Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvoje Štrk PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Izmjena pravilnika treba prvenstveno biti temeljena i napravljena nakon promjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kao temeljnog akta. Promjena koja je predložena nepotpuna je i stavlja u neravnopravan položaj pružatelja usluge ovisno o PDV-u. Nadalje ovakav pravilnik donosi razlike u odnosu na PDV-a za početne kvalifikacije i periodičku izobtazbu. Prije donošenja potrebno je Zakon o prijevozu o cestovnom prometu i Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi uskladiti s Europskom direktivom o pružanju usluga Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
2 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Predloženi pravlnik o izmjeni pravilnika je nepotpun i sve uključene usmjerava na nužnost što hitnije izrade prijedloga i donošenja izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kako osnovnog akta (prema planu I.tromjesećje 2020), a na temelju kojeg bi se nastavno izvršila sva potrebna usklađenja i ispravke predmetnog pravilnika. Time naravno i minimalna cijena odnosno najmanja ekonomski održiva naknada za usluge početne i periodične izobrazbe prihvatljive centrima kao pružateljima i prijevoznicima, vozačima i budućim vozačima kao primateljima usluga. Stvarne cijene i naknade trebalo bi odrediti tržište uz napomenu kako svi učesnici pravne osobe poslodavci i njihovi zaposlenici imaju obvezu održati dostojanstvenu razinu satnice rada stručnog viskoko obrazovanog i kvalificiranog osoblja. Zakonom su Centrima za osposobljavanje određeni iznimo visoki kriteriji stručnih kadrova, zatim najmanji broj tih kadrova sa obvezom zapošljavanja u punom radnom vremenu za stalno iako za tako nešto ne postoji potreba, te je dodan prekratak rok usklađenja u trajanju od jedne godine (koji je već istekao). Vođeno visokim kriterijima ministarstvo je zbog ekonomske održivosti i zahtjevnosti postavilo trenutno važeće cijene, odnosno minimalnu naknadu početne i periodične izobrazbe i maksimalnu naknadu za provedbu ispita. Kao odgovor na legitimno pravo i zahtjeve prijevoznika i profesionalnih vozača kao korisnika usluge, ministarstvo ima namjeru korigirati, racionalizirati, odnosno sniziti financijske troškove periodične izobrazbe, vodeći se ispravnim ciljem, ali pri tome je ipak trebalo obaviti konzultacije sa Centrima za osposobljavanje kao pružateljima usluge kao pružateljima usluge na koje se izmjene propisa odnose, a koji povučeni iskustvom unaprijed znaju da će se zbog konkuretnosti bez obzira na standarde, stručnost i kvalitet pružene usluge cijena jednostavno srozati, a posebno dio njih koji su obveznici PDV i time postaju apriori nekonkuretntni obzirom da naše prijevozničke tvrtke i vozači osobno znaju ekonomizirati sa troškovima i likvidnošću. Stručni kadrovi i specijalizirano osoblje, instruktori i predavači, te andragoški djelatnici zasnivaju radni odnos u ustanovama za obrazovanje odraslih sukladno odredbama Zakona o radu. Stručni kadrovi zaposleni u registriranim ovlaštenim autoškolama koje obavljaju osposobljavanje na C,CE i D kategorijama mogu obavljati te poslove isključivo prema Zakonu o radu u punom ili nepunom radnom vremenu, odnosno kod drugog poslodavca te ili druge poslove u dopunskom radnom vremenu do 180 sati godišnje. Stručnim djelatnicima autoškola koji su zatečeni i većina njih ispunava potrebne kvalifikacije, sa položenim stručnim ispitima za instrutkore, predavače i stručne voditelje uz poprilično radno iskustvo na poslovima edukacije i osposobljavanja u cestovnom prometu na B, C, CE i D kategorijama i to vozača bez radnog iskustva, propisom je uskraćeno pravo na rad na poslovima početne i periodične izobrazbe obzirom da je isti ograničavajući i moguće protupropisno određen u minimalnom broju, punom radnom vremenu i stalnom radnom odnosu. Sklapanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme je nemoguće kod istog ili drugog poslodavca umjesto da te poslove mogu nastaviti obavljati unutar punog redovnog preraspodijeljenog ili u prekovremenom radu. U slučaju kada rad stručnih kadrova ne prelazi polovinu punog radnog vremena u jednoj školskoj godini, ustanova za obrazovanje odraslih može sa stručnim kadrovima sklapati ugovore o djelu. Srednje škole koje redovito provode nastavne planove i programe za stjecanje srednje stručne spreme u zanimanju »vozač motornih vozila« u najvećem broju svoje stručne kadrove koji su zaposleni prema ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima, sindikalno zaštićenih, a isplata kojih je osigurana iz proračuna , te iste angažiraju i na poslovima obrazovanja odraslih. Dakle, poptuno je razvidno kako ti stručni kadrovi zasigurno neće raskinuti svoje postojeće ugovore o radu u punom ili nepunom radnom vremenu na svoju štetu da bi išli u potpisivanje novih ugovora ili aneksa ugovora u punom radnom vremenu, a u stvanosti ne obavljaju te poslove. U tom smislu nameće se opasnost pitanje da je zapravo takvim postavljenim kriterijma za uspostavu radnog odnosa vjerovatno oneomogućen rad upravo srednjim školama koje ne mogu ispuniti obvezu iz članka 11. točke b)zakona iako su zetečene u obavljanju tih poslova. Druge ustanove za obrazovanje odraslih također najčešće angažiraju nastavnike iz redovnog sustava te s njima sklapaju ugovor od djelu. Postojeće odredbe zakona o broju zaposlenika i uvjetima rada i zapošljavanja jednostavno nisu prihvatliive i gotovo neprovedive, a nedostatak stručnih osoba na nacionalnom tržištu i potražnja prema tržišnim pravilima dovesti će do rasta cijena usluga ukoliko se iste provode kako je propisano. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
3 Tom Tom PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Zahvala Ministarstvu na promicanju prometne struke. Na temelju kojih pokazatelja se donijela odluka o promjeni Pravilnika i to baš u članku o cijeni (koja i dalje ostaje nejasna zbog različitog pravog statusa Centara i tumačenja PDV-a). Kolika je cijena rada predavača u postupku izobrazbe? Zanimljivo da su pojedini Centri pronašli na tržištu rada potreban broj kompetentnih osoba sa završenim sveučilišnim studijem i stečenim pedagoškim kompetencijama. Vozači ih nazivaju profesorčići ali to je empirijski skepticizam ili loš izbor Centra za izobrazbu koji nije dovoljno dobro objasnio vozačima svrhu izobrazbe. Sve je počelo cijenom izobrazbe u visini troškova tiskanja uvjerenja i hotelskog smještaja putujućih predavača uz veliko prihvaćanje i odobravanje vozača i poslodavaca jer nemaju gubitak od najmanje trideset pet sati. Zašto vozači i poslodavci nisu teritorijalno izabrali Centre izobrazbe, već su se odlučili za putujuće i gostujuće Centre. I što sada? Izaći iz EU (Croexit) jer ovako moramo poštivati „nametnute“ Uredbe i Direktive ili primijeniti pozitivna iskustva izobrazbe iz npr. Njemačke. Prijedlog je sljedeći: izmijeniti Zakon o prijevozu u cestovnom prijevozu, osobito o stručnim kompetencijama i radnom odnosu, a ovaj prijedlog izmjena Pravilnika odbaciti kao nesvrsishodan. Kontrola razotkriva slabosti pojedinaca, funkcija i organizacije, a sve to je izostalo uz materijalnu dobit prolaznih mešetara u sustavu edukacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
4 Sindikat hrvatskog vozača PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Čitajući ovaj prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača postavlja se pitanje, jeste li to sami radili ili vam je i u tome netko pomagao. Zaista impresivno, odnosno pravi odraz stvarnog stanja, stvarne stručnosti i stvarnog poznavanja materije. Uspjeli ste sročiti jedan članak u kojem uređujete visinu naknade tečaja periodičke izobrazbe vozača, gdje navodite da je propisani iznos bez PDV-a. Što je sa početnom izobrazbom vozača, ona i dalje ostaje kako je navedena i za nju i dalje nastavljate sa tumačenjem da je sa PDV-om, ili je ona nebitna, jer nikome niste odobrili literaturu, ili ste je ipak nekom centru odobrili, obzirom da postoje Svjedodžbe o početnim kvalifikacijama izdane u Republici Hrvatskoj. Jesu li iste upisane u sustav ISPOV, to ne znamo, ali znamo da nisu ispisane iz sustava ISPOV, kao ni jedna Svjedodžba o periodičkoj izobrazbi vozača, a sve zbog toga jer ga vi niste uspostavili, iako ste to prema važećim propisima koje ste sami propisali trebali napraviti. Znaju li polaznici periodičke izobrazbe vozača da je njihova izobrazba evidentirana u sustavu, znaju li da su uopće dobili Svjedodžbu od Centra za osposobljavanje koji zadovoljava propisane uvijete. Nažalost, nitko ništa ne zna, a za sve ste krivi vi u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture, niste dorasli visini zadatka, a to potvrđujete iz dana u dan, pa tako i ovim Prijedlogom o izmjeni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača. Sve ovo što ste napravili u pogledu Početne i periodičke izobrazbe vozača, isključivo je izvlačenje novca iz cestovnog prijevoza, bilo da je platio vozač ili njegov poslodavac, jer za taj novac ne dobivaju ono što bi trebali dobiti. Razumijem da se bojite znanja, jer kada bi prijevoznici i njihovi vozači znali, bili bi pametniji od vas, ali za to se ne trebate bojati, jer oni već danas znaju više od vas i uz to oni časno i pošteno rade svoj posao, stvaraju nove vrijednosti i nažalost zarađuju novac kojim se isplaćuju i vaše plaće, plaće za ovaj uradak koji ste stavili na javno savjetovanje. Svaki daljnji komentar bio bi suvišan, jer je pitanje jeste li razumjeli i ovo. Prijedlog Počnite se ponašati kao ozbiljni i odgovorni ljudi i sastavite Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača koji će riješiti probleme kolji su sveprisutni. Ako nemate vlastitih potencijala, a sudeći prema ovome nemate, pitajte one koji znaju, jer nije sramota pitati, ali je sramota praviti se pametan i onda svoju pamet prezentirati na ovakav način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
5 MARIO SAVIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Pozdravljam konačno dobre vijesti za vozače i prijevoznika. Gospoda iz učilišta misle da imamo europske plaće. Lako je njima uhljebiti bespotrebno 3 ili 5 profesora i zarađivati na vozačima koji svoj kruh jako teško zarađuju. Neka mi pokažu da znaju u praksi zakopčati moju šlepu i osigurati teret. Ne želim omalovažavati nikoga ali što je previše je previše. Jedina struka koja još nije izumrla u Hrvatskoj, pa nam treba oderati kožu da nam život u Hrvatskoj bude nezamisliv i potražimo sreću van granica lijepe naše..to žele postići gospoda iz učilišta...sa svojim nenormalnim cijenama i uhljebljenim profesorčićima koji i onako ne rade ništa. Hvala ministarstvu što konačno misli o nama vozačima , a ova gospoda iz učilišta... škola... neka se uhvate volana i fizičkog posla pa će im biti jasnije o čemu pričam. Slušajte konvoj da čujete što misle vozači o čemu Vi nama govorite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
6 Robert Dodoja PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Kao voditelj autoškole Instruktor želim napomeniti sljedeće a vezano za prijedlog smanjenja naknade naveden u članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača : 1. Naša škola je sukladno zakonskom propisu zaposlila i dodatno educirala potrebni broj visokostručnih kadrova za potrebe početne i periodičke izobrazbe na puno radno vrijeme,ispunila i sve ostale uvjete za KVALITETNO provođenje izobrazbe, što između ostalog uvjetuje i visinu same obuke izobrazbe. 2. Smatramo neprihvatljivim da se u tako kratkom roku i u tako drastičnom postotku mijenja cijena izobrazbe jer se time dovodi u pitanje ekonomska opravdanost izobrazbe prema postavljenim uvjetima. 3. Činjenica da se najčešće radi sa malim grupama polaznika dodatno otežava uvjete poslovanja. Zato napominjemo da će ova predložena izmjena direktno utjecati i na visinu naknada plaća zaposlenih stručnih kadrova i da će po novim uvjetima biti gotovo nemoguće zadržati visokostručne kadrove u stalnom radnom odnosu. Ukoliko se visina naknade značajno smanji znači li to da će doći do značajnog smanjenja uvjeta za stjecanje periodičke izobrazbe? Zato se slažemo sa ostalim prijedlozima izloženim u komenarima da: Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od: - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta, - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika, - 1.500,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
7 Florijan Mihaljević PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Poštovani, zaposlen sam u ustanovi koja se bavi obrazovanjem odraslih i provodi periodičku izobrazbu, stoga želim ovim putem skrenuti pozornost na slijedeće. Evidentno je ako ovaj prijedlog bude usvojen da će se morati ići na smanjenje plaća zaposlenicima u centrima za osposobljavanje. Dok se s jedne strane aktualni politički čelnici bore da se mladi ne iseljavaju iz RH, s druge strane predlažu se ovakve promjene pravilnika kojima je onemogućena adekvatna plaća radniku u RH za pokriće osnovnih životnih troškova. Dakle, s jedne strane troškovi života rastu (gorivo, mjesečni izdatci za režije i slično), i što bi trebalo slijediti povećanje plaća kroz povećanje cijena programa osposobljavanja, ovdje se predlaže suprotno – dok troškovi života rastu, smanjuje se prihod. Prijedlog je da se cijenu ne dira s postojeće, jer će se značajno poljuljati cijeli sustav i dovesti do destabilizacije na tržištu rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
