Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o upisniku brodova, ispravama te najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis brodova u upisnik brodova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor