedloga izmijeni na način da umjesto riječi „u pet skupina“ sada treba pisati „u šest skupina“ te da se ispod točke 3.b doda sljedeća točka: „4. skupina - građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.“ Obrazloženje: građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (EKI) su građevine koje se temeljem Pravilnika iz članka 128. grade odnosno izvode bez građevinske dozvole. Novim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti briše kategorija jednostavnih građevina. Posljedično se dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima obzirom se takvom izmjenom praktički negira poseban pravni režim takvih građevina, a što će u praksi dovesti do različitih tumačenja o tome u koju bi skupinu građevina jednostavne građevine sada trebale pripadati te će se na taj način ugroziti razvoj mreža pokretnih komunikacija i implementiranje novih tehnologija (prvenstveno 5G tehnologije). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je novo razvrstavanje za sustav e Dozvola.
652 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17 broj skupina smanjen je sa 5 na 3. Sada bi se opet vratilo na 5. Do kada tako? Zaista ne vidim razloga za ovom promjenom. 3 skupine iz prijašnjih izmjena i dopuna bile su jednoznačno definirane, dok je predložena podjela nejasna i stoga nikako neće doprinijeti pojednostavljenu procedura ishođenja GD. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
653 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
654 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlaže se: Uvrstiti 4. skupinu – građevine i radovi za čije se građenje i uporabu ne izdaju dozvole. Obrazloženje: Pravilnik o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i 34/18 određuje građevine za čije građenje se ne izdaje građevinska dozvola. Ne izdaje se za te građevine ni uporabna dozvola osom za građevine iz članka 6. tog pravilnika koje stoga ulaze i skupinu 2.b. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se za njih ne izdaje građevinska dozvola.
655 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane prema važećem zakonu. Nova podjela po skupinama je nejasna i komplicirana te će još više unijeti nejasnoća u primjenu ionako neusklađenih zakona i pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
656 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kako je i bilo u trenutno važećem Zakonu (NN 20/17). Predložena izmjena je nejasna i komplicirana. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
657 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
658 STANKA OSTOJIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Razvrstavanje građevina mora ostati kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. KOMENTAR NA PREDLOŽENO: Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole, a u preostalom dijelu tvrdnje se cijene neosnovanim, a za prijedloge se cijeni da ne bi doprinijeli ostvarenju cilja Zakona.
659 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Prijedlogom nisu predviđene građevine koje je sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, moguće graditi bez građevinske dozvole. Ukoliko je pak predviđeno da se te građevine, kao građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, razvrstavaju u 3a skupinu, ispada da se radi o zahtjevnijim građevinama nego što je npr. stambena građevina od 400 m2. Također, budući da se prijedlogom zakona predviđa i da fizička osoba koja je investitor građevine iz 3b skupine za svoje potrebe može sama izraditi glavni projekt i obavljati stručni nadzor, ukoliko za to ispunjava uvjete, ispada da sama može projektirati i nadzirati gradnju kuće ali ne i npr. garaže. U 3b skupinu spadaju zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2, za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. Tako npr. ukoliko imamo stambenu građevnu s dva stana ona će spadati u ovu skupinu, neće morati imati instalaterske projekte, stručni nadzor nad izvođenjem instalacija, kao ni komisiju na tehničkom pregledu. Ako pak imamo kuću sa tri stana, za nju se sukladno posebnom propisu, utvrđuju posebni uvjeti iz područja zaštite od požara, te će ona kao takva automatski preći u 2b skupinu, što podrazumijeva kompletan glavni projekt, nadzore više struka te tehnički pregled s komisijom. Gore navedenim upućujemo na neke od mogućih problema u provedbi ovako predloženog članka. No, obzirom da se većinom komentara na predmetni članak traži ostanak na snazi sada važećeg razvrstavanja, ovim putem upućujemo i na neke njegove nedostatke koje je potrebno uzeti u obzir. Dakle, sada važećim zakonom predviđa se da se građevine koje je, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, moguće graditi bez građevinske dozvole, razvrstavaju u 3. skupinu što znači da glavni projekt za takvu građevinu može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt, za iste se stručni nadzor mora provoditi samo u odnosu za mehaničku otpornost i stabilnost te se u slučaju ishođenja uporabne dozvole, na tehnički pregled pozivaju samo investitor te sudionici u gradnji. Ovim putem napominjemo da su Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predviđeni i moguće vrlo složeni zahvati kao npr. kod nekih promjena djelatnosti unutar postojećeg poslovnog prostora ili npr. kod ugradnje dizala (dakle zahvati kod kojih instalaterski radovi mogu biti dominantni u odnosu na građevinsko obrtničke) te je potrebno onemogućiti tumačenje da bi takvi radovi mogli biti razvrstani u 3. skupinu građevina i da za njih kao takve nije potrebni imati projekte instalacija ili stručni nadzor nad izvedbom instalaterskih radova. Jasna ja namjera zakonodavca da pojednostavi postupak ishođenja dozvola za obiteljske kuće, međutim potrebno je imati u vidu (imajući u vidu gore navedene primjere) da sadašnje i predloženo razvrstavanje građevina dovodi do kaosa u tumačenju i provođenju istog. Ako se za manje stambene građevine i smanji količina projektne dokumentacije, izbaci nadzor instalacija i komisija na tehničkom, to sukladno podzakonskim propisima, ne oslobađa izvođača od npr. vođenja dnevnika ili prikupljanja atesta pa tako i za instalacije, koje će onda tko provjeriti prije izdavanja uporabne dozvole? Referent koji izdaje uporabnu dozvolu a koji je arhitekt ili građevinac? Možda bi bolji smjer, umjesto razvrstavanja građevina, bio smanjivanje sadržaja glavnog projekta, na način da projekti služe svojoj svrsi odnosno građenju. Naravno uz nužne podatke o usklađenosti zahvata s prostornim planom kako bi temeljem istih mogla biti izdana dozvole, te nužne podatke temeljem kojih javnopravna tijela mogu dati svoje uvjete. U suprotnom svakim novim propisom povećava se sadržaj samog projekta te je danas projekt obiteljske kuće skoro veći nego što su to nekad bili projekti ogromnih višestambenih zgrada. Dakle, smisao bi bila svrsishodnost papirologije koju tražimo i prikupljamo. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se za iste ne izdaje građevinska dozvola. U preostalom dijelu ne prihvaća se jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
660 DANIJELA BLAŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predloženi članak će stvoriti niz nejasnoća i različitih tumačenja. Ako to nije CILJ predloženog, razvrstavanje građevina mora ostati kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
661 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
662 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
663 Željko Kolar KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
664 Nikola Dužević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Ako je cilj izmjena i dopuna Zakona pojednostavljenje i ubrzanje procedure onda ostavite članak kakav je i bio, ako je cilj zakomplicirati projektantima, refenrentima i investitorima onda mijenjajte. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
665 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Čemu toliko skupina koje ostavljaju još veću nedoumicu? Čemu razlikovati posebne uvjete od uvjeta priključenja, kad za istu građevinu jedno JPT može imati posebne uvjete gradnje, a drugo JPT samo uvjete priključenja? Dovoljne bi bile 3 skupine: 1. skupina - građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina - sve građevine koje ne spadaju u 1. i 3. skupinu 3. skupina - građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole Nije prihvaćen Ne prihvaća se, zato jer se za uvjete priključenja ne izdaje potvrda glavnog projekta.
666 Iva Pavlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
667 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predloženi članak će stvoriti niz nejasnoća i različitih tumačenja. Skupina 3b. kojoj je cilj ukidanje djela projektne dokumentacije nema nikakvo tržišno uporište pošto je cijena projektne dokumentacije u odnosu na investiciju beznačajna, a proces traženja posebih uvjeta i uvjeta priključenja je i onako prebačen na referente koji će to obavljati klikom miša, brzo i efikasno. Predlažem zadržavanje dosadašnje, jasne definicije: Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
668 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
669 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Prijedlog Članak 4. mijenja se i glasi: … 3.b skupina – građevine za koje se prema posebnom pravilniku utvrđuju kao jednostavne građevine i koje se grade bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom. Pravilnik kojim se određuju jednostavne građevine će donijeti ministar nadležan za poslove graditeljstva. Obrazloženje: Za razvrstavanje građevina i radova na građevinama s obzirom na zahtjevnost postupka ne može kriterij biti površina građevine. Izmjenom Zakona NN 153/13 izbrisan je kriterij kojim su se zgrade razvrstavale s obzirom na površinu zgrade (stambene zgrade čija površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija površina ne prelazi 600 m²) jer se isti kriterij pokazao kao izrazito loše rješenje. Zahtjevnost postupka gradnje kao i ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu je u direktnoj vezi sa složenosti opremom koja se ugrađuje na građevinu te opasnostima koje su vezane uz opremu. Jasno je da građevina – stambena zgrada površine i do 100 m2 može biti daleko složenija i zahtjevnija te može predstavljati i veću opasnost za korisnika od stambene zgrade čija je površina 400 m² i više m². Iz toga razloga predlaže se da 3.b skupina budu građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola sukladno sadašnjem Pravilniku Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
670 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. KOMENTAR na članak 2. u vezi s člancima 6. i 12.: Postavlja se pitanje zašto zgrade 3. (3a i 3b) skupine (koje mogu imati i po 6-8 stanova) ne trebaju građevinsku dozvolu, a zgrade od 401/601m2 trebaju? Složenost građevina nije ovisna samo o površini građevine (npr. urbane vile s bazenima na krovu, velike konzole, složeni termotehnički sustavi, automatizacija upravljanja pametnim kućama mogu imati kvadraturu manju od 400m2 i da su za zadovoljavanje svih temeljnih zahtjeva za građevinu potrebni projekti svih struka. Ponajprije, tko će utvrditi da li projektna dokumentacija za zgrade 3. skupine zadovoljava SVE temeljne zahtjeve građevinu prije ishođenja uporabne dozvole s obzirom da je jedino propisano da se stručni nadzor građenja za te skupine građevina provodi samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti? Da li to znači da će Investitor tek na tehničkom pregledu saznati da mu zgrada uopće ne zadovoljava temeljne zahtjeve npr. za požar, sigurnost u korištenju ili sl. (što onda, rušiti i sve ponovo graditi ?) Dokazivanje SVIH temeljnih zahtjeva za građevinu nemoguće je postići samo arhitektonskim i građevinskim projektom, odnosno nijedna struka nije kvalificirana niti ovlaštena da uopće može dokazivati temeljne zahtjeve građevine vezane za drugu struku. Arhitektonski projekt ne može zamijeniti građevinski, niti obrnuto. Zadovoljavanje svih temeljnih zahtjeva za građevinu se postiže zajedno sa ostalim projektima posebno bitno npr. za strojarski projekt (temeljni zahtjevi po pitanju sigurnosti, požara za npr. plinske kotlovnice, određivanje potrebnog grijanja) ili elektrotehničkim projektom (sigurnost po pitanju strujnog udara, određivanje potrebne rasvjete za zadovoljenje uvjeta nZEB zgrade, i dr.) Nadalje, ne može arhitekt dokazivati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ni za zgradu koju gradi za svoje potrebe jer se ugrožava temeljni zahtjev sigurnosti, odnosno sve potrebne projekte (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički projekt) ne može izraditi jedna fizička osoba “ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.", a i zgrada se nakon izgradnje za svoje potrebe može dalje prodavati te je istim člankom ponajprije ostavljen veliki prostor za manipulaciju što je opasno za sigurnost i zdravlje ljudi. U čemu je razlika projektiranja zgrade za svoje potrebe ili za nekog drugog? Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekta nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada, što je propisano Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU, kao i novom Direktivom (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive 2010/31/EU., a što su obaveze preuzete od Republike Hrvatske stupanjem u EU 2013. godine. Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (u daljnjem tekstu Direktiva) obvezuje države članice na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojećih zgrada kod kojih se provode rekonstrukcije i veće rekonstrukcije, te minimalne zahtjeve na dijelove zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju, kao i da sve države članice moraju osigurati da sve nove zgrade zadovoljavaju nZEB standard do 31. prosinca 2020. godine, a sve nove zgrade koje koristi javna vlast ili su u vlasništvu javne vlasti budu nZEB nakon 31. prosinca 2018. godine. Isto je preneseno u zakonsku regulativu Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18, 73/18 i 86/18). Navedeni Tehnički propis (prema Direktivi) propisuje da Glavni projekt za sve zgrade koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine (za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti isto je propisano još od 31. prosinca 2017. godine). Ako se za zgradu ne izdaje građevinska dozvola zgrada ne bi imala obvezu biti izgrađena prema standardu gotovo nulte energije što prema Direktivi nije moguće jer nema nikakvih izuzeća za primjenu odredbi zgrada gotovo nulte energije za sve nove zgrade od navedenih datuma (ni za zgrade manje od 400/600m2, niti za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti kao što je navedeno za skupine 3a i 3b). Također ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada koje zahtjeva Direktiva a koje uključuju i standard zgrada gotovo nulte energije nije moguće dokazati bez minimalno arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog glavnog projekta. Nadalje, u članku 21. Zakona o gradnji propisana je izrada Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom (što također proizlazi iz obaveza prihvaćenih navedenom Direktivom), a koji također nije moguće izraditi bez izrađenog glavnog projekta koji sadrži najmanje arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, neovisno o skupini u koju je građevina razvrstana. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na strojarski i elektrotehnički projekt. U preostalom dijelu se ne prihvaća jer se cijeni da tvrdnje nisu točne, odnosno da predložena rješenja ne pridonose ostvarenju cilja Zakona.
671 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Članak 4. / Stavak 1. Predlažemo podjelu građevina s obzirom na zahtjevnost postupka u slijedeće skupine 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – građevine za koje se utvrđuju POSEBNI UVJETI: 2.A skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.B skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3. skupina – građevine za koje su utvrđuju UVJETI PRIKLJUČENJA: 3.A skupina – zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400 m2, te sve ostale zgrade za koje poseban pravilnik propisuje da je za njih potrebno ishoditi samo uvjete priključenja (a ne posebne uvjete) 3.B zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m² Obrazloženje: Kada već postoji intencija klasificiranja građevina na ovaj način, smatramo da je potrebno razdvojiti zgrade stambene namjene do 400m2 od građevina poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600m2 zbog zahtjevnosti građevina stambene namjene do 400m2. U današnje vrijeme zgrade takve kvadrature mogu biti višestambene ili kompleksne obiteljske kuće za koje ne bi trebala biti ista procedura ishođenja građevinske dozvole kao što je poljoprivredna građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
672 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. U članku 2. stavku 1. predlaže se dodati novu skupinu građevina: „4. skupina - građevine koje se u skladu s pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole, a u preostalom dijelu se cijeni se cijeni da tvrdnje nisu točne.
673 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. U članku 2. stavku 1. za skupinu građevina „3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti“. Predlaže se brisati zarez i riječi: „za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti“. Obrazloženje: Navedena izmjena predlaže se radi usklađivanja s važećim ZEK-om kojim je u članku 25. stavku 11. propisano kako HAKOM za zahvate u prostoru, unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te zaštitne zone i radijskog koridora određenih radijskih postaja utvrđuje posebne uvjete. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji za navedenu 3.b skupinu građevina HAKOM ne bi utvrđivao posebne uvjete niti u slučaju kada bi se ove građevine gradile unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te zaštitne zone i radijskog koridora određenih radijskih postaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
674 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da se ovaj članak izbaci, tj. da razvrstavanje građevina ostane jasno definirano kao u Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) jer tako nije podložno slobodnim tumačenjima referenata i mogućim manipulacijama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
675 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Hrvatska komora inženjera građevinarstva podržava detaljnije razvrstavanje građevina i radova s obzirom na zahtijevnost, međutim mišljenja smo da predloženi članak nije pravilno napisan sadržajno i pravno tehnički, pa u tom smislu predlažemo da se izvrše potrebne korekcije i usklađivanje sa drugim odredbama Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
676 Tea Pezzi Vrcelj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Obrazloženje: Predložena izmjena razvrstavanja građevina u skupine izazvat će opći kaos a većina građevina u Republici Hrvatskoj biti će svrstana u skupinu 3b. tj biti će izrađene bez projekata strojarskih i elektrotehničkih instalacija, što će onemogućiti provedbu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama a sa time će Republika Hrvatska prekršiti svoje obveze prema direktivi EU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
677 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Umjesto da dijelite građevine u skupine, predlažem da ukinete te skupine i imate građevinu za koju se ishodi građevinska dozvola. U Zakonu o gradnji bi mogle ostati sve građevine koje nisu jednostavne građevine i radovi iz Pravilnika o jednostavnim građevinama, a njima bi se kroz novi Pravilnik dodale obiteljske kuće i druge građevine u funkciji obiteljske kuće a koje nisu javne i/ili poslovne i za koje bi postupak bio pojednostavljen tako da se npr. za takvu građevinu izdaje samo Građevinska dozvola za obiteljsku građevinu prema Idejnom projektu izrađenom od ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera (ovisno o tome što se projektira), kojom se uvjetuje da se prije početka gradnje mora napraviti Glavni projekt. Taj glavni projekt bi izradili ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjeri i oni odgovaraju za njegovu usklađenost s lokacijskom dozvolom. Nakon tehničkog pregleda građevina postaje uporabna, postojeća i može se priključiti na komunalnu infrastrukturu prema pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima. Za ostale građevine iz Zakona o gradnji bi umjesto posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, procjena i ocjena (svako po svom Zakonu i posebnom dokumentu) bilo dobro sve te uvjete zvati jednim imenom (npr. uvjeti za projektiranje) i ako će već prikupljenje posebnih uvjeta i potvrda biti dio posla ureda koji izdaje dozvolu tada bi bilo jako dobro da i prikupljanje procjena zahvata na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu bude dio posla koji se obavlja isti ured. Tada bi trebalo uskaditi i Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti okoliša i važeće Uredbe. Tada bi investitor, koji dolazi u ured za izdavanje dozvola trebao dati jedan dokument, Idejno rješenje, a služba bi prema tom dokumentu od javnopravnih tijela pribavila sve uvjete za projektiranje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na razvrstavanje jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole, a u preostalom dijelu se ne prihvaća, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
678 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Obrazloženje: Predložena izmjena razvrstavanja građevina u skupine nažalost izazvati će opći kaos a većina građevina u Republici Hrvatskoj biti će svrstana u skupinu 3b. tj biti će izrađene bez projekata strojarskih i elektrotehničkih instalacija, što će onemogućiti provedbu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama a sa time će Republika Hrvatska prekršiti svoje obveze prema direktivi EU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
679 MATIJA VINDIŠ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Definitivno građevine: klijet, apartmani, obiteljska kuća, višestambene zgrade, benzinske, hoteli... su do sada bile pogrešno svrstane (2. skupina), tj. sve u jednu skupinu za koja su vrijedila jednaka pravila (stručni nadzor, glavni projekt svih struka, građevinska dozvola, tehnički pregled, uporabna...). Svakako treba odvojiti stambene zgrade i poljoprivredne zgrade i limitirati ih građevinskom bruto površinom! Mišljenja smo (čitaj tvrtka od 7 ovlaštenih projektanta sa više od 20 godina isključivo u projektiranju) da definitivno 400m2 za stambenu zgradu je puno puno previše. Trenutno radimo glavni projekt za dvojnu stambenu građevinu (obiteljsku kuću) svaka po 390+390m2 koja je zahtjevna i vrlo ozbiljna gradnja. Bez projekta vodovoda i kanalizacije, elektro i strojarskih instalacije? Zar je moguće da ovakvu građevinu je moguće izgraditi temeljem glavnog arhitektonskog projekta i projekta konstrukcije, bez da imamo temeljni razvod instalacija? (investitor sigurno neće raditi naknadno bilo koji projekt ako ga ZOG ne uvjetuje, tako se pokazalo i sa izvedbenim projektom). Preporuka za 3.b skupinu: Stambena zgrada za stalno i/ili povremeno stanovanje do 100m2. Definitivno za klijet, obiteljsku kuću sve do 100m2 treba pojednostaviti, sve ostalo kao i do sada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
680 Alen Omerza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
681 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole." .Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. - Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
682 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
683 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Ako je namjera zakonodavca bila da "pojednostavi procedure" ovakav člnaak je ne jedan nego barem 10 koraka u krivom smjeru. U realnom svijetu će se nastati bezbroj nejasnoća, nepreciznosti, različitih tumačenja ili jednom riječju kaos. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije razumljiva.
684 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Nije jasno što se ovom podjelom htjelo postići, skraćenje postupaka - svakako ne, kaos pri tumačenju i razvrstavanju u kategorije – sigurno da. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
685 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
686 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Apeliramo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Predloženi članak 4 će potpuno zakomlicirati i stvoriti ponovo neizvjesnost i gomilu nejasnoća već u startu postupka ishođenja dozvola. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
687 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
688 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. KOMENTAR NA PREDLOŽENO: Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na razvrstavanje, a u preostalom dijelu se ne prihvaća jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
689 Nikola Milina KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem: 3.b skupina – zgrade stambene namjene s najviše 2 stambene jedinice i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. Izrazito je pogrešno mišljenje da su građevine stambene namjene čija (bruto) površina ne prelazi 400 m² obiteljske kuće. U praksi se često susrećemo s stambenim zgradama koje imaju 6 stambenih jedinica a čija (bruto) površina ne prelazi 400 m². Takve zgrade su namjenjene prvenstveno za prodaju (tržište) te u tehničkom smislu nema nikakve razlike između njih i zgrada s 8,9,10 stanova čija (bruto) površina prelazi 400 m². Nema odgovora
690 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Komentar uz Članak 2. Članak 4., stavak 1. definira ukupno 5 skupina građevina - predlaže se da se zbog jasnoće odredaba ovog Zakona iste navedu rednim brojevima od 1 do 5 umjesto 1, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b. Članak 4., stavak 2. - nejasno je tko utvrđuje, odnosno u slučaju čije sumnje se primjenjuje ovaj stavak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
691 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje skupine 3.b – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, odnosno objedinjavanje skupine 3.a i 3.b. u jednu te izmjenu stavka (1) i stavka (2) način da glase: „(1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja i radovi na tim građevinama 2. skupina – građevine odnosno radovi za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima 3. skupina – građevine odnosno radovi za koje se utvrđuju posebni uvjeti, osim građevina odnosno radova 1. i 2. skupine 4. skupina – građevine odnosno radovi za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, osim građevina odnosno radova 1. i 2. skupine 5. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu ili radove primjenjuje se zahtjevnija skupina.". OBRAZLOŽENJE Predložena podjela građevina koja se temelji na zahtjevnosti postupaka i pri tome ne uzima u obzir druge, stručno i na propisima utemeljene kriterije razvrstavanja građevina ponovno aktualizira problematiku iz 2014. godine kada je na snagu stupio Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13.), a koji je kasnije, nakon uočenih poteškoća u primjeni, promijenjen 2017. godine. U stavku 1. se navode građevine i radovi na građevinama, dok se u ostatku teksta prijedloga članka navode samo građevine. Postavlja se pitanje razvrstavanja građevina ako se građevinska dozvola izdaje samo za radove na toj građevini posebno u slučaju kada je riječ o minornim radovima. Takav slučaj mogu biti radovi na građevini 2.b skupine za koju su izdani vodopravni uvjeti, a na građevini se izvode radovi (npr. uklanjanje dijela nosivog zida) koji ne utječu na te uvjete. Predlažemo da se jasno definira i razlikuje razvrstavanje građevina i radova, odnosno da se građevine i radovi razvrstavaju u skupine na način kako je to navedeno u prijedlogu koji prilažemo. Smatramo potpuno neutemeljenim formiranje skupine 3.b koja se od skupine 3.a razlikuje samo u sadržaju glavnog projekta (vidi članak 12. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji). Izdvajanje zgrada stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti nije utemeljeno na važećim propisima niti na pravilima struke. Dodatno, postoje i jednostavne i druge građevine i radovi iz članka 128. koji se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole, pa predlažemo da iste budu razvrstane u 5. skupinu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