8 UČILIŠTE CENTAR IZVRSNOSTI PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Poštovani, na temelju kojih parametara se temelji smanjenje cijena za 47% dok istovremeno uvjeti za centre za osposobljavanje ostaju isti? Kako centri mogu pokriti iste troškove koje imaju s manje prihoda? Dakle, jednostavnom matematikom vidljivo je kako je nemoguće pokriti sve troškove, od kojih nisu samo plaće radnika, tu su i režijski troškovi održavanja prostora i prostorija potrebnih za održavanje nastave, digitalne infrastrukture i slično. Također, kada se pozivamo na EU, onda sagledajmo situaciju do kraja, pa Vam ovdje iznosim podatak o cijeni periodičke izobrazbe za vozače u Njemačkoj. U Njemačkoj cijena tečaja u iznosu od 350€, gdje se očito radi samo o jednoj vrsti prijevoza, dakle samo tereta ili samo putnika, pa ide sve do 600€, pri čemu možemo zaključiti da se radi o tečaju za prijevoz tereta i putnika. Uzmimo današnji srednji tečaj HNB-a, dolazimo do cijene samo za prijevoz tereta ili samo prijevoz putnika u iznosu od 2.590,00 kuna. Na linku u nastavku postoji detaljna razrada troškova. Izvor: https://www.berufskraftfahrer-qualifikations-gesetz.de/weitere-informationen-zum-bkrfqg/bkrfqg-kosten Dakle, prijedlog je da se cijene ne mijenjaju (prema trenutnim, prijevoz tereta ili putnika 1.500,00kuna, te prijevoz tereta i putnika 2.250,00 kuna), a vidimo da bi se temeljem svega iznesenog cijena trebala i povećati, možda ne kao u Njemačkoj, ali svakako bi se trebala povećati, a ne smanjivati! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
9 Robert Dodoja PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Kao voditelj autoškole Instruktor želim napomeniti sljedeće a vezano za prijedlog smanjenja naknade naveden u članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača : 1. Naša škola je sukladno zakonskom propisu zaposlila i dodatno educirala potrebni broj viskostručnih kadrova za potrebe početne i periodičke izobrazbe na puno radno vrijeme,ispunila i sve ostale uvjete za KVALITETNO provođenje izobrazbe, što između ostalog uvjetuje i visinu same obuke izobrazbe. 2. Smatramo neprihvatljivim da se u tako kratkom roku i u tako drastičnom postotku mijenja cijena izobrazbe jer se time dovodi u pitanje ekonomska opravdanost izobrazbe prema postavljenim uvjetima. 3. Činjenica da se najčešće radi sa malim grupama polaznika dodatno otežava uvjete poslovanja. Zato napominjemo da će ova predložena izmjena direktno utjecati i na visinu naknada plaća zaposlenih stručnih kadrova i da će po novim uvjetima biti gotovo nemoguće zadržati visokostručne kadrove u stalnom radnom odnosu. Ukoliko se visina naknade značajno smanji znači li to da će doći do značajnog smanjenja uvjeta za stjecanje periodičke izobrazbe? Zato se slažemo sa ostalim prijedlozima izloženim u komenarima da: Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od: - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta, - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika, - 1.500,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
10 Novak doo PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Bilo bi pogrešno osporavati pravo na povoljnije cijene usluga za sve pravne i fizičke osobe kojima je djelokrug poslovanja prijevoz dobara i putnika kada je riječ o obavljanju periodičke izobrazbe jer njima navedeno predstavlja sastavni dio smanjenih poslovnih ili osobnih troškova . Međutim , na drugoj strani su razni veći ili manji ovlašteni pružatelji usluga periodičke izobrazbe koji istovremeno moraju osigurati minimalne standarde u svojim sredinama , lokalno ili regionalno, a kako bi usluga bila ne samo dostupna sugrađanima već i ekonomski održiva-opravdana te kako bi se osigurao kontinuitet povremenog rada prema potrebi, pa čak i kada su u grupi nalazi manje od 10 ili čak 5 ili manje polaznika. Prije svega treba se osvrnuti na 2018.godine donesen Zakon o prijevozu u cestovnom prometu iz kojega proizilazi predmetni pravilnik, pa tako ovdje predložene izmjene kojima se na neki način devoluira vrijednost na zakonske odredbe kojima se uređuje kriterij stručne i kadrovske ekipiranosti. Predloženo drastično umanjenje ili usklađenje vrijednosti nastavnog sata obavezne izobrazbe za program u trajanju 35 sati znači "rušenje" satnice sa 42,86 kn/sat na 22,86/kn/sat, pa se postavlja pitanje na koji način i kako bi ovlašteni centri izvoditelji periodičke izobrazbe i prema kojim kriterijima mogli podnijeti troškove bruto plaća i naknada za obvezujuća 3 zaposlenika u punom radnom vremenu unutar 10-11-12 mjeseci rada , a unaprijed je poznato kako ne postoji dovoljan broj korisnika , posebno u manjim gradovima i mjestima. Predložena izmjena je moguća i izvodiva isključivo prema modelu povremenog angažiranja stručnog osoblja , logistike i resursa sukladno stvarnim potrebama posla , obzirom na prisutnost izrazite sezonski stvarne potražnje i potreba. U slučaju jedne grupe od 10 polaznika periodičke izobrazbe mjesečno odnosno tijekom 10 mjeseci obzirom na određenu satnicu po modulima za prijevoz tereta odnosno putnika , očekivani godišnji prihod iznosio bi occ 80.000 kn, ako je pretpostavka da godišnja bruto plaća po jednom stručnom zaposleniku iznosi occ 94.200 kn ( mjesečno prosjek 7.850 kn ) , sukladno okvirnim statističkim podatcima DSZ za 2018. godinu ,postavlja se pitanje na koji način bi poslužitelj usluge trebao pokriti troškove poslovanja za još minimalno 2 zaposlenika , obzirom da je broj polaznika nepoznat i konkretno tržište raspoređeno na više poslužitelja usluga. Iz zakonskih odredbi sada jasno proizilazi da je uvođenje uvjeta zapošljavanja kadrova bilo nepotrebno kao i stupnjevi dokazivanja stručnosti kroz diplome, odnosno interesno nametnuto , uz dodatan propust riješavanja tih pitanja putem prelaznih odredbi i završnih odredbi kojima bi se omogućio nesmetan nastavak rada nađenim u subjektima i njihovim stručnim zaposlenicima. Trebalo je jasno napraviti razliku primjene kriterija , uvjeta i standarda za postojeće poslužitelje usluga a i one koji će takovo ovlašćenje zatražiti, uz nepotrebno propisivanje zapošljavanja u punom fondu sati i još k tome na neodređeno radno vrijeme i minimalni broj stručnih osoba. Svakako je trebalo odrediti