Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Matoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da odluka o broju učenika u razrednom odjelu od najviše 28 učenika (ili 26 ovisno o učenicima s poteškoćama) ne doprinosi kvalitetnijem i odgovornijem nastavnom radu. Ukoliko težimo nastavi (školi) koja u prvi plan stavlja učenika i njegove osobnosti nije mi jasno kako je zamišljeno osnovno pravilo poštivanja tih odrednica. Deklarativno govoriti o nastavi koja je okrenuta učenicima a onda postaviti pravilo o mogućih 28 učenika u razrednom odjelu pokazuje nedovoljno razumjevanje problematike praktičnog rada i posebice novih vrijednosti i kompetencija koje potiće projekt Škola za život. Smatram da je nastavu moguće kvalitetno izvoditi i posvetiti se svakom učeniku ukoliko razredni odjeli ne prelaze brojku od 22 učenika, dok je u razredima u kojima ima učenika s poteškoćama taj broj trebao biti znatno manji. Istodobno smatram da limitiranje učenika u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi također ne poštuje nove standarde poučavanja prema Školi za život. Učenicima je potrebno omogučiti pohađanje dodatnih aktivnosti i sadržaja prema njihovim afinitetima i interesima a to svakako ne smije biti limitirano propisom o broju učenika jedne skupine. Prihvaćen Primljeno na znanje.
2 Kristina Klemen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, po zanimanju sam edukacijski rehabilitator, a radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi. Radim u osnovnoj školi koja uz redovne odjele ima posebne odjele te odgojno-obrazovne skupine. Smatram kako prijedlog novog Pravilnika nikako nije korak unaprijed što se tiče poboljšanja kvalitete odgoja i obrazovanja kako učenika tipičnog razvoja tako ni učenika s teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu u kojem se školuju učenici po redovitom programu, razrednom odjelu u kojem se provodi posebni program uz ip te odgojno – obrazovnoj skupini. Budući da svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima te je uz veći broj učenika vrlo teško ostvariti kvalitetan odgojno obrazovni rad smatram da je potrebno smanjivati broj učenika u odjelima, a ne kako je navedeno, povećavati. Predlažem da redoviti razredni odjel ima maksimalno 24 učenika. Također da se pri smanjivanju broja učenika s obzirom na učenike s teškoćama u obzir uzmu i učenici koji nastavu pohađaju prema redovitom programu uz individualizirane postupke budući da se nastava i za njih treba posebno pripremati. Predlažem da razredni odjel prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Predlažem da odgojno – obrazovna skupina prema posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Prihvaćen Primljeno na znanje.
3 Nina Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam edukacijski rehabilitator i radim s učenicima po posebnom programu u odgojno-obrazovnoj skupini. Predlažem zadržavanje trenutno maksimalnog broja učenika jer u suprotnom će proces odgojno-obrazovnog rada biti onemogućen. Dakle, ne da neće biti kvalitetan nego će biti onemogućen zbog specifičnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, posebno onih s višestrukim teškoćama s kojima je najčešće potreban rad 1 na 1. U trenutnoj situaciji imam 4 učenika s različitim potrebama i teškoćama. Ako se dogodi situacija gdje je jedan asistent odsutan, odgojno-obrazovni rad trpi jer se sva energija i vrijeme usmjerava na održavanje sigurnosti druge djece te sprečavanje ozljeda zbog agresivne i autoagresivne djece kojih ima sve više. Također, nigdje se ne spominju vrste teškoća i u tome isto vidim problem. Svaki učenik je drugačiji, svaki autizam je drugačiji, svaka teškoća ima razine. Mnogi edukacijski rehabilitatori svakodnevno trpe ozljede, grebanja, udaranja te ugrize do krvi. I to s 3-4 učenika po odjelu. Kako će to izgledati ako ih bude 12? Hvala. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
4 Dora Folivarski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Edukacijska sam rehabilitatorica s višegodišnjim iskustvom vođenja odgojno-obrazovnih skupina djece s višestrukim teškoćama, prema posebnom nastavnom programu. Uvredljivo je i ponižavajuće predlagati odgojno-obrazovne skupine sastavljene od 12 učenika. Šestero, čak i petero djece je maksimum unutar kojega se može kvalitetno provoditi nastava. Sve ostalo je gaženje osnovnih prava djece kojima je potreban individualan pristup kako bi usvajali nove sadržaje. 12 učenika kod kojih frontalni rad nije moguć znači 4 minute učiteljeve pažnje po učeniku za vrijeme jednog školskog sata - što će tako naučiti? Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
5 Branka Todorović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator s višegodišnjim radnim iskustvom u OŠ ''Milan Amruš'' Slavonski Brod. Obzirom kako već dugi niz godina radimo u otežanim uvjetima, predloženi nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Prihvaćen Primljeno na znanje.
6 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik ne razmatra redovite i kombinirane razredne odjele te odgojno-obrazovne skupine na manjinskim jezicima i pismima kao što ni ne upućuje na odredbe Zakona o o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Čl. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Isto tako, Pravilnik ne uzima u obzir Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kada je riječ o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama na manjinskim jezicima i pismima. Iako donesena konkretno na slučaju talijanske manjine, odnosi se i na ostale nacionalne manjine, potvrđujući mogućnost formiranja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina s manjim brojem učenika: "Imajući u vidu općepoznate činjenice o stanju naseljenosti i nataliteta na područjima na kojima živi pretežni dio talijanske manjine u Republici Hrvatskoj, ne može se reći da odredba o minimalnom broju od 10 učenika uvažava lokalne prilike. Osim toga, kao što je već rečeno, Republika Hrvatska se je obvezala na poštivanje stečenih prava pripadnika manjina, a vidljivo je da ovdje osporavani Naputak stavlja pripadnike manjina u nepovoljniji položaj od dosadašnjeg. Očigledno je da bi organiziranje nastave na Naputkom propisani način dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine, osobito ako se uzme u obzir da se odredba odnosi i na učenike osnovnih škola za koje, nepostojanje odgovarajućeg školskog odjeljenja u mjestu prebivališta, predstavlja značajan problem. Prikupljeni podaci pokazuju da se takav pristup ne prakticira i da razredni odjeli i sa znatno manjim brojem učenika funkcioniraju pa tako ima razreda sa samo 2 do 4 učenika. Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika." Smatramo da se Pravilnik treba osloniti na postojeće odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00) kao i na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. Prihvaćen Odredbe su usklađene s DPS-om te minimalan broj učenika nije propisan Nacrtom.
7 Nataša Mesić Muharemi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
8 Luana Kontešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, razrednica sam u odgojno obrazovnoj skupini-dajem osvrt na čl.6 .predlažem da za odgojno obrazovne skupine za učenike koji svladavaju poseban program(kurikulum) treba voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, ali i kronološkoj dobi učenika te odgojno obrazovna skupina s većim ili višestrukim teškoćama ne trebala prelaziti brojku od 5 učenika.Opravdana je bojaznost i savjest svake osobe koja radi sa ovakvom populacijom da je kvalitetno provođenje odgoja, obrazovanja i rehabilitacije kao i realizacija ishoda za učenike , a i cjelokupnog godišnjeg plana i programa te sigurnost učenika ukoliko broj učenika prijeđe tu brojku-jer isti učenici zahtijevaju veliku pažnju i koncentraciju u radu svakoga od nas koji sa njima radimo. Neka se vodi briga o pravilima struke kao i osobitost svakog učenika , l. p. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
9 Lidija Križanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmijeniti stavak 2 u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika."Također, u stavku 5 izbaciti dio koji govori da Ministarstvo može odobriti VEĆI broj učenika u razrednom odjelu. Zbog svih okolnosti i trenutnog stanja u hrvatskom obrazovnom sustavu, razredni odjeli se nikako brojčano ne bi smjeli povećavati. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
10 Tonkica Maras Anđelković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kurikularna reforma se provodi a krucijalni problemi se ne mijenjaju. Reforma se temelji na ishodima, vrednovanju, IKT-u… Sve to traži više rada, komunikacije i naravno papira. Da bi rad prema reformi bio učinkovit prvo treba smanjiti broj učenika po razredima. (2) Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 18, a najviše 22 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Prihvaćen Primljeno na znanje.
11 Ivana Čelar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Radim u djelomičnoj integraciji već 12 godina. Ne moram ni napominjati koliko i kakvih sam sve kombinacija i teškoća imala u svojim odjeljenjima. Trenutno imam sedmero učenika i jednog pomoćnika u nastavi. Uz velike napore uspješno ispunjavamo ciljeve. Ovaj nacrt pravilnika je, usuđujem se reći, "neozbiljan". Potrebno ga je detaljizirati u svim segmentima. Ne mogu si ni zamisliti koliko bi trajala moja dnevna priprema za nastavu sa deset učenika i kakve bi koristi učenici imali od takvog načina rada. Srdačan pozdrav, Ivana Čelar Prihvaćen Primljeno na znanje.
12 Mirjana Popić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ne slažem se sa Nacrtom prijedloga Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon)broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Prihvaćen Primljeno na znanje.
13 Renata Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Slažem se s velikim brojem kolega i kolegica koji su ovdje iznijeli svoja mišljenja i smatram da bi broj učenika u razredima trebao biti manji želimo li bolje rezultate i ostvarenje planiranih ishoda kao i individualni pristup učenicima. Ovo se posebno odnosi na razrede u kojima su učenici s individualiziranim i prilagođenim programima. Škola za život podrazumijeva nastavu usmjerenu na učenika što je teško ostvariti u razrednim odjelima od 28 učenika. Smatram kako razredni odjeli ne bi trebali brojiti više od 20 učenika. Za svakog učenika s teškoćama u razvoju broj učenika u razrednom odjelu bi se trebao smanjivati. Mislim da bi i darovitim učenicima trebalo posvetiti više pažnje, a to je moguće jedino u manjim razredima. Prihvaćen Primljeno na znanje.
14 Danijela Bartolovic Antić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s obzirom na izazove, ali prije svega zahtjeve koje sa sobom donosi kurikularna reforma, optomalan redoviti razredni odjel trebao bi imati najviše 20 učenika. Ako je u takav razredni odjel uključen jedan učenik koji se školuje po redovnom programu uz prilagodbu ili sadržaja ili metoda i oblika rada, broj učenik trebao bi biti 19, odnosno 18 s dvoje učenika s rješenjem ili 16 s troje učenika s rješenjem. Sve više od navedenog u spomenutim kombinacijama učenika ne omogućava kvalitetan rad u učionici i otežava stavljanje učenika u središte obrazovnoga procsa. Zahvaljujem i lijep pozdrav! Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
15 Marija Jurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, po mom mišljenju, optimalan redoviti razredni odjel može imati najviše 20 učenika, ako zaista mislimo na optimalne uvjete za rad. Sve preko toga ide u preopterećenje te smanjenje kvalitete izvođenja nastave. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
16 Ivana Klasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, kako i sama radim u dvorazrednoj kombinaciji, a imam i iskustva rada u četverorazrednoj kombinaciji, smatram kako bi bez obzira na broj učenika u razrednom odjeljenju trebalo u potpunosti ukinuti četverorezredne kombinacije. Mišljenja sam da rad u takvom odjeljenju, unatoč neizmjernom trudu, pripremi i zalaganju učitelja, ne može biti kvalitetan i na razini kakvu zahtjeva novi kurikulum i Škola za život. Neosporiva je činjenica da sat ne može biti kvalitetan kada učitelj za pojedini razred ima samo 10 minuta izravne nastave. Iz toga proizlazi i neravnopravnost u znanju i iskustvu između učenika koji rade u takvim odjeljenjima naprema onima koji uče u "čistim" razredima. Time se još više produbljuje nejednakost u znanju između gradskih i onih malih seoskih škola. Također podržavan prijedloge da se u kombiniranim razrednim odjelima smanji broj djece. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
17 Jasna Kokot Pelko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3. stavku 3 potrebno je predvidjeti smanjenje broja učenika u razrednom odjelu i kad se radi o učenicima koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke jer struka naglašava da je odgojno-obrazovne ishode zahtjevnije ostvariti bez mogućnosti sadržajne prilagodbe. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
18 Davorka Bronzić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mišljenja sam da je optimalan broj za formiranje odgojno-obrazovne skupine kod drugog stranog jezika od 10 do 15 učenika. Kao izborni predmet, drugi strani jezik je zastupljen manjom satnicom (2 sata tjedno) i često nepovoljnim položajem u tjednom rasporedu sati (nulti, sedmi, blok sat, suprotna smjena..).Držim da bi manji broj učenika bitno pridonio kvaliteti izborne nastave stranih jezika. Prihvaćen Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
19 Elizabeta Trepotec Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. (2) Optimalni redoviti razredni odjel ima 20 učenika. Prihvaćen Primljeno na znanje.
20 Vesna Slaviček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, na odluku o broju učenika u redovitom razrednom odjelu, kao i broj učenika s teškoćama zanemaruju se specifičnosti teškoća učenika s posebnim potrebama. Također, učenici koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja te učenici s teškoćama u razvoju koji se školuju po posebnom programu u nastavnoj praksi imaju različite pristupe u radu učitelja. Ukoliko učenik ima pomoć asistenta u nastavi, svejedno bi trebalo uvažiti smanjenje broja učenika, jer vrijeme koje nastavnik posveti učeniku s posebnim potrebama se ne smanjuje. Potrebno je razmotriti prisutnost i broj darovitih učenika uključenih u redoviti razredni odjel koji također zahtjevaju pripremljenost nastavnika te posvećeno vrijeme za rad. Zbog važnosti i uspjeha kurikularne reforme u školstvu sa svim zahtjevima ostvarenja ishoda i provedbi različitih vrsti vrednovanja bilo bi potrebno ograničiti broj učenika u redovnom razrednom odjelu na 24 učenika; odjel s jednim učenikom s teškoćama mogao bi imati najviše 22 učenika; odjel s dva učenika s teškoćama mogao bi imati najviše 20 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama (najviši mogući broj po razrednom odjelu) mogao bi imati 18 učenika. Isti smanjeni broj učenika u razrednom odjelu trebao bi se uzeti u obzir za svakog pojedinog darovitog učenika. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
21 Ksenija Mihin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da je 28 učenika u razrednom odjelu previše. Što je veći broj učenika, učitelj ima manju mogućnost individualizacije. Veći broj učenika različitih mogućnosti povećava vrijeme pripremanja za nastavu, a smanjuje vrijeme koje možemo posvetiti svakom učeniku. Također mislim da su tri učenika s teškoćama previše za jedan razredni odjel. Zaboravljamo i na darovite učenike kojima bi se trebalo više posvetiti. Od učitelja se traži da učenika stavi u centar poučavanja, no možemo li u centar staviti više od 20 osoba? Prihvaćen Primljeno na znanje.
22 Svjetlana Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predloženi članak 6.st.1. nepovoljan je i za učenike i za učitelje. Povećanjem broja učenika u razrednim odjelima onemogućuje se kvalitetan rad i pravilan razvoj svih učeničkih mogućnosti, pogotovu ako se radi o kombinaciji više razreda. Postojeći Pravilnik, po kojemu se u razredni odjel po posebnom programu može uključiti maksimalno 9 učenika prihvatljiviji je i predlažem da tako i ostane. Članak 6. st.2. u potpunosti je neprihvatljiv jer rad s učenicima uključenima u odgojno - obrazovne skupine zahtijeva individualan pristup a navedenim povećanjem broja učenika to neće biti moguće. Ovim prijedlogom stavlja se u nepovoljan položaj i učenike i učitelje. I ovdje je važeći Pravilnik prihvatljiviji te smatram kako ga ne bi trebalo mijenjati . Primjećujem izostanak stavka koji se odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizam te smatram da je u postojećem Pravilniku naveden primjeren broj učenika te ga ne bi trebalo mijenjati. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
23 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ako se nastava održava jer je potrebna i predviđena školskim kurikulima onda je ograničavanja najmanjeg broja polaznika na tri izlišna i štetna. Prihvaćen Primljeno na znanje.
24 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da je maksimalan broj učenika u kombiniranom odjelu prevelik. Trebalo bi ga smanjiti za svaku kategoriju bar za 4, tako da: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. a učenike s teškoćama treba biti dopušteno uključivati samo u razredne odjele iz stavka (2) i (5). Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
25 Marija Ugrin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam razredne nastave s višegodišnjim iskustvom rada u četverokombiniranom, ali i u čistom razrednom odjeljenju što mi omogućuje uvid u različite specifičnosti našega zvanja. Pratim dugo našu djecu i primjećujem kako su generacije iz godine u godinu sve zahtjevnije pa mi se čini da je rad u četverokombinaciji (gdje sam radila prije dvadesetak godina), koliko god on bio specifičan, bio lakši nego danas u čistom razrednom odjeljenju (vjerujte nisu moje godine razlog). Sve veći je broj djece koji se školuju prema rješenjima o individualizaciji i prilagodbi, a velik je i broj djece kod kojih ovakve teškoće iz različitih razloga nisu evidentirane, što nama uvelike otežava rad, a opet, u konačnici (što i jest najbitnije) ide na štetu djece. Teško je provesti sve aktivnosti i pružiti kvalitetnu potporu kako njima tako i ostalim učenicima. Zato, ne slažem se s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjel i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da bi optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bio između 16 i 22. U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno obrazovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika , a odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Iskustvo rada u područnoj školi pokazalo mi je koliko su te male škole žile kucavice u svojim sredinama i koliku težinu ima i jedno jedino dijete ukoliko će njegovo školovanje u mjestu boravka zadržati jednu našu obitelj na djedovini (gdje joj je mjesto i gdje je ipak najbolje). Stoga sam mišljenja da se broj učenika i u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjiti. S poštovanjem, Marija Ugrin Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Dragica Laća Šuljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Budući da provođenje obrazovne reforme zahtjeva niz aktivnosti koje su izvedive samo u manjim skupinama mislim da je takva nastava neizvediva u razredima s 28 učenika. Maksimalan broj učenika trebao bi biti 20, a taj bi se broj trebao smanjivati ukoliko ima djece s teškoćama kojih je sve više.Od nastavnika se traži dodatni angažman i u velikim razredima im se nije moguće posvetiti u dovoljnoj mjeri.Broj učenika koji se školuju po individualiziranom programu bi također trebao utjecati na konačan broj učenika u razredu jer i oni imaju svoje specifične potrebe. U izbornoj nastavi min broj učenika bi trebao biti 6, a ne 14 radi kvalitetnijeg rada. LP Dragica Laća Šuljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Petra Kovač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da u razrednom odjelu ne može biti više od 18 učenika, nikako 28. Sve više i više je učenika s višestrukim teškoćama kao i učenika s kojima treba raditi po individualiziranom pristupu. Učiteljica sam učenicima prvog razreda i imam 19 učenika u razrednom odjelu. U razredu imam dva učenika s teškoćama i više njih kojima treba individualizirani pristup. Svu svoju energiju, kompetentnost, znanje, strpljenje itd. ulažem da svaki od učenika napreduje u skladu sa svojim sposobnostima. Mora se imati na umu da to nije lak posao, da današnju djecu treba učiti i osnovnim komunikacijskim vještinama, suživotu u zajednici, vrijednostima kao što su zajedništvo, timski rad, suradničko učenje... sve to zahtjeva dodatni učiteljski angažman i predanost svom pozivu. Svakom djetetu treba omogućiti da maksimalno "raste" u skladu sa svojim interesima, sposobnostima. U prošloj generaciji imala sam 27 učenika različitih sposobnosti, karaktera, interesa... Dala sam sve od sebe da svaki od njih napreduje, usvoji sve propisane sadržaje, prepozna svoje jake strane, pronađe svoje mjesto u zajednici i nadasve da se međusobno poštuju i podržavaju. Rad s velikim brojem učenika (većim od 22) ugrožava i zdravlje svih učitelja. Treba početi misliti i na učenike, kojima je lakše napredovati u manjim razrednim odjelima (najviše do 18 učenika) i isto tako i na učitelje koji mogu mnogo više dati i usmjeriti se na potrebe svih učenika kada ih je manje u razrednom odjelu. Petra Kovač, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Biserka Špiljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U Čl. 3 stavak 3 predloženo je : U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja (nedostaje i individualizirane postupke?) ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika -odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Iz ovog gore navedenog može se protumačiti da to znači da učenici s redovitim programom uz individualizirane postupke ne spadaju u učenike s teškoćama. Znači li to da rješenje o primjerenom obliku obrazovanja koje se odnosi samo na individualizirane postupke ne pretpostavlja da se radi o učeniku s teškoćama? Da li su učenici s teškoćama samo oni koji imaju rješenje za redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke? To je u svakom slučaju diskriminirajuće prema učenicima sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim teškoćama ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima sa ADHD, učenicima s poremećajem iz autističnog spektra, specifičnim teškoćama čitanja, pisanja, računanja…Te teškoće značajno utječu na samostalno praćenje nastave te je i ovim učenicima nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata, čemu svjedoče svi učitelji koji su u razredu imali i ovu skupinu učenika U redovnom razrednom odjelu učenik koji ima npr. senzorne teškoće ili izražen ADHD te svladava redovni program bez prilagodbe jer su kognitivne sposobnosti očuvane, ipak treba niz individualiziranih postupaka i prilagodbi, kao i postupaka praćenja i vrednovanja. Ako idemo prema školi za život i osiguravanju optimalnih uvjeta za suradničko učenje i individualni rad, onda i ti učenici trebaju dodatnu individualnu podršku i usmjeravanja učitelja tijekom nastave. Dakle, teoretski možemo u razrednom odjelu imati po 3, 4, . učenika s individualiziranim pristupom te učenikom uz prilagodbu sadržaja, a za ukupan broj učenika u razredu uvažava se samo učenik s prilagodbom sadržaja, iako se u praksi pokazalo da su učenici sa individualiziranim pristupom često itekako zahtjevni u smislu pružanja odgovarajuće pomoći i podrške. Svakako bi o tome trebalo voditi računa i u kombiniranim razrednim odjelima i u skladu s tim promijeniti i čl.4. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Paula Kardum PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, čitajući komentare vidim da je već dosta toga objašnjeno pa neću nepotrebno duljiti. Evo jedan konkretan primjer koji se tiče moje obitelji. Majka sam dječaka s višestrukim poteškoćama koji pohađa posebnu odgojno-obrazovnu ustanovu i u razredu ih je petero. Niti jedno dijete se samostalno ne kreće, svakom pojedinačno je potrebna pomoć pri odlasku na wc, pri hranjenju, pijenju, svi imaju neku vrstu zdravstvenih problema koje treba uzeti u obzir i, naravno, svi imaju intelektualne poteškoće pa je rad sa svakim zapravo individualan rad. Asistenta nema. Neka mi netko od "mudrih glava" koje su smislile ovaj prijedlog objasni kako bi ta učiteljica (kojoj mogu samo skinuti kapu do poda što uopće išta stiže) trebala raditi, ili bolje rečeno funkcionirati, s više nego dvostrukim brojem učenika????!!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Roberta Bonassin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje je komuniciranje na stranom jeziku. U skladu s Preporukom Vijeća Europe te s ciljem poticanja višejezičnosti, potrebno je svim učenicima omogućiti učenje drugog i trećeg stranog jezika. Stoga izbornu nastavu stranih jezika u školama treba poticati, a ne ograničavati propisanim brojem učenika. Kurikulumi stranih jezika, kao jedan od preduvjeta za kvalitetnu i poticajnu nastavu, navode rad u skupinama s manjim brojem učenika. Ne preporuča se da u skupini bude više od 15 učenika kako bi svaki učenik imao mogućnost aktivnog sudjelovanja i izražavanja. Nadalje, predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet učenicima koji su ga odabrali. Roberta Bonassin Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
31 Mirjana Pualić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, uputit ću još jedan komentar, a tiče se nadarenih učenika. Smatram da bi se i za njih trebalo naći što više mjesta u Pravilniku, a tako i u odgojno-obrazovnom procesu. Mislim da su godinama zakinuti jer svi smo više okupirani djecom s problemima i nastojimo naći najbolji način za rad s njima, a rad s nadarenom djecom se najčešće svodi na redoviti rad i na dodatnu nastavu što sigurno nije dovoljno. Sem toga, problem što živimo u našim malim sredinama još više onemogućuje njihovo usavršavanje i napredak, stoga, dajem prijedlog da se za takvu djecu iz malih, ruralnih sredina, koji nemaju mogućnosti izbora raznih aktivnosti kao u gradovima, pripreme razne vrste programa online poput webinara za nas odrasle, na koje bismo ih mi upućivali i pratili. Još bih dodala kako se u potpunosti slažem s komentarom koji je postavila g. Sandra Čukić Jozinović. Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Dijana Torić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Tko nikad nije kročio u kombinirani razredni odjel, ne može ni zamisliti kompleksnost nastavnih situacija u kojima se nalazi učitelj i njegovi učenici. Stoga, broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjivati: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 16 učenika - predlažem najviše 12 učenika (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 14 učenika. – predlažem najviše 10 učenika (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika. – predlažem najviše 8 učenika Čuvajmo male škole diljem naše domovine! Ako ugasite školu, ugasili ste i selo. S poštovanjem, Sonja Majer Ćatić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
34 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika. (3) Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika (4) se briše. Objašnjenje: Učiteljica sam razredne nastave. U razredima detektiramo sve više čenika s raznim teškoćama učenja, te raznim emotivnim problemima. Daroviti učenici su ponovno zanemareni, kao i oni učenici s individualnim pristupom (a i oni su s posebnim potrebama). Postići ostvarenost minimuma ishoda za svakog učenika svaki sat je NEMOGUĆE. Osim toga, mi kao učitelji, dužni smo provoditi vrednovanja (kao učenje, za učenje, samovrednovanje, vrednovanje naučenog), ostaviti povratnu informaciju učeniku/roditelju ili u bilježnici, ili/i u e dnevniku, pomoći mu da uvidi u čemu je dobar a što treba još provježbati. Pitam Vas, kada i kako sve to izvesti?! Nekoliko rješenja imate, ili klonirati učitelja u razredu ili smanjiti broj učenika u razredu. Ukoliko želite/mo da ova reforma zaživi onako kako je to zamišljeno, morat će se nešto promijeniti (barem po pitanju broja učenika u razredu). Pomoćnik u nastavi nije taj koji priprema radne materijale, koji osmišljava zadatke koji će biti primjeren učeniku kako bi on ostvario barem neki od zadanih ishoda, te shodno tome smatram da je stavak (4) Članka 3. nužno obrisati. S poštovanjem, Sonja Majer Ćatić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
35 Ana Lukačević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da u razredu nikako ne bi trebalo biti 28 učenika ako želimo da nastavni proces bude uspješan, a okruženje za učenje poticajno. Naime, učitelj/ica ne može se kvalitetno posvetiti svakome učeniku i zadovoljiti sve potrebe učenika. Također, u pitanje dolazi i kvalitetno pripremanje za nastavu: lakše je organizirati rad s manjm brojem učenika, učitelj/ice lakše može nadzirati rad kada ih je manje. Tradicionalni način rada ne predstavlja toliki problem u velikim razredima, ali mi se okrećemo suvremenim metodama rada, učenici su aktivniji, sudjeluju u nastavnom procesu, želimo ih dići iz klupa što u velikim razredima čini problem (buka, otežano nadziranje rada, otežano uključivanje svih učenika u jezične aktivnosti, otežano usmeno rješavanje problema,...). Zaista smatram da bi učitelji bili motiviraniji i zadovoljniji kao i učenici kad bi se korigirao broj učenika (čitaj smanjio) jer bi tada bilo više komunikacije (učitelji bi se mogli posvetiti svakom učeniku i njegovom problemu i mogali bi im pomoći razgovorom riješiti probleme). Isto tako, učitelj bi imao manje papirologije što ponovno dovodi do toga da bi učitelj mogao kvalitetnije pripremiti nastavni proces jer bi imao više vremena. Prema Školi za život potrebno je često pratiti postignuća učenika i zapisivati ih, pa bi smanjenje broja učenika vrlo olakšalo posao učitelja. Dovodi se u pitanje, također, kvaliteta nastave ako su u velikom razredu uključeni učenici s individualiziranim pristupom. Isto tako, besmisleno je da se broj učenika ne smanjuje ako je u razredu uključen učenik s teškoćama koji ima asistenta. Iako takav učenik ima asisteta, učitelj treba pripremiti prilagođene materijale, razmišljati o nastavnom procesu koji će biti najpogodniji za njega,...I ovo dovodi u pitanje kvalitetu nastavnoga procesa. Sumirajmo! Broj učenika u redovitom razredu nikako ne smije biti 28. Broj treba smanjiti (po mom mišljenju 20 - 22 učenika) kako bi nastava bila kvalitetnija i kako bi učitelji mogao razvijati ono najbolje u svakome učeniku. U nadi da će se prihvatiti mišljenja nastavnika koji sudjeluju u neposrednom radu s učenicima i najbolje mogu reći što je najbolje za njih, lijep pozdrav! Ana Lukačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
36 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem grupiranje učenika na nastavi tehničke kulture. Broj učenika u grupi i opremljenost učionice trebaju biti u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Nepotrebno je govoriti o važnosti praktičnog rada i osnovnog rada rukama. Moji argumenti za Grupiranje su: sigurnost i zaštita učenika pri rukovanju alatima i strojevima. Tijekom jednoga dvosata da učitelj vodi učenje i poučavanje za najviše 15 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Mirela Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Vezano za članak 3. prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu DPS u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Od prethodno navednog DPS-om nisu propisane iznimke stoga se navedenim Prijedlogom omogućuje da se ne smanjuje broj učenika kada su u razredni odjel uključeni učenici s teškoćama u razvoju. Nadalje, omogućuje se da u razredni odjel bude uključeno i više od 3 učenika. Sve to dovodi u pitanje kvalitetu nastavnog procesa. Osobito problematičnim smatram i stavak 5. članka 3. Pravilnika koji omogućuje da u redovitom razrednom odjelu bude odobren i veći broj učenika od propisanog maksimuma (stavak 2. i 3.) što bi značilo da razredi mogu imati i 30 i više učenika 3 i više učenika s teškoćama u razvoju, što smatram da je potpuno neprihvatljivo. Kvaliteta rada u ovako velikim razrednim odjelima s velikim brojem učenika s teškoćama u razvoju bi svakako bila dovedena u pitanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Lucija Kokić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao edukacijski rehabilitator učitelj, ne slažem se s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Razredni odjel u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne može imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se ili ne o kombiniranom razrednom odjelu. Stoga predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. U odgojno-obrazovnim skupinama (skupine do 3 učenika s Poremećajem spektra autizma, te do 5 učenika sa značajno sniženim intelektualnim teškoćama i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama) odnosno za učenike koji svladavaju poseban program/kurikulum je neophodno voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, kao i o uzrastu učenika. Tako, skupina učenika s većim intelektualnim teškoćama ili pak s višestrukim teškoćama nikako ne bi trebala prelaziti 5 učenika budući da se radi o učenicima koji zbog specifičnosti svojih teškoća (veće ili manje intelektualne teškoće, senzorna osjetljivost, potreba podrške u osnovnim životnim vještinama- hranjenje, presvlačenje,… otežan razvoj receptivnog i ekspresivnog govora te socijalnih vještina, teškoće u usmjeravanju i održavanju pažnje i dr.) ne mogu sudjelovati u grupnom radu, već je potreban individualan pristup svakom pojedinom učeniku. Kako je propisano u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika, primjenjivati odgovarajuće odgojno-obrazovne metode u odgojno-obrazovnoj skupini koja seže do 12 učenika istovremeno vodeći računa o osobitostima svakoga od njih smatram nemogućim. Također, čisti razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi prema pravilima struke. U mlađim skupinama neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Također, i skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Povećanjem učenika u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima onemogućavate održavanje primjerene kvalitete odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 JANA PAMUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u slučaju da u razrednom odjelu postoje više od dva učenika s teškoćama, nužno je organizirati posebni razredni odjel; ne može se očekivati od nastavnika u redovnom razrednom odjelu da uz redovan razred imaju i uobičajeno opterećenje posebnog razrednog odjela (koji broji 3 ili više učenika). Također, dva učenika s teškoćama u redovnom bi razredu smjela biti samo iznimno, tj. samo ako u školi ili njezinoj blizini ne postoji posebni razredni odjel, a u tom bi slučaju nastavnicima u tom odjelu svaki sat trebao biti računat kao 50% nastavnog opterećenja više jer se toliko više trebaju spremati za nastavu (npr. ako u tom razredu imaju 2 sata tjedno, da se računaju kao 3). Prilagodba nastavnih sadržaja naime znači zasebno pripremanje za nastavu i tako je treba tretirati i u pravilnicima i u nastavnom opterećenju. Isto tako, razred koji broji jednog učenika s teškoćama ne bi smio imati više od 20 učenika, a razred s dvama učenicima s teškoćama ne bi smio brojati više od 18 učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
40 SILVANA VUČAK GRÜNBAUM PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3 ovog Pravilnika propisuje da redovan razredni odjel ima optimalno 20, a najviše 28 učenika. Smatram da je u današnje vrijeme realan maksimalan broj učenika u razredu 20 ako u razredu nema učenika s poteškoćama. Isto tako smatram da su 2 učenika po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja maksimum za jedan razred u kojem u tom slučaju treba smanjiti broj učenika u razredu. Kvaliteta rada u velikim odjeljenjima je upitna, a djeca s poteškoćama ne mogu u tom slučaju dobiti potrebnu pažnju i vrijeme za napredak u radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Laura Barat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator učitelj u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, s učenicima koji se školuju po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirani pristup. Ne znam kako bih mogla, u jednom školskom satu, svakom od Vaših predloženih 12 učenika osigurati individualizirani pristup. Koliko će mi vremena trebati da učenicima pripremim 12 različitih radnih listova, ovisno o njihovim individualnim mogućnostima, potrebama i interesima? U takvim je skupinama nerijetko individualan rad jedini rad s kojim se nešto može postići, frontalnog i grupnog rada gotovo da i nema. Ako 45 minuta podijelim na 12 učenika, imam točno 3,75 minute za svakog učenika. Kako mogu učenika osposobiti da stekne kompetencije u aktivnostima svakodnevnog života za samo 3,75 minuta? Koliko bi kvadratnih metara trebala imati učionica da bi u nju stalo 12 učenika u kolicima (obzirom da u Pravilniku ne spominjete vrstu i stupanj oštećenja)? Kako da odlučim kojeg ću učenika s PSA prvoga početi smirivati kad se uplaše? Kako da kažem roditeljima da nisam mogla spriječiti učenika koji je ugrizao njihovo dijete jer sam trčala k učeniku koji glavom udara u zid? Kako da objasnim roditeljima da mi je i njihovo dijete važno, ali sam u trenutku kad se on grizao za ruku razdvajala dva učenika koja se tuku? Da, udaranja, vrištanja, grebanja, pljuvanja, bacanja po podu, samoozljeđivanja, uništavanja školskog inventara i slično su ponašanja s kojima se edukacijski rehabilitatori susreću svakodnevno. A negdje između sprječavanja svih ovih nepoželjnih ponašanja, odlazaka na toalet (većina učenika treba podršku odrasle osobe prilikom obavljanja nužde i osobne higijene), odlaska na užinu (većina učenika treba podršku odrasle osobe prilikom hranjenja), treba ugurati i kvalitetno odraditi i akademski dio rada. Kako? Kada? Gdje? Na koji način učiniti sve to s 12 različitih učenika s većim teškoćama u 5 školskih sati? Nikako se ne slažem s izmjenama navedenim u Pravilniku, posebno s izmjenama u članku 6. U takvoj se situaciji nastava ne bi mogla kvalitetno realizirati, ne bi bila poticajna za nijednog učenika. Predlažem: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
42 Suzana Piacun PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ne slažem se s predloženim brojem učenika u razredu, osobito s brojem učenika s teškoćama koji mogu biti u redovnom razredu. Treba odrdeiti minimalan broj učenika koji pohađaju izborni predmet, a da se ne moraju spajati razredi/grupe, taj se broj mora smanjiti, a ne da je kao sada 14. Sve ostalo suglasna s kolegicom Tanjom Baksa. Srdačno, Suzana Kačić-Bartulović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 JANA PAMUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, iz kratkog iskustva koje imam u radu u posebnom razrednom odjelu mogu sa sigurnošću tvrditi da broj učenika u takvom odjelu nipošto ne bi smio prelaziti 5, a kombinacija razreda ne bi smjela obuhvaćati više od dva razreda (zapravo bi bilo najbolje da kombinacije uopće nema). Isto tako, u slučaju nekih poteškoća broj učenika morao bi biti i manji od 5 jer određene poteškoće mogu biti takve da otežavaju rad s datim učenikom, ali i s ostalim učenicima u razredu. Tko je ovaj pravilnik pisao, ne samo da nije radio u posebnom razrednom odjelu nego nije ni prisustvovao radu u takvom odjelu jer da jest, uvidio bi da bi u većem posebnom razrednom odjelu bio nemoguć ne samo kvalitetan rad nego i bilo kakav rad. Da bi svaki učenik mogao dobiti kvalitetno obrazovanje, ponavljam, broj učenika ne bi smio prijeći 5, a nekada bi trebao biti i manji. Sve više od toga ugrožava obrazovanje učenika, ali i skrb za njihove bazične potrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
44 Klementina Đurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Mišljenja sam da treba ukinuti kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju ili četiriju razreda. Smatram da u današnjim uvjetima takav način organizacije rada u školama nije fer i human prema učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
45 Biserka Lipnjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Želim izraziti nezadovoljsto sa prijedlogom novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u Osnovnoj školi. Članak 3. propisuje broj učenika u redovitim odjelima i nema opcije -izbačena je, da na broj učenika u razrednom odjelu utječu sva djeca s Rješenjem, već se uvažava samo prilagodba sadržaja. Svake godine upisujemo sve veći broj djece s različitim vrstama teškoća (ADHD, psihomotorne teškoće...), koji itekako zahtijevaju učiteljev angažman i podršku, ponekad i više nego kod učenika koji rade prema prilagodbi sadržaja, a nisu uvaženi u smislu smanjivanja broja učenika u razrednom odjelu. Svatko tko je iskusio rad u takvom razrednom odjelu zna da je to izuzetno zahtjevno, a posebice kada govorimo o potrebi individualnom pristupu svakome učeniku sukladno njegovim potrebama i mogućnostima. Imamo li u vidu i činjenicu da svi učenici koje rade prema redovnom programu i nemaju Rješenja o teškoćama, također predstavljaju čitavu lepezu međusobnih različitosti u sposobnostima koje bismo trebali uvažavati? Povećavati broj učenika u razrednom odjelu (posebice onih s različitim vrstama teškoća) s jedne strane, tražiti kvalitetu rada, individualizaciju pristupa učenicima s druge strane ne ide ruku pod ruku. Potrebno je posložiti prioritete; je li nam važnija financijska ušteda (na broju isplaćenih plaća zaposlenih učitelja, jer rade sa više djece u razrednim odjelima pa ih treba manje), ili nam je važnija kvaliteta rada i obrazovanja učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju. Broj učenika u RO smanjuje se ako je isti uključen učenik s teškoćama u razvoju.
46 UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete SOLIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja smo da je prijedlog članka 6. sa svim podstavkama za RAZREDNI ODJELI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u cijelosti neprihvatljiv iz razloga što ga je nemoguče provesti u praksi i zaključujemo da su ga očito pisale osobe koje nemaju jasnu sliku niti činjenično stanje na koji se način i pod kojim uvjetima, i sada, odvija nastava poglavito u ustanovama socijalne skrbi, a koje imaju odjel odgoja i obrazovanja. Jedini zaključak koji se nameće iz navedenih prijedloga je da djeca s teškoćama u razvoju i invaliditetom nemaju pravo na ravnopravno školovanje koje im je Ustavom RH i drugim zakonima garantirano i obvezujuće. Ovim se ozbiljno krše ljudska prava kako učenika s teškoćama u razvoju i invaliditetom tako i prava njihovih učitelja i naravno njihovih obitelji jer će se „školovanje“ s ovolikim brojem učenika u jednom razredu svoditi na čuvanje, a to nije cilj i svrha odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
48 Tanja Baksa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nikako se ne slažem s povećanjem broja učenika u razrednom odjelu do 28, te da s jednim učenikom s poteškoćama razredni odjel može imati i do 26 učenika. Ta brojka je jednostavno prevelika i nastavnik se (koliko god se trudio) ne stigne kvalitetno posvetiti niti učeniku s poteškoćama, niti ostalim učenicima. Kad govorimo o poteškoćama vrlo je važno i o kojoj vrsti poteškoće se radi, jer kod nekih trebate doista puno raditi individualno s tim učenikom i puno mu se posvećivati, no on nije jedini u razredu, i ostali učenici trebaju nastavnika. Mišljenja sam da razredni odjel ne bi trebao prelaziti 22 učenika, s obzirom na strani jezik niti 16, jer je preporuka svih znanstvenika koji se bave proučavanjem usvajanja jezika kako se jezik bolje usvaja što je manja grupa (idealno 10 do 16), a s obzirom na 4 vještine koje su po novom kurikulumu u centru, a posebno govorenje, traži se od učenika da svi komuniciraju i govore na satu, što je teško postići s velikim brojem učenika. Što se tiče članka 5 i izborne, dopunske i dodatne nastave, smatram da bi se učenicima trebao omogućiti odabir dodatne, izborne i dopunske nastave s obzirom na afinitete i interese, te poteškoće s gradivom, bez obzira na broj zainteresiranih, odnosno bez minimalnog broja prijavljenih za određeni predmet kako bi se mogla održavati nastava tog predmeta. Ako je prema novom kurikulu učenik u centru poučavanja i želi ga se usmjeriti k područjima od interesa, onda se učenicima ne bi smjelo onemogućiti biranje predmeta za koji iskažu interes samo zato što se nije prijavio dovoljan broj učenika te se zbog toga predmet, ili dopunska, dodatna nastava ukidaju. Isto tako 1 sat dodatne nastave tjedno za neki projekt, natjecanja i slično ni izbliza nije dovoljno za kvalitetnu pripremu učenika za natjecanja ili izradu projekta. Slažem se i s prijedlogom nekih kolegica da se izborni strani jezik pretvori u redovni, jer je preporuka EU-a višejezičnost i uz materinji jezik traži još najmanje 2 strana jezika, i to kao redovni, a ne izborni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Klementina Đurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Ne slažem se s brojem učenika navedenim ovim člankom pa predlažem: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju. (Trenutno imam 23 učenika, od toga 2 učenika s TUR. Htjela bih, ali ne mogu im se posvetiti koliko treba.) - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Sandra Čukić-Jozinović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Prema Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, članku 3., navodi se da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Zanima me kojim ste se metodama služili, koja ste istraživanja proveli kako biste utvrdili navedeni optimalan broj od 20 učenika u razredu? Jeste li uzeli u obzir činjenicu da se iz godine u godinu povećava broj djece s teškoćama, posebno djece koja imaju poremećaj autističnog spektra i hiperaktivnost? U školi se zna dogoditi da se tek u prvom razredu na inzistiranje stručne službe i učitelja utvrdi kako dijete ima probleme u ponašanju i dr. poteškoće, roditelji nisu vodili dijete na radnu terapiju, logopedu, defektologu… i ne žele priznati da njihovo dijete ima poteškoće, stoga u razredu imate 1-2 učenika koji imaju prilagodbu sadržaja i/ili individualizaciju i još dva učenika koji imaju teškoće, ali nisu prošli postupak kategorizacije zbog navedenog razloga i ne vode se kao učenici s teškoćama. Jeste li uzeli u obzir činjenice da je pažnja djece raspršena i kratkotrajna, da nam u peti razred dolazi sve više učenika koji imaju teškoće s pisanjem, čitanjem i čitanjem s razumijevanjem? A što je s učenicima koji su emocionalno nestabilni zbog obiteljskih problema – velikog broja rastava i dr., treba im psiholog kojega škola nema, a nema ga niti jedna druga škola u okruženju pa se Vi, kao učitelj, borite s njihovim promjenama raspoloženja, problemima u ponašanju, suicidalnim mislima… Zatim tu su i učenici koji se neprimjereno ponašaju i za čije ponašanje, nažalost, još uvijek nemamo konkretnog rješenja. I sad zamislite jedan takav razred od 20 do 28 učenika, školu za život i težnju da se održi kvalitetna nastava i da se svakom učeniku pristupi individualno… Nažalost, čini mi se da je ovaj nacrt zaostao negdje u prošlosti kada je broj od 20 učenika itekako bio optimalan broj učenika u razredu ne vodeći računa o današnjim potrebama i sklonostima učenika, o cjelokupnom društvu i zahtjevima Škole za život. Mislim da bi optimalan broj učenika u razredu trebao biti 15, a najviše 20 učenika ako u razred nije uključen učenik s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 DRAŽENKA SKUPNJAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se da je optimalni broj učenika u razrednom odjelu 20, ali maksimalni bi trebao biti 24. Također, smatram da su u slučaju uključivanja u razredni odjel djece s teškoćama navedeni brojevi preveliki. Naime, djeca koja imaju poteškoće su u pravilu nesamostalna i trebaju češću pomoć učitelja od ostalih učenika. Osim toga, kada u razrednom odjelu postoje 2 ili 3 učenika s prilagodbama u svim nastavnim predmetima (a prilagodbe za svakoga od njih u pravilu nisu iste), učitelj se za svakoga od njih treba pripremati jednako kao da se priprema za rad u kombiniranom razrednom odjelu. Stoga smatram da bi odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 18 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama najviše 16 učenika. Također smatram da u čl. 3. st. 5. treba brisati riječi "ili veći". Ne bi ni u kom slučaju bilo dobro povećavati Pravilnikom određeni broj djece u razrednom odjelu jer time gube isključivo učenici (i oni koji rade prema redovitom kurikulu i oni koji imaju prilagodbe). Naime, uz prevelik broj učenika u razrednom odjelu, učitelj nema dovoljno vremena kvalitetno se posvetiti svakom pojedinom učeniku, a onda se teško može ostvariti jedno od najvažnijih didaktičkih načela - individualizacija nastave. Što se tiče broja učenika u kombiniranim razrednim odjelima, smatram da bi tu trebalo nadasve uvažiti mišljenja onih učitelja koji imaju višegodišnje iskustvo rada u takvim odjelima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlozima. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
52 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
53 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
54 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Pri izradi Nacrta vodilo se računa o odredbama DPS-a.
55 Sandra Lacić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Optimalan broj učenika u razredu u kojem nema učenika s poteškoćama ili onih koji rade po individualiziranom programu je 20. Povećanjem broja učenika u razredu kvaliteta rada opada. Integracijom jednog učenika s poteškoćama ukupan broj učenika trebao bi biti manji. U tom slučaju ne bi trebao prelazit 18 učenika. Mišljenja sam da maksimalan broj učenika s poteškoćama po razredu ne bi smio prelaziti 2 učenika i u toma slučaju ukupan broj učenika u razredu ne bi smio biti veći od 14. Također, što se tiče izborne nastave, ne bi trebalo uvjetovati da to bude 14 učenika kao do sada. U malim školama može postojati interes i potreba za nekim izbornim predmetom, a nemoguće je oformiti grupu od 14 ili više učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Maja Oreški Bradarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovaj prijedlog Pravilnika smatram jednim ogromnim korakom unatrag kad govorimo o kvaliteti pružanja odgojno-obrazovnih usluga djeci s teškoćama. Svaki od naših učenika zahtijeva individualizirani rad, mnogi od njih su nesamostalni u aktivnostima skrbi o sebi, imaju kombinaciju teškoća... Pokušavam taj prijedlog preslikati na situaciji u svojoj skupini, u kojoj je petero učenika. Od njih svatko, uz umjerene intelektualne teškoće ima i popratne zdravstvene teškoće, koje vrlo često zahtijevaju i posebnu pažnju, te učenike kod kojih se javljaju nepoželjna ponašanja, kad osjete da nemaju dovoljno pažnje, uslijed kojih mogu ozlijediti sebe i druge. Većinu je potrebno voditi korak po korak kroz većinu dnevnih zadataka. To je samo jedan vrlo mali dio njihovih teškoća... I da imam još sedam učenika sa sličnim teškoćama? Na način predložen ovim Pravilnikom djeca neće moći dobiti kvalitetan odgoj niti kvalitetno obrazovanje, a učitelji i edukacijski-rehabilitatori bi veliki dio svog radnog vijeka mogli provoditi na bolovanju zbog posljedica uzrokovanih stresom. Predlažem sljedeće: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
57 Ljiljana Umicevic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini od 3 do 12, posebice 12 učenika je prevelik. Po mom mišljenju i u skladu s dugogodišnjim iskustvom u radu s učenicima sa sniženim intelektualnim teškoćama i poremećajem iz spektra autizma teško je zadovoljiti individualizirane potrebe učenika i realizirati kurikulum ako je broj učenika u skupini toliko velik. Prijedlog (čl. 6. st. 2. i čl. 6. st. 3.) je najviše 10 učenika u skupini, a za razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju je najviše 8 učenika (čl. 6. st. 1.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Mira Šetka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Mišljenja sam kako bi optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bio između 16 i 22. Smatram da se u razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno obrazovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika , a odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Dugo sam radila u četverokombinaciji ( 14 učenika i jedan učenik s pogramom uz prilagodbu) stoga smatram da se broj učenika treba smanjiti i u kombiniranim odjeljenjima. U današnje vrijeme, zbog svakodnevnog iseljavanja mladih obitelji iz naše domovine, prijeko je potrebno zadržati područne škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Ana Novosel PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, svojim komentarom ću se osvrnuti na članak 6. stavak 5.: većina razrednih odjela s učenicima iz djelomiče integracije je sastavljena od učenika četiriju razreda (nekada i više u različitim kombinacijama, a često i kombinacija razredne i predmetne nastave). Već sama ova činjenica stavlja u nepovoljniji položaj djecu s teškoćama i njihove učitelje u odnosu na redovne kombinirane razredne odjele za učenike bez većih teškoća gdje je u ovom slučaju maksimum 8 učenika. Nadalje, svi koji su ikada ušli u razred učenika u djelomičnoj integraciji znaju da razred ne određuje program tj. da u takvom razredu ima onoliko programa koliko je i učenika u njemu. To bi značilo da se svakom od tih učenika možemo individualno posvetiti 4 i pol minute u jednom školskom satu. Napominjem, to su učenici s većim teškoćama koji često samostalno ne čitaju, ne pišu niti mogu samostalno izvršavati zadatke. Jasno je da od takvog rada učenici nemaju previše koristi. E sad, što se tiče posla učitelja u ovakvom razredu s 10 učenika....Zbog lakšeg razumijevanja dočarat ću to ovako: zamislite da imate 45 minuta za napisati po 1 članak u 10 pravilnika istovremeno.... pri tome vam netko uđe u ured pa vas prekine svake 3 minute..... mislim da je neizvedivo. Ovaj članak je na štetu djece i to one djece koja su u startu u nepovoljnijem položaju zbog svojih teškoća, a isto tako i učitelja. Na ovaj način se ukida ovoj djeci, mojoj djeci, mogućnost kvalitetnog obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
60 Sanja Ivanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Ne slažem se kako se broj učenika u razrednom odjelu ne smanjuje ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Postoje učenici koje ne mogu ni pomoćnici u nastavi kontrolirati. Evo samo primjeri koje sam srela u praksi. Učenik s autizmom, ima pomoćnika u nastavi, nikakva komunikacija, usred nastave diže se s klupe i počinje šarati brojeve po ploči. 2. primjer; učenik s ADHD i agresivnom crtom (nisam psiholog pa ne znam točan opis), pomoćnik u nastavi se boji raditi s njim. Mišljenja sam da razrede treba smanjivati bez obzira ima li učenik s posebnim potrebama pomoćnika ili ne. Primljeno na znanje Odredba je i sada propisana na isti način.