692 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 4. mijenja se i glasi: (1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3. skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 4. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina. Sukladno razvrstavanju u članku 50. umjesto 3.b staviti građevine skupine 3., u članku 59. st. 2. umjesto zgrada skupine 3a i 3b staviti 4. skupine. OBRAZLOŽENJE: Izrazito je pogrešno mišljenje da za građevine stambene namjene čija (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m² nema potrebu utvrđivanja posebnih uvjeta. Gledajući u prošlost, postojala su slična rješenja gdje nije postojala potreba niti utvrđivanja posebnih uvjeta niti izrade elektrotehničkih projekata za takvu vrst građevine. Takvo rješenje je odbačeno protekom vremena. Međutim rezultat toga je ostao, mnogi stambeni objekti čije su instalacije loše, nepropisno napravljene, kabelom sumnjivog podrijetla i loše kvalitete te su i dan danas opasnost za korisnike tih stambenih objekata, a osoba građevinske struke je izdala završno izvješće i svojim potpisom osobno garantira da je građevina izvedena sukladno pravilima struke, a ne poznaje elektrotehničku struku. U slučaju požara na instalacijama i gubitka materijalne imovine ili stradanja od požara ili električnog udara odraslih ili djece, postavlja se opravdano pitanje tko će kazneno ili prekršajno odgovarati? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
693 Tomislav Pitlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem 4 skupine: 1. infrastrukturne i složene građevine 2. zgrade (sve osim zgrada 3. skupine) 3. zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m² 4. manje zahtjevni radovi i građevine Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
694 NATALIJA MARTIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. 3.b skupina je u ovom slučaju totalno nejasna. čitajući dalje članak 12. ovog prijedloga izmjena nameće se da bi ipak trebalo pojasniti koji su to točno slučajevi u kojima samo arhitekt ili samo građevinar može potpisati odnosno izraditi glavni projekt 3.b skupine Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
695 Ivan Harhaj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Poštovani zakonodavci, Slažem se s kolegama, ova izmjena članka uvodi još veći nered u već i ovako nesređene procese projektiranja, ishođenja dozvola, i same gradnje. Ovakvim i sličnim političkim potezima smanjenja regulative, na mjestima gdje je ista baš potrebna, tjerate mlade ljude iz Lijepe naše.Jer raditi nešto bez plana (strojarskog i elektrotehničkog projekta) put je u propast. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
696 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Članak mora ostati nepromijenjen. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
697 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Kolege su to više ili manje sve opisale i rekle. Ove odredbe je doslovno netko (nakon strukovnog lobiranja) izmijenio i UBACIO nove odredbe ISKLJUČIVO radi bržeg dolaska do svog profita. Nitko tko se bavi projektiranjem, ali projektiranjem, a na copy-paste tehnologijom zna da u današnje vrijeme nejvažniji uporabni dio građevine su upravo instalacije. Predlažem da se ovaj članak ne mijenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
698 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Zakonski prijedlog razvrstavanja građevina po skupinama po kriteriju posebnih uvjeta koji je uveo zakon iz 2013 g. imao bi smisla samo u slučaju kada bi postojao centralni digitalni informacijski sustav na razini države na kojem bi se u svakom trenutku za svako zemljište u RH moglo jednoznačno utvrditi koji su uvjeti gradnje te koja će vrsta postupka biti potrebna za ishođenje potrebnih dozvola. S obzirom da na RH realnost stanja informatizacije javne u prave ovakav koncept zakona samo dodadtno stvara neizvjesnost svim investitorima te u principu uvodi nove procedure i komplicira cijeli postupak. Da bi investitor uoće saznao što mu treba na određenoj građevnoj parceli on treba podnijeti zahtjev u nadležni ured koji je npr. udaljen 600 km, uspostaviti kontakt sa lokalnim službenikom, dostaviti gomilu dokumenata , izvod iz katastra, izvod iz zemljišne knjige, idejno rješenje projektanta, biljezi itd itd, sve to poslati službeniku koji je najčešće jedini koji radi taj posao u predmetnoj općini, a uredovno vrijeme za stranke mu je cca 4-5 radnih sati tjedno. Ako taj dotični službenik slučajno bude na bolovanju ili godišnjem odmoru, ili su državni praznici ... što je vrlo često investitor će najosnovniju informaciju o tome u kojoj skupinu će biti njegova građevina te kakav postupak mu treba za dozvolu čekati mjesecima???!!! To je realnost ovakvog zakonskog prijedloga!!! Postupak razvrstavanja bi trebao biti riješen u par minuta da ovaj zakonski prijedlog ima smisla a u realnosti će trajati par mjeseci!!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
699 Mateo Biluš KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. 3.b skupina - integralnim isčitavanjem ovih ID ZOG-a ispada da se teoretski može izgraditi višestambena zgrada do 400 m2 za koju NIJE POTREBNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA jer prema članku 12. skupina 3.b može imati samo glavni arhitektonski ili samo građevinski projekt ukoliko se za zgradu ne traže posebni uvjeti Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
700 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Ponavljam dobronamjerni savjet iz svakodnevne prakse. RAZVRSTAVANJE GRAĐEVINA PO SKUPINAMA ZAHTJEVNOSTI U OVISNOSTI O POSEBNIM UVJETIMA je jako upitno te samo po sebi stvara gomilu nepoznanica i neizvjesnosti investitoru koji planira pokrenuti investiciju u gradfnju za sebe ili tržište. Investitor želi kupiti zemljište i pita arhitekkta koje sve projekte treba naraučiti, koliko će postupak ishođenja dozvola trajati i koliko će to projekt koštati. Parcela se nalazi u drugom dijelu Hrvatske u nekom malom mjestu ili pored njega. Arhitekt na sva tri pitanja odgovara NE ZNAM jer svaki odgovor ovisi u koju će skupinu biti razvrstana građevina koja se još nije ni počela projektirati. Da bi doznao odgovor na jednostavan upit vjerojatno će čekati mjesecima da mu nadležni ured odgovori pod uvjetom da već ima napravljen idejni projekt ili opis i prikaz građevine. Da li na toj lokaciji postoje neki posebni režimi zaštite voda, kulture, prometa, prirode, elektroenergetski koridori i dr. Arhitekt koncipira idejno rješenje građevine, a investitor koji već duboko ulazi u investiciju i gomila troškove, a još uvijek u tom trenutku ne zna najosnovniju informaciju o tome koja je zgrada skupina što prevedeno znači da on ne zna koliko će proces projektiranja trajati, koju sve dokumentaciju treba ishoditi te koliko će ga projektna dokumentacija koštati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
701 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Zahtjevnost postupaka u svezi s gradnjom građevina se ne može mjeriti samo posebnim uvjetima ili uvjetima priključenja. Na primjer, može se u praksi dogoditi da je pomoćnu građevinu do 50 m2 potrebno razvrstati u 3a skupinu, a stambenu zgradu od 390 m2 u 3b skupinu. To konkretno znači prema predloženom zakonu, da za stambenu zgradu s 4-6 stanova nije potreban arhitektonski projekt, niti projekt elektroinstalacija, niti strojarski....Poseban problem u tom slučaju je na temelju kojih podloga će se izraditi građevinski projekt ?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
702 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Nastavno na Martin Zarožinski. Prema ovom Prijedlogu Izmjena (ČL.1) uvjeti priključenja se definiraju kao uvjeti za građenje (sadu su posebni uvjeti). Na isti način definirani su i posebni uvjeti - kao uvjeti za građenje. Dakle imamo: 1.Posebni uvjeti su uvjeti građenje 2.Uvjeti priključenja su uvjeti građenja. Koliko razumjem, a ispravite me ako sam u krivu, iz te dvije premise ne slijedi da su Uvjeti priključenja posebni uvjeti. A ako je tako, i uvjeti priključenja nisu posebni uvjeti, onda za sve objekte iz skupine 3a i 3b koji su 400m2 ili veći bit će potreban samo arhitektonski i/ili građevinski projekt. Kako će potvrdu glavnog projekta dati HEP bez elektro projekta ili Vodovod bez ViKa ne znam. A tek na što bi objekt sličio ako mu je potreban arhitektonski I/ILI građevinski projekt. Je li rješenje da se doda još jedna skupina objekta, nekadašnja treća -jednostavne građevine i za nju propiše da može samo arhitektonski i/ili građevinski projekt? Ili da se uvjeti priključenja postanu posebni uvjeti ponovno? Priznat ću da dok sam došla do postupka izdavanja dozvola, svakako pozdravljam namjeru za pojednostavljenje, a osobito ako će izmjena članka 82 značiti da će Upravno tijelo činom slanja projekta na posebne uvjete (ako to budu i uvjeti priključenja) potvrđivati usklađenost s planom, a još kad bi to i pismeno potvrdili, eto nam lokacijske, ne mora se tako zvati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se za te građevine ne izdaje građevinska dozvola.
703 Ivanka Čorak Bakarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Slažem se Radel d.o.o. Pojednostavite oznake: 1,2,3,4,5 Nema odgovora
704 Martin Zarožinski KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Mateja Mikulić, pogrešno izjednačavate posebne uvjete s uvjetima priključenja. Ako se za građevine 3.a i 3.b ne utvrđuju posebni uvjeti, to ne znači automatski da se ne utvrđuju uvjeti priključenja. 3.a je zahtjevnija skupina, kao što je navedeno u članku: '' ...razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi...'' Prije gatanja iz staklene kugle, bilo bi dobro pokušati pročitati zakon s razumijevanjem. Smisao ovih izmjena i dopuna bi trebao biti pojednostavljenje ishođenja građevinske dozvole, a ponovno uvođenje lokacijske dozvole za sve objekte svakako nije pojednostavljenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
705 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Apsolutno zbunjujuća podjela. Kakav bi to objekt od 400 m2 bio, a da mu nisu potrebni neki posebni uvjeti/uvjeti priključenja, pa makar na vodovod/kanalizaciju i PEES. Ili zaista mislimo na npr. energetski neovisne objekte? Ili govorimo o nekoj minidogradnji objekta? Između 3a i 3b, što je zapravo zahtjevnija skupina? Prema ovome, moglo bi biti da su zgrade iz skupine 3a, nekadašnja skupina 3 - građevine koje se mogu graditi bez GD? Možemo li napraviti jedan zakon za čije nam tumačenje nije potrebna staklena kugla? Razvrstavanje građevina mora biti jednoznačno određeno, a osobito kad na ovako bitan način određuje postupak pribavljanja građevinske dozvole, kao i potreban opseg projektne dokumentacije. Zašto ne bismo npr. vratili lokacijsku dozvolu i razrješili sve probleme - što je u redu, a što nije, što se smije uvrstit, a što ne smije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
706 Roman Vukoja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Cijeli koncept razvrstavanja građevina u skupine složenosti je jako upitan jer je prilikom donošenja prvobitne verzije zakona 2013 g. ovakva zakonska odredba stvorila kaos u praksi. Niti arhitekt niti pravno tijelo često nije znalo odrediti jednoznačno u koju će skupinu građevina određena zgrada biti svrstana što je potencijalnom investitoru onemogućilo da zna koliko će trajati njegov proces ishođenja dozvola te koliko će to sve koštati. Pogotovo kada je investicija u početnoj fazi te još mnogo toga nije definirano a projektiranje je dugotrajan i složen proces. Razvrstavanje građevina mora biti potpuno jasno i jednoznačno definirano jer u suprotnom vodi u neizvjesnost u pogledu provedbe projekta i investicije. Moje je miljenje da je prvobitni zakon zbog ove odredbe bio jedan od razloga što je recesija u graditeljstvu trajala mnogo duže nego u ostalim sektorima. Razlog je komplicirana i nejasna zakonska regultiva koja se konstantno mijenja te stvara dodatnu nesigurnost. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
707 Radal d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Pojednostavite oznake skupina----samo sa 1,2,3 i 4 ili A,B, C,D. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
708 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Način na koji će se najviše pridonijeti pojednostavljivanju i skraćivanju procedure za izdavanje GD jest da svi pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu te propisima i aktima koji se donose na temelju ovog Zakona budu JEDNOZNAČNO DEFINIRANI. Treba donijeti jedinstveni Pojmovnik kako se vrijeme ne bi trošilo na usklađivanje različitih tumačenja iste stvari. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
709 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlaže se: Uvrstiti u članku 3. ZOG-a novi pojam: Zamjenska građevina Zamjenska građevina je građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine. Obrazloženje: U članku 32. Prijedloga ID ZOG-a (izmjena čl. 110. st. 2 podst. 2. ZOG-a) opisana je tim riječima zamjenska građevina, a da pri tome nije navedeno da se radi o zamjenskoj građevini. Potrebno je uvrstiti taj pojam u ZOG zbog usklađenog odobravanja građenja zamjenskih građevina od strane upravnih tijela u županijama i velikim gradovima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
710 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe, obzirom da je u tijeku izrada pravilnika kojim se uređuje ovo pitanje.
711 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Čl. 3. točka 21. (nekad 19. ) pojam Rekonstrukcije u svojoj definiciji bi trebao umjesto rječice „ili“ imati rječicu „i/ili“ jer je moguće da se zahvatom rekonstrukcije utječe na temeljna svojstva građevine , ali i na promjenu lokacijskih uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe s obzirom da se radi o rekonstrukciji čime je ispunjen jedan od dva propisana uvjeta.
712 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U članku 3. stavku 1. predlaže se izmjena točke 28. kako slijedi: "28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na elektroenergetsku mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu. OBRAZLOŽENJE: OBJEKTI SE, OSIM NA NISKONAPONSKU MREŽU, PRIKLJUČUJU I NA SREDNJENAPONSKU I NA VISOKONAPONSKU MREŽU TE NA TRANSFORMATORSKE STANICE SVIH NAPONSKIH RAZINA TE SE PREDLAŽE NAVEDENA IZMJENA Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se kod drugih priključenja redovito utvrđuju i posebni uvjeti.
713 Martina Erak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
714 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
715 Paula Anđelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
716 Urbane ideje d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Članak 3. / Stavak 17. Mišljenja smo da je potrebno JASNO napisati: - posebni uvjeti se izdaju za gradnju svih građevina OSIM građevina iz skupina 3A i 3B (3. skupina – građevine za koje su utvrđuju UVJETI PRIKLJUČENJA: 3.A skupina – zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400 m2, te sve ostale zgrade za koje poseban pravilnik propisuje da je za njih potrebno ishoditi samo uvjete priključenja (a ne posebne uvjete) 3.B zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m²) - posebni uvjeti bi nužno trebali u sebi sadržavati i uvjete za priključenje predmetne građevine - za posebne uvjete potrebno je ishoditi potvrde glavnog projekta od javnopravnog tijela koje je iste izdalo Članak 3. / Stavak 26. Mišljenja smo da je potrebno JASNO definirati kako se: - uvjeti priključenja utvrđuju isključivo za izgradnju građevina iz skupina 3A i 3B (3. skupina – građevine za koje su utvrđuju UVJETI PRIKLJUČENJA: 3.A skupina – zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400 m2, te sve ostale zgrade za koje poseban pravilnik propisuje da je za njih potrebno ishoditi samo uvjete priključenja (a ne posebne uvjete) 3.B zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m²) - za uvjete priključenja NIJE potrebno ishoditi potvrde glavnog projekta od javnopravnog tijela koje je iste izdalo Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se to ne želi propisati. Naime Zakonom o gradnji se ne određuju građevine za koje se utvrđuju, odnosno ne utvrđuju posebni uvjeti. To se propisuje posebnim zakonima.
717 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U pojmovnik dodati definiciju linijske infrastrukturne građevine od državnog značaja (građevine koje spadaju u 1. skupinu) Također je potrebno pojedine članke ZOG-a prilagoditi linijskim infrastrukturnim građevinama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
718 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U članku 1. kojim je predložen novi podstavak 28. članka 3. predlaže se pojam „elektroničke komunikacijske građevine“ zamijeniti pojmom „elektroničku komunikacijsku infrastrukturu“. Obrazloženje: Navedena izmjena predlaže se radi usklađivanja s važećim Zakonom o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) kojim je u članku 2. stavku 1. podstavku 9. definiran pojam „elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
719 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. - Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
720 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlažem sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
721 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
722 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. KOMENTAR Čl. 3. točka 21. (nekad 19. ) pojam Rekonstrukcije u svojoj definiciji bi trebao umjesto rječice „ili“ imati rječicu „i/ili“ jer je moguće da se zahvatom rekonstrukcije utječe na temeljna svojstva građevine , ali i na promjenu lokacijskih uvjeta. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe s obzirom da se radi o rekonstrukciji čime je ispunjen jedan od dva propisana uvjeta.Također ne prihvaća se jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
723 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. PRIJEDLOG: Predlaže se da točka 28. glasi: „28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, vodonepropusnu sabirnu jamu, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu“ OBRAZLOŽENJE Potrebno je dodati tekst „vodonepropusnu sabirnu jamu“. Usvajanjem prijedloga izbjeći će se svrstavanje stambenih i/ili stambeno-poslovnih zgrada u naseljima bez kanalizacije u višu skupinu građevina te više neće biti potrebno ishoditi posebne uvjete i potvrdu glavnog projekta Hrvatskih voda za gradnju navedenih zgrada jer će se isti smatrati uvjetima priključenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o uvjetima priključenja.
724 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Izbaciti prijedlog: U podstavku 15. koji postaje podstavak 17. iza riječi: "osim" dodaju se riječi: „ uvjeta priključenja i". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
725 Srećko Stavnicki KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Izmjena koja se temelji na način da se uvjeti priključenja IZBACE kao "posebni" uvjeti, strukovno NE SMIJE biti prihvaćeno. Građevina se ne može projektirati bez uvjeta javnopravnih tijela vezano za uvjete priključenja, izvedbu obračunskih mjernih mjesta i slično. Ta priprema se nalazi dijelom u građevini, a dijelom na k.č. na kojoj je građevina. Uređenje okoliša, što je uvjet ishođenja uporabne dozvole, se ne može okončati bez rješenja ovih uvjeta. Projektant ne može predvidjeti ni alternativno rješenje, jer ovim neće ni znati što je u mogućnosti javnopravno tijelo osigurati građevini. Nažalost, ovo se izbacuje, SAMO ZATO jer: - javnopravna tijela se NEKADA čeka duže od zakonski predviđenog roka, ali to se mora riješiti odredbama zakona prema njima - uopće ne postoji dokumentacija postojećeg stanja infrastrukture - prostorno planska dokumentacija je kreirane bez OZBILJNOG pristupa i planiranja infrastrukture Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je tvrdnja pogrešna, obzirom da su uvjeti priključenja potrebni za projektiranje i građenje.