primjeren prelazni rok prilagodbe u trajanju od najmanje četiri (4) godine u svrhu ispunjenja uvjeta podizanja stručne spreme i ECTS bodova , odnosno stjecanje novo uvedenih pedagoških kompetencija , a što nije bilo u konačnom prijedlogu resornog ministarstva čime bi se ispunili uvjeti ograničavanja stečenih prava na rad ovlaštenim poslodavcima i stručnom osoblju. Radi se o uobičajenom prijalaznom razdoblju koje se zbog opravdanih razloga primjenjuje i prilikom donošenja drugih zakona. Npr. došlo je do diskriminatornog učinka primjenom iskustva u trajanju od najmanje jedne godine , umjesto čega se mogao primijeniti model dužeg radnog iskustva 3 ili 4 ili 5 godina za aktivno stručne osobe - ovlaštene predavače s licencama . Ispunjenje odredbi članka 11. zakona o punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme za stručno osoblje nije izvedivo bez primjene radno pravnog statusa odnosno izmjene ugovora o radu ili čak promjene pravne osobe poslodavca. Prilikom donošenja Zakona zatečenim Centrima za osposobljavanje , odnosno ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe za vozače za prijevoz tereta i putnika , dogodio se propust nepriznavanja stečenih prava na rad i djelatnost , odnosno predavačima koji izvode nastavu u određenim modulima , priznati iskustvo koje su stekli od osnutka centara od 2013.godine ( 5-6 godina ) kao i prethodno iskustvo koje su stekli kao licencirani predavači u izvođenju nastava za osposobljavanje kandidata za vozače C , CE, D kategorije kao i praktično iskustvo u upravljanju vozilima navedenih kategorija ili u osposobljavanju kandidata za navedene kategorije ili rad na poslovima organizacije u procesu prijevoza tereta odnosno putnika. Trenutni predavači s dugogodišnjim iskustvom koji su stekli licence za predavače po završetku studijskih programa , uredno verificirani s tadašnjim akademskim zvanjima, ovim Zakonom su stavljeni u inferioran diskriminirajući pložajjer su im te diplome i akademska zvanja odjednom postale nedostatne i većina stručnih licenciranih predavača mora ponovo na studije. Na taj je način potpuno izostao sustav primjene modela "meritokracije" te je njihov rad i dugogodišnje iskustvo na prijedlog pojedinaca -komentatora prilikom prošlogodišnjeg savjetovanja samo jednim stavkom u članku 11. pojednostavljeno rečeno - obezvrijeđeno. U većini članica EU takova administrativna barbijera ne postoji , priznata su stečena prava kao i diplome , bez stupnjevanja istih , te su kriteriji usmjereni isključivo na iskustvo i vještine poučavanja odnosno kvalitetnog prenošenja znanja i informacija polaznicima. Nadalje u većini država članica EU nije uvjetovan broj stručnih djelatnika , obavezno je najmanje jedna osoba, a prem obimu i broju polaznika centar organizira i veći broj predavača koji ne moraju biti u u stalnom radnom odnosu na puno radno vrijeme , omogućen je povremeni rad. Korišteni termin "stalni radni odnos na puno radno vrijeme" je nepoznanica za radno zakonodavstvo RH i EU. Sve navedeno , predlagatelj bi trebao imati u vidu , ukoliko želi kvalitetnu i svrsi shodnu izobrazbu vozača profesionalnih kategorija . Logično je da poslodavci prijevozničkih tvrtki kao i vozači pojedinci , uz povoljniju cijenu žele da vrijeme provedeno na predavanjima ima za cilj bolje educiranog vozača , dopune znanja i informacija u pravcu zakonske regulative , tehnoloških novina opremljenosti vozila, tehnološke opremljenosti odnosno suvremene cestovne infrastrukture , upoznavanje s radno pravnom regulativom , najčešća oboljenja vozača a što sve češće postaje razlog nastanka prometnih nesreća . Motivirati centre odnosno predavače - edukatore za njihovu dopunu znanja kako što bolje procijenili znanja koja je vozač - korisnik usluge stekao te potrebe prijevozničke tvrtke zavisno o vrsti prijevoza odnosno vozila i tome prilagoditi nastavu čime bi dodatno motivirao vozača a time shvatio što je svrha i cilj "sjedenja na nastavi". Uvriježeno je mišljenje da je vozač odnosno vožnja jednostavan proces - posao pa je tako i manje cijenjen , što naravno nije točno. Vozači , osim vještina upravljanja vozilom , moraju poznavati nove tehnologije u pravcu opremljenosti vozila , poznavati propise , predviđati za vrijeme vožnje eventualne opasnosti u ponašanju drugih sudionika i još mnogo drugoga , ukazuje da je vožnja zahtijevan i odgovoran posao. Konačno , vozači koji sudjeluju u međunarodnom cestovnom prijevozu su svakodnevni "ambasadori " naše države Hrvatske. Prijedlog: Pravilnik prihvatiti tek nakon izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu . S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
11 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Trebalo bi glasiti: Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18 i 98/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi........ i dalje se koristi "periodičkoj umjesto "periodičnoj" kako stoji u zakonu. Članak 10. stavak 7. zakona glasi: "Ministar pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka propisuje minimalnu cijenu osposobljavanja vozača za stjecanje početne kvalifikacije i periodične izobrazbe." U tom smislu u članku 26. osim stavka 6. potrebno je nomotehnički usuglasiti stavke 4. i 5. izmjenom pravilnika ili naknadnom izmjenama i dopunama zakona jer se u istima umjesto "cijena i osposobljavanje" koriste izrazi "naknada, provedba, tečaj i izobrazba." Nadalje, prilikom određivanja minimalnih cijena ili najmanjih naknada, odnosno usklađenja, poravnanja na više ili niže neophodno se rukovoditi činjenicom da najniža propoisana vrijednost ista mora biti adekvatna razini postavljenih uvjeta, odnosno mora biti opravdano prihvatljiva i ekonomski održiva pružateljima -izvoditeljima programa osposobljavanja / izobrazbe i korisnicima usluge (prijevoznicima i vozačima). Zakonom nisu odvojeni programi stjecanja početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe, odnosno ne postoji jasno razgraničenje na višu ili nižu razinu potrebnih resursa za odvojenu provedbu programa. Ukoliko se cijena usluge značajno skida za usluge periodične izobrazbe tada je nužno značajno smanjiti uvjete i istu od izvedbe programa znatno zahtjevnijeg stjecanja početnih kvalifikacija. Dovoljno je niža razina kriterija za ovlaštenja u svrhu periodičke izobrazbe, tada ona postaje dostupnija korisnicima usluge, a pružatelji nemaju potrebe raspolagati, poligonima, vozilima, a stručno osoblje - kadrovi se koriste prema zahtjevima povećane, smanjene ili izostanka potražnje na lokalnom ili regionalno području. Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri Članak 11. (1) Programe za stjecanjoge početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe vozača provode pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koje za to rješenjem ovlasti Ministarstvo. (2) Pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: centri za osposobljavanje vozača) mogu dobiti ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe ako imaju: a) nastavni plan (ako je propisan) i program za stjecanje početne kvalifikacije i periodične izobrazbe, kojim se utvrđuju nastavni sadržaji, plan provedbe izrađen sukladno minimalnim zahtjevima i sadržajima izobrazbe za početnu kvalifikaciju i provedbu periodične izobrazbe i propisan pravilnikom iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona b) stručne kadrove za provedbu kvalitetne izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom iz točke a) ovoga stavka, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije od kojih najmanje tri osobe u stalnom radnom odnosu na puno radno vrijeme c) u vlasništvu ili zakupu najmanje po jedno motorno vozilo kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE opremljeno za osposobljavanje d) najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju će se provoditi program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe pri čemu vozila moraju ispunjavati zahtjeve za ispitna vozila utvrđena posebnim propisima e) u vlasništvu ili zakupu uredski prostor za prijam kandidata, površine najmanje 8 m², propisno opremljenu učionicu za provedbu teorijskog dijela osposobljavanja za najmanje 20 kandidata, pri čemu se za svakog kandidata mora osigurati najmanje 1,5 m² radne površine, a za predavača najmanje 8 m² radne površine, u sjedištu centra za osposobljavanje vozača ili u dislociranom mjestu izvođenja nastave f) u vlasništvu ili zakupu nastavna sredstva i pomagala za izvođenje programa početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe, informatičku opremu i program za realizaciju teorijskog dijela osposobljavanja (računalo i projektor u učionici, »magičnu« ploču, ploču s listovima, pisala za ploče, sheme pojedinih sklopova vozila i/ili originalne ili umanjene modele sklopova vozila, analogni i digitalni tahograf te stručnu literaturu koja obuhvaća sva tematska područja utvrđena programom iz točke a) ovoga stavka, a koja je odobrena u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona) g) računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti i h) u vlasništvu ili zakupu prometno vježbalište, izvedeno sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt, beton) i propisno označeno, površine najmanje 1500 m² i dimenzija najmanje 25 m širine i 60 m duljine, na kojem je moguća provedba praktičnog dijela osposobljavanja. (3) Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje o davanju ovlaštenja za provedbu programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe centru za osposobljavanje vozača koji prestane ispunjavati uvjete iz stavka 2. ovoga članka ili ako stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe ne provodi u skladu s ovim Zakonom i podzakonskim aktima. (4) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. (5) Ispitni centri provode teorijski i praktični ispit za stjecanje početne kvalifikacije iz članka 7. ovoga Zakona i izdaju odgovarajuću potvrdu o stečenoj stručnoj osposobljenosti (SSO). Ispitne centre osnivaju Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski autoklub i druge pravne osobe. (6) Ministar pravilnikom iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona propisuje najvišu cijenu polaganja ispita za stjecanje početne kvalifikacije vozača u ispitnim centrima, osim kada se ispit polaže sukladno odredbama članka 7. stavka 3. ovoga Zakona. (7) Na osnivanje ispitnih centara odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka. (8) Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri dužni su obavljati povjerene im poslove u skladu s izdanim rješenjem, ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. (9) Rješenja o davanju ovlasti za obavljanje poslova centra za osposobljavanje vozača i ispitnog centra upisuju se u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika. (10) Srednje škole koje redovito provode nastavne planove i programe za stjecanje srednje stručne spreme u zanimanju »vozač motornih vozila« i koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom imaju status ispitnog centra i obavljaju poslove sukladno odredbama stavka 5. ovoga članka. (11) Ministar pravilnikom iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona propisuje način osnivanja i rada ispitnih centara i način provedbe ispita iz članka 7. stavaka 2., 4. i 7. ovoga Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
12 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. Ne mogu prihvatiti ovaj prijedlog. Naime nakon propisanih kadrovskih i drugih odredbi kojima su se Centri koji obavljaju periodičku izobrazbu vozača trebali prilagoditi do 12.05.2019. te samo nakon cca 6 mjeseci, ponovno imamo prijedlog izmjena i to samo dio koji se tiče cijena. Smatram da prijedlog nije ekonomski održiv za Centre uz propisane kadrove. Predlažem da cijene ostanu prema trenutno važećem pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
13 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. Pitanje PDV? Prijedlog treba dodatno razmotriti i uskladiti sa Ministarstvom financija - Poreznom upravom kao bi se izbjegla različita tumačenja. Problem ovako predložene izmjene pravilnika otvara pitanje obračunavanja ili neobračunavanja PDV treba biti jednako tretirano kod početne i periodične izobrazbe odnosno provedbe ispita, a jednako i prema svim subjektima pružateljima usluge iz djelatnosti prema NKD šifra 85.--. Sadržaj važećeg pravilnika usmjerava izvršitelje i korisnike obrazovanja/prekvalifikacije/ispita/izobrazbe kako se na navedene usluge ne obračunava PDV, a predloženom izmjenom radi se izuzeće kojim se na usluge periodične izobrazbe isti mora obračunati, pa ukoliko je tome tako onda su to dužni činiti ili ne činiti svi subjekti, osim onih koji iskazuju prihode do 300 tisuća kuna u promatranom razdoblju. Ukoliko se se PDV ne bi obračunavao isključena su sva izuzeća, nema razllike između pružatelja usluga bez obzira na pravni status i osnivačku strukutu, bez obzira na veličinu, a korisinici (prijevoznici i profesionalni vozači) biraju pružatlja usluge prema porezno jednakim kriterijma, nezavisno da li se radi o priznatim troškovima poslovanja. U tom smislu krajnji korisnici profesionalnci vozači B2C koji samostalno financiraju svoje školovanje i nemju pravo odbitka pretporeza nisu u podređenom položaju. U svrhu pojašnjenja, odnosno izbjegavanja donošenja takve "hibridne" i nelogične odredbe, treba napomenuti kako je na slično pitanje/prijedlog jednog komentara prilikom ranijeg e-savjetovanja javno objavljen odgovor. Prijedlog: uskladiti sve članke s zahtjevima tržišne utakmice jer „neki“ ne plaćaju PDV na svoje usluge. Primljeno na znanje -pitanje PDV-a i njegovog plaćanja je predmet drugih propisa. Ministarstvo je takvim odgovorom uputilo na propise koji uređuju ta pitanja, odnosno na sadržaj Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, a koji je usklađen sa EU Direktvom o PDV. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
14 HGK PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. Udruženje autoškola HGK ne podržava snižavanje visine propisanih minimalnih naknada za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača te predlaže zadržavanje visine navedenih naknada kako su propisane u članku 26. stavak 6. sada važećeg Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača. Nadalje, u Prijedlogu izmjena upozoravamo na vjerojatnu pogrešku u dijelu teksta vezano za napomene o PDV-u gdje se iza brojčanog iznosa naknada navodi izraz „bez PDV-a“ što je nepotrebno uzevši u obzir odredbe stavka 4. i 5. članka 26. važećeg Pravilnika gdje isto nije navedeno. Pravne i fizičke osobe - obrtnici, koje su ovlaštene provoditi programe periodičke izobrazbe vozača rješenjem nadležnog Ministarstva (u daljnjem tekstu: centri za osposobljavanje vozača), morale su se uskladiti sukladno članku 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18.). Najkompleksnije usklađivanje bilo je po pitanju propisanih stručnih kadrova koje se moralo izvršiti u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu tj. do 12. svibnja 2019. godine. Do navedenog datuma centri za osposobljavanje vozača, morali su zaposliti i eventualno obrazovati stručne kadrove za provedbu izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama, koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije od kojih najmanje tri osobe u stalnom radnom odnosu na puno radno vrijeme. Udruženje autoškola mišljenja je kako je nedopustivo, neodgovorno i neodrživo nakon samo šest mjeseci od usklađivanja po pitanju zapošljavanja stručnih kadrova u centru za osposobljavanje vozača, mijenjati temeljne ekonomske uvjete, tj. minimalnu visinu naknada za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača, koje su propisane Pravilnikom o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 50/18.). Ovako mijenjanje uvjeta poslovanja u kratkom vremenskom periodu proizvodi direktnu štetu poduzetnicima - centrima za osposobljavanje vozača te ih dovodi u pravnu i ekonomsku nesigurnost. Udruženje je mišljenja kako su sada važeće minimalne cijene naknada za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača tržišno realne čime se i nadležno Ministarstvo vodilo prilikom utvrđivanja navadenog iznosa 2018. godine. Okolnosti na tržištu davatelja i korisnika predmetne usluge od stupanja na snagu važećeg Pravilnika nisu ni na koji način promijenile, a da bi iziskivale predložene izmjene. Postavlja se pitanje obrazloženja predloženih izmjena, koje nije navedeno pa je nejasno koji je razlog za isto. Uz sve poteškoće koje poduzetnici ionako prolaze u svom poslovanju, država ne bi smjela svojim ishitrenim ili eventualno mjerama predloženim od strane jednih poduzetnika, otežavati poslovanje drugim poduzetnicima. Smanjivanje propisanih minimalnih naknada dovelo bi vjerojatno do smanjenja cijena naknada od strane pojedinih centara za osposobljavanje, što će dovesti do smanjivanja plaća djelatnicima u privatnom sektoru, potaknuti nelojalnu konkurenciju i posljedično dovesti do pada standarda osposobljavanja. Dodatno, valja napomenuti da su privatni centri za osposobljavanje vozača već sada u nepovoljnom položaju na tržištu predmetnih usluga u odnosu na centre koji posluju u okviru javnih ustanova (strukovnih škola i sl.), koje se financiraju iz javnog proračuna (djelatnici, prostor, oprema i sl.) i koji su zahvaljujući pritisku štrajka dobili povećanje plaća i materijalnih prava koja su značajno veća od povećanja gospodarskog rasta. Nadalje, manje naknade znače i manji iznos PDV-a za državni proračun. Slijedom svega navedenog, mišljenje Udruženja autoškola HGK je da članak 26. Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 50/18.) ne treba mijenjati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
15 Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. 1. Polaznik programa paeriodičke izobrazbe mora jednom u 5 godina slušati 35 sati tečaja izobrazbe za jednu kategoriju prijevoza (odnosno, 48 sati izobrazbe ako ide za obje kategorije - i prijevoz putnika i prijevoz tereta), uz pripremljene predavače, opremu i prostor koji je propisan Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18). S jedne strane, od centra za izobrazbu se traži vrhunska kvaliteta i ulaganje u kadrove, a s druge se strane određuje cijena ispod svake razine. 800 kn po polazniku za 35 sati predavanja ispada svota od 22,86 kn neto po satu. Uzmimo da bruto cijena sata profesora (poveznica na prosječnu bruto satnicu profesora srednje škole, u čiju razinu pripada osposobljavanje) iznosi oko 55 kn, znači - trošak 55 kn po satu samo za predavača, ne računajući administrativno osoblje, materijalne troškove, materijal za predavanja, projektor, prostor.. Ako je cilj ovog ministarstva kvaliteta i obrazovanje vozača u cilju povećanja sigurnosti prometa, samo za pokrivanje osnovnih troškova potrebno je minimalno 10 polaznika u jednoj grupi. Da bi centar pokrio osnovne troškove, u jednoj izobrazbi trebaju sudjelovati najmanje deset profesionalnih vozača koji su najčešće 6 i pol dana tjedno u kamionu na putu, a istovremeno trebaju 5-6 dana biti na cjelodnevnoj nastavi. Smanjenje minimalne cijene će sasvim sigurno dovesti do smanjenja kvalitete edukacije upravo te ciljane skupine – skupine koja prevozi vrijedni teret i mnogobrojne putnike tijekom tih 5 godina. 2. Ukoliko je cilj ove izmjene smanjenje troška onog manjeg dijela poslodavaca koji financiraju ovaj trošak školovanja, podsjećamo na Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, kojim poslodavci uz redovan trošak, sve troškove vezane za izobrazbu djelatnika mogu koristiti kao umanjenje dobiti prilikom izrade PD obrasca. Korisnici ovih potpora su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu roba i usluga (dakle i d.o.o. i obrtnici), te im se prilikom obračuna poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti za ovo obrazovanje (s obzirom da se radi o općem obrazovanju) umanjuje osnovica za obračun poreza za 60% svih troškova vezanih uz izobrazbu. Dakle, izdvajanje, odnosno trošak od 1500 kn, se još jednom obračunava prilikom izrade prijave godišnjeg poreza kao umanjenje dobiti u iznosu od 900 kn. Ulaganje u radnike poslodavcu može donijeti samo korist, a nikako trošak. 