Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, Članak 6. U odnosu na nove predložene točke članka 63. stavka 1. HP - Hrvatska pošta d.d. ističe kako korišteni termini "pružatelji usluge dostave paketa" (točke 11.-15. i 17.) te "pružatelj usluge prekogranične dostave paketa" (točka 16.) nisu u duhu izričaja trenutno važećeg Zakona o poštanskim uslugama. Stoga predlažemo da se navedeni termini zamijene na način da, u odnosu na točke 11.-15. i 17. glase "davatelji poštanskih usluga koji pružaju usluge dostave paketa" te u odnosu na točku 16. - "davatelj poštanskih usluga koji pruža usluge prekogranične dostave paketa". Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Pojam "pružatelj usluge dostave paketa", koji se upotrebljava u članku 6. Nacrta konačnog prijedloga zakona, preuzet je iz članka 2. točke 3. Uredbe (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/644), te, kao i svi drugi pojmovi, u smislu ovoga Nacrta konačnog prijedloga zakona ima jednako značenje kao pojam uporabljen u Uredbi (EU) 2018/644. Budući da je Uredba (EU) 2018/644 u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama Europske unije, njezine odredbe, pa tako ni pojmovi utvrđeni tom Uredbom, ne mogu se "prilagođavati" odredbama važećeg hrvatskog zakona, već se primjenjuju i tumače kao sastavni dio hrvatskog zakonodavstva.