726 Mateja Mikulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Ako uvjeti priključenja nisu posebni uvjeti, što ovom izmjenom više nisu, onda imamo još veći problem s razvrstavanjem građevina u skupine, jer bi prema tome 90 posto gradnje, ako ne i više potpalo pod skupinu 3b, a to bi značilo - s arhitektonskim i/ili građevinskim projektom, bez projekata elektroinstalacija, strojarskih instalacija i vodovoda i kanalizacije. Prihvaćen Prihvaća se.
727 Nevenka Tramišak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prije donosenja zakona bilo bi pozeljno dobro prouciti stanje na terenu i koja su pitanja na koja se traze odgovori. Na pr sto od dokumentacije treba za gradjevinsku dozvolu-po meni polozaj na parceli,namjena,katnost,velicina, dalje tko tu dokumentaciju izradjuje,a zatim odobrava. Sljedece je koja dokumentacija je potrebna za gradjenje,tj izvodjenje,tko ju izradjuje, kontrolira i uskladjuje. Treba olaksati proceduru,ali nikako ne brljaviti sa zakonima gdje novi negiraju neke i dalje vazece. I prije svega, treba razjasniti koja struka sto smije projektirati. Samo ono za sto je skolovana. Suprotno tome trebalo bi postati zakonski kaznjivo. Prihvaćen Prihvaća se.
728 Asmir Junuzović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ponovno se susrećemo sa situacijom gdje se gotovo rješenje stavlja na raspravu, a zakon će se zbog prethodnih političkih odluka najvjerojatnije donijeti u formi u kojoj je prezentiran. Brojne primjedbe kolega više nego dovoljno argumentiraju ovu tvrdnju. Podržavam koncept izdavanja građevinskih dozvola uz idejni projekt, uz obavezu izrade glavnog I izvedbenog projekta za veće i specifične projekte. Nedostatak konzultacija sa inžinjerskim Komorama i duži, kooperativni razvoj zakonskog rješenja, nešto je što bi donijelo dobro svima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Potrebne konzultacije s komorama su provedene.
729 Nikša Bilić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Citirat ću komentare kolege Dragana Žuvele jer je vrlo jasno i kratko sažeo sav problem i jad ovog prijedloga zakona kojeg su evidentno pisali oni koji o praktičnoj struci znaju jako malo ili koji u praksi možda uopće nikada nisu ni radili. Od osnutka Hrvatske na ovamo ovo je već tko zna koja izmjena, dopuna i promjena zakona o gradnji. To samo po sebi dovoljno govori o činjenici tko i kako piše zakone o gradnji i prostornom planiranju. Ako se osvrnete na neke zemlje u okruženju koje često spominjemo kao dobre primjere koje treba slijediti, uvidjet ćete da iste ne mjenjaju zakone o prostornom planiranju i gradnji kao čarape, nego da su to stabilni zakoni koji su u nekim zemljama na snazi s možda manjim dopunama već desetljećima. Ponavljam to najviše govori o samom ministarstvu i ljudima koji pišu i predlažu izmjene ovih veoma bitnih zakona. Nadalje, u prezentacijama koje su bile organizirane skupa sa komorama (o kojima nećemo sada) govorite o tome kako se ove izmjene rade jer "doing buissnes" ne funkcionira dobro i kako Hrvatska "kaska" i gubi investicije zbog loših zakona. Ponavljam, možda oni koji ih pišu to nebi trebali raditi ili makar ne na ovaj način, jer definitivno ovim cirkusom kojeg proizvode stalnim, nestručnim i upitnim izmjenama zakona prvenstveno uzrokuju loš "doing buissnes" i odlazak investitora iz RH. Smatram da oba zakona trebaju proći jednu ozbiljnu javnu, stručnu i sveukupnu analizu i korekciju, a ne ovakovo ad hoc brzinsko rješavanje, radi bolje prezentacije i kozmetike prema EK. Potpisujem sve rečeno od kolege Žuvele i od svih kolega koji su vam jasno dali do znanja svojim bezbrojnim komentarima koliko ste predložili "dobre i kavlitetne" izmjene. Mislim da biste se trebali dobro zapitati jeli ovakav bijes struke koji je generirao ovaj prijedlog zakona slučajan ili je odraz stvarnog stanja na terenu kojeg predlagatelj iz udobnosti svoje fotelje uopće ne doživljava. Nikša Bilić d.i.a. - opća degradacije prostora i arhitektonske struke koja se provodi kontinuirano, u orkestriranoj shemi više aktera - među njima je jedan od ključnih Ministarstvo graditeljstva, zbog čega iskreno treba žaliti i prostor Republike Hrvatske i ljude koji unutar istog žive. -degradiranje struke, kao nekakvog mentalnog entiteta u društvenoj memoriji, se vrlo sistemski provodi kroz razna mišljenja Ministarstva, gdje se često provlače vrlo problematični projekti zbog kojih se svi (od lokalne samouprave do lokalnih arhitekata) srame, gdje se često izigrava GUP, negira institucija natječaja - bizarna tumačenja su postala naša svakodnevnica. Dozvolit ću si da dam jedan primjer - tumačenje Ministarstva graditeljstva po pitanju ilegalne gradnje u park šumi Marjan u Splitu, u smislu definicije "tradicijskih naseobina", gdje je deklarirano da posttranzicijska ilegalna gradnja zapravo upada u tu definiciju. To je (p)ostalo predmet urbane legende i opće sprdnje. No to nije problem za Vas, to je problem za nas, pripadnike arhitektonske struke u Splitu, jer se mi moramo sramiti jer nas resorno Ministarstvo zapravo ismijava pred sredinom gdje bi trebali "djelovati po uzancama struke". Posebno kad, naknadno, Ministarstvo zaštite okoliša da mišljenje da "naravno da to nisu tradicijske naseobine". -ovaj Zakon je posljednji u nizu ignoriranja i ponižavanja Struke, gdje opet imamo situaciju da je forma ispred sadržaja i gdje se opet (krivim) ad hoc pristupom pokušava promjeniti strukturalni problem. Dozvole neće ubrzati ni pojednostavniti naivno i nasilno ukidanje obveze izrade (važnih) strojarskih i elektro projekata, već ćete tako samo potvrditi lijepe poruke poslane općom legalizacijom, tj. abolicijom - Struka samo smeta. Ako već želite zaista ubrzati proces dobijanja dozvola za manje objekte, a ujedno i čuvati prostor od predimenzioniranih objekata (za koje se nekako često stvore uvjeti u prostornim planovima), dovoljno se vratiti na stari zakon iz 2007. i slijed - idejni projekt, Rješenje o uvjetima građenja, Glavni projekt i Završno izvješće Glavnog nadzornog inženjera za Uporabnu dozvolu. -kao osoba koja je radila po tom i po zadnjem Zakonu (sa svim izmjenama i dopunama), empirijski mogu potvrditi da je djelovanje po starom zakonu bilo mnogo efikasnije. Glavna ponata je što brže i što jednostavnijim projektom definirati lokacijske uvjete (ako se isto mora prilagođavati zbog neizostavnog subjektivnog tumačenja prostornih planova u sprezi projektant-referent), a za manje objekte tim istim završiti odnos s lokalnom samoupravom, te daljnju dokumentaciju razraditi za gradilište. Da napravite anketu među arhitektima u RH, siguran sam da bi vam oni isto rekli. -Izvedbeni projekt i nadzor - Hrvati su naime notorni po pitanju procjene svojih mogućnosti i sposobnosti te da se njih pita, svi su uspješniji od izbornika nogometne reprezentacije, pametniji od doktora, bolji od ministara i sposobniji od inženjera. S obzirom na tu činjenicu, a i onu da nismo država poznata po efikasnoj penalizaciji, pri čemu posebno mislim na graditeljsku domenu, izbacivanje izvedbenog projekta kao obveznog, redukcija potrebnih nadzora te prije spomenuto izbacivanje strojarskih i elektro projekata za neke ne baš minorne skupine građevina je poprilično bizarna odluka. Volio bi kao građanin RH i kao arhitekt da malo stanete s ovim Izmjenama, promislite, otvorite neke konstruktivne konzultacije i uključite što više stručnih aktera i da se tako pokuša, napokon, doći do jednog stabilnog i efikasnog Zakona koji će biti koristan za nas, Vas, gospodarstvo i prostor i koji se, ako bude sreće, neće mijenjati na godišnjoj bazi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložene promjene nisu "kozmetičke prirode", već su vrlo jasne i učinkovite. Pitanje, pak, tradicijskih naseobina nije vezano s ovim Zakonom, već sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
730 Teodor Cvitanović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Protiv sam ovakvih izmjena Zakona o gradnji. Posebno štetnim smatram odredbe po kojima se za većinu gradnje u našoj lijepoj zemlji (do 400 m2 za koje se ne izdaju posebni uvjeti) omogućava gradnja samo uz arhitektonski i građevinski projekt. Osim sa zdravim razumom, takav koncept je u suprotnosti i s propisima iz područja energetske učinkovitosti koje su ova i prethodne Vlade prepisale iz europskih direktiva. Kako mislite osigurati i dokazati potrebne uštede i energetsku učinkovitost bez strojarskih i elektrotehničkih projekata, bez fizike zgrade? Kako ste zamislili osiguranje sigurnosti korisnika buduće zgrade koja će biti izvedena bez elektrotehničkog projekta, bez strojarskog projekta? Tko će to 'razvlačit' po kućama? Izvođač? Vodovod i kanalizacija spadaju pod građevinski projekt, pa će sigurno netko tumačiti da ovaj prijedlog izmjena znači gradnju temeljem projekata arhitekture, statike i ViK. Osobno podržavam koncept koji je više kolega tu detaljno opisalo - građevinska dozvola temeljem idejnog projekta (koji bi sadržavao i idejna rješenja svih struka) + izvedbeni projekti svih struka za gradnju i priključke. Naravno, taj prijedlog bi trebalo još doraditi, ali mislim da je dobra osnova za smanjenje procedura, uz očuvanje, odnosno poboljšanje utjecaja struke na gradnju. Prihvaćen Prihvaća se.