61 Đurđa Ivković-Macut PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, ne slažem se s predloženim brojem učenika u razrednom odjelu jer smatram da rad s 28 učenika nikako ne može biti „Škola za život“ .Optimalno bi u razredu trebalo biti 18 učenika, a najviše 20 i tada bi nastava svakako bila kvalitetnija.U razredu ne bi trebalo biti više od 2 učenika s teškoćama i tada bi razred trebao imati najviše 15 učenika, što bi omogućilo provođenje odgojno obrazovnog rada za sve učenike. Svi se zalažemo za modernu nastavu koja omogućuje rad u manjim grupama u kojima učenici mogu biti više motivirani za istraživačko i kreativno učenje te bi ove prijedloge trebalo uvrstiti u Pravilnik. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
62 Mirjana Vuletic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam predmetne nastave sa 33 godine radnog staža. Godinama radim od 1. do 8. razreda te sam u svom radnom vijeku imala učenike s različitim poteškoćama. Primjećujem da je učenika s različitim vrstama rješenja sve više. Nema niti jednog razrednog odjeljenja bez dva-tri ili čak i više takvih učenika. Predlažem da u Članku 3. u dijelu koji glasi: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika..." smanjenje broj učenika: Optimalni broj - 16/18, a maksimalan broj 22/24 učenika. Najveći broj učenika ne bi smio prelaziti 24 učenika u jednom razrednom odjelu. U Članku 4. treba izostaviti dio rečenice koji glasi: "ako učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi". Pomoćnik je uvijek samo pomoćnik u nastavi, a nastavnik je onaj koji vodi, koordinira i upravlja nastavnim procesom, nastavnik je onaj koji se priprema za rad s učenikom koji ima pomoćnika u nastavi (pomoćnik je dobrodošao). Za svakog učenika koji je s teškoćom broj učenika u razrednom odjelu trebalo bi umanjiti za 2. Radi sve većih zahtjeva koje Reforma i Škola za život stavlja pred nas učitelje, radi sve zahtjevnijih roditelja, ali i radi učenika koji su, s pravom, stavljeni u centar poučavanja, naprosto moramo težiti što manjem broju učenika u razrednim odjelima. U mojoj školi najbolje funkcioniraju razredi s najmanjim brojem učenika. Tu su dobrodošli svi oblici rada, svi oblici vrednovanja... sve se može i sve se stigne! Svima je posve jasno da je i napredak učenika puno bolji u razredima s manjim brojem učenika. Nstavu je moguće kvalitetnije pripremiti i izvesti, a učitelji se mogu puno bolje i više posvetiti svakom pojedinom učeniku. Dakle, kad je broj učenika u razrednim odjelima u pitanju vrijedi MANJE JE VIŠE! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Tamara Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Neprihvatljivo je da se ne smanjuje broj učenika u odjelu ukoliko učenik s poteškoćama ima pomoćnika. Primljeno na znanje Odredba je i sada propisana na isti način.
64 Tamara Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da 28 učenika u razrednom odjelu nikako ne može bit optimalan. Sa svim poteškoćama s kojima se u radu susrećemo (opremljenost škole, nedostatak prostora, inkluzija učenika s poteškoćama) nije lako održavati kvalitetnu nastavu s tolikim brojem učenika u razredu. Primljeno na znanje Navedeno nije ni predloženo. Optimalan broj je 20, a najveći (maksimalan) 28 učenika.
65 Udruga edukacijskih rehabilitatora Međimurske županije PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatramo neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. Na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s većim i višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdimo da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od sedam učenika jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Također, nigdje u pravilniku se ne spominje niti ne navodi vrsta i stupanj teškoće učenika, koje teškoće mogu biti u kojem odjelu, odnosno skupini. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Udžbenici za poseban program ne postoje te učitelji rehabilitatori samostalno pripremaju nastavne materijale i didaktička sredstva, kreiraju godišnje i mjesečne planove te individualizirane odgojno-obrazovne programe. Smatramo ovaj prijedlog direktnim udarom na djecu čiji je ionako otežan proces školovanja ovim prijedlogom stavljen u još nepovoljniji i nepravedniji položaj. Predlažemo: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
66 Nina Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, po struci sam edukacijski rehabilitator i radim s učenicima po posebnom programu u odgojno-obrazovnoj skupini. Predlažem zadržavanje trenutno maksimalnog broja učenika po odjelu te uzimanje u obzir vrste i razine teškoće koje učenik ima. U Centrima za odgoj i obrazovanje svake godine dobivamo sve više učenika koji imaju višestruke teškoće i kojima je potreban rad 1 na 1, dakle smisleno bi bilo da se trenutan maksimalan broj učenika smanjuje, a ne povećava. Zbog toga me prijedlog ovog Pravilnika u najmanju ruku zaprepastio. Mnogi edukacijski rehabilitatori svakodnevno trpe ozljede na radu, grebanja, udaranja te ugrize do krvi. I to s 3-4 učenika po odjelu. Kako će to izgledati ako ih bude 12? Nadam se da ćete uvažiti mišljenje struke. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Mirjana Pualić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, znam da sam jedna od mnogih koja se svakodnevno susreće s poteškoćama rada u kombiniranom odjeljenju, ali ću ipak dati svoj glas kroz ovaj komentar želeći pri tom u prvom redu zaštititi učenike i olakšati im savladavanje gradiva kroz kvalitetniji nastavni proces, a tek onda olakšanje učiteljima kako bi imali dovoljno energije za planiranje i izvođenje tog istog procesa. Neću ponavljati ono što je rečeno u većini komentara o broju učenika, niti biti konkretna i vezati se za Članke, to su učinili ostali i slažem se manje ili više sa svim prijedlozima; želim zapravo navesti neke primjere iz svakodnevnog rada koji mogu utjecati na mišljenje onih koji odlučuju o ovom Pravilniku. U kombiniranom odjeljenju s dva razredna odjela sam već devetnaest godina, u četverorazrednoj kombinaciji sam radila samo na kratko i ponekad kada nema moje kolegice iz škole. Za toliko godina najveće promjene su nastale kod učenika, a, nažalost, mislim da nitko od nas nema kvalitetno, niti sveobuhvatno rješenje pa se "rane vidaju" donošenjem hrpe pravilnika, odluka, novih planova, programa i sl. Pročitala sam sve komentare na ovaj Nacrt te u više navrata uvidjela da se i ostali učitelji susreću sa sve većim poteškoćama kod djece; emocionalnim, socijalnim, intelektualnim, motoričkim, s poremećajima pažnje, ponašanja, ADHD simptomima itd. Skoro svaki učenik zahtjeva individualizirani pristup zbog svojih posebnosti odnosno poteškoća, a to nije nimalo lako izvesti ni s manjim brojem djece. Što se to događa s našim društvom, školstvom, obiteljima kada naša djeca u drugom razredu osnovne škole bolje poznaju "blogere, you tube-re te razne influencere", nego prirodu oko sebe? Apstraktno im je usvojiti pojmove godišnjih doba, mjesece u godini i njihovo trajanje, nazive brojeva pri računskim operacijama, sadržaj lektire, pravopisna i jezična pravila, a o pravilnom i lijepom pisanju da i ne govorim. Satima će svakodnevno uvježbavati i snimati videa za Tik Tok, a zadaću neće odraditi jer je nisu znali ili su zaboravili da je imaju. Roditelji ne vide nikakav problem u tome pa su i tu, opet, učitelji prvi koji će djeci bar malo pokušati ukazati na sve opasnosti interneta te navesti ih da razlučuju što su im prioriteti. Ovo sve navodim iz iskustva svoje ruralne sredine, oprostite ako je u gradovima drugačije. Taj dio rada učitelja se ne može uvrstiti niti u jedan Pravilnik. Ukoliko bi broj učenika bio ovakav kako predlažete, neće nam preostajati snage za odgojni proces, koji je jednakovrijedan, ako ne i važniji od obrazovnog. Problem kod rada u kombiniranom odjeljenju je i što su to male, područne škole kojima nije dostupna stručna služba, tj. pedagog, logoped, defektolog ili psiholog pa je potrebno i po dvije godine kako bi se došlo do Rješenja za dijete s problemima. Konkretno, jedan učenik prvog razreda iz moje kombinacije je prošle godine na preporuku školske liječnice upućen dječjem psihologu koji je u gradskoj bolnici udaljenoj od našeg mjesta oko 115 kilometara. Roditelji su ga odveli jednom, a drugi put se nikad nije dogodio. Tako je prošao prvi razred. Ove godine dolazi psiholog u mjesto gdje je naša matična škola, što je opet udaljeno 40 kilometara od nas. Učenika su vodili roditelji u tri navrata, ali neki testovi se moraju ponoviti nakon tri mjeseca što znači da će doći i kraj drugog razreda, a da ja, kao njegova učiteljica, neću znati koje probleme učenik ima te ću svoje postupanje prema njemu i rad s njim temeljiti i dalje na svojem osobnom radnom iskustvu i inituiciji. Koliko puta sam ga morala moliti da izađe ispod mog stola, sjedne u svoju klupu i počne raditi i još mnogo toga, ne može biti "pokriveno" niti jednim Pravilnikom. Drugi učenik ima poteškoće s motorikom, pisanjem, čitanjem, računanjem; sve što radimo traje i traje...Treće dijete je iz mnogočlane obitelji (desetero djece), živi u selu udaljenom 12 kilometara od škole, na putu do škole dva puta prelazi granicu susjedne države; otključava i zaključava, diže i spušta rampu, a vozi se putem kojim se može prometovati, samo i jedva, terenskim automobilom, a nitko u vlasti nema sluha za popravak istog. Jednom prilikom sam se vozila tim putem i mislim da nitko od nas ne bi svoje dijete pustio da se tuda vozi u školu. U svom radu moram imati sve to na umu i prilagoditi nastavni proces svima njima. Vjerujem da je i u drugim kombinacijama slično s tim da sam ja navela samo mali broj primjera pomoću kojih možete bar donekle spoznati s kakvim se poteškoćama susrećemo. Pri većem broju učenika u takvim razredima ili višerazrednim kombinacijama bila bi zakinuta djeca, a učitelji pod velikim pritiskom jer oni nisu samo dio nastavnog procesa u tim malim školama, već i spremačice jer spremačicu imaju samo na tri sata, domari jer domara uopće nemaju pa sami brinu o grijanju i primanju lož ulja, rade male popravke u školi, mijenjaju na neki način pedagoga, tajnika i sl. Vi nam ne možete uzeti onoliko koliko možemo dati od sebe, ali nam nemojte to raditi radi mladih naraštaja koje odgajamo i obrazujemo, a koji će jednog dana biti Vaše ili naše kolege, medicinske sestre, automehaničari, frizeri, pravnici, liječnici, poljoprivrednici..., koji će graditi ovu našu zemlju i nadam se, našom zaslugom, stvarati bolje i naprednije društvo. Još jednom Vas molim, razmislite o svim primjedbama koje smo Vam uputili, gledajte stanje na terenu, a ne kroz prozor Vašeg ureda dok budete odlučivali o broju učenika u redovitim i kombiniranim odjeljenjima, a pogotovu odjeljenjima s djecom s poteškoćama o razvoju! O njima nisam komentirala jer smatram da nemam dovoljno saznanja i iskustva, to su učinili oni koji su u takvim učionicama svaki dan. Posjetite nas prije nego Pravilnik stupi na snagu, imajte na umu da nisu uvjeti za sve škole isti, uvažavajte dislociranost nekih škola, udaljenost od matičnih središta, geografska obilježja kraja u kojem se nalaze i sl. Kroz očuvanje malih područnih škola čuvajte naša sela od izumiranja, a pozivam Vas da kroz neke druge Pravilnike ili Odluke olakšate i omogućite život mladih obitelji u takvim krajevima. A mi, učitelji, bit ćemo i dalje najbolji prijatelji našoj djeci bez obzira kakva slova i brojke Vi postavite na papiru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Lucija Vladimir Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učiteljica edukatorica rehabilitatorica u OŠ u posebnom razrednom odjeljenju. Evidentno je da osoba/e koje su sastavljale prijedlog pravilnika nemaju minute iskustva rada sa djecom sa TUR u bilo kakvoj kombinaciji. Ovakvi, usudila bih se reći nebulozni, prijedlozi su sramotni. Povećanje broja učenika (a da ni ne spominjem da nema kategorizacije kombiniranja učenika) je apsolutno neprihvatljivo te će dovesti do otežavanja ionako teških uvijeta rada u posebnom razrednom odjeljenju a pogotovo u odgojno- obrazovnim skupinama ! Ovo je izravan udar na djecu s teškoćama, na njihovo temeljno pravo na kvalitetno obrazovanje a i udar na kolege iz struke koji će redom biti tehnološko višak ako se ovaj scenarij obistini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
69 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani,ne mogu se složiti s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini i molim da se razmotre svi navedeni komentari u ovom e savjetovanju kako bi se usuglasila razmišljanja i u konačnici stupio na snagu pravedniji Pravilnik.Svima nam je poznato da u većini regija RH broj učenika sa svakom sljedećom generacijom opada te da su brojne škole suočene s manjkom broja učenika.Članak 3 ovog Pravilnika propisuje da redovan razredni odjel ima optimalno 20,a najviše 28 učenika. Smatram da gornju granicu od 28 učenika treba smanjiti kako bi se osigurala kvalitetna nastava koja se provodi suvremenim metodama poučavanja,korištenjem suvremene tehnologije i teži ostvarenju svih ishoda propisanih predmetnim kurikulumima.Također treba uzeti u obzir da danas gotovo da ne postoji odjel u koji nije uključen barem jedan učenik s posebnim potrebama,a često su uključena i dva ili tri učenika.Rad s tim učenicima iziskuje dodatne napore i izazov su učiteljima koji cijelo vrijeme trebaju balansirati između individualnog rada s tim učenicima i ostalim učenicima u odjelu.Smatram da odjel u kojem su uključeni učenici s posebnim potrebama i prilagođenim programima nikako ne smije prelaziti broj 20.Učenici s većim teškoćama trebaju imati pomoćnika u nastavi i taj dio Pravilnika podržavam,ali ne podržavam da ukoliko učenik ima osiguranu pomoć pomoćnika da se broj učenika u razrednom odjelu ne treba smanjivati. Učitelju je jednak izazov i napor u radu s učenikom s poteškoćama i uz stalnog pomoćnika jer upravo je učitelj taj koji priprema sve nastavne materijale učeniku,osmišljava radne zadatke i prilagođava ih specifičnim poteškoćama svakog pojedinog učenika ,izrađuje ioop e ,osmišljava testove i td.Stoga ne vidim razlog da se u redovitom razrednom odjelu u koji je uključen učenik s poteškoćama broj učenika ne smanji samo zato jer taj učenik ima pomoćnika.Pomoćnik samo pomaže učeniku odraditi zadane radne zadatke,potiče i usmjerava učenika,ali sam radni materijal,programe,testove,pregledavanje domaćih zadaća,vrednovanje i dr.odrađuje sam učitelj.Općenito sam mišljenja da se od učitelja/nastavnika/profesora očekuje previše i da treba uzeti u obzir činjenicu da je rad s učenicima s poteškoćama specifičan i jedini kompetentni za taj posao su defektolozi tj.oni koji su završili studij defektologije ili zdravstveni rehabilitatori.Potrebno je osigurati i veću podršku učiteljima i profesorima kako bi svladali izazove s kojima su svakodnevno suočeni u razredu ,a tiču se individualnog pristupa i rada s učenicima s poteškoćama.I ono najvažnije,potrebno je njihov posao i pravedno i adekvatno platiti jer trenutno je taj posao izuzetno podcijenjen,a jedan sat rada s učenikom s poteškoćama koji je integriran u redovan razredni odjel ne prelazi novčani iznos od 3,30 kn,a kada se ti sati na kraju mjeseca i zbroje u evidenciji radnog vremena ,iznos na plaći je uistinu ponižavajući. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Kristina Kurtović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, edukacijski sam rehabilitator na radnom mjestu učitelja u odgojno-obrazovnoj skupini. U posebne odgojno-obrazovne ustanove dolazi sve više djece s višestrukim teškoćama koja zahtijevaju individualni rad i pristup. Frontalnog rada nema. Sa 12 djece u odgojno-obrazovnoj skupini teško da bi se moglo govoriti o edukacijsko-rehabilitacijskom radu. Nekada je rad i sa dosadašnjim brojem učenika profesionalni izazov. Nadam se da ćete uvažiti mišljenje struke. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
71 Larisa Zadravec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator s učenicima iz autističnog spektra u odgojno - obrazovnoj skupini u koju je sada uključeno 3 učenika. VEĆI BROJ UČENIKA NIJE PRIHVATLJIV! Učenici s poremećajima iz autističnog spektra imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresije i samoagresije. Oni zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno obrazovnim skupinama kako bi spriječili nepoželjno ponašanje da ugrozi svoju sigurnost i sigurnost drugih učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Maja Puc PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja sam da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanoga broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Smatram da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatram da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Ana Radočaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je 20 učenika optimalan broj za kvalitetan rad u redovnom programu. Međutim, ukoliko u razredu ima učenika s teškoćama koji ima prilagođeni programi ili osobni kurikulum, maksimalan broj učenika u takvom razredu trebao bi biti 18. Ukoliko u istom razredu ima učenika koji mogu pratiti redovan program, a potrebna im je prilagodba nekih sadržaja (individualizacija), tada bih smanjila broj učenika na 17. Ove godine radim u jednom takvom razredu i mogu reći da je izuzetno zahtjevno. Takvi učenici često traže više pažnje i posvećenosti, treba više pripreme za rad i za testiranje takvih učenika, jer svaki zahtjeva individualizirani pristup budući da se obično ne radi o istim teškoćama. Dodatni problem je nedostatak asistenata u nastavi, pogotovo kada, primjerice, učenik ostane bez asistenta usred polugodišta, a zamjene za njega nema niti se zna kada će je biti. Mislim da se Ministarstvo treba puno više angažirati oko osiguravanja uvjeta za integraciju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Vidjeti stavak 3. članka 3. Nacrta.
74 ŽELJKA ZRILIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, čitajući NACRT PRAVILNKIKA O BROJU UČENIKA .......kao i komentare, moram se složiti s većinom kolega koji podučavaju 2. strani jezik kao izborni predmet. Nemoguće je uspoređivati izbornu nastavu (2. strani jezik) sa redovitim i kombiniranim odjelima i to iz više razloga: učenje " živog stranog jezika" ima svoje specifičnosti od kojih je najbitnija komunikacijska vještina. Rad s toliko učenika (previše je za sve predmete) ne ispunjava svoju primarnu svrhu, da učenici komuniciraju na stranom jeziku. Ako svaki učenik od njih 28 na satu uspije jednu rečenicu reći, već je čudo. Nadalje, svaki učenik koji želi dodatno učiti, ići na izbornu nastavu itd. mora tu mogućnost i imati, bez obzira na broj zainteresirane djece. Iz tog razloga se ne bi trebalo ograničavati minimalan broj učenika za izborne predmete. Željka Zrilić Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
75 Krešimir Kuran PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u članku 3. stavci 2. i 3, trebaju glasiti (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika . Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
76 Ivana Torjanac Matas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI S obzirom da se danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom obrazuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće gornja granica od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad između ostalog i stoga što svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava za rad. Ovako veliki broj učenika u razrednim odjelima i/ili odgojno-obrazovnim skupinama je na razini od prije 20 godina kada su se u našim ustanovama obrazovali učenici koji danas polaze redovite osnovne škole. Jedan dio članova ŽSV-a predlaže i određivanje broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju što je i određeno Državnim pedagoškim standardom, a kao razlog navode i to da Ministarstvo ne odobrava razredne odjele, odnosno zapošljavanje djelatnika za razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine s tri učenika iako je riječ o učenicima s autizmom. Stoga predlažemo da članak 4. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Krešimir Kuran PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram kako se u Članku 4. predloženi stavak 8. treba zamijeniti stavkom: "U kombinirani razredni odjel iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ne mogu biti uključeni učenici s teškoćama, osim u slučaju kada to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi opravdani razlozi." Ako se prihvati predloženi stavak moguća je situacija da učitelj kada ima 7 učenika od čega je jedan učenik po posebnom programu mora uz taj program odrađivati i 4 redovna programa, a još teža situacija bila bi za učitelja engleskog jezika u razrednoj nastavi. Stoga je vrlo bažno za sve dionike nastavnog procesa onemogućiti takvu situaciju i takve otežane uvjete rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
78 Martina Antunović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prema važećem pravilniku, članak 7. stavak 8, navedeno je da u kombiniranom razrednom odjelu učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu može biti najviše 5 za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Iz vlastitog iskustva mogu reći da je to jedino i realno budući da radim u odjelu koji pohađaju učenici od 1.-8. razreda. Riječ je o vrlo heterogenoj skupini u kojoj učenici imaju različite vrste i stupnjeve teškoća, svaki učenik zahtijeva individualan pristup, poseban plan i program/kurikulum neovisno o tome pohađaju li neki učenici isti razred, te pripremu posebnih materijala i didaktičkih sredstava. Ako želimo kvalitetnu nastavu za naše učenike, broj učenika u kombiniranom razredu djelomične integracije ne bi smio biti veći od 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
79 Adriana Kolman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i ne slažem se s izmjenama koje su navedene u prijedlogu Pravilnika. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama najviše bi izgubili sami učenici jer se edukacijski rehabilitator ne bi u dovoljnoj mjeri mogao posvetiti njihovim individualnim potrebama . U posebne odgojno-obrazovne ustanove dolazi sve više djece s višestrukim teškoćama koja zahtijavaju više individualnog rada i pristupa što u većim skupinama ne bi bilo moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
80 Ivana Brekalo Pintač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je realan broj učenika u redovitom razrednom odjelu, pri upisu u prvi razred, 20, a bez učenika s poteškoćama. Tijekom prvog razreda se primijete teškoće kod pojedinih učenika te često učenici u prva četiri razreda dobiju promijenjen oblik školovanja te taj razred više nije razred bez učenika s teškoćama. Odjel s jednim učenikom s teškoćama ne bi smio biti veći od 19 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama ne bi smio biti veći od 17 učenika. Potrebno je detaljnije definirati broj učenika u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama i kombiniranim razrednim odjelima, s obzirom na teškoću učenika. Kao učiteljica u kombiniranom posebnom razrednom odjelu za učenike s poremećajima u ponašanju ne mogu se složiti s prijedlogom da maksimalan broj učenika u takvom razrednom odjelu bude 10. Maksimalan broj učenika u takvom razrednom odjelu morao bi biti 5, jer se svi učenici smješteni u posebne razredne odjele za poremećaje u ponašanju školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke ili uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Ostvariti kvalitetnu nastavu kod učenika koji traže potpuno individualiziran pristup u poučavanju u razredu od 4 kombinacije i 10 učenika je nemoguće. Učenici u posebnom razrednom odjelu često predstavljaju opasnost za sebe i druge, najčešće zbog agresije i nepredvidivog ponašanja (udaraju, grebu, grizu, pljuju, bacaju stolce i ostale predmete prema drugima, napadaju oštrim predmetima, žele ozlijediti sebe, bježe iz škole). Učitelj je ponekad u tim razredima sam te ne može istodobno rješavati više iznimnih i opasnih situacija. Prelaskom iz razredne nastave u predmetnu, broj učenika mogao bi prijeći brojku 10 što predstavlja dodatno opterećenje za učenike i učitelje. Rad u takvom razrednom odjelu s tolikim brojem učenika nikako ne predstavlja administrativno rasterećenje učitelja koje zagovara Škola za život. Također, broj učenika u produženom stručnom postupku ne bi trebao prelaziti 7, ponajprije zbog sigurnosti učenika i socijalnog pedagoga koji je s učenicima sam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Blanka Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima s poremećajima iz spektra autizma. Činjenicu da se razmatra donošenje ovakvog Pravilnika koji povećava broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama smatram izuzetno zabrinjavajućom i nedopustivom. Iz znanstveno potvrđene teorije i prakse opće je poznato da učenici s autizmom uz komunikacijske teškoće, teškoće socijalne interakcije te ponavljajuće obrasce ponašanja, interesa i aktivnosti, vrlo često imaju i izražena agresivna, autoagresivna i destruktivna ponašanja te zahtijevaju specifične metode i pristupe u radu. Neke od njih uključuju vizualnu podršku kao što je komunikacijski sustav razmjenom sličica PECS, TEACCH strukturirani pristup i raspored učionice i aktivnosti, specifične sustave motivacije, individualni rad i individualizirani pristup, poštivanje rutine, detaljno razrađen sustav podrške itd. Uz nabrojeno, nastavni dan rehabilitatora u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama s djecom s autizmom svakodnevno označuje i provođenje intenzivnih intervencijskih i prevencijskih programa baziranih na prioritetnim ponašanjima koja se nerijetko odnose na udaranja, bacanja po podu, vrištanja, grebanja, pljuvanja, samoozljeđivanja, uništavanja školskog inventara i dr. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također imaju izražene senzorne teškoće, često u obliku hipersenzibilnosti na zvučne, vizualne, taktilne vestibularne pa i olfaktorne podražaje. Odgojno-obrazovna skupina koju čini više od troje učenika s PSA za njih neće biti nimalo poticajna, već će voditi dodatnim frustracijama, stresu i nepoželjnim ponašanjima. Rad učitelja u takvoj skupini značio bi nemogućnost usmjeravanja na individualne potrebe djeteta i obrazovni proces te bi vodio profesionalnom sagorijevanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
82 smiljka rajak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! U kombiniranim razrednim odjeljenjima radim već dvadesetak godina i smatram da je rad u takvim odjeljenjima iznimno težak te zahtjeva puno više planiranja i organizacije kako bi nastava bila kvalitetna. Mislim da u takvim odjeljenjima nije lako ni učitelju ni učeniku , povećanjem broja učenika samo bi se još više otežalo. Također, ni roditelji ne bi bili zadovoljni takvom radom, pa bi tražili mogućnost da se premjeste u neki veći grad, što će mala sela dovesti u još nepovoljniji položaj.Stoga, mislim da kombinirani razredni odjeli sastavljeni od učenika triju ili četiriju razreda nisu rješenje ( osobno bih ukinula ), ako već moraju postojati da se broj učenika svede na minimum, zbog dobrobiti i učenika i učitelja. Članak 4. stavak ( 8) i (9) Stavke nedorečene i nedefinirane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Danijela Ohnjec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učiteljica sam razredne nastave i uključujem se u E-savjetovanje jer sam mišljenja da razredni odjel treba imati optimalno 18, a maksimalno 25 učenika jer razredni odjeli nisu homogene grupe. Ukoliko ima učenika koji se obrazuju prema individualiziranom pristupu, razredni odjel ne bi smio biti veći od 18-20 učenika. U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Valentina Šakić Vražić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razrednom odjelu koji je predložen Pravilnikom nije dobar. Kako bi nastava bila kvalitetnija i odrađena u skladu nacrta Škole za život, broj učenika u razrednim odjelima treba biti manji, najviše 20 učenika. Broj učenika s poteškoćama u razrednom odjelu treba smanjiti: najviše 2 učenika po razrednom odjelu koji ima najviše 18 učenika. Takva nastava će biti kvalitetnija,kao i pristup učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Ivana Jukić Matijević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne mogu podržati predloženi broj učenika u razrednom odjelu. Težimo suvremenoj, modernoj nastavi, nastavi u kojoj je "tehnologija postala važnija od učenika", gdje je tu učenik? Kvalitetnu nastavu, po načelima Škole za život, ne možemo postići s ovim brojem učenika. Ispravak, možemo, jer mi učitelji odradimo sve što se od nas traži. Ali bi si vi trebali podsvijestiti da je učenik na prvom mjestu. Povećavanjem broja učenika narušavamo kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, nemogućnost individualnog pristupa učeniku. Prije donošenja Pravilnika trebali bi procijeniti realnu situaciju na terenu, provesti neko vrijeme u razredu, u živom procesu. Trebali bi razgovarati s učiteljima i upoznati se s poteškoćama pred koje nailazimo u svom radu. U jednom razredu, konkretno mom, u kojem je 21 učenik, imam učenika koji ima prilagodbu sadržaja, učenik koji treba indvidualne upute za svaki zadatak, učenika koji riješi listić dok nisam ostalima još ni podijelila listiće, učenika s pomanjkanjem koncentracije kojeg je stalno potrebno podsjećati da rješava zadatak i još 17 učenika. Sve stignemo, sve odradimo, damo sve od sebe da je nastava što kvalitetnija, ali dođite, pokušajte. Veoma ćete brzo shvatiti zašto promjena koju predlažete ne da nije dobra, već je poražavajuća, ne za učitelja, za učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Silvija Landeka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Budući da živimo i radimo u vremenu opadanja broja novorođene djece, jasno je da će ih se manje i upisivati u škole. Ako uz to dodamo i druge okolnosti, poput migracijskih kretanja, u budućnosti vjerojatno nećemo imati niti optimalan broj učenika u razrednim odjelima, tj. 20. U većim urbanim sredinama možda su i mogući poneki takvi razredni odjeli, ali sigurna sam da će to biti samo pojedini slučajevi. U ruralnim sredinama situacija je još lošija. Tamo današnji razredi i ne broje 20 učenika. Demografi upozoravaju na lošu demografsku sliku jer imaju konkretne dokaze da nas to u Republici Hrvatskoj očekuje. Dakle, imamo jasne dokaze da optimalan broj ne može biti 20 učenika u razrednom odjelu. Reforma u nastavi donosi nove aktivnosti u nastavni proces koje je teško nadzirati u razredu s velikim brojem učenika. Ne bih ponavljala sve poteškoće u radu koje su navele kolege i kolegice, samo ću reći: slažem se s njima jer i sama radim u nastavi i znam što znači imati učenike koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i koliko im se treba posvetiti u nastavi, a još i više u pripremama za izradu nastavnih listića. Predlažem da razredni odjel može brojiti najviše 22 učenika, a da optimalan redoviti razredni odjel može brojiti 15 učenika. Slažem se da se u redoviti razredni odjel može uključiti najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju, ali treba i brojku od 22 učenika umanjiti za: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika, - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Moj komentar je komentar učiteljice iz razreda koja ima uzoran broj godina radnog staža i smatram da bi se moj komentar trebao uvažiti. Želim nam uspješnu suradnju! Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
87 Ana Hinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja sam da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostaviti Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljam izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja smatram da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 Dragica Benčik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Dragica Benčik Ravnateljica sam Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, imam oko 35 godina radnog staža u struci. U posljednje vrijeme, a osobito s ovim prijedlogom Pravilnika, stječem dojam da u području ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, uključivo i osoba s teškoćama, kao društvo uopće ne napredujemo, usudila bih se reći da čak niti ne stagniramo. Ovaj prijedlog Pravilnika ukazuje na jasno nazadovanje. Naime, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010,), dakle, dokument koji je donesen prije desetak godina prepoznaje i poštuje specifične potrebe učenika s većim teškoćama, a deset godina kasnije, danas, ovaj prijedlog Pravilnika sve to ignorira na štetu učenika, ali i edukacijsko-rehabilitacijske struke koja uz predloženi broj učenika neće moći pružiti odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu učenicima u skladu sa suvremenim spoznajama i dostignućima naše struke. Ignoriranje standarda koje propisuje Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja još je besmislenije kada se na isti poziva i pozitivni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019) koji u članku 54. navodi:" broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima." Isto tako, budući da su sva pravovaljanja Rješenja o primjerenom obliku školovanja utemeljena na medicinskom modelu, odnosno prema vrsti oštećenja, a na temelju istih se provodi cjelokupno školovanje učenika s teškoćama, u ovoj bi situaciji bilo opravdano mijenjati postojeća i buduća Rješenja učenika ili prijedlog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
89 Ivana Švagelj Majcen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog broja učenika u razrednom odjelu ne podržavam. Dio dosadašnjeg pravilnika koji propisuje minimum od 14 učenika je u redu, ali maksimalan broj od 28 učenika je previše za kvalitetan nastavni rad. Želimo li učinkovitu nastavu po načelima Škole za život, broj učenika treba smanjiti. Optimalan razredni odjel treba imati od 14 do 20 učenika kako bi se učitelj mogao podjednako posvetiti svakom učeniku. Razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Također bi trebalo voditi računa o činjenici da ako je u jednom razredu više od dva učenika s teškoćama, nastavnik jako teško može kvalitetno odraditi svoj posao i posvetiti se svakom učeniku. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
90 Jasmina Bregović Furdi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Tužna sam i žalosna kad vidim da se predlaže povećanje boja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovnim skupinama jer mi to govori da ljudi i dalje nisu svjesni koliko štete bi na taj način nanijeli samim učenicima. Radim u odgojno-obrazovnoj skupini sa troje učenika s PSA. Izuzetno je teško svima se posvetiti u onoj mjeri koja bi za njih bila zadovoljavajuća, koja bi im pružala optimalne uvjete za napredovanje a kamoli da ih je u OOS još i više. Tim se pravilnikom degradira naša struka kao takva (edukacijski rehabiliratori). Uostalom, ne vjerujete li struci, upitajte roditelje žele li da im se djeca u školi samo "čuvaju" ?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Dejan Ivanek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem ovaj novi tekst za stavke 2 i 3: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 24 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
92 Maja Pranjić Čorak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je u današnje vrijeme realan maksimalan broj učenika u razredu 20, ako u razredu nema učenika s poteškoćama. Sve je teže individualno pristupati učenicima i svima se posvetiti koliko je potrebno, a povećanje broja učenika u razredu učionio bi velike štete. Nažalost, profesori nemaju dovoljnu i potrebnu podršku psihologa i pedagoga (većina škola nema psihologe, logopede, rehabilitatore, a pedagozi su jednostavno preopterećeni i ne mogu se posvetiti svim potrebama koje škola ima). Smatram da bi 3 učenika s posebnim potrebama trebala biti maksimum u jednom razrednom odjelu, ali da se pritom ograniči broj učenika u takvom razredu na 15! Kvaliteta rada s brojnim učenicima u razredu postala bi upitna i teško ostvariva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Anita Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator s učenicima sa intelektualnim teškoćama i to u odgojno-obrazovnoj skupini u koju je sada uključeno 6 učenika i iz vlastitog iskustva znam da svaki učenik traži individualizirani pristup. Teško je svakom učeniku i sada kada ih je šestero pružiti dovoljno pažnje i pravu podršku u realizaciji zadataka pa mi je nezamisliv rad s još više učenika - gubi se na kvaliteti rada, gubi se na napredovanju učenika, a da ne govorimo o njihovoj sigurnosti. Stoga smatram da donošenje ovakva Pravilnika koji povećava broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama nikako ne može biti od koristi za odgojno-obrazovni rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Renata Ruić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Broj učenika u razrednom odjelu koji je predložen ne podržavam. Ukoliko želimo kvalitetnu i učinkovitu nastavu po načelima Škole za život, broj učenika treba smanjiti. Predlažem - odjel bez učenika sa poteškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika Nisu navedene ni poteškoće koje ima učenik. Oblik poteškoće treba specificirati. Napominjem da je i rad sa tri učenika sa poteškoćama u razredu otežan i da se treba razmisliti o broju uključenih učenika sa teškoćama u istom razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Irena Slaviček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, socijalna sam pedagoginja zaposlena u Centru za odgoj i obrazovanje. Radim individualno i grupno s djecom s teškoćama u razvoju koji ujedno iskazuju i probleme u ponašanju. Željela bih se osvrnuti na članak 6. nacrta pravilnika, a kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da bi se povećanjem broja učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka, umanjila kvaliteta rada te onemogućio individualni pristup svakom djetetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
96 Lara Rosić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se s prijedlogom novog Pravilnika. Povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama bitno narušavamo kvalitetu odgojno-obrazovnog rada i onemogućavamo napredak učenika, te ugrožavamo njihovu i našu sigurnost. Bilo bi poželjno da se prije donošenja Pravilnika dotični upoznaju sa realnom situacijom u redovnim školama i posebnim ustanovama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Linda Perutović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i uključujem se u e-Savjetovanje želeći predložiti promjene u planiranom Pravilniku. Naime, težeći kvaliteti rada, a obzirom na suvremene zahtjeve koji se postavljaju pred učitelje, smatram da broj učenika u odjeljenjima mora biti manji od predloženog. Kako bi se temeljito i svrsishodno realizirali odgojni i obrazovni ciljevi, nužne su manje skupine učenika. Budući da i u svakodnevnim životnim situacijama težimo individualnom radu i/ili radu u manjim skupinama znajući da ćemo tako postići najbolje rezultate, ne vidim razlog ni opravdanje da nam broj učenika u razredu bude veći. Kako bi svakog učenika uspjeli podjednako motivirati, potaknuti u njemu znatiželju i želju za istraživanjem, potrebno mu je posvetiti vrijeme i pažnju. U velikim skupinama to je naprosto nemoguće. Učitelj će u odjeljenju s manjim brojem učenika dati roditelju i učeniku temeljitije povratne informacije i upute za daljnji rad. U protivnom postoji opasnost od šabloniziranja radi uštede vremena i formalnog „odrađivanja“ postavljenih zahtjeva. Težimo učenju za život, istraživačkom radu, primjeni naučenog u svakodnevnom životu. Državni pedagoški standard (V. MJERILA ZA BROJ UČENIKA U RAZREDNOME ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI) u Članku 7., stavak 3. propisuje da „za nastavu izvan prostora škole potreban je jedan pratitelj iz redova učitelja ili stručnih suradnika škole za skupinu do najviše 14 učenika.“ Učitelj ima odgovornost i za ono što se događa i na nastavi unutar škole, u svakom pogledu. U skladu sa svim promjenama koje su se stavile pred nas, uvažavajući načelo zornosti i važnosti primjene naučenog i učenja u praksi i svakodnevnom životu, smatram da će biti (i već jest) jako teško provoditi izvanučioničku nastavu jer je nemoguće uvijek pronaći slobodnog pratitelja ili pratitelje. Stoga je moj prijedlog, a u cilju kvalitete nasuprot kvantitete; suvremenog pristupa nasuprot tradicionalnom…, promjena predloženog Pravilnika. Predlažem da se članak 3, stavak 2. i 3. promijeni: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Srdačan pozdrav, Linda Perutović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Ivana Milić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da velik broj komentara na nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi jako puno govori. A skoro svi komentari ukazuju kako je ovaj nacrt Pravilnika neprihvatljiv. Zbog predloženog povećanja broja učenika u razrednim odjelima dolazi do toga da se ne osiguravaju optimalni uvjeti rada kako za učenike redovne populacije, tako i za učenike s teškoćama u razvoju. Sve je to u suprotnosti sa pravilima struke i dovodi u pitanje kvalitetu nastave, kao i sigurnost učenika i učitelja. Iz toga se iščitava da Pravilnik nije usmjeren na kvalitetan rad učitelja, i stručnih suradnika u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja učenika. Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini koja radi po Posebnom program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada. Obzirom na specifičnosti našeg rada i učenike s kojima radimo, složila bi se sa kolegama da je Pravilnik pisala osoba koja nije iz struke i koja nije uzela u obzir specifičnosti razvoja učenika s teškoćama, posebno one s višestrukim teškoćama, njihove sposobnosti, potrebe i interese. Zato predlažem da se predloženi broj učenika smanji: Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – do 3 učenika iz spektra autizma – do 5 učenika značajno sniženog intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 Tina Pajdaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za odgojno - obrazovnu skupinu produženog boravka trebao bi biti isti pravilnik kao i za kombinirani odjel , a ne redoviti razredni odjel. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
100 Tina Pajdaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Rad u redovitom razrednom odjelu s 28 učenika nije optimalan, ni učinkovit, ni ekonomičan, ni kvalitetan. Maksimalan broj učenika u jednom razredu bi trebao biti 22 s tim da u tom razredu nema učenika s prilagodbom programa bilo kojeg tipa. Pri tom mislim na učenike koji teže savladavaju program i učenike koji imaju vrlo visoke sposobnosti koje vrlo često ostaju nezapažene i neiskorištene baš zbog velikog broja učenika i nemogućnosti učitelja da kvalitetno organizira rad raznim metodama i strategija i da time pokrije potrebe svih učenika u razredu. Odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao bi imati najviše 20 učenika Odjel s dva učenika s teškoćama trebao bi imati imati najviše 18 učenika Odjel s tri učenika s teškoćama trebao bi imati najviše 16 učenika. Ono što nije navedeno je oblik poteškoće koje ima učenik. Ponekad je teže s jednim djetetom iz spektra autizma neko s tri učenika manjih kognitivnih sposobnosti. Poteškoće je potrebno diferencirati i specificirati. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku u savladavanju svakodnevnih prepreka i to nije razlog za povećanje broja učenika u razredu. Učitelj je taj koji prilagođava program, odabire strategije i metode za određenog učenika. Za to je potrebna kvalitetna edukacija nastavnika, kvalitetna suradnja s roditeljima, kolegama stručnom službom i na kraju vrijeme potrebno da se savladaju svi izazovi rada s takvim učenikom te praktična primjena same nastave. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
101 Irena Dukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator s 25 godina radnog iskustva podržavam prijedlog Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih ustanova u RH i Međužupanijskog stručnog vijeća pedagoga posebnih ustanova u RH objavljen na ovom e savjetovanju. Smatram da nije moguće definirati broj učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima bez da se navedu vrste teškoća, kao što je učinjeno u ovom prijedlogu, dok god je na snazi Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15). Ovaj članak 6. Prijedloga Pravilnika nije u skladu s brojem učenika propisanim važećim Pedagoškim standardom za osnovnoškolske ustanove (NN 63/08.). Opće poznato je da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad. Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. Ovaj pravilnik ako se donese će trajno štetiti učenicima s teškoćama i oduzeti im njihovo Ustavom osigurano pravo na obrazovanje! Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. Članak 4. stavak 8. prijedloga Pravilnika predviđa do 8 učenika u kombinaciji od 4 razreda od V. do VIII. razreda za učenike bez teškoća, a članak 6. stavak 1. prijedloga Pravilnika predviđa do 10 učenika s teškoćama jednog ili više razreda. Dakle veći broj za učenike s teškoćama nego one bez teškoća?! Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz spektra autizma ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nemoguće je izlaženje iz učionice na užinu i na WC, a kamoli u dvorište ili izvan prostora škole. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz. Učenici s teškom intelektualnom teškoćom koji većina imaju višestruke teškoće i to motoričke teškoće i ne mogu se kretati bez invalidskih kolica s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) koji je na snazi od 4. ožujka 2015. su uključeni u školovanje (prije toga su bili trajno oslobađani od školovanja), a da za njih ne postoji ni nastavni plan ni program, ni odgovarajuća podrška u vidu kineziterapije, a sad ćemo još imati 12 takvih učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na jednog učitelja. Kako je to moguće?! Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz spektra autizma. Zašto? Zato jer imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup, teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju i iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3 u odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom desetak minuta. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Nepravedno je što ih ovaj pravilnik već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i koje imamo! Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/2013.). Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine za 6-8 učenika s poremećajima iz autističnoga spektra, imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Kome je to u interesu? Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnoga spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
102 Maja Marjanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Potrebno je ostaviti lokalnoj zajednici ili osnivaču na odlučivanje o broju učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Kombinirani razredni odjel se treba prestati sagledavati s aspekta brojnosti učenika jer učenici nisu objekti već živa bića i ako uzmemo u obzir da se nastava u kombiniranim uvjetima u pravilu održava u ruralnim područjima koja su slabo razvijena tada svakog tog učenika treba gledati kao potencijalnu osobu koja će možda jednoga dana i ostati živjeti u tom ruralnom kraju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
103 Maja Marjanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je i brojka već od 20 učenika u redovnom razrednom odjeljenju previše. Uvođenjem novih načina rada i tehnologija u nastavni proces pred učitelje je postavljen velik izazov, kako što kvalitetnije odraditi nastavni proces. Također mora se uzeti u obzir kako nam dolaze učenici izuzetno nesamostalni i ovisni o pomoći učitelja. Ovim pravilnikom treba obuhvatiti i vrlo lošu populacijsku sliku određenih dijelova RH, učitelji sa 10, 15, a čak i 20 godina radnog staža dolaze u situacije viškova. Pojedina područja RH treba staviti pod zaštitu i ne tretirati ih kao velika urbana područja. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
104 Dora Akšamović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi, pomoćnik u nastavi može pružati podršku jednom ili skupini učenika te se tada nameće pitanje na koji način će se i kako smanjivati broj učenika u razrednom odjelu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika u redovitom razredu ako su u njemu uključeni učenici s teškoćama jer pomoćnici u nastavi nisu nositelji odgojno obrazovne djelatnosti, odnosno nastave. Pomoćnik u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe koja je u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila diskriminacija na osnovi invaliditeta. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
105 Ivana Kralj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako se broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju, posebnom razrednom odjeljenju i odgojno obrazovnoj skupini ne bi trebao smanjivati ukoliko učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. Naime, učitelj (razrednik) je još uvijek onaj koji i za tog učenica piše individualizirani odgojno obrazovni plan i program, osmišljava aktivnosti, priprema materijale, provodi vrednovanje, vodi dokumentaciju, organizira nastavu i surađuje s roditeljima. Također smatram kako je povećanje broja učenika u posebnom razrednom odjeljenju apsurd i nikako nije u skladu s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom. Naime, niti su svi učenici isti, niti su oštećenja koja imaju takva. Ponekad, učenicima smeta buka i galama, nekima smeta blizina, neki ne vole društvo. Učenika s autizmom koji je osjetljiv na zvukove i galamu smjestiti u razredni odjel u kojem su učenici s hiperaktivnošću i poremećajima u ponašanju je nedopustivo,a upravo će se takve stvari događati ukoliko ovaj pravilnik bude prihvaćen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
106 Svjetlana Celinšćak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, čitajući pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, posebice Članak 3. stavak 2. mogu primijetiti da se nismo odmaknuli od postojećeg stanja a tendencija Škole za život je upravo unijeti promjene. Svaki učitelj, koji je radio u većim razredima, reći će vam da je standard od 28 jednostavno previsok. Ako želimo kvalitetnu nastavu broj učenika bi svakako trebao biti manji, bez obzira radi li se o učenicima s teškoćama u razredu ili ne. Svakako da će nastava biti kvalitetnija ako učitelj ima vremena posvetiti se svakom učeniku. Iz svoje prakse znam da se često dogodi da se učenici s teškoćama ne otkrivaju odmah pa se dogodi da ima i nekoliko učenika s redovitim programom uz prilagodbu do 4. razreda a broj učenika se kasnije ne mijenja nego "zaglavimo" na visokoj brojci. Isto tako nije svejedno o kojoj se vrsti teškoće radi jer sva djeca ne funkcioniraju jednako u razrednim sredinama. Vrlo često se dogodi da učitelji zbog velikog broja djece s teškoćama i pažnje koja se njima posvećuje ( posebice ako se radi o poremećajima pažnje i hiperaktivnosti) na neki način stavljaju u "drugi" plan učenika s redovnim programom koji bi napredovao brže i više da se i njemu posveti tolika pažnja. Razlike su među učenicima su očite a velikim brojem učenika u razredu smanjuje se mogućnost individualnog poticaja.Maksimalan broj učenika u razredu trebao bi biti 24 s naravno smanjenjem broja ukoliko ima učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
107 Ana Novak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Neugodno sam iznenađena prijedlogom novog pravilnika. Učiteljica sam s 20 godina staža, od toga sam nekoliko godina radila sama u područnoj školi u četverorazrednoj i trorazrednoj kombinaciji, s puno manje učenika nego što navodite u Pravilniku. Taj rad je izuzetno težak i ne mogu ga ni zamisliti s još većim brojem učenika, uključivši i učenika s teškoćama. Zahtjevi djece, roditelja i škole iz godine u godinu su sve veći. Traži se usmjerenost na svako pojedinačno dijete, kreativni oblici nastave, provođenje reforme... U ovakvim uvjetima? Ne mogu zamisliti koji učitelj bi to mogao fizički i psihički podnijeti. O kvaliteti nastave da ne govorim. S obzirom na lošu demografsku sliku u RH snmatram da bismo trebali učiniti sve da djecu zadržimo u našim školama , a ovaj Pravilnik tome nikako ne doprinosti. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Sindikat hrvatskih učitelja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prije svega, napominjemo da se slažemo s većinom primjedbi i prijedloga iznesenih od strane stručne javnosti na predloženi Nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (u nastavku: prijedlog Pravilnika) te kako ne bismo tekst opterećivali nepotrebnim ponavljanjem istoga, ovim putem tražimo da se poštuje važeći Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon). Prvenstveno napominjemo da sukladno članku 54. Zakona broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu DPS u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od prethodno navedenoga, stoga se navedenim Prijedlogom, kojim se omogućuje da se ne smanjuje broj učenika kada su u razredni odjel uključeni učenici s teškoćama u razvoju te se omogućuje da istih bude i više od propisanog minimuma od 3 učenika, osim što se krši DPS isti je u suprotnosti s pravilima struke te dovodi u pitanje kvalitetu nastave i sigurnost učenika i učitelja. Osobito problematičnim smatramo stavak 5. članka 3. Pravilnika koji omogućuje da Ministarstvo odobri i veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od propisanog maksimuma u stavcima 2. i 3. istoga članka, a što bi teoretski značilo da razredni odjeli mogu imati i 35 učenika s 5 učenika s teškoćama u razvoju, a što je apsolutno neprihvatljivo. Neprihvatljivim smatramo i ponovno zanemarivanje osiguravanja optimalnih uvjeta za rad s darovitim učenicima kao učenicima s posebnim odgojnim potrebama uključenim u razredne odjele. Iz istoga je evidentno da Pravilnik nije usmjeren na kvalitetan rad učitelja i stručnih suradnika u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, nego se ovaj Pravilnik donosi s prvenstvenim ciljem smanjenja broja učitelja i stručnih suradnika, a sve kako bi se rasteretio državni proračun. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog najvišeg broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 10. i 11. Nacrta prijedloga Pravilnika. Osobito problematičnim smatramo stavak 11. članka 4. Pravilnika koji omogućuje da Ministarstvo odobri i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od propisanog maksimuma u stavcima 2.-7. istoga članka. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Dakle, iz navedenoga je vidljivo da se predloženim Pravilnikom povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama mimo maksimuma propisanog DPS-om te su sve primjedbe upućene na članke 3. i 4. primjenjive i ovdje. Ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti je sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razred) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Upozoravamo da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Osobito problematičnim smatramo stavak 4. i 5. članka 6. prijedloga Pravilnika koji omogućuje da Ministarstvo odobri i veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od propisanog maksimuma u stavcima 1.-3. istoga članka. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona, kao i pravila i znanja struke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Željka Milošević Paro PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, za ovu priču je od iznimne važnosti reći KAKVE su teškoće. Slažem se s kolegicom , koja je predložila šifre pojedinih oštećenja. Ako je riječ o intelektualnim teškoćama (različiti oblici autizma i slično), u razredu bi trebao biti najviše 1 učenik uz obaveznog asistenta. Sve preko toga onemogućava rad sa ostalim učenicima/ama. Ukoliko je riječ o tjelesnim teškoćama u razredu mogu biti najviše 2 učenika, jer svi, napominjem svi trebaju i zaslužuju pažnju učitelja/ice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Broj učenika s teškoćama u razvoju u RO i odgojno-obrazovnim skupinama usklađen je s DPS-om.
110 Adriana Kaštelan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Ukidanje Članka 3. stavak 3. važećeg Pravilnika koji glasi: "(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, područni razredni odjeli, razredni odjeli u bolnicama, razredni odjeli u malim otočnim, planinskim i seoskim školama te razredni odjeli sa specifičnim uvjetima rada, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mogu imati i manje od 14 učenika" , predstavlja lošu demografsku politiku. Nastavno izražavam svoju zabrinutost zbog mogućeg ukidanja malih područnih škola i povećanja broja kombiniranih razrednih odjela u kojima se ne može kvalitetno provoditi nova školska reforma. Kao učiteljica koja živi i radi na otoku, u jednoj od područnih škola, smatram da one predstavljaju život svih malih mjesta u našoj domovini, uz napomenu da se većina takvih škola, koje su nosioci života malih mjesta osnovale dok su hrvatski krajevi odnosno Hrvatska bili u sastavu drugih državnih tvorevina i kao takve u tim državnim zajednicama čuvale i održavale hrvatski nacionalni identitet i narodni duh, stoga je nedopustivo da predlagatelj novog Pravilnika na predloženi način kada je Hrvatska samostalna i suverena država stvara pretpostavke za njihovo ukidanje. Kao učiteljica i majka djece koja pohađaju i pohađala su takvu jednu malu školu molim da odgovorno razmotrite ovaj prijedlog. Primljeno na znanje Minimalan broj učenika nije propisan zbog škola s otežanim uvjetima rada.