3. Ako je prethodni pravilnik podrazumijevao bruto cijenu od 1.500 kn, PDV bi iznosio 300 kn cijene (odnosno ako je 1.500 + PDV, onda bi svota PDV-a iznosila i više, 375 kn). Prijedlogom pravilnika od 800 kn + PDV smanjuje se iznos PDV-a za gotovo duplo, a time i priljev tih sredstava u državni proračun. Uzmimo u obzir da je postojala "odgoda", odnosno, profesionalni vozači nisu morali imati upisan KOD 95 u vozačke do 01. srpnja 2015. godine, možemo očekivati da tek sad dolazi najveći val izobrazbe profesionalnih vozača. U tom trenu, kada Ministarstvo, odnosno Državni proračun, može očekivati najveći iznos prihoda od ove izobrazbe, jer se radi o 5-godišnjem ciklusu, a najveći dio vozača je čekao krajnje rokove, ide se na drastično smanjenje cijene, odnosno drastično smanjenje očekivanih prihoda Državnog proračuna. Može li Državni proračun sebi priuštiti izostanak ovog prihoda? 4. Ovom je izmjenom predloženo smanjenje cijene, i uređenje minimalne cijene programa periodičke izobrazbe vozača (stavak 6 članka 26). Stavak 4 i 5 istog članka, a koji se odnose na program stjecanja početnih kvalifikacija, kao i članak 16. istog pravilnika koji se odnosi na cijenu ispita, i dalju ostaje nedorečeni u smislu poreznog tretmana vezanog uz PDV. Tako ustanove i tvrtke koje su izvan sustava PDV-a moraju obračunavati 1.000kn kao najmanju cijenu, dok tvrtke koje su u sustavu PDV-a reklamiraju cijenu od 800 kn bez PDV-a. Posebno je ovo važno u sustavu javnih nabave gdje su centri koji ne obračunavaju PDV u nepovoljnom položaju u odnosu na one koji jesu u sustavu PDV-a. 5. I posljednje: Trenutno na popisu Ministarstva prometa postoji 52 centra za preiodičku izobrazbu vozača. Nitko nije provjerio da li ti centri za izobrazbu još uvijek ispunjavaju uvjete prema novom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. godine (NN NN 41/2018). Stoga smatramo da, umjesto izmjene Pravilnika u smislu smanjenja cijene obrazovanja treba izmijeniti pravilnik i zakon i insistirati na kvaliteti i održavanju minimalnih uvjeta i provođenja kvalitetnog programa izobrazbe. Jer obrazovan vozač znači i manje troška za poslodavca (eko vožnja i manja potrošnja goriva, plaćanje manje kazni), ali i sigurniji promet na cestama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
16 Novak doo PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. O Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača ,o prijedlogu članak 26.stavak 6.prihvatiti tek nakon izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu . Predlagatelju želimo skrenuti pozornost da je EK 2016. protiv Republike Hrvatske pokrenula pred-sudski postupak jer nije uskladila svoje zakonodavstvo s EU posebno člancima 14.i 15. Direktive 2006/123/EZ odnosno povrede prava iz Direktive o uslugama iz 2006. zbog određivanja najniže tarife u procesu osposobljavanja kandidata za vozače te određivanje najmanjeg broja zaposlenika . S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
17 Auto škola Hajduk d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. U ime naše tvrtke koja izvodi periodičku izobrazbu vozača predlažemo brisati prijedlog naveden u članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača. Naša tvrtka se uskladila s zakonskim uvjetima i zaposlila propisan broj stručnih kadrova za provedbu izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama, te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije od kojih najmanje tri osobe u stalnom radnom odnosu na puno radno vrijeme. Sa svima smo zaključili ugovore o radu temeljem kalkulacije cijene sukladno članku 26. stvak 6. Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18.). Smatramo neodgovorno od strane zakonodavca mijenjati ekonomske uvjete, tj. visinu naknade za ovako veliki postotak, i to nakon samo šest mjeseci od usklađivanja po ovom složenom pitanju kao što su stručni kadrovi za provedbu periodičke izobrazbe vozača. U slučaju smanjenja naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača, biti ćemo prisiljeni ponuditi umanjenu plaću stručnim kadrovima. Istodobno nastavnicima u državnim školskim ustanovama se plaće povećavaju, temeljem pritisku štrajka i prijetnjama drugim štrajkovima. Zaboravljamo tko puni državni proračun. Također, ukazujemo na pogrešno napisan prijedlog, glede PDV-a u članku 1. stavak 6. Ptavilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača, jer bi trebalo pisati: „U Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 50/18.) u članku 26. stavak 6. mijenja se i glasi: „(6) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od: - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta, - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika, - 1.500,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
18 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. Predlažem nevedeni prijedlog iz članka 1. brisati iz razloga što ste Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisali da centri koji vrše periodičku izobrazbu vozača moraju imati tri zaposlene stručne osobe sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama i s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije. Stoga je neopravdano dovoditi i centre za osposobljavanje u ovakvu situaciju, a i stručne zaposlenike, da nakon usklađivanja sa zakonom, mijenjate osnovne ekonomske postavke sustava. Gotovo je nemoguće financirati (najmanje) tri stručnjaka s predloženom cijenom. U Vašem prijedlogu ukazujem na pogrešku, vezanu za PDV u članku 1., a koji bi trebao glasiti: „U Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 50/18.) u članku 26. stavak 6. mijenja se i glasi: „(6) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od: - 1.000,00 kuna bez za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta, - 1.000,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika, - 1.500,00 kuna za tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika.“, jer ne može biti naveden tekst „bez PDV-a“, a kako je uostalom već propisano i u Pravilniku o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača u čl. 26. stavak 4. i 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.