731 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Iako nije predmet izmjena, predlažemo da se iza čl. 101. doda čl. 101.a i 101.b, a koji glase: Članak 101.a (1) Javnopravna tijela ne smiju neopravdano ograničavati postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa za potrebe razvoja komunikacijske infrastrukture. (2) Jedinstvena pravila kojima se uređuje postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa propisat će se posebnim propisom u skladu s Europskim zakonikom elektroničkih komunikacija i drugim provedbenim propisima. Članak 101.b (1) Javnopravna tijela ne smiju uvjetovati postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa koje su u skladu s odredbama Europskog zakonika elektroničkih komunikacija nikakvim pojedinačnim prethodnim dozvolama. (2) Iznimno, tijela iz st. 1. ovog članka mogu zahtijevati dozvole za postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa na zgradama ili mjestima arhitektonske, povijesne ili prirodne vrijednosti koji su zaštićeni zakonom ili drugim propisom te iz razloga javne sigurnosti. Obrazloženje: postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa (tzv. small cells) nužno je za uvođenje i funkcioniranje 5G tehnologije, a implementiranje koje je tehnologije jedan od najvažnijih strateških ciljeva daljnjeg razvoja elektroničkih komunikacija. Predlaže se uvođenje navedenih odredaba u Zakon o gradnji obzirom isto spada u područje izgradnje, a predložene odredbe sukladne su čl. 57. Europskog zakonika elektroničkih komunikacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer spomenuta skupina građevina nema, ne može i ne treba imati prednost u planiranju prostora pred drugim skupinama građevina i drugim javnim interesima.
732 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Iako nije predmet izmjena, predlažemo da se čl. 128. st. 4. trenutno važećeg Zakona o gradnji izmijeni na način da isti sada glasi: „(4) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako to nije zabranjeno prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje: Uredba) kojom se propisuju mjerila razvoja EKI. Predmetna Uredba, između ostalog, propisuje kako se planiranje položaja EKI – samostojećih antenskih stupova utvrđuje na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (dalje: objedinjeni plan). Uredbom je također određeno da jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice regionalne samouprave trebaju uskladiti svoje prostorne planove s Uredbom. Između ostalog određeno je da odredbe za provođenje prostornih planova ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone („EKI zone“) koje će na temelju objedinjenog plana biti unesene u grafički prikaz tih prostornih planova prilikom usklade istih s Uredbom. Pored toga, propisano je da antenske prihvate, odnosno EKI koja se postavlja na postojeće građevine, ne treba planirati u prostornom planu. Člankom 13. Uredbe obvezuju se JLS/JRS da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno prostorne planove iz svojeg djelokruga s odredbama iste prigodom njihove prve izrade, odnosno prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna. Također, propisano je da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba. S tim u vezi ukazujemo i na recentnu ustavnosudsku i upravnosudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Naime, Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. U tom smislu, investitor, projektant i izvođač su se prilikom projektiranja i građenja građevina koje se grade prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. ovog Zakona dužni pridržavati i odredaba Uredbe, a koja je propis s kojim je potrebno uskladiti prostorne planove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer spomenuta skupina građevina nema, ne može i ne treba imati prednost u planiranju prostora pred drugim skupinama građevina i drugim javnim interesima.
733 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Izmjene i dopune postojećeg Zakona o gradnji su potrebne i poželjne. Ali te izmjene trebale bi biti korjenite i obuhvatiti Zakon i sve podzakonske akte. Ovo što vi predlažete je kozmetika kojoj je svrha da dodatno zamulja već ionako nedovoljno jasno definirane procese u gadnji. Nikako ne podržavam donošenje ovakvog Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetnim se Zakonom propisuju ozbiljne i učinkovite mjere.
734 Telemach Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U pogledu objavljenog Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (dalje: ZID ZOG) prvenstveno ističemo da je nesvrsishodno i protivno očekivanim ciljevima koje izmjene Zakona o gradnji žele postići donositi ZID ZOG-a po hitnom postupku. U ovom konkretnom slučaju radi se o zakonu koji regulira iznimno osjetljivo područje kojeg u praksi zbog svoje specifičnosti svakodnevno primjenjuje velik broj pravnih subjekata, a koje izmjene u sebi sadrže niz dvojbenih, neprihvatljivih i zbunjujućih rješenja koje zasigurno neće doprinijeti lakšem i bržem ishođenju potrebnih dozvola, kao niti samom građenju opterećenom nepotrebnim administrativnim procedurama koje će svakako dovesti do negativne klime u području građenja i investiranja, a što će direktno utjecati i na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske. Navedeno se odnosi i na problematiku predložene nove kategorizacije građevina iz koje se sada brišu građevine koje se prema pravilniku iz čl. 128. st. 1. trenutno važećeg Zakona o gradnji grade bez građevinske dozvole te se uvode nove podkategorije građevina, a što za predmetne jednostavne građevine iz sadašnje 3. skupine građevina znači da će referenti koji budu obrađivali zahtjeve teleoperatera u pogledu tih jednostavnih građevina gotovo sigurno imati različita tumačenja o tome trebaju li jednostavne građevine sada spadati u 2.a ili 2.b ili koju drugu skupinu građevina, što će dovesti do velike pravne nesigurnosti i neujednačenosti u postupanju javnopravnih tijela, a što zasigurno neće ići u prilog prvenstveno telekomunikacijskim operaterima čije područje djelovanja zahtjeva jasne i nedvosmislene standarde i odredbe koje nisu podložne različitim tumačenjima. Nadalje, ukazujemo na odredbu čl. 204. st. 1. Poslovnika Hrvatskog sabora, a koja odredba propisuje da se zakon iznimno može donijeti po hitnom postupku. Zakoni se po hitnom postupku donose kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s dokumentima Europske unije ako to zatraži predlagatelj (čl. 206. st. 1.). Smatramo da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni propisani uvjeti za donošenje zakona po hitnoj proceduri, a posebno ne uvjet sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu obzirom da će baš ovakvo ishitreno donošenje loše razrađenog zakona koji neće biti usklađen s drugim relevantnim propisima dovesti do problema u primjeni istog Zakona, a samim time onda i do bitnih poremećaja ne samo u području građenja, već i u području cjelokupnog gospodarstva. Stoga predlažemo da se donošenje ZID ZOG-a odgodi barem do 1. siječnja 2020. te da se objavljeni Nacrt, a sukladno prijedlozima zainteresiranih strana sadržanim u pristiglim komentarima, vrati na doradu radnoj skupini. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne. Sva rješenja su potpuno jasna, a to što pojedini korisnici prostora nisu favorizirani pred drugim korisnicima, ne znači da rješenje ne valja.
735 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Uvođenje obiteljske kuće od 400 m2 nije kompatibilno s ostalim propisima gdje je ta površina 600 m2. Dodatno nije dobro propisivati samo arh. i/ili građ.projekt za tu vrstu građevine jer se uvjeti po teh.propisu ne mogu postići samo s tim projektima, bolje je napisati da te građevine moraju imati potrebne projekte za dokazivanje temeljnih zahtjeva za građevinu i energetsku učinkovitost prema posebnim propisima I nastavno smatramo da treba vratiti izvedbeni projekt jer je neophodan za građenje Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, u dijelu koji se odnosi na arhitektonski i/ili građevinski projekt, a u pogledu površine zgrada ne, jer tvrdnja nije točna. Naime, ove su površine uvriježene obzirom na ranije važeće zakone koji su uređivali gradnju a i danas važeći Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
736 Olga Melnik KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA a) Čl. 2 (u vezi čl. 4 ZOG) Podjela u skupine – ima logike u podjeli u 2.a i 2b skupine u vezi potrebe procjene utjecaja na okoliš/ekološku mrežu. Ali podjela na 3a i 3b skupine nema logične osnove. Logična bi bila podjela na projekti zgrada, za građenje kojih potrebno izdavanje građevne dozvole i jednostavne zgrade. Izdvajanje stambenih zgrada do 400 m2 i poljoprivrednih zgrada do 600 m2 u zasebnu kategoriju prilično neutemeljeno osim samo na statističkom podatku da takvih zgrada puno. Više od toga – u istoj kategoriji su obiteljske kuće, neki dio višestambenih zgrada, svinjci, kokošinjci i…velike štale i druge relativno krupne poljoprivredne zgrade. Ali nisu mali uredi na 1-10 ljudi, mali vjerski objekti… Nisu ni višeobiteljske kuće preko 400 m2? b) Čl. 12, kojim mijenja se čl. 72 Zakona o gradnji, uopće nema nikakvog smisla, jer: zgrada 3b skupine za novu zgradu obavezno mora sadržati najmanje i arhitektonski i građevinski (minimalno statički) dio projekta. Iznimno od toga – REKONSTRUKCIJA postojeće građevine može sadržati samo projekt jedne struke, koji je potreban u vezi samog smisla te rekonstrukcije, te JEDNOSTAVNE zgrade u POMOĆNOJ FUNKCIJI mogli bi biti izrađeni od strane SAMO inženjera građevine. Ali imam iskustva, da ipak arhitekt često nađe BOLJE prostorno rješenje. Iz toga proizlazi da SASTAV PROJEKTA MORA BITI ODREĐEN TEMELJEM FUNKCIONALNOG SASTAVA BUDUĆE GRAĐEVINE, a u slučaju projekta zgrada skupine 3b najmanje moraju imati projekti arhitektonske i građevinske struke, osim u slučaju manjih rekonstrukcija tehničkih sustava. A da ne pričamo o tome, što projekt svake stambene zgrade morao bi imati i projekt struje i strojarskih instalacija, usklađeni sa arhitektonskim i građevinskim dijelom. c) Lijepo je, da predlaže se ponovo Uredima za prostorno uređenje i građenje izdavati uvjeti za priključenja i posebni uvjeti, ali to će čak i usporiti proceduru, te za to potrebna „legalizacija“ Idejnog rješenja kao sastavnog dijela projekta. Sav postupak izdavanja uvjeta, potvrda i dozvola pretvara se u birokratski čin. d) Čl. 44 (u vezi čl. 140) – uopće na tehnički pregled ne pozivaju se sudionici u gradnji osim investitora? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer primjedbe ne uvažavaju razloge uvođenja predmetne podjele, a ti su povezani s potrebama sustava eDozvole.
737 DRAGAN ŽUVELA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovaj komentar pišem kao i projektant koji (nažalost) živi od poziva arhitekta u Hrvatskoj i kao predsjednik Društva arhitekata Splita, koji iz prvog reda gleda i bori se protiv opće degradacije prostora i arhitektonske struke koja se provodi kontinuirano, u orkestriranoj shemi više aktera - među njima je jedan od ključnih Ministarstvo graditeljstva, zbog čega iskreno treba žaliti i prostor Republike Hrvatske i ljude koji unutar istog žive. Degradiranje Struke, kao nekakvog mentalnog entiteta u društvenoj memoriji, se vrlo sistemski provodi kroz razna mišljenja Ministarstva, gdje se često provlače vrlo problematični projekti zbog kojih se svi (od lokalne samouprave do lokalnih arhitekata) srame, gdje se često izigrava GUP, negira institucija natječaja - bizarna tumačenja su postala naša svakodnevnica. Dozvolit ću si da dam jedan primjer - tumačenje Ministarstva graditeljstva po pitanju ilegalne gradnje u park šumi Marjan u Splitu, u smislu definicije "tradicijskih naseobina", gdje je deklarirano da posttranzicijska ilegalna gradnja zapravo upada u tu definiciju. To je (p)ostalo predmet urbane legende i opće sprdnje. No to nije problem za Vas, to je problem za nas, pripadnike arhitektonske struke u Splitu, jer se mi moramo sramiti jer nas resorno Ministarstvo zapravo ismijava pred sredinom gdje bi trebali "djelovati po uzancama struke". Posebno kad, naknadno, Ministarstvo zaštite okoliša da mišljenje da "naravno da to nisu tradicijske naseobine". Ovaj Zakon je posljednji u nizu ignoriranja i ponižavanja Struke, gdje opet imamo situaciju da je forma ispred sadržaja i gdje se opet (krivim) ad hoc pristupom pokušava promjeniti strukturalni problem. Dozvole neće ubrzati ni pojednostavniti naivno i nasilno ukidanje obveze izrade (važnih) strojarskih i elektro projekata, već ćete tako samo potvrditi lijepe poruke poslane općom legalizacijom, tj. abolicijom - Struka samo smeta. Ako već želite zaista ubrzati proces dobijanja dozvola za manje objekte, a ujedno i čuvati prostor od predimenzioniranih objekata (za koje se nekako često stvore uvjeti u prostornim planovima), dovoljno se vratiti na stari zakon iz 2007. i slijed - idejni projekt, Rješenje o uvjetima građenja, Glavni projekt i Završno izvješće Glavnog nadzornog inženjera za Uporabnu dozvolu. Kao osoba koja je radila po tom i po zadnjem Zakonu (sa svim izmjenama i dopunama), empirijski mogu potvrditi da je djelovanje po starom zakonu bilo mnogo efikasnije. Glavna ponata je što brže i što jednostavnijim projektom definirati lokacijske uvjete (ako se isto mora prilagođavati zbog neizostavnog subjektivnog tumačenja prostornih planova u sprezi projektant-referent), a za manje objekte tim istim završiti odnos s lokalnom samoupravom, te daljnju dokumentaciju razraditi za gradilište. Da napravite anketu među arhitektima u RH, siguran sam da bi vam oni isto rekli. Druga stavka je Izvedbeni projekt i nadzor - Hrvati su naime notorni po pitanju procjene svojih mogućnosti i sposobnosti te da se njih pita, svi su uspješniji od izbornika nogometne reprezentacije, pametniji od doktora, bolji od ministara i sposobniji od inženjera. S obzirom na tu činjenicu, a i onu da nismo država poznata po efikasnoj penalizaciji, pri čemu posebno mislim na graditeljsku domenu, izbacivanje izvedbenog projekta kao obveznog, redukcija potrebnih nadzora te prije spomenuto izbacivanje strojarskih i elektro projekata za neke ne baš minorne skupine građevina je poprilično bizarna odluka. Volio bi kao građanin RH i kao arhitekt da malo stanete s ovim Izmjenama, promislite, otvorite neke konstruktivne konzultacije i uključite što više stručnih aktera i da se tako pokuša, napokon, doći do jednog stabilnog i efikasnog Zakona koji će biti koristan za nas, Vas, gospodarstvo i prostor i koji se, ako bude sreće, neće mijenjati na godišnjoj bazi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na ukidanje obveze izrade strojarskih i elektrotehničkih projekata, a ostalo se ne prihvaća. Pitanje, pak, tradicijskih naseobina nije vezano s ovim Zakonom, već sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. U odnosu na primjedbu koja se odnosi na ubrzanje procesa dobivanja dozvola za manje projekte te čuvanja prostora od „predimenzioniranih objekata“, ističe se da za navedene nema potrebe jer isti institut predstavlja građevinska dozvola kojoj ne prethodi lokacijska dozvola s tom razlikom što je njen sastavni dio umjesto idejnog projekta glavni projekt. To stoga što struka ne pri