111 Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljsko vijeće Centra za odgoj i obrazovanje smatra kako razredni odjeli u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne mogu imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se o čistom ili kombiniranom razrednom odjelu. Mišljenja smo da je pri utvrđivanju broja učenika potrebno voditi računa o vrsti teškoće kako je to propisano Državnim pedagoškim standardom. Predlažemo da članak 6. ovog Pravilnika glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom (2) Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno- obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Kombinirani razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
112 Vlasta Žnidarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Budući da sve više učenika ima teškoća u učenju i zahtjeva individualan pristup učitelja, broj od 28 učenika u razrednom odjelu je zaista prevelik. Razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika ako želimo kvalitetnu nastavu. U redoviti razredni odjel ne bi trebalo uključiti više od 2 učenika koji rade po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, te bi uz svakog takvog učenika trebalo smanjiti ukupan broj učenika u razrednom odjelu, bez obzira ima li pomoćnika u nastavi ili ne. Također smatram da bi na ukupan broj učenika u razrednom odjelu trebao utjecati i broj učenika koji rade po individualiziranom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 Verica Kuharić Bučević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Stručni sam suradnik pedagog u osnovnoj školi koja u svom sastavu ima posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju. Na temelju vlastitog višegodišnjeg iskustva te praćenjem rada edukacijskih rehabilitatora u njihovom radu, često se susrećemo s mnogim problemima i kada je manji broj učenika u skupini. Smatram da se nastava s učenicima s većim teškoćama može kvalitetno realizirati jedino s manjim brojem učenika od predloženog. Budući da se odgojno-obrazovne skupine formiraju prema godištima učenika, može se dogoditi i događa se da skupinu čine djeca s različitim teškoćama i različitim stupnjem pojedinih teškoća. Znači, često imamo vrlo heterogene skupine. Svakom učeniku treba pristupiti individualno prilagođavajući programe i postupke prema funkcioniranju učenika. Kako će to činiti edukacijski rehabilitator ako ima 12 ili do 12 učenika u skupini? Što kada se u skupini pojavi nekoliko učenika koji su u invalidskim kolicima? U pitanje dolazi kretanje učenika po učionici, izlasci radi provođenja izvanučioničke nastave, a učenici ili skupina imaju ili nemaju pomoćnika. U mojoj školi su učionice u kojima rade skupine manjih dimenzija. Gdje smjestiti do 12 učenika koji npr. pohađaju skupinu od 17 - 21 godine? To su fizički odrasli ljudi. Predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji broj učenika na: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5. budući da bi svako povećanje učenika smanjilo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
114 Anita Matić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smiješno je uopće govoriti o razrednim odijeljenjima od 28 učenika. Ukoliko slijedimo pedagoški standard naše domovine te želimo da nam reforma uspije, hitno je potrebno smanjiti broj učenika u razrednim odjeljenjima do maksimalno 20 učenika u razredu. Ukoliko imate u razredu i dijete koje pohađa nastavu po redovitom programu s prilagodbom sadržaja, potrebno je smanjiti broj djece za 2 učenika u razredu, dakle na 18 učenika. Ne bih stavila više od 2 učenika s prilagodbom sadržaja u isti razred. Učenike koji pohađaju nastavu po redovnom programu s individualizacijom sadržaja ni ne spominjete, ako ni nadarene učenike. Što s njima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mišljenja sam da odgojno obrazovna skupina dopunske i dodatne nastave ne bi trebala imati više od 10 učenika, kako je navedeno u članku 10. stavku 3. Pravilnika koji je na snazi. Na dopunsku i dodatnu nastavu su uključenni učenici koji imaju specifične individualne potrebe, a da bi ih učitelji mogli zadovoljiti trebaju imati priliku individualno pristupiti svakom učeniku. Kod izbornog predmeta treba voditi računa o broju učenika u kombiniranim razrednim odjelima zbog organizacije nastave u školama koje rade u dvije smjene. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
116 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Odgojno-obrazovne skupine nisu usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
117 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U Pravilniku koji je na snazi u članku 7. stavak 8. je navedeno da u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Kako se radi o vrlo heterogenoj skupini učenika koji rade po različitim nastavnim planovima i/ili kurikulumima te imaju različite vrste i stupnjeve teškoća broj učenika ne bi trebao biti veči od 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
118 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost kvalitetnijeg rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga predlažemo izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
119 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika uveliko utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima i potrebama nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
120 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, pravilnik apsolutno ne razmatra niti spominje redovite i kombinirane razredne odjele te odgojno-obrazovne skupine na manjinskim jezicima i pismima kao što niti upućuje na odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Čl. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Isto tako, Pravilnik ne uzima u obzir Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kada je riječ o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama na manjinskim jezicima i pismima. Iako donesena konkretno na slučaju talijanske manjine, odnosi se i na ostale nacionalne manjine, potvrđujući mogućnost formiranja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Smatramo da se Pravilnik treba osloniti na postojeće odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00) kao i na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
121 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U Pravilniku koji je na snazi u članku 6. stavku 4. je navedeno da se kombinirani razredni odjeli od 1. do 8. razreda ustrojavaju za učenike s teškoćama djelomično integriranim u redovitu osnovnu školu.....Mišljenja sam da je ovaj članak važan za redovite škole u kojima se učenici s teškoćama školuju po posebnom programu i djelomično su integrirani. Važnost ovog članka, koji je izostavljen, je posebice izražena u školama koje rade u dvije smjene. U Pravilniku koji je na snazi u članku 7. stavak 8. je navedeno da u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Isto nije navedeno u ovom prijedlogu, a kako se radi o vrlo heterogenoj skupini učenika koji rade po različitim nastavnim planovima i/ili kurikulumima,a učenici imaju različite vrste i stupnjeve teškoća potrebna im je individualna, specifična podrška u nastavnom procesu. Mišljenja sam da se u prijedlogu Pravilnika o istome treba voditi računa ako imamo za cilj uključivanje različitih skupina učenika u redovite škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
122 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomoćnik u nastavi može biti za jednog ili dva učenika, Na koji način će se tada i kako smanjivati broj učenika u razrednom odjelu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika u redovitom razednom odjelu, ako su u njega uključeni učenici koji se školuju po posebnom programu po modelu djelomične integracije, jer ti učenici polaze nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, vjeronauka, tehničke, likovne i glazbene kulture po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja u redovitom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
123 Vlatka Šteinglin Kovač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u Centru za odgoj i obrazovanje na radnom mjestu socijalnog pedagoga. Provodim program treninga socijalnih vještina i radim individualno i u skupini s učenicima koji uz teškoće u razvoju imaju i ponašajne probleme. Imam dobar uvid u svakodnevne izazove s kojima se susreću edukacijski rehabilitatori i ostali stručnjaci u svakodnevnom radu. Svaki prosvjetni djelatnik koji ima barem nekoliko dana praktičnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama zna koje su negativne posljedice prevelikog broja učenika u odjelu ili skupini. Svaki učenik zahtjeva individualan pristup, niz prilagodbi. Smatram da bi povećanje broja učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka, koji je naveden u članku 6. znatno umanjilo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, onemogućilo napredak djece, pojačalo intenzitet problema u ponašanju Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
124 Jelena Horvat petanjko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, navedeni Pravilnik navodi u učenike s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Članak 3. propisuje broj učenika u redovitim odjelima i nema opcije (izbačena je) da na broj učenika u razrednom odjelu utječu sva djeca s Rješenjem što je nevjerojatno s obzirom da nam se iz godine u godinu upisuje sve više djece s različitim vrstama teškoća (ADHD, psihomotorne teškoće...) Što je s učenicima kojima je potreban individualizirani pristup i koji itekako trebaju povećanu podršku u razrednom odjelu, u kojem su već, recimo 3 učenika s prilagodbom sadržaja? Kako se učitelj može posvetiti svim učenicima pa i onim s Rješenjem i onim s posebnim potrebama u odjelima s tolikim brojem učenika? Svatko tko je radio u razredu zna da je za učitelja nemoguće u tim uvjetima raditi, a da budu ostvareni ishodi nastavnih kurikuluma. Isto tako izmijenjen je i članak 4. koji govori o kombiniranim razrednim odjelima. Navedeno je kako je moguće formirati razredni odjel četverorazredne kombinacije koji ima 12 učenika, a u koji može biti uključen i jedan učenik s prilagodbom sadržaja! Po tom Pravilniku može se oformiti četverorazredna kombinacija s u kojoj je jedan učenik s prilagodbom sadržaja, četiri učenika s individualiziranim pristupom (ADHD), učenica sa spinalnom mišićnom distrofijom i još pokoji učenik do njih 12. Ne mogu ni zamisliti učitelja koji bi mogao raditi u tim uvjetima, a ni učenike koji bi trebali ostvariti odgojno - obrazovne ishode iz svih predmeta. Je li to nastava usmjerena na učenika i kurikularna reforma kojoj se toliko teži? Ovaj Pravilnik uopće nije usmjeren na učenika, prilagođen demografskoj situaciji u RH, a nezadovoljni roditelji će i dalje iz pograničnih područja, djecu upisivati u npr. Sloveniju gdje se itekako gleda na potrebe učenika i uvjete u kojima rade učitelji. Nama treba Pravilnik koji je usmjeren na kvalitetan rad učitelja u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, a ne ovaj Pravilnik koji ide u smjeru smanjenja broja učitelja da bi se rasteretio državni proračun. Nadam se da će se ovi komentari uzeti u obzir te da će Pravilnik biti izmijenjen u skladu sa savjetima praktičara i ljudi koji doista rade s djecom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Kristina Kurcinak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili više razreda, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
126 Mirjana Popić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se prijedlogom Pravilnika o broju učenika u redovito i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, a prvenstveno s člankom 3., stavkom 2 da optimalni redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Moje osnovnoškolsko obrazovanje proteklo je u razrednom odjelu s 30 učenika i ne moram napominjati kakva je to katastrofa bila te mi se čini da je ovaj Pravilnik na tragu da nas vrati u tu prošlost. 30 različitih osobnosti, nadarenih učenika, učenika s poteškoćama, u takvome je okruženju jako teško raditi, napominjem da ovo pišem iz perspektive tadašnjeg učenika. Danas, stavili smo učenika u centar poučavanja, pokušavamo se posvetiti svakome posebno, otkriti njegov stil učenja, pokušavamo dati svakome zadatke koji su mu primjereni, pratimo napredak svakog učenika, a ako tu još dodamo učenike s poteškoćama, brojka 28 je prevelika i zastrašujuća. U duhu reforme Škola za život, potrebno je ograničiti gornju granicu optimalnog redovitog razreda na 20 učenika. Bez toga, uspješnog provođenja reforme jednostavno nema. Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon)broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenikasasljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Odgojno-obrazovne skupine nisu sasvim usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
128 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost neposrednog rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga bismo predložili izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
129 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Sukladno čl. 5. Nacrta Pravilnika, na odgojno-obrazovne skupine, a time i na one u kojima se provodi nastava manjinskog jezika i kulture (tzv. model C), primjenjuju se odredbe čl. 3. i 4. Pravilnika koje određuju optimalan i maksimalan broj učenika u redovitim razrednim i kombiniranim odjelima. Odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
130 Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" je posebna odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se odgajaju, obrazuju i rehabilitiraju učenici u vrlo heterogenim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, s obzirom na vrstu i stupnjeve teškoća u razvoju. Zbog odgojno-obrazovne inkluzije, u posebne ustanove upisuju se učenici sa sve većim teškoćama u razvoju. Kako bismo našim učenicima osigurali kvalitetno školovanje i skrb prilagođeno njihovim potrebama, iz godine u godinu prilagođavamo nastavne sadržaje, metode rada, didaktička sredstva, pomagala i sl. Shodno tome, potrebno je prilagoditi i broj učenika u odjelima, što svakako podrazumijeva manje razrede i skupine. Također, centri za odgoj i obrazovanje građeni posljednjih dvadesetak godina, nisu građeni na način da osiguravaju prihvat većeg broja učenika, osobito nisu prostorno prilagođene učionice i kabineti u kojima se realizira nastava. Iz gore navedenih razloga, smatramo da je predloženi broj učenika u Nacrtu pravilnika neprihvatljiv. Stoga, prema mišljenju članova Aktiva učitelja (zajednički aktiv održan 10. ožujka 2020.) predlažemo u članku 6. izmjenu st. 1. te u razrednim odjelima predlažemo od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda, u st. 2. broj učenika od 2 do 5 te u st.3. broj učenika u skupinama produženog stručnog postupka od 3 do 7. Vjerujući u objektivno rasuđivanje i razumijevanje teškoća s kojima se posebne ustanove, ali i redovite škole nose u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, srdačno Vas pozdravljamo! S poštovanjem, ravnateljica i djelatnici Centra Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 VALENTINA BABIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, socijalna sam pedagoginja u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s većim teškoćama u razvoju. Članak 6. Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim. Naime, nemoguće je kvalitetno realizirati nastavu ako je u razredu ili skupini predloženi broj učenika, jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. S obzirom na to da kao socijalna pedagoginja često interveniram kada učenici ispoljavaju neprihvatljiva ponašanja, imam točan uvid u to što znači optimalan broj učenika u skupini/razredu. Shodno navedenom, predlažemo da članak 6. glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
132 Alma Srna PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator s preko 30 godina iskustva u radu s učenicima prema posebnom programu izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom članka 6 ovog pravilnika. Smatram da bi se njime naštetilo učenicima koji pohađaju nastavu prema tom programu, kao i da nije u skladu s DPS-om. Predlažem da za učenike s lakšim IT uz pridružene teškoće ne smije biti više od 5 učenika u razredu/oo skupini. Za učenike iz spektra autizma najveći broj učenika je 3. Također se to treba primjeniti za učenike s težim i teškim IT. Isti kriterij treba primjeniti i za skupine PSP-a , posebice jer u PSP-u nema pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
133 Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prijedlog novog teksta za članak 6.: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovnom nastavnom programu/kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 9 učenika jednog razreda, odnosno od 3 do 7 učenika više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama iz spektra autizma ima u pravilu do 3 učenika. (4) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika. (5) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1. ili odgojno-obrazovnoj skupini iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može biti i veći od propisanog u slučaju da je u njih uključen jedan ili više učenika za koje se izvodi nastava u kući(nastava na daljinu. (6) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministratsvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
134 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. • U članku 6. stavcima 1.,2., i 3. predlažemo smanjiti broj učenika sa maksimalno 12 na maksimalno 7 učenika jer je prema prijedlogu Nacrta novog Pravilnika navedeni broj učenika u posebnom razrednom odjelu prevelik- jer se učenici uključuju u PRO ne više prema medicinskom modelu već ovisno o svladavanju programa (redoviti uz individualizaciju, redoviti uz prilagodbu sadržaja uz individualizaciju i posebni program). S tim u vezi želimo naglasiti da jedan učitelj razredne nastave ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila teško može „pokriti odgojno-obrazovne potrebe većeg broja učenika sa različitim teškoćama u razvoju. Smatramo potrebnim i uskladiti navedeno s obzirom na to da je važećim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) u članku 9. propisan broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu s posebnim programom. • Vezano uz stavak 1. istog članka koji se odnosi na školovanje učenika u posebnom razrednom odjelu sukladno člancima 5. st. 5. i čl. 6. st. 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) u kojima se školuju učenici po redovitom programu uz individualizaciju i redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u članku 14. stavku 3. propisan je broj učenika od 3 do 5. Smatramo da bi i to trebali imati na umu prilikom donošenja novog Pravilnika jer su u protivnom jedni drugima kontradiktorni. • U članku 6. stavku 5. predlažemo pojasniti koje su to okolnosti koje će se prihvaćati kao obrazloženje osnivača da bi se odobrio veći ili manji broj uučenika u RO ili odgojno-obrazovnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
135 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Predlažemo da se članak 5. stavak 3 izmijeni i da glasi: „Za odgojno-obrazovnu skupinu produženoga boravka najveći broj učenika utvrđuje se sukladno odredbama članka 3., stavka 2. ovoga Pravilnika koje se odnose na redoviti razredni odjel.“ Naglašavamo da je produženi neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Budući da ovaj program predstavlja specifičan oblik odgojno-obrazovnog rada i izuzetno je tražen od strane roditelja učenika, ne čini nam nužnim umanjivati broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prilikom integracije učenika s teškoćama. Ne protivimo se odredbi da se u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka može uključiti najviše 3 učenika s teškoćama, ali smatramo da nije nužno umanjivati broj učenika u skupini prilikom integracije učenika s teškoćama na 26, odnosno 23, odnosno 20 učenika kao propisani maksimum. Naime, škole predlažu ustroj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka sukladno svojim prostornim i organizacijskim uvjetima, no interes i potreba roditelja za programom produženog boravka u Gradu Zagrebu veći su od broja skupina koje im mogu ponuditi škole u okviru svojih prostornih kapaciteta. Umanjivanje broja učenika u skupini zbog integracije učenika s teškoćama moglo bi se negativno odraziti na broj slobodnih mjesta za druge učenike te bi moglo mnogim zaposlenim roditeljima uskratiti pravo na program koji procjenjuju izuzetno vrijednim i neophodnim zbog prava i potreba njihove djece. Imajući u vidu činjenicu da je u Gradu Zagrebu u ovoj školskoj godini ustrojeno čak 620 skupina produženog boravka, primjenom ovakve odredbe od sljedeće školske godine mogao bi velik broj roditelja i učenika ostati uskraćen za program produženog boravka. Za ilustraciju, ako bi se u svaku skupinu produženog boravka integriralo samo jedno dijete s teškoćama, to bi za Grad Zagreb značilo 1240 mjesta manje za druge učenike u istom programu, s 2 integrirana učenika s teškoćama 3.100 mjesta manje za druge učenike, a s 3 integrirana učenika s teškoćama čak 4.960 mjesta manje, što nam se čini neracionalnim i za mnoge roditelje izuzetno nepovoljnim rješenjem. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
136 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatramo da predloženi Nacrt Pravilnika nije u suglasju s odredbom čl. 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te da će njegovim donošenjem u predloženom obliku učenici s teškoćama u razvoju biti onemogućeni u ostvarenju njihovog temeljnog prava na obrazovanje na jednakoj osnovi s drugima. Optimalna veličina redovitog i kombiniranog razrednog odjela, te odgojno obrazovne skupine, trebaju biti u suglasju s promjenom paradigme poučavanja učenika s teškoćama u razvoju, a koja se sastoji u obavezi uklanjanja prepreka koje ometaju pravo na učinkovito uključivanje svih učenika. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je i u javnoj raspravi o Nacrtu Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama preporučila poraditi na osiguravanju svih drugih pretpostavki potrebnih za njihovu provedbu, kao što je smanjivanje broja učenika u razrednom odjelu i osiguravanje potrebnog broja stručnih suradnika u obrazovnim ustanovama, formiranje centara inkluzivne podrške, osnivanje centara potpore i formiranje mobilnih stručnih timova radi stvaranja cjelovitog inkluzivnog okruženja i ispunjenja obaveza čl. 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Značajno povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno - obrazovnoj skupini neovisno o vrsti i težini njihovih teškoća prema Orijentacijskoj listi teškoća sigurno ne pridonosi ostvarenju obaveza u pogledu uključivog obrazovanja. Smatramo da redovni razredni odjeli u koje su uključeni učenici s teškoćama u razvoju ne bi trebali prelaziti 20 učenika. Odredbe o nesmanjivanju broja učenika u razredu ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi prema našem mišljenju u potpunom je neskladu s propisanom ulogom pomoćnika koji nije nositelj odgojno-obrazovnog procesa i ne utječe izravno na ishode učenja. UN Odbor za prava osoba s invaliditetom u Općem komentaru br. 4. o pravu na uključivo obrazovanje detaljno obrazlaže normativni sadržaj čl. 24. koji se odnosi na pružanje UČINKOVITIH mjera potpore s ciljem potpunog uključivanja, pa se između ostalog navodi: „…Učenicima s teškoćama u razvoju treba stručnjak i educirani nastavnik, trebaju mu individualizirani pristup, dodatno vrijeme za rad, prilagođeni materijali, upotreba alternativnih metoda poučavanja i vrednovanja, dobro planiranje procesa, osmišljavanje suradnje s drugim stručnjacima i roditeljima, vrijeme za vlastitu edukaciju i drugačije promišljanje vlastitog poučavanja… Sve mjere podrške koje se pružaju moraju biti u skladu s ciljem uključivosti… .“ Osiguravanje uključivog poučavanja u razredu u pristupačnom okruženju za učenje, uz odgovarajuću podršku, neće biti provedivo u praksi uz uvjete propisane ovim Pravilnikom, kako to naglašavaju gotovo svi sudionici javne rasprave o ovom Nacrtu. Time ovaj Nacrt predstavlja nazadovanje u dosegnutim standardima uključivog obrazovanja i ugrožavanje prava najranjivije skupine učenika. Ne treba zanemariti da će se posljedice primjene Pravilnika u predloženom obliku odražavati i na standarde kvalitete rada za sve učenike. Obzirom da veličina razrednih odjela također predstavlja jedan od elemenata za ispunjenje obaveze osiguravanja inkluzivnog obrazovanja, ne nalazimo da su razlozi za uvođenje ovakve drastične promjene u organizaciji razrednih odjela utemeljeni na prvenstvenom interesu učenika. Podsjećamo na preporuke Odbora UN za prava osoba s invaliditetom o pravu na uključivo obrazovanje: „Imati odgovarajući broj kvalificiranih i predanih zaposlenika u školi ključno je za uvođenje i održivost uključivog obrazovanja... Manjak kapaciteta predstavlja značajne prepreke uključivosti.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Ornela Malogorski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, s obzirom na situaciju i zahtjeve reforme predlažem da u razredu ne bi smjelo biti više od 20 učenika, a 16 ako su uključeni učenici s teškoćama. Također, predlažem maksimalno 2 učenika s teškoćama kako bi se moglo adekvatno raditi. Trenutno u nekim srednjim školama ima i po 7 učenika s teškoćama u jednom razrednom odjelu jer na upisima nisu koristili pravo direktnog upisa pa smo ih naknadno otkrili, tek uvidom u e-maticu. I taj dio traži uređenje kroz druge pravilnike. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
138 Marijana Svalina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili više razreda, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
139 Ivana Štiglec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kako bi se osigurala kvalitetna nastava i kako bi se ispunila očekivanja koja su pred nastavnike stavljena reformom obrazovanja smatram da redoviti razredni odjel treba imati najviše 24, a najmanje 18 učenika. U redoviti razredni odjel može se uključiti najviše dva učenika kako bi se nastava mogla kvalitetno odvijati i za učenika s teškoćama i za ostale učenike. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
140 Višnja Šuperba PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, povećavanjem broja učenika u razrednom odjeljenju kvaliteta rada opada, učitelj ne stigne popratiti svakog učenika i odgovoriti na njegove potrebe u danom trenutku. Optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bez učenika s poteškoćama ili učenika s individualiziranim pristupom je 20. Integracijom jednog učenika s poteškoćama broj učenika u razrednom odjeljenju bi trebao biti manji (ukupan broj učenika u tom slučaju ne bi trebao biti veći od 18) kako bi se postigao što bolji učinak rada. Uključivanjem većeg broja učenika s poteškoćama broj učenika u razrednom odjeljenju još više treba smanjiti. Mišljenja sam da u jednom odjeljenju ne bi trebalo biti više od dva učenika s poteškoćama i u tom slučaju ukupan broj učenika ne bi trebao prelaziti 14. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Sukladno čl. 5. Nacrta Pravilnika, na odgojno-obrazovne skupine, a time i na one u kojima se provodi nastava manjinskog jezika i kulture (tzv. model C), primjenjuju se odredbe čl. 3. i 4. Pravilnika koje određuju optimalan i maksimalan broj učenika u redovitim razrednim i kombiniranim odjelima. Odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
142 Katica Barać PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, mislim da bi svrha svih novih Zakona, Pravilnika i ostalih dokumenata trebala biti usmjerena na boljitak djece kojoj su namijenjena i unaprjeđenju rada s njima, a ovaj Pravilnik to sigurno nije. Svi koji su ikada radili s djecom s teškoćama znaju da predloženi broj djece, ne samo da ne omogućava kvalitetan rad, već ugrožava i njihovu sigurnost. Ako se već iz razno raznih razloga ne mogu popraviti uvjeti rada onda ih bar pokušajmo zadržati na trenutnom nivou, Vi zakonskim okvirima, a mi svojim predanim radom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
143 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost neposrednog rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga bismo predložili izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
144 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Odgojno-obrazovne skupine nisu sasvim usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
145 ANA MATIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako je 28 učenika u jednom razrednom odjelu previše. Želimo li provesti kvalitetnu reformu i sve ono što nam donosi Škola za život broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 24 učenika. Također smatram kako je troje učenika s teškoćama, u razredu od 20 učenika, previše. Ako se svakom učeniku s teškoćama posvetimo samo 10 minuta (što je daleko premalo) postavlja se pitanje što je s ostalim učenicima u razred, za njih sve skupa nam ostaje 15 minuta. Broj učenik u odgojno – obrazovnoj skupini ne može biti isti kako i u redovnoj nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 Marjana Radonić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moj prijedlog je da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika, optimalan broj je 16 učenika, a u redoviti razredni odjel može se uključiti najviše 1 učenik s teškoćama u razvoju neovisno ima li pomoćnika u nastavi ili ne. Smatram i da bi Ministarstvo na prijedlog osnivača ili Upravnog odjela moglo odobriti manji, ali nikako veći broj učenika u razrednom odjelu propisanih stavkom 2. i 3. ovog članka. Objašnjenje: Želimo li nastavu usmjerenu na učenika, primjenu suvremenih metoda i oblika rada, uvažavanje različitih stilova učenja svakog učenika i različitih sposobnosti svakog učenika, redovito praćenje i vrednovanje učenika različitim pristupima vrednovanja, pružanje pravodobne povratne informacije svakom učeniku i roditelju o napretku i rezultatima učenja, pružanje pomoći učeniku s teškoćama, prepoznavanje, praćenje rada i dodatni rad s darovitim učenicima, nužno je smanjiti broj učenika u redovitom razrednom odjelu. Tu su još i učenici s problemima u ponašanju kojih ima sve više. Smatram da učenik u razredu od 28 učenika i učenik u razredu od 16 učenika nemaju jednake obrazovne mogućnosti. U predmetima gdje je zbog ostvarivanja odgojno -obrazovnih ishoda propisanih kurikulumom nužna uporaba alata( tehnička kultura), razred bi se trebao dijeliti u skupine kako bi se omogućili sigurnosni uvjeti za učenje. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
147 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Zajedničko vijeće općina (ZVO) jedina je institucija srpske nacionalne manjine osnovana temeljem međunarodno priznatih dokumenata, odnosno Erdutskog sporazuma od 12.11.1995. g., Pisma namjere Vlade Republike Hrvatske za završetak mirne reintegracije od 13.01.1997. g. te Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji, statusu, sastavu, nadležnosti i financiranju ZVO-a od 15.10.1998. g. (Narodne novine, br. 137/98). Kao jedno od osnovnih prava srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj prema upravo navedenim dokumentima jest i pravo na prosvjetnu autonomiju, pa je slijedom navedenog ZVO našao za shodno dati komentar na Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (dalje: Pravilnik). Prvenstveno smatramo kako Pravilnikom nisu uređene sve pojavne situacije iz prakse, odnosno nije se vodilo računa o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Navedeno se da zaključiti jer je iz teksta Pravilnika jasno vidljivo kako prilikom izrade istog niti su spomenute niti su uzete u obzir odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Naime, čl. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, Pravilnik nije uzeo u obzir niti Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kojom su definirane svojevrsne smjernice glede obrazovanja na manjinskom jezik i pismu koje se, iako se u Odluci radi o talijanskoj nacionalnih manjini, mogu primijeniti na sve nacionalne manjine. Tako je, među ostalim, u Odluci navedeno da je moguće formiranje razrednog odjela za manji broj učenika: "Imajući u vidu općepoznate činjenice o stanju naseljenosti i nataliteta na područjima na kojima živi pretežni dio talijanske manjine u Republici Hrvatskoj, ne može se reći da odredba o minimalnom broju od 10 učenika uvažava lokalne prilike. Osim toga, kao što je već rečeno, Republika Hrvatska se je obvezala na poštivanje stečenih prava pripadnika manjina, a vidljivo je da ovdje osporavani Naputak stavlja pripadnike manjina u nepovoljniji položaj od dosadašnjeg. Očigledno je da bi organiziranje nastave na Naputkom propisani način dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine, osobito ako se uzme u obzir da se odredba odnosi i na učenike osnovnih škola za koje, nepostojanje odgovarajućeg školskog odjeljenja u mjestu prebivališta, predstavlja značajan problem. Prikupljeni podaci pokazuju da se takav pristup ne prakticira i da razredni odjeli i sa znatno manjim brojem učenika funkcioniraju pa tako ima razreda sa samo 2 do 4 učenika. Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika." Slijedom svega naprijed navedenog, smatramo kako Pravilnik mora uzeti u obzir kako odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00), tako i stavove Ustavnog suda Republike Hrvatske zauzete u Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g.. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g.: https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/fOdluka.xsp?action=openDocument&documentId=C1256A25004A262AC12568A10046CA71 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
148 Savez udruga za autizam Hrvatske PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Komentari na članak 6.: 1. U članku 6. stavcima 1. i 2. ne utvrđuje se broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini prema vrsti teškoća učenika kao u važećem Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u kojem je različit broj propisan za učenike s oštećenjem vida ili sluha ili s glasovnogovornojezičnim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s poremećajima u ponašanju, s poremećajima iz autističnog spektra, sniženih intelektualnih sposobnosti ili značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. Opće poznato je iz znanstveno potvrđene teorije kao i iz prakse u radu da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća koje sam navela potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad . Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. 2. Ovaj članak Pravilnika nije u skladu s brojem učenika propisanim važećim Pedagoškim standardom (NN 63/08.) za osnovnoškolske ustanove. 3. Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra. Zato jer imaju velike potencijalne mogućnosti razvoja, često prosječnu inteligenciju, ali imaju drugačiju percepciju i pažnju. Zahtjevaju posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup. Također, prisutne su teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju i iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3-4 u odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom desetak minuta. 4. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Tu je najveća šteta jer velik broj učenika uz broj od 3 učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini i primjenu metoda mogu se osposobiti za završavanje programa za učenike s lakom intelektualnom teškoćom te za završavanje pomoćnih zanimanja. To bi im omogućilo da razviju svoje postojeće potencijale, da imaju poslovnu sposobnost te da budu što samostalniji i neovisniji o skrbi i pomoći društva u budućem životu u financijskom i svakom drugom smislu. Nepravedno što ih ovaj pravilnik već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i imamo! 5. Ključni je argument da ih ne može biti više od 3-4 jest da učenici s poremećajima iz autističnog spektra nisu u stanju sjediti cijeli dan u klupi. Nisu u stanju uvijek poslušati uputu učitelja i stalno raditi zadatke kao djeca bez teškoća već trebaju mogućnost da se kreću po prostoru i izmjenjuju aktivnosti, trebaju kutak za odmor i pauzu te opuštanje, mjesto za osamljivanje, njihovo zasebno radno mjesto za samostalni rad, prostor za individualni rad s učiteljem i prostor za grupni rad, prostor za senzornu terapiju, a sve to im se treba osigurati u učionici. Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN132/2013.). 6. Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine za 6 učenika s poremećajima iz autističnog spektra, imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Otpuštati edukatore rehabilitatore s fakultetom da bi zapošljavali priučene na tečaju pomoćnike u nastavi i to na štetu stručnosti rada s učenicima! Kome je to u interesu i zašto? Je li populacija djece s teškoćama u razvoju kao najranjivija skupina u društvu ciljna skupina koju treba prvu odabrati za uštedu u proračunu? Plaćaju li oni ceh što se povećalo plaće svim učiteljima zbog štrajka pa sad to treba negdje nadoknaditi? Ovdje se radi o skupini koja je ovisna o pomoći društva, o kojoj društvo mora brinuti i ulaganje u koju se uvijek isplati jer se povećavanjem njihove samostalnosti smanjuje potreba za daljnjim ulaganjima u budućnosti. 7. Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. 8. Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. 9. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. Ovaj pravilnik će trajno naštetiti učenicima s teškoćama i oduzeti im njihovo Ustavom zagarantirano pravo na obrazovanje! Sustav usluga njege i skrbi imaju u ustanovi socijalne skrbi Mali dom u Zagrebu koja ima dnevni boravak za djecu koja su privremeno oslobođena školovanja, a imaju jednog stručnjaka edukatora i jednu njegovateljicu na 8-10 korisnika. Imaju bolje uvjete jer ovaj pravilnik predviđa samo jednog učitelja edukatora rehabilitatora na taj broj djece. 10. Posljedica članka 6. stavaka 1. i 2. prijedloga Pravilnika bit će da će sve više roditelja tražiti da njihova djeca budu u potpunoj integraciji u redovitom razrednom odjelu bez obzira je li to primjereni program školovanja za njih jer im posebni razredni odjeli za djelomičnu integraciju u redovnoj školi sa 10 učenika i posebne odgojno-obrazovne skupine sa 12 učenika neće nuditi nikakvo obrazovanje za njihovu djecu već čuvanje. A gdje su u redovnim razredima uvjeti i znanje za provođenje prijeko potrebnih metoda poput ABA, TEACH i PECS (ne zna ni učitelj ni pomoćnik), a oni učenici koji mogu bez tih metoda ne bi nikad ni bili upućeni u posebne odjele i skupine. Što će učitelj u redovnom razredu s tri takva učenika integrirana u redovitom razrednom odjelu i njihova najviše 2 pomoćnika u nastavi i ukupno 20 učenika?! Posljedica će biti i pojačana potreba za pomoćnicima u nastavi u posebnim razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama u redovnim i posebnim školama i centrima, a otpuštanje stručnjaka edukatora-rehabilitatora ili njihov samostalni odlazak iz nemogućih uvjeta rada sa 10 i 12 učenika. Postići ćemo da i onako deficitaran kadar ode iz države ili iz struke, a s našom djecom će raditi pomoćnici u nastavi s tečajem. Za pomoćnike u nastavi su stvarno kvalificirani u RH samo prvostupnici edukatori-rehabilitatori kojima uz diplomu piše da ne mogu samostalno izvoditi nastavu, ali mogu biti pomoćnici diplomiranom učitelju edukatoru rehabilitatoru. Oni imaju i dovoljno znanja da bi provodili spomenute metode uz superviziju učitelja. Njih nema slobodnih na tržištu rada jer dalje studiraju do završetka diplomskog studija. 11. Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nemoguće je izlaženje iz učionice na marendu i na WC, a kamoli u dvorište ili izvan prostora škole. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz. 12. Učenici s teškom intelektualnom teškoćom koji većina imaju višestruke teškoće i to motoričke teškoće, ne mogu se kretati bez invalidskih kolica s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) koji je na snazi od 4. ožujka 2015. su uključeni u školovanje (prije toga su bili trajno oslobađani od školovanja), a da za njih ne postoji ni nastavni plan ni program ni odgovarajuća podrška u vidu kinezitetapije, fizikalne terapije, njegovateljice, a sad ćemo još imati 12 takvih učenika na jednog učitelja. Kako je to moguće?! 13. Posebno je važno uvažiti mišljenje struke, posebno insitucija i stručnjaka koji rade u Centru za autizam. Shodno njihovom komentaru na ovom esavjetovanju, vidimo da nisu konzultirani te njihovo stručno mišljenje nije uvaženo. 14. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bi trebao biti zaposlen velik broj stručnih savjetnika kojih sada nema, da bi svim ustanovama za učenike s teškoćama u razvoju, svake godine razmatralo i eventualno odobravalo zahtjeve za manji broj učenika od propisanog člankom 6. ovog prijedloga Pravilnika! Stoga je novi Pravilnik neprihvatljiv u praksi. 15. Ako se novim Pravilnikom nije moglo osmisliti kvalitetnija rješenja za djecu s razvojnim poteškoćama, a evidentno je da nisu, onda je bolje da se ne mijenja Pravilnik koji je na snazi. Lidija Penko, predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
149 Osnovna škola Julija Kempfa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Imamo nekoliko prijedloga u vezi novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Budući da smo škola koja u svom sastavu ima ustrojene posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s većim teškoćama u razvoju, imamo puno konkretnih primjera koji navode na zaključak da bi buduće povećanje broja učenika, kako u redovitom, tako i u posebnom razrednom odjelu, išlo apsolutno na štetu učenika s teškoćama. Predlažemo da broj učenika u posebnim odjelima i skupinama bude od 3-8 učenika, a u redovnim odjeljenjima od 14 do maksimalno 20 učenika. Također, smatramo da se ne bi trebao mijenjati kriterij o broju učenika u razrednom odjelu ako učenik ima pomoćnika u nastavi. Smatramo da je to jedan od načina na koje mi kao odgojno-obrazovne ustanove možemo učiniti nešto u svrhu zaštite najboljeg interesa svakog djeteta. Nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. Lijep pozdrav, Stručna služba Osnovne škole Julija Kempfa Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
150 Khrystyna Zahoriy PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom novog Pravilnika. Zbog okolnosti rada u specifičnim uvjetima s djecom s teškoćama u razvoju, smatram da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Također, radi se na utvrđivanju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi (i stručnoga komunikacijskog posrednika) što će u nekom trenutku značiti da će pomoćnici opet morati platiti edukaciju, a veliko je pitanje tko će od njih to moći priuštiti. Naći ćemo se u situaciji da imamo 12 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini s 12 rješenja, ali bez pomoćnika. Naći ćemo se u situaciji da učenike čuvamo jer nećemo moći istovremeno raditi i osigurati osnovne mjere sigurnosti učenicima u njihovoj okolini. Nigdje u Pravilniku nije navedeno hoće li se vrsta teškoće i kronološka dob učenika biti razmotrena prilikom formiranja odgojno-obrazovnih skupina što predstavlja još jedan problem. Ne može 12 učenika s teškoćama biti u istoj skupini bez obzira na njihove razvojne specifičnosti, godine, vrstu teškoće/a i tako dalje jer će takvi potezi rezultirati katastrofalnim padom u kvaliteti nastavnog procesa, nezadovoljstvom učenika, roditelja i učitelja te, ponavljam, UGROŽAVANJEM SIGURNOSTI učenika i učitelja. Zanima me tko je predstavljao struku prilikom izrade ovog Pravilnika? Čini se da nije bilo nikoga tko je upoznat s realnim stanjem prakse jer se inače ovakvi teški propusti ne bi dogodili. Zabrinuta, Khrystyna Zahoriy, mag.rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
151 Helena Pejić Jukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Trenutno radim u razrednom odjelu koji broji 18 učenika od kojih jedan učenik se školuje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Želimo li kvalitetnu inovativnu nastavu uz sva moguća vrednovanja, praćenja, uporabu IKT-a, provođenje projektne nastave,… razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Optimalan broj učenika u razrednoj nastavi je 16 do maksimalno 20 učenika. Osobito ako se u razrednom odjelu nalazi učenik koji radi uz prilagodbu. Učitelj svejedno izdvaja posebno vrijeme za takve učenike. U 45 minuta nastavnog sata ne možemo pojedinačno učeniku posvetiti niti pune dvije minute, a u razrednoj nastavi im je naša pažnja, pomoć, umjeravanje i odobravanje najpotrebniji. Učenici koji se školuju po individualiziranom programu moraju dobiti isti status kao učenici koji se školuju po prilagođenom programu, odnosno moraju utjecati na smanjenje broja učenika u razrednom odjelu. Učitelj za njih priprema posebne materijale kao i za one po prilagođenom programu. Broj učenika u odjelu bi se trebao smanjivati ovisno o broju učenika s utvrđenim rješenjem školovanjem po redovnom programu ili prilagodbi sadržaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
152 Khrystyna Zahoriy PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom novog Pravilnika. Zbog okolnosti rada u specifičnim uvjetima s djecom s teškoćama u razvoju, smatram da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Također, radi se na utvrđivanju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi (i stručnoga komunikacijskog posrednika) što će u nekom trenutku značiti da će pomoćnici opet morati platiti edukaciju, a veliko je pitanje tko će od njih to moći priuštiti. Naći ćemo se u situaciji da imamo 12 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini s 12 rješenja, ali bez pomoćnika. Naći ćemo se u situaciji da učenike čuvamo jer nećemo moći istovremeno raditi i osigurati osnovne mjere sigurnosti učenicima u njihovoj okolini. Nigdje u Pravilniku nije navedeno hoće li se vrsta teškoće i kronološka dob učenika biti razmotrena prilikom formiranja odgojno-obrazovnih skupina što predstavlja još jedan problem. Ne može 12 učenika s teškoćama biti u istoj skupini bez obzira na njihove razvojne specifičnosti, godine, vrstu teškoće/a i tako dalje jer će takvi potezi rezultirati katastrofalnim padom u kvaliteti nastavnog procesa, nezadovoljstvom učenika, roditelja i učitelja te, ponavljam, UGROŽAVANJEM SIGURNOSTI učenika i učitelja. Zanima me tko je predstavljao struku prilikom izrade ovog Pravilnika? Čini se da nije bilo nikoga tko je upoznat s realnim stanjem prakse jer se inače ovakvi teški propusti ne bi dogodili. Zabrinuta, Khrystyna Zahoriy, mag.rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
153 Anto Škraba PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem izmjenu Članka 3. kako slijedi: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20. Broj učenika u redovitom razrednom odjelu može imati najmanje 14, a najviše 28 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika Naime, u članku se spominje optimalan redoviti razredni odjel. Ako je nešto optimalno, onda ne može imati "najviše 28 učenika", jer slijedom logike to više nije optimalno. Nadalje, svatko tko je radio u razredu s učenicima uz prilagodbu i s učenicima po posebnom programu, zna kako je nemoguće, kvalitetno i produktivno za sve, raditi u razrednom odjelu s tri takva učenika. S druge pak strane, odredili smo koji je optimalan broj učenika u razredu = 20. Razredni odjel s 20 učenika i tri učenika s teškoćama nikako nije optimum, nego naprotiv to je razred u kojem su svi jednostavno rečeno zakinuti: i učenici i učitelji. Stoga prijedlog da nije moguće, osim u iznimnim slučajevima, imati razredni odjel s tri učenika s poteškoćama. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
154 Morana Mimica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Lijep pozdrav svima. Zaposlena sam u CZA Split. Nisam šokirana ovim prijedlogom Pravilnika ali se isto tako apsolutno ne slažem s njim. Predlažem da osobe koje sjede u svojim udobnim kancelarijama u Ministarstvu i kreiraju ovako inspirativne Pravilnike; prije negoli isti stupe na snagu, posjete svoje kolege u razredima i na licu mjesta uoče rezultate svojih moćnih "nalivpera". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 Ivana Bukovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se prijedlogom Pravilnika o broju učenika u redovito i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, a prvenstveno s člankom 3., stavkom 2 da optimalni redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Moje osnovnoškolsko obrazovanje proteklo je u razrednom odjelu s 30 učenika i ne moram napominjati kakva je to katastrofa bila te mi se čini da je ovaj Pravilnik na tragu da nas vrati u tu prošlost. 30 različitih osobnosti, nadarenih učenika, učenika s poteškoćama, u takvome je okruženju jako teško raditi, napominjem da ovo pišem iz perspektive tadašnjeg učenika. Danas, stavili smo učenika u centar poučavanja, pokušavamo se posvetiti svakome posebno, otkriti njegov stil učenja, pokušavamo dati svakome zadatke koji su mu primjereni, pratimo napredak svakog učenika, a ako tu još dodamo učenike s poteškoćama, brojka 28 je prevelika i zastrašujuća. U duhu reforme Škola za život, potrebno je ograničiti gornju granicu optimalnog redovitog razreda na 20 učenika. Bez toga, uspješnog provođenja reforme jednostavno nema. Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon)broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenikasasljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 Tatjana Kovačić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom se školuju učenici s višestrukim, većim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i brojne zdravstvene i druge teškoće. Gornja granica koju ste predložili od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad i ugrožava sigurnost učenika. Gotovo svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava te brojne druge prilagodbe, stoga podržavam prijedlog kolega na ŽSV pedagoga posebnih ustnova: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
157 ARIANA BOGNER BOROŠ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Kao učitelj u Osnovnoj školi zabrinjava me Vaša nebriga o broju djece u razednom odjelu kojom ćete zagušiti novi sistem škole za život a koja se planira frontalno uvesti sljedeće školske godine. Ako želite posvećenost učitelja učeniku tada povećanje broja učenika na 28 svemu radi štetu. Optimalni maksimum je po meni 23. Što se tiče broja djece integrirane u redovnu nastavu, s pojedinim poteškoćama, individulaizacija i prilagođeni program smatram da treba razmisliti koji je to maksimalan broj tako uključenih učenika u razredni odjel, obzirom na specifičnosti poteškoća. Treba imati iskustva u radu s takvom djecom da biste s visoka mogli donositi odluke koliko da ih bude u razrednom odjelu. S druge strane razrede bi ukupnim brojem povećavali i istovremeno NE zapošljavali nove učitelje posebno pomagače u nastavi, rehabilitatore, one koji su stručno osposobljavani raditi takav posao, a od nas učitelja očekivati trajno "nošenje" s problemima kojima se u svojem usavršavanju nismo susretali. Škola za život idejno želi da se učitelj maskimalno posveti učeniku, a povećanje broja učenika nama učiteljima neće biti olakotna okolnost. Nakon 26 godina rada smatram da bi maksimalan broj učenika razrednog odjela u kojem bi rad bio usmjeren maksimalno na učenika bio 23. Začuđena sam ovolikom kontradikcijom u zadovoljavanju kvalitete rada u razredima s maskimalnim brojem učenika (28) u kojeg su uključeni učenici s poteškoćama i to u maksimalnom broju??? Ovako se naprijed neće ići. Srdačno, A.B.Boroš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Blanka Špeglić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mislim da pri donošenju odluke o broju učenika u razrednom odjeljenju treba uzeti u obzir sve primjerene programe obrazovanja, a ne samo prilagođene. Svaka vrsta primjerenog programa zahtijeva poseban pristup djetetu i određenu količinu vremena koje se tom djetetu treba posvetiti. Ovakvom odlukom o neuzimanju u obzir individualiziranih i djelomičnih programa kod određivanja maksimalnog broja učenika u odjeljenju, onemogućuje se učitelju da kvalitetno izvodi nastavu, a učenicima uskraćuje dovoljna komunikacija i pravovremena povratna informacija o usvojenosti sadržaja. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
159 Tanja Debelec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da ako želimo provesti reformu moramo smanjiti broj učenika u razrednim odjelima. Mislim da je optimalan broj učenika do 22. Na taj način učitelj se može potpuno posvetiti učenicima bez obzira na njohove individualne razlike kojih je sve više. Ovdje smatram da bi trebalo više pažnje posvećivati darovitim učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
160 Marija Perović Mišković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra. Zašto? Zato jer imaju velike potencijalne mogućnosti razvoja, često prosječnu inteligenciju, ali imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
161 ARIANA BOGNER BOROŠ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Konačni tekst Nacrta prijedloga Pravilnika s izmjenama, kao ni tekst na kojem se radilo na drugom sastanku radne skupine nikada nije dostavljen radnoj skupini SHU-a te smo naknadno dobili usmenu obavijest da se daljnji sastanci neće održavati stoga svoje primjedbe i prijedloge dostavljamo pisanim putem temeljem Nacrta koji nam je dostavljen prije održavanja drugog sastanka. Prvenstveno napominjemo da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Sindikat hrvatskih učitelja Ariana Bogner Boroš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Anita Kurtušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
163 Jasenka Vidić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani! Smatram da za odgojno-obrazovne skupine ne mogu vrijediti pravila i propisani broj učenika kao i za redovitu nastavu, jer su odgojno-obrazovne skupine namijenjene posebnim potrebama učenika (ili dopunska nastava, ili dodatna nastava, ili drugi strani jezik, ili još jedan izborni predmet). Učenici u tim odgojno-obrazovnim skupinama, svaki iz svojih razloga, pod većim su opterećenjem od prosječnih učenika, a i učitelj koji se priprema za rad u takvim skupinama treba se više posvetiti svakom učeniku, upravo zbog povećanih individualnih potreba takvih učenika. Kada se još radi u kombiniranju više generacija učenika (pogotovo na dopunskoj i dodatnoj nastavi) jer se "štedi" na satnici učitelja (1 sat dopunske nastave na 4 generacije ili 1 sat dodatne nastave tjedno na 2 ili 4 generacije), dobiva se situacija u kojoj ni učenik, a ni učitelj ne može optimalno raditi. Nadalje, zašto se samo za nastavu vjeronauka u DPS-u precizno određuje da odgojno-obrazovne skupine mogu imati i manje od 14 učenika? To znači da će se za nastavu informatike i drugog stranog jezika u slučaju manjeg broja učenika spajati više grupa (generacija) u kombinaciju? Smatrate li da se gradivo vjeronauka ne može poučavati ako je više generacija u kombinaciji, a nastava stranog jezika ili informatike se može? Dokle će se degradirati nastava drugog stranog jezika? Utvrđivanje odgojno-obrazovnih skupina za izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu školskim kurikulumom i godišnjim planomi programom škole nema previše smisla ako Ministarstvo ne daje suglasnost na satnicu predmetnih nastavnika, tj. na broj zaposlenih osoba. Ako nema suglasnosti za zapošljavanje novog nastavnika, onda se postojećem nastavniku "natrpa" više generacija u jedan sat dopunske ili dodatne nastave, a i paralelni razredi s drugim stranim jezikom se spajaju u jednu grupu, što otežava rad i postizanje rezultata na gore opisani način. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
164 Ana Barušić Nadilo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 Biljana Rodić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Vlatka Vukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako je predloženi broj učenika u odjelu nerealan u odnosu na očekivanja koja su pred učiteljem u smislu ostvarivanja ishoda prema Kurikulumu kao i smjernicama strategija poučavanja "Škole za život". U razrednom odjelu s 28 učenika vrlo je teško iz dana u dan ostvarivati sve što se od nas očekuje, a kad imate učenike s teškoćama, to postaje gotovo nemoguće. U prošloj sam generaciji imala tri učenika s teškoćama u odjelu, sa svojim specifičnim poteškoćama i problemima. Administracija za svakog učenika je ogromna, popunjavanje silnih tablica i izvješća oduzimaju jako puno vremena , a da ne govorim o pripremi za svakog učenika za svaki nastavni sat. A zatim još pripremanje za rad s ostalim učenicima, pripremanje za nastavu koja treba i mora biti poticajna, zanimljiva, individualizirana, istraživačka, projektna.... Pomoćnik u nastavi ne priprema nastavu, listiće i ispite za učenika s teškoćama, ne ispunjava svu potrebnu dokumentaciju, a na satu isto tako ne odrađuje sve sam, uloga učitelja je i u tom dijelu vrlo bitna. Stoga smatram kako je optimalan broj učenika u odjelu 20, ne više. U odjelima s jednim učenikom s teškoćama ne bi trebalo biti više od 18, a s dva takova učenika najviše 16 učenika. U jednom odjelu ne bi trebala biti tri učenika s teškoćama. Također smatram kako treba razmotriti i smanjenje broja učenika u odjelu u kojem je daroviti učenik. Daroviti učenici, naime, također imaju posebne potrebe, načine poučavanja i praćenja te i o tomu treba voditi računa pri doradi ovoga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
167 Mirjana Voćanec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U članku 11. DPS navodi se sljedeće: "Odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika." Smatram da bi u članku 5. ovog Pravilnika trebalo jasno definirati da se formiranje odgojno-obrazovne skupine ne ograničava minimalnim brojem učenika i da ta odredba vrijedi za sve izborne predmete. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
168 Milenko Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan redoviti razredni odjel trebao imati najviše 22 učenika ako se želi kvalitetno raditi. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
169 Mirjana Voćanec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Za potrebe nastave u specijaliziranim kabinetima, praktikumima ili informatičkim učionicama potrebno je omogućiti dijeljenje učenika redovnog razrednog odjela u odgojno-obrazovne skupine na način da svaki učenik ima svoje radno mjesto (konkretno za informatiku, da jedan učenik radi na jednom računalu, a ne u paru). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
170 MELITA JUGOV PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kud plovi ovaj brod ... kud nas odvodi.... tonemo nepovratno...mi kao učitelji, rehabilitatori, odgajatelji i još više djeca kojoj i danas teško pružamo ono što od nas trebaju oni i njihove obitelji. Poražavajuće je i sramotno srozati nas na brojeve spomenute u članku 6. Umjesto komentara pozivam sve one koji su ovaj pravilnik pisali dođite u naš razred u Centru Juraj Bonači, Bruna Bušića 30, Split, kadgod poželite kako biste se uvjerili Tko smo? Koliko nas ima? Što radimo? Kako radimo?...Ako se odvažite na taj suludi korak, vjerujem da će i naša budućnost biti puno sretnija i svjetlija. U očekivanju Godota, srdačan pozdrav, Melita Jugov Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
171 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Državni pedagoški standardi su napravljeni prije 12 godina. Taj standard je mrtvo slovo na papiru, dio stvari nije realiziran, dio se svjesno krši od strane MZO-a. Pod hitno je potrebno donijeti novi DPS koji će biti realan, kojeg će se MZO pridržavati i koji će omogućiti kvalitetniji cjelokupni obrazovni proces. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
172 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razredu bi se trebao kretati oko broja 20. Otkad je Informatika uvedena kao obvezan predmet u 5. i 6. razredima, mnoge škole su se našle u problemima. Većina škola nema informatičke učionice sa više od 20 računala. Izvođenje nastave gdje je više od jednog učenika za računalom je nemoguće. Potrebno je promijeniti propise kako bi se nastava mogla izvoditi na normalan način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 Nevio Cifrek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ukoliko želimo imati kvalitetnu nastavu u skladu s reformom smatram da bi optimalan redoviti razred trebao imati maksimalno 20 učenika (bez učenika s prilagodbom), a nakon toga slijedi smanjivanje prema broju učenika s prilagodbom. Također, u pravilniku se spominju samo učenici s rješenjima, a mi koji smo u nastavi znamo da ima određeni broj učenika bez rješenja jer konačnu odluku donosi roditelj. Imam konkretan primjer – roditelj je pristao na redoviti program uz prilagodbu tek krajem 1. polugodišta 8. razreda kada je došao pritisak od strane medicine a učiteljsko mišljenje nije nitko prihvaćao dulje od 3 godine. Učenicima je sve slabije razvijena motorika i u učionici ih je sve više kojima je potreban individualizirani pristup iako nemaju rješenje. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
174 Atanasija Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, da bi se postigli optimalni uvjeti u razrednom odjelu broj učenika bi se trebao smanjiti i ne bi smio prelaziti broj od najviše 24 učenika. Svako povećanje broja učenika utječe na kvalitetu rada i realizaciju planiranih sadržaja. Ako nastojimo kvalitetno provoditi kurikularnu reformu onda moramo prilagoditi i broj učenika kako bi se njima njihovi učitelji mogli što kvalitetnije posvetiti. U razrednom odjelu od 28 učenika pritisak na učitelja da sprovede i realizira planirane aktivnosti je sigurno iznimno visok. Mislim da je uključenje tri učenika s teškoćama u razvoju u jedan razredni odjel previše. Držim da bi se smanjenje postojećeg broja nedvojbeno pozitivno odrazilo na kvalitetu nastave. Nije opravdano ne smanjiti broj učenika u razredu ako učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi ne određuje oblike podrške koje taj učenik treba i ne sudjeluje u planiranju nastavnih sadržaja koje će taj učenik učiti. Ne mislim da pomoćnici u nastavi nisu potrebni, naprotiv, ali učitelj je taj koji planira, priprema i realizira nastavni proces za učenike s teškoćama. Kada se govori o broju učenika u razrednom odjelu, često se brojem marginaliziraju učenici koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke. Mislim da bi se i o njima trebalo voditi računa kad se govori o broju učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
175 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Potrebno je smanjiti gornju granicu broja učenika u razredu. 28 je previše, taj broj bi trebao biti ispod 25... Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
176 Antonija Mamužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radim u Katoličkoj osnovnoj školi u kojoj broj učenika po razrednom odjeljenju iznosi 21 i smatram da je to optimalan broj. Svakom učeniku se stignem posvetiti. Učenik s prilagođenim programom nikako ne bi smio biti bez asistenta u nastavi Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
177 Marija Dekanić Duvandžija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, u posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju učenici su podijeljeni u 6 skupina (3 kombinirana razredna odjela, 2 odgojno-obrazovne skupine i 1 skupina učenika s PSA). S njima radi 6 rehabilitatora, mag. kineziologije (s dijelom učenika), te vjeroučitelj (s učenicima koji pohađaju izborni predmet vjeronauka). U rad je uključeno i 4 pomoćnika u nastavi neprocjenjive važnosti za kvalitetno održavanje nastavnog procesa. Većina stručnjaka koji rade s učenicima imaju gotovo 20 godina radnog iskustva. U ime kolega i svoje osobno stavljam mišljenje o ovom Nacrtu pravilnika te naše prijedloge izmjena. S obzirom da smo sudjelovali na ŽSV-u ravnatelja i ŽSV-u pedagoga u nastavku teksta prenosim dogovoreni prijedlog koji je već naveden u komentarima voditelja ŽSV-a. S ovim prijedlogom se u potpunosti slažemo. „Stoga predlažemo da članak 6. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja -od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3 učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6: KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU (1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Obrazloženje: Mišljenja smo da novi pravilnik treba biti definiran prema vrsti programa ali i prema vrsti teškoća ili ovaj drugi kriterij treba bit definiran drugim dokumentom, kao što je to do sada bio Državni pedagoški standard. Prema Nacrtu nastavnog plana i programa za učenike s teškoćama definirani su: • plan posebnih kurikuluma za osnovnu školu • plan posebnih kurikuluma za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada • plan posebnih kurikuluma za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada (za učenike s PAS) Stoga smatramo da je nužno kvote za ove skupine učenika tako i definirati. Postojanje Centara koji su specijalizirani za rad s učenicima s pojedinim teškoćama proizlaze iz stvarnih potreba učenika s pojedinim vrstama i stupnjevima oštećenja uvažavajući u potpunosti njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje koje uključuje usmjerenost na zadovoljavanje individualnih potreba, osiguravanje odgojno-obrazovne podrške, pravodobnost djelovanja i timski pristup odnosno stavljaju učenika u središte odgojno - obrazovnog procesa koji pretpostavlja Okvir za poticanje i prilagodbu iskustva učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama. Vrste teškoća same po sebi uključuju potrebu postojanja definiranih kvota za pojedinu teškoću jer osiguravaju kvalitetan pristup pojedincu. Rad s učenicima s oštećenjem vida nije moguće uspoređivati s radom s učenicima s autizmom ili s učenicima s motoričkim poremećajima koji imaju zdravstvene poteškoće. Smatramo da je vrlo važno navesti kvote za kombinirane razredne odjele jer doista nije isto ako se rade tri individualizirane prilagodbe za jedan program ili tri programa različitog razreda. U članku 4. Nacrta ovog pravilnika stoji da kombinirani razredni odjel od V-VIII r. u redovnom programu ne može imati više od 8 učenika. Dok prema članku 6, stavak 1 - broj učenika s teškoćama u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 10, jer nema definirane kategorije kombinirani razredni odjel. To učenike s teškoćama stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na učenike bez teškoća. Jasno definirane i primjenjive kvote osigurat će kvalitetno obrazovanje učenicima s teškoćama. Nadam se da će novi pravilnik bit definiran kako bi to omogućio. S poštovanjem, Marija Dekanić Duvandžija Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
178 Lara Amižić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Danima se nadam da će se ovaj i ovakav Pravilnik maknuti s e-savjetovanja, te da će se osobe odgovorne za prijedlog ovog Pravilnika ispričati roditeljima djece s teškoćama i stručnjacima koji rade s tom djecom zbog uznemiravanja jer je, eto, došlo do greške ili propusta. Ne mogu vjerovati da je netko tko bi trebao brinuti o unapređenju školovanja djece s teškoćama mogao sklopiti ovakav pravilnik. Odrediti broj djece (ne vodeći računa o vrsti poteškoće) i to 10 u razrednom odjelu (odnosno 12 u OOS ili PSP-u) - je čisto gaženje struke i svođenje boravka te djece u ustanovi na čuvanje. Iz dosadašnje prakse kod formiranja razreda, koliko god se mi trudili formirati odjeljenja po teškoćama, sposobnostima, dobi , na kraju nadležni samo gledaju brojke pa gdje stane 5 može i šesti, sedmi, a u stvarnosti i peti je nekad previše. Više od 20 godina radim u posebnoj ustanovi i trenutno imama kombinaciju s 5 učenika, 5 različitih programa, rad se odvija isključivo jedan na jedan, ima dana kad jedva stižem svakom učeniku posvetiti dovoljno vremena , a da ne govorim da zbog ispada u ponašanju pojedine djece (kojim ugrožavaju vlastiti sigurnost i sigurnost ostale djece i učitelja) postoje dani kad je rad onemogućen , 5 GK, 5 mjesečnih programa, pripreme,materijali za rad za svako dijete ponaosob, ...pa kažete moglo bi ih biti 10, može- al' tada više nećemo moći pričati o obrazovanju djece s poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
179 KRISTINA PRLIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, moj komentar se odnosi na članak 6. stavak 2. Radim u Centru za autizam u Splitu kao učitelj rehabilitator. Mišljenja sam da broj učenika s poremećajem iz spektra autizma u posebno odgojno -obrazovnoj skupini prema posebnom programu treba biti od 2-3. Svaki učenik zahtjeva individualiziran pristup u radu, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad. Povećanje broja učenika narušava kvalitetu samog rada te dovodi u pitanje sigurnost učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
180 JELENA KRALJ-SMIRČIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, moj komentar na Članak 3. : (2) - optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika (3) - u redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika Sve je više djece koja imaju različite potrebe i teškoće. Iz godine u godinu povećava se broj učenika koji nastavu pohađaju prema individualiziranom programu. Takva situacija zahtijeva od učitelja sve više vještina, ali i vremena koje je potrebno posvetiti svakom učeniku. U razredu od 28 učenika teško da netko može dobiti više pažnje i da se učeniku na njemu primjeren način mogu zadovoljiti neke specifične potrebe. Obrazovna reforma također naglasak stavlja na suradnju, projektne aktivnosti, različite vrste povratnih informacija. U razredima s većim brojem učenika jednostavno nije moguće zadovoljiti sve potrebno. Ne zaboravimo da je informatika u 5. i 6. razredu uvedena kao redovni predmet i kao takav svi učenici ga u navedenim razredima pohađaju. Što znači da cijeli razred od 28 učenika dolazi istovremeno u informatičku učionicu koja sama po sebi ima svoje specifičnosti i zahtjeve čime se zapravo naše učenike onemogućava u adekvatnom obrazovanju iz ovog za današnje vrijeme vrlo važnog područja. Također velik naglasak u reformi je na razvoju kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Sve su to vještine koje se razvijaju s vremenom i u potrebnim uvjetima, a to sigurno nisu učionice sa 28 učenika na nastavi. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
181 Gordana Bogdanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom o maksimalnom broju učenika u kombiniranim odjeljenjima predloženih ovim Nacrtom Pravilnika ( Članak 4. – 2,3 i 4). Donese li se ovakav pravilnik, o nikakvom ozbiljnijem radu neće biti ni govora, a učenike u kombiniranim odjeljenjima stavlja u još teži položaj u odnosu na učenike koji pohađaju tzv.čista odjeljenja nego što je bilo do sad. Dodamo li još k tome učenika koji radi po posebnom programu (čak i više njih) sve dovodimo do apsurda. Svi koji su ove godine zakoračili u reformske procese, a rade u kombiniranim odjeljenjima, znaju da smo ostavljeni da se snalazimo kako znamo. Ozbiljan rad može se jedino ostvariti u razredu s manjim brojem učenika. U takvoj situaciji vi predlažete još rigorozniji pravilnik. Čemu? Ukoliko cilj nije zatvaranje malih područnih škola molim Vas da još jednom preispitate što se želi postići donošenjem ovakvog Pravilnika jer poboljšanje kvalitete nastave i briga za boljitak djece to svakako nije. Predlažem smanjenje svake kombinacije za barem dva učenika. Također ne smatram da se broj učenika u odjeljenjima treba vezati s prisustvom asistenta za pomoć učeniku s teškoćama. Trebalo bi izbjegavati koristiti izraz U PRAVILU jer je nejasan i omogućuje različite interpretacije. U Članku 4.( 11) umjesto riječi veći trebalo bi napisati manji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
182 Hana Milunović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mišljenja sam da kada govorimo o broju učenika s TUR u redovitom razrednom odjelu svakako trebaju biti obuhvaćeni svi učenici koji imaju neki od oblika primjerenog programa odgoja i obrazovanja. Ne možete izostaviti učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke zato što i oni imaju pravo na obrazovanje te različite oblike potpore koji iziskuju povećani angažman učitelja u odnosu na ostale učenike tipičnog razvoja. NEDOPUSTIVO je da učenike koji se školuju oblikom djelomične integracije ne uzimate u obzir kod smanjenja broja učenika u redovitom razrednom odjelu. Očito ste smetnuli s uma kako Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju OMOGUĆUJE učenicima, koji se školuju po čl. 8 st. 5 navedenog Pravilnika, savladavanje predmeta po posebnom programu uz individualizirane postupke, po redovitome programu uz individualizirane postupke ili redovitome programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Konkretno u svojoj školi imam poseban razredni odjel djelomične integracije u kojem svaki učenik ima drugačije Rješenje koje omogućava odgojno-obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti njegove utvrđene teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno-obrazovne potrebe. Znači učenik može imati doneseno Rješenje u kojem između ostaloga piše savladavanje predmeta Likovne kulture, Glazbene kulture, Tehničke kulture, Tjelesne i zdravstvene kulture, Informatike, Katoličkog vjeronauka u redovitom razrednu odjelu po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. Ovako predloženim izmjenama Pravilnika ne uvažavate načela prihvaćanja različitosti učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, odnosno ne težite izjednačavanju mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja naše najranjivije populacije. Smatram da ukupan broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smije prelaziti broj 20, a broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini broj 5. Slažem se u potpunosti s komentarima kolega i kolegica koje rade u odgojno-obrazovnim skupinama. Primljeno na znanje Učenici koji su djelomično integrirani u nastavu pohađaju nastavu u redovitom razrednom odjelu samo kada se radi o odgojnim predmetima, a u manjem broju i u izbornu nastavu što ovisi o rješenju koje se uvažava.
