Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kontrol biro-Prister d.o.o. PRILOG 5., NAJVEĆE DOPUŠTENO SMANJENJE NOSIVOG PRESJEKA UŽETA ZBOG SLOMLJENIH ILI OLABAVLJENIH ŽICA, HABANJA, KOROZIJE ILI ŽICA S LOKALNIM MARTENZITNIM TVRDOĆAMA NA ODREĐENOJ DULJINI ZA USPINJAČE Napomena: Za užad koja je proizvedena prema usklađenim EU normama, uzimaju se vrijednosti iz važeće usklađene norme. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Kontrol biro-Prister d.o.o. PRILOG 4., NAJVEĆE DOPUŠTENO SMANJENJE NOSIVOG PRESJEKA UŽETA ZBOG SLOMLJENIH ILI OLABAVLJENIH ŽICA KOD ČELIČNOG UŽETA ODNOSNO NITI KOD VLAKNASTOG UŽETA, HABANJA ZA NISKOUŽETNE VUČNICE Napomena: Za užad koja je proizvedena prema usklađenim EU normama, uzimaju se vrijednosti iz važeće usklađene norme. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Kontrol biro-Prister d.o.o. PRILOG 3., NAJVEĆE DOPUŠTENO SMANJENJE NOSIVOG PRESJEKA UŽETA ZBOG SLOMLJENIH ILI OLABAVLJENIH ŽICA, HABANJA ODNOSNO KOROZIJE ZA VISOKOUŽETNE VUČNICE Napomena: Za užad koja je proizvedena prema usklađenim EU normama, uzimaju se vrijednosti iz važeće usklađene norme. Prihvaćen Prihvaća se.
4 Kontrol biro-Prister d.o.o. PRILOG 2., NAJVEĆE DOPUŠTENO SMANJENJE NOSIVOG PRESJEKA UŽETA ZBOG SLOMLJENIH ILI OLABAVLJENIH ŽICA, HABANJA, KOROZIJE ILI ŽICA S LOKALNIM MARTENZITNIM TVRDOĆAMA NA ODREĐENOJ DULJINI ZA VISEĆE ŽIČARE Napomena: Za užad koja je proizvedena prema usklađenim EU normama, uzimaju se vrijednosti iz važeće usklađene norme. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Kontrol biro-Prister d.o.o. ZAHTJEVI VEZANI UZ SADRŽAJ I POHRANU DOKUMENTACIJE, Članak 263. Obrazloženje: Za žičare u radu sigurnosno izvješće bi služilo kao zamjena za nepotpunu tehničku dokumentaciju (projekte izvedenog stanja, proračune i dr.). Komentar: ocjene i izjave o sukladnosti prilažu se za neke od zamjenskih dijelova na žičarama u radu, jer u vrijeme njihove proizvodnje još nije bio uspostavljen sustav ocjene sukladnosti (dubrovačka žičara je iznimka). Prihvaćen Prihvaća se.
6 Kontrol biro-Prister d.o.o. ZAHTJEVI VEZANI UZ SADRŽAJ I POHRANU DOKUMENTACIJE, Članak 263. (4) Upravitelji žičara u radu za koje ne postoji sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće, dužni su u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika pribaviti pozitivno sigurnosno izvješće. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.2. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 181. Pitanje: izvan sezone ili izvan pogona, jer se niskoužetna vučnica obično demontira nakon sezone? Prihvaćen Prihvaća se.
8 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.2. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 157. Pitanje: najviše 4 ili najviše 2 upleta ? Prihvaćen Prihvaća se.
9 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.2. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 155. Pitanje: broj ciklusa i frekvencija ? Prihvaćen Prihvaća se.
10 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.2. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 147. Pitanje: za 2 m ili na 2 m? Prihvaćen Prihvaća se.
11 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.1. VISOKOUŽETNA VUČNICA, Članak 109. Pitanje: 2 % ili 0,2 % ? Prihvaćen Prihvaća se.
12 Kontrol biro-Prister d.o.o. 1.VISEĆA ŽIČARA, Članak 31. (1) Hvataljke viseće žičare moraju biti takve da se u radu ne mogu nenamjerno odvojiti ili prokliziti na užetu. Prihvaćen Prihvaća se.
13 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.4.  USPINJAČA, Članak 261. Komentar: uspinjača stara-norma nova ? Nije prihvaćen Nije prihvaćen Isto kao obrazloženje uz članak 50.
14 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.4.  USPINJAČA, Članak 260. Obrazloženje: Isto kao i za članak 223. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 223.
15 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.4.  USPINJAČA, Članak 260. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ako je užad redovito kontrolirana metodom bez razaranja pri čemu je utvrđena ispravnost, rokovi uporabe se produljuju do roka sljedećeg pregleda užadi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 223.
16 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.3. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 248. Obrazloženje: Isto kao i za članak 223. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 223.
17 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.3. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 248. (4 ) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ako se vučno uže svakih pet godina provjerava metodom bez razaranja pri čemu je utvrđena ispravnost, rokovi uporabe se produljuju do roka sljedećeg pregleda užadi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 223.
18 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.2. VISOKOUŽETNA VUČNICA, Članak 236. Obrazloženje: Isto kao i za članak 223. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 223.
19 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.2. VISOKOUŽETNA VUČNICA, Članak 236. (4 ) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ako se vučno uže svakih pet godina provjerava metodom bez razaranja pri čemu je utvrđena ispravnost, rokovi uporabe se produljuju do roka sljedećeg pregleda užadi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 223.
20 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.1.  VISEĆA ŽIČARA, Članak 223. Obrazloženje: Ukoliko ostane predloženi rok to bi značilo da se npr. za transportno uže nakon 8 godina, kontrola bez razaranja mora obavljati svake godine a ne svake 4 godine kako je navedeno u čl. 220. ovog pravilnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Iznimka u članku 223. stavku 3. Nacrta prijedloga Pravilnika je propisana iz sigurnosnih razloga.
21 Kontrol biro-Prister d.o.o. 4.1.  VISEĆA ŽIČARA, Članak 223. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ako je užad redovito kontrolirana metodom bez razaranja pri čemu je utvrđena ispravnost, rokovi uporabe se produljuju do roka sljedećeg pregleda užadi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Iznimka u članku 223. stavku 3. Nacrta prijedloga Pravilnika je propisana iz sigurnosnih razloga.
22 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.2. NISKOUŽETNA VUČNICA, Članak 167. Komentar: i dalje nema granice trošenja, odnosno maksimalne dubine žlijeba. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 114.
23 Kontrol biro-Prister d.o.o. 2.1. VISOKOUŽETNA VUČNICA, Članak 114. Komentar: i dalje nema granice trošenja, odnosno maksimalne dubine žlijeba (nisam pronašao niti u tehničkoj dokumentaciji). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ne postoje tehnički propisi koji reguliraju navedeno područje.
24 Kontrol biro-Prister d.o.o. 1.VISEĆA ŽIČARA, Članak 51. Komentar: žičara stara-norma nova (2005. godina) ? Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz članak 50.
25 Kontrol biro-Prister d.o.o. 1.VISEĆA ŽIČARA, Članak 50. Komentar: žičara stara-norma nova (2005. godina) ? Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U članku 12. stavku 1. važećeg Zakona o žičarama propisano je da žičare u radu moraju ispunjavati primjenjive bitne zahtjeve navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424 te tehničke uvjete za siguran rad kojima se osigurava sprječavanje ugrožavanja zdravlja i sigurnosti osoba i imovine kada se pravilno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom. Članak 11. stavak 2. važećeg Zakona o žičarama propisuje da se za žičare koje su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, smatra da su u skladu s bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424 koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.
26 Kontrol biro-Prister d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 4. (1) Za pojašnjenje osnovnih pojmova koji se koriste u ovom Pravilniku treba koristiti važeću Uredbu o žičarama i normu HRN EN 1907:2017 Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba – Nazivlje. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U članku 4. stavku 1. Zakona o žičarama su određeni pojmovi koji se koriste u Zakonu i u provedbi Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, stavkom 2. je određeno da ostali pojmovi u smislu Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2016/424, te isto nije potrebno ponovno propisivati.
27 Kontrol biro-Prister d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Obrazloženje: Uredba sadrži 27 definicija a njezina je primjena obvezna za sve članice EU. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U članku 4. stavku 1. Zakona o žičarama su određeni pojmovi koji se koriste u Zakonu i u provedbi Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, stavkom 2. je određeno da ostali pojmovi u smislu Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2016/424, te isto nije potrebno ponovno propisivati.
28 Kontrol biro-Prister d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3. brisati, članak 4. postaje članak 3. i tako redom do članka 11 koji postaje članak 10. Obrazloženje: Obzirom da se pravilnik odnosi na sve žičare, dovoljno je u poglavlju III ispred članka 12 ubaciti novi članak u kojemu će se detaljno navesti za koje žičare se primjenjuje poglavlje III. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz "Naslov".
29 Kontrol biro-Prister d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Obrazloženje: Obzirom da se Pravilnik odnosi na sve žičare - nema potrebe navoditi „žičare u radu“ i „nove žičare“. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz "Naslov".
30 Kontrol biro-Prister d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Ovim Pravilnikom se određuju minimalni tehnički uvjeti za siguran rad žičara namijenjenih za prijevoz osoba, uključujući i njihovu okolinu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Isto kao obrazloženje uz "Naslov".
31 Kontrol biro-Prister d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURAN RAD ŽIČARA U RADU TE ODRŽAVANJE PODSUSTAVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTI ŽIČARA Obrazloženje: U naslovu stoji da je pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu a u stvari se odnosi na sve žičare (i nove i stare)-članak 3, stavak 2. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U Poglavlju III. Nacrta prijedloga Pravilnika se propisuju minimalni tehnički uvjeti za siguran rad žičara u radu, a odredbe ostalih poglavlja odnose se na sve žičare sve sukladno članku 12. stavku 2. i članku 14. stavku 6. važećeg Zakona o žičarama. U skladu s navedenim je određen i naslov Pravilnika.
32 Kontrol biro-Prister d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURAN RAD ŽIČARA U RADU TE ODRŽAVANJE PODSUSTAVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTI ŽIČARA PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURAN RAD ŽIČARA Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U Poglavlju III. Nacrta prijedloga Pravilnika se propisuju minimalni tehnički uvjeti za siguran rad žičara u radu, a odredbe ostalih poglavlja odnose se na sve žičare sve sukladno članku 12. stavku 2. i članku 14. stavku 6. važećeg Zakona o žičarama. U skladu s navedenim je određen i naslov Pravilnika.
33 Excelsa nekretnine d.d. MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA SIGURAN RADŽIČARA U RADU, 1.VISEĆA ŽIČARA Potrebno je prije članka 12 uvrstiti članak koji će propisivati da se odredbe Poglavlja III primjenjuju samo na one žičare u radu za koje upravitelj ne posjeduje potpunu tehničku dokumentaciju (projekti, potvrde o sukladnosti, upute proizvođača itd) inače bi žičara u Dubrovniku u vlasništvu Excelsa nekretnina, koja je puštena u pogon 2010. godine i koja stoga udovoljava uvjetima kojima nove žičare moraju udovoljavati, trebala biti preinačena i to na način da zapravo bude tehnološki unazađena. U ovom slučaju sadašni članka 12 bi postao članak 13. i tako redom. Djelomično prihvaćen Djelomićno prihvaćen. Nacrt prijedloga Pravilnika je u članku 3. stavku 1. propisao da se odredbe Poglavlja II., III., IV. i V. Pravilnika primjenjuju na žičare koje su na dan stupanja Pravilnika imale uporabnu dozvolu ili dozvolu za rad te žičare koje su izgrađene i puštene u uporabu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika čime su obuhvaćene sve žičare u radu. Članak 1. Nacrta prijedloga Pravilnika mijenja se i glasi: „Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti za siguran rad žičara u radu i održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara.“
34 Kontrol biro-Prister d.o.o. POGLAVLJE III, MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA SIGURAN RADŽIČARA U RADU Obrazloženje: U RH imamo desetak žičara u radu koje imaju odobrenje za rad. Pri tomu imamo s jedne strane Žičaru Dubrovnik koja zadovoljava sve uvjete za nove žičare (potpuna tehnička dokumentacija, Izjave i Potvrde sukladnosti), a s druge strane žičare na kojima je izvršena jedna ili više rekonstrukcija pri čemu sadašnje stanje odstupa od prvobitne tehničke dokumentacije, nikad nije izrađena potpuna dokumentacija izvedenog stanja ali postoje građevinski dnevnici i izvješća potpisana od strane nadzornih inženjera. Zbog toga bi usklađivanje postojećih žičara, koje već desetak godina imaju odobrenje za rad, s odredbama ovog poglavlja bilo neopravdano i u ekonomskom i u sigurnosnom smislu. Što se tiče zamjene podsustava i sigurnosnih komponenata, tu (prema Uredbi) imamo granicu 01.01.1986. koja određuje da svi podsustavi i sigurnosne komponente nakon tog datuma moraju proći postupak ocjene sukladnosti (imati izjave proizvođača o sukladnosti i potvrde sukladnosti od prijavljenog tijela). Umjesto čitavog poglavlja, možda bi bilo bolje za žičare u radu za koje upravitelj ne posjeduje potpunu dokumentaciju uvesti obvezu izrade sigurnosnog izvješća i usklađivanja s istim (članak 263. ). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Nacrt prijedloga Pravilnika je u članku 3. stavku 1. propisao da se odredbe Poglavlja II., III., IV. i V. Pravilnika primjenjuju na žičare koje su na dan stupanja Pravilnika imale uporabnu dozvolu ili dozvolu za rad te žičare koje su izgrađene i puštene u uporabu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika čime su obuhvaćene sve žičare u radu. Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika mijenja se i glasi: „(1) Odredbe poglavlja I., II., III., IV., V. i prilozi ovoga Pravilnika se primjenjuju na žičare u radu. (2) Odredbe poglavlja I. II., IV., V. i prilog I ovoga Pravilnika se primjenjuju na podsustave i sigurnosne komponente stavljene na tržište i ugrađene u nove žičare i u žičare u radu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukoliko su odredbe poglavlja III. ovoga Pravilnika u suprotnosti s dokumentacijom iz članka 265. stavka 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se zahtjevi iz odnosne dokumentacije. „ Članak 265. Nacrta prijedloga Pravilnika mijenja se i glasi: „(1) Upravitelj žičare donijeti će opće uvjete prijevoza i evakuacijski plan iz članka 11. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. (2) Za žičare u radu i pri zamjeni podsustava i sigurnosnih komponenata žičara puštenih u rad prije 01. siječnja 1986. godine za koje upravitelj žičare ne posjeduje potpunu tehničku dokumentaciju iz članka 263. ovoga Pravilnika potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja, sigurnosnu analizu i sigurnosno izvješće u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.“
35 Kontrol biro-Prister d.o.o. POGLAVLJE III, MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA SIGURAN RADŽIČARA U RADU Članak 11. (1) Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na žičare u radu: - za koje upravitelj ne posjeduje potpunu tehničku dokumentaciju (projekti, upute proizvođača) i - pri zamjeni podsustava i sigurnosnih komponenata žičara puštenih u rad prije 01.01.1986. godine, za koje upravitelj nema potpunu tehničku dokumentaciju. (2) Za sve ostale žičare u radu primjenjuju se zahtjevi iz tehničke dokumentacije, pri čemu se kod zamjene podsustava i sigurnosnih komponenata žičara puštenih u rad nakon 01.01.1986. godine, pored tehničke dokumentacije primjenjuju i zahtjevi važeće uredbe o žičarama (Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Nacrt prijedloga Pravilnika je u članku 3. stavku 1. propisao da se odredbe Poglavlja II., III., IV. i V. Pravilnika primjenjuju na žičare koje su na dan stupanja Pravilnika imale uporabnu dozvolu ili dozvolu za rad te žičare koje su izgrađene i puštene u uporabu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika čime su obuhvaćene sve žičare u radu. Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika mijenja se i glasi: „(1) Odredbe poglavlja I., II., III., IV., V. i prilozi ovoga Pravilnika se primjenjuju na žičare u radu. (2) Odredbe poglavlja I. II., IV., V. i prilog I ovoga Pravilnika se primjenjuju na podsustave i sigurnosne komponente stavljene na tržište i ugrađene u nove žičare i u žičare u radu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukoliko su odredbe poglavlja III. ovoga Pravilnika u suprotnosti s dokumentacijom iz članka 265. stavka 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se zahtjevi iz odnosne dokumentacije. „ Članak 265. Nacrta prijedloga Pravilnika mijenja se i glasi: „(1) Upravitelj žičare donijeti će opće uvjete prijevoza i evakuacijski plan iz članka 11. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. (2) Za žičare u radu i pri zamjeni podsustava i sigurnosnih komponenata žičara puštenih u rad prije 01. siječnja 1986. godine za koje upravitelj žičare ne posjeduje potpunu tehničku dokumentaciju iz članka 263. ovoga Pravilnika potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja, sigurnosnu analizu i sigurnosno izvješće u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.“