Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pozdravljam sve mlade kolege a pogotovo one koji su cijeli svoj radni vijek proveli u učionici. Radim u nastavi 28 godina, što znači da sam u učionici proveo poslijeratne godine, godine kada je bilo puno radnih mjesta u zemlji a i sada kada je slika sasvim drugačija. Svako vrijeme davalo je svoja pravila, način života a isto tako način rada i pravila u školstvu. Ta vremena mijenjala su i ljude, roditelje a pogotovo djecu. Smatram da je u današnje vrijeme optimalan broj učenika u razredu 20, bez obzira kakva su djeca u razredu, bolesna ili zdrava. Sve što prelazi ovaj broj učenika otežava rad nastavnika bez obzira da li ima u razredu učenika sa poteškoćama ili ne. Treba voditi brigu o djeci ali isto tako treba voditi brigu i o nastavnicima i kvaliteti nastave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
2 ŽELJKA ZRILIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, čitajući NACRT PRAVILNKIKA O BROJU UČENIKA .......kao i komentare, moram se složiti s većinom kolega koji podučavaju 2. strani jezik kao izborni predmet. Nemoguće je uspoređivati izbornu nastavu (2. strani jezik) sa redovitim i kombiniranim odjelima i to iz više razloga: učenje " živog stranog jezika" ima svoje specifičnosti od kojih je najbitnija komunikacijska vještina. Rad s toliko učenika (previše je za sve predmete) ne ispunjava svoju primarnu svrhu, da učenici komuniciraju na stranom jeziku. Ako svaki učenik od njih 28 na satu uspije jednu rečenicu reći, već je čudo. Nadalje, svaki učenik koji želi dodatno učiti, ići na izbornu nastavu itd. mora tu mogućnost i imati, bez obzira na broj zainteresirane djece. Iz tog razloga se ne bi trebalo ograničavati minimalan broj učenika za izborne predmete. Željka Zrilić Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
3 Željka Zagorac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Zaista je nedopustivo, nehumano natrpati predloženi broj učenika u jedno razredno odjeljenje. U takvom odjeljenju ne možemo govoriti o kvaliteti rada i poticajnom okruženju u kojem učenici provode aktivnosti tijekom nastave. Nakon 28 godina radnog staža i rada s razrednim odjelima u rasponu od 6 do 36 učenika, predlažem sljedeće: Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 22 učenika. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Za svakog učenika koji ima pomoćnika maksimalan broj učenika se umanjuje za 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
4 Željka Milošević Paro PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, za ovu priču je od iznimne važnosti reći KAKVE su teškoće. Slažem se s kolegicom , koja je predložila šifre pojedinih oštećenja. Ako je riječ o intelektualnim teškoćama (različiti oblici autizma i slično), u razredu bi trebao biti najviše 1 učenik uz obaveznog asistenta. Sve preko toga onemogućava rad sa ostalim učenicima/ama. Ukoliko je riječ o tjelesnim teškoćama u razredu mogu biti najviše 2 učenika, jer svi, napominjem svi trebaju i zaslužuju pažnju učitelja/ice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Broj učenika s teškoćama u razvoju u RO i odgojno-obrazovnim skupinama usklađen je s DPS-om.