183 Branko Lepoglavec Čiček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radim u posebnim razrednim odjelima kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Odjeli su kombinirani od dva razreda. Pošto u posebnim odjelima učenici osim intelektualnim, vrlo često imaju i motoričke poteškoće, mišljenja sam da je maksimalni broj učenika u takvom razredu 5. Prilikom rada s učenicima važno je upoznati svakog učenika, odnosno za svakog učenika izraditi individualizirani program na temelju njegovog antropološkog stanja. Također, tijekom školske godine potrebno je redovito pratiti učenikov napredak i stanje motoričkih i funkcionalnih postignuća. Sve to zahtjeva puno rada i odricanja što će se vrlo teško ostvariti ako dođe do povećanja učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 Dalia Kager PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je, s obzirom na sve veći broj ne samo učenika s teškoćama koji imaju prilagođeni program, već i učenika s individualiziranim programima, optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20 (18 + 2 s teškoćama) . To bi doprinijelo reformskoj kvaliteti nastave koja se zagovara novim kurikulumom, iako bi, po mojemu skromnom mišljenju, u razrefu trebalo biti još manje učenika kako bi se postigla maksimalna kvaliteta nastave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
185 Rahela Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Nemoguće je raditi u skupini u kojoj bi bilo 3-12 učenika. Svaki učenik u skupini ima različite poteškoće i potreban je individualan rad sa svakim učenikom. Kvalitetan rad u tako velikoj skupini nije moguć i neprihvatljivo je svako povećanje broja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
186 Danijela Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. - Smatram da je prevelik broj učenika koji je u optimalnom redovitom razrednom odjelu. Razredni odjel bi trebao imati najviše 23 učenika, ako se želi imati kvalitetna nastava. Također smatram i da je previše da se u jednom razrednom odjelu mogu imati tri učenika kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. U tom slučaju profesor se ne stigne svima posvetiti. Maksimalno bi to trebala biti dva učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 Marina Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika. Smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu prevelik s obzirom novi način podučavanja učenika, ali i na same karakteristike današnjih učenika, te predlažem sljedeće: redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika, s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika, s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika, s tri učenika s teškoćama – najviše 14 učenika. Također je apsurdno da učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu,a svjedoci smo u praksi da je povećan broj i takvih učenika te od učitelja iziskuju također vrijeme kao i dodatan angažman usudila bih se reći gotovo jednako kao i učenici s prilagodbom sadržaja. Meni se u praksi dogodilo da imam čak tri u istom razrednom odjeljenju, svaki sa svojim potrebama i specifičnostima, a da ne spominjem ostale učenike kojima je isto potrebna pažnja i koji imaju teškoće u učenju, emocionalne teškoće i dr. Zbog vrlo specifičnih i otežanih uvjeta rada broj učenika u kombiniranim odjeljenjima bi trebao biti: -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. najviše 12 učenika . -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. najviše 10 učenika. -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. najviše 8 učenika. Predlažem da u kombinirana razredna odjeljenja od tri i četiri razreda ne bi trebali biti uključeni učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu i individualzirani pristup iz razloga što je nemoguće kvalitetno se posvetiti učeniku u već ionako specifičnoj situaciji kombiniranih razrednih odjeljenja. Jednako tako smatram neprihvatljivim ukidanje smanjenja broja učenika u razredu ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi ne radi posao učitelja pa samim time ne bi trebao utjecati niti na broj učenika u razredu. Učitelj se treba temeljito pripremati za rad s učenikom s teškoćama i pomoćnik u nastavi ne umanjuje količinu ni vremena ni pažnje koje učitelj mora posvetiti učeniku s teškoćama. Također smatram da bi u članku 4., stavak 11. trebalo u potpunosti izbaciti jer ostavlja mjesto manipulacijama prvenstveno na štetu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 Željana Čaplja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Kao netko tko 20 godina radi u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama, sa djecom različitih vrsta i stupnjeva teškoća , moram se osvrnuti na članak 6. ovog pravilnika. Imam osjećaj da osoba koja je pisala ovaj pravilnik nikada nije pristupila razredu djece s teškoćama. Trenutno u ustanovi imamo razrede sa četvero, petero do šestero djece, a svatko od njih ima individualne teškoće koje zahtijevaju individualni tretman. Hoće li onaj tko je predložio razrede od desetoro djece pokušati odraditi jedan dan u takvom razredu? Potrebno je posvetiti se svakom djetetu posebno jer u protivnom oni ne napreduju, a da ne spominjem da i u razredu od petero učenika, ispadi u ponašanju samo jednog mogu uznemiriti rutinu svih ostalih i potpuno onemogućiti rad. Uz to postoji prijetnja sigurnosti djeteta i svih oko njega, a situacija je, da ponovim, takva sada, u razredima od petero.Osim toga, učionice u kojima boravimo i radimo veličinom ni blizu ne odgovaraju prihvatu tolikog broja djece, jer rad s učenicima s teškoćama zahtjeva i arhitektonsku prilagodbu i organizaciju prostora. Dakle, ispada da osoba koja je pisala pravilnik svjesno ili nesvjesno želi oduzeti djeci s teškoćama pravo na obrazovanje. Najmanje što se može učiniti je mijenjanje prijedloga ovog pravilnika, ali i isprika onoga koji ga je napisao. Isprika i nama kao djelatnicima, ali i roditeljima jer i njihova djeca, kao i sva ostala, imaju pravo na kvalitetno školovanje koje bi ovim postalo nemoguće.Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
189 Maja Rebrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao edukator rehabilitator s višegodišnjim iskustvom rada s djecom s većim teškoćama u razvoju smatram kako svako povećanje broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini smanjuje kvalitetu rada te ugrožava sigurnost učenika. Odgojno – obrazovna skupina (prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu) u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Također, moram ovim putem izraziti svoje žaljenje što je navedeni prijedlog Pravilnika pokazatelj nedovoljno upoznatih uvjeta rada u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
190 Mira Topić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Izazovi današnjeg rada u školi su sve zahtjevniji i složeniji. Smatram da je 28 učenika u jednom odjeljenju previše. Mislim da bi u jednom odjeljenju trebalo biti najviše 25 učenika. U redoviti razredni odjel ne bi se trebalo uključiti više od dva učenika s teškoćama. Trenutno radim u razrednom odjelu u kojem je uključeno tri učenika koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. Teško im se kvalitetnije posvetiti jer svatko od njih je na različitoj razini usvojenosti sadržaja, traže različite metode rada. Teško je provesti sve aktivnosti i pružiti potporu i učenicima koji rade po redovnom programu, odnosno kvalitetno se svima posvetiti u 45 minuta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
191 Vedrana Jugović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Moram se osvrnuti na članak 6. i posebno na stavke koje navode broj učenika od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama i u programu produženog stručnog postupka. Radila sam i unutar odgojno-obrazovne skupine sa 7-ero učenika i sa pomoćnicom u nastavi pa je već tada bilo otežano održavati nastavu i osigurati kvalitetu rada za 7 potpuno različitih učenika od kojih je dvoje imalo autizam. Trenutno radim unutar produženog stručnog postupka u Centru za autizam. Naše skupine imaju uglavnom od 3-5 učenika i vrlo je često i kraj takvog "manjeg" broja učenika teško održavati nastavu i kraj činjenice da imamo super opremljen centar. Skupina učenika s autizmom je vrlo specifična skupina učenika, svi su različiti, učestalo su tu još i dodatne teškoće. Zamislite 12 učenika od kojih se dvoje recimo glasno glasaju (jer ne znaju drugačije), trojima smeta buka, dvoje su boljeg funkcioniranja, ali se ne mogu zbog prethodno navedenih problema usmjeriti, dvoje ima ispade u ponašanju...Da ne spominjem primjere dalje. Nastaje kaos...Materijale učestalo izrađujemo sami, ideje "hvatamo" i tražimo posvuda. U svakom slučaju, ovaj broj učenika koji se predlaže je neprihvatljiv jer bi se nastava svela na "izdržimo da i djeca i mi odemo kući živi". Ako smatrate drugačije, slobodno malo "obiđite" teren i vidite realno stanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
192 Vedran Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, članak 4. stavci 2, 3 i 4 se trebaju mijenjati i glasiti: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 14 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 12 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ne bi smio postojati. Stavak 10 se treba mijenjati i glasiti: (10) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovoga članka smanjuje se za četiri (4) učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirani pristup, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju osim u slučaju, ako: - je učenik s teškoćama u razvoju uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za učenika s teškoćama u razvoju organizirana nastava u kući/nastava na daljinu; - za to postoje drugi opravdani razlozi. Stavak 11 se treba brisati! Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
193 MIRELA JURIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, evo mali osvrt na prijedlog Članka 6. Učiteljica sam razredne nastave, a trenutno radim kao edukacijski rehabilitator. Primjedbu dajem na Članak 6. koji kaže da se odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i programu može sastojati u pravilu od 3 do 12 učenika. Svaki učenik ima različite poteškoće u odgojno- obrazovnoj skupini, i svaki od njih zahtjeva drugačiji pristup. Kvalitetan i napredan rad nije moguće ostvariti u velikim grupama. Ponekad je rad i sa jednim učenikom uz prisustvo asistent nemoguće odraditi, a sad zamislite da imate 7,8,9 ili 12 učenika u skupini koja imaju autizam i niz popratnih bolesti koje prate autizam. To su nemogući uvjeti kao za učenike tako i za nas učitelje. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
194 Žarka Klopotan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Edukacijski sam rehabilitator, specijalistica rane intervencije i ravnateljica Centra za autizam u Zagrebu. Mišljenja sam da broj učenika u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju treba određivati s obzirom na stupanj i vrstu teškoće, sukladno Državnom pedagoškom standardu. Podržavam prijedlog ŽSV pedagoga i ŽSV ravnatelja u ustanovama s posebnim programom o broju učenika u razrednim odjelima i odgojno- obrazovnim skupinama i prijedloge za formulaciju članka 6. Kao osoba koja je već dugi niz godina uključena u svijet autizma, posebno se zauzimam za ovu skupinu učenika jer dobro poznajem načine njihova poučavanja i funkcioniranja i znam koliko je zahtjevan, ponekad i rizičan rad s njima. Budući centri potpore bit će formirani također sukladno teškoćama koje učenici imaju i sukladno njihovim specifičnim potrebama. Moje je očekivanje i nastojanje, i veliki napori su u tom pravcu usmjereni, da centri za autizam budu centri potpore upravo za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Naravno da je tu moja pozornost i briga usmjerena prvenstveno na Centar za autizam u Zagrebu, ali mi je poznato da i Rijeka i Split imaju takve planove. Zato mislim da iz Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi mora biti jasno vidljivo o kojoj se teškoći kod učenika radi. Učenici s poremećajem iz spektra autizma zbog svojih osobitosti ne mogu biti samo “nevidljivi” dio široke skupine učenika s teškoćama. Obrazloženje: Još uvijek nije zaživio cilj iz Nacionalnog okvira za rani probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi od 0 -7 godina u RH zasnovan na sporazumu (iz 2016. ako se ne varam) triju ministarstava Vlade RH (zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja uz koordinaciju UNICEF-a) koji kaže da će biti uspostavljeno pet dijagnostičkih centara u RH, po jedan u Osijeku, Rijeci i Splitu i dva u Zagrebu. Koliko znam, provodi se pilot-projekt u Osijeku. Paralelno s time treba biti razvijen i odgovarajući sustav rane intervencije unutar obitelji. Tada bi djeca s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji pravovremeno bile uključene u stručni rad i dobivale odgovarajuću podršku. Time bi djeca bila daleko spremnija za školovanje i njihovi obrazovni, pa i životni ishodi bili bi drugačiji. Važno je istaknuti i uvijek voditi brigu o činjenici da učenici s poremećajem iz spektra autizma imaju svoje specifičnosti, sociokognitivne i komunikacijske teškoće, neujednačen razvojni profil, doslovno shvaćanje i nefleksibilnost u mišljenju, otpor prema promjenama, različite teškoće senzorne integracije, posebnosti u percepciji. Zbog svega navedenoga zahtijevaju primjeren didaktičko-metodički pristup i prilagodbe, individualizirani odgojno-obrazovni program, organizaciju i strukturu vremena, prostora i aktivnosti, sve s ciljem njihovog kvalitetnijeg poučavanja, ali i zaštite mentalnog zdravlja. Učenike treba poučavati primjenom suvremenih, znanstveno utemeljenih metoda zasnovanih na dokazima (TEACCH, PECS, ABA; Floor time). Također, poučavanje učenika s autizmom u posebnim uvjetima zahtijeva i arhitektonsku prilagodbu i organizaciju prostora. Ne smijemo dopustiti da kod učenika s poremećajem iz spektra autizma zbog neadekvatnih prostornih, materijalnih uvjeta ili drugih nepovoljnih okolinskih čimbenika dođe do javljanja i razvijanja psihijatrijskih poremećaja. Prevelike odgojno-obrazovne skupine svakako jesu taj čimbenik. Naši stručni napori moraju biti usmjereni smanjivanju nepoželjnih oblika ponašanja i posebice sprječavanju njihove eskalacije jer tada biva ugrožena sigurnost samih učenika, njihovih vršnjaka i učitelja. Dakle, potrebno je osigurati uvjete da se može u cijelosti poštivati članak 67. Zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju koji govori o sigurnosti i zaštiti zdravlja u školskim ustanovama. Kako bi to moglo biti moguće s 10 učenika s autizmom u jednom razredu? Ne bi nikako bilo moguće čak niti tada kada bi svi oni bili visokofunkcionirajući! Zaključno, i ovdje valja podsjetiti da je autizam rastući poremećaj u svijetu, bez obzira na to što broj osoba s autizmom koje su registrirane u RH ne odgovara prevalenciji u svijetu. Poremećaj iz spektra autizma relativno je “mlad” poremećaj koji zahtijeva multiresorni pristup i iziskuje još mnogo društvene pažnje, podrške i zaštite. Kvalitetu potrebne potpore pokazat će i ovaj Pravilnik. Ovo su razlozi (ima ih još!) zbog koji je potrebno da učenici s poremećajem iz spektra autizma budu prepoznati kao posebna pod/skupina unutar velike skupine učenika s teškoćama u razvoju i prepoznati i u članku 6. i u cijelome Pravilniku. Ovo bi također trebalo voditi ka promišljanju kako organizirati rad s ovom populacijom poslije 21. godine i s koliko korisnika formirati radno-odgojne skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
195 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, moj komentar je na Čl.3. stavka (2) i stavka (3). Smatram da je optimalan broj redovitih učenika u razrednom odjelu 20, a najviše 22. U jednom razrednom odjelu moguće je imati najviše jednog učenika s teškoćama, iznimno dva (ako tehnički uvjeti ne dozvoljavaju drugačije). Tada se broj umanjuje za tri učenika, iznimno šest. Danas, kada pričamo o kurikularnoj reformi broj od 28 učenika u razrednom odjelu je previše! Ovim se zakonom ponovo vraćamo na frontalno poučavanje, što je u suprotnosti sa " Školom za život". Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
196 Mirjana Šutalo Vulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram upitnim predloženi maksimalni broj učenika. Povećanje broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima onemogućava održavanje primjerene kvalitete odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
197 Lidija Buterin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učitelj sam razredne nastave ali radim kao edukator-rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog neprihvatljiv zbog toga što će naštetiti djeci te će njihova sigurnost biti znatno narušena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
198 Vedran Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, razredni odjel s 28 učenika u današnje vrijeme i Školi za život nije realan u smislu kvalitetnog praćenja i vrednovanja učenika. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 16 učenika, a najviše 20. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
199 Lucija Franić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Povećanjem učenika u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima onemogućava održavanje primjerene kvalitete odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada čime se onemogućuje napredak učenika i ugrožava njihova budućnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
200 Irena Rončević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Javljam se kao roditelj djevojčice upisane u prvi razred osnovne škole u malom razredu. Djevojčica je u autističnom spektru. Ima ih 5 u razredu i taj broj je ponekad velik. Probajte podučavati samo jedno dijete s poteškoćama, a ovdje su u pitanju petero djece. Tko je dao prijedlog? Ja molim dotične da iziđu na teren.Molim da educiraju učitelje kad već ne zapošljavaju struku. Priča se o inkluziji! To je samo na papiru! Izađite na teren i pomozite i tada vam ne bi pao na pamet ovakav prijedlog.Nema osnove nikakve, nema adekvatnog prostora, materijala, educiranih djelatnika. Na tome se treba raditi! Lp Irena Rončević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 ELIZABETA ARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram upitnim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu. Svi smo u današnje vrijeme svjesni činjenice da se u redovitim razrednim odjelima puno teže ostvaruju zadani ciljevi te da je potrebna značajna prilagodba pristupa učenicima, nastavnom procesu i roditeljima. U članku 3. broj učenika u redovitom razrednom odjelu od 28 je prevelik. Dok pojam optimalnog razrednog odjela treba detaljnije pojasniti jer postoji mogućnost tumačenja da je to najmanji broj učenika u odjelu. Maksimalan broj učenika ne bi smio biti veći od 24 učenika i to u razrednim odjelima u kojima nema učenika koji imaju neki oblik individualizacije ili pak pohađaju redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Ako je u razredno odjeljenje uključen učenik s teškoćama u razvoju razred bi trebao imati i manje učenika . Odjel s jednim učenikom s teškoćama najviše 22 učenika,odjel s dva učenika s teškoćama najviše 20 učenika,odjel s tri učenika s teškoćama najviše 18 učenika. Zašto učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu,a svjedoci smo u praksi da je povećan broj i takvih učenika te od učitelja/ica iziskuju također vrijeme kao i dodatan angažman. Zbog vrlo specifičnih i otežanih uvjeta rada broj učenika u kombiniranim odjeljenjima bi trebao biti: -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. najviše 14 učenika . -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. najviše 10 učenika. -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. najviše 8 učenika. Smatram da u kombinirana razredna odjeljenja od tri i četiri razreda ne bi trebali biti uključeni učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu iz razloga što je nemoguće kvalitetno se posvetiti učeniku u već ionako specifičnoj situaciji kombiniranih razrednih odjeljenja. Jednako tako smatram neprihvatljivim ukidanje opcije smanjenja broja učenika u razredu ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi ne radi posao učitelja/ice pa samim time ne bi trebao utjecati niti na broj učenika u razredu. U vremenu kada se broj učenika u školama smanjuje, kada je pred učiteljima izniman i veliki izazov provedbe reforme i prilagodbe novim generacijama učenika i roditelja zaista standardi u broju učenika u razrednim odjelima iz 90.ih godina 20. stoljeća ne stoje. Ukoliko idemo prema tome da i školu i obrazovanje približimo učeniku te da omogućimo svakom učitelju/ici da se može kvalitetnije posvetiti svakom učeniku u razrednom odjeljenju te da od naših učenika učinimo ljude koji će doprinositi društvu i naposljetku našoj domovini broj od 28 učenika u jednom razrednom odjelu je van svake rasprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Adriana Marinović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da bi broj učenika u kombiniranim odjelima trebao biti manji jer bi se na taj način kvalitetnije radilo s učenicima. Škola je usmjerena učenicima i smatram da bi se trebalo raditi na njihovu dobrobit. Potiče se individualizirani pristup svakome učeniku i njegovim sposobnostima i potrebama i zaista mislim da je to neizvedivo u kombiniranim odjelima sastavljenim od učenika dvaju razreda s npr. 16 učenika. (8) Izbaciti „u pravilu“. Ostavlja dojam nedorečenosti i nedefiniranosti. Također, što s učenicima koji pohađaju nastavu po redovitome programu uz individualizirane postupke? Njih se u ovome Pravilniku ne spominje. (9) Smatram da bi se ovaj stavak trebao izbaciti iz Pravilnika. Nije navedeno koji su mogući uvjeti i razlozi uključivanja većeg broja učenika s teškoćama. Stavak je opet nedorečen i svatko ga može iščitati kako mu odgovara. Broj učenika u razrednome odjelu bi se trebao smanjivati sukladno broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
203 Antonija Ćosić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, voditeljica sam ŽSV za edukacijsko rehabilitacijski profil Sisačko- moslavačke županije. U svoje osobno ime, ali i u ime svojih kolegica i kolega, članova ŽSV, s kojima sam razgovarala o ovom prijedlogu Pravilnika, iznosim prije svega naše ogorčenje navedenim prijedlozima, ali i konkretne sugestije. Smatram da predloženi članci 3. i 6. diskriminiraju i dovode u neravnopravan položaj učenike s teškoćama u razvoju u odnosu na ostale učenike. Prijedlog članka 3. stavak 1. navodi „U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika .“ , što znači da se učenici kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke uopće ne uvažavaju kao učenici s teškoćama u razvoju i time je ta kategorija učenika diskriminirana čime se ozbiljno narušavaju njihova prava. Učenici koji se školuju prema redovitom programu uz individualizirane postupke u nastavi imaju različite kompleksne teškoće. U praksi najčešće susrećemo učenike s oštećenjima vida, sluha, jezično-govorne-glasovne komunikacije, specifičnim teškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju i oštećenjima mentalnog zdravlja (osobito poremećaje aktivnosti i pažnje, poremećaje u ponašanju i osjećanju, ali i poremećaje autističnog spektra – prema staroj terminologiji učenike s Aspergerovim sy). Iz uloge stručne suradnice edukacijske rehabilitatorice i svakodnevne suradnje s učiteljima, koji u svojim razrednim odjelima imaju uključene učenike s navedenim teškoćama, istaknula bih važnost uvažavanja svake djetetove teškoće i potrebnu podršku u procesu odgoja i obrazovanja, bez obzira na program školovanja. Također smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu prevelik s obzirom novi način podučavanja učenika, ali i na same karakteristike današnjih učenika, te predlažem sljedeće: redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika s tri učenika s teškoćama – najviše 14 učenika Prijedlog članka 3. stavak 4. koji navodi: „Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi…“ također smatram neprihvatljivim jer podrška pomoćnika u nastavi ne poništava djetetovu teškoću. Također, odobravanje pomoćnika u nastavi ne poništava ni činjenicu da se učitelj treba temeljito pripremati za rad s učenikom s teškoćama i ne umanjuje količinu ni vremena ni pažnje koje učitelj mora posvetiti učeniku s teškoćama. Ovaj prijedlog potencijalno dovodi do opasnosti da se inkluzivno školovanje svede na to da učenik i PUN postanu izolirani dio razrednog odjela, jer ukoliko razredni odjel broji 28 učenika (uz još kojeg učenika koji ima teškoća u razvoju, ali se školuje prema redovitom programu uz individualizirane postupke u nastavi pa se „ne broji“), smatram da je učitelju izuzetno teško posvetiti se dovoljno učeniku s teškoćama. Također, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u posebnom razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). S obzirom da se danas u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama uglavnom školuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće, gornja granica od 10, odnosno 12 učenika, je prevelika te onemogućava kvalitetan rad i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik u posebnom odjelu zahtijeva puno individualizacije, individualne programe, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad što učitelje edukacijske rahabilitatore stavlja u nemoguću poziciju ukoliko imaju toliki broj učenika. Stoga predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Također, želim napomenuti kako se novim nacrtom Pravilnika ne spominje broj učenika s poremećajem iz spektra autizma, koji su vođeni kako posebna skupina i maksimalan broj učenika u odgojno - obrazovnoj skupini do sad je bio 3. Smatram da je i za njih važno da takav broj ostane, zbog same prirode teškoće i dodatnih teškoća koje se često javljaju. Na kraju ovog očitovanja, ne mogu, a da ne izrazim duboko razočaranje ovakvim prijedlogom nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Uvjerenja sam da je svaka zemlja jaka onoliko koliko je sposobna brinuti se i zaštititi svoje najslabije i najranjivije članove društva, a ovakav prijedlog ukazuje koliko smo još kao društvo, a nažalost i pojedinci koji donose zakonodavne akte, neosjetljivi na potrebe upravo te najranjivije skupine - djece s teškoćama u razvoju. S nadom da će naše sugestije biti uvažene, srdačno vas pozdravljam, Antonija Ćosić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 Azra Buljubašić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam, edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini. Složila bih se sa komentarima mnogih kolega koji naglašavaju da kreator i idejni začetnik ovakvog zakona nije SIGURNO bio nitko iz struke (obzirom da kolege poznaju specifičnosti rasta i razvoja djece s kojom radimo, njihove primarne i popratne dijagnoze, specifičnost realizacije obrazovnog procesa tijekom jednog dana i što je možda najvažnije poznaju djecu- njihove sposobnosti, interese i potrebe). Uopće me ne iznenađuje činjenica da je zakon pisao NETKO tko STVARNOG doticaja sa STVARNOM problematikom i sa STVARNIM bićima uopće nema (jer samo takav netko to može napisati) . Možete nas posjetiti, dapače, bili bismo sretni kada bi nekome „gore“ to na pamet palo! Prijedlozi ! Citiram: „U članku 6. potrebno je smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Potrebno je nadodati poseban stavak: - Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s poremećajima iz spektra autizma – do 3 učenika. Usvajanjem pravilnika koji je predmet ovog savjetovanja nastava u odgojno obrazovnoj skupini postaje neodrživa. Da li su za takvo usvajanje pravilnika osigurani baš svi uvjeti? Da li nam je škola u tom slučaju po mjeri djeteta, ako uzmete u obzir odgojno-obrazovna područja skupine (npr. TZK sa 12 učenika s višestrukim teškoćama ili GK sa 12 učenika iz spektra autizma, a svaki od njih tolerira različit nivo buke i auditivnih podražaja- ili nekih drugih). Pokušajte si to što realnije i slikovitije predočiti. Djeca su (ova djeca) i tako na marginama društva, uskraćujete im ono primarno- pravo na adekvatno obrazovanje. Hvalimo se željom za kvalitetom nastavnog procesa??? Trebate biti svjesni da će u tom slučaju škola postati mjesto u kojem se djeca s teškoćama u razvoju čuvaju i u kojoj su zadovoljene samo fiziološke potrebe. U slučaju ugrožavanja sigurnosti sebe (recimo učenik iz spektra) i ostalih učenika tko će nositi svaku osudu i odgovornost (za nešto što fizički učitelj ne može stići i obavlja posao žonglirajući). Nadalje, citiram: „ Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?!“ Kroz komentare se provlače i komentari roditelja djece s teškoćama u razvoju. Mislim da je savršeno vrijeme da poslušate i njih po pitanju ovoga. Oni teškoću u razvoju žive 24h dnevno. Također, postavlja se pitanje da li donošenje ovakvog pravilnika prati DPS i Zakon???? Mi znate, idemo i na izlete. Vrlo često koristimo javni prijevoz (o prilagodbi ne trebam) , također izlazimo u lokalnu zajednicu (odemo i na kolače, sladoled, posjetimo gradsku tržnicu, odlazimo u trgovinu po potreban materijal, na javna događanja, predstave, kino, koncerte, obilježavamo sve važne datume, posjećujemo i sudjelujemo na svim sportskim manifestacijama, sudjelujemo u svim likovnim natjecanjima. Da li je to sa 12 učenika u 1 skupini izvedivo? 12 učenika iz spektra? 12 učenika koji koriste invalidska kolica? Donesite zaključak sami! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 Željka Babic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu smatram neprihvatljivim da se OPTIMALAN broj učenika kreće između 20 i 28 iz razloga što mi se taj broj čini neusklađen s novim Kurikulumima koji preferiraju individualniji pristup učenicima i veću posvećenost učitelja. Kako to učiniti i uz uključenost učenika koji se školuju uz prilagodbe. Kao dugogodišnji praktičar ,iz iskustva znam da je to često vrlo teško ostvariti,pogotovo kad učenik s poteškoćama nema asistenta kao što mi je to sada slučaj u razredu. Tako ,koliko se god trudili, nitko ne dobiva jednaku pozornost učitelja. Broj učenika treba biti manji-predlažem raspon od 16 do najviše 22. Broj učenika treba biti primjeren suvremenim metodama rada i kvalitetnoj komunikaciji s učenicima. Velik broj učenika u odjelu otežava provedbu kvalitetnog načina vrednovanja učenika kako bi oni bili maksimalno uključeni i angažirani u svom procesu stjecanja znanja i vrednovanju istog. Nadareni učenici isto tako traže određeni pristup i posvećenost. učitelja. Sve su to,po meni elementi o kojima je potrebno voditi računa pri određivanju broja učenika u odjelima. U mjestima gdje zbog ekonomske situacije, rapidno opada broj učenika predlažem fleksibilniji pristup formiranju razrednih odjela prema situaciji na terenu. S poštovanjem,Željka Babić. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
206 Gordana Kragulj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da jako puno čimbenika utječe na broj učenika u jednom razrednom odjelu u redovitom programu.( priroda predmeta, način poučavanja, veličina učionice, karakteristike učenika, učenici po prilagodbi, individualizaciji itd. ) U svom dugom radnom vijeku (30 godina) radila sam u razrednim odjela od 11 do 29 učenika i razlika u poučavanje je zaista velika. Ako se želi obratiti pozornost na individualnost svakog učenika onda razredni odjel treba imati maksimalno 15 učenika. U velikim razrednim odjelima je teže organizirati nastavu. Ako razredni odjel ima više učenika onda je u 45 minuta doslovno nemoguće svakom učeniku pružiti dovoljno pažnje. Učenici su usredotočeniji i učinkovitiji ako ih je u učionici manje. Što je razredni odjel veći zadovoljavanje potreba pojedinog učenika je manje. IDEAL: 12 UČENIKA, DOVOLJNO PROSTORA VISOKOKVALITETNI NASTAVNICI SVA INFRASTRUKTURA I NARAVNO DA NOVAC NIJE OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
207 Lea Radolović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Osvrt na Čl. 6. nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Već niz godina radim kao logopedinja, s učenicima s višestrukim teškoćama. Ne mogu sakriti razočaranje ovim prijedlogom. Teško mi je razumijeti ovu igrariju s povećanjem broja učenika u razrednim odjelima i skupinama, kad već više od desetljeća stvari dobro funkcioniraju po DPS-u. Najavljenim promjenama, ne samo da se uskraćuju prava djece na primjeren odgoj i obrazovanje, već se ne misli ni na njihovu sigurnost. Članak je vrlo šturo napisan i ne precizira dob učenika niti vrste teškoća, što smatram ključnim pri sastavljanju razrednih odjela i provođenju nastave koja će biti optimalna za svakog pojedinog učenika. Uzmemo li u obzir da mnogi učenici imaju i svoje pomoćnike u nastavi, učionice bi mogle postati prenapučene i konfuzne. Nadam se da će se uvažiti mišljenja struke, koja je ovaj put vrlo jasno izrazila svoj stav te da ovo neće biti još jedna u nizu promjena koja će unazaditi nastavni proces, demotivirati učitelje i uskratiti individualne potrebe učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
208 Sanela Jurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,nema smisla ponavljati već rečeno.Stručnjaci koji rade sa našom djecom rekli su svoje.Iznijeli su činjenice sa terena.Znači ljudi koji svaki dan vide našu djecu,rade sa njima kolektivno odbijaju bilo kakvu mogućnost rada u tolikim skupinama.Ovakav prijedlog je mogao doći samo od osoba koje nikada nisu vidjele djecu sa poteškoćama.Ja kao majka djeteta sa autizmom APELIRAM I POZIVAM SE NA VAŠU SAVJEST ne povećavajte skupine.Molim Vas ne uskraćujte našoj djeci pravo na sigurnost,obrazovanje i u krajnjem slučaju sreću.Iz osobnog iskustva skupina od 4 autista je teško održiva a o više ne smijemo ni razmišljati. Naša djeca su najosjetljivija skupina ovog društva i molimVas ne oduzimajte im dostojanstvo.A to ćete upravo i napraviti ako povećate broj djece po skupinama.Mi roditelji biti ćemo prisiljeni ostavljati djecu kod kuće,jer nama je sigurnost i sreća naše djece na prvom mjestu.Učitelji koliko god bili dobri nisu čarobnjaci da mogu izaći na kraj sa tolikim brojem djece,a o obrazovanju u tom slučaju možemo samo sanjati.Još jednom u ime sve naše djece ne oduzimajte nam pravo na sigurnost i obrazovanje. Sanela Jurić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
209 Margareti Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani kao prvo niste utvrdili broj učenika (najveći/najmanji) za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog predmeta za učenike s teškoćama u razvoju. Smatram kako je svaka brojka od petero djeca veliki problem za djecu kao i za kvalitetno izvođenje nastave. Također treba uzeti u obzir bitne činjenice, vrste poteškoća, stupanj poteškoće i dob djeteta kako bi se mogao odrediti broj djece po skupinama. Jedno je napisati članak o broju učenika, a drugo raditi u skupinama koje imaju djecu s višestrukim teškoćama. Ukoliko smatrate da je ovakav zakon ispravan, pozivam Vas da dođete u našu školi na jedan dan. Sve će Vam biti jasno. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
210 Irena Ritterman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, idealno bi bilo raditi s učenicima u odjelima od 15 do 20 učenika ovisno o uključenosti učenika s teškoćama ako se želi kvalitetno pratiti njihov obrazovni razvoj. Nažalost, godinama radimo u velikim razrednim odjelima, a osobito je posljednjih godina povećan broj učenika s teškoćama. Zaista smatram da je 28 učenika previše kao i 26 učenika u razrednom odjelu ako je jedan učenik s teškoćama. Škola za život traži od nas veliki trud, ponajviše oko aktivnosti i vrednovanja, stoga brojnost razrednih odjela šteti i učenicima i učiteljima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
211 Margareti Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram kako izvođenje nastave s ovim brojem učenika koje navodite za odgojno - obrazovne skupine nisu relevantne te ih je u praksi nemoguće izvesti. Kao prvo niste utvrdili broj učenika (najveći/najmanji) za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog predmeta za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
212 Ružica Jaman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za uče nike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
213 Lorena Koštić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, javljam se u ime stručnog aktivna Osnovne škole 22. lipnja, Sisak, Odjela za učenike s teškoćama u razvoju. Prijedlog novog Pravilnika nameće nekoliko pitanja: 1. Koji su to stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila sudjelovali u radu skupine koja je osmislila ovaj prijedlog Pravilnika, jer svaki edukacijski rehabilitator koji ima iskustva u radu sa učenicima s teškoćama u razvoju svjestan je koliko je apsurdan prijedlog o broju učenika u čl. 6. 2. Ima li smisla naglašavati nemogućnost održavanja nastave u ovakvim uvjetima, pružiti sigurnu i stimulativnu odgojno-obrazovnu okolinu svakom učeniku s tešk. u razvoju, naročito učenicima s poremećajem iz spektra autizma? 3. Koji je cilj ovog Pravilnika – smanjiti broj eduk.rehab. koji rade u školama, centrima, ustanovama gdje se provodi poseban nastavni program /kurikulum ili pružiti najoptimalnije uvjete za obrazovanje i osamostaljivanje učenika s teš. u razvoju? Sukladno navedenom predlažemo da se ovakav prijedlog Pravilnika ne prihvati, već da se uzmu u obzir brojni komentari i prijedlozi stručnjaka s terena koji svakodnevno žive i provode poseban program u radu sa učenicima s teškoćama. U članku 6. potrebno je smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Potrebno je nadodati poseban stavak: - Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s poremećajima iz spektra autizma – do 3 učenika. Lijepi pozdrav Edukacijski rehabilitatori Osnovne škole 22.lipnja, Sisak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
214 Ivana Štefanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ako se uzmu u obzir sve specifičnosti podučavanja učenika s teškoćama, njihove osobne i socijalne kompetencije, zatim različite metode i pristupi koji se koriste u radu sa učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima s poremećajima iz autističnog spektra, te učenicima s višestrukim teškoćama, zamisao o povećanju broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini je neodrživa. Kvalitetan rad s navedenim učenicima, rad koji donosi rezultate u ovakvim uvjetima neće biti moguć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
215 Klaudija Aušperger PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
216 Jitka Stanja Brdar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se s primjedbom koja je potpisana sa Srpsko narodno vijeće. Jitka Stanja Brdar, prof. Nadzornica - savjetnica za školske ustanove s nastavom na češkom jeziku i pismu u RH predsjednica Savjeta za školska pitanja Saveza Čeha u RH Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
217 MLADEN DIVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Zadar, posebni razredni odjel Poštovani, Još malo pa će se napuniti četvrt stoljeća kako radim u posebnom razrednom odjelu u redovitoj osnovnoj školi. Pamtim puno bolje dane i ugodnije obavljanje posla. Cijeli sustav posebnog odgoja i obrazovanja se pomjerio, rekao bih ispao iz ležišta. Tako da sada u posebne školske ustanove dolaze gotovo isključivo učenici s teškim i težim poteškoćama gdje je sve češće umjesto edukacije i rehabilitacije potrebna njega pa i medicinska skrb. U posebne odjele pri redovnoj školi gdje smo prije imali djecu s lakim intelektualnim poteškoćama koja su se vrlo dobro mogla educirati, osposobljavati sada nam dolaze bivši učenici posebnih školskih ustanova i to sve češće s umjerenim intelektualnim poteškoćama, kombiniranim poteškoćama a učenika iz autističnog spektra je ogroman priljev. Znači, nama u posebne odjele pri redovnim školama dolaze sve zahtjevnija djeca, gdje sve više trebamo stavljati naglasak na rehabilitaciju. Posao je postao daleko teži. I sada kada je posao postao puno zahtjevniji ovim pravilnikom nam se uduplava broj učenika po odjelu. Do sada je za kombinirani razredni odjel po posebnom programu (kakvi su većina) bilo maksimalno 5 učenika, po novome će biti 10. Posve iracionalno. Mi ćemo svoj posao raditi i dalje ali koja kvaliteta će svega toga skupa biti ...kako će na to gledati roditelji...kolege.. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
218 Dario Dragun PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram upitnim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u člancima 3. i 6. Temeljem svog višegodišnjeg iskustva u radu te upravljanja školom, smatram upitnom kvalitetu provedbe nastave ukoliko je u razredu ili skupini učenika s teškoćama više od 6 učenika. Svi smo u današnje vrijeme svjesni činjenice da se i u redovitim razrednim odjelima puno teže ostvaruju zadani ciljevi te da je potrebna značajna prilagodba pristupa učenicima, nastavnom procesu i roditeljima. U razrednim odjelima i skupinama učenika s teškoćama svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. U članku 3. broj učenika u redovitom razrednom odjelu od 28 je prevelik. Dok pojam optimalnog razrednog odjela treba detaljnije pojasniti jer postoji mogućnost tumačenja da je to najmanji broj učenika u odjelu. Jednako tako smatram neprihvatljivim ukidanje opcije smanjenja broja učenika u razredu ukoliko učenik ima PuN. PuN ne radi posao učiteljice pa samim time ne bi trebao utjecati niti na broj učenika u razredu. Smatram prihvatljivim prijedlog velikog broja kolega da se u članku 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. naglasi da je povećanje broja učenika u pojedinim razrednim odjelima ili skupinama samo iznimno i uz odobrenje MZO. U vremenu kada se broj učenika u školama smanjuje, kada je pred učiteljima izniman i veliki izazov provedbe reformi i prilagodbe novim generacijama učenika i roditelja zaista standardi u broju učenika uz razrednim odjelima iz 90.ih godina 20. stoljeća ne stoje. Ukoliko idemo prema tome da i školu i obrazovanje približimo učeniku, da on naše djece učinimo ljude koji će doprinositi državi i napretku broj od 28 učenika u jednom razrednom odjelu je van svake rasprave. Jednako tako i u odjelima učenika s teškoćama, gdje često učitelji i učiteljice postaju i pomoćnici i njegovatelji učenicima pa broj od 12 učenika u odjelu ili skupini nije prihvatljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
219 Anica Samaržija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ključna zadaća učitelja i nastavnika uz savjetodavnu podršku koordinatora- stručnoga suradnika (npr.edukacijskog rehabilitatora) osigurati sklad kako bi učenici s teškoćama bili uspješni. Uloga pomoćnika odnosi se na kontinuiranu suradnju s učiteljima i nastavnicima, koordinatorom škole radi pružanja podrške učenicima s teškoćama (Pravilnik) da što uspješnije uče, razumiju i učine ono što je bitno za postizanje planiranih ishoda. Podrška pomoćnika u nastavi proizlazi iz suradnje i dobrog poznavanja učenika i njegova praćenja u raznim situacijama učenja i socijalnih odnosa u učionici, izvanučioničkoj nastavi. (prof.Ivančić, Milić, Vlahović, Džanović, 2017;prema Puškarić, Vrban 2017). Pomoćnik u nastavi radi: prilagodbu učeniku u učionici i na radnom mjestu, podrška u odnosu na motivaciju za učenje, podrška u odnosu na sadržaje učenja, podrška u odnosu na rješavanje zadataka, postupci podrške u odnosu na čitanje i pisanje, postupci podrške u odnosu na računanje, postupci podrške u odnosu na komunikaciju, podrška usmjerena na ponašanje i socijalne postupke. Potrebna je sustavna edukacija učitelja o ulozi pomoćnika u nastavi. U zaduženje učitelja i pomoćnika treba uvrstiti i jasno definirati vrijeme suradnje koje ima za cilj planiranje i evaluaciju provedenih aktivnosti. Treba jasno definirati uloge i zadaću učitelja i pomoćnika koji zajedno djeluju unutar razreda. (Priručnik za pomoćnike u nastavi, 2019) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 Goran Ilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSONOVNOJ ŠKOLI - Naime potpuno je neprihvatljivo da se broj učenika u razredu djece sa posebnim potrebama povećava na ovu razinu. Djeca sa poremećajima iz autističnog spektra jednostavno nisu u mogućnosti pratiti program ukoliko ih je 10 ili 12 u razredu. Također, valjalo bi osigurati asistente u nastavi za sve učenike (1/1) sa posebnim potrebama. Izvolite naći rezerve u proračunu na mjestima gdje svi znamo da se novac razbacuje, a ne na djeci sa posebnim potrebama! Ako niste to u stanju, pomoći ćemo vam jer rezerve u proračunu su vidljive izdaleka! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
221 Dona Prović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini bi trebalo smanjiti jer bi se na taj način omogućio kvalitetniji rad s učenicima pa broj učenika ne bi trebao prelaziti 15 učenika unutar jedne odgojno-obrazovne skupine, a optimalan broj bi bio 10 učenika. Dodatna i dopunska nastava održava se zbog potreba učenika i ne bi smjelo postojati ograničenje o potrebnom broju učenika. Treba omogućiti svim učenicima koji žele pohađati nastavu iz izbornog predmeta mogućnost pohađanja bez obzira na broj učenika jer učenici upisuju izborni predmet prema svojoj želji uz pristanak roditelja. Dodatne otegotne okolnosti se javljaju prilikom organiziranja nastave iz izbornog predmeta jer se uglavnom održava nakon redovne nastave (kada su učenici već umorni) ili u suprotnim smjenama pa je otežano organizirati zbog prijevoza (učenici koji ne žive u istom gradu gdje se nalazi škola), a i zbog Glazbene škole i raznih izvanškolskih aktivnosti u koje su učenici uključeni pa bi svaki voljan učenik trebao biti dobrodošao. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
222 Dona Prović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (2) Optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi bio 15 - 18 učenika, a maksimalan broj ne bi trebao prelaziti 20 učenika jer se u razredu s više učenika ne može kvalitetno odraditi nastava tako da se posveti svakom učeniku, uputi ga i objasni potrebno, a posebno ako u odjelu ima više učenika s teškoćama. (3) U odjelu s jednim učenikom s teškoćama broj učenika ne bi trebao prelaziti 17, u odjelu s dva učenika s poteškoćama ukupno 16, a u razrednom odjelu s tri učenika s teškoćama broj ne bi smio prelaziti 15 učenika, uzevši u obzir kako učenici imaju različite poteškoće, potrebu prilagodbe i posebne pripreme za nastavu, kao i pristup učenju i radu. (5) Navedenim člankom otvara se mogućnost MZO-a da samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
223 VALENTINA KRAMARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
224 Tatjana Žižek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, psihologinja sam u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s većim teškoćama u razvoju. Predloženi broj učenika nije primjeren za optimalan psihofizički razvoj tih učenika. Predlažeme: Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
225 ANA-MARIJA ŽAGAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 20 učenika, a taj broj trebao bi se smanjivati ako se u razredu nalaze učenici s teškoćama, bilo da se radi o individualiziranom ili prilagođenom programu. Danas je vrlo teško uopće dobiti rješenja za učenike s neredovitim programima, a da ne govorimo o asistentima u nastavi, koji su potrebni mnogima, a ne mogu ih dobiti. Mislim da je poanta reforme Škole za život unaprijediti i modernizirati učenje i podučavanje, više se posvetiti svakom učeniku pojedinačno te mu pružati podršku u razvoju njihovih potencijala, sposobnosti, razmišljanja i osobnosti, a to je vrlo teško izvedivo ako profesor za to nema vremena. U razredu s manje učenika, nastava bi bila puno učinkovitija, učenici bi imali više prilika za učenje, razmjenu mišljenja i naučenog te za izražavanje općenito. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
226 Miljenka Bujas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Polazimo li od riječi optimalan koji znači najpovoljniji ili najbolji, a smatram da se pritom misli na najpovoljniji za rad s učenicima, onda taj odjel ne bi smio imati više od 16 učenika, a najviše 20 učenika. Sve iznad 20 nije optimalno, znači niti najbolje niti najpovoljnije za sudionike nastavnog procesa, na prvom mjestu učenike, a zatim nastavnike. U redoviti razredni odjel se ne bi smjelo uključiti više od dva učenika s teškoćama u razvoju. Takav razredni odjel, u kojem su dva učenika s teškoćama u razvoju ne bi smio prelaziti brojku od 16 učenika, neovisno o tome imaju li ti učenici pomoćnika u nastavi. Broj učenika u kombinaciji od dva razreda ne bi smio prelaziti 16 učenika, a kombinacije od više razreda ne bi smjele niti postojati, barem u obrazovnim predmetima. U kombiniranim odjelima broj učenika se smanjuje za dva, na jednog učenika s teškoćama. Problem nastaje kad Pravilnik predviđa da se može odobriti i veći broj učenika od propisanog (čl. 4, st. 11), a to se u praksi provodi prema zadanom. Integracija učenika s teškoćama u razvoju je izuzetno pozitivna, ali je potrebno prilagoditi sustav i omogućiti da učenik, za kojeg je povjerenstvo procijenilo da mu je potreban pomoćnik, ga zaista i dobije. Npr. učenik može imati teškoće u u komunikaciji i socijalnim interakcijama, a da nisu povezane s poremećajima iz autističnoga spektra, međutim za takve učenike pravilnik ne predviđa pomoćnika u nastavi. Također, kad tražimo pomoćnika za učenika koji je zbog teškoća u ponašanju opasan za sebe ili druge učenike, prođu i dvije godine dok takvo dijete dobije pomoćnika. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi bi morao obuhvatiti veći broj teškoća, a sustav omogućiti da djetetu pomoćnik bude dodijeljen prema traženju škole u što kraćem roku. Osim svega navedenog, učiteljima je potrebna sustavna edukacija za rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
227 ANA-MARIJA ŽAGAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, dvije godine radim u kombiniranom razednom odjelu za učenike s teškoćama. U takvom razrednom odjelu učenici su koji trebaju individualiziran i/ili prilagođen pristup. Do sada sam imala najviše četiri učenika, no i to je ponekad bilo previše. Naime, bez obzira nalaze li se učenici u istom rezredu ili ne, s učenicima u tim odjeljenjima mora se većinom raditi pojedinačno, upravo jer se svaki značajno razlikuje jedan od drugog i potreban mu je drukčiji pristup u radu. Rad u takvom razrednom odjelu s deset učenika bio bi apsolutno nemoguć. Učenici u posebnim razrednim odjelima moraju se nositi s različitim poteškoćama, od poteškoća u ponašanju i socijalizaciji do teškoća u razvoju poput autizma i sl. Bilo bi kontraproduktivno tim učenicima oduzeti svu pažnju, potporu i sigurnost koja im je potrebna za razvoj njihovih potencijala i obrazovanja, a upravo bi to bio rezultat povećanja broja učenika u takvim razredima, što bi bilo iznimno neodgovorno. Predlažem da razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 2 do 5 učenika jednog ili više razreda. Lijep pozdrav, Ana Marija Žagar, mag. educ. philol. angl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
228 Ružica Knežević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
229 Ivana Kujundžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim već 19 godina, od toga 12 kao stručni suradnik. Voditeljica sam ŽSV-a SDŽ i vjerujem da zastupam mišljenja i ostalih kolega. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Svako povećanje broja učenika u skupini u konačnici oduzima broj sati individualnog programa svakom učeniku što umanjuje njihovu šansu za optimalan razvoj njihovih potencijala, odnosno šansu za primjereno obrazovanje. Očita je razlika u kvaliteti rada između skupine s dva i tri učenika, a povećanje tog broja dovest će do smanjene kvantitete i kvalitete rada. Individualne i opsežne procjene, individualizirani programi i nužnost individualnog rada sa svakim učenikom s PSA (i učenicima s drugim teškoćama u razvoju) ne trpe povećanje broja učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Zadatak svih nas, i onih koji donose zakone i pravilnike i onih koji provode odgojno- obrazovni proces, je osigurati maksimalan razvoj učeničkih potencijala što se ozbiljno narušava novim prijedlogom Pravilnika. Nadalje, predlažem da razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Sve više je previše! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
230 Antonija Klemen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za uče nike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
231 Ivana Kujundžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Čl.3., st.3 - smatram da je previše troje učenika s teškoćama u odjelu koji broji 20 učenika. Naime, nisu mi sporni učenici koji rade po prilagođenom već oni koji rade po posebnom programu ( veća oštećenja ). Za posebne programe/kurikulume nemamo udžbenike niti dovoljno educirane učitelje, a ni kompletirane stručne službe. I onda se postavlja pitanje kako to odraditi!?Npr. jedna manja seoska škola ima samo jedan odjel petog razreda u koji idu svi učenici jer druge mogućnosti nema. Što ako su tu dva učenika po posebnom i jedan po prilagođenom programu te dva po individualiziranom pristupu!? Nemoguća misija. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
232 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovdje dajem na važnosti stručnjacima rehabilitatorima i defekolozima te tražim da se uvaži njihov prijedlog o smanjenju učenika u skupinama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