19 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, Članak 1. Izmjene pravilnika su nepotpune i nejasne, te je iste nužno uskladiti sa Ministarstvom financija u svrhu jasnog i nedvojbenog tumačenja kako različiti pružatelji usluga, krajnji korisnici i pravne osobe naručitelji tečaja ne bi bili dovedeni u različiti položaj u odnosu na porezne obveze i kako bi se postigla jednakost u odnosu na fiskalna pravila, odnosno kako pravne osobe porezni obveznici na otvorenom tržištu lošijim poreznim statusom ne bi bili stavljeni u nepovoljan položaj u odnosu na pružatelje usluga proračunske korisnike koji putem izvođenja programa i tečaja obrazovanja odraslih posluju izvan sustava PDV. Članak 16. pravilnika glasi, nema podataka o iskazivanju PDV, te nije predmet izmjena Odluku o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača donosi ispitni centar, pri čemu naknada za polaganje ispita ne može biti viša od 1.000,00 kuna kada se ispit sastoji samo od teorijskog dijela, od 2.000,00 kuna kada se ispit sastoji samo od praktičnog dijela odnosno 3.000,00 kuna kada se ispit sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Članak 26. stavak 4.,5. i 6. sada glase, nema podataka o iskazivanju PDV, a predmet izmjena uz snižavanje cijena i unosa podataka o PDV je isključivo stavak 6. iako je periodička izobrazba sastavni dio u smislu obvezno refreshementa. (4) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja za stjecanja početne kvalifikacije na način iz članka 7. stavka 2. Zakona donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od 7.500,00 kuna. (5) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja za stjecanja početne kvalifikacije na način iz članka 7. stavka 4. Zakona donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od 5.000,00 kuna. (6) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od: – 1.500,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta, – 1.500,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika, – 2.250,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika. Ne ulazeći na opravdanost propisivanja i končano utvrđeni iznos mimalne naknade treba brisati "bez pdv" koje je jednostavnije i primjerenije, ili u protivnom nomotehički uskladiti ispravkom cijena i dodavanjem "bez pdv" u stavku 4. i stavku 5. istoga članka koji se odnosi na stjecanje početnih kvalifikacija odnosno prekvalifikacija, te nastavno isto postupiti u članku 16. kojim se uređuje minimalna naknada za provedbu ispita, uz napomenu kako treba voditi računa ne samo o minimalnim paušalnim naknadama vrijednosti prosjećne satnice koja se dobije djeljenjem propisane minimalne naknade prema propisanim satima za tečajeve ili ispite, te je nužno omogućiti privremeni i povremeni rad ili rad u nepunom ili dopunskom radnom vremenu zbog usklađenja sa stvarnim potrebama. Prijedlog izmjena vrijednosti naknade za tečaj periodičke (ili periodične) izobrazbene odnosi se samo na vrijednost već se i jasno iskazuje kako se radi o iznosu bez PDV, pa je potrebno utvrditi da li se navedeno odnosi jednako na sve centre za osposobljavanje bez obzira na pravni status (javne ili privatne srednje škole, ustanove i učilišta, obrte ili trgovačka društva), kako bi se propisani tečaj izvodio kroz poslovanje prema jednakim uvjetima za sve izvršitelje, ali i korisnike usluga tečaja po modelima B2B i B2C, odnosno bez razlike da li isti koriste pravo obračunskog odbitka PDV. Nije jasno da li predlagatelj želi , odnosno da li je resorno ministarstvo kao predlagatelj ovlašeno raditi izmjene uz distinkciju između naknade za usluge ispita iz početnih kvalifikacija (članak 16.), te naknade za usluge tečaja stjecanja početnih kvalifikacija koje svi pružatelji usluga bez obzira na pravni status i bez izuzeća obavljaju bez obveze obračunavanja PDV (članak 26. stavci 4. i 5.) , dok se na naknada za provedbu tečaja periodičke izobrazbe svakako obavlja uz obračun PDV, nezavisno od statusa pravnih osoba pružatelja usluge, osim oni pravnih osoba koje su toga oslobođene ukoliko ne iskazuju prihode iznad 300 tisuća kuna. Iz prijedloga pravilnika proizlazi kako su naknade za ispite i tečajeve početnih kvalifikacija izuzete iz obračuna PDV, a naknade za tečajeve periodičke izobrazbe su predmet obračuna PDV, iako se radi o usko povezanim, odnosno nastavnim uslugama, a u članku 39. Zakona o PDV između ostaloga stoji: X. OSLOBOĐENJA OD PDV-a 1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa (1) PDV-a je oslobođeno: i) obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve, Ne ulazeći u meritum opravdanosti i kalkulativnih elemenata prijedloga snižavanja iznosa minimalne naknade za 53% u odnosu na postojeću svakako treba obrazložiti kalkulativnim elementima koje će potvrditi ekonomsku opravdanost i održivost prijedloga takvog smanjenja ili stjecanja extra prihoda ili dobiti u odnosu na postojeće minimale naknade. Takvo sniženje naknade nužno mora biti praćeno skorašnjim izmjenama i dopunama u ZPCP kojima će se prije svega kriteriji broja i uvjeti rada stručnog osoblja biti racionalzirani prije svega ukidanjem punog radnog vremena sa dopuštenim honorarnim ili dopunskim radom stručnog osoblja i kojim će se oduzeto pravo rada priznati odnosno vratiti iskusnim ovlaštenim predavačima propisa u autoškolama, istovjetno kao što je to pravo priznato ovlaštenim licenciranim ispitivačima u ispitnim centrima. Hvala na pažnji. Pretpostavka je kako ministarstvo pozitivno reagira na legitimne zahtjeve prijevoznika i profesionalnih vozača putem značajne administrativne korekcije naknade, no tako nešto mora biti povezano sa smanjenjem ili ukidanjem nepotrebnog, birokrtsko-administrativnog i neprovedibog opterećenja iz radno pravnih i stručnih kriterija, te uređivanjem minimalnog broja stručnog osoblja prema centrima za osposobljavanje, posebno onima koji su donošenjem prošlogodišnjih propisa aktivno pružali usluge, odnosno kojima nisu priznata stečena prava, nisu izuzeti niti im je omogućen racionalno prihvatljiv rok za usklađivanje. Dio pravnih osoba koje su ispunjavale i planirale otvoriti aktivnost početne i poeridičke izobrazbe odustao je nakon uvedenih administrativnih prepreka i ograničenja kod zapošljavanja stručnog osoblja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme obzirom da se radi o nametnutoj i neracionalnoj odredbi prekapacitiranosti u odnosu na stvarne tržišne potrebe prema stvarnoj utrošku satnice. Logika takvog postupanja vjerovatno vodi u snižavanje i racionalizaciju kriterija u članku 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kroz izmjene i dopune predviđene za prvo tromjesećje 2020. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i novog Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača sve navedeno će biti razmotreno.