Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nera Tomić Članak 4., (3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. u praksi je primijećeno da ovaj stavak mnogim SPH-ovima služi za zaobilaženje navođenja i daje mogućnost drugih rješenja koja su često puta neefikasna Prijedlog je da informacije iz čl. 6 moraju biti istaknute u neposrednoj blizini hrane koju se odnose. (odnosno kod ugostitelja u materijalima iz kojih potrošač donosi odluku (pr. nije prihvatljivo je da uđeš u restoran uzmeš jelovnik u kojem nema alergena a konobar ti kaže alergeni su istaknuti na ulazu u restoran) a informacije iz čl 7 mogu se pružiti i na drugačiji način pa kako je ovdje opisano… Nije prihvaćen Ova odredba nije predmet izmjena i već je kao takva u primjeni.
2 Nera Tomić Članak 4., „(2) U slučaju hrane koja se na zahtjev potrošača pakira na prodajnom mjestu, informacije iz članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo, moraju biti dostupne potrošaču i u trenutku isporuke.“ ovo uopće nije jasno na što se odnosi, odnosno pitanje je - gdje je primjenjivo? Nije prihvaćen Navedenom odredbom se propisuje da određene informacije o hrani moraju biti dostupne potrošačima i u trenutku isporuke, odnosno na vagarinskim etiketama, ali samo gdje je to primjenjivo. Izraz „gdje je primjenjivo“ daje određenu fleksibilnost u primjeni propisane odredbe, u smislu da se ista ne primjenjuje u pojedinim slučajevima gdje objektivne i tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju njezinu primjenu, odnosno u slučajevima gdje ne postoji mogućnost tiskanja vagarinskih etiketa, primjerice ulična prodaja, tržnice, maloprodajni objekti gdje postoje tehnička ograničenja vage i sl. Primjena ove odredbe će također biti detaljno protumačena u Vodiču za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani. Dodatno, navedena odredba je dodatno izmijenjena na način da se u trenutku isporuke potrošačima ne moraju dati sve propisane informacije za nepretpakiranu hranu, već samo: - naziv hrane kako je propisano člankom 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011 - »upotrijebiti do« datumu, u skladu s člankom 24. i Prilogom X. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva i - o prisutnosti sastojaka ili pomoćnih tvari u procesu proizvodnje koji uzrokuju alergije ili netolerancije, a navedeni su u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1169/2011 ili su dobiveni od tvari ili proizvoda iz Priloga II., a koji su upotrijebljeni u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i prisutni su u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku. Navedena odredba se odnosi na hranu pretpakiranu za izravnu prodaju i na hranu koja se na prodajnom mjestu pakira na zahtjev kupca.
3 Nera Tomić Članak 3., e) popisu sastojaka za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode, kao i u slučaju ako potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane i ako bi naziv hrane mogao dovesti potrošača u zabludu i popis sastojaka za pekarske i slastičarske proizvode je u većini slučajeva predug i prosječnom potrošaču obmanjujući - razmisliti o mogućnosti navođenja samo tvari iz čl. 6 Nije prihvaćen Ova odredba propisana je i u sadašnjem Pravilniku tako da je već u provedbi. Cilj odredbe je sveobuhvatnije informiranje potrošača o svim sastojcima hrane kako bi mogli odlučiti o kupnji.
4 Marijan Katalenić Članak 3., c) zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane, a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla Predlažem da se navedeni tekst u članku 3c koji je doslovno prepisan iz Uredbe o informiranju hrane za zapakiranu hranu skrati u: c) zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane. Obrazloženje: ostalo navedeno :...."a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla" je kontradiktorno jer nije niti praksa niti obaveza kod nezapakirane hrane . ".. Informacije koje prate hranu " a prikazane su potrošaču ili "čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla" nije primjenjiva na nezapakiranoj hrani koja nema etikete osim možda naljepnice s imenom proizvođača na svakoj voćki . I to rijetko. I upravo je to razloga da ostane rečenica koju sam predložio. Nije prihvaćen U članku 8. stavku 1. Pravilnika propisano je da informacije moraju biti u pisanom obliku, lako uočljive, jasno čitljive i, gdje je primjenjivo, neizbrisive, te istaknute na prodajnom mjestu u neposrednoj blizini hrane na koju se odnose ili na ambalaži ako se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj. Navedeno ne isključuje mogućnost da se informacije nalaze i na etiketi koja je nalijepljena na ambalaži u kojoj se na prodajnom mjestu nalazi nepretpakirana hrana. Također nije isključena i mogućnost da se uz nezapakiranu hranu na dobrovoljnoj osnovi (na etiketi ili na neki drugi način) na mjestu prodaje ističu slike, navodi, simboli i sl. koji ukazuju na podrijetlo koje nije stvarno.