233 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Ovdje se potpuno slažem s komentarom Sindikata Preporod: "Značajno se povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, koje su predviđene kao oblik rada u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, na način da se umjesto dosadašnje mogućnosti formiranja skupine s 8 učenika predviđa i mogućnost trostrukog broja učenika, od 20 do čak 28 učenika. Formiranje grupe u produženom boravku dosad je bilo moguće s najmanje 14 učenika (u pravilu 20 učenika), dok se ubuduće predviđa mogućnost formiranja ovog oblika rada s čak 28 učenika što smatramo iznimno lošim rješenjima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
234 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Točka 2- promijenti u ... najviše 15 Točka 3- promijeniti u...najviše 10 Točka 4- promijeniti u ...najviše 8 Točka 7 i točka 8 izbaciti riječ "U PRAVILU" jer omogućuje različita tumačenja članka. Smisao ostaje isti i bez riječi u pravilu, a izbjegavaju se manipulacije na štetu učenika koje se U PRAVILU događaju kada su članci tako formulirani. Točku 9 potpuno izbaciti. Točka 10 izbaciti "za to postoje drugi opravdani razlozi". Nigdje nije definirano što su i koji su opravdani razlozi, može se staviti u slučaju elementarne nepogode ili više sile, ali ne i preopćeniti izraz opravdani razlozi. Točku 11 izbaciti jer u državnoj upravi ne rade ljudi koji imaju pedagošku naobrazbu i njima jeda-dva - tri učenika ne znači puno. U praksi je to drugačije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
235 ivana skuzin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u CZA Split kao učitelj edukacijski rehabilitator te smatram da maksimalan broj učenika s PAS u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu treba biti do 3. Svako povećanje broja učenika preko tog broja, bitno narušava kvalitetno provođenje nastavnog programa i poštivanja načela individualizacije u radu s učenicima s PAS. Stoga smatram potrebnim korigirati članak 6. stavak 2, precizirati teškoće (jer bitna je razlika imati 3 učenika s PAS u razredu ili tri učenika s IT), te uvažiti prijedloge i mišljenja profesionalaca koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
236 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Gotovo 30 godina radim u školi, u razredima različite brojnosti. Radila sam u kombiniranim i čistim razrednim odjeljenjima te se smatram dovoljno stručnom iznijeti svoje mišljenje. Generacije učenika koje nam dolaze imaju sve manju i kraću pažnju zbog izloženosti od najranijeg djetinjstava ekranima. Sve veći broj je učenika nema dijagnosticiran oblik teškoće, ali je itekako teško raditi s njima. Teškoća nije dijagnosticirana jer roditelji to ne žele ili namjerno prikrivaju dijagnozu pri upisu u prvi razred. Tek kad sustav (škola) roditelja prisili, kreće se u opservaciju da bi se došlo do prilagđenog sadržaja ili posebnog programa. Smatram da je veliki korak unatrag smatrati optimalan redoviti razredni odjel s 28 učenika. Tko je imamo makar jednu generaciju učenika prvog razreda zna o čemu govorim! Dakle, predlažem da se u članku 3. točka (2) promijeni u Optimalan redoviti razredni odjel ima najviše 23 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše19 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika uz minimalno jednog asistenta u nastavi. Točku (4) izbaciti dio : učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; Točka (5) izbaciti ili veći Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
237 Mia Basic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Po vokacoji sam socijalni peagog, imam visegodisnje iskustvo rada s osoba s poteskocama. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Poucena iskustvom odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika, cime se krsi temeljni element Konvencije o pravila djeteta, a to je djetetova dobrobit. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
238 Nikolina Posavčević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
239 Ivana Lukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učitelj sam edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno obrazovnoj ustanovi 11 godina. Trenutno sam razrednica u posebnom razrednom odjelu 4./5. razreda. Ovaj nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim i ne realnim kada se govori o broju učenika u razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini, te odgojno - obrazovnoj skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka (članak 6., stavak 1,2,3,4,5). Smatram da se treba zadržati na postojećim kriterijima o broju učenika s teškoćama u razrednim odjelima i odgojno - obrazovnim skupinama, te skupinama produženog stručnog postupka. Svako daljnje povećanje broja učenika u navedenim odjelima rezultira nepovoljno na odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama. Rad u takvim uvjetima je zahtjevan, svaki učenik ima svoje potrebe, svaki učenik treba prilagođene materijale i svaki učenik treba pažnju učitelja što će se povećanjem broja učenika definitivno umanjiti i ići na štetu samih učenika, onih koji su najvažniji i trebaju biti u centru odgojno - obrazovnog procesa. Također, želim napomenuti kako se novim nacrtom Pravilnika ne spominje broj učenika s poremećajem iz spektra autizma koji su vođeni kako posebna skupina i maksimalan broj učenika u odgojno - obrazovnoj skupini do sad je bio 3. Smatram da je i za njih važno da takav broj ostane, zbog same prirode teškoće i dodatnih teškoća koje se često javljaju. Važno je da broj učenika ostane nepromijenjen, kao i do sad, kako bi se omogućilo obrazovanje jednakih mogućnosti za sve, pogotovo za ovu ranjivu skupinu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
240 Loreana Selišek Butina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Postovani, Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti između 10 i 12, a što je u skladu s Predmetnim Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad u skupini s manjim brojem učenika gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije uz ostale jezične vještine. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 4. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali (prema potpisanom Bijelom knjigom). Lijepi pozdrav, Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik XV. gimnazija, IB World School, Zagreb i savjetnica-vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
241 Jelena Lakuš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, magistra sam edukacijske rehabilitacije i radim u posebnoj ustanovi s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Ne slažem se s prijedlogom članka 6. u nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Prema predloženom, vidljivo je da predlagatelj nije upoznat s karakteristikama učenika s različitim vrstama teškoća u razvoju, njihovim odgojno-obrazovnim potrebama, sposobnostima i mogućnostima usvajanja nastavnih programa/kurikuluma. Kao stručnjak, koji radi s učenicima s teškoćama u razvoju u praksi, predlažem da članak 6. ovog Pravilnika glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Potrebno je nadodati i sljedeće: KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
242 Ruža Beljan Ivančić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, moj komentar se odnosi na članak 6. stavak 2. nacrta Pravilnika u kojem stoji: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu 3 do 12 učenika. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u radu s učenicima s poremećajima iz spektra autizma kao edukacijski rehabilitator smatram da maksimalan broj učenika s PAS u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu treba biti 3. Svako povećanje broja učenika u skupini, što navedena formulacija omogućuje, uvelike smanjuje mogućnost kvalitetnog provođenja programa i poštivanja načela individualizacije u radu s učenicima s PAS. Stoga smatram potrebnim promijeniti formulacije u članku 6., preciznije definirati broj učenika s pojedinim vrstama i stupnjevima teškoća u odgojno-obrazovnoj skupini, uvažavajući prijedloge i mišljenja profesionalaca iz koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
243 Irena Fuštin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Poštovani, kao edukacijski rehabilitator s 15 godina iskustva u posebnoj ustanovi neugodno sam iznenađena ovakvim nacrtom Pravilnika,budući da potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju individualni pristup. Smatram da je ovakav nacrt Pravilnika neodrživ u praksi. Mišljenja sam da bi postojeći Pravilnik s izmjenama trebao ostati na snazi bez uplitanja u članak 6.stavak 1.i 2. Moj prijedlog je: Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) ne bi trebao imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te da ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi se formiralo odjele do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Članku 6. Stavak 2. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Članak. 6. stavak 3. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama ili u učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Smatram da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu sigurnost učenika te bi naštetilo kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
244 Ivana Čavar Volarević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
245 Elizabeta Šujster PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika smatram neprihvatljivim predloženi maksimalan broj učenika koji je naveden u čl.6 (stavak 1.,2.,3.,4.,5.). Povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Predlažem da se u navedenim stavcima, čl.6, smanji broj učenika obzirom da svaki učenik uz osnovnu teškoću ima i niz dodatnih teškoća, te zahtijeva individualizirani pristup u radu, prilagođavanje uvjeta rada, individualizirane programe, poseban didaktički materijal prilagođen sposobnostima učenika. 1.Predlažem da razredni odjeli prema posebnom nastavnom programu i /ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju imaju od 3-6 učenika. 2.Predlažem da odgojno-obrazovne skupine prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju imaju od 3-6 učenika. 3.Predlažem da odgojno-obrazovne skupine za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju imaju od 3-6 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
246 Maja Radoš-Bučma PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, voditeljica sam ŽSV učitelja edukacijskih rehabilitatora Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije. U svoje osobno ime, ali i u ime većeg broja kolegica i kolega s kojima sam razgovarala o ovom prijedlogu Pravilnika moram iznijeti nezadovoljstvo prijedlogom povećanja broja učenika. Svaki učenik u posebnom odjelu zahtijeva puno individualizacije, individualne programe, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad. Pored toga, u posljednjih nekoliko godina trend je upisa u posebne odjele učenika sa višestrukim teškoćama u razvoju što svakako rad čini još izazovnijim. Stoga, nedopustivo je u posebnim razrednim odjelima povećati broj učenika više od 6. To bi otežalo i narušilo kvalitetu rada u tom odjelu. Također, rad u skupinama s djecom s višestrukim teškoćama u razvoju je kvalitetno neizvediv ukoliko je u skupini više od pet učenika. Prema navedenom možemo zaključiti da je svaka mogućnost povećanja broja učenika u posebnim razrednim odjelima preko šest i u skupinama preko pet učenika nedopustiva, nerealna i nemoguće je ostvarivanje nastavnog procesa u takvim uvjetima te su sami učenici s teškoćama u razvoju izloženi nezadovoljstvu, nedovoljnom broju poticaja od strane rehabilitatora i samim tim frustraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
247 Ivana Mutnjaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Smatram da minimalan broj učenika na izbornoj nastavi ne bi trebao biti ograničen. Nekada se dogodi da se upiše npr. 20 učenika, a nekada 5. Nastava njemačkog jezika uglavnom je u suprotnoj smjeni zbog čega je dodatno teže motivirati učenike, a oni se mogu ispisati kada žele (što je također jedan minus). U razredima koji broje mali broj učenika ne može biti puno onih koji će pohađati nastavu njemačkog jezika te nije u redu da se ona njima uskraćuje. Izbornu nastavu trebalo bi poticati i omogućiti svakom učeniku, a ne ograničavati. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
248 Sanja Maričević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Smatram da bi se, prilikom određivanja maksimalnog broja učenika u redovitom razrednom odjelu, u obzir trebao uzimati i broj učenika koji se školuju po individualiziranom pristupu u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
249 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Trenutačno još uvijek važeći Pravilnik o broju učenika (NN 124/09, 73/10) u članku 4. jasno definira koliko učenika i s kojim teškoćama, opet jasno definiranim i u skladu s Orijentacijskom listom teškoća i Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), može biti u pojedinom razrednom odjelu ili skupini. Postoji li opravdani razlog zašto se taj članak ne spominje u ovom prijedlogu Pravilnika? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
250 Tanja Mravak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim 20 godina na radnom mjestu učitelja edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam Split. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Svako povećanje broja učenika u skupini u konačnici oduzima broj sati individualnog programa svakom učeniku što umanjuje njihovu šansu za optimalan razvoj njihovih potencijala, odnosno šansu za primjereno obrazovanje. Posve je očita razlika u kvaliteti rada između skupine s dva i tri učenika, a povećanje tog broja dovest će do smanjene kvantitete i kvalitete rada. Individualne i opsežne procjene, individualizirani programi i nužnost individualnog rada sa svakim učenikom s PSA (i učenicima s drugim teškoćama u razvoju) ne trpe povećanje broja učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Zadatak svih nas, i onih koji donose zakone i pravilnike i onih koji provode odgojno- obrazovni proces, je osigurati maksimalan razvoj učeničkih potencijala što se ozbiljno narušava novim prijedlogom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
251 Ivona Trtanj Šneler PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Trenutno radim u trostrukoj kombinaciji u školi koja obrazuje učenike po redovnom programu u Posebnom razednom odjelu za djecu s teškoćama u razredu i znam koliko je to izazovno i zahtjevno. Poseban izazov je kvalitetno odraditi tri nastavna sata u jednom pri tome vodeći računa da svaki učenik dobije dovoljnu količinu podrške i poticaja, isto tako uredno voditi dokumentaciju ( tri godišnja plana, tri mjesečna, tri pripreme za svaki nastavni sat, trostruko upisivanje nastavnih sati,četiri prilagođena programa (IOOP), bez ikakve naknade za kombinaciju koja je prije nekoliko godina ukinuta. Odgovorno tvrdim da maksimalan broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu za djecu s teškoćama prema redovnom nastavnom programu uz prilagodbu i individualizaciju može i smije imati maksimalno 5 učenika. Smatram da svaki učenik s rješenjem o individualiziranom pristupu nosi svoju težinu zahtjevnosti u radu učitelja i stručnog suradnika pa ne vidim razlog zašto se ta rješenja ne broje u razrednom odjelu. Smatram da u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma najveći broj učenika treba biti 3 učenika radi specifičnosti rada i potreba učenika Razredni odjel treba imati do 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako ima učenike s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi koja ima posebne razredne odjele i odgojno-obrazovnu skupinu. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
253 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. (8) dodati i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Činjenica da se ova skupina učenika ne spominje je zabrinjavajuća (jer su i oni učenici s teškoćama u razvoju i može se na primjer dogoditi da se radi o učeniku koji se kreće u invalidskim kolicima i ne treba prilagodbu sadržaja, ali sigurno treba odgovarajuću podršku učitelja). (10) izbaciti, podrška pomoćnika u nastavi ili djelomična integracija ne mogu i ne smiju biti "olakotne" okolnosti. Učitelj se priprema za rad s učenicima s teškoćama jednako, neovisno o tome imaju li pomoćnika u nastavi ili su u djelomičnoj integraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
254 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (3) uz učenike koje se ovdje navodi isti razredni odjel mogu pohađati i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke kojima je isto potrebna prilagodba te smatram da bih se trebalo uključiti u izračun broja učenika (4) ovaj stavak misli da bi trebalo izbaciti jer neovisno o pomoćniku u nastavi ili pohađali učenik nastavu po modelu djelomične integracije, učitelj je taj koji se priprema za nastavu, promišlja o prilagodbama za svakog pojedinog učenika i činjenica da učenik ima pomoćnika na to ne utječe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
255 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika. Smatram kako je navedeni maksimalni broj učenika u članku 6, stavak 1, stavak 2 i stavak 3 preveliki za kvalitetan odgojno-obrazovni rad. Mišljenja sam kako se predloženi broj učenika u stavku 1, stavku 2 i stavku 3 ovog članka treba formirati prema važećoj Orijentacijskoj listi. Te je moj prijedlog da: U razrednom odjelu prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima: - 3-7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama; - od 3-7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja; - od 2 -5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju; - od 2-4 učenika s motoričkim poremećajima; - od 2-3 učenika s autizmom. U odgojno-obrazovnim skupinama prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima: - 2 do 3 učenika s poremećajem iz spektra autizma; - Od 2 – 5 učenika sa značajno sniženim intelektualnimfunkcioniranjem i učenika s višestrukim i/Ili kombiniranim teškoćama u razvoju. Dok u članku 6, stavak 3 predlažem broj učenika od 3 do 7 učenika. Obrazloženje: rad s učenicima s teškoćama u razvoju iziskuje posebne prilagodbe materijala, sredstava, metoda rada, prostornih, organizacijskih i drugih uvjeta pa je samim time nužno da se predloženi broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama smanji, te da on ovisi o vrsti i stupnju teškoće, a sve u cilju bolje individualizacije, prilagodbe i same izvedbe odgojno-obrazovnog rada. Isto tako, tome u prilog govori činjenica kako jedan izvoditelj odgojno-obrazovnog procesa nikako ne može realizirati planirani odgojno-obrazovni rad s predloženim brojem učenika u ovom Nacrtu jer je u praksi realizacija cijelog odgojno - obrazovnog procesa na njemu samome, a znamo da je, ovisno o vrsti i stupnju teškoće, te o trenutnim sposobnostima učenika potrebna maksimalna individualizacija nastavnih sadržaja svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
256 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4. (9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka u kombinirane razredne odjele iz stavka 2. i 5. ovoga članka, uz suglasnost ministarstva može biti uključeno i više učenika s teškoćama u razvoju, ako za tim postoje organizacijski, prostorni i drugi opravdani razlozi. Smatram kako bi se uključivanjem učenika s teškoćama u kombinirani razredni odjel trebao smanjiti upisani broj učenika u tom razrednom odjelu, ovisno o vrsti i stupnju teškoće upisanog učenika (prema Orijentacijskoj listi). Obrazloženje: Razlog tome je što realizacija nastave u kombiniranim razrednim odjelima iziskuje značajni organizacijski i izvedbeni angažman svakog izvoditelja nastave u takvom razrednom odjelu. Ako znamo da uključenost djeteta s teškoćama u razvoju iziskuje dodatnu edukaciju, zalaganje i organizaciju, prilagodbu metoda, sredstava i načina rada, postavlja se pitanje kolika je maksimalno moguća kvaliteta nastavnog rada kako s učenicima s teškoćama u razvoju, tako i s učenicima urednog razvoja uključenih u takav kombinirani razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
257 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije... Smatram da gore označeni dio treba biti sastavni dio čl.3, stavka 3, te da se broj učenika u matičnom razrednom odjelu treba smanjiti i kada se radi o učenicima u djelomičnoj integraciji. Obrazloženje: kako sam i sama radila u redovnoj osnovnoj školi u djelomičnoj integraciji znam koliko je izazovno organizirati i realizirati nastavne i druge aktivnosti u razrednom odjelu u kojem su učenici s teškoćama u razvoju. Naime, iako učenici većinu satnice provode u posebnom razrednom odjelu (obrazovni predmeti), oni svejedno dio nastavnih aktivnosti provode u matičnom razrednom odjelu s drugim učenicima gdje im se navedeni sadržaji i aktivnosti trebaju individualizirati, a nerijetko je u realizaciji izvanučioničnih aktivnosti, školskih izleta, grupnih aktivnosti na odgojnim predmetima potrebna dodatna podrška i pomoć. Evidentno je da su i učenici u djelomičnoj integraciji upisnici matičnog razreda i kao takvi dio odgojno-obrazovnog rada polaze u svojim matičnim odjelima. Stoga smatram kako se Pravilnikom treba omogućiti smjanjenje broja učenika i u matičnom razrednom odjelu u kojeg su upisani učenici po modelu djelomične integracije i to na predloženi način u čl.3, stavak 3 ovog Nacrta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
258 Ivana Rukavina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Edukacijski rehabilitator sam i radim u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. Iz prijedloga nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi: članak 6. stavak 1.,2.,3.,4.,5.; vidljivo je kako u pisanju navedenoga nije sudjelovao nitko iz struke niti itko tko ima doticaj s učenicima s višestrukim TUR. Zanima me kako bi uopće trebala izgledati realizacija nastavnog procesa za odgojno-obrazovnu skupinu koja bi brojala 12 učenika (npr. 12 učenika s dijagnozom iz spektra autizma)? Također nigdje nije navedena vrsta i stupanj teškoće te uzrast učenika! Da li se uopće razmišljalo o prostornim uvjetima škola? Radeći u odgojno – obrazovnoj skupini smatram neprihvatljivim da skupina ima do 12 učenika te smatram da takav rad nije izvediv ni održiv u praksi. Samim time se dovodi u pitanje pravo na obrazovanje učenika s TUR jer navedenim prijedlogom nacrta Pravilnika odgojno-obrazovni rad će se svesti na ,doslovno, čuvanje 12ero učenika s višestrukim TUR. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
259 BOŽICA ČAJIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
260 Snježana Šulentić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Stručni sam suradnik edukacijski rehabilitator u osnovnoj školi s 33 godine radnog staža. Integracija ili inkluzija provodi se već gotovo 40 godina. Nove generacije djece traže i nove oblike rada. Pred učiteljima i stručnim suradnicima su i novi izazovi. Svako dijete traži individualizirani pristup. Ne znam kako to postići ako neprestano podižemo ljestvicu zahtjeva, a sada još i povećanja broja učenika. čl. 3. (2) Optimalni razred treba imati 20 učenika, maksimalno 25. (3)U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; Također smatram da svaki učenik s rješenjem o individualiziranom pristupu nosi svoju težinu zahtjevnosti u radu učitelja i stručnog suradnika pa ne vidim razlog zašto se ta rješenja ne broje u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 Ivana Dujić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Imam iskustvo rada u razrednim odjelima punih 18 godina. Situacija se iz godine u godinu mijenja i sve teža je. U školama se broj učenika smanjuje, ali raste broj učenika s teškoćama. Često je škola jedino mjesto odgoja i obrazovanja. Za kvalitetan rad u odjelu jako je važan i broj djece koja dolaze iz različitih obitelji, sve težeg i materijalnog i socijalnog stanja. Mislim da je u odjelu s 3 učenika s teškoćama jako teško raditi, ako želimo individualiziranu i digitaliziranu nastavu, jer svaki ima različite teškoće i za svakog se treba posebno pripremiti. Ovdje nismo uzeli u obzir učenike sa prilagodbom pristupa i oni zahtijevaju posebnu pažnju. Na kraju, imamo i darovite učenike koji često trpe, te ne dođu do izražaja. Pomoćnik u nastavi pomaže djeci, a ne učitelju, stoga bi se ipak trebao smanjiti broj djece u takvim odjelima, bez obzira na broj pomoćnika. Optimalan broj učenika u odjelu je 18, a onda predlažem smanjenje ovisno u učenicima s vrstom teškoća i brojem istih. Zahvaljujem! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
262 Dragica Benčik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Dragica Benčik, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske Poštovani, naš je dojam, a ujedno i opći komentar Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske, kako svi prijedlozi promjena u sustavu odgoja i obrazovanja koji dolaze od strane Predlagatelja u posljednje vrijeme idu na štetu učenika s većim teškoćama koji se školuju u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a time i edukacijsko-rehabilitacijske struke koja uz prijedloge Predlagatelja teško može osigurati primjerenu kvalitetu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada koje suvremeno društvo od struke očekuje, a osobe s većim teškoćama zaslužuju. Da bi struka imala priliku primjeniti sva suvremena znanja i metode rada za dobrobit učenika s većim teškoćama koji se školuju u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama naš prijedlog članka 6. glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
263 Nataša Kokan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu je iznimno važan jer bez smanjivanja broja učenika u razrednom odjelu nema kvalitetne nastave, s njim sve počinje i završava. Optimalan broj učenika u razredu je 18, a ne bi smio biti veći od 20 ako želimo ostvariti ishode planirane kurikulima i imati kvalitetnu i suvremenu nastavu. Ako u odjelu imamo 1 učenika s teškoćama, u razredu najviše može biti 18 učenika, ako su 2, 16 učenika. Troje učenika s poteškoćama, bez obzira na vrste poteškoća, je previše i mislim da bi dvoje učenika bio maksimum za jedan razredni odjel. Broj pomoćnika u nastavi ne bi smio utjecati na broj učenika u razredu, oni pomažu učeniku, a ne učitelju. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
264 Jasmina Vrebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam Hrvatskoga jezika, no imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
265 Ana Delimar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ako je u razredu ili skupini više od 6 učenika. Realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika postaje upitna jer svaki učenik zahtijeva i MORAJU mu se osigurati individualizirani pristup u radu, individualizirani nastavni programi i posebni didaktički materijali s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Stoga predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika, i to na sljedeći način: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Nadalje, predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci (4) i (5) jer svako povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Naposljetku bih dodala i da svatko tko se zalaže za povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama treba sam ući u razred i pokušati kvalitetno raditi s desetero ili dvanaestero djece koliko je tu predloženo. Sigurna sam da biste brzo promijenili mišljenje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
266 Anica Vragović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razredu ne bi smio biti veći od 20. Svaki učenik u školi je važan. Djeca su toliko željna pažnje, razgovore, žele da ih se vidi.Nitko za tu našu djecu nema vremena ni roditelji, ni mi u školi. S jedne strane im želimo ugoditi, a s druge strane ih ignoriramo. Često u velikim razredima ne stignemo se posvetiti svakom učeniku jer u razredima vrlo često ima učenika s posebnim potrebama.Svakom se posvetiti, pomoći, objasniti vrlo je teško ako ih je 20, a sve iznad toga je nemoguće. Radim u školi 30 godina i osjeća se velika razlika kod učenika u motivaciji, strpljenju, upornosti i ozbiljnosti za rad.Bez obzira na metode i načine rada, strategije učenja s tako velikim brojem je teško svima, nama i njima.Mislimo na njih, dajmo im prostora, zbog njih smo mi u školi.(AV) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
267 Stela Sučić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Na žalost niti ovaj Pravilnik, kao niti raniji Pravilnici vezani za učenike s teškćama u razvoju nema logike. U čl.4.st.5. piše da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. Nadalje, u st. 10. tog istog članka piše da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovog članka smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja... Kako ste onda izračunali da bi u kombiniranom razrednom odjelu učenika s teškoćama u razvoju trebalo biti u pravilu od 3 do 10, kako piše u čl.6. st.1. ?Ako u redovnom kombiniranom razrednom odjelu u pravilu treba biti do 10 učenika, a za svako Rješenje smanjujemo za 4 učenika, znači da ako je uključen 1 učenik s TUR, smanjimo za 4 učenika i dobijemo 6 učenika. Ako su u takvom odjelu 2 učenika s TUR, smanjimo za dodatna 4 učenika i dobijemo ukupno 2 učenika u takvom razredu. Kako računati dalje, obzirom da bismo trebali ući u negativne brojeve? I po kojoj logici onda u odjelu gdje se školuju isključivo učenici s teškoćama u razvoju ih može biti isto do 10??? Ista stvar je i s odgojno-obrazovnom skupinom za provođenje programa produženog stučnog postupka, a tu ste ih zamislili još više -12!!!Niti u jednom niti u drugom slučaju broj učenika ne smije prelaziti 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
268 Martina Boričić Martić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
269 Krunoslav Vlahović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 8. Poštovani! Prijedlog broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s teškoćama u razvoju koji se predlaže ovim Pravilnikom (3-10, 3-12) je potpuno nerealan i neprihvatljiv. Svatko tko je radio sa učenicima s teškoćama zna da je sa tim brojem nemoguće ostvariti kvalitetan rad. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 8. Nacrta.
270 Žaklina Živković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam razredne nastave i posljednje tri godine radim u posebnim odjelima OŠ “A. G. Matoš“ u Vinkovcima. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
271 Goranka Ćulibrk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učiteljica sam edukacijski rehabilitator u školi za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju koji se školuju po posebnom programu. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Također se zanemaruje činjenica da u jednom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini ima više učenika u invalidskim kolicima koji imaju posebno prilagođene radne stolove tako da naše učionice niti prostorno ne mogu primiti toliki broj učenika. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Nadam se da će se mišljenje struke uvažiti jer novi pravilnik ne donosi ništa dobroga niti učenicima s višestrukim teškoćama, niti njihovim roditeljima niti samim edukacijskim rehabilitatorima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
272 Vesna Grginović-Karajić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, držim da broj učenika u razrednome odjelu treba smanjiti. "Škola za život" od učitelja traži više vremena za svakoga učenika, od same realizacije nastave do praćenja i vrednovanja. Osim toga, susrećemo se sa sve većim brojem učenika koji rade po redovnom programu uz individualizirani pristup (u našoj školi 3 -4 učenika po razrednom odjelu) i po prilagođenom programu. Ima i učenika s velikim teškoćama kojima se učitelj u većem razrednom odjelu ne uspijeva posvetiti, pa i kad imaju asistenta u nastavi. Ne radi s tim učenik samo asistent, njemu se treba posvetiti i učitelj. Srdačan pozdrav Vesna Grginović-Karajić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
273 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani! Iz ovog Prijedloga nije jasno jesu li u ovo uključeni i centri za odgoj i orazovanje ili ne. Različiti su normativi o broju učenika u centrima za odgoj i obrazovanje radi dodatnih utjecajnih teškoća tih učenika. Također, prema važećim pravilnicima i preporukama - npr. broj učenika s poremećajem iz spektra autizma jest 3-5 po razredu /skupini pa nije jasno odnosi li se ovi normativi i za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Ako da - mislim da je to potpuno stručno neopravdano. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
274 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Mislim da je uključenje tri učenika s teškoćama u razvoju u jedan razredni odjel previše. Slažem se da je svakako potrebno smanjivanje broja učenika ukoliko je u razred uključen 1 ili 2 učenika s teškoćama. Također, mislim da nije stručno opravdano ne smanjiti broj učenika u razredu ukoliko učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi nije taj koji određuje koji sadržaj će učenik usvajati, na koji način, koje oblike podrške učenik treba i drugo, već to čini učitelj. Pomoćnik u nastavi PREMA UPUTAMA UČITELJA izvodi potrebne radnje i pritom pruža podršku učeniku u situacijama u kojima on ima najveća odstupanja što se tiče usvajanja planiranih sadržaja. Pomoćnici u nastavi su opravdana potreba, ali je ipak učitelj taj koji priprema realizaciju nastavnog procesa za učenike s teškoćama. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
275 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s teškoćama u razvoju koji se predlaže ovim Pravilnikom (3-10, 3-12) jednostavno ne odgovara suvremenoj praksi i načelima poučavanja učenika s teškoćama u razvoju. Iz svoje profesionalne prakse napominjem da se ovo posebno odnosi na razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine u centrima za odgoj i obrazovanje, a sigurna sam da se isto ili slično može reći i za integrirane odjele učenika s teškoćama u redovnim školama. Učenici uključeni u centre za odgoj i obrazovanje imaju i dodatne utjecajne i/ili višestruke teškoće (uz intelektualni deficit imaju i različite oblike motoričkih, senzoričkih odstupanja, poremećaj iz spektra autizma, neurološka odstupanja, poremećaje u ponašanju i drugo). PRIJEDLOG: Predlažem da broj učenika iz Članka 6., stavka 1., 2. i 3. bude od 3 do maksimalno 6 učenika. Pritom, posebno bih izdvojila učenike s poremećajem iz spektra autizma i naglasila činjenicu da u situaciji u kojoj bi u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini bilo do 12 učenika s PSA - teško da bi se mogla provoditi ikakva, a posebno najpoželjnija kvalitetna edukacijsko-rehabilitacijska praksa unatoč čak i zadovoljavajućim (možda!) prostornim uvjetima i kompetentnosti edukacijskog-rehabilitatora. Iskreno, radila sam 15 godina u skupinama djece s poremećajem iz spektra autizma – NE MOGU zamisliti 12 učenika s tom vrstom odstupanja u jednoj učionici, uz jednog edukacijskog rehabilitatora (ako ga uopće ima!) i to će potvrditi svi koji su u svom profesionalnom radu imali iskustva s ovom populacijom. Prostorni uvjeti nisu nešto što se smije zanemariti. Učionice u kojima se školuju učenici s teškoćama u razvoju, pri centrima za odgoj i obrazovanje, nerijetko nisu dovoljno velike za prisutnost 12 učenika (pritom je npr. 1 ili više učenika u invalidskim kolicima (pritom uz kolica koristi i posebni stol za pristup kolicima), 1 ili više učenika ima pomoćnika u nastavi ili zbog svojih osobitosti zahtijeva prostorno drugačije pozicioniranje u učionici (najčešće zbog senzornih oštećenja, ali i drugih) čime bi u učionici bilo i do 15 osoba ili više, a to nije niti približno optimalnim radnim uvjetima za djecu s teškoćama u razvoju. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
276 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ako se učenici s teškoćama školuju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama, broj učenika se kreće u rasponu od minimalno 3 do maksimalno 10, odnosno 12 učenika. Iz Prijedloga nije vidljivo odnose li se normativi samo na posebne razredne odjele ili skupine pri redovitim školama ili i na posebne ustanove. Kako je postojeći normativ u posebnim ustanovama npr, za učenike s autizmom između 3 i 5 učenika, a učenike s intelektualnim teškoćama od 3 do 8, ukoliko bi se dosljedno primijenili normativi iz Prijedloga, od jeseni bi u pojedinim posebnim ustanovama prestala potreba za polovinom učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
277 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Značajno se povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, koje su predviđene kao oblik rada u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, na način da se umjesto dosadašnje mogućnosti formiranja skupine s 8 učenika predviđa i mogućnost trostrukog broja učenika, od 20 do čak 28 učenika. Formiranje grupe u produženom boravku dosad je bilo moguće s najmanje 14 učenika (u pravilu 20 učenika), dok se ubuduće predviđa mogućnost formiranja ovog oblika rada s čak 28 učenika što smatramo iznimno lošim rješenjima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
278 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Uz postojeće kombinacije, 16 učenika, 14 učenika i 12 učenika u razrednoj nastavi, te 10 učenika, 9 učenika i 8 učenika u predmetnoj nastavi, famoznom formulacijom „u pravilu“ dopušta se „izvrtanje“ određenog broja učenika. Dosad je u kombiniranim razrednim odjelima mogao biti najviše 1 učenik s teškoćama, dok se sada, uz suglasnost MZO-a, dopušta i više od 1 učenika. Ni u kombiniranim razrednim odjelima pravo na smanjenje broja učenika (4 učenika) ne ostvaruje se ako npr. učenik ima pomoćnika u nastavi. Važeći DPS ne poznaje ovakvo ograničenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
279 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Neprihvatljivo je zadržavanje postojećeg maksimalnog broja učenika u razrednom odjelu. Predlaže se da i dalje u razredu bude najviše 28 učenika u redovitom razrednom odjelu. 2008. u osnovnim školama je bilo 380 tisuća učenika, dok ih je danas oko 315 tisuća. Nevjerojatno je da predlagači Pravilnika nisu predložili smanjenje maksimalnog broja učenika barem s 28 na 24 učenika. I dalje se ustrajava na previsokom broju učenika s teškoćama (3) u redovitom razrednom odjelu. Smanjenje postojećeg broja s 3 na 2 odrazilo bi se sigurno na kvalitetu nastavnog procesa. Kad već govorimo o učenicima s teškoćama, neshvatljivo je da se u slučaju postojanja pomoćnika u nastavi (oko 4100 učenika ima pomoćnika u nastavi) nema smanjenja broja učenika u razrednom odjelu za 2, odnosno 3 učenika. Potrebno je navesti minimalni broj učenika, inače predviđenim u DPS-u (14 učenika). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
280 Petra Španović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predajem u kombiniranom posebnom razrednom odjelu za učenike s teškoćama u razvoju koji se školuju po redovnom programu uz individualizaciju i prilagodbu. Smatram da je potpuno neprofesionalno staviti desetoro učenika s teškoćama u razvoju u kombinirani razredni odjel. Već i sam rad s petero učenika može predstavljati problem ovisno o teškoćama pojedinog djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
281 Jasna Šarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sve je više učenika koji traže individualni pristup. Postoje brojni daroviti učenici kojima nije moguće posvetiti dovoljno pažnje kao i učenici s brojnim teškoćama kojima je nužno prilagoditi metode poučavanja. Razredni odjel treba ne trebao imati više od 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako imamo učenike s teškoćama. Svakako je nužno uzeti u obzir učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik- redoviti program uz individualizirane postupke. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama kako bismo mogli kvalitetno ostvarivati ishode . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
282 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. stavak 2. Kako bi se mogla odvijati kvalitetna, poticajna izborna nastava te se ne bi gubio broj učenika iz nastavne godine u godinu, potrebno je smanjiti broj učenika u razredu. U praksi se često paralelni razredi spajaju pod izbornom nastavom, zbog broja učenika, što otežava njeno održavanje, jer nemaju svi razredi isti raspored sati, te je pronalazak slobodnog termina za dva, primjerice, osma razreda gotovo nemoguć. S obzirom da je riječ o izbornoj nastavi, s koje se učenik uz pristanak roditelja i Učiteljskog vijeća može ispisati, potrebno je stvoriti poticajnu atmosferu koja pogoduje njihovim interesima i učenju. To je najbolje izvedivo u malim skupinama do 15 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
283 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4. stavak 4. i 7. Ukinuti mogućnost postojanja četverorazredne kombinacije. Koliko god bila mala, kvalitetan rad u četverorazrednoj kombinaciji vrlo je otežan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
284 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Komentar na Članak 3. stavak 2: Optimalan razredni odjel u današnjoj školi bio bi 15/16 učenika. Teško je kvalitetno odraditi vrednovanje svakog učenika u razrednim odjelima s više od 20 učenika. I to tradicionalnim nastavnim metodama i načinima. Kad se učenici služe tabletima ili drugim oblicima moderne tehnologije na nastavi, teško je pratiti njihov rad, ukoliko je više od 15 učenika u razredu. Stavak 4. Ukoliko je učeniku iz stavka 3 članka 3. dodjeljen pomoćnik u nastavi nestručan za rad u nastavi s djecom s teškoćama, broj učenika u razrednom odjelu ne bi se smio smanjiti. S obzirom da nestručnog pomoćnika u nastavi još učitelj treba podučiti kako pomoći učeniku, a učitelj svakako priprema dodatne materijale i sadržaje za učenika s teškoćom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
285 Miranda Banovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Broj učenika od 28 u jednom razrednom odjeljenju je previše. Statistika pokazuje kako iz generacije u generaciju imamo sve veći broj učenika s poteškoćama u učenju i ponašanju. Zato mislim da je nemoguće kvalitetno raditi sa velikim brojem učenika, tim više što imamo puno više obaveza i veća očekivanja u "školi za život". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
286 Maja Madunić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam u posebnoj ustanovi i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Maja Madunić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
287 Danijela Krpan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ovaj prijedlog Pravilnika smatram izrazito nelogičnim i diskriminirajućim. Prema čl.4. st.5 Redovni kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika, a u njega može biti uključen u pravilu 1 učenik s teškoćama. Nadalje čl. 6. st. 1 kaže kako Razredni odjeli u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda. Kako je moguće da maksimalan broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu u oba slučaja može imati maksimalan broj 10, a da pri tome u redovnom odjelu može biti samo 1 učenik s teškoćama, a u drugom slučaju svih 10 su s teškoćama. U posebnima odjelima radim 16 godina i to smatram nemogućim ukoliko želimo postići valjane ishode, a ukoliko nam to nije cilj tada je riječ o diskriminaciji i kršenju osnovnih dječjih prava. Odgovorno tvrdim da maksimalan broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu za djecu s teškoćama prema redovnom nastavnom programu uz prilagodbu i individualizaciju te odgojno-obrazovna skupina za provođenje produženog stručnog postupka može i smije imati maksimalno 5 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
288 Marina Mihić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U kojem smislu povećanje broja učenika s teškoćama u razrednim odjelima ide na DOBROBIT DJETETA? Umjesto da napredujemo po uzoru na europske, odnosno svjetske modele školovanja ove populacije, naši apsurdni pravilnici ponižavaju, degradiraju i unazađuju svaki naš trud u smjeru napretka. Složenost teškoća koje učenici s teškoćama u razvoju u današnje vrijeme imaju je puno kompleksnija od onih ranije te današnji stručnjaci već u postojećim uvjetima ulažu preko svojih mogućnosti da bi zadovoljili potrebe učenika kao i njihovih roditelja. Neprihvatljivi su svi povećani brojevi učenika po razrednim odjelima: - nije dobro za učenika koji će tek deseti doći na red za individualno podučavanje, ako je to uopće moguće dočekati za vrijeme trajanja nastavnog sata - nije dobro za roditelje koji će vrlo brzo osjetiti nezadovoljstvo učenika, nemogućnost napredovanja u takvim uvjetima te krenuti u sukob i s učiteljem i sa školom i s ministarstvom. - nije dobro za voditelja/učitelja skupine koji fizički, ne trebam posebno naglašavati psihički, neće izdržati uvjete koji se neopravdano nameću. Tko će biti zadovoljan novim pravilnikom o broju učenika? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
289 Dalija Šemperović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
290 Jasenka Kolarić Barač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U redovnim razrednim odjelima potrebno je smanjiti broj učenika na najmanji broj 15, a najviše 20 učenika. Naime, važno je pratiti demografske trendove koji su takvi kakvi jesu, a na koje učitelji/nastavnici zapravo nemaju veliki utjecaj. Nadalje, s obzirom na sve veće zahtjeve administriranja profila svakog pojedinačnog učenika (vođenje bilješki u imeniku uz svaki tip vrednovanja) potreban je manji broj učenika kako bi se sve to stiglo ispisati u okviru 8-satnog radnog vremena. Isto tako, sve je više djece s rješenjima s primjerenim oblikom školovanja zbog čega se pravilnik o broju učenika ne primjenjuje uvijek jer je nemoguće zbog organizacijskih i tehničkih mogućnosti škole. Smanjivanjem broja učenika mogao bi se povećati broj učenika koji imaju prilagodbu/individualizaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
291 Lidija Radić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
292 Kristina Buić Modrušan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na 22. godišnje iskustvo u radu s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram poražavajućim. On omalovažava struku, učenike te sve ostale sudionike odgojno-obrazovnog procesa. U današnje vrijeme, kada govorimo i naglašavamo važnost kvalitete rada naprema kvantiteti, smatram Vaš Pravilnik neosnovanim i uvredljivim. Prema tom Pravilniku sve daljnje edukacije, permanentna obrazovanja, pisanje planova i programa rada te IOOP-a nemaju smisla. Laički rečeno, naš će se posao svesti na čuvanje djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
293 Tatjana Barić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator u odgojno – obrazovnoj skupini. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa PSP – a, odnosno maksimalne brojeve učenike predložene u članku 6 stavke 1, 2, 3, 4 i 5. Na temelju svojeg radnog iskustva smatram da su predloženi maksimalni brojevi učenika preveliki te da će spriječiti realizaciju nastavnog plana i programa, prilagodbu rada pojedinom učeniku, ali i zadovoljavanje potreba svakog učenika. Onemogućit će učiteljima kvalitetan rad, a samim učenicima izazvati dodatnu količinu stresa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
294 Kristina Maskaljević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
295 IVICA OPAČAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 2 Broj učenika u razrednom odjelu trebao bih imati do 18 , a najviše 22 učenika. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s posebnim potrebama. Broj rođene djece je sve manje pa tako u budućnosti i broj učenika pa da nam se ne desi da ovaj pravilnik ne traje dugo. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
296 Gorana Matošić Brešković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu previše. Ukoliko želimo kvalitetnu nastavu koja će provoditi načela Škole za život, taj broj se treba uvelike smanjiti. Djeca su sve zahtjevnija, a izazovi odgoja i obrazovanja sve složeniji. Također tri učenika s teškoćama u razvoju je previše za jedan razred. Predlažem da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju jer je vremenski nemoguće u 45 minuta, uz provođenje aktivnosti i pružanje potpore učenicima koji rade po redovnom programu, kvalitetno se svima posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
297 Gorana Matošić Brešković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Slažem se s kolegama da nastavu izbornih predmeta treba poticati, ne ograničavati. Smatram da ne bi trebalo definirati minimalan broj učenika za formiranje odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu. Učenika bi trebalo ohrabriti i pohvaliti, ne zanemariti jer se nije "prikupio" dovoljan broj zainteresiranih vršnjaka. Takvim postupkom šaljemo poruku da nam njegova želja i motiviranost nisu važni. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku. Škola za život potiče raznolikost i individualnost, ne ograničava i ukida mogućnosti za usvajanje novih vještina. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
298 Davorka Nola Morović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Nacrt pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ,nakon 20 godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnim skupinama i kombiniranim razrednim odjelima smatram potpuno promašenim! Postvlja se pitanje tko je pisao ovaj pravilnik i zbog čega ? Ovo je zasigurno najgori tj. najštetniji pravilnik za sve sudionike,a posebno za učenike i nas edukatore-rehabilitatore. Čemu opet eksperimentirati sa brojem učenika s autizmom kada se još Pravilnik od listopada 2009. godine mijenjao tako da su se donijele izmjene i dopune u lipnju 2010. g. i broj učenika s autizmom smanjio se na 3 učenika! Koliko vidim sada se više uopće ne spominju učenici s autizmom kao niti s višestrukim teškoćama, već se samo napisalo :"učenici s teškoćamau razvoju" i stavilo zajedno u jedan stavak : sve vrste i stupnjevi teškoća i broj 3- 12, pa se vi edukatori mislite!!!! Mi govorimo o individualnom pristupu svakom učeniku ,a radimo suprotno tj. vi u Ministarstvu "radite".Pitam se tko će raditi u uvjetima koje ste nam vi predložili, npr.u neadekvatnom , premalom razredu sa 10 učenika kombiniranog razrednog odjela, npr. 4 razredna odjela , 10 učenika i 45 minuta bilo kojeg sata u učionici u kojoj niti fizički nećemo moći stati ,niti disati. Tu bi se trebao provoditi možda individualizirani/ individualni pristup svakom učeniku??? Mišljenja sam da bi se svakako trebalo utvrditi broj učenika u kombinaciji razreda ovisno da li se radi o kombinaciji 2, 3 ili 4 razreda te da bi najveći broj učenika mogao biti u kombinaciji od 2 razreda sa 6 učenika, 3 kombinacije razreda sa 5 učenika ,a 4 kombinacija razreda sa 4 učenika.Radila samu kombinaciji od 4 razreda,ali sa 4 učenika i znam koliko je to zahtjevno odraditi svaki dan u 45 minuta 4 različita gradiva sa učenicima koji neki više neki manje traže podršku i pomoć, da ne govorimo o duploj ,troduploj itd. administraciji nastavnih jedinica, a sve to naravno bez dodatka! Moje je mišljenje da je ovaj nacrt Pravilnika promašen i nestručan te da mi nikako nije jasno zašto se on donio ,osim možda da ljudi ostanu bez posla, a oni koji će raditi u učionicama biti će frustrirani i nezadovoljni kao i učenici i njihovi roditelji. Moj prijedlog je da se vi koji pišete ove pravilnike manje bavite virtualnim učionicama i više osluškujete struku i praksu, kao i da se više pozabavite stvarnim problemima između ostalog i uvjetima i opremom na razini svake škole, učionice itd...itd... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
299 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. ČL. 2. stavak 4. podstavak 2. Zbog čega je škola koja po mreži škola ima suglasnost provođenja školovanja učenika s većim teškoćama u razvoju po posebnom nastavnom programu prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a za redovne programe ne trebaju tražiti tu suglasnost za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Škole u kojima se po mreži škola školuju ti učenici su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kada prvi put otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer prije toga nisu registrirane za provođenje školovanja učenika s većim teškoćama po posebnom programu a ne na one koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenike s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni ih upisuju samo na temelju tih rješenja (i naravno ne smiju ih odbiti, a u nekim manjim sredinama roditelji nemaju izbora biranja između više škola). ČL. 2. stavak 3. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano jer rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobijemo nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, kad dobijemo tu suglasnost dostaviti Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Primljeno na znanje Škola treba suglasnost za izvođenje određenog programa za učenike s teškoćama u razvoju te bez iste ne može započeti s izvođenjem programa za učenike s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama.
300 Marita Maleš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Voljela bih čuti pojašnjenje zašto učenici s poteškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu!? Hipotetska situacija - broj učenika određenog uzrasta 55 od čega 8 učenika s individualiziranim pristupom, prema pravilniku formiraju se 2 razredna odjela s 27 i 28 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
301 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator s 15 godina iskustva rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Stoga predlažem da članak 6. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
302 Marita Maleš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prevelika razlika između optimuma i maksimuma od cijelih 40% optimuma je dovoljan pokazatelj koliko je različito raditi u odjelu s 20 i s 28 učenika. Mišljenja sam da ovaj postotak ne daje proporcionalnu količinu poslova nego puno više. Ukoliko su nam stvarno važna djeca i razvoj njihovih kompetencija za život što se jako naglašava broj učenika optimalno može biti 20, ali maksimalno 22 (povećanje optimuma za 10%, a ne 40%) a ne 28 uz još mogućnost povećanja prema stavku 5. Izrazito je važno reformu koja je ušla frontalno u učionice popratiti i pravilnicima, a ovaj bi svakako bio jedan od važnijih! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
303 Ivona Šakić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mislim da bi se svakako nastavu izbornih predmeta trebalo poticati, a ne ograničavati. Moramo voditi računa o sredinama u kojima djeca nemaju velike mogućnosti za aktivnosti izvan škole. Te mogućnosti im pruža jedino izborna nastava informatike ili stranog jezika. Ograničavati broj učenika u sredinama gdje su razredi sami po sebi mali, mislim da bi bila kontraproduktivna i na kraju i neostvariva jer bi djeca bila uskraćena za istu. Ionako su izborni predmeti već stavljeni u drugi plan i otežano ih je izvoditi jer su često poslije redovne nastave, tj. u drugoj smjeni. Svakako treba misliti i na to da jedan učenik radi na jednom računalu kada govorimo o izbornoj nastavi informatike, a ne da to radi u paru s drugim učenikom, jer tada oba učenika ne dolaze do izražaja u jednakoj mjeri. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
304 Marina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3 stavak 2 predviđeno je da optimalan razredni odjeli ima od 20-28 učenika. Na osnovi dvadestgodišnjeg rada u nastavi mišljenja sam da su svi razredni odjeli u kojima ima više od 20 učenika zakinuti za normalan rad. Osobito lošim rješenjem smatram prijedlog o maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu u koji se uključuju učenici s teškoćama u razvoju. Ove granice bi trebale biti značajno manje kako ostali učenici ne bi bili zakinuti za rad sa njima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
305 Lidija Muić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Najviši broj učenika u razrednom odjelu treba svakako smanjit. Npr. nastavu stranog jezika metodički (igre, konverzacija...) je teško izvoditi s brojem učenika većim od 20, idealno bi bilo maksimalno 15 učenika. Ima sve više djece koja imaju neku dijagnozu (IP,PP) te se je teško posvetiti svakom učeniku. Obzirom da podučavam strani jezik, još jednom ponavljam da je metodika stranog jezika neizvediva s brojem učenika većim od 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
306 Mirta Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
307 Andrea Rebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ova promjena prema kojoj je prema novom prijedlogu moguće da je u razredu u kojem postoji četvero razredna kombinacija uključeno i dijete sa rješenjem o pohađanju redovite nastave uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke nije prihvatljivo. Potrebno je da u pravilniku ostane da na broj učenika u razrednom odjelu utječe činjenica da razredni odjel pohađa učenik s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, a ne da se iz te kategorije izbacuju učenici koji imaju rješenje o pohađaju redovite nastave uz individualizirane postupke. Isto tako, ovakav prijedlog smatra da učitelj može istovremeno s učenicima provoditi pet paralelnih obrazovnih programa (4 redovna programa za 4 razreda te k tome još jedan program za dijete s rješenjem o primjerenom obliku školovanja). Takav prijedlog uvelike otežava, a možemo reći i da onemogućava održavanje kvalitete nastava za sve učenike u odjelu, pogotovo ako imamo na umu održavanje interaktivnih oblika nastave koji se ne oslanjaju samo na predavanje učitelja i listiće učeniku. Napomenula bih da prijedlog kojim se izbacuje termin učenik s rješenjem o primjerenom obliku školovanja te se ga zamjenjuje s terminom učenik s rješenjem o svladavanju redovnog programa uz prilagodbu programa eliminira skupinu djece kojima je u svladavanju redovite nastave potrebno individualizirati postupke (bez prilagodbe sadržaja). To je skupina djece kojoj je nužda dodatna podrška učitelja u praćenju nastave zbog raznolike prirode teškoća (ADHD; specifične teškoće čitanja, pisanja, računanja; djeca sa senzornim teškoćama; učenici s poremećajima u ponašanju...). Te teškoće uvelike onemogućavaju učenicima da samostalno prate nastavu te im je nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata. Učitelj je često u situaciji da mora "u hodu" reagirati na nastalu situaciju (bilo ponašajnu ili obrazovnu) te mu se uveliko smanjuje mogućnost zadovoljavanja obrazovnih potreba svih učenika u razredu. Svaki se razredni odjel sastoji od lepeze učenika koji imaju najrazličitije potrebe i sposobnosti. U istim razrednim odjelima nalaze se i daroviti učenici, učenici iznadprosječnih sposobnosti, prosječni učenici, učenici koji teže svladavaju gradivo, a da pritom nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Isto tako, sve veći broj djece ima emocionalne teškoće s kojima se svakodnevno nose te na koje učitelji trebaju stići obratiti dodatnu pažnju. S obzirom na prirodu teškoća djece koja dobivaju rješenje o redovitom programu uz individualizirane postupke možemo očekivati nesamostalnost djece u praćenju uputa (pisane: specifične teškoće čitanja i pisanja; pisane i usmene: ADHD, senzorne teškoće, poremećaji u ponašanju), a onda posljedično i teškoće u održavanju discipline. Ukoliko neadekvatno pružimo pomoć ili propustimo uvidjeti potrebe djece s "individualiziranim pristupom" možemo očekivati javljanje sekundarnih teškoća (učenja, ali i emocionalnih,...). Naposljetku, ovakva odluka dovodi u pitanje provedivost oblika pomoći u provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke. Ukoliko ne osiguramo učiteljima mogućnost i dodatno vrijeme da se posvete tim učenicima i tijekom same nastave, ne možemo očekivati učinkovitost ovakvog oblika pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
308 Andrea Rebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u 2. stavku članka 3. navedeno je kako je optimalan redoviti razredni odjel sastavljen od 20 učenika, a maksimalan od 28 učenika. Ukoliko očekujemo moderan i interaktivan obrazovni proces koji nije usmjeren na primarno na predavačku nastavu optimalan i maksimalan broj učenika trebao bi biti manji. Grupni rad, istraživačka i projektna nastava zahtijevaju više pripreme, ali i usmjeravanje samog procesa učenja tijekom trajanja sata. Učitelj mora stići do svakog pojedinca ili grupe, uzeti dovoljno vremena da uvidi gdje se učenik nalazi te utvrdi treba li učenika ohrabriti, potaknuti i preusmjeriti. Kako bi to bilo kvalitetno odrađeno, potrebno je da se razredni odjel sastoji od manjeg broja učenika kojima se učitelj može stići posvetiti. Stavak 3. izmijenjen je u odnosu na dosadašnje zakonske akte te je umjesto učenik s rješenjem navedeno učenik po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu... Službeni naziv ovog oblika pomoći učeniku je redoviti pristup uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Naziv je takav jer dijete kojemu je potrebno smanjivati opseg gradiva (prilagodba sadržaja) zasigurno zahtijeva i individualizirane postupke da bi taj smanjeni opseg stigao/mogao pratiti. No, ono što je puno važnije od tehničkih naziva jest to što ovakav prijedlog eliminira skupinu djece kojima je u svladavanju redovite nastave potrebno individualizirati postupke (bez prilagodbe sadržaja). To je skupina djece kojoj je nužda dodatna podrška učitelja u praćenju nastave zbog raznolike prirode teškoća (ADHD; specifične teškoće čitanja, pisanja, računanja; djeca sa senzornim teškoćama; učenici s poremećajima u ponašanju...). Te teškoće uvelike onemogućavaju učenicima da samostalno prate nastavu te im je nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata. Učitelj je često u situaciji da mora "u hodu" reagirati na nastalu situaciju (bilo ponašajnu ili obrazovnu) te mu se uveliko smanjuje mogućnost zadovoljavanja obrazovnih potreba svih učenika u razredu. Svaki se razredni odjel sastoji od lepeze učenika koji imaju najrazličitije potrebe i sposobnosti. U istim razrednim odjelima nalaze se i daroviti učenici, učenici iznadprosječnih sposobnosti, prosječni učenici, učenici koji teže svladavaju gradivo, a da pritom nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Isto tako, sve veći broj djece ima emocionalne teškoće s kojima se svakodnevno nose te na koje učitelji trebaju stići obratiti dodatnu pažnju. S obzirom na prirodu teškoća djece koja dobivaju rješenje o redovitom programu uz individualizirane postupke možemo očekivati nesamostalnost djece u praćenju uputa (pisane: specifične teškoće čitanja i pisanja; pisane i usmene: ADHD, senzorne teškoće, poremećaji u ponašanju), a onda posljedično i teškoće u održavanju discipline. Ukoliko neadekvatno pružimo pomoć ili propustimo uvidjeti potrebe djece s "individualiziranim pristupom" možemo očekivati javljanje sekundarnih teškoća (učenja, ali i emocionalnih,...). Naposljetku, ovakva odluka dovodi u pitanje provedivost oblika pomoći u provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke. Ukoliko ne osiguramo učiteljima mogućnost i dodatno vrijeme da se posvete tim učenicima i tijekom same nastave, ne možemo očekivati učinkovitost ovakvog oblika pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
309 Dijana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Obzirom na navedeno iskustvo i Smjernice za učenike s teškoćama u razvoju i izradu Individualiziranih kurikuluma predlažem slijedeće promjene Članka 6.: Umjesto (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda; predlažem: Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Kako se u odgojno-obrazovnim skupinama nalaze učenici s većim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama, umjesto (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika; predlažem: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. U našoj školi sve je više učenika s autizmom, težim i teškim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama i za njih predlažem dodatni stavak: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s autizmom, težim i teškim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama ima u pravilu 2 do 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
310 Dijana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na 20 godišnje iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram štetnim za sve sudionike u odgojno-obrazovnom procesu. Dobro se sjećam svojih prvih iskustava u školi i prvih godina kada je doista bilo u skupinama i razredima i po 12 učenika s teškoćama koji su se školovali po posebnom nastavnom programu i to iskustvo je ponekad doista bilo zastrašujuće s obzirom na situaciju u koju su i učitelji i učenici tada bili stavljeni: nemogućnost učitelja da se prilagodi posebnim odgojno-obrazovnim potrebama svakog učenika te da na njih odgovori odgovarajućom podrškom, a s druge strane česte frustracije učenika koje bi znale eskalirati raznim neprimjerenim agresivnim i autoagresivnim ispadima. Kako je prošlim Pravilnikom smanjen broj učenika s teškoćama u razvoju u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama i to specificiran djelomično i po teškoćama i time znatno poboljšani uvjeti rada, ne razumijem motivaciju donošenja ovog pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
311 Ivana Čer Dvornik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da bi optimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao biti od 14 do 20. Rad s manjim brojem učenika pruža kvalitetniju mogućnost primjene novih strategija učenja i poučavanja u skladu provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ i bolju posvećenost svakom pojedinom učeniku.Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Pored navedenog, zadnjih desetak godina je primjetan upis sve više djece s težim teškoćama u posebne programe, što također otežava samu izvedbu nastavnog procesa. Smatram da bi se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu (vezano za članak 4.; stavak 2. do 7.) trebao smanjiti i u slučaju ako su u razrednom odjelu zastupljeni i učenici po redovitom programu uz individualizirane postupke i oni koji pohađaju nastavu uz prilagodbu sadržaja.. Za svakog učenika s teškoćama dodatno smanjiti broj učenika bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi ili ne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
312 Željana Ristić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Željana Ristić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
313 Vedrana Medojević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, proučivši nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u nastavku navodim primjedbe te prijedloge izmjena pojedinih stavaka članka 3: Članak 3 (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. S obzirom na zahtjeve suvremene škole koja podrazumijeva izmijenjenu ulogu učenika i učitelja, interaktivnu, dinamičku, istraživačku i iskustvenu nastavu, čiji je cilj razvoj brojnih vještina potrebnih za život u 21. stoljeću te nove pristupe vrednovanju, nemoguće je i nerealno očekivati da ćemo sve to moći postići ako ne smanjimo broj učenika u razrednom odjelu. Predloženi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu (28) je prevelik jer se na taj način onemogućuje kvalitetno obrazovanje za sve učenike: nastavni proces ne može se prilagođavati specifičnim potrebama, interesima i mogućnostima učenika niti učenici mogu u potpunosti aktivno sudjelovati u nastavi te ostvarivati svoje pune potencijale. Budući da je broj učenika iznimno važan preduvjet kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, predlažem da optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu bude od 14 do 18, a maksimalan broj učenika 24. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram da ovaj stavak treba uskladiti s postojećim Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju na način da njime trebaju biti obuhvaćeni svi učenici s primjerenim programom odgoja i obrazovanja, dakle i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Naime, takvi učenici zahtijevaju različite oblike potpore, što podrazumijeva veći angažman i posvećenost učitelja, a isto je nemoguće provesti bez smanjivanja broja učenika. Ne izjednače li se učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke s učenicima koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, diskriminiramo ih i onemogućavamo svim učenicima u tom razredu pravo na kvalitetno obrazovanje i ostvarivanje punih potencijala. Također predlažem da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama naviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
314 Vedrana Medojević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, proučivši nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u nastavku navodim primjedbe te prijedloge izmjena pojedinih stavaka članka 3: Članak 3 (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. S obzirom na zahtjeve suvremene škole koja podrazumijeva izmijenjenu ulogu učenika i učitelja, interaktivnu, dinamičku, istraživačku i iskustvenu nastavu, čiji je cilj razvoj brojnih vještina potrebnih za život u 21. stoljeću te nove pristupe vrednovanju, nemoguće je i nerealno očekivati da ćemo sve to moći postići ako ne smanjimo broj učenika u razrednom odjelu. Predloženi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu (28) je prevelik jer se na taj način onemogućuje kvalitetno obrazovanje za sve učenike: nastavni proces ne može se prilagođavati specifičnim potrebama, interesima i mogućnostima učenika niti učenici mogu u potpunosti aktivno sudjelovati u nastavi te ostvarivati svoje pune potencijale. Budući da je broj učenika iznimno važan preduvjet kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, predlažem da optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu bude od 14 do 18, a maksimalan broj učenika 24. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram da ovaj stavak treba uskladiti s postojećim Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju na način da njime trebaju biti obuhvaćeni svi učenici s primjerenim programom odgoja i obrazovanja, dakle i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Naime, takvi učenici zahtijevaju različite oblike potpore, što podrazumijeva veći angažman i posvećenost učitelja, a isto je nemoguće provesti bez smanjivanja broja učenika. Ne izjednače li se učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke s učenicima koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, diskriminiramo ih i onemogućavamo svim učenicima u tom razredu pravo na kvalitetno obrazovanje i ostvarivanje punih potencijala. Također predlažem da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama naviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
315 Vlado Mišković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani ! Učitelj sam Tehniče kulture i imam višegodišnje iskustvo rada u Centu za odgoj i obrazovanje prema posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa PSP-a.Također imam dugogodišnje iskustvo rada u Osnovnoj školi , sa redovitom populacijom gje se razred dijelio i smatrao se optimalan broj učenika od 12 do 15 za kvalitetan rad. U praksi najbolji rezultati postižu se sa 10 učenika.Sada , 25 godina radim u Centru sa djecom po posebnom programu.Svaki učenik je zaseban plan i program za sebe,svakom pojedincu morate osmisliti poseban odgojno-obrazovni primjeren njegovim intelektualnim,motoričkim sposobnostima i sklonostima.Tijekom godine zadatke mijenjate,nadogradite,smanjite,te često naša kreativnost za osmislit način izvođenja radnog zadatka poluči odgovarajući napredak i rezultat.Želim reći,maksimalno morate posvetit pažnju ,kontrolu i pomoć svakom pojedincu u svakom trenutku.Povećati broj učenika više od šest u jednom razredu najblaže rečeno nije primjereno.Znati li? da u pojedinom razredu sa tri učenika bude izuzetno teško.Iskreno se pitam, koliko je predlagatelj ovog zakona proveo neposrednog ,svakodnevnog rada,stvarnog radnog vremena u radu sa NAŠOM djecom. Mogu samo pretpostaviti kako je učiteljima u redovnoj školi gdje u razredu imaju djecu sa višestrukim teškoćama koliko vremena mogu posvetit toj djeci,najbolje oni znaju.(treba realno reći kako to izgleda u praksi) NIKAKO POVEĆANJE UČENIKA U RAZREDIMA ,OOS, PSP-U .Najmanji promašaj zadržati stari pravilnik od 3 do šest učenika. Vlado Mišković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
316 Sanja Majkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Polazeći od Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama, DPS-a i zahtjeva za individualiziranim pristupom u radu, a ponajviše polazeći od prava učenika s teškoćama na kvalitetno i sigurno školovanje, predlažem da se članak 6. izmijeni i glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog razreda, a obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju. (2) Kombinirani razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu, na način: - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. (3) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (4) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 8 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
317 Vlado Kašnar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao učitelj RN radim 20 godina i smatram da bi optimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao biti od 16 do 20. Trenutno u razrednom odjelu imam 22 učenika i 1 učenicu koja nastavne sadržaje usvaja po redovitom programu uz PRILAGODBU sadržaja i individualizirane postupke u radu. Rad s manjim brojem učenika pruža kvalitetniju mogućnost primjene novih strategija učenja i poučavanja u skladu provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ i bolju posvećenost svakom pojedinom učeniku. Svakodnevno se na različite načine nastojim posvetiti svakom učenika poštujući njihove mogućnosti i sposobnosti i pri tome radim još bezbroj drugih aktivnosti koje od nas zahtjeva reforma jer želim što bolje pripremiti svoje učenike za budućnost i tržište rada razvijajući njihove socijalne i komunikacijske vještine. Rad s učenicima s teškoćama dodatni je izazov koji donosi još više zahtjeva i pripremanja, uz već ionako prevelike količine posla koju obavljamo. Svjedoci smo kako nam svake godine u prve razrede dolazi sve više djece s brojim jezičnim, emocionalnim i tjelesnim teškoćama, učenici s problemima u ponašanju i nemoguće je kvalitetno i savjesno odraditi svoj posao u razredu s više od 20 učenika. Traži se provedba formativnog vrednovanja, više istraživačke i projektne nastave, učenike koji su željni i voljni puno toga naučiti i pri tome uvažiti sve njihove individualne razlike i interese, a onda s druge strane imamo razredne odjele s 28 učenika. Također smatram da bi učenici s teškoćama svakako trebali imati pomoćnika u nastavi. Što je s potencijalno darovitim/nadarenim učenicima kojih zasigurno ima u našim razrednim odjelima i koji su u sadašnjem sustavu posve zanemareni? Rad s darovitim učenicima također treba ući u ovakve kategorije smanjenja broja učenika u razrednom odjelu, članak 3. Na taj način možemo staviti učenika u centar poučavanja, lakše provoditi različite oblike poučavanja, vrednovanja… Uz manji broj učenika učitelji mogu bolje i kvalitetnije odraditi svoj posao, a učenici su zadovoljniji, sigurniji, slobodniji i otvoreniji za nove strategije poučavanja i učenja. Mislim da ovaj prijedlog od najmanje 20 i najviše 26 učenika u jednom razrednom odjelu nije dobar za budućnost i dobrobit učenika i uspjeh „Škole za život“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
318 Ana-Marija Leko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Poštovani, učiteljica sam edukacijska rehabilitatorica i imam iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
319 Tanja Soucie PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Razlika u broju učenika od 20 do 28 je prevelika. Potpuno se različito radi u razredu s 20, a potpuno različito u razredu s 28 učenika. Ponovo broj učenika koji imaju rješenje o individualizaciji ni po čemu ne utječe na broj učenika u razrednom odjelu, a takvih je učenika sve više i više i svakome se treba pružiti individualna pažnja svaki sat. Rad s takvim učenicima izuzetno je zahtijevan ako se kvalitetno želi odraditi. Pravilnik iz istog razloga nije dotaknuo nadarene učenike što je doista šteta. Često govorimo o izvrsnosti, a malo što činimo da je potaknemo. Nadalje, maksimalan broj učenika u razredu raste ako je u razredu prisutan asistent u nastavi. Mi govorimo o individualizaciji, a ovdje se pristupa jednako svakom djetetu. Učenici su različiti, dok asistent u nastavi doista napravi svu razliku za nekog učenika i dinamiku razreda, za drugog taj je utjecaj puno manji (iako asistent kvalitetno odrađuje svoj posao). Smatram da činjenica da je za učenika organizirana nastava u kući ne treba smanjiti broj učenika u razrednom odjelu. Takvo je stanje često (srećom) kraćeg vijeka i treba misliti o broju učenika u razredu nakon što se učenik vrati u školu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
320 Iva Župan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, čitajući ovaj Nacrt pravilnika, posebno članak 6 (st. 1,2,3,4,i 5) stekla sam dojam da onaj tko ga je napisao nikad nije bio a kamoli radio sa tako velikom skupinom djece sa teškoćama u razvoju..Voditeljica sam poludnevnog boravka za osobe sa intelektualnim teškoćama Udruge Svjetlo nakon njihovog završenog programs odgoja i obrazovanja. Kroz svakodnevni rad u raznim radionicama u grupi od 10 do 20 korisnika sa IT i kombiniranim teškoćama (ovisno koliko ih taj dan dođe) mogu reći da je to daleko preveliki broj za kvalitetan rad jer većina korisnika zahtjeva individuslizirani pristup.Olakšavajuća mi je okolnost što su korsnici u prethodnom odgojno obrazovnom programu usvojili određena znanja i vještine ali ih mi nastojimo naučiti novima posebno u području komunikacije i socijalizacije. Tako da mislim da je nemoguće kvalitetno raditi u tako velikim skupinama djece sa teškoćama gdje oni tek moraju usvojiti temeljna životna znanja i vještine. Smatram da u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma najveći broj učenika treba biti 3 učenika radi specifičnosti rada i potreba učenika. U odgojno-obrazovnim skupinama broj učenika treba biti najviše 5. Broj učenika u PSP-u trebao bi biti najviše 8 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
321 Ivana Žagar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3.stavka 2. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20,a najviše 28 učenika." Predložila bih sljedeću izmjenu: u stavku (2) "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika." Obrazloženje: provedbom novog načina vrednovanja koji zahtjeva uključenost učenika u sam proces vrednovanja, smatram da je brojka od 28 učenika u jednom razrednom odjeljenju prevelika. S poštovanjem, Ivana Žagar, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
322 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija i većini učenika često treba pristupati individualno (iako nisu evidentirani) te smatram da bi se trebao smanjiti broj učenika u razrednim odjeljenjima ukoliko želimo da nam nastava bude kvalitetna. Predlažem optimalan broj učenika 18, a najviše 25 učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
323 Sanda Balić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
324 Josip Blekić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
325 Oliver Hip PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izvođenje dodatnog, dopunskog i izbornog rada se ni na koji način ne smije uvjetovati brojem učenika kao da je u pitanju standardni razredni odjel. Što ako se primjerice za 2 izborna predmeta koji se nudi u srednjoj školi prijavi na jedan predmet 8 učenika, a na drugi 12 učenika. Da li će se oba izborna predmeta izvoditi ili ne? Ili ako je odnos 3 učenika za prvi izborni predmet, a 17 za drugi. Gdje je granica? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
326 Barbara Zadro PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učiteljica edukacijski rehabilitator u posebnim odjelima pri redovnoj osnovnoj školi. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe te posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zbog toga predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
327 Alemka Lovnički PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani! Već godinama se provode rasprave o broju učenika u razrednonim odjelima i svaka od tih rasprava od strane učitelja nije u skladu s uvjetima koje propisuje PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI. Zahtjevonst rada s učenicima sve je veća bez obzira radi li se o učenicima s poteškoćama ili bez njih. Stupanj razvijenosti vještina i sposobnosti učenika iz generacije u generaciju sve je sve je niži te se i učenicima koji nemaju određene poteškoće učitelj sve više treba posvetiti. Individualizirani pristup učenicima te inkluzivna škola pred učitelje postavlja zahtjeve koje ne mogu ispuniti s obzirom na uvjete rada u razrednom odjelu. Broj učenika u razrednom odjelu ne bi smio prelaziti 20 u bilo kakvim okolnostima, a broj učenik s poteškoćama u razredu bi trebao biti samo jedan. Novi pristup učenju i poučavanju svih predmetnih kurikuluma ukazuje na rad koji je ostvariv s manjim skupinama učenika te se same kurikulumske smjernice kose s postavljenim uvjetima rada predstavljenim ovm Pravilnikom. Istraživački pristup nastavi zahtijeva rad u manjim timovima učenika ako se očekuje da takav rad bude kvalitetno, a ne samo promotivno proveden. Još uvijek u svim područjima i školama nije riješen problem osnivanja posebnoh razrenih odjela i rad učenika po modelu djelomične integracije. Mišljenja sam da se prije donošenja ikakvog pravilnika trebaju stvoriti kvalitetni uvjeti rada na terenu, a tek onda donositi pravilnici koji mogu biti u skladu sa stvarnim uvjetima. Čitajući neke pravilnike stiče se dojam da se odnose na neke, učiteljima nepoznate oklonosti , a one stvarne koje otežavaju rad na međusobnu štetu učenika, učitelja i učenika te roditelja i učitelja nisu obuhvaćene pravilnicima. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
328 Suzana Mikulec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s velikim zadovoljstvom mogu reći da onome tko je sastavljao ovakav Pravilnik ne samo da ne ide matematika, već NIKADA nije radio u posebnom razrednom odjelu i nema pojma kako je raditi takvom djecom i njihovim emocionalno ranjenim roditeljima.Nakon što sam dobila poslovno uvjetovani otkaz (zbog učiteljice kojoj su se djeca ispisala iz razrednog odjela ;ali tada nije bilo ni Irske ni Njemačke 2010. godine i nakon što sam na listi bila slabija od učiteljice koja je 10 godina prodavala auto -dijelove u firmi svoga supruga (bila samo prijavljenja ,nije čak ni radila jer se brinula za svoje troje djeca) i mene koja sam svih 15 godina radila u struci i nemam svoje djece već sam se maksimalno davala svome poslodavcu ,,,ja dobijem otkaz ...i još mi pametan ravnatelj to kaže 25.kolovoza kada su sva mjesta za učiteljicu RN bila popunjena ...a da vam ne pričam o djelatnici Gradskog ureda koja si je uzela za pravo da gospodari sudbinama učiteljica i poigrava se njima kao svojim lutkama govoreći i ucjenjujući ih u tako teškim trenucima da one nemaju nikakva prava.Dao Bog da sve to jednog dana proživljavaju i njezina djeca , ni manje ni više od onog što sam ja doživjela nakon njezinih izjava.Zašto sve to pišem????Jer nakon tog otkaza ravnatelj nove škole me na prijevaru pita da li bi ja njima pomogla u tom PRO-u s obzirom na velik broj mojih stručnih usavršavanja , a ne u PB.u kao što sam trebala biti prema Famoznoj uputnici od Famozne djelatnice koja iako je bila u mirovini, uredno je obavljala posao savjetnice.Prvo mi taj lažljivi ravnatelj kaže da će sa mnom na početku biti na 2 učenika po jedan pomoćnik ...što znači 5 učenika (2 pomoćnike + ja kao učiteljica ujutro na nastavi do dolaska soc.pedagoginje. Znao da je proces primitka pomoćnika uvijek na početku zapne tj. nikada ti pomoćnici (pišemo o 2010. godini) nisu došli na vrijeme.Prvih mjesec dana glava mi se raspadala i kada sam nakon 2 tjedna rada u tom PRO-u htjela otići na bolovanje (dobila otkaz + rad u PRO-u) isti taj ravnatelj pokvarenjak mi je rekao...DA ĆE ME TUŽITI GRADU ZAGREBU DA KAKVA SAM JA TO UČITELJICA DA SAM STALNO NA BOLOVANJU...tako sam se jadno osjećala i naravno vratila se na rad.I on će doći na Božji sud pa neka opravda svoj postupak prema meni.Nije vrijedan više ni spomena.Vraćam se na Pravilnik!. Držim da se s brojem djece koji ste naveli 3-10 ne može kvalitetno raditi ,poučavati i vrednovati njihov rad jer je SVAKO DIJETE POSEBNO I ima svoju poteškoću koja se neće ponoviti niti kod ikojeg drugog djeteta.Broj do 5 je i više nego odličan , a svaki broj preko tog broja toliko umanjuje sposobnost učitelja da ikome pomogne od tako velikog broja djece (do 10) Ista stvar vam je i broj djece u redovitom razrednom odjelu koji ste naveli 26 + 1, 23 +2,20 +3.Razlog je jednostavan .Dijete s posebnim potrebama traži dodatno vrijeme, energiju znanje, strpljenje,kreativnost i razumijevanje posvećeno samo njemu dok ostala djeca tada rade nešto sami, pod uvjetom da i njima iz nekog razloga nije potrebno dodatno objašnjenje.Rad u PRO-u je za mene kao učiteljicu RN-e koja je dobila otkaz i nakon toga ( u razmaku od 2 tjedna počela raditi u istom ) bilo jako traumatično iskustvo i tada u tom periodu (od 2010.do 2013.) umnogome promijenilo moju osobnost i moje profesionalni napredak koji su se tek povratkom u redoviti razredni odjel 2013. počeli vraćati na prethodni smjer .(mogućnost održavanja sastanka za bake i djedove, Male škole roditeljstva -ciklus od 5 edukativnih radionica za roditelje , organiziranje raznih humanitarnih akcija ; za Uskrs u suradnji sa župnim Caritasom i za Božić za nezbrinutu djecu u domovima,realizacija raznih projekata i tako dalje i tako više.Dok sam te tri godine radila u PRO-u ništa od navedenog nisam mogla niti imala s kime ostvariti zbog specifičnosti uvjeta rada.Rad u PRO-u je toliko zahtjevan i emocionalno stresan da svako povećanje broja i jednog učenika će nepovoljno utjecati na emocionalno-intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama i suradnju s njihovim roditeljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
329 Mirjana Franić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti 10, a što je u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimalan broj učenika ne treba određivati. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred zbog objektivnih razloga. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
330 Hrvatska udruga profesora francuskog jezika PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatramo da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti 10, a što je u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimalan broj učenika ne treba određivati. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažemo da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred zbog objektivnih razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
331 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao voditeljica ŽSV-a pedagoga posebnih odgojno-obrazovnih ustanova iznosim nezadovoljstvo svojih članova brojem učenika u posebnim programima. Svi predlažu smanjenje gornje granice broja učenika u razrednim odjelima, odgojno-obrazovnim skupinama i u skupinama produženog stručnog postupka. Većina članova ŽSV-a predlaže broj učenika s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju. Obrazloženje: S obzirom da se danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom obrazuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće gornja granica od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad između ostalog i stoga što svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava za rad. Ovako veliki broj učenika u razrednim odjelima i/ili odgojno-obrazovnim skupinama je na razini od prije 20 godina kada su se u našim ustanovama obrazovali učenici koji danas polaze redovite osnovne škole. Jedan dio članova ŽSV-a predlaže i određivanje broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju što je i određeno Državnim pedagoškim standardom, a kao razlog navode i to da Ministarstvo ne odobrava razredne odjele, odnosno zapošljavanje djelatnika za razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine s tri učenika iako je riječ o učenicima s autizmom. Stoga predlažemo da članak 4. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
332 Senka Grlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
333 Gordana Matošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kad se čita ovaj Pravilnik kao i Pravilnik od 2018. godine o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zajedno s predloženim novim izmjenama može se lako zaključiti ono što jako puno edukacijskih rehabilitatora govori, a to je da su te Pravilnike pisali osobe koje nikad nisu bili u školi osim možda na nekoj proslavi i koji pojma nemaju što znači biti pomoćnik u nastavi ili kako je profesoru koji također radi s djecom s poteškoćama. Oba Pravilnika su potpuni promašaj u odnosu na posao, jasnoću i ne služe ničemu jer je prema tim Pravilnicima nemoguće raditi. Što je moja kolegica rekla, a slažem se s njom: "sve takve koji pišu takve pravilnike ja bih stavila na dva mjeseca da rade kao pomoćnici u nastavi pa da ih vidim..., a također i na mjesto profesora." Nažalost, ovako izgleda kao da netko želi uništiti školstvo. Što mi ni malo nije drago i predlažem da se oba Pravilnika isprave, a ako onima koji ih pišu treba iskustvo jer možda zbog toga ne znaju drugačije napisati pa podcjenjuju pomoćnike i profesore neka dođu pa neka vide i steknu iskustvo kako se radi i onda napišu Pravilnik.... Isto tako bih i ja mogla reći (kako se ona "krasno" zna izraziti, a iz čega se vidi da joj nije poznat posao niti pomoćnika, a niti profesora.), ali bih se spustila na njihov nivo što ne želim da ministrica ništa drugo ne radi osim što reklamira zube, ispija kave na domjencima, vozi se na razno razne strane, snima se i mora smisliti par riječi kako god one zvučale i zato ubire silan novac... To je otprilike takav odnos prema nama. Niti mi znamo sa sigurnošću što ona radi, a očito je da oni ne znaju naš posao. Mijenjajte oba Pravilnika! Zaštitite djecu, profesore i pomoćnike u nastavi koji su toliko potrebni i djeci i profesorima! Ne činite i ne pričajte gluposti jer gubite glasače, a izbori su na vratima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
334 MAJA PAPST MILANOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ako se ovim Pravilnikom poveća maksimalan broj učenika na 10 u posebnom razrednom odjelu dogoditi će se spajanje više razreda u jedan što će značajno utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, odnosno jedan učitelj će imati kombinaciju i više od tri razreda. Trenutno radim u trostrukoj kombinaciji u školi koja obrazuje učenike po posebnom programu i znam koliko je to izazovno i zahtjevno. Poseban izazov je kvalitetno odraditi tri nastavna sata u jednom pri tome vodeći računa da svaki učenik dobije dovoljnu količinu podrške i poticaja, isto tako uredno voditi dokumentaciju ( tri godišnja plana, tri mjesečna, tri pripreme za svaki nastavni sat, trostruko upisivanje nastavnih sati), bez ikakve naknade za kombinaciju koja je prije nekoliko godina ukinuta. Predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. Razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu trebao bi imati najviše 8 učenika kako bi se nastava izvodila prema pravilima struke, vodeći računa o osobitostima svakog učenika. Kod kombiniranih razrednih odjela, broj učenika se treba smanjiti, 6 učenika kod dvostruke kombinacije, a 5 učenika za 3 i više kombinacija razreda. Isto tako imati 10 učenika sa poremećajem iz spektra autizma ili učenika sa umjerenim intelektualnim teškoćama u jednoj skupini onemogućiti će bilo kakav odgojno obrazovni rad i svesti će se na čuvanje učenika i održavanje njihove minimalne sigurnosti. Smatram da u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma najveći broj učenika treba biti 3 učenika radi specifičnosti rada i potreba učenika. U odgojno-obrazovnim skupinama broj učenika treba biti najviše 5, s obzirom da se upisuju učenici s višestrukim teškoćama, često u kolicima, te im je potrebna stalna podrška. Broj učenika u PSP-u trebao bi biti najviše 8 učenika. Čitajući ovaj pravilnik stekla sam dojam da osobe koje su ga pisale nikada nisu bile u školama koje školuju učenike po posebnom programu, niti imaju najmanja osnovna znanja o učenicima s teškoćama u razvoju. Maja Papst Milanović, mag,rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
335 Davorka Pokasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Predajem matematiku u osnovnoj školi. Svakodnevno sam suočena sa različitim izazovima u procesu održavanja nastave. Napominjem da mi je ovaj posao poziv, a ne puko zarađivanje plaće. S obzirom da svi zajedno želimo omogućiti što kvalitetniju nastavu, prvenstveno s ciljem da djecu zainteresiramo za stjecanje novih znanja i istraživački rad, mišljenja sam da cilj "Škole za život" ne bi smio biti temeljen na povećanju broja učenika u razredom odjeljenju (prijedlog čl.3 st.5., čl.4 st.11. i čl.6 st.5). Ukoliko želimo da se naša djeca osjećaju ugodno na nastavi, da imaju osjećaj da nam je stalo pružiti pažnju svakom pojedincu, pa kako učeniku s teškoćama u učenju, darovitom učeniku, tako i učeniku po redovitom programu, trebamo težiti smanjenju broja učenika u razrednom odjeljenju. Po mom mišljenu optimalan broj učenika u razredom odjeljenju bi trebao biti 18, a maksimalan broj učenika s teškoćama u razvoju 2, s tim da bi tada broj učenika koji pohađaju nastavu po redovnom programu trebao biti 14. Svakako bi bilo poželjno uključiti asistente u nastavi u cjelokupan proces. U današnje vrijeme kada nam sve više mladih obitelji s djecom odlazi iz domovine (nažalost) ne vidim opravdanje ovog prijedloga u svrhu poboljšanja nastavnog procesa. Zahvaljujem na pruženoj mogućnosti za komentarima i nadam se da će prijedlozi struke (ljudi koji svakodnevno izravno sudjeluju u nastavnom procesu) biti oni koji će oblikovati ovaj zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
336 Maja Radoš-Bučma PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo u radu u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1., 2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Pored navedenog, zadnjih desetak godina je primjetan trend upisa u sve više djece s težim teškoćama u posebne programe, što također otežava samu izvedbu nastavnog procesa. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika jako smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
337 Željka Ćaleta Car PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Mišljenja sam da je za kvalitetan odgojno-obrazovani proces i posvećenost svakom učeniku tijekom nastavnog sata najviši predloženi broj učenika (28) jako visok što bi svakako otežavalo nastavni rad. Nije moguće istovremeno raditi s tolikim brojem učenika, a da u svakom trenutku zadovoljimo “prosječnog”, darovitog i učenika s poteškoćama. Također, istovremeno imati tri učenika s poteškoćama bi dodatno otežavalo rad i onemogućavalo napredak i zadovoljstvo svih. Budući da se ne može osigurati asistent u nastavi za baš svaki razred koji pohađaju djeca s poteškoćama, ovo za učitelje predstavlja veliki problem jer zbog neadekvatnih uvjeta ne može ostvariti postavljene ishode. Uz to, nisam vidjela da se u Pravilniku spominju učenici koji rade po redovitom program uz individualizirani pristup. I njima je potrebno dodatno objašnjavanje, prilaženje kao i prilagođavanje zadataka i uvjeta rada. Vrlo je važno navesti i maksimalan broj takve djece u nastavnom procesu. Idealan razredni odjel brojao bi 20 učenika kojima bi se učitelj mogao maksimalno posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
338 STJEPAN ŠOP PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
339 Emilija Rodinger PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3. stavka 2. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika." u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika." Obrazloženje: Zbog učinkovitog načina vrednovanja i potrebe da učenik sam aktivno sudjeluje u svim fazama nastavnog procesa postoji opravdan razlog da se broj učenika u razrednom odjelu smanji na optimalno 16 i naviše 20 učenika. Sukladno tome potrebno je smanjiti i broj učenika u odjel u kojem su uključeni učenici s teškoćama u razvoju, a kojima je utvrđeno školovanje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu. S poštovanjem, Emilija Rodinger, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
340 Ante Papić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Ante Papić, prof. rehabilitator Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
341 Siniša Roknić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, pozdrav svima! Iz prethodnih komentara vidim da mnogi predlažu smanjenje broja učenika u redovitom razrednom odjelu iz više razloga što u potpunosti podržavam. Međutim čitajući predloženi članak 3. koliko vidim to se i ostvaruje u odnosu na prethodni Pravilnik i Državni pedagoški standard. U prethodnom Pravilniku je određeno da redoviti razredni odjel ima od 14 do 28 učenika, što znači da je minimum 14, a maksimum 28 učenika. U Državnom pedagoškom standardu je određeno da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najmanji 14, najviši 28 učenika. Prema tome, u prethodnom Pravilniku i je određen minimalni i maksimalni broj učenika, a u DPS još i optimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu, što u novom Prijedlogu to nije slučaj, predloženo je da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika, a nema određenja za minimalni broj učenika kao u prethodnom Pravilniku i DPS, što znači da ovaj novi Prijedlog pravilnika dopušta i manji broj od 14 učenika u redovitom razrednom odjelu , nema određenja za minimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu, ima određenja za optimalni i najviši broj učenika, osim u stavcima (3) i (4) koji se odnose na učenike s teškoćama u razvoju. Predložio bih sljedeće izmjene: 1. Prijedlog: U stavku (2) "Optimalni redoviti razredni odjel ima 17, a najviše 25 učenika" , jer ipak mislim da je ovo prevelik broj u odnosu na današnje stanje u obrazovanju, vezano za promjene koje donose novi kurikulum, ali i stalno opadanje broja djece u cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo na istoku Hrvatske. 2. Prijedlog Odmah iza ovog stavka (2) dodao bi još jedan stavak pod brojem (3), a on bi glasio: "Broj učenika u razrednom odjelu u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina može se ustrojiti i s manjim brojem učenika iz stavka 2. ovog članka" 3. Prijedlog: U stavku (5) dodao bi još i na prijedlog Škole, pa bi isti stavak (5) glasio: "Na prijedlog i uz obrazloženje Škole, osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učeniku u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka.", iz razloga što je Škola baza i za nju je najviše i vezano stanje u svezi broja učenika u redovitom razrednom odjelu, tako da bi njen prijedlog uz obrazloženje stavio na prvo mjesto pa tek onda osnivača i Upravnog odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
342 Marija Krstinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u nastavku se nalaze moji prijedlozi za doradu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi: Članak 3., stavak 2. koji glasi: „ Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika“ predlažem izmijeniti u: „Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika“. Obrazloženje: Smatram da je maksimalna brojka učenika (28) u jednom razrednom odjeljenju prevelika. Tolika brojka otežava aktivno učenje, suradničko učenje, te kvalitetu praćenja učenika u nastavnom procesu. Smatram da se tolikom brojkom učenika osobito otežava provedba vrednovanja i praćenja učenika. Pozdravljam novi pristup vrednovanju na način da se daje prednost provedbi vrednovanja za učenje i kao učenje naspram vrednovanja naučenog, jer se na taj način učenicima ostavlja mogućnost da unaprijede svoje učenje i postignu maksimalan rezultat u skladu s njihovim sposobnostima. U članku 2., stavku 1 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama se između ostalog navodi: „(…)Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju (…) (Izvor: Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama dostupan na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html ). Važan aspekt provedbe vrednovanja kao učenja je, kako i navodi Pravilnik, maksimalna uključenost učenika u sam proces vrednovanja, od samog početka u vidu npr. zajedničkog osmišljavanja rubrika za vrednovanje do same provedbe samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja. Sve te aktivnosti traže dosta vremena i teško ih je provoditi u razredu koji broji npr. 28 učenika, jer je teško s tolikim brojem učenika uključiti svakog učenika u proces i dati svakom učeniku priliku da dođe do izražaja i iznese svoj stav ili mišljenje. Moram primijetiti da su na svim do sada provedenim edukacijama o vrednovanju kao primjer prikazivane aktivnosti provedene u razredima s brojem učenika manjim od 20. Iako, kao što sam već navela, pozdravljam novi pristup vrednovanju, smatram da se njime povećalo i administrativno opterećenje učitelja. I prije je postojala obveza tzv. opisnog ocjenjivanja, no ipak smatram da je novim pristupom vrednovanja kroz praćenje učenika obim administrativnog posla za učitelje ipak bitno povećan. Tome svakako ne doprinosi brojka od 28 učenika po razredu (osobito kada se uzme u obzir da pojedini kolege imaju i po 16 razreda kojima predaju). Smatram da su ovim pravilnikom u potpunosti zakinuta darovita djeca. Stoga predlažem da se ukupan broj djece u razredu treba prilagoditi u skladu s time postoji li u razredu darovito dijete, jer bi se na taj način omogućio dodatan rad s darovitom djecom. U skladu s time predlažem dodavanje članka koji bi se odnosio na maksimalan broj djece u razredu kojeg pohađa darovito dijete; na način da je maksimalan broj djece u razredu umanjen s obzirom na broj darovite djece u razredu. Time bi se otvorio dodatan prostor za rad s darovitom djecom. Članak 3., stavak 3 koji glasi: (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju (…) predlažem izmijeniti na sljedeći način: „(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju.“ Obrazloženje: S obzirom na to da svaki učenik s teškoćama u razvoju zahtijeva potpunu individualizaciju metoda i/ili sadržaja i/ili aktivnosti smatram da se predloženom brojkom od tri učenika s teškoćama u razvoju otežava ostvarivanje prava djece s poteškoćama navedena u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, članak 2., stavak 3 u kojem piše: “ (3) Odgoj i obrazovanje učenika temelji se na načelima prihvaćanja različitosti učenika, prihvaćanja različitih osobitosti razvoja učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, izjednačavanja mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja te osiguravanja odgoja i obrazovanja učenika što bliže njegovu mjestu stanovanja.“ (Izvor: Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, MZO, objavljen 24.3.2015. na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html) Smatram da odredbom od tri učenika s teškoćama u razvoju u jednom razrednom odjeljenju nisu osigurani uvjeti za ostvarivanje maksimalnog potencijala svakog pojedinog učenika s teškoćama u razvoju, jer je vremenski gotovo nemoguće u 45 minuta, uz provođenje aktivnosti i pružanje potpore učenicima koji rade po redovnom programu, kvalitetno se posvetiti i troje učenika s različitim poteškoćama. Svatko od njih ima pravo na individualizaciju koja će omogućiti razvoj njihovog punog potencijala, te stoga predlažem da u jednom razrednom odjeljenju bude najviše dvoje učenika s teškoćama u razvoju. S poštovanjem, Marija Krstinić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
