Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Nacrt Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Stupanje na snagu , Članak 9. Vremensko razdoblje od službenog zakonodavnog prijedloga do same izmjene Zakona bilo je izuzetno kratko. Sam Zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2020. Prateća Uredba planirano stupa na snagu 1. ožujka 2020, a Vlada je prvi službeni nacrt objavila 15. veljače 2020. Riječ je o izrazito kratkim rokovima s obzirom na utjecaj koji će izmjene imati na potrošače, proizvođače, distributere, maloprodajne trgovine i porezne vlasti. S obzirom da su Zakonom propisane izmjene koje će imati značajan utjecaj na sveobuhvatno poslovanje industrije, cjelokupni proces komuniciranja industrije s državnim institucijama trebao je biti duži. Ovaj način donošenja i komuniciranja značajnih zakonodavnih izmjena predstavnicima industrije bezalkoholnih pića dovodi u pitanje mogućnost planiranja i predviđanja poslovanja za tekuću godinu. Cjelokupna situacija ima negativan učinak na opće poslovno okuženje, budući da narušava princip poslovne predvidivosti. Nužno je voditi računa o pravovremenoj prilagodbi poslovnih subjekata na koje utječe promjena zakonodavstva, posebice ako se radi o izmjenama koje uključuju veće financijsko opterećenje. Poslovnim subjektima potrebno je omogućiti dostatno vrijeme za uvođenje promjena u svoje poslovne planove i budžete. AmCham predlaže odgodu stupanja na snagu Uredbe od 1. siječnja 2021. kako bi se osigurala predvidivost poslovnog okruženja. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
2 HGK Stupanje na snagu , Članak 9. HGK predlaže stupanje na snagu ove Uredbe odgoditi do 1. siječnja 2021. godine. Smatramo da je nužno proizvođačima omogućiti razumno razdoblje prilagodbe, a ako Uredba stupi na snagu s predloženim danom, poduzetnici neće imati vremena prilagoditi svoje financijsko-knjigovodstvene informacijske sustave izmjeni izračuna i obračuna ovog posebnog poreza. Naime, većina velikih poduzetnika koristi informacijske sustave koji se ne mogu „preko noći“ prilagoditi novim načinima obračuna, pogotovo u ovakvom slučaju kada se uz fiksnu obvezu plaćanja posebnog poreza, dodaje još i varijabilni, što znači velike i ozbiljne zahvate u sustavu koji mogu trajati i više mjeseci. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
3 STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Stupanje na snagu , Članak 9. STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Prijedlog promjene na čl. 9 / stupanje na snagu 01/03/2020 Budući da porezne stope (kao najbitniji čimbenik) nisu definirane Zakonom o izmjenama i dopuni zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića NN 121/2019, već su tek definirane Uredbom kojom će se iste i provoditi, smatramo da je neophodno vrijeme prilagodbe minimum do 01/09/2020, kako bi mogli u razumnom roku operativno uskladiti poslovne procese. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
4 GIUPPH Stupanje na snagu , Članak 9. GIUPPH predlaže slijedeće: Članak 9. mijenja se i glasi: „Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama. Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.“ Objašnjenje. Navedena promjena se predlaže zbog činjenice da je potrebno vrijeme za prilagodbu industrije na nove uvjete poslovanja i novu visinu posebnog poreza. Imajući u vidu teško gospodarsko stanje izazvano kako unutarnjim tako i vanjskim čimbenicima smatramo nužnim prolognirati primjenu Uredbe. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
5 Orbico d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera, Članak 5. Orbico d.o.o. predlaže ukidanje predloženog poreza na kofein i poreza na taurin iz razloga jer smatra da planirani dodatni porezi na gotove napitke s kofeinom i taurinom dovode do diskriminacije tih proizvoda u odnosu na druge proizvode koji također sadrže kofein i taurin. Oporezivanje kofeina i taurina je proizvoljno Propis ne objašnjava zašto bi gotovi napici s kofeinom i taurinom trebali biti posebno oporezivani. Kofein i taurin nisu kalorične hranjive tvari, te ne utječu na pretilost ni kalorijsku vrijednost hrane i napitaka. Uključivanje tih tvari u okvir “poreza na šećer”, kojem su ciljevi javnozdravstveni, prvenstveno smanjenje pretilosti među djecom te bolesti koje uzrokuje pretjeran unos šećera, nije u skladu s navedenim objašnjenjem za uvođenje mjera oporezivanja. Kofein se pojavljuje u nizu različitih kategorija proizvoda prisutnih u svakodnevnoj prehrani Hrvata, poput kave, čaja, bezalkoholnih pića, kola, čokolade, keksa i sličnog. Ne postoji razlog za izdvajanje određenih izvora kofeina u prehrani, a ne uključivanje drugih izvora - osobito kada se radi o oporezivanju budući da kofein iz tih drugih izvora neće biti oporezivan te neće doprinijeti državnim prihodima. Postoji jasan znanstveni konsenzus da je kofein u napicima siguran za konzumaciju, te stoga ne bi trebao biti predmet oporezivanja Nadalje, neupitna je sigurnost ovih tvari kada se koriste kao sastojci u hrani i napicima. Postoji jasan i dugogodišnji znanstveni konsenzus među vodećim zdravstvenim stručnjacima u Europi i izvan nje da su kofein i taurin sigurni za konzumaciju. Na primjer, sigurnost kofeina i taurina dosad su procijenile i potvrdile europske institucije za procjenu rizika te mnoge druge zdravstvene ustanove diljem svijeta. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) potvrđuje sigurnost kofeina iz svih prehrambenih izvora, kao i sigurnost moguće interakcije kofeina i drugih sastojaka tipičnih za energetska pića, uključujući taurin. Te su nalaze Europske agencije za sigurnost hrane nedavno potvrdile i Švedska nacionalna agencija za hranu te Norveška agencija za sigurnost hrane. Imajući ovaj znanstveni konsenzus na umu, smatramo da ne postoji znanstveno opravdanje za uključivanje kofeina i taurina u okvir predloženog oporezivanja, kojem je glavni cilj smanjenje pretilosti. Oporezivanje kofeina i taurina je diskriminacijsko prema energetskim napicima Smatramo da bi predviđeni porez na kofein za pića koja sadržavaju više od 150 mg/l kofeina mogao prouzročiti diskriminacijski učinak prema gotovim pićima koja sadržavaju kofein, te bi mogao dovesti do nepravednih tržišnih poremećaja i anti-kompetitivne prakse. Razlog je tome što trenutačni nacrt uredbe isključuje pića u kojima je kofein dodan samo kao aroma. Znanost takvu razliku ne podržava. Bez obzira na to koristi li se kofein kao aroma ili ne, sva pića sadržavaju isti sastojak. Nadalje, veća količina bezalkoholnog napitka koji sadržava kofein kao aromu može sadržavati istu stvarnu količinu kofeina kao manja količina energetskog napitka veće koncentracije. Na primjer, popije li potrošač dvije limenke napitka od kole od 330 ml s 15 mg kofeina na 100 ml, unijet će više kofeina nego da popije 250 ml energetskog napitka (kola sadrži 100 mg kofeina, a energetski napitak 80 mg). Stoga smatramo da trenutačni propis diskriminira gotove napitke s različitim udjelom tog istog kofeina, što znanstveno nije opravdano te je, posljedično tomu, u suprotnosti sa zdravstvenim ciljevima zakonodavca. Također, na taj se način potrošače potiče da piju veće količine pića s koncentracijom kofeina ispod 150 mg/l kako bi se postigao isti funkcionalni učinak, što će rezultirati većim unosom šećera za pića koja istovremeno sadrže šećer, a što je u suprotnosti s navedenim zdravstvenim ciljevima zakona. Kao što je već spomenuto, porez se ne odnosi na izvore kofeina koji nisu pića, poput čokolada, što je također diskriminacija. Smatra li Vlada da unos kofeina treba ograničiti uvođenjem poreza na taj sastojak, porez bi se trebao odnositi na sve proizvode koji sadrže kofein, bez obzira na količinu kofeina u proizvodu. Predviđeni porez na taurin također diskriminira gotova pića koja sadrže taj sastojak te bi doveo do nepravednih tržišnih poremećaja i anti-kompetitivne prakse budući da trenutačni porezni zakon osigurava izuzeće hrane, mlijeka, vrhnja ili sirutke koji sadrže taurin, ali ne i napitaka (CN 2202). Smatra li Vlada da unos taurina treba ograničiti uvođenjem poreza na taj sastojak, porez bi se trebao odnositi na sve proizvode koji sadrže taurin. Stoga trenutačno posebno oporezivanje gotovih pića nije znanstveno opravdano. Oporezivanje kofeina i taurina je nerazmjerno Orbico je zabrinut jer nije objašnjeno zašto bi samo kofein u količini većoj od 150 mg/l trebao biti predmetom posebnog oporezivanja. Svaki poseban porez na pića s kofeinom u kojem je porezna stopa veća od relevantnog poreza na šećer, ne samo da je proizvoljan, nego je i nerazmjeran. Nadalje, trenutačno predložena porezna stopa na pića koja sadrže taurin krajnje je nerazmjerna. Veća je 3,3 puta od najvišeg poreza na šećer (200 kn/hl naspram 60 kn/hl), ponovno bez argumenta koji bi opravdao ovakav nerazmjer. Osim toga, postoje učinkovitije mjere te mjere koje se temelje na dokazima koje bi se mogle usvojiti s ciljem regulacije konzumacije pića s aktivnim sastojcima. Na primjer, 2019. godine Norveška agencija za sigurnost hrane predložila je da bi uvođenje ograničenja pojedinačne porcije gotovih pića s aktivnim sastojcima moglo biti “učinkovita mjera” te da bi agencija mogla provesti procjenu uvođenja zakonske odredbe u vezi s pojedinačnom porcijom. Za razliku od oporezivanja, ovakve bi intervencije mogle predstavljati pristup utemeljen na dokazima kojim bi se regulirao unos aktivnih sastojaka putem gotovih pića, ukoliko se Vlada Republike Hrvatske želi fokusirati na te sastojke u prehrani nacije. I na kraju, budući da se model oporezivanja temelji na graničnim vrijednostima kalorijskog sadržaja, dodatno oporezivanje kofeina iznad 150 mg/l i taurina u pićima nepotrebno je, te logički nije dosljedno s predloženim mehanizmom ubiranja poreza. Međutim, želi li Ministarstvo financija Republike Hrvatske nastaviti s predloženim mjerama usprkos ovim očitim zakonskim spornostima, barem bi prijelazno razdoblje, u kojem će se industrija pripremiti i ažurirati poslovne planove, trebalo produljiti do 1. siječnja 2021. godine. 1. Rasprava Europske agencije za sigurnost hrane o dijetalnim proizvodima, prehrani i alergijama, 2015., znanstveno mišljenje o sigurnosti kofeina. EFSA Journal 2015.;13(5):4102, str. 120; Rasprava Europske agencije za sigurnost hrane o dodacima hrani i hranjivim izvorima dodanim hrani, 2009., znanstveno mišljenje o upotrebi taurina kao sastavnog dijela energetskih pića. EFSA Journal 2009; 935, 1-31. 2.Izvještaj Livsmedelsverketa, ‘Preventivne mjere kako bi se smanjila potrošnja energetskih pića / kofeina među djecom i adolescentima’, prosinac 2018., D br. 2018/00523. 3. Izvještaj Mattisyneta, ‘Preporuke Norveške agencija za sigurnost hrane – različite mjere za zaštitu djece i adolescenata od pretjeranog unosa energetskih pića i kofeina’, veljača 2019., 2018/93660. 4.Izvještaj Mattisyneta, ‘Preporuke Norveške agencije za sigurnost hrane – različite mjere za zaštitu djece i adolescenata od pretjeranog unosa energetskih napitaka i kofeina’, veljača 2019., 2018/93660. Primljeno na znanje Primjedbe odnosno komentari se uglavnom ne odnose na predmet uređenja ovoga propisa, nego u pretežitoj mjeri Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića temeljem kojega se donosi predmetna Uredba te se ne prihvaćaju. Vezano za stupanje na snagu Uredbe, korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme, a primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
6 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Stupanje na snagu , Članak 9. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića stupio je na snagu 1.1.2020., a sama Uredba koja je najznačajnija jer sadrži sastavnice temeljem kojih će se obračunavati porez dana je na savjetovanje 15.2.2020. koje traje 15 dana, što znači da istekom savjetovanja s javnošću Uredba stupa na snagu. Dakle, poduzetnici su suočeni s time da svoje poslovanje, informatičke sustave te cjelokupni operativni dio provedbe poreza moraju organizirati u roku od nekoliko dana dok još traje savjetovanje, što nije realno moguće niti izvedivo. Slijedom navedenog, predlažemo da Uredba stupi na snagu najranije 1. listopada 2020., kako bi se poduzetnici mogli u razumnom roku prilagoditi novom sustavu oporezivanja kako je i navedeno u samom obtazloženju vezanom za rok savjetovanja za Nacrt Uredbe. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
7 PPD Croatia d.o.o. NACRT UREDBE O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, Stupanje na snagu Predlažemo odgodu stupanja na snagu Uredbe sa 01.03.2020 na 01.04.2020 iz istih razloga kako je to detaljno obrazloženo u komentaru društva JAMNICA plus d.o.o. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
8 RAUCH Croatia d.o.o. Stupanje na snagu , Članak 9. Savjetovanje otvoreno do 29.2.2020. subota, stupa na snagu 1.3.2020. nedjelja. Predlažem odgoditi primjenu tako da se informatički sustavi poduzetnika stignu na vrijeme uskladiti s promjenama u propisima. Hvala. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
9 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na kavu , Članak 2. Što je X/20? Koje su to NN i što je u njima obajvljeno? Primljeno na znanje Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića raspravljen je u Hrvatskom saboru 6.veljače 2020. i donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020.
10 JAMNICA plus d.o.o. NACRT UREDBE O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, Stupanje na snagu U odnosu na Nacrt uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića, predlažemo odgodu primjene Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (dalje u tekstu: Uredba). Budući da je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine, br. 121/19, dalje u tekstu: Zakon) stupio na snagu 1. siječnja 2020., potrebno je da adresati Zakona imaju dovoljno vremena za pripremu i prilagodbu novom načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića. Isto tako, kako se Zakonom i Uredbom zasnivaju obveze za adresate Zakona, potrebno je da poduzetnici na teritoriju Republike Hrvatske svoje poslovanje prilagode uvjetima izmijenjenog zakonodavstva. Iz navedenih razloga predlaže se stupanje na snagu Uredbe 1. travnja 2020. godine. Primljeno na znanje Korekcije visine posebnih poreza najavljene su u okviru donošenja propisa u četvrtom krugu porezne reforme. Primjedba se prima na znanje te će se razmotriti.
11 Aleksandar Kovač mr. sc. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera, Članak 5. koncetrat? - pisac vjerojatno misli na riječ "koncentrat". Ono što zabrinjava je vjerodostojnost pisca. Može li osoba koja u odraslom životu nije usvojila ispravno pisanje ključne riječi ovoga dokumenta doista napisati ovaj dokument na način koji odiše smislenošću? Možemo li toj osobi povjeriti ovaj zadatak? Primljeno na znanje Greška (gdje nedostaje jedno slovo „n“) nije niti postojala u samom dokumentu Uredbe, već se pojavila prilikom strukturiranja dokumenta u aplikaciji e-Savjetovanja, tako da nema potrebe razmatrati komentar.
12 Aleksandar Kovač mr. sc. Posebni porez na kavu , Članak 2. koncetrat? - pisac vjerojatno misli na riječ "koncentrat". Ono što zabrinjava je vjerodostojnost pisca. Može li osoba koja u odraslom životu nije usvojila ispravno pisanje ključne riječi ovoga dokumenta doista napisati ovaj dokument na način koji odiše smislenošću? Možemo li toj osobi povjeriti ovaj zadatak? Primljeno na znanje Greška (gdje nedostaje jedno slovo „n“) nije niti postojala u samom dokumentu Uredbe, već se pojavila prilikom strukturiranja dokumenta u aplikaciji e-Savjetovanja, tako da nema potrebe razmatrati komentar.
13 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Stupanje na snagu , Članak 9. Usmjerenost javnih vlasti na aktivnosti vezane uz zdravlje stanovništva (javnozdravstvene kampanje te izmjene poreznih zakona i propisa) je očekivano. AmCham smatra da je u ostvarivanju tih ciljeva potrebno partnerstvo s poslovnom zajednicom i ostalim dionicima. Za produktivnu suradnju industrije i nadležnih institucija na njihovom ostvarenju i osiguranju potrebnih financijskih sredstava nužno je dugoročno planiranje aktivnosti i troškova te AmCham poziva na definiranje višegodišnjih planova vezanih uz zakonodavne izmjene. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet uređenja ovoga propisa.
14 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina, Članak 7. Oporezivanje metil-ksantina i taurina obuhvaćeni su istom argumentacijom, a bez utemeljenja u ocjeni štetnosti nadležnih europskih tijela poput Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Stoga AmCham predlaže, ukidanje svakog oprezivanja bezalkoholnih pića koja sadrže metil-ksantin ili taurin obzirom da ne postoje dokazi njihove štetnosti niti njihovo oporezivanje doprinosi ostvarenju ciljeva zakona. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnose na predmet uređenja ovoga propisa, nego Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića temeljem kojega se donosi predmetna Uredba.
15 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina, Članak 6. Oporezivanje metil-ksantina i taurina obuhvaćeni su istom argumentacijom, a bez utemeljenja u ocjeni štetnosti nadležnih europskih tijela poput Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Stoga AmCham predlaže, ukidanje svakog oprezivanja bezalkoholnih pića koja sadrže metil-ksantin ili taurin obzirom da ne postoje dokazi njihove štetnosti niti njihovo oporezivanje doprinosi ostvarenju ciljeva zakona. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnose na predmet uređenja ovoga propisa, nego Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića temeljem kojega se donosi predmetna Uredba.
16 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj NACRT UREDBE O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, Posebni porez na bezalkoholna pića Za unaprjeđenje zdravlja opće populacije potreban je sveobuhvatan pristup. Izdvajanje šećera te unutar njega specifične grupe proizvoda (bezalkoholnih pića koja sadrže šećer), parcijalno je rješenje i neće doprinijeti rješavanju složenog javno zdravstvenog problema. Nije prihvaćen Primjedba odnosno komentar se ne odnosi na predmet uređenja ovoga propisa.
17 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu, Članak 4. Budući da se uvodi varijabilni model oporezivanja, potrebno je ukinuti bazično fiksno opterećenje. Ovakav model, kombinacije fiksnog i varijabilnog opterećenja, u suprotnosti je s deklariranim ciljevima zakona i povećava kompleksnost primjene. Nije prihvaćen Uredbom se uređuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića kako je i propisano člankom 7. stavkom 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
18 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj NACRT UREDBE O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA U prvoj polovici 2019. godine najavljena je mogućnost uvođenja oporezivanja bezalkoholnih pića na temelju udjela šećera kao mjera usmjerena poboljšanju javnog zdravlja. U argumentaciji Ministarstva financija navodi se kako su države članice EU, navodeći Ujedinjenu Kraljevinu, Irsku i Portugal uvele sustav oporezivanja bezalkoholnih pića na temelju udjela šećera. Također, slična porezna rješenja od ranije su na snazi u Francuskoj, Finskoj, Belgiji i Mađarskoj. Predlagatelj u Hrvatskoj također očekuje smanjenje udjela šećera u bezalkoholnim pićima i smanjenje potrošnje bezalkoholnih pića te posljedično smanjenje pretilosti i bolesti povezanih s prekomjernim unosom šećera. U slučaju energetskih pića ona će se oporezivati prema udjela taurina ili metil-ksantina. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića objavljeno je 17. rujna 2019. godine. Iz izvješća o javnom savjetovanju od 31. listopada 2019. godine vidljivo je da su komentari industrije, udruga i fizičkih osoba u najvećem dijelu odbijeni. Velika većina komentara na nacrt Prijedloga Zakona nije prihvaćena. Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića stupio je na snagu 1. siječnja 2020. Zakonom se predviđa nova metodologija obračuna oporezivanja koja će biti definirana Uredbom koja treba stupiti na snagu od 1. ožujka 2020. Implikacije na industriju i gospodarstvo: Unatoč činjenici da je zaštita zdravlja građana prioritet predstavnika industrije i AmCham-a, nije moguće procijeniti učinke koje će novi Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića imati na poboljšanje javnog zdravlja, odnosno smanjenje opće razine pretilosti populacije. Američka gospodarska komora u Hrvatskoj smatra da oporezivanje jedne vrste proizvoda koja sadrži šećere s ciljem smanjenja konzumacije šećera opće populacije neće polučiti učinkovite rezultate. AmCham smatra kako je nužan sveobuhvatan pristup u cilju kvalitetnog rješavanja određenog pitanja. Izdvajanje i oporezivanje jedne industrije kao rješenje za mnogo kompleksniju problematiku od nacionalnog značaja, ne može polučiti kvalitetne rezultate. Istovremeno, predložene zakonske izmjene mogu