Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o Europskoj građanskoj inicijativi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZORAN SAMBOL KONAČNI  PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI, I. Uvodne odredbe Omogućite mogućnost davanja potpore preko sustava e-Građanin s vjerodajnicama razine 4. koje se ostvaruju korištenjem digitalnih ključeva pohranjenih na osobnoj iskaznici građanina. Moje 2 lipe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vezano na omogućavanje davanja potpore putem sustava e-Građani s vjerodajnicama razine 4. koje se ostvaruju korištenjem digitalnih ključeva pohranjenih na osobnoj iskaznici građanina, Uredba o europskoj građanskoj inicijativi u svom članku 10. stavak 4. omogućava potporu europskoj građanskoj inicijativi korištenjem elektroničke identifikacije, ukoliko je elektronička identifikacija prijavljena sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014. Republika Hrvatska je prijavila elektroničku osobnu iskaznicu i NIAS (nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014. , tako da će gore navedeno biti podržano u Središnjem sustavu internetskog prikupljanja kojeg priprema EK.