5 Željka Dujmović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Osvrnula bih se na prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi,s posebnim naglaskom na članak 6. kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude do 12 učenika. S obzirom na iskustvo rada s ovom skupinom djece smatram da bi bilo kakva vrsta odgojno- obrazovnog rada u tim uvjetima bila neizvediva, a sigurnost učenika bila značajno narušena. Kao njegovatelj svakodnevno boravim u brojnim skupinama i vidim da je čak i s postojećim brojem učenika rad ponekad poprilično otežan (posebno u skupinama koju pohađaju djeca s teškim i težim intelektulanim teškoćama, a dio njih je i u invalidskim kolicima). Stavljanjem još većeg broja učenika u primjerice takve skupine dodatno bi otežao rad samim učiteljima, ali i djeci onemogućio vrijeme za individualan rad, mogućnost izlaska iz učionice, sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima izvan učionice što mislim da je zbilja neprihvatljivo. S druge strane, kad govorimo o djeci s poremećajem iz spektra autizma, veće gužve već na hodniku, kuhinji ili dvorištu često dovode do frustracija, a stavljanjem većeg broja te djece u jednu skupinu, nepoželjna ponašanja značajno bi utjecala na mogućnosti za učenje i usvajanje novih vještina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
6 Željka Ćaleta Car PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Mišljenja sam da je za kvalitetan odgojno-obrazovani proces i posvećenost svakom učeniku tijekom nastavnog sata najviši predloženi broj učenika (28) jako visok što bi svakako otežavalo nastavni rad. Nije moguće istovremeno raditi s tolikim brojem učenika, a da u svakom trenutku zadovoljimo “prosječnog”, darovitog i učenika s poteškoćama. Također, istovremeno imati tri učenika s poteškoćama bi dodatno otežavalo rad i onemogućavalo napredak i zadovoljstvo svih. Budući da se ne može osigurati asistent u nastavi za baš svaki razred koji pohađaju djeca s poteškoćama, ovo za učitelje predstavlja veliki problem jer zbog neadekvatnih uvjeta ne može ostvariti postavljene ishode. Uz to, nisam vidjela da se u Pravilniku spominju učenici koji rade po redovitom program uz individualizirani pristup. I njima je potrebno dodatno objašnjavanje, prilaženje kao i prilagođavanje zadataka i uvjeta rada. Vrlo je važno navesti i maksimalan broj takve djece u nastavnom procesu. Idealan razredni odjel brojao bi 20 učenika kojima bi se učitelj mogao maksimalno posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Željka Brumerček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomalo sam razočarana ovim pravilnikom. Reforma koja je u tijeku i kojoj se većina pravilnika prilagođava zahtijeva planiranje prema kurikulumu te kriterijsko i formativno vrednovanje. Uvodi se i digitalizacija. Osim toga ako slijedimo smjernice "škole za život" koje upućuju da se stjecanje znanja i vještina odvija putem složenih kognitivnih procesa percepcije, znanstvene komunikacije i rasuđivanja jasno je da svakom učeniku treba pokloniti pažnju primjerenu njegovim mogućnostima, a to nije moguće u velikim razrednim odjelima. Pošto radim u strukovnoj školi razredi nam nisu ujednačeni učenicima sa istim predznanjem, i dolaze nam iz različitih OŠ i različitih sredina, teško je ostvariti sve iste ishode za tako heterogene skupine. Po mom mišljenju razredni odjeli bi optimalno trebali imati 15 do najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
8 Željka Bobaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Smatram da bi minimalni broj učenika u razrednom odjelu trebao biti 10 učenika s obzirom na novi način poučavanja, a da bi maksimalni broj trebao biti 20 učenika. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s posebnim potrebama (individualizirani pristup u nastavi i/ili prilagodba sadržaja). Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
9 Željka Babic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu smatram neprihvatljivim da se OPTIMALAN broj učenika kreće između 20 i 28 iz razloga što mi se taj broj čini neusklađen s novim Kurikulumima koji preferiraju individualniji pristup učenicima i veću posvećenost učitelja. Kako to učiniti i uz uključenost učenika koji se školuju uz prilagodbe. Kao dugogodišnji praktičar ,iz iskustva znam da je to često vrlo teško ostvariti,pogotovo kad učenik s poteškoćama nema asistenta kao što mi je to sada slučaj u razredu. Tako ,koliko se god trudili, nitko ne dobiva jednaku pozornost učitelja. Broj učenika treba biti manji-predlažem raspon od 16 do najviše 22. Broj učenika treba biti primjeren suvremenim metodama rada i kvalitetnoj komunikaciji s učenicima. Velik broj učenika u odjelu otežava provedbu kvalitetnog načina vrednovanja učenika kako bi oni bili maksimalno uključeni i angažirani u svom procesu stjecanja znanja i vrednovanju istog. Nadareni učenici isto tako traže određeni pristup i posvećenost. učitelja. Sve su to,po meni elementi o kojima je potrebno voditi računa pri određivanju broja učenika u odjelima. U mjestima gdje zbog ekonomske situacije, rapidno opada broj učenika predlažem fleksibilniji pristup formiranju razrednih odjela prema situaciji na terenu. S poštovanjem,Željka Babić. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Željana Ristić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Željana Ristić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
11 Željana Pavlović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Broj učenika za razredni odjel je prevelik. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 16, a najviše 20 učenika. Nadalje promijenila bih: (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
12 Željana Čaplja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Kao netko tko 20 godina radi u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama, sa djecom različitih vrsta i stupnjeva teškoća , moram se osvrnuti na članak 6. ovog pravilnika. Imam osjećaj da osoba koja je pisala ovaj pravilnik nikada nije pristupila razredu djece s teškoćama. Trenutno u ustanovi imamo razrede sa četvero, petero do šestero djece, a svatko od njih ima individualne teškoće koje zahtijevaju individualni tretman. Hoće li onaj tko je predložio razrede od desetoro djece pokušati odraditi jedan dan u takvom razredu? Potrebno je posvetiti se svakom djetetu posebno jer u protivnom oni ne napreduju, a da ne spominjem da i u razredu od petero učenika, ispadi u ponašanju samo jednog mogu uznemiriti rutinu svih ostalih i potpuno onemogućiti rad. Uz to postoji prijetnja sigurnosti djeteta i svih oko njega, a situacija je, da ponovim, takva sada, u razredima od petero.Osim toga, učionice u kojima boravimo i radimo veličinom ni blizu ne odgovaraju prihvatu tolikog broja djece, jer rad s učenicima s teškoćama zahtjeva i arhitektonsku prilagodbu i organizaciju prostora. Dakle, ispada da osoba koja je pisala pravilnik svjesno ili nesvjesno želi oduzeti djeci s teškoćama pravo na obrazovanje. Najmanje što se može učiniti je mijenjanje prijedloga ovog pravilnika, ali i isprika onoga koji ga je napisao. Isprika i nama kao djelatnicima, ali i roditeljima jer i njihova djeca, kao i sva ostala, imaju pravo na kvalitetno školovanje koje bi ovim postalo nemoguće.Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
13 Žarka Klopotan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Edukacijski sam rehabilitator, specijalistica rane intervencije i ravnateljica Centra za autizam u Zagrebu. Mišljenja sam da broj učenika u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju treba određivati s obzirom na stupanj i vrstu teškoće, sukladno Državnom pedagoškom standardu. Podržavam prijedlog ŽSV pedagoga i ŽSV ravnatelja u ustanovama s posebnim programom o broju učenika u razrednim odjelima i odgojno- obrazovnim skupinama i prijedloge za formulaciju članka 6. Kao osoba koja je već dugi niz godina uključena u svijet autizma, posebno se zauzimam za ovu skupinu učenika jer dobro poznajem načine njihova poučavanja i funkcioniranja i znam koliko je zahtjevan, ponekad i rizičan rad s njima. Budući centri potpore bit će formirani također sukladno teškoćama koje učenici imaju i sukladno njihovim specifičnim potrebama. Moje je očekivanje i nastojanje, i veliki napori su u tom pravcu usmjereni, da centri za autizam budu centri potpore upravo za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Naravno da je tu moja pozornost i briga usmjerena prvenstveno na Centar za autizam u Zagrebu, ali mi je poznato da i Rijeka i Split imaju takve planove. Zato mislim da iz Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi mora biti jasno vidljivo o kojoj se teškoći kod učenika radi. Učenici s poremećajem iz spektra autizma zbog svojih osobitosti ne mogu biti samo “nevidljivi” dio široke skupine učenika s teškoćama. Obrazloženje: Još uvijek nije zaživio cilj iz Nacionalnog okvira za rani probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi od 0 -7 godina u RH zasnovan na sporazumu (iz 2016. ako se ne varam) triju ministarstava Vlade RH (zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja uz koordinaciju UNICEF-a) koji kaže da će biti uspostavljeno pet dijagnostičkih centara u RH, po jedan u Osijeku, Rijeci i Splitu i dva u Zagrebu. Koliko znam, provodi se pilot-projekt u Osijeku. Paralelno s time treba biti razvijen i odgovarajući sustav rane intervencije unutar obitelji. Tada bi djeca s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji pravovremeno bile uključene u stručni rad i dobivale odgovarajuću podršku. Time bi djeca bila daleko spremnija za školovanje i njihovi obrazovni, pa i životni ishodi bili bi drugačiji. Važno je istaknuti i uvijek voditi brigu o činjenici da učenici s poremećajem iz spektra autizma imaju svoje specifičnosti, sociokognitivne i komunikacijske teškoće, neujednačen razvojni profil, doslovno shvaćanje i nefleksibilnost u mišljenju, otpor prema promjenama, različite teškoće senzorne integracije, posebnosti u percepciji. Zbog svega navedenoga zahtijevaju primjeren didaktičko-metodički pristup i prilagodbe, individualizirani odgojno-obrazovni program, organizaciju i strukturu vremena, prostora i aktivnosti, sve s ciljem njihovog kvalitetnijeg poučavanja, ali i zaštite mentalnog zdravlja. Učenike treba poučavati primjenom suvremenih, znanstveno utemeljenih metoda zasnovanih na dokazima (TEACCH, PECS, ABA; Floor time). Također, poučavanje učenika s autizmom u posebnim uvjetima zahtijeva i arhitektonsku prilagodbu i organizaciju prostora. Ne smijemo dopustiti da kod učenika s poremećajem iz spektra autizma zbog neadekvatnih prostornih, materijalnih uvjeta ili drugih nepovoljnih okolinskih čimbenika dođe do javljanja i razvijanja psihijatrijskih poremećaja. Prevelike odgojno-obrazovne skupine svakako jesu taj čimbenik. Naši stručni napori moraju biti usmjereni smanjivanju nepoželjnih oblika ponašanja i posebice sprječavanju njihove eskalacije jer tada biva ugrožena sigurnost samih učenika, njihovih vršnjaka i učitelja. Dakle, potrebno je osigurati uvjete da se može u cijelosti poštivati članak 67. Zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju koji govori o sigurnosti i zaštiti zdravlja u školskim ustanovama. Kako bi to moglo biti moguće s 10 učenika s autizmom u jednom razredu? Ne bi nikako bilo moguće čak niti tada kada bi svi oni bili visokofunkcionirajući! Zaključno, i ovdje valja podsjetiti da je autizam rastući poremećaj u svijetu, bez obzira na to što broj osoba s autizmom koje su registrirane u RH ne odgovara prevalenciji u svijetu. Poremećaj iz spektra autizma relativno je “mlad” poremećaj koji zahtijeva multiresorni pristup i iziskuje još mnogo društvene pažnje, podrške i zaštite. Kvalitetu potrebne potpore pokazat će i ovaj Pravilnik. Ovo su razlozi (ima ih još!) zbog koji je potrebno da učenici s poremećajem iz spektra autizma budu prepoznati kao posebna pod/skupina unutar velike skupine učenika s teškoćama u razvoju i prepoznati i u članku 6. i u cijelome Pravilniku. Ovo bi također trebalo voditi ka promišljanju kako organizirati rad s ovom populacijom poslije 21. godine i s koliko korisnika formirati radno-odgojne skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
14 Žana Klisović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Žaklina Živković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam razredne nastave i posljednje tri godine radim u posebnim odjelima OŠ “A. G. Matoš“ u Vinkovcima. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
16 Žaklin Lukša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi u pravilnik trebalo uzeti u obzir i postojanje učenika koji nastavu polaze po redovitom programu uz individualizirani pristup. I veći broj tih učenika trebalo bi uzeti u obzir kada se određuje mogućnost smanjenja učenik au razredu. Smatram da 28 učenika u razredu nije optimalan broj učenika već da taj broj ne bi smio biti veći od 24 u višim razredima, a u razrednoj nastavi maksimalno 20 učenika (ako nema učenika s prilagodbamaili individualiziranim pristupima). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
17 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika. Smatram kako je navedeni maksimalni broj učenika u članku 6, stavak 1, stavak 2 i stavak 3 preveliki za kvalitetan odgojno-obrazovni rad. Mišljenja sam kako se predloženi broj učenika u stavku 1, stavku 2 i stavku 3 ovog članka treba formirati prema važećoj Orijentacijskoj listi. Te je moj prijedlog da: U razrednom odjelu prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima: - 3-7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama; - od 3-7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja; - od 2 -5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju; - od 2-4 učenika s motoričkim poremećajima; - od 2-3 učenika s autizmom. U odgojno-obrazovnim skupinama prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima: - 2 do 3 učenika s poremećajem iz spektra autizma; - Od 2 – 5 učenika sa značajno sniženim intelektualnimfunkcioniranjem i učenika s višestrukim i