Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZORAN SAMBOL PRAVILNIK, Članak 1. Proizvođač je dužan pri izradi električne i elektroničke opreme osigurati mogućnost popravka svakog pojedinog dijela opreme, osigurati rezervne dijelove za oporavak najmanje 5 godina nakon isteka jamstva te dokazati kako nije opremu projektirao i izveo primjenjujući "projektiranu pokrvarljivost" pojedinih komponenti opreme. Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet ovih izmjena i dopuna Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, ali će se o istom raspravljati prilikom daljnje izrade propisa o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom.