Izvješće o provedenom savjetovanju - Treća revizija Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško (NEK) i Treća revizija Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Prpić Treća revizija Programa odlaganja RAO-a i ING-a NEK, 8.8Zbrinjavanje nisko i srednje aktivnog otpada NEK Jesu li se autori zapitali i raspisali o prijevozu otpada do lokacije CZRAO-a Čerkezovac? Pritom misleći na izuzetno lošu kako cestovnu tako i pružnu infrastrukturu i predvidili moguća riješenja? Posebno pravci Petrinja-Hrv. Kostajnica-Dvor ili još lošiji cestovni dio Glina-Dvor, a tek Dvor-Čerkezovac? Ili željezničku infrastrukturu Sisak-Volinja? Primljeno na znanje Sigurnost prijevoza paketa radioaktivnog otpada (RAO) do lokacije Centra (CZRAO) jedan je od preduvjeta za provedbu projekta zbrinjavanja RAO-a, te je već obrađen u okviru preliminarnih analiza sigurnosti transporta i koncepcije zbrinjavanja RAO-a u Hrvatskoj. Analizirani su mogući transportni putovi i predviđene fizičke i organizacijske mjere za osiguranje sigurnosti transporta. Otpad će se prevoziti nakon obrade, kondicioniranja i pakiranja u odgovarajuće pakete i/ili natpakete. Kondicioniranjem RAO-a u odgovarajuće višenamjenske pakete (koji zadovoljavaju uvjete za transport, skladištenje i odlaganje) smanjuje se doza na površini paketa ispod vrijednosti dozvoljenih propisima o transportu, ograničava se sastav radionuklida i ukupna aktivnost po paketu, a otpad se stabilizira u formu koja i u slučaju nesreće zadržava sadržaj unutar paketa te utjecaja na okoliš nema ili su ograničeni na najmanju moguću mjeru. Prijevoz paketa RAO do Centra će se planirati isključivo tijekom povoljnih vremenskih uvjeta. U slučaju neočekivanih vremenskih uvjeta planirani se transport odgađa. Tijekom daljnjeg razvoja projekta Centra planirane su detaljne analize sigurnosti transporta radioaktivnog otpada, kao i analiza potrebne rekonstrukcije pristupnih prometnica za potrebe tranzita paketa RAO-a.