Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANITA KRAJAČ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika. Kao i mnogi kolege smatram da još više treba poraditi na administrativnom rasterećenju iako je po tom pitanju vidljiv znatan napredak. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na poslanim komentarima u vezi izmjena i dopuna Pravilnika. Dodatno administrativno rasterećenje je u planu te će se realizirati kod sljedeće izmjene Pravilnika.
2 Jasenka Mutak PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji. Također se slažem i sa kolegama o potrebi rasterećenja nastavnika administracijom. Većina dokumentacije sada je u elektroničkom obliku i dostupna je svakom tko ima ovlasti da dođe do podataka koji su mu potrebni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na poslanim komentarima u vezi izmjena i dopuna Pravilnika. Dodatno administrativno rasterećenje je u planu te će se realizirati kod sljedeće izmjene Pravilnika. Za dio administrativnog rasterećenja potrebna je izmjena u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te nadogradnja postojećih aplikativnih rješenja. Stoga će se pri izmjeni/dopuni Zakona i Pravilnika razmotriti Vaš prijedlog.
3 Josip Kličinović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika. Međutim, moram skrenuti pozornost da bi trebalo dalje raditi na administrativnom rasterećenju, što bi bilo u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije koji u dijelu Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje eksplicitno u Mjeri 1.1 navodi: "Smanjiti stupanj normiranosti odgojno-obrazovnog i administrativnog rada odgojno-obrazovnih ustanova". U skladu s tim, napominjem da je Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje svojim mišljenjem od 24. studenog 2016. godine, u točki 1. predložilo ukidanje "papirnate" matične knjige, s obzirom da se matična knjiga već dugi niz godina ispunjava u električnom obliku. Spomenuto Mišljenje Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanja dostupno je na poveznici: http://nvoo.hr/wp-content/uploads/2013/09/Mi%C5%A1ljenje-o-Nacrtu-Pravilnika-o-pedago%C5%A1koj-dokumentaciji5805631.pdf. Pravilnik treba izmijeniti na način da se izbace suvišni obrasci i dnevnici rada, a kako bi se postiglo stvarno administrativno rasterećenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na poslanim komentarima u vezi izmjena i dopuna Pravilnika. Dodatno administrativno rasterećenje je u planu te će se realizirati kod sljedeće izmjene Pravilnika. Što se tiče vođenja podataka u matičnoj knjizi i e-Matici bitno je napomenuti: 1. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 138. i 139. propisano je vođenje upisnika učenika, upisnika radnika i upisnika ustanova u pisanom i elektroničkom obliku te trajno čuvanje matične knjige. 2. U stručnoj analizi će se razmotriti implementacija samo elektroničke evidencije podataka iz matične knjige u e-Matici. Kako bi se to realiziralo potrebna je izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju te nadogradnja e-Matice Pri izmjeni/dopuni Pravilnika i Zakona razmotrit će se Vaš prijedlog.
4 OŠ Ane Katarine Zrinski Retkovci PRAVILNIK DOPUNA POSTOJEĆEM NACRTU: U članku 38. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Školske ustanove koje odgovarajuću dokumentaciju iz čl. 2., stavka 1. ovog Pravilnika vode u elektroničkome obliku, nisu obvezne postupati prema stavku 2. ovog članka, osim u slučaju pisanog zahtjeva roditelja/skrbnika upućenog razredniku do 1. veljače tekuće školske godine“. Ravnatelj: Ivan Benković, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na poslanoj sugestiji u vezi izmjena i dopuna Pravilnika. Člankom 138. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju propisano je da školska ustanova vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima, među kojima je i obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Prema navedenome, škola na kraju prvog polugodišta dostavlja roditelju/skrbniku učenika Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta. Ovim Pravilnikom nije propisan oblik obavijesti.
5 Roberta Glavaš PRAVILNIK Roberta Glavaš, G.Š. Zlatka Grgoševića Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženim izmjenama Pravilnika. Smatram kao i većina kolega, da još više treba poraditi na administrativnom rasterećenju iako je i po tom pitanju vidljiv znatan napredak. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na poslanim komentarima u vezi izmjena i dopuna Pravilnika. Dodatno administrativno rasterećenje je u planu te će se realizirati kod sljedeće izmjene Pravilnika.
6 Svjetlana Bebić PRAVILNIK U potpunosti se slažem s prijedlogom i nemam nikakvih zamjerki. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na poslanom komentaru.