uzrokovati niz negativnih učinaka za industriju bezalkoholnih pića uključujući: • selektivno izdvajanje pojedinih proizvoda kao uzroka nacionalnog javnozdravstvenog pitanja, • izdvajanje pojedinih sastojaka radi oporezivanja (metil-ksantina i taurina) čiju procjenu sigurnosti je provela Europska agencija za sigurnost hrane te odobrila njihovu uporabu, • prekomjerno oporezivanje jer se uz uvođenje progresivne stope, fiksni iznos oporezivanja nije ukinuo, • stvaranje ilegalnih tržišta i prekogranična potrošnja, • smanjenje broja radnih mjesta, • kreiranje tržišne nesigurnosti za industriju bezalkoholnih pića jer bi javno savjetovanje trebalo završiti jedan dan prije primjene Uredbe uz neizvjesnost rezultata javnog savjetovanja, i • navedene okolnosti porezne neizvjesnosti ogledaju se negativno na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. U smislu prekogranične potrošnje i ilegalne trgovine, Hrvatska se smatra izrazito izloženom državom. Dodatno oporezivanje bezalkoholnih pića doprinijet će prvenstveno većoj prekograničnoj potrošnji čime se neće ostvariti fiskalni i zdravstveni učinci predložene mjere. Danska je primjer države u kojoj je prekogranična potrošnja bezalkoholnih pića iznosila više od trećine ukupne domaće potrošnje, što je rezultiralo potpunim povlačenjem poreza na bezalkoholna pića 2014. godine. Izmjene zakonodavstva po pitanju bezalkoholnih pića s dodatnim šećerom uzrokovat će poskupljenje takvih proizvoda, smanjenje potražnje što umanjuje mogućnost investiranja te se može negativno odraziti na broj zaposlenih u industriji proizvodnje i distribucije bezalkoholnih pića. Puni utjecaj oporezivanja bit će poznat tek nakon donošenja Uredbe Vlade, što dodatno doprinosi neizvjesnosti i planovima poslovanja za tekuću godinu i nadolazeće razdoblje. Što se tiče energetskih pića, ona će se oporezivati radi udjela metil-ksantina ili taurina. S obzirom da većina energetskih pića dolazi iz uvoza, a u Hrvatskoj proizvodnja gotovo da i ne postoji, ovim porezom primarno bi se oporezivali uvozni proizvodi. Uobičajeno, energetska pića sadrže mješavinu kofeina, taurina, vitamina i drugih sigurnih i odobrenih funkcionalnih sastojaka što je potvrđeno i od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Nadalje, EFSA je više puta potvrdila da ne postoji nikakva štetnost u sastojcima energetskih pića, bilo pojedinačno ili u kombinaciji. Navedeno doprinosi argumentaciji da se radi o nedovoljno utemeljenom porezu ukoliko se želi spriječiti pretilost i poboljšati javno zdravlje. Predloženom metodologijom oporezivanja koja predviđa fiksnu stopu predmet oporezivanja će biti i proizvodi bez šećera koji imaju malu ili nemaju kalorijske vrijednosti što je u suprotnosti sa svrhom predloženog zakona. Vremensko razdoblje od službenog zakonodavnog prijedloga do same izmjene Zakona bilo je izuzetno kratko. Sam Zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2020. Prateća Uredba planirano stupa na snagu 1. ožujka 2020, a Vlada je prvi službeni nacrt objavila 15. veljače 2020. Riječ je o izrazito kratkim rokovima s obzirom na utjecaj koji će izmjene imati na potrošače, proizvođače, distributere, maloprodajne trgovine i porezne vlasti. S obzirom da su Zakonom propisane izmjene koje će imati značajan utjecaj na sveobuhvatno poslovanje industrije, cjelokupni proces komuniciranja industrije s državnim institucijama trebao je biti duži. Ovaj način donošenja i komuniciranja značajnih zakonodavnih izmjena predstavnicima industrije bezalkoholnih pića dovodi u pitanje mogućnost planiranja i predviđanja poslovanja za tekuću godinu. Cjelokupna situacija ima negativan učinak na opće poslovno okuženje, budući da narušava princip poslovne predvidivosti. Preporuke i zaključak Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham) svojim prijedlozima konstruktivno je sudjelovala u prethodna četiri kruga poreznih izmjena te i ovom prilikom pozdravlja nastojanja Vlade u smanjenju poreznog rasterećenja i pojednostavljivanja poslovanja u pogledu poreznog administriranja kao i porezne predvidivosti. AmCham podržava nastojanja Vlade Republike Hrvatske za unaprijeđenije zdravlja hrvatskih građana te poziva na definiranje sveobuhvatnog rješenja borbe protiv pretilosti. Porez usmjeren na određenu industriju, a da u javnozdravstvenom i poreznom smislu ne nudi cjelovito rješenje problema, treba revidirati te stoga AmCham predlaže: 1. Budući da se uvodi varijabilni model oporezivanja, potrebno je ukinuti bazično fiksno opterećenje. Ovakav model, kombinacije fiksnog i varijabilnog opterećenja, u suprotnosti je s deklariranim ciljevima zakona i povećava kompleksnost primjene. 2. Nužno je voditi računa o pravovremenoj prilagodbi poslovnih subjekata na koje utječe promjena zakonodavstva, posebice ako se radi o izmjenama koje uključuju veće financijsko opterećenje. Poslovnim subjektima potrebno je omogućiti dostatno vrijeme za uvođenje promjena u svoje poslovne planove i budžete. AmCham predlaže odgodu stupanja na snagu Uredbe od 1. siječnja 2021. kako bi se osigurala predvidivost poslovnog okruženja. 3. Za unaprjeđenje zdravlja opće populacije potreban je sveobuhvatan pristup. Izdvajanje šećera te unutar njega specifične grupe proizvoda (bezalkoholnih pića koja sadrže šećer), parcijalno je rješenje i neće doprinijeti rješavanju složenog javno zdravstvenog problema. Oporezivanje metil-ksantina i taurina obuhvaćeni su istom argumentacijom, a bez utemeljenja u ocjeni štetnosti nadležnih europskih tijela poput Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Stoga AmCham predlaže, ukidanje svakog oprezivanja bezalkoholnih pića koja sadrže metil-ksantin ili taurin obzirom da ne postoje dokazi njihove štetnosti niti njihovo oporezivanje doprinosi ostvarenju ciljeva zakona. 4. Predstavnici industrije bezalkoholnih pića žele proaktivno doprinositi unaprjeđenju zdravlja u Hrvatskoj. Partnerstvo industrije s nadležnim institucijama u javnozdravstvenim kampanjama može biti primjer dobre prakse odgovornog ponašanja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. AmCham smatra kako je potrebno nastaviti komunikaciju između institucija i tržišnih predstavnika koja bi uključivala Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo financija, predstavnike proizvođača i distributera bezalkoholnih pića te udruženja koja zastupaju interese poslovne zajednice kao i javnog zdravstva kako bi se na postupan i sustavan način pristupilo rješenjima koja će za rezultat imati bolje zdravlje građana, posebice mladih a na način da ne uzrokuje tržišni poremećaj. Istraživanje McKinsey Global Institut-a zaključilo je kako su porezi jedna od najmanje učinkovitih intervencija. Prema istraživanju, planirane i ciljane mjere poput smanjenja udjela šećera u proizvodima, uvođenje manjih pakiranja i edukacija građana daju najučinkovitije rezultate u borbi protiv pretilosti. Usmjerenost javnih vlasti na aktivnosti vezane uz zdravlje stanovništva (javnozdravstvene kampanje te izmjene poreznih zakona i propisa) je očekivano. AmCham smatra da je u ostvarivanju tih ciljeva potrebno partnerstvo s poslovnom zajednicom i ostalim dionicima. Za produktivnu suradnju industrije i nadležnih institucija na njihovom ostvarenju i osiguranju potrebnih financijskih sredstava nužno je dugoročno planiranje aktivnosti i troškova te AmCham poziva na definiranje višegodišnjih planova vezanih uz zakonodavne izmjene. Nije prihvaćen Primjedbe odnosno komentari se ne odnose na predmet uređenja ovoga propisa, nego u pretežitoj mjeri Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića temeljem kojega se donosi predmetna Uredba.
19 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina, Članak 7. Ukoliko zakonodavac i dalje namjerava oporezivati metil-ksantin i taurin prijedlažemo da se oporezuju stopama kojima se oporezuju bezalkoholna pića s najvećim udjelom šećera (>8g/100ml). Nije prihvaćen Primjedba da se promjeni visina posebnog poreza za određene proizvode koji se oporezuju prema sadržaju metil-ksantina i taurina zbog nedostatka argumenata ne prihvaća se.
20 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina, Članak 6. Ukoliko zakonodavac i dalje namjerava oporezivati metil-ksantin i taurin prijedlažemo da se oporezuju stopama kojima se oporezuju bezalkoholna pića s najvećim udjelom šećera (>8g/100ml). Nije prihvaćen Primjedba da se promjeni visina poreza za određenu skupinu proizvoda koji se oporezuju prema sadržaju metil-ksantina i taurina zbog nedostatka argumenata ne prihvaća se.
21 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera, Članak 5. Smatramo da je predloženo dodatno progresivno oporezivanje prema udjelu šećera previsoko budući da se ukupno porezno opterećenje podiže za veliki dio proizvoda za cca 100%. Stoga ostajemo pri prijedlogu industrije kako slijedi; 0,50 HRK/L za pića koja sadrže više od 8 g šećera /100 ml 0.30 HRK/L za pića koja sadrže 5 – 8 g šećera /100 ml 0.10 HRK/L za pića koja sadrže do 5 g šećera/100 ml Nije prihvaćen Primjedba da se promjeni visina poreza za određenu skupinu proizvoda koji se oporezuju prema sadržaju šećera jer obuhvaća veliki broj proizvoda, zbog nedostatka argumenata ne prihvaća se.
22 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu, Članak 4. Smatramo kako se linearni sustav oporezivanja treba zamijeniti oporezivanjem samo po udjelu šećera, odnosno uvođenjem logičnijeg i porezno uravnoteženijeg sustava progresivnog oporezivanja, a kako je to više puta predloženo ne samo od Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. već I od drugih proizvođača te udruženja. Nasuprot tome, nacrt Uredbe predviđa zadržavanje linearnog modela, što je u opreci s deklariranim ciljevima donošenja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, ali i jedinstveno komparirajućoj praksi drugih zemalja koje su uvele porez temeljem udjela šećera u proizvodima. Naime, prilikom predstavljanja Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, obrazloženo je kako se zbog javno zdravstvenih razloga uvodi promijenjeni porezni oblik, sve u svrhu podizanja svijesti o potrebi manje konzumacije šećera i utjecaja na industriju radi preformuliranja bezalkoholnih pića. No iz sadržaja Uredbe jasno je kako nema riječi o promijeni poreznog oblika, već samo o dodatnom poreznom opterećenju obzirom da linearni sustav oporezivanja nije napušten. Slijedom navedenog, ostajemo pri dosadašnjim prijedlozima oporezivanja samo po udjelu šećera. Nije prihvaćen Uredbom se uređuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića kako je i propisano Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića tj. prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića te prema sadržaju šećera, metil-ksantina i taurina.
23 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića, Članak 3. Kao što je to navedeno i prilikom savjetovanja o samom Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, predmet oporezivanja neće biti samo pića s povećanom količinom šećera, već i pića s dodanim metil-ksantinom i taurinom, odnosno energetska pića. Protivimo se takvom uređenju jer energetska pića čine samo 1% u ukupnoj prodaji bezalkoholnih pića u Europi te je njihov doprinos unosu kofeina kod djece i maloljetnika neznatan. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) usvojila je u siječnju 2009. znanstveno mišljenje o dva sastojka koja se najčešće nalaze u energetskim napitcima. Na temelju zahtjeva Europske komisije, Panel za aditive i izvore nutrijenata koji se dodaju hrani (ANS) zaključio je da izloženost taurinu i d- glukuronolaktonu kroz redovitu konzumaciju energetskih pića ne predstavlja zabrinutost za zdravlje (The EFSA Journal (2009), SCIENTIFIC OPINION The use of taurine and D-glucurono-γ-lactone as constituents of the so-called “energy” drinks). Nadalje, na našem tržištu postoje proizvodi koji su bezalkoholna pića s dodanim šećerima ili pripravci za pripremu bezalkoholnih pića (praškasti proizvodi), ali su svrstani u kategoriju dodataka prehrani pa kao takvi nisu predmetom oporezivanja, iako su po količini šećera isti ili slični sa Zakonom ciljanim proizvodima. Dovodi li to do značajne porezne nejednakosti među sličnim proizvodima? Tako primjerice jedan proizvod koji čini 19 g praška za pripremu bezalkoholnog pića od 250 ml, prema navodima na deklaraciji, sadrži 16 g šećera (na vrećici za HoReCa kanal prodaje naveden je samo sadržaj vitamina bez ostalih hranjivih vrijednosti i ograničenje da odrasli mogu konzumirati do 3 vrećice dnevno, međutim potrošači nemaju informaciju da s 3 vrećice proizvoda unesu 48 g šećera u organizam). Štetni učinak konzumacije bezalkoholnih pića sa dodatnim šećerom u odnosu na druge proizvode sa dodanim šečerom nije po ničemu različit ili posebno štetan. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer su predmeti oporezivanja definirani Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića a ne predmetnom Uredbom.
24 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Uvodna odredba, Članak 1. Nije jasno zašto je predlagatelj predvidio da se pitanja koja čine suštinu samog Zakona uređuju Uredbom, zaobilazeći pritom redovitu zakonodavnu proceduru. Naime, Uredba je podzakonski akt provedbene prirode koji ne smije biti u suprotnosti sa Zakonom. Uredbama za primjenu ili izvršenje zakona Vladi je dozvoljeno propisati tehničke pojedinosti primjene pojedinog zakona, a sada je jasno da se Uredbom propisuje njegov najvažniji dio i sama bit, a to je osnovica za izračun poreza. Uredbom se zasniva obveza za sve na koje se zakon odnosi i ona ne predstavlja provedbeni podzakonski akt, čime se krši čl. 1 Zakona o Vladi i čl. 110 Ustava RH obzirom da Vlada kao predstavnik izvršne vlasti u cijelosti preuzima zakonodavna ovlaštenja i onemogućava zakonodavnom tijelu da argumentirano raspravi porezne stope. Slijedom navedenog, ostajemo pri dosadašnjem stavu kako je navedeno pitanje potrebno urediti samim Zakonom, a ne Uredbom koju donosi Vlada. Nije prihvaćen U odnosu na komentar da Vlada ne može Uredbom regulirati način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza već da je navedeno pitanje potrebno urediti samim Zakonom, ističemo da je na isti način propisan način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila te visine harmoniziranih trošarina u Zakonu o trošarinama, pri čemu ne postoje pravne dvojbe.
25 PPD Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera, Članak 5. Predlažemo unijeti odredbu kojom bi se članak 5. St. 2. Uredbe dodatno razradio na način da se Dodani šećeri umanje za postotni iznos udjela voća koji je sadržan u sirupima (KN 2106 I KN 1702). Nije prihvaćen Predložena odredba koja se odnosi na umanjenja plaćanja za određenu kategoriju pića je zakonodavna odredba i istu nije moguće propisati Uredbom.
26 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu, Članak 4. Da li je i ovdje zbrka oko sirupa i koncentrata ili ipak nije? Kako stoji, bezalkoholno piće pakirano u volumenu 1 litre - iznos poreza je = 1/100 * 20,00 kn = 0,20 kn za 1 kom proizvoda, a sirup ili koncentrat pakiran u volumenu 1 litra - iznos poreza je = 1/100 * 20,00 kn = 0,20 kn za 1 kom proizvoda. Dok bi primjerice za mošt od grožđa s udjelom alkohola do 1,2% u pakiranju od 1 litre iznos poreza bio = 1/100*140,00 kn = 1,40 kn za 1 kom proizvoda. Ako je intencija bila "kazniti" šećere - ovakom formulacijom su više "kaženjene" manje količine šećera u moštu nego daleko veće količine šećera u sirupu ili koncentratu. Vjerujem da je ipak zbrka u sirupima i koncentratima. Što je uopće cilj podjele na fiksni i varijabilni dio? Zašto se varijabilni dio ne bi za razmjerni dio fiksnog dijela povećao jednako u svim skupinama: za 0,02 kn na 100ml za bezalkoholna pića i za 0,14 kn na 100ml za sirupe i koncentrate. Svima jednostavniji obračun i jednostavnija uredba. Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama. Druga primjedba nije predmet uređenja ovoga propisa već se odnosi na zakonodavnu odredbu propisanu Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.