343 VALENTINA KRAMARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
344 Gordana Matošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Još bih se malo osvrnula na nas profesore, ali i asistente u nastavi. Potrebno je priznati zahvalnost profesorima koji se trude edukacijama uključiti u problematiku današnjeg školstva posebno po pitanju djece s poteškoćama u učenju i darovite djece. Ti profesori vrlo dobro znaju da asistent smije motivirati nagradama učenika, a što se stručno zove pozitivno potkrepljenje i da smiju sami izrađivati za učenika ili donijeti na nastavu u dogovoru s profesoricom ono što će učeniku pomoći pri svladavanju nastavnog gradiva. Također znaju da plan ploče mogu pisati zajedno s asistentom za učenika. Osim toga i zakon https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli čl.99, stavak 9 govori ne o tome da oni nisu uopće nositelji odgojno/obrazovne djelatnosti već da nisu samostalni u tome, a što je sasvim prirodno i normalno da smo mi profesori oni koji nužno moramo izaći u susret djeci i biti nositelji nastave no smijemo imati podršku asistenata. sasvim je pogrešno asistenta predstaviti da je on asistent jednom ili dvoje, troje učenika. On je asistent cijelog razreda i profesoru pomoć jer je on s njima, a profesor ne može stići biti s njih 20 i još se posvetiti učeniku s poteškoćama! Asistent je onaj koji promatra učenika i izvješćuje o njemu. Potrebno je dobro i pažljivo čitati zakone da bi ih mogli pravilno provesti. Ja imam asistenticu u razredu koja je jako dobra u suradnji s profesorima upravo u pisanju plana ploče i izradi materijala koji učenicu motiviraju i pomaže joj to u učenju. Tako da čitajući neke komentare profesora ovdje mogu samo zaključiti da malo znaju o edukaciji koju asistenti prolaze ili su jednostavno nezainteresirani da daju šansu i drugoj osobi, a točno je i to da ima asistenata koji nisu za taj posao pa moguće imaju loše iskustvo. Također predlažem maksimalno educiranje i asistenata. Dragi asistenti, nemojte se obeshrabriti i zaustaviti samo na velikoj edukaciji već tragajte i idite dalje za edukacijama jer treba vam za vaš rad kako bi sebi pomogli, a na taj način i učeniku i svima. Budite podrška profesorima, a i mi trebamo biti vama podrška. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
345 Darinka Dokoza-Nikpalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, s posebnim osvrtom na članak 6. stavak 1 i 2 kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama .Smatram da je ovaj pravilnik u praksi nemoguće provesti. Radim kao učiteljica TZK u neadekvatnim uvjetima rada, bez školskog igrališta i bez dvorane, već u prilagođenom prostoru od 12 kvadrata. U isto vrijeme u tako skučenom prostoru izvodim nastavu TZK i moja kolegica kineziterapiju , sa učenicima kojima je potrebno prilagoditi metode i pristup u radu, stilove učenja, motivaciju , samostalnost, potrebe za individualnim radom. Stoga, propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i nije provediva u praksi. Sa povećanjem broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu ili u skupini nastava će mi se svesti isključivo na čuvanje jer mi sigurnost učenika na prvom mjestu . Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
346 Adrijano Šimac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poučavam u posebnim razrednim odjelima. Odjeli su kombinirani od dva razreda. To su dva programa, međutim zbog posebnih potreba, sa učenicima iz svakog pojedinog razrednog odjela potrebno je raditi na različitim nivoima (brzinama) da bi koliko toliko postigli planirane ishode, ako je to uopće moguće. I tako s učenicima od 5 – 8 razreda. Ne vidim logiku i razumijevanje za povećanja broja učenika s 5 na 10 u takvim razredima. Čak što više, vidim tužbu za diskriminaciju učenika. Takvih razreda za sada ima malo s tendencijom porasta broja učenika, te je broj ovakvih osvrta mali ili zanemariv, no ne znači da razuma ne postoji. Na kraju pozivam predlagatelja da posjeti posebne razredne odjele da se osobno uvjeri u istinitost navedenog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
347 Željka Dujmović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Osvrnula bih se na prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi,s posebnim naglaskom na članak 6. kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude do 12 učenika. S obzirom na iskustvo rada s ovom skupinom djece smatram da bi bilo kakva vrsta odgojno- obrazovnog rada u tim uvjetima bila neizvediva, a sigurnost učenika bila značajno narušena. Kao njegovatelj svakodnevno boravim u brojnim skupinama i vidim da je čak i s postojećim brojem učenika rad ponekad poprilično otežan (posebno u skupinama koju pohađaju djeca s teškim i težim intelektulanim teškoćama, a dio njih je i u invalidskim kolicima). Stavljanjem još većeg broja učenika u primjerice takve skupine dodatno bi otežao rad samim učiteljima, ali i djeci onemogućio vrijeme za individualan rad, mogućnost izlaska iz učionice, sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima izvan učionice što mislim da je zbilja neprihvatljivo. S druge strane, kad govorimo o djeci s poremećajem iz spektra autizma, veće gužve već na hodniku, kuhinji ili dvorištu često dovode do frustracija, a stavljanjem većeg broja te djece u jednu skupinu, nepoželjna ponašanja značajno bi utjecala na mogućnosti za učenje i usvajanje novih vještina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
348 Antonija Đuđik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao kuharica u jednoj posebno- odgojnoj ustanovi koju pohađa velik broj učenika s različitim teškoćama. Svakodnevno se susrećem sa svim učenicima koji dolaze u kuhinju na doručak te dobro poznajem svakog od njih. S obzirom na individualne razlike među njima, oni ne dolaze u isto vrijeme u kuhinju kako bi im se omogućio potreban mir te prostor za što veću samostalnost. Posebno bih istaknula učenike s poremećajem iz autističnog spektra od kojih dio dolazi na poseban odmor s obzirom da su često preosjetljivi na zvukove te veći broj djece i buka mogu dovesti do frustracije i pojave nekih oblika nepoželjnih ponašanja. S obzirom na sve spomenuto, te moje viđenje djece tijekom tih 20 minuta odmora, smatram da bi odgojno- obrazovni rad u skupini koja broji do 12 djece bio gotovo nemoguć. Odgojno- obrazovni rad sveo bi se na obično čuvanje, a učenici zbog kojih svi zajedno i jesmo tu bili bi zakinuti za ono što je njihovo temeljno pravo, a to je pravo na obrazovanje koje imaju i sva djeca urednog razvoja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
349 Željka Bobaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Smatram da bi minimalni broj učenika u razrednom odjelu trebao biti 10 učenika s obzirom na novi način poučavanja, a da bi maksimalni broj trebao biti 20 učenika. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s posebnim potrebama (individualizirani pristup u nastavi i/ili prilagodba sadržaja). Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
350 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
351 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
352 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Pozdravljam izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
353 Ivana Birsa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi,s posebnim osvrtom na članak 6. stavak 1 i 2 kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama , ne podržavam. Radeći u praksi kao edukator –rehabilitator, mišljenja sam da kvalitetan rad s djecom s teškoćama u razvoju,temeljen na individualnom i primjerenom pristupu svakom djetetu, a unutar grupnog rada, u broju do 12 učenika ne može biti dovoljno dobar za djecu i njihove specifične potrebe. Učenici s teškoćama u razvoju su jedna heterogena skupina, s različitim dijagnozama , individualnim potrebama koje zahtijevaju specifične i individualne metode rada, koje su jednostavno neizvedive u tako brojim skupinama koje propisuje Pravilnik. Ovim Pravilnikom oduzima im se mogućnost na kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje za što samostalniji i kvalitetniji život. Zapošljavanjem asistenata u nastavi tj. nestručnog kadra zbog povećanja broja djece u skupinama,uskraćuje im se pravo na adekvatan odgoj i obrazovanje a vjerujem da to nije ono što se Pravilnikom želi postići. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
354 Robert Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postojeći propisi su bolji od ovog prijedloga. Predložiti odgojno-obrazovne skupine prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu s 12 učenika s teškoćama u razvoju može samo netko tko nikad nije radio u takvoj skupini niti je ikada radio sa skupinom učenika prema posebnom programu. Sadašnje stanje da razredni odjeli prema posebnom programu imaju do 9 učenika, a odgojno-obrazovne skupine do 5 treba zadržati; posebno imajući na umu da u odgojno-obrazovne skupine prema posebnom programu idu učenici s većim teškoćama u razvoju. Također, postojeće rješenje s odgojno-obrazovnom skupinom koju čine učenici s PSA je također dobro. Predlažem: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu 2 do 5 učenika. Razredni odjel prema posebnom programu treba razdvojiti od razrednog odjela prema redovitom nastavnom programu jer to nikada nije niti će biti ista vrsta teškoća. Predlažem: "Razredni odjel prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 9 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
355 Robert Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem promjenu stavka 2. članka 3. u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
356 Dubravka Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prijedlog Članka 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 8 učenika. (4) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1. ili odgojno-obrazovnoj skupini iz stavka 2. ovoga članka može biti i veći od propisanog u slučaju da je u njih uključen jedan ili više učenika za koje se izvodi nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
357 Dubravka Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem izmjene Članka 3. koji će glasiti: Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Obrazloženje: Potrebno je težiti ka opcijama koje će omogućiti potrebnu kvalitetu izvođenja nastavnog rada koji će omogućiti dovoljno vremena posvećenog svakom učeniku s teškoćama a pritom ne zakinuti ostale učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
358 Albina Smolić Ročak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, onaj tko je predložio formiranje razrednih skupina do 12 učenika s teškoćama u razvoju, ili nije nikad radio, niti imao iskustva s takvom djecom, ili pokušava na jedan ružan i po djecu štetan način riješiti problem nedostatka stručnog kadra u školama. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv, kao za djecu, tako i za učitelje. Sve ostalo Vam je lijepo rečeno u prethodnim komentarima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
359 Petar Dobrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Zahtjevnost i učinkovitost nastavnog procesa poučavanja sa sadašnjim budućim strategijama veliki je izazov za sve sudionike: učenike/ce, učitelje, rehabilitatore, pomoćnike u nastavi, stručno-pedagošku službu i roditelje. Molim zrno mudrosti i promišljanja o budućnosti naše djece i njihovom obrazovnom putu. Optimiziranje razrednih odjela podiže kvalitetu nastavnog procesa za sve dobne skupine različitih psihomotoričkih i intelektualnih potencijala. Reformski obrazovni procesi zahtjevaju pomoć iz više smjerova, a jedan je smanjivanje broja djece razrednih odjela. To je nužan iskorak u željenom reformskom smjeru i povijesna prilika za provedbu istog. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 15 do 18 učenika s najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Pedagoški standardi Europskih zemalja trebali bi pomoći kao putokaz u kreiranju novih obrazovnih reformskih procesa. Molim korekciju prijedloga i uvažavanje mišljenja iskusnih profesionalaca koji svakodnevno educiraju tvoju, moju, našu, vašu i njihovu djecu/unuke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
360 Karlo Zupičić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Čl. 6 : U odluku o broju učenika unutar kombiniranog ili ne kombiniranog razrednog odjela u kojem se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju treba uzeti u obzir vrste teškoće učenika kao što je propisano i Državnim pedagoškim standardom. Razredni odjel koji je sastavljen samo sa učenicima s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi kvalitetno, poštivajući pravila struke, te uzimajući u obzir potrebe i specifičnosti učenika. U slučaju kombiniranih razrednih odjela s učenicima s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu, u slučaju skupina s učenicima s većim intelektualnim teškoćama ili s višestrukim teškoćama učenika razredni odjel nikako ne bi smio biti veći od 5. I u tom slučaju treba uzeti u obzir vrstu i stupanj teškoće zajedno sa uzrastom učenika. U mlađim skupinama, neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
361 Melita Rabak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Tvrdim da je 28 učenika u razrednom odjelu prevelik broj pa nije moguće ostvariti zadane ishode .U zadnjih nekoliko godina sve je više učenika koji zahtijevaju neki oblik prilagodbe, a pri upisu u srednju školu često učenici i njihovi roditelji ne dostavljaju rješenje o prilagodbi ili individualizaciji pa u razredu ima više učenika no što je propisano. Stoga predlažem da članak glasi: Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. U Pravilniku se ne spominju učenici koji rade po redovitom programu uz individualizirani pristup, a i njima je potrebno prilagoditi zadatke i postupke pa je potrebno navesti i maksimalan broj učenika koji rade po redovitom programu uz individualizirani pristup. Ne slažem se s prijedlogom da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama, niti da broj učenika ovisi o tome ima li učenik pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi nije kreator nastavnoga procesa niti smije izrađivati primjeren kurikulum i sredstva za rad s učenikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
362 Karlo Zupičić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, u čl. 5 st. 2 nije predviđen način na koji će se utvrđivati najveći broj učenika za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta/izbornog nastavnog područja za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
363 Irena Čapeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, u predmetnoj nastavi radim već 25 godina. Kad sam počela raditi u školi, razredi su imali i do 30 učenika. Sada imam razrede s 25, 20 i 15 učenika. Na temelju osobnog iskustva mogu sa sigurnošću zaključiti da je najmanji optimalan broj učenika 15, a najveći 20. Kvaliteta rada u odjeljenju s 28 učenika je neusporediva s kvalitetom rada u odjeljenju s 15 ili 20 učenika, osobito uzimajući u obzir činjenicu da sat traje 45 minuta. Sada, kada provodimo kurikularnu reformu, pruža se jedinstvena prilika da se stvore preduvjeti za kvalitetno obrazovanje, za stvarnu provedbu „Škole za život“ i pripremu naših učenika za izazove 21. stoljeća.U redovitom razrednom odjelu definitivno ne bi trebala biti više od dva učenika s teškoćama, dok broj učenika u svim kombiniranim razrednim odjeljenjima treba smanjiti proporcionalno broju razreda koji se kombiniraju. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
364 Jelena Budrovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Iščitavajući ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini, odnosno konkretno članak 6., o broju učenika u odgojno - obrazovnoj skupini, stječem dojam kako uopće niste upućeni u neposredan rad s djecom s višestrukim teškoćama. Svakom učeniku se potrebno individualno prilagoditi te i na takav način raditi s njime, čak i uz pomoć asistenata u nastavi, to je izazovno i zahtjevno. 'Pretrpavanjem' učionica da bi se zadovoljila forma ili propis, radi se ogromna šteta samim učenicima, a onda i svim stručnim djelatnicima u neposrednom radu. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv za provedbu u praktičnom radu. Nadam da ćete prilikom donošenja konačne odluke uvažiti mišljenja ljudi koji svakodnevno žive i rade s djecom s teškoćama u razvoju, a ne olako donositi štetne propise. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
365 Alda Piccinelli Cetina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene u članku 3. stavak 2: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 ,a najviše 28 učenika." Predlažem: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 14, a najviše 20 učenika. Razredni odjel se može ustrojiti i sa 12 učenika, ali ne više od 22 učenika. Čl. 3. stavak 3:"U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Predlažem : "... odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika; odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika . S poštovanjem, Alda Piccinelli Cetina Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
366 Ana Eterović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, slažem se s kolegicama da je najviši predloženi broj učenika po razredu - 28, svakako jako visok i izuzetno otežava rad s učenicima. U 45 minuta nije se moguće posvetiti kvalitetno svakom učeniku te istovremeno raditi sa nadarenim, prosječnim učenicima kao i s učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva. . Smanjenjem broja učenika zbog individualiziranog/prilagođenog programa za pojedine polaznike, taj rad postaje daleko složeniji. Smatram da najviši broj učenika po razredu treba biti maksimalno 20 kako bi svoj rad mogla prilagoditi svakome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
367 Mustafa Bećirspahić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
368 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, predlažem sljedeće izmjene: U članku 6. stavak 1) : umjesto ... od 3-10 učenika, predlažem: od 3-6 učenika; U članku 6. stavak 2) : umjesto ... od 3-12 učenika, predlažem: od 2-5 učenika; U članku 6. stavak 3) : umjesto ... od 3-12 učenika, predlažem: od 3-8 učenika. S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
369 Dijana Valentin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, od 1. siječnja 2020. poslovi državne uprave povjereni su županijama koje su, kao u slučaju naše škole, ujedno i osnivači škola. Stoga predlažem uređivanje članaka koji propisuju „prethodno mišljenje osnivača“ i „predlaganje upravnom tijelu u županiji nadležnom za poslove obrazovanja“. Članak 5. st. 3. govori o broju učenika u skupini produženog boravka. Predlažem smanjivanje broja učenika u situacijama kombinirane odgojno obrazovne skupine na: 1. kombinirana skupina PB sastavljena od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 24 učenika; 2. kombinirana skupina PB sastavljena od učenika triju ili više razreda ima u pravilu najviše 20 učenika. Obrazloženje: rad s većom skupinom kombinirane odgojno-obrazovne skupine produženog boravka (28 učenika tri razreda) ne može biti kvalitetan. Takvom situacijom nisu zadovoljni roditelji, učenici ni učitelj. Svjesna sam da smanjivanje broja učenika povlači i veće sufinanciranje roditelja i lokalne zajednice. S poštovanjem, uz lijep pozdrav, Dijana Valentin, ravnateljica OŠ „Drago Gervais“ Jurdani Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
370 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, predlažem sljedeće promjene: U čl. 4. stavak 2, umjesto broja 16 broj 14. U čl. 4. stavak 3, umjesto broja 14 predlažem broj 12. U čl. 4. stavak 4, umjesto broja 12 predlažem broj 10. U čl. 4. stavak 5, umjesto broja 10 predlažem broj 8. U čl. 4. stavak 6, umjesto broja 9 predlažem broj 7. U čl. 4. stavak 7, umjesto broja 8 predlažem broj 6. S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
371 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene u članku 3. stavak 2 koji glasi: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 ,a najviše 28 učenika." Moj prijedlog je: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. Razredni odjel se može ustrojiti i sa 14 učenika, ali ne više od 24 učenika. U čl. 3. stavak 3 koji glasi:"U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . predlažem sljedeće izmjene: "... odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
372 Gordana Mrgić Bećirspahić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U SONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
373 Helena Kudra PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, slažem se s većinom kolegica i kolega koji navode da je 28 učenika preveliki za kvalitetan rad. Kako bi učenik, bilo redoviti, daroviti ili učenik s teškoćama, došao u fokus, broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 20. Ukoliko u razredu ima učenika s teškoćama predlažem zaposliti pomoćnike u nastavi. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
374 Martina Mikolčević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Kao i većina smatram da je broj učenika u redovnom razredu prevelik. Radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi te iz iskustva, kako vlastitog tako i iz iskustva svojih kolega svjedočim sve većoj složenosti problema u razredima. Ovim putem se želim osvrnuti upravo na taj dio. U redovan razred dolaze nam djeca sa sve većim teškoćama, u svakom razredu prisutno je nekoliko djece koja se obrazuju po određenom programu, a uz to su prisutni mnogi problemi za koje se ne dodjeljuje program (emocionalni, socijalni, obiteljski, pedagoška zapuštenost). Učenicima je potreban individualni pristup, učitelj mora poznavati njihove jake i slabe strane ali u situaciji kada je u razredu više od 20 učenika to nije moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
375 Antonela Matajić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan redoviti razredni odjel (po osobnom iskustvu) bi trebao imati najviše 20 učenika ukoliko želimo individualizirati nastavu. Ukoliko su u odjelu i učenici s teškoćama ili sa individualiziranim programom broj je potrebno i smanjiti. Nažalost, u praksi vidimo velike razredne odjele sa više od 3 učenika s teškoćama gdje je rad izuzetno otežan, a mogućnost posvećivanja svakom djetetu je jednostavno nemoguća. Primjećujem da učenike koji imaju individualiziran program niste spomenuli, a i za njih je potrebna dodatna priprema te poseban pristup na satu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
376 Anita Milanja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao njegovatelj u posebnoj odgojno- obrazovnoj ustavi te imam potrebu osvrnuti se na ovaj prijedlog Pravilnika. Svakodnevno ulazim u različite odgojno- obrazovne skupine koje pohađaju učenici s različitim vrstama i stupnjem teškoća. Vidim koliko je teško organizirati kvalitetan rad i s postojećim brojem učenika s obzirom da svako dijete zahtjeva individualan pristup u radu. Povećanjem broja učenika značajno bi se smanjila kvaliteta rada ali i ograničila svaka mogućnost za napredak ove djece. Osim nemogućnosti normalnog rada, postoji problem i prostornog ograničenja. Naše učionice su male i već ovim brojem učenika mogućnosti za kretanje djece su ograničene (posebno ako govorimo o skupinama u kojoj su neka djeca u kolicima). Smatram da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv te se nadam da ćete prilikom donošenja konačne odluke uvažiti mišljenja ljudi koji svakodnevno žive i rade s ovakvom djecom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
377 Sara Katić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator-rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, u odgojno-obrazovnoj skupini koju čine troje učenika s poremećajem iz spektra autizma. Obzirom na to, smatram kako je članak 6., stavak 1, 2 i 3 u ovom nacrtu Pravilnika izrazito štetan za učenike i van pameti. Konkretno bih se dotakla stavka 2. Nije određeno po kojim kriterijima će se skupine organizirati, jer zbirni naziv učenici s teškoćama u razvoju obuhvaća sedam skupina vrsta teškoća (Orijentacijska lista vrsta teškoća). Nije postavljena gornja granica pojedinačno za svaku skupinu teškoća, a ova predložena od 12 učenika je previsoka te je podložna manipulaciji kako kome i kada u Uredu odgovara. Svaki učenik s teškoćama u razvoju zahtijeva rad jedan na jedan jer je potrebno voditi ih kroz zadatke i održavati ima pažnju i koncentraciju na onome što se od njih traži. Koliko je kvalitetan proces poučavanja i učenja 12 učenika u učionici od 15m2? 12 učenika u kolicima, 12 učenika koji ne idu samostalno na toalet, 12 učenika koji ne jedu i ne piju samostalno, 12 učenika koji ne vide, ne čuju, s epilepsijom... na 1 učitelja edukatora-rehabilitatora. Kako organizirati učenje za 12 učenika s poremećajem iz spektra autizma ako znamo da imaju teškoće u razumijevanju verbalne i neverbalne komunikacije, i najmanje promjene u rutini im izazivaju frustraciju, često su hiporeaktivni ili hiperreaktivni na razne senzoričke podražaje, teško razvijaju zajedničku igru, teško shvaćaju socijalni kontekst? Kako bi se oni osjećali u takvom okruženju? Upravo zato se i upisuju u odgojno-obrazovne skupine po posebnom programu, gdje je okolina prilagođena njima i njihovom načinu učenja, onom metodom i brzinom koja im najviše odgovara. Kako bismo učili, organizam mora biti spreman na to da upije nove informacije i poveže ih s već poznatima. Za to mu trebaju optimalni uvjeti. U odgojno-obrazovnim skupinama s po 12 učenika, skučenih u premalim učionicama, jedino na što je organizam pripravan je bijeg. Lijep pozdrav, Sara Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
378 Zdravko Katalinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, S obzirom da radim već 30 godine u RN optimalan broj učenika u razrednom odjelu po mom mišljenju trebao bi biti 15 do 20 . Trenutno imam 21 učenika i 1 učenika iz PO s parcijalnom integracijom koji dolazi u moj odjel na odgojne predmete. Rad s manjim brojem djece pruža mi veće mogućnosti i da se svakom djetetu uspijem posvetiti barem na određeno vrijeme tijekom jednog nastavnog sata. Jako je teško pronaći ravnotežu i jednostavno jedriti imeđu velikog broja učenika. Dogodi se da tijekom sata ne stignem niti pregledati radove svih učenika. Ja sam svjestan da je broj učenika u odjelima znatno smanjen i nekada je bio 30 i više. No, kvaliteta i način rada danas i prije gotovo je neusporedivo. Tehnologija, pristup djeci, odnos i komunikacija s roditeljima....u odjeljennu od 20 i više učenika vrlo je ograničena. Učitelj je čarobnjak u skladu sa svim obavezama. Moje je mišljenje da ovaj prijedlog od 20 i 26 učenika nije dobar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
379 Gabrijela Šitum PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. U svakom razrednom odjeljenju svi mi imamo, uz učenike s rješenjima, i učenike koji nemaju rješenja, a trebali bi ih imati, zapuštenu djecu, djecu s problemima u ponašanju, emocionalno nezrelu djecu...Ja psihologiju i pedagogiju nisam studirala nego matematiku, iz ova dva područja imam po jedan ispit u indeksu. Sada imam razred s 26 učenika te učenika s poteškoćama koji i ne bi trebao biti u redovnom razrednom odjeljenju, a uz njega još dvoje učenika koji bi trebali imati neko rješenje i ja trebam provoditi "Školu za život". U ostatku razreda imam 4 učenika s kojima redovito provodim "sate" kao razrednik zbog neprimjerenih oblika ponašanja. Lijepo molim da one koji propisuju da je u 21.stoljeću standard 28 učenika, pa da su oni i "naj" učenici, da se malo spuste na Zemlju, odnosno u razrede, te da onda pišu pravilnike. Moj razred pati jer ja trošim energiju na "probleme" umjesto na kvalitetu. Kako se mogu posvetiti svima i kvalitetno odraditi nastavu? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
380 Snježana Šnajder PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao majka autističnog dječaka i djelatnica odgojno- obrazovne ustanova za djecu s teškoćama u razvoju ne vidim smisla u novom prijedlogu pravilnika o broju učenika u odgojno- obrazovnoj skupini koja bi trebala brojati do 12 učenika, to je jednostavno neizvedivo na terenu.! Molim Vas omogućite našoj djeci obrazovanje dostojno čovjeka, izađite na teren i probajte 12 autističnih dječaka i djevojčica samo čuvati dnevno 30 minuta na dežurstvu, a kamoli obrazovati u jednoj skupini.Kao majka dječaka s autizmom želim biti korisna zajednici i svojoj obitelji, želim raditi u školi u kojoj će najprije biti zadovoljna djeca, onda naši vrijedni rehabilitatori i na kraju mi roditelji djece s autizmom. U dobroj vjeri da ćete ipak promisliti o donošenju ovakvog pravilnika srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
381 Slađena Lovrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, sama činjenica da je ovoliki broj sličnih primjedbi na nacrt Pravilnika govori dovoljno da nešto treba mijenjati. Radim kao učitelj defektolog više od 30 godina u posebnom razrednom odjelu ,u djelomičnoj integraciji.Trenutno u kombiniranom PRO od 3 razreda ( 2.,4.i 7. )koji broji 9 učenika s teškoćama. Zamislite realiziranje programskog sadržaja planiranog za svakog učenika iz 3 do 4 nastavna predmeta za svaki razred, u isto vrijeme na istom mjestu,uvažavajući specifične teškoće,individualne sposobnosti te potrebe svakog učenika ponaosob,gdje svaki od njih zahtjeva individualni pristup i vrednovanje,pripremu materijala i strategije poučavanja.Povećanjem broja učenika, učitelj bi morao biti čarobnjak (iznenadim se kako često i jesmo) ili bi možda bilo bolje klonirati ga ... Srdačan pozdrav! Slađena Lovrić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
382 Anela Crnogorac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predloženi broj učenika u odjeljenju je prevelik. Za kvalitetan rad u učionici treba imati manje skupine, pogotovo ako su u istom razredu i učenici s teškoćama. Optimalno bi bilo 15 učenika. Vrlo je teško potpuno se posvetiti učenicima s teškoćama ako ih je troje. Treba omogućiti mani broj. Učenike s individualiziranim pristupom niste ni spomenuli, a za njih isto treba planirati( i provesti) individualizirani pristup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
383 Andrijana Žderić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postovani, S obzirom na sve veći broj djece s teškoćama savjetujemo Vam da umjesto povećanja broja djece u razrednim odjeljenjima ( do 12 što će uvelike onemogućiti kvalitetno izvođenje programa ) , što prije krenete s planskom gradnjom novih kapaciteta . Problem je i što ponovno ne idete u individualnom smjeru poštujući pri tome potrebe učenika temeljem njihovih teškoća. Ne znamo tko je ovo osmislio, ali definitivno nije upoznat sa situacijom na terenu pa predlažemo da se broj djece smanji na optimalan kako bi se nastava mogla odvijati u korist djece, ali i ucitelja te PUNovaca. Inače vam predviđamo raspad sustava obrazovanja djece s TUR, ako djecu " samo utrpate" u ucionice da bi zadovoljili formu da su ukljuceni u sustav obrazovanja RT GI PDSI Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
384 Nataša Tomljanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, referiram se na članak 6. Postoji kntinuirani trend povećanja broja učenika s teškoćama po razrednim odjeljenjima. Većina djece ima višestruke teškoće (osnovno intelektualne teškoće, a potom smetnje u ponašanju, ADHD, autizam, vid, sluh...) i vrlo često nastavni sat nalikuje stalnoj borbi za dobivanjem pažnje, smirivanjem emocionalnih i inih istupa... Povećanjem broja učenika radimo na kvantitetu (ušteda u svakom pogledu), a kvaliteta se nepovratno gubi. Osim toga, bez podrške učitelju, narušavamo i zdravstveno stanje učitelja. Nadalje, povećan fond sati opisanim učiteljima na 24 sata tjedno neposrednog rada je prevelik zahtjev stavljen pred učitelje edukacijske rehabilitatore kao i ostale učitelje koji rade s djecom s TUR-u. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
385 Danijela Srsen Jelavic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator rehabilitator u OŠ za učenike s teškoćama u razvoju te smatram da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv u praksi. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. Stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. 5. Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz.1. Posljedica članka 6. stavaka 1. i 2. prijedloga Pravilnika bit će da će sve više roditelja tražiti da njihova djeca budu u potpunoj integraciji u redovitom razrednom odjelu bez obzira je li to primjereni program školovanja za njih jer im posebni razredni odjeli za djelomičnu integraciju u redovnoj školi sa 10 učenika i posebne odgojno-obrazovne skupine sa 12 učenika neće nuditi nikakvo obrazovanje za njihovu djecu već čuvanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
386 Kristina Kale Pauk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Škola treba suglasnost za izvođenje određenog programa za učenike s teškoćama u razvoju te bez iste ne može započeti s izvođenjem programa za učenike s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama.
387 Bojan Pavelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Predlažem izmjene članka na način da se u stavku 2, 3 i 4 broj učenika smanji za dva. (Obrazloženje - rad u kombiniranim odjelima je zahtjevan za učitelja i učenike. Ako je manje učenika različitih razreda učitelj će moći više vremena posvetiti pojedinom učeniku.) stavak 11. - predlažem da se stavak u potpunosti briše Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
388 Bojan Pavelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Predlažem izmjene čl.3. - stavak 2. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16 do najviše 22 učenika. (Obrazloženje - kao učitelj fizike, a jednako vrijedi i za tehničku kulturu i kemiju, smatram da kvaliteta praktične nastave koja je temelj učenja ovih nastavnih predmeta nije usporediva ako razred broji 18 ili 24 učenika. Učenici trebaju što više praktičnih radova napraviti samostalno, što je u većim odjelima vrlo teško i zahtjevno organizirati i učiniti, ili blaže rečeno znanje učenika je manje kvalitetno, jer imaju manje vremena za istraživanje - zbog većeg broja učenika u skupini, a pribor za rad koristi više učenika, te se na taj način "usporava" rad cijelog odjela.) - stavak 3. ...uključiti najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju, tako da taj odjel tada ne smije imati više od 16 učenika, a ako je uključen jedan učenik s teškoćama tada odjel ne smije imati više od 18 učenika. (Obrazloženje - rad sa učenicima koji imaju poteškoće u razvoju je složen i zahtjevan, te je takvim učenicima potrebno posvetiti dodatnu pažnju i pomoć na svakom nastavnom satu.) - stavak 5. - predlažem da se "ili veći broj učenika" briše Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
389 Petra Ognjenović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako su kolege i navele u većem broju komentara da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviše 24 učenika i to bez učenika s poteškoćama. U praksi svjedočimo da to nije tako. U gotovo svim razrednim odjeljenjima osim toga imamo učenike koji rade prema individualiziranom programu ( u nekima i prilagođenom programu u srednjoj školi) i da bi se nastava mogla provoditi kvalitetno potrebno je smanjiti broj učenika u razrednom odjeljenju svakako. Kod nastavnika koji predaju u npr. 10 i više razrednih odjeljenja naprosto je nemoguće posvetiti se učenicima s navedenim individualiziranim i prilagođenim programima te uopće kontaktirati razrednike, roditelje i stručno pedagošku službu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
390 Renata Grahovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, S obzirom da radim već 23 godine u RN mišljenja sam da bi optimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao biti od 16 do 20 . Trenutno imam 15 učenika i 2 učenika iz PO s parcijalnom integracijom. Rad s manjim brojem učenika pruža mi mogućnost primjene novih strategija učenja i poučavanja u skladu provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ Svakodnevno sam čarobnjak koji drži ravnotežu između učenika poštujući njihove mogućnosti i sposobnosti i pri tome radim još bezbroj drugih aktivnosti koje od nas zahtjeva reforma jer želim osposobiti svoje učenike za budućnost i tržište rada razvijajući njihove socijalne i komunikacijske vještine. Uključivanje učenika iz PO dodatni je izazov koji donosi još više zahtjeva i umijeća u već zgusnuti radni dan. Bojim se da oni koji nisu bili u razredu i nisu upoznati s brojnim jezičnim,emocionalnim ili tjelesnim teškoćama s kojima nam svake godine dolazi sve više učenika nisu svjesni da je nemoguće kvalitetno i savjesno odraditi svoj posao u razredu s više od 20 učenika. Želimo formativno vrednovanje, više istraživačke i projektne nastave,učenike koji su željni i voljni puno toga naučiti i pri tome uvažiti sve njihove individualne razlike i interese, a onda s druge strane želimo razrede s 26 učenika. Molim vas objasnite mi kako da to postignemo u razredima s više od 20 učenika ,a da rezultati naših učenika budu bolji? Kako da se posvetimo svakom učeniku i omogućimo mu da iskaže svoje mišljenje i potrebe kada učiteljica izgara od posla i pripremanja IKT materijala, nastavnih listića ,ppt i raznih drugih igara kako bi ih motivirala i poučila svakog ponaosob najbolje što može? Voljela bih da mi napišete recept za to. Trenutno mi je ugodno raditi u razredu s 15 učenika i dvojicom učenika iz PO. Lijepo je kada učenici odlaze iz razreda govoreći da im je to bio najbolji dan u životu i da su sretni i zadovoljni naučenim i to na kraju pokažu rezultatima na usmenom i pismenom provjeravanju ili na natjecanjima. Uz manji broj učenika učitelji mogu bolje i kvalitetnije odraditi svoj posao,a učenici su: zadovoljniji, sigurniji, slobodniji i otvoreniji za nove strategije poučavanja i učenja. Iz navedenih razloga mišljenja sam da ovaj prijedlog od najmanje 20 i najviše 26 učenika u jednom razrednom odjelu nije dobar za budućnost i dobrobit učenika i uspjeh " Škole za život" Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
391 Irena Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U kurikulumu nastavnog predmeta engleski jezik navodi se sljedeće: ''S obzirom na to da je prirodan način usvajanja jezika njegova upotreba i stalna komunikacija, jedan je od objektivnih preduvjeta za ostvarivanje komunikacijskoga pristupa i učinkovito učenje i poučavanje engleskoga jezika rad s manjim brojem učenika u skupini. Preporučuje se grupiranje učenika u obrazovne skupine, ne veće od 15 učenika, unutar jednoga razreda na temelju rezultata dijagnostičkoga mjerenja koje se provodi svake godine uz neophodno omogućivanje horizontalne prohodnosti. Takvo se grupiranje preporučuje od šestog razreda nadalje, vodeći računa o tome da se mješovitim razrednim odjeljenjima u srednjim strukovnim školama omogući podjela prema zanimanjima kako bi se osiguralo adekvatno ovladavanje jezikom struke te da se učenicima kojima je engleski drugi strani jezik prepusti odluka žele li učiti jezik kao početnici ili nastavljači. Grupiranje učenika regulira se kurikulumom škole.'' Smatram da bi se preporuka koja stoji u kurikulumu trebala uvrstiti u ovaj Pravilnik, te bi se podjela u obrazovne skupine počela vršiti od 6. razreda osnovne škole, kako predlaže kurikulum. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
392 Ivanka čirjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao vjeroučitelj u školi za djecu s teškoćama u razvoju već deset godina. U svom radu susrećem se sa većim dijelom učenika škole, prolazim kroz sve skupine i trebam se znati ophodit sa svim učenicima. To su učenici s višestrukim teškoćama u razvoju koje često prate i poremećaji ponašanja. Ponekad se rad svodi na puko preživljavanje i sa sadašnjom kvotom do 7 učenika. U slučaju odobravanja skupina do 12 učenika život i rad u skupini bi se sveo samo na održavanje osnovnog mira u razredu i nade da se neće nikome ništa dogoditi ukoliko bi netko imao ispade u ponašanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
393 Irena Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članak 3. (3) treba uključiti i učenike koji nastavu prate po redovnom programu uz individualizirani pristup jer su većinom to učenici s poremećajem pažnje, komunikacije i slično, kojima je potrebna dodatna pomoć u radu, isto kao što je potrebna i učenicima sa smanjenim intelektualnim sposobnostima. Isto tako smatram da broj učenika u odjelima u kojima su učenici s teškoćama treba biti manji, kako sam dolje navela. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, redovitom programu uz individualizirane postupke ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika -odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
394 Žana Klisović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
395 Martina Jureša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, U ovom komentaru želim se osvrnuti na čl. 6, stavak 1 i 2 novog prijedloga Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama. Prije svega, za razliku od dosad važećeg Pravilnika, ovim prijedlogom ne specificira se broj učenika u skupini s obzirom na vrstu teškoće. Učenici s teškoćama u razvoju su toliko široka skupina koja obuhvaća različite vrste teškoća, a opće je poznato da se s obzirom na vrstu teškoća učenici uvelike razlikuju s obzirom na odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti te s obzirom na to i vrstu metoda i pristupa koji se u radu s njima koriste. Iz tog razloga, apsolutno je nužno specificirati optimalan broj učenika u skupini s obzirom na vrstu teškoća. Nadalje, povećanje broja učenika u skupini što se ovim prijedlogom Pravilnika želi omogućiti, u suprotnosti je sa svim saznanjima edukacijsko-rehabilitacijske struke i svim modernim kretanjima i novim spoznajama u svijetu na ovom području. Dok svi teže tome da se smanji broj učenika s teškoćama u razvoju u odnosu na učitelja, ovaj pravilnik propisuje upravo suprotno. Rad s učenicima s teškoćama, posebno s učenicima s većim i višestrukim teškoćama te učenicima s poremećajem iz spektra autizma, zahtjeva individualan pristup i najčešće rad jedan na jedan. Grupni rad ili rad u kojem učitelj učeniku zadaje zadatak koji učenik samostalno izvađa dok se on posvećuje nekom drugom, u ovakvim skupinama jednostavno NE POSTOJI. Ovi učenici za obavljanje najosnovnijih aktivnosti zahtijevaju verbalno, a najčešće i fizičko vođenje, što znači da zahtijevaju potpunu posvećenost učitelja. Osim toga, svaki učenik radi prema posebno izrađenom IOOP-u specifično za njega, što znači da se najčešće s učenicima radi na ostvarivanju potpuno različitih ciljeva. Rad u skupinama s većim brojem djece iz tog razloga bio bi jednostavno nemoguć i apsolutno nekvalitetan i sveo bi se na čuvanje djece. Škola nije ustanova u koju djeca dolaze na čuvanje, već da steku znanja i vještine koje su njima potrebne za što samostalniji život i uspješnije funkcioniranje. Njihovo je pravo primiti kvalitetno obrazovanje prilagođeno njihovim potrebama, što bi im se na ovaj način u potpunosti onemogućilo. Ako je svrha ovog novog pravilnika ušteda na plaćama zbog smanjenja broja edukacijskih rehabilitatora, što bi bila izravna posljedica povećanja broja djece u skupini, također je neutemeljena. Naime, povećanje broja djece bi zahtijevalo zapošljavanje još minimalno dva asistenta u nastavi u svakoj skupini. To zapravo znači da bi se stručan kadar koji je školovan i osposobljen za rad upravo sa skupinom djece s teškoćama u razvoju zamijenio nestručnim kadrom. To je zakidanje prvenstveno djece za kvalitetan, znanstveno utemeljen i stručan rad koji bi osigurao njihov maksimalni razvoj potencijala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
396 sanja sedić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Nemoguće je ne reagirati na članak 6. pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini ,jer je sam njegov prijedlog čisti apsurd za one koje zapravo rade i sudjeluju u takvim odgojno_obrazovnim skupinama. Tko god je stavio OVAKAV ZAKON U PROCEDURU nije nikada niti vidio dijete s višestrukim poremećajima u razvoju niti zna kako njihovo školovanje izgleda i koliko je brige i pažnje potrebno da se s njima uradi jedan zadatak na dnevnoj bazi. Mama sam djeteta sa posebnim potrebama i učiteljica sam razredne nastave i odgovorno tvrdim da ugrožavate djecu svojim neznanjem i ne informiranošću , a samim tim i Učitelje stavljate u ionako težak položaj. Djeca su najranjivija skupina našeg društva i vaša je prva dužnost da ih zaštite i da im pružite šansu za obrazovanje. Skupina mog sina je već preopterećena vašim konstantnim ukidanjima odjela ,možete li vi zamisliti skupinu od petero djece,nijedno dijete nije sposobno samostalno se kretati,otići do zahoda,odraditi ikakav zadatak,za sve mu je potrebna nečija pomoć . Na takvu skupinu vi odredite jednog učitelja,što bi on po vama trebao raditi? Ne znate,jer vas dragi moji nije briga. Sramota da ovakve stvari još uvijek dolaze na rasprave i da vi kao najviše institucije zadužene za obrazovanje i odgoj ne znate koji je optimalan broj djece u odgojno obrazovnim- skupinama. Ako niste znali,optimalan broj djece je troje,a i to je za pojedine grupe djece previše. Vaši prijedlozi do 12 učenika su neozbiljni i izazivaju kod svih nas u sustavu ljutnju,frustraciju i pokazuju vašu očitu nebrigu i neinformiranost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
397 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao učitelj koji radi u školi u kojoj postoje odgojno-obrazovne skupine smatram da je ovaj pravilnik nemoguće provesti.Prvenstveno toj djeci treba osigurati adekvatne uvjete za boravak i rad, stručnjake koji će raditi , a tek onda govoriti o broju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
398 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram broj učenika (max. 28) u redovitom razrednom odjelu neprihvatljivim i za izvođenje kvalitetne nastave nemogućim.Nadam se da ćete poslušati prijedloge i prigovore sviju nas i ovo promijeniti.Jer svaki komentar je suvišan pogotovo za one koji rade u razredima,koliko je to teško i nemoguće.Optimalan broj bi trebao biti 20 ako nema učenika s poteškoćama. -Dalje o težini rada s učenicima koji imaju poteškoće da i ne govorim.Ovdje govorite o brojci 3 i 20 učenika.Kvalitetan rad s 3 učenika pa čak i kad je manji broj djece je iznimno težak. Ako su 3 učenika s teškoćama broj učenika u razrednom odjelu ne smije prelaziti 12.Morate razumjeti da ima učenika u razrednim odjelima koji teže prate gradivo,nemaju rješenja pa se i takvoj djeci učitelj treba posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
399 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Radim u školi 24 godine i dala bih samo uvodni komentar da prije pisanja bilo kakvog pravilnika vezanog uz školu (izričito ovog o broju učenika u razrednim odjelima) treba obići škole,upoznati se sa situacijom, a tek onda napisati i predložiti ovakvo što. Primljeno na znanje Nema prijedloga.
