Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA, Članak 18. Pozdravljam ovu izmjenu Pravilnika odnosno spajanje agencije s ministarstvom, pogotovo iz razloga dosadašnjeg rada agencije odnosno dosadašnjeg (ne)održavanja vodnih putova i njihovog (ne)odgovornog pristupa obvezama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 palamida PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA, Članak 23. (2) Ministarstvo prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka raspolagati sljedećom opremom: dodatak bi bio minimalnom, pa bi tekst izgledao (2) Ministarstvo prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka raspolagati sljedećom minimalnom opremom: Nije prihvaćen Ministarstvo prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka, raspolaže opremom ovisno o vrsti snimanja, stoga bi umetanje riječi “minimalno” značilo da za sve vrste snimanja Ministarstvo koristi minimalno svu opremu, a što nije slučaj.
3 palamida PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA, Članak 10. nadopuna teksta Pri čemu sigurnost plovidbe ničim ne smije biti zanemarena i ugrožena, a time životi i okoliš. Nije prihvaćen Primjedba nije usvojena obzirom da je člankom 111. stavkom 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda propisano da se objekti koji se grade na obali ili na unutarnjim vodama moraju održavati u stanju da ne predstavljaju opasnost za ljudske živote, sigurnost plovidbe i okoliš. Tako je i u navedenom članku implementirana ova primjedba.