27 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera, Članak 5. (1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 2. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi: Iznosi u kn/hl bezalkoholnog pića Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 2. Zakona koji sadrže šećere, a ne sadrže metil-ksantine ili taurin Sadržaj šećera u g/100 ml bezalkoholnog pića prema sadržaju šećera prva skupina do 2 0,00 druga skupina 2,001-5 10,00 reća skupina 5,001-8 30,00 četvrta skupina 8,001- 60,00 (2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 3. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi: Iznos u kn/hl sirupa ili koncetrata Sirupi i koncetrati koji sadrže šećere, a ne sadrže metil-ksantine ili taurin Sadržaj šećera u g/100 ml sirupa ili koncetrata prema sadržaju šećera prva skupina do 14 0,00 druga skupina 14,001-35 70,00 reća skupina 35,001-56 210,00 četvrta skupina 56,001- 420,00 Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
28 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina, Članak 6. (1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 2. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 200,00 kuna/hl bezalkoholnog pića. (2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 1.400,00 kuna/hl sirupa ili koncentrata. Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
29 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina, Članak 7. (1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 2. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 80,00 kuna/hl bezalkoholnog pića. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera. (2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 3. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 560,00 kuna/hl sirupa ili koncentrata. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera. Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
30 RAUCH Croatia d.o.o. Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula , Članak 8. Volumen predmeta oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 4. Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi. Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
31 RAUCH Croatia d.o.o. Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula , Članak 8. Ponovno zbrka oko pozivanja na predmete oporezivanje definirane Zakonom. Čl.4.st.t.3 Zakona su Sirupi i koncentrati. Prašci i granule su čl.4.st.t.4. Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
32 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina, Članak 7. Ista zbrka oko sirupa i koncentrata kao i u člancima 5. i 6. Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
33 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina, Članak 6. Kao i u članku 5-tom, čini se da je nastala zbrka oko sirupa i koncentrata. Članak 4.st.3.t.2 Zakona - NISU sirupi i koncentrati to su "ostala pića is udjelom alkohola ne većim od 1,2% iz tarifne oznake KN2 204, 2205, .... itd". Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
34 RAUCH Croatia d.o.o. Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera, Članak 5. Članak 5. stavak 1 određuje iznose oporezivanja za predmetima oporezivanja iz Zakona čl.4.st.3.t 1. i 3. : bezalkoholna pića - točka 1. i sirupi i koncentrati - točka 3. No nije isto 100 ml pića ili 100 ml sirupa ili koncentrata. Pretpostavljam da je namjera bila da se stavak 2 odnosi na sirupe i koncentrate, pri čemu je onda potrebna izmjena u stavku 2 "točka 2". u "točka 3." (te u stavku 1. izmjena "točka 3." - preptostavljam u "točka 2." kako bi uredbom bile pokrivene sve 4 točke predmeta oporezivanja navedene u Zakonu čl.4.st.3.t.1-t.4.). Nije prihvaćen Prilikom pisanja Nacrta uredbe uzet je u obzir Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je raspravljen u Hrvatskom saboru 6. veljače 2020., donesen (izglasan) 21. veljače 2020. te objavljen u Narodnim novinama broj 22/20 od 28. veljače 2020., koji porezni obveznik nije uzeo u obzir budući da još nije bio objavljen u Narodnim novinama.
35 Marijan Katalenić Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina, Članak 6. U članku 6 i kod toče 1 i kd točke 2 postoji pogreška . Taurin nije kao i metil ksantin nigdje ograničen količinom nego samo prisutnošću. Prema tome predlažem da se briše dio rečenice u točki 1 i točki 2 a koji glasi ….. "prema sadržaju taurina". Rečenice bi tada glasile : Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se i iznosi Nije prihvaćen Primjedba odnosno predložena izmjena ima isto značenje kao i propisana odredba jer se pod sadržajem taurina podrazumijeva bilo koja količina. Navedeno je uređeno zakonom.
36 Aleksandar Kovač mr. sc. NACRT UREDBE O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA Bilo bi korisno naslov uredbe korigirati u dijelu sa bezalkoholnim pićima. Ova uredba ima dobru namjeru, čini se, porezovati napitke koji imaju utjecaj na zdravlje. No, termin "bezalkoholna pića" je preopćenit. Sužavanje bi bilo korisno, čini mi se. Nije prihvaćen Pojam „bezalkoholna pića“ usklađen je sa Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića temeljem kojega se i donosi predmetna Uredba.
37 Aleksandar Kovač mr. sc. NACRT UREDBE O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, OBRAZLOŽENJE   Netomasa - neologizam? Ovaj pojam ne pojavljuje se u riječnicima hr. jezika. Dodatno, valjalo bi provjeriti želi li pisac doista koristiti pojam "mase" ili "težine" Nije prihvaćen Koristi se isti pojam „netomasa“ koji je propisan člankom 7. stavkom 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.
38 Aleksandar Kovač mr. sc. Posebni porez na kavu , Članak 2. Netomasa - neologizam? Ovaj pojam ne pojavljuje se u riječnicima hr. jezika. Dodatno, valjalo bi provjeriti želi li pisac doista koristiti pojam "mase" ili "težine" Nije prihvaćen Koristi se isti pojam „netomasa“ koji je propisan člankom 7. stavkom 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.