Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Programa Hrvatski otočni proizvod

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nenad Starc Program „Hrvatski otočni proizvod“, 5.PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROGRAMA „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“ Nedostaju pokazatelji kojima bi se pratile promjene udjela pojedinih vrsta proizvoda u ukupnom broju proizvoda koji dobivaju oznaku. Do sada su iće, piće i kozmetika imali udio od preko 90% a ostatak su bili uglavnom nematerijalni proizvodi i društvene aktivnosti. Ove udjele treba pratiti kako bi se vidjelo kako se kreće udio SMART proizvoda koji trebaju biti u fokusu Projekta HOP i zauzimati značajno mjesto u Programu. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se prihvaća. Kao pokazatelje rezultata uključit će se i praćenje udjela pojedinih vrsta proizvoda koji su označeni oznakom HOP – udio pojedinih vrsta proizvoda u ukupnom broju otočnih proizvoda koji su stekli pravo korištenja oznake HOP.
2 Nenad Starc Ciljevi Programa HOP, Opis mjera i aktivnosti za provedbu ciljeva Programa HOP Navedene mjere govore o pasivnom karakteru Programa: 1. Pravo označavanja se dodijeljuje proizvođačima koji se prijave ali nema mjera kojima bi ih se upućivalo da se okrenu inovativnim SMART proizvodima. 2. i 3. Potpore male vrijednosti dodijeljuju se promicanju i označavanju otočnih proizvoda ali ni ovdje nema mjera kojima bi se proizvođače upućivalo na SMART proizvode. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Program HOP referira se podjednako na tradicijske, ali i na inovativne i inovacijske proizvode.
3 Nenad Starc 4.CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI PROGRAMA „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“, Ciljevi Programa HOP Ciljevi ne spominju pametni otok i stoga nisu dovoljno usklađeni s ciljevima Zakona o otocima. Spominjanje inovativnih proizvoda tebalo bi implicirati i proizvode koji otočni razvoj usmjeravaju "pametno" ali to nije dovoljno Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Cilj Programa HOP definiran je člankom 36. stavkom 2. Zakona o otocima te su slijedom glavnog cilja izvedeni i specifični ciljevi. Programom HOP se utvrđuju ciljevi te mjere i aktivnosti provedbe Programa HOP, korisnici, izvori sredstava, te način praćenja i vrednovanja provedbe pojedinih mjera.
4 Nenad Starc 3.PRAVNI I STRATEŠKI OKVIR PROGRAMA „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“, DIONICI PROGRAMA I IZVOR FINANCIRANJA, Pravni i strateški okvir Navod da se Program HOP "izrađuje i u skladu s odrednicama Deklaracije o pametnim otocima, koju je akceptirao i Zakon o otocima" je nepotpun. U članku 5. Zakon određuje da je pametni otok "...sastavnica ukupne prostorno-ekonomske razvojne politike jer se kao predložak može i treba koristiti za planiranje i promicanje razvoja održivih tehnologija koje se, jednom isprobane i uhodane u otočnim uvjetima, mogu u većem obujmu uvoditi i na kopnu." Taj dio definicije je ovdje izostavljen a treba biti osnovom daljnje razvoja Projekta HOP. Programom stoga treba obuhvatiti pa i naglasiti isprobavanje i uhodavanje novih održivih tehnologija koje i ne moraju biti smišljene na otoku ali na otoku trebaju biti testirane kako bi se primijenile na otoku, a u većem obujmu i na kopnu. Tek tako i tek tada će Projekt biti usklađen s Deklaracijom o pametnim otocima (planirani desalinator pogonjen solarom na Unijama primjer je otočnog testiranja održivih tehnologija). Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća budući jedna od odrednica Deklaracije o pametnim otocima, koju je MRRFEU podržalo pismom podrške te čije su odrednice ugrađene u Zakon o otocima, navodi diverzificiranje otočnog gospodarstva iskorištavanjem posebnosti otoka u stvaranju novih i inovativnih lokalnih djelatnosti, citirani navod se odnosi prvenstveno na tu odrednicu.
5 Nenad Starc Program „Hrvatski otočni proizvod“, 1.UVOD "... u njegovoj izvedbenoj fazi...?" Što je s ostalim fazama? Ako projekt prolazi kroz faze treba ih nabrojiti. Usto nije jasno o kakvom je razvojnom ciklusu riječ. Otočni proizvođači dobivaju i pod kontrolom MRRFEU zadržavaju oznaku (mogu ju i izgubiti). Što je tu ciklično? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća, u uvodnom dijelu prikazan je pregled dosadašnje provedbe Projekta HOP. Sve faze procesa dobivanja oznake HOP u dosadašnjoj primjeni opisane su u dosadašnjem pravilniku.
6 Nenad Starc 2.DOSADAŠNJI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“ 2007. - 2018., Pregled uloženih sredstava Ministarstva Grafikoni nisu dostupni Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Nenad Starc Pregled uloženih sredstava Ministarstva , Primjena Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ Prijedlogom Pravilnika koji je također u e-savjetovanju dobro je odgovoreno na uočene manjkavosti. Pohvala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
8 Nenad Starc 2.DOSADAŠNJI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“ 2007. - 2018., Kvantitativni podaci po županijama Dostupan je samo jedan grafikon Primljeno na znanje Primljeno na znanje.