400 Tanja Biloglav PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao profesionalac u posebnoj ustanovi, osvrnula bih se na broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama po posebnom programu. Povećanje broja učenika na 10, odnosno 12 učenika, na terenu predstavlja neodrživo stanje. Doista ne znam kako netko misli da se u kombiniranom razredu, gdje npr. imamo 3 različita razreda i 10 učenika može nešto napraviti. Ne znam je li netko svjestan da danas nemamo jednu dijagnozu, da su gotovo sva djeca sa višestrukim oštećenjima i da je rad sa njima u razrednom odjelu ravan žongliranju. Individualno nešto objasniti je ravno podvigu, napisati s nekim dok ostalih 9 radi ne znam što....Dajte molim vas izađite na teren i dođite u kombinirani razred gdje imate djesu od 8,9 i 10 godina Pa prvu godinu djecu moramo samo učiti sjediti, a neki ne nauče to do kraja školovanja. Smanjujmo broj učenika, a ne još povećavati. Kada se govori o uključivanju djece u redovne razrede nigdje se ne navodi stupanj oštećenje. To u praksi može značiti da u jednom razredu imamo 3 učenika s autizmom sa pomoćnikom u nastavi plus 28 učenika po redovnom programu???? Ubojstvo i djece i učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
401 Jelena Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani Članak 6, stavak 2 prijedloga Pravilnika u potpunosti ugrožava jedno od zajamčenih ljudskih prava djece, a to je pravo na (adekvatno) obrazovanje! Ukoliko donesete pravilnik prema kojem će u jednu skupinu biti uključeno 12 učenika s teškoćama u razvoju (TUR), isti ti učenici neće moći dobiti niti najosnovniji odgoj, a kamo li obrazovanje. Dotični koji su pisali ovaj prijedlog zaboravljaju da su ovo djeca koja moraju postupno učiti najosnovnije radnje poput pranja zubi, kontrole sfinktera, oblačenja, jedenja, itd.. što s njima rade i stručno osposobljene osobe ( ili mislite svakog roditelja djeteta s TUR slati na fakultet kako bi mogao sam svemu naučiti svoje dijete). Naš cilj je osamostaliti djecu s TUR kako bi što manje bila ovisna o okolini. Da bi odgoj i obrazovanje ovih članova naše zajednice bili mogući potrebno je imati dobre preduvjete kao što su stručan tim, adekvatan prostor, individualizirani pristup svakom djetetu itd.. što se ovim pravilnikom gubi. Osobe s TUR su najčešće osobe s višestrukim teškoćama, koje obuhvaćaju osim intelektualnih, fizičke kao i ponašajne aspekte. U prijevodu, radi se o vrlo osjetljivoj populaciji te je već sada jako teško napraviti kombinaciju učenika s obzirom na njihove poteškoće. Npr. Jedno dijete može biti izrazito povučeno, s minimalnim razvojem govora, s mnoštvom poremećaja senzorne integracije (npr ne podnosi glasne zvukove, ne podnosi da ga se dodiruje, ne podnosi različite teksture…), dok drugo dijete može biti vrlo agresivno (prema samom sebi i/ili drugima) s mnoštvom neprilagođenih vrsta ponašanja (viče/vrišti, liže druge oko sebe, pljuje i/ili grize ili čak ima psihotične ispade…) Tu se može naći i dijete koje sa svojih 17 godina još uvijek nema usvojenu kontrolu sfinktera (dakle, nosi pelene)itd… Sada vi koji donosite ovakve pravilnike zamislite kako bi bilo spojiti 12 djece s ovakvim i sličnim problematikama u jednu učionicu (koja je jako mala) i sa samo jednim rehabilitatorom!!! Usput, obvezno razmislite i o količini novca koji će država morati dati da bi se prilagodile učionice za nastavu s tolikim brojem učenika, ili možda mislite da se taj 1 rehabilitator može nalaziti u više manjih prostorija istovremeno. Razmislite o NEkvaliteti odgoja i obrazovanja djece s TUR koju ćete prouzročiti ovakvim Pravilnikom. Podsjećam Vas da smo izglasali ulazak u EU kako bi Republika Hrvatska išla s promjenama na bolje! Dragi moji, Vi nas ovim pravilnikom vraćate u kameno doba! Ugledajte se na rad s djecom s TUR po drugim zemljama, npr Norveška, Danska i sl. Dajte si malo truda i istražite kako rad s djecom s TUR izgleda u drugim zemljama i više razmišljajte o razini kvalitete odgoja i obrazovanja, a manje kako ćete uštedjeti novac na najpotrebitijim članovima naše zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
402 Sandra Brkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Upravo sam pročitala Čl.6 pravilnika o broju učenika u odgojno-obrazovnoj skupini i ne da sam ljuta nego bijesna. Zašto?Jer sam roditelj djevojčice koja ima višestruke poremećaje i ide u školu za djecu s posebnim potrebama i već sad DJECA i NJIHOVI UČITELjI  nemaju dovoljno prostora u učionicama, neke učionice se nalaze na katu što znači da učiteljica mora strogo paziti da se koje dijete nebi ozlijedilo što je i meni kao roditelju s jednim djetetom s posebnim potrebama ponekad teško a ne učiteljima s toliko učenika, što znači da našu djecu s ovakvim suludim pravilnikom dovodite u opasnost.  I kao i Vi koji donosite ove strašne pravilnike i očito nemate dijete s posebnim potrebama, niti ste bili na terenu nego pravilnike donosite u iz svojih fotelja JA svoje djete šaljem u školu da bi oni koji su svoje fakultete završili da bi djecu koliko, toliko osposobili za samostalan život a na bi im bile tete čuvarice ali  s tolikim brojem učenika to je nemoguća misija.  Moje djete ima pravo na školovanje kao i sva druga djeca ili i po tome također trebaju biti posebna. JOŠ JEDNOM DOBRO RAZMISLITE ŠTO ČINITE! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
403 Leda Rokov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u članku 6. navodite da odgojno-obrazovna skupina može imati 3 do 12 učenika. Tu niste razgraničili teškoće koje imaju pojedini učenici. Pitam se da li je ijedan stručnjak koji radi s učenicima s teškoćama sudjelovao u izradi nacrta ovoga pravilnika? Ako sam dobro shvatila, ovaj članak govori da u skupini može biti do 12 učenika s poremećajima iz spektra autizma ili 12 učenika s višestrukim teškoćama ( nepokretni učenici u kolicima) na jednog učitelja? Po starom pravilniku sada u skupini može biti do 3 učenika s poremećajima iz spektra autizma i do 5 učenika s višestrukim teškoćama. Svatko tko se imalo razumije u rad s učenicima s većim teškoćama u razvoju zna da je do 12 učenika u skupini neodrživo, i da učitelji neće moći garantirati ni sigurnost učenicima, a kamoli održavanje nastave. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
404 Aleksandar Karanfiloski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, kako bi mogli pratiti standarde koje imaju razvijenije zemlje, mislim da trebamo smanjivati broj učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Istog sam mišljenja što se tiće redovitim i kombiniranim razrednim odjelima. Povećavanje broja učenika smanjuje kvalitet rada i definitivno će srozati odgojno obrazovi sustav za djecu i mlade s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
405 Vedran Suša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao edukacijski rehabilitator u OŠ za djecu s teškoćama u razvoju i ovim putem želim se osvrnuti na članak 6. nacrta pravilnika, a kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da je pravilnik nedorečen i govoriti isključivo o broju učenika u razrednim odjelima i odgojno – obrazovnom skupinama, a u isto vrijeme ne voditi računa o vrstama teškoća učenika je neozbiljno i neprihvatljivo. Nadalje, novim pravilnikom predviđeno je maksimalno do 12 učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Dakle, radi se o učenicima koji trebaju veći stupanj podrške i mišljenja sam da će povećanje broja učenika u skupini biti kontraproduktivno, narušit će kvalitetu odgoja i obrazovanja i to ne samo s aspekta stjecanja temeljnih obrazovnih kompetencija nego i s aspekta osiguranja elementarnih potreba za svakog učenika u skupini. Konkretno, radim u odgojno-obrazovnoj skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma. S obzirom da se radi o učenicima različitih sposobnosti, svakom učeniku je potreban individualni pristup uz primjerene metode rada kako bi se postigli odgojno – obrazovni ciljevi / ishodi u skladu s mogućnostima svakog pojedinog učenika. Povećanje broja učenika negativno će se odrazit na sam proces i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada u skupini i stoga smatram da broj učenika u skupinama ne bi trebalo mijenjati. Lijep pozdrav, Vedran Suša Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
406 Anica Musulin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao učitelj u odgojno-obrazovnoj skupini učenika sa poteškoćama mogu reći da je ovaj pravilnik u praksi nemoguće provesti. Trenutno imam tri učenika u svojoj skupini. Mojim učenicima je potreban prostor za kretanje, potreban im je osobni prostor za odmor i igru, i prostor gdje će se odvijati određeni odgojno-obrazovni rad. Svakom učeniku je potrebno prilagoditi pristup, metodu poučavanja, sadržaj i zadaće koje moraju provesti. Ako se navedi članak usvoji, odgojno-obrazovni rad se neće moć provoditi i nastava će se svesti isključivo na čuvanje. Dakle, ovaj pravilnik će našteti našim učenicima, onemogućit će im napredak i dovesti do toga da se ne osjećaju sretno i sigurno u školi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
407 Mirjana Popić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U SONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
408 Ena Špoljarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ovim putem ću se osvrnuti na članak 6. predloženog Pravilnika i iskazati svoje nezadovoljstvo kao i svi ostali. Radim u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, u odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Trenutno u skupini imam tri učenika, svaki učenik je specifičan na svoj način i stoga svaki od njih zahtijeva poseban pristup u radu. Da bi rad s učenicima bio uspješan i kvalitetan za to su potrebni i normalni uvjeti. Često bude dana kad je gotovo nemoguće raditi i s troje učenika, a ne mogu zamisliti što bi to bilo kada bi u razredu u isto vrijeme boravilo 12 autista. Zbilja se nadam da će netko ove silne komentare pročitati, uvažiti i odbiti ovaj nacrt Pravilnika koji nema veze s praksom u svakodnevnoj nastavi! Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
409 Ante Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao roditelj djeteta s poteškoćama, kao član školskog odbora u jednoj školi za djecu s poteškoćama, kao netko tko se stalno susreće s djecom s raznim poteškoćama... mogu samo reći da je ovaj prijedlog golemi korak UNATRAG. I ono malo mogućnosti za odgoj i obrazovanje takve djece ovim se definitivno DOKIDAJU. Škole će u najbolje slučaju postati nekakva čuvališta, valjda da svi budu zadovoljni i mirne savjesti... dok se onemogućava bilo kakav ozbiljan rad na odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama.. Neka Predlagatelj ode u neku takvu školu, neka skupi za probu u jedan razred 12 autista i izvoli s njima raditi nekoliko dana, pa neka pokaže svima kako se to radi i kakve je fantastične rezultate postigao! - Sramota! Imate li relevantnih znanstvenih studija koje bi podržavale takve čudesne ideje, ili pogledajte npr. kako je regulirano u Sloveniji ili drugim naprednim zemljama! - zbilja jadno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
410 Ivana Dokoza PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,inače sam učitelj razredne nastave, ali već 9 godina radim kao edukator - rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Nadam se da su osobe koje sastavljaju Pravilnik odradile koju godinu u razredu i skupini sa djecom sa poteškoćama i da su uvidjeli kako je svako dijete drugačije i da je ponekad teško i sa tri djeteta kvalitetno odraditi te održavati sigurnu i opuštajuću atmosferu, a kamoli sa 12. Smatram da je nemoguće raditi u skupini sa 12 djece, te da time neće dobiti kvalitetno obrazovanje nego će sve ići na njihovu štetu. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
411 Martina Dumančić Vranješ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, obzirom na reformu Škole za život i načina poučavanja koji su stavljeni pred učitelje, optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti 16 a maksimalan 20. Potrebe učenika za individualan pristup nastavnika koje su predviđene reformom nemoguće je zadovoljiti u razrednim odjelima s više od 20 učenika. Pri većem broju učenika krše se prava učenika s posebnim potrebama koji teško ostvaruju svoje mogućnosti i potencijale u velikim grupama. Učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizaciju u nastavi se trebaju smatrati kategorijom učenika s teškoćama u razvoju jer i ti učenici imaju svoje posebne potrebe koje iziskuju pripremu učitelja i dodatni materijala za nastavu (npr. učenici s disleksijom, ADHD -om...). Pomoćnik u nastavi ne bi trebao utjecati na broj učenika, obzirom da učitelj izrađuje materijale za učenika, a ne pomoćnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
412 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako pomoćnik u nastavi ne treba biti razlog da se ne smanji broj učenika u odjelu. Pomoćnik pomaže određenom učeniku , a u razredu često ima još učenika s određenim teškoćama. Pomoćnike dobivaju učenici s najvećim teškoćama koji ne bi mogli funkcionirati bez njih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
413 Radmila Amanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na to da nisam pravnik, ne znam treba li reagirati na ovako (od do) formulirane odredbe o broju učenika s TUR u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Naime, do sada je bio propisan broj učenika u skupini ovisno o njihovim teškoćama (vidi druge komentare). Smatram da broj učenika s poremećajem iz spektra autizma u skupini ne bi smio biti veći od 4, ako želimo zadržati barem osnovnu sigurnost učenika (i učitelja), te kvalitetu provođenja vrlo zahtjevnih - i za učenike i za učitelje - programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
414 Jasna Čižmek Tarbuk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Komentar na Članak 4. Poštovani , u našoj školi je određen i najmanji broj učenika koji mogu činiti jedan razred, no ponekad je radi s jednim učenikom po posebnom programu može biti iznimno zahtjevan i za pedagoga te za druge učenike u razredu stoga mislim da bi broj učenika trebao biti određen od slučaja do slučaja te da bi u članku trebalo dozvoliti i manje broj učenika po razrednom odjeljenju. Stoga mislim da bi se u članku 4 stavci trebalo dodati da se (11) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti i veći ILI MANJI broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom, kao što je to navedeno i u članku 2. za redovite razrede. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
415 Snježana Omazić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, uzimajući u obzir kurikularnu reformu koja u centar svega stavlja učenika, ovim Pravilnikom se to onemogućava jer u razrednom odjelu od 28 učenika obavljanje nastave je specifično, a za učenika s posebnim potrebama se svodi na printanje dodatnih materijala koje bi trebao kod kuće s roditeljima odraditi jer vi fizički ne stignete u 45 minuta. Predlažem za optimalan broj učenika od 18 do 22, a stavak (3) Članka 3. mijenjati sukladno tome na najviše 18, 17, 15. Nadalje, što je s darovitim učenicima? Oni su isto učenici s posebnim potrebama, ali i to je na razini osobnog angažmana učitelja i učenika. Reforma mora ići i u smjeru smanjivanja broja učenika kako bi se one stvari koje su dobre i dolaze s novim načinom rada i vrednovanja mogle temeljito odraditi, a ne samo na razini zadovoljavanja forme, kao obično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
416 Andrea Grkovski-Zimet PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, redoviti razredni odjel trebao bi imati od 14 do 20 učenika. Trenutno imam u jednom razrednom odjelu 28 učenika. Jedva stanu u učionicu. Problem je prostor, ne možete se kvalitetno posvetiti svakom učeniku. I nije jednako kad morate pregledati 28 zadaća i radova, treba više vremena, a satnica nam je svima ista. O broju učenika s teškoćama i njihovu uključivanju u redoviti razredni odjel je teško odlučivati. Npr. u 1. razred upišu se učenici i nijedno dijete nema poteškoća. S vremenom se ustanovi da jedno ili dvoje djece ima poteškoće. Npr. u razrednom odjelu s 26 učenika imam 3 učenika s poteškoćama koji su IOOP dobili tijekom obrazovanja (ne na upisu u školu). Po Pravilniku taj bi razredni odjel trebalo smanjiti na 20 učenika. I nisu sve poteškoće jednake. Neka djeca trebaju pomoćnika u nastavi, a nekima je dovoljna pomoć učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
417 Marijana Marić Vodopić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, vezujem se na članak 6 Pravilnika o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama u osnovnoj školi : (1) ne znam kako je uopće moguće u redovitom i kombinaranom razrednom odjelu staviti/složiti toliki broj učenika na jednog učitelja ( 8-10 učenika sa poteškoćama ). Svaki učenik je individualan i za njega treba postojati individualan pristup. (2) Konkretan i veliki problem nastaje u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama što se tiče učenika sa poremećajima iz autističnog spektra. Razlog tome jeste koliko je učenik može pratiti način i sadržaj rada. Samim time dovodi se pitanje i rad TEACH pristupa, ABA pristupa, PECS metoda. Zašto? Razlog: svaki učenik je individualan i takav pristup treba biti. Na toliki broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini i razrednim odjelima (8-10) je nemoguće to odrađivati (3) učenici u takvom radu će patiti i ishodi koji su bitni neće biti ispunjeni, tj. kasnit će. Rad neće biti učinkovit, kao i to da će učenici samim time patiti. Učenici sa poremećajem iz autističnog spektra sa većem brojem učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ni jednu od pristupa, PECS metoda ili senzorne integracije neće moći izvesti jer će u tom slučaju trebati veliki broj pomoćnika ili njegovatelja koji bi mogli pomoći izvest radove, zadatke i ishode. (4) slažem se sa kolegama/kolegicama a osobito sa svima onima koji rade sa učenicima sa poteškoćama koje raduje svaki uspjeh djeteta/učenika. S ovim povećanjem se smanjuju takvi uspjesi Srdačan pozdrav Marijana Marić Vodopić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
418 Petra Burčul PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,kao učitelj edukator rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi unutar OOS s TROJE učenika s poremećajem iz spektra autizma,odgovorno tvrdim da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv,niti izvediv u praksi!Na taj način "odgoj i obrazovanje" učenika svelo bi se na čuvanje istih i pokušaje održavanja sigurnosti unutar učionice,kako vlastite tako i učenikove s obzirom na njihove specifičnosti,od motoričkih poremećaja,stereotipnog ponašanja,poremećaja u ponašanju i sl.Valjalo bi i spomenuti prostorne uvjete koji nas i u ovoj situaciji od tri učenika sputavaju u provedbi svakodnevnog plana i programa,dakle ne trebamo niti zamišljati kakva bi situacija bila s kojim učenikom više...Potrebno je osigurati i provedbu rada jedan na jedan sa svakim učenikom s obzirom da je svaki učenik specifičan i zahtjeva takav pristup,s 12 učenika koje Vi navodite ne znam kako bi prošao jedan radni dan ako ga nebi sveli na pokušaje održavanja sigurnosti svih prisutnih.Nadam se da ćete uvažiti mišljenja stručnjaka iz prakse i naša iskustva,te razumjeti kako na ovaj način ne profitira nitko-niti učitelji,niti roditelji,a ponajmanje učenici! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
419 Branka Dubravac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI "Škola za život" donijela nam je primjenu novih strategija učenja i poučavanja kao i formativno vrednovanje što zahtijeva manji broj učenika u razrednim odjelima. Smatram da je optimalan broj učenika u razrednim odjelima od 14 – 20 učenika, te da u odjelu s jednim učenikom s teškoćama može biti najviše 16 učenika, s dva učenika s teškoćama najviše 14 učenika. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
420 Ante Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kao roditelj djeteta s poteškoćama, kao član školskog odbora u jednoj školi za djecu s poteškoćama, kao netko tko se stalno susreće s djecom s raznim poteškoćama... mogu samo reći da je ovaj prijedlog golemi korak UNATRAG. I ono malo mogućnosti za odgoj i obrazovanje takve djece ovim se definitivno DOKIDAJU. Škole će u najbolje slučaju postati nekakva čuvališta, valjda da svi budu zadovoljni i mirne savjesti... dok se onemogućava bilo kakav ozbiljan rad na odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama.. Neka Predlagatelj ode u neku takvu školu, neka skupi za probu u jedan razred 12 autista i izvoli s njima raditi nekoliko dana, pa neka pokaže svima kako se to radi i kakve je fantastične rezultate postigao! - Sramota! Imate li relevantnih znanstvenih studija koje bi podržavale takve čudesne ideje, ili pogledajte npr. kako je regulirano u Sloveniji ili drugim naprednim zemljama! - zbilja jadno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
421 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se školuju učenici s većim intelektualnim teškoćama, učenici s višestrukim teškoćama i učenici s PAS nikako ne smije imati više od 5 učenika. Pri utvrđivanju broja učenika u skupini produženog stručnog postupka treba voditi računa o vrsti i stupnju teškoće učenika, kao i o njihovoj dobi. Pravilnikom je utvrđeno da najmanji broj učenika može biti 3, no nije definirano kada je opravdan manji a kada veći broj učenika te postoji objektivna opasnost da upravna tijela koja odlučuju o opravdanosti zahtjeva za otvaranje novih skupina/razreda neće imati razumijevanja za specifične potrebe učenika već će se rukovoditi odredbom o najvećem broju učenika i razmatrati situaciju iz ekonomsko/birokratskog a ne stručnog aspekta. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
422 Udruga za Down sindrom Zadarske županije PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prijedlog je nerealan i vraća nas daleko iza postignutih standarda, stoljeća unatrag, te ionako loše stanje u ovom odgojno-obrazovnom sektoru vodi u daleko gore (umjesto na bolje!?). Raditi u "razredu" s 12 djece s poteškoćama, i to neovisno o vrsti poteškoća - kako se ovdje predlaže - bila bi totalna katastrofa, te bi, u najboljem slučaju, škola postala "čuvalište" djece (a i to neprikladno zbog prostora, kao i zbog tolikih skupina), dok ne bi bilo uopće moguće ništa raditi na njihovom stvarnom, konkretnom odgoju i obrazovanju, a čime im se uostalom i ukida ustavno pravo na obrazovanje! Jedan učitelj (rehabilitator) s toliko djece s tako raznolikim ozbiljnim poteškoćama, u tako malim prostorima... - neka predlagatelj Pravilnika barem ZAMISLI kako bi to funkcioniralo, ako već ne stigne obići takve škole, razrede i djecu po RH. Mnogi ozbiljni programi često se mogu provoditi gotovo samo INDIVIDUALNO, neki samo u vrlo malim skupinama (barem kao što je do sada bilo predviđeno), dok bi rad u takvim uvjetima i u tolikim skupinama - kako novi PRAVILNIK to predviđa - značio kraj svake MOGUĆNOSTI obrazovanja, svakog napretka i ozbiljnog rada s djecom s poteškoćama. Ima li kakvih ozbiljnih vrijednih znanstvenih studija i istraživanja na koja bi se Predlagatelj pozivao? - Poražavajuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
423 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne može imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se ili ne o kombiniranom razrednom odjelu. Stoga predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. Također, čisti razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi prema pravilima struke, vodeći računa o osobitostima svakog učenika. Također, u slučaju kombiniranih razrednih odjela, broj učenika nikako ne bi smio biti veći od 5 za učenike s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu. kada govorimo o odgojno-obrazovnim skupinama za učenike koji svladavaju poseban program/kurikulum, i ovdje je neophodno voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, kao i o uzrastu učenika. Tako, skupina učenima s većim intelektualnim teškoćama ili pak s višestrukim teškoćama nikako ne bi trebala prelaziti 5 učenika. U mlađim skupinama neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Također, i skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Razvidno je da je predviđen minimalni broj od 3 učenika, no smatram da je opravdana bojazan da bi službenici u Uredima koji odlučuju o opravdanosti zahtjeva za formiranje razreda/skupina ponekad razmišljati isključivo birokratsko/ekonomski a ne iz pozicije struke, prava učenika ili mogućnosti za kvalitetno provođenje odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
424 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U čl. 5 st. 2 nije predviđeno kako će se utvrđivati najveći broj učenika za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta/izbornog nastavnog područja za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
425 Višnja Popović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Državni pedagoški standard NN 63/2008, članak 9. i predloženi Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, članak 6. nisu u suglasju. Nakon 12 godina prakse i primjene Držanog pedagoškog standarda predlažem da se i Pravilnik pridržava istog, te da se Članak 6. stavak 1. i 2. novog Pravilnika izmjeni i glasi: (1) razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati najviše do: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove – 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti (2) odgojno obrazovna skupina prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike u s teškoćama u razvoju može imati najviše do: – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima treba dodati stavak (6). (6) za odgojno –obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta koji se izvodi prema posebnom programu i/ili kurikulumu, za učenike s teškoćama, najveći broj učenika utvrđuje se u skladu sa odredbama članka 6. stavka 1 i 2 Kurikularna reforma i „ Škola za život“ jamče najviši standard odgoja i obrazovanja svih učenika Republike Hrvatske. Standard koje je dosegnut, praksa koja je pokazala učinkovitost organizacije razrednih odjela i kvalitete rada je nešto što bi trebalo zadržati Svi učenici imaju pravo na najkvalitetnije obrazovanje, svi roditelji imaju pravo očekivati najkvalitetnije obrazovanje za svoju djecu, svi učitelji imaju pravo raditi u razrednim odjelima na najkvalitetniji i primjeren način. Povećanje broja učenika s teškoćama neće doprinijeti kvaliteti rada, upravo suprotno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
426 Ivona Grbeša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s obzirom da sam zaposlena u maloj sredini (selo), djece s poteškoćama ima jako puno. Nema čistog odjela jer ima sve manje djece. Radimo u kombiniranim odjeljenjima što je izuzetno teško, s učenicima s poteškoćama, usudila bih se reći, posebnim potrebama. Za donošenje bilo kakvih Pravilnika, potrebno je uključiti i roditelje djece s poteškoćama, jer takva djeca imaju i drugačije potrebe. Danas gotovo svi učenici bez poteškoća, trebali bi imati individualizirani pristup. Uz njih i učenike s poteškoćama ili posebnim potrebama, razredni odjel ne bi trebao imati više od 16 uč. Takva nastava, s tolikim brojem i nije nešto kvalitetna. Svakako uključiti pomoćnika u školi i pripaziti na kategorije poteškoća (teški, srednji i laki). Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
427 Stela Dominis PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, Radim preko 26 godina kao edukator rehabilitator s učenicima s teškoćama u razvoju i moje je mišljenje da je je ovako veliki broj učenika u razredu i odgojno-obrazovnim skupinama apsolutno neodrživ želimo li bolje rezultate i ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda te individualni pristup učenicima koji je u našem radu neophodan. Povećanjem broja učenika snižava se standard za najranjiviju skupinu u društvu, učenike s teškoćama u razvoju koje sve više obilježavaju višestruke teškoće (intelektualna teškoća, poremećaj iz spektra autizma, nedovoljno razvijen govor, poremećaj u ponašanju, motorički poremećaji, poremećaj pažnje i motorički nemir, problemi senzorne integracije, zdravstveni problemi koji utječu na sveukupno funkcioniranje itd.) i time potreba za primjenom niza terapija odnosno odgovarajućih metoda i prilagodbi u radu, a to je nemoguće ako je 12 učenika u skupini. Prijedlozi su: Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili ili ublažili nepoželjna ponašanja kojima ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. U našoj zemlji nije nikad bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Prijedlozi su: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim teškoćama može biti 3 do 5 učenika Moje je mišljenje da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu SIGURNOST učenika te značajno umanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
428 Ivana Stojanov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postovani majka sam autisticnog djecaka i smatram da skupina od 12 autisticne djece nikako nije izvediva. moje dijete inace je u skupini sa jos dvoje djece i to nekako funkcionira,cesto bude frustracije i nervoze..zamislite da ih bude 12?! nemojte to uradit..jer to ne moze funkcionirat..nije dobro za tu djecu..bit ce zakinuti u svemu. razmislite dobro o tom prijedlogu,ili dodjite i budite u skupini tih par sati pa da vidite kako to izgleda. nemojte zakidati i ostetit jos vise tu najranjiviju skupinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
429 Tatjana Brescanski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s obziroma na kurikularnu reformu i predviđene metode rada koje su pred nama učiteljima, a posebice vezano uz usklađivanje ovoga pravilnika s nacrtom Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama, smatram da je 28 prevelik broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem kao optimalan broj učenika 16 do 22, a stavak (3) Članka 3. mijenjati sukladno tome na najviše 20, 18, 16. Svi koji rade u školi svjesni su da učenici s teškoćama koji se nalaze u razrednom odjelu s većim brojem učenika, uz svo nastojanje učitelj, ne mogu dobiti potrebnu pažnju i pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
430 Teuta Radas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani... Članak 6. ovoga Pravilnika zjapi nedorečenošću ideja i izostankom jasno navedenih termina Orijentacijske liste. Ukoliko ovakav bude prihvaćen, postaje IZNIMNO OPASAN ZA PROVEDBU! Što će iz njega proizaći? Naime, već godinama radim u osnovnoj školi za djecu s većim teškoćama u razvoju, kao jedinoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na području svoje županije, prenapučenoj i prostorno neadekvatnoj zgradi u centru primorskoga grada. Učitelj sam edukacijski rehabilitator i kao takva radila sam u skupinama učenika s različitim intelektualnim teškoćama, ali i onima učenika s poremećajem iz autističnog spektra, u dobi od 7-10 godina i trenutno u onoj od 10-12 godina. Na ovoj posljednjoj kategoriji teškoća bih se posebno zadržala. Unatoč kontinuiranom usavršavanju, nizu specifičnih metoda kojima ovoj izrazito heterogenoj i osjetljivoj skupini učenika pristupam (Senzorna integracija, TEACCH, ABA, Marte Meo, Asistivne tehnologije, RPP, PECS, Znakovni jezik, Slušni integracijski trening...) te moru osmišljenih nastavnih jedinica i svoj motivaciji i kreativnosti ulivenoj u njih, ograničenost prostornih uvjeta i prenapučenost učionica uzrokovala je do sada Vama nezamislive situacije i u zastrašujućim trenutcima osjećaj kao da se svo znanje našega divnog fakulteta strmoglavljuje u vodu, u djeliću sekunde, dok vam mozak pokušava izvesti neizvedive radnje i pokrenuti tijelo na akrobaciju kojom spašavate istovremeno učenike od ozljede/šoka, a drugim kanalom pratite nije li netko uspio pobjeći iz učionice ili bacio oštar predmet kroz prozor na pločnik s visine. Što mislite, s koliko učenika u prosjeku radim? 3 učenika s poremećajem iz autističnog spektra. TRI. Ukoliko ćete osigurati, kako najnovija europska istraživanja nalažu minimalno neophodnim, preko 5,5 metara kvadratnih površine za svakoga od tih 12 učenika, kao i za jedno do troje njih po jednoga, vrhunski istreniranog pomoćnika, pozdravljam Vaše lirski nedorečene stavke spornog članka 6. No, nekako sumnjam da hoćete. Škola za život našoj je školi u tom slučaju pljuska u lice i nikad dostiziv ideal, a ono što će se dogoditi nezamislivo je i Vama i nama, a i već iscrpljenim i poniženim učenicima i njihovim roditeljima. S POŠTOVANJEM! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
431 Zvjezdana Farkaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U potpunosti se slažem s komentarom kolegice Branke Lasić pa ga citiram "S obzirom na nove metode i suvremene načine rada stavljene pred učitelje, smatram kako bi bilo u redu smanjiti broj učenika u odjeljenjima. Iz generacije u generaciju svjedoci smo sve većeg broja djece s različitim poteškoćama, odgodama školovanja...a djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija. Takvo stanje učitelje baca na koljena jer nemaju podršku ni stručne službe kojih u većini škola kronično nedostaje. Učitelj brzo detektira da s djetetom nešto nije u redu. I to je nažalost to, u većini slučajeva. Kada dijete dobije neko rješenje, nakon dugo čekanja, ponovo su muke jer se ne može posvetiti tom djetetu koliko bi trebao i htio. A kad je takve djece kojoj je potrebna učiteljeva konstantna pomoć i pratnja više u odjelu... učitelju ne preostaje drugo nego da se klonira. A znamo da to još nije moguće. Dakle, pričamo o znanstvenoj fantastici kada govorimo o kvalitetnom radu u odjeljenju koje broji 20 + redovnih učenika + 1,2,3 prilagođena/ individualizirana programa. Tada je dijete nesretno, učitelj je na kraju također frustriran jer je svjestan da ne čini dovoljno, a ostatak razreda također pati jer ni oni ne dobivaju koliko bi trebali. Nastaje nesretno začarano kolo. Kako bi nastava bila što kvalitetnija broj djece je vrlo važan. Vjerujem da će se mnogi kolege složiti da bi odjeljenja između 15 i 20 učenika bila odgovarajuća, a svaki prilagođeni program učenika da smanjuje broj djece za 2." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
432 Magdalena Srdarević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u današnje vrijeme kada je iz godine u godinu osjetan pad broja učenika i djece općenito u Hrvatskoj, smiješne su ove brojke o minimalnom broju učenika u razredu. Optimalno bi bilo da ih je 15 u razredu, ako je moguće, pogotovo ako je u razredu više učenika s teškoćama. Nemoguće je raditi s tri učenika s teškoćama u razredu od 20 učenika, a osim što se nastavnik ne može dovoljno posvetiti svakom pojedinom učeniku s teškoćama, definitivno su zakinuti i svi ostali učenici u tom razredu. Iz iskustva znam da se u takvim razredima zanemaruju daroviti učenici, ne zato što im nastavnik ne želi posvetiti vrijeme, nego zato što jednostavno ne stigne. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
433 Branka Lasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, S obzirom na nove metode i suvremene načine rada stavljene pred učitelje, smatram kako bi bilo u redu smanjiti broj učenika u odjeljenjima. Iz generacije u generaciju svjedoci smo sve većeg broja djece s različitim poteškoćama, odgodama školovanja...a djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija. Takvo stanje učitelje baca na koljena jer nemaju podršku ni stručne službe kojih u većini škola kronično nedostaje. Učitelj brzo detektira da s djetetom nešto nije u redu. I to je nažalost to, u većini slučajeva. Kada dijete dobije neko rješenje, nakon dugo čekanja, ponovo su muke jer se ne može posvetiti tom djetetu koliko bi trebao i htio. A kad je takve djece kojoj je potrebna učiteljeva konstantna pomoć i pratnja više u odjelu... učitelju ne preostaje drugo nego da se klonira. A znamo da to još nije moguće. Dakle, pričamo o znanstvenoj fantastici kada govorimo o kvalitetnom radu u odjeljenju koje broji 20 + redovnih učenika + 1,2,3 prilagođena/ individualizirana programa. Tada je dijete nesretno, učitelj je na kraju također frustriran jer je svjestan da ne čini dovoljno, a ostatak razreda također pati jer ni oni ne dobivaju koliko bi trebali. Nastaje nesretno začarano kolo. Kako bi nastava bila što kvalitetnija broj djece je vrlo važan. Vjerujem da će se mnogi kolege složiti da bi odjeljenja između 15 i 20 učenika bila odgovarajuća, a svaki prilagođeni program učenika da smanjuje broj djece za 2. Lijep pozdrav, Branka Lasić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
434 Sonja Lovrić-Lilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram da nastava drugog stranog jezika ne treba biti ograničena minimalnim brojem učenika (to se posebno odnosi na područne škole). Dio škola održava nastavu iz izbornog predmeta (npr. talijanskog) nakon redovne nastave, a dio u suprotnoj smjeni. Stopa nataliteta je sve niža svake godine, a samim time se smanjuju i odgojno-obrazovne skupine izbornog predmeta. Preporuka Vijeća EU je da svaki učenik osim svog maternjeg jezika, koristi još dva strana jezika. Ograničavanje skupine izbornog predmeta u tom smislu je u direktnoj suprotnosti s tom preporukom. Učenici drugog stranog jezika najčešće nemaju nikakav kontakt s jezikom osim na nastavi i upravo zbog toga izborna nastava jezika mora biti što kvalitetnija. Npr. trenutno imam skupinu od 27 učenika na izbornoj nastavi. Teško je posvetiti se svakom učeniku. Nemam niti dvije minute u prosjeku da se posvetim učeniku. Ne može nastava izbornog predmeta imati isti položaj kao npr. nastava vjeronauka kao izbornog predmeta. To je kao da brkate jagode i kruške. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
435 Slađana Bucić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Lijep pozdrav.Imam dijete s poteškoćama i znam koliko puno ulažemo truda,rada i ljubavi da on sutra može biti koristan član našeg društva.Također poznajem i puno drugih roditelja koji se isto lavovski bore za svoju djecu da im pruže najbolje u svakom pogledu..od odgoja,raznih terapija,logopeda,defektologa itd.Zato vas molim da ne usvojite ovaj zakon i da date našoj djeci(mislim da to stvarno zaslužuju)šansu .Užasno me boli da se diskriminiraju na bilo koji način..jer njihov put i učenje je puno teže nego kod djece urednog razvoja.Poštovanje i lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
436 Enea Selimović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi (odgojno-obrazovna skupina za učenike s poremećajem iz spektra autizma). Ovim putem ću se osvrnuti na članak 6. predloženog pravilnika. Konvencija o pravima djeteta nalaže kako države stranke priznaju svakome djetetu pravo na OBRAZOVANJE, organizirani pedagoški proces stjecanja znanja i razvijanja spoznaje. Također, države stranke osiguravaju da službe i ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti, osobito glede pitanja SIGURNOSTI, zdravlja te broja i stručnosti osoblja. Odgojno-obrazovni rad posebne odgojno-obrazovne ustanove temelji se na posebnim nastavnim planovima i programima primjerenim individualnim potrebama i mogućnostima učenika. Individualizirani postupci se koriste kako bi se na najoptimalniji način odgovorilo na specifične potrebe naših učenika koji često uz osnovnu, imaju i niz pridruženih teškoća koje uveliko rezultiraju problemima u učenju, komunikaciji i ponašanju. Čitajući prijedlog Pravilnika stekla sam dojam kako njegovi tvorci nisu imali priliku susresti se s navedenom populacijom, niti Konvencijom o pravima djeteta. Naime, predloženi broj učenika u skupini (od 3 do 12) onemogućuje njihovo obrazovanje i valjanu provedbu plana i programa, a osim toga ugrožena je i sigurnost učenika na čija se nepoželjna ponašanja u ovolikoj skupini ne može kvalitetno utjecati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
437 Vinko Vlahov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Pozdrav svima...Otac sam djeteta s posebnim potrebama i ovim putem dajem podrsku ovim prekrasnim ljudima koji rade s nasom djecom i apeliram na one koji pisu zakone i one koji ce citati ove komentare ako ce ih i citati da poslusaju glasove roditelja i strucnjaka i odbace ove prijedloge zakona radi nase djece koji mogu u buducnosti doprinositi ovom drustvu a ne mu biti na teret jer je to,dragi birokrati,najcesci osjecaj koji jedan roditelj s djetetom s poteskocama osjeca dok luta hodnicima institucija u potrazi za bilo kakvom pomoci da je njegovo dijete ovom drustvu teret....Uvijek kad negdje procitam da je izasao neki novi zakon pitam se da li je to socioloski eksperiment da se vidi gdje je granica ljudskog strpljenja....mislim da s ovim prijedlogom zakona nadzirem tu granicu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
438 Vinko Vlahov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pozdrav svima...Otac sam djeteta s posebnim potrebama i ovim putem dajem podrsku ovim prekrasnim ljudima koji rade s nasom djecom i apeliram na one koji pisu zakone i one koji ce citati ove komentare ako ce ih i citati da poslusaju glasove roditelja i strucnjaka i odbace ove prijedloge zakona radi nase djece koji mogu u buducnosti doprinositi ovom drustvu a ne mu biti na teret jer je to,dragi birokrati,najcesci osjecaj koji jedan roditelj s djetetom s poteskocama osjeca dok luta hodnicima institucija u potrazi za bilo kakvom pomoci da je njegovo dijete ovom drustvu teret....Uvijek kad negdje procitam da je izasao neki novi zakon pitam se da li je to socioloski eksperiment da se vidi gdje je granica ljudskog strpljenja....mislim da s ovim prijedlogom zakona nadzirem tu granicu.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
439 Ana Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Današnja djeca su puno zahtjevnija od prijašnjih generacija i broj djece u razredu ne bi NIKAKO smio prelaziti 20. Idealan broj učenika u jednom razredu je 16. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a NAJVIŠE 20 učenika. Ako je jedno dijete s poteškoćama, smanjuje se broj učenika za 2. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
440 Marina Brčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Moje primjedbe su sljedeće po članku 3. “Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika.” Smatram da je idealan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 16 i 20. Naime u razrednom odjelu u kojem je više od 20 učenika nemoguće je provesti novu kurikularnu reformu i sve sto ona donosi (individualizaciju za svakog učenika). “(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika.” Sa svakim učenikom koji se školuje po prilagođenom programu broj učenika se treba smanjivati za dva. Npr. 18 + 1 prilagođeni, 16 + 2 prilagođena. Mora se uzeti u obzir da je u populaciji sve vise djece po individualiziranom pristupu i često ih je po jedno ili dvoje po razredu i zbog toga nije dobro imati u razredu više od dva učenika po prilagođenom. U slučaju da je nemoguće oformiti razrede jer je više djece po prilagođenom programu trebalo bi otvoriti u toj školi K razred i zaposliti stručnjake koji bi osnovne predmete radili u tom izdvojenom odjelu, a odgojne u sklopu svog razreda. “(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi;” Vaš prijedlog da se broj učenika ne smanjuje ukoliko učenik ima asistenta nije dobar. Asistent samo usmjerava učenikov rad, pazi na njega kako bi se druga djeca primjereno ponašala prema njemu te da ne napusti svojevoljno školu. Učitelj i dalje ostaje onaj koji mu prilagođava program i zadatke te ga provjerava. Nije isto imate li u razredu usmeno provjeriti 19 učenika i 1 po prilagođenom ili 17 učenika i 1 po prilagođenom. Vjerojatno ćete takvom učeniku dati više vremena za razmišljanje od prosječnih. Također i kod provjeravanja pismenih uradaka ... “(5) "Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovnom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka." članak 4. (11)" Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom."” Iz ovoga se može zaključiti da se Ministarstvu "otvaraju vrata" za svojevoljnim povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima koje će zasigurno rezultirati većom opterećenošću učitelja i manjom kvalitetom rada u pretrpanim razrednim odjelima. Također treba riješiti i problem pri upisu učenika u prvi razred kad vi imate slučaj u kojem roditelji ne pristaju na prilagodbu, a znate da će je biti. Ili je imao asistenta u vrticu i znakovito je da će ga trebati i u nastavi. Umjesto da se uzima u obzir kako je dijete imalo asistenta u vrticu i automatski se dopusti da to dijete ima i dalje asistenta u praksi je da se mora najprije otvoriti opservacija pa se asistent dobije najranije u drugom polugodištu. Učitelj u tom razredu mora odraditi gradivo, a nema ni asistenta jer pravila, sustav ili roditelj ne dopušta. Jedino s manjim brojem učenika od trenutnog, ali i ovog koji je sada predložen moguće je kvalitetno odraditi nastavu i posvetiti se svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
441 Josipa Kavain PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, smatram ovaj prijedlog potpuno neprihvatljivim i neizvedivim u praksi. Teorijom, ali i praksom dokazano je da su odgojno - obrazovne potrebe i mogučnosti učenika s različitim vrstama teškoća, različite i zbog toga svakom se učeniku pristupa s različitim metodama i stilovima. Ovim prijedlogom najviše bi se narušilo učenicima jer bi se narušila kvaliteta rada i mogučnost da se iz njih izvuće maksimum. Radim u skupini u kojoj je 5 djece, svako dijete sa svojim mogučnostima i potrebama te je ponekad i s njih pet teško kvalitetno raditi jer svaki od njih zahtjeva posebni pristup, metode te individualan pristup. Povečanjem broja učenika to bi se pretvorilo u čuvanje jer naprosto nismo u mogučnosti svakom se djetetu posvetiti i iz njega izvući ono najbolje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
442 Petra Lovreković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator rehabilitator u OŠ za učenike s teškoćama u razvoju te smatram da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv u praksi te ga je napisala osoba koja nema iskustvo rada ni u trenutnim uvjetima. 12 učenika je svakako previše, bez obzira o kojoj vrsti teškoća se radilo, i u takvim uvjetima ne možemo pričati o nikakvom odgojno – obrazovnom radu učenika već samo o čuvanju djece. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama onemogućava se rad 1 na 1, a na koji se upravo stavlja naglasak tijekom cijelog našeg školovanja i educiranja, te se dovodi u pitanje temeljno pravo na obrazovanje svakog našeg učenika. Svaki naš učenik ima složene odgojno-obrazovne potrebe i svaki od njih zahtijeva individualizirani pristup, naročito učenici skupina s poremećajem iz spektra autizma kod kojih se vrlo često javljaju nepoželjna ponašanja koja mogu ugrožavati njihovu sigurnost i sigurnost svih onih iz njihove okoline. Ponekad je teško nositi se sa samo jednim takvim učenikom i raditi na otklanjanju takvih ponašanja (zahtijeva vrijeme za otkrivanje uzroka takvog ponašanja i isprobavanje različitih metoda pri otklanjanju istih) i zaista ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo s 12 takvih učenika. Usvajanje ovog prijedloga i posljedice istog izazvalo bi veliko nezadovoljstvo kod svih uključenih, od stručnjaka koji rade s ovim učenicima, njihovih roditelja te samih učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
443 Tereza Peša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju kao učitelj edukator rehabilitator, te smatram da je moja dužnost osvrnuti se na članak 6. Usvajanjem ovog članka Pravilnika radite na štetu učenicima, te im uskraćujete pravo na obrazovanje. Uskraćujete im to pravo jer rad u skupinama od 12 učenika jednostavno nije moguć. Svakom našem učeniku je potreban individualan pristup, te specifične metode rada što u tako velikoj skupini nije izvedivo. Rad učitelja će se svesti na čuvanje djece, a to nije razlog zbog kojeg smo mi tu. Napredak kod učenika će izostati te dovesti do nezadovoljstva učitelja, roditelja i ponajprije učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
444 Maja Milovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s osobitim zanimanjem pročitala sam Prijedlog, a zatim i brojne komentare, redom pisane od strane stručnjaka - profesora, edukatora, rehabilitatora, pomoćnika u nastavi, koji svi osim teoretskog znanja imaju i neprocjenjivo iskustvo - kao roditelj djeteta s posebnim potrebama, od srca se nadam da ćete uvažiti tolika mišljenja i sugestije temeljene na svakodnevnom radu! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
445 Sanja Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da se moraju uzeti u obzir specifičnosti novijih generacija djece te primjena tehnologije u nastavi, učenici s viškom energije, a s manjkom koncentracije i lošom motorikom. Sve to iziskuje više vremena koje moramo posvetiti svakom učeniku unutar 45 minuta. Kad imate razred s 25 prvašića, možete zamisliti kako to izgleda. Smatram da jedan redoviti razredni odjel treba imati najmanje 12,a najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
446 Julija Dujić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je broj učenika od 20 do 28 u jednom razrednom odjelu prevelik pogotovo zbog današnjeg sve većeg individualnog pristupa u radu. Očekuje se posvetiti učeniku pojedinačno što je u tako velikim odjeljenjima nemoguće jer u razredima imamo baš određenu djecu sa " individualiziranim pristupom" i djecu sa prilagodbom programa. U jednom razredu ne bi smjelo biti više od jednog djeteta sa prilagodbom, ako ih je više nastavnik u pravilu može raditi samo sa tom djecom - te prilagodbe nisu male i zanemarive ako želimo toj djeci pomoći a ne da čine broj u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
447 Petra Burčul PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ključni je argument da ih ne može biti više od 3-4 u jest da učenici s poremećajima iz autističnog spektra nisu u stanju sjediti cijeli dan u klupi niti su u stanju uvijek poslušati uputu učitelja i stalno raditi zadatke kao djeca bez teškoća već trebaju mogućnost da se kreću po prostoru i izmjenjuju aktivnosti, trebaju kutak za odmor i pauzu te opuštanje, mjesto za osamljivanje, njihovo zasebno radno mjesto za samostalni rad, prostor za individualni rad s učiteljem i prostor za grupni rad, prostor za senzornu terapiju, a sve to im se treba osigurati u učionici. Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN132/2013.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
448 Marina Brčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Moje primjedbe su sljedeće po članku 3. “Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika.” Smatram da je idealan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 16 i 20. Naime u razrednom odjelu u kojem je više od 20 učenika nemoguće je provesti novu kurikularnu reformu i sve sto ona donosi (individualizaciju za svakog učenika). “(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika.” Sa svakim učenikom koji se školuje po prilagođenom programu broj učenika se treba smanjivati za dva. Npr. 18 + 1 prilagođeni, 16 + 2 prilagođena. Mora se uzeti u obzir da je u populaciji sve vise djece po individualiziranom pristupu i često ih je po jedno ili dvoje po razredu i zbog toga nije dobro imati u razredu više od dva učenika po prilagođenom. U slučaju da je nemoguće oformiti razrede jer je više djece po prilagođenom programu trebalo bi otvoriti u toj školi K razred i zaposliti stručnjake koji bi osnovne predmete radili u tom izdvojenom odjelu, a odgojne u sklopu svog razreda. “(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi;” Vaš prijedlog da se broj učenika ne smanjuje ukoliko učenik ima asistenta nije dobar. Asistent samo usmjerava učenikov rad, pazi na njega kako bi se druga djeca primjereno ponašala prema njemu te da ne napusti svojevoljno školu. Učitelj i dalje ostaje onaj koji mu prilagođava program i zadatke te ga provjerava. Nije isto imate li u razredu usmeno provjeriti 19 učenika i 1 po prilagođenom ili 17 učenika i 1 po prilagođenom. Vjerojatno ćete takvom učeniku dati više vremena za razmišljanje od prosječnih. Također i kod provjeravanja pismenih uradaka ... “(5) "Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovnom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka." članak 4. (11)" Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom."” Iz ovoga se može zaključiti da se Ministarstvu "otvaraju vrata" za svojevoljnim povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima koje će zasigurno rezultirati većom opterećenošću učitelja i manjom kvalitetom rada u pretrpanim razrednim odjelima. Također treba riješiti i problem pri upisu učenika u prvi razred kad vi imate slučaj u kojem roditelji ne pristaju na prilagodbu, a znate da će je biti. Ili je imao asistenta u vrticu i znakovito je da će ga trebati i u nastavi. Umjesto da se uzima u obzir kako je dijete imalo asistenta u vrticu i automatski se dopusti da to dijete ima i dalje asistenta u praksi je da se mora najprije otvoriti opservacija pa se asistent dobije najranije u drugom polugodištu. Učitelj u tom razredu mora odraditi gradivo, a nema ni asistenta jer pravila, sustav ili roditelj ne dopušta. Jedino s manjim brojem učenika od trenutnog, ali i ovog koji je sada predložen moguće je kvalitetno odraditi nastavu i posvetiti se svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
449 ANA MILKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Smatram da je prijedlog o broju učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini neprihvatljiv i očito ga je napisala osoba koja nije upućena u specifičnosti učenika s teškoćama u razvoju. 12 učenika, neovisno o vrsti teškoća, značilo bi da se rad učitelja edukacijskog rehabilitatora svodi na puko čuvanje učenika. Potrebno je definirati broj učenika u skupini ovisno o vrsti teškoća, kao što je navedeno u važećem Pravilniku. To se posebno odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizma kojih ne bi smjelo biti više od 3 u skupini jer se radi o djeci kojoj je potreban strogo individualizirani pristup, koja imaju različite mogućnosti i potrebe i kod kojih su česta nepoželjna ponašanja. Preferiraju mirnu i strukturiranu okolinu te rad jedan na jedan, što je i u dosadašnjim uvjetima ponekad teško izvedivo. Veći broj učenika u skupini bio bi i opasan te bi bilo kakav odgojno-obrazovni rad s njima bio nemoguć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
450 Dražena Potočki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. I u takvom razrednom odjelu su često učenici bez ikakvog rješenja zbog raznoraznih razloga. Ukoliko želimo kvalitetnu nastavu onda bi svima trebalo biti jasno da su ove brojke realne i nužne da se stvari počnu mijenjati nabolje. Predlažem da razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama 16 učenika. Svaki učenik, bez obzira ima ili nema poteškoća je individua kojoj treba posvetiti pozornost, i na učitelju je da mu bude suputnik da ostvari svoj maksimalni potencijal. Učitelj to nije u stanju ostvariti ako je preveliki broj učenika. Učenici s poteškoćama ne dobivaju adekvatno obrazovanje i potrebnu pomoć jer učitelj ne može dovoljno pažnje posvetiti tolikom broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
451 Jagoda Čopac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s obzirom da radim kao učiteljica razredne nastave više od 26 godina mišljenja sam da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti manji od broja predviđenim ovim Pravilnikom. S obzirom da suvremeni način poučavanja stavlja težište na razvoj učeničkih vještina, kako bi bili spremni svoja znanja primijeniti u svakodnevnom životu, potrebno je imati manji broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem da se članak 3, stavak 2. i 3. promijeni: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Srdačan pozdrav, Jagoda Čopac Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
452 Marija Halaček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, smatram važnim ovo e-savjetovanje jer će konačan tekst dokumenta bitno utjecati na rad mnogih škola, pri tome mislim i na kolegice i kolege učitelje koji bi, radi smanjenoga broja učenika u manjim sredinama, mogli postati tehnološki višak. Ne zaboravite da ako u nekom razredu ima mali broj učenika, radi se o velikoj prilici za kvalitetnijim radom i zato bi nam često takav primjer trebao biti na čast i ponos, a ne problem. Predlažem da se opišu uvjeti u kojima bi se dogodilo: (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Iskustvo rada u školi više od dvadest godina pokazalo mi je da u jednom razredu ne bi trebala biti više od dva učenika kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Nastavno tome, ne slažem se sa stavkom 4. Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi ne znači automatski i učenik manje koji ima teškoće u razvoju ili u učenju. Vezano uz višerazrednu kombinaciju, predlažem da taj dio dokumenta pišu isključivo učitelji koji su u takvim kombinacijama radili najmanje deset godina. Jedino oni imaju pravo na to! Nadam se da u budućnosti naše škole neće ostajati prazne, sada kada postaju sve opremljenije i učenicima često jedino mjesto za stjecanje ne samo obrazovanja, nego i sudjelovanja u sportskim, kulturnim i drugim događanjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
453 Ivana Erak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Referirala bih se na članak br. 5: Broj učenika za izbornu nastavu stranog jezika nikako ne bi smio biti ograničen na minimalan broj od 14 učenika, jer onda često manje škole kombiniraju razrede, ne samo ab, nego i npr. 5. i 6. razred zajedno ima nastavu. Gdje je tu kvaliteta nastave? Nažalost tako već godinama radim, jako iscrpljujuće za nastavnika, koji se stalno mora "prešaltavati", a za učenike zbunjujuće ("Je li to sad za nas?") i nemotivirajuće (učeniku se ne mogu posvetiti, mora čekati da završim s drugim razredom da bi mogao pitati što mu nije jasno i sl). Osobno sam imala kombinaciju 6.,7, i 8. razred zajedno, 20 učenika. Izgleda li tako moderna nastava u kojoj je učenik u centru, u kojoj učenik ima priliku za komunikaciju odnosno priliku za razvijanje četiri vještine? Suvremena nastava potiče izbornost i raznovrsnost nastave, a s minimalnim brojem upisanih učenika se to unazadilo. Prema Vijeću EU o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija države članice obvezale su se na pojačanu suradnju u području višejezičnosti i povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika. Učenike bi trebalo poticati da upisuju strane jezike, omogućiti im kvalitetnu nastavu (maksimalno 15 učenika u grupi) - da se nastavnik može posvetiti svakom učeniku (vrednovanje kao i za učenje), da svaki učenik ima mogućnost komunikacije. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
454 DEJANA VARNICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u OŠ za učenike s većim teškoćama u razvoju koja provodi odgoj i obrazovanje prema posebnom programu (prema člancima 8. i 9. Pravilnika). Dosadašnji broj učenika u odjelima koje pohađaju učenici s teškoćama u razvoju (do 9 u razrednom odjelu, do 5 u odgojno-obrazovnoj skupini i do 3 u odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađaju učenici s PSA) je bio optimalan za rad i pružanje prikladne podrške svim učenicima, posebno u svjetlu činjenice da se unazad nekoliko godina u posebne škole upisuju i učenici s teškim intelektualnim teškoćama i višestrukim teškoćama. Uključivanje, u pravilu 1 ili najviše 2 pomoćnika u nastavi ne daje povoda za povećanje broja učenika jer su ti razredni odjeli najčešće kombinacija učenika s različitim višestrukim teškoćama (npr. u školi u kojoj radim u jednom takvom razrednom odjelu su, od 5 učenika 3 koristila invalidska kolica, dakle bilo je potrebno samo tri para ruku za guranje kolica, bez da netko pruža podršku preostalim dvojici učenika koji su bili također s višestrukim teškoćama). Povećanje mogućeg broja učenika u posebnim razrednim odjelima smanjit će kvalitetu odgoja i obrazovanja, učenici koji trebaju najveći stupanj podrške neće je dobiti jer je nemoguće da jedan učitelj (ako uopće bude edukacijski rehabilitator) pruži podršku 10 ili više učenika s višestrukim teškoćama, čak i uz podršku do 2 pomoćnika u nastavi. Smatram da treba zadržati dosadašnji broj učenika u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, odnosno kao posebnu stavku dodati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s PSA (do 3). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
455 Ivana Fridl Puškar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je krajnje neophodno preciznije definirati broj učenika u posebnim skupinama, jer odrediti broj učenika po skupini količinom od 3 do 12 je podložno različitim tumačenjima i kao posljedicu može imati zaista prevelik broj učenika po skupini, što će jako otežati nastavni proces i dovesti učitelja u izrazito nepovoljan položaj. Osobno sam radila u skupini učenika s autizmom, gdje je dosada jasno precizirano da broj učenika može biti do 3 po skupini, i to je zaista racionalan i realan broj da bi se moglo s djecom donekle normalno raditi. I po ostalim skupinama , bilo da se radi o posebnoj skupini koja se školuje po članku 8 ili 9, neophodno je konkretnije precizirati broj učenika, koji po meni (budući da sam radila i u tim odjelima ) bi se trebao kretati do 5 učenika po skupini, maksimalno 7, jer sve više od toga stvara prevelik pritisak na učitelja i stvarno mu jako otežava profesionalni rad, i bitno smanjuje kvalitetu nastavnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
456 Petra Šelebaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je prijedlog za maksimalan broj učenika u razrednom odjelu apsolutno prevelik. Uzimajući u obzir zahtjeve koje pred učitelja stavlja kurikularna reforma i općenito promjena u načinu poučavanja potpuno je nerealno očekivati kvalitetno provođenje nastave uz uvažavanje specifičnih potreba i mogućnosti učenika uz ovoliki broj učenika u odjelu. Svako dijete zaslužuje uvjete u kojima će maksimalno ostvariti svoje potencijale, diferencirani pristup na temelju njihovih sposobnosti i pomoć učitelja. U uvjetima od 28 učenika u razrednom odjelu navedeno nije moguće u potpunosti ostvariti. Maksimalan broj učenika trebao bi biti 24 a optimalan od 15 do 18 učenika. Inkluzija koja se provodi u školama podrazumijeva integraciju učenika s poteškoćama u redovne razredne odjele. Prema prijedlogu u članku 3. razredni odjel može imati 3 učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Navedeno dovodi do toga da u praksi učenici s poteškoćama ne dobivaju adekvatno obrazovanje i potrebnu pomoć jer učitelj ne može dovoljno pažnje posvetiti tolikom broju učenika s teškoćama. Uz učenike koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ne postoji propisan maksimalan broj učenika s individualiziranim pristupom što dovodi do situacije gdje npr. u jednom razrednom odjelu imamo do 3 učenika s prilagodbom sadržaja i nekoliko učenika s indvidualiziranim pristupom. U takvim uvjetima nemoguće je osigurati kvalitetnu podršku učenima s teškoćama jer je učitelj vremenski ograničen i nerijetko jedini u razredu, bez pomoći asistenta. Sve veći teret stavlja se na leđa učitelja od kojih se očekuje da osim stručnih znanja predmeta koji predaju i pedagoških kompetencija ujedno budu i logopedi, psiholozi, edukacijski-rehabilitatori i socijalni pedagozi. Predlažem da razredni odjel koji ima jednog učenika s poteškoćama može imati najviše 20 učenika, s 2 učenika s poteškoćama najviše 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
457 Antonija Štokov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, puno mojih kolega i stručnjaka edu.-reh. su iznijeli svoje mišljenje s kojim se u potpunosti slažem i kojeg se nadam da ćete pročitati. Nema smisla da sve ponavljam, od prostornih uvjeta koji su nam potrebni do svih specifičnih metoda koje koristimo u radu, pa ću izdvojiti samo par stvari. -Koja god osoba je ovo predložila jednog dana nije radila sa učenicima o kojima piše, a nije se ni potrudila pitati nekoga sa takvim iskustvom. -Sve su osobe vrlo individualne , ali ako tu činjenicu na tren zanemarite sa djecom s teškoćama dolazite vrlo brzo do problema. (A kako se individualno posvetiti s tolikim brojem?) -Djeca s kojom sam radila i s kojom sad radim imaju vrlo složene potrebe, od intelektualnih teškoća, autoagresije, velikih teškoća u komunikaciji, senzornih teškoća, nesamostalnosti od osnovnih svakodnevnih vještina hranjenja i toaleta pa nadalje... -U svakom slučaju svakom djetetu je potrebno pružiti fizičku i verbalnu podršku, individualno baš onako kako njemu odgovara, ako mislimo imati ikakav napredak -Trenutno radim s troje učenika sa poremećajem iz autističnog spektra i dosta dana je i to vrlo, vrlo zahtjevno -Ovim prijedlogom učenici neće dobiti puno od učitelja koji se školovao kako bi im to pružio, a ne kako bi ih čuvao i samo pazio na njihovu sigurnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
458 Željana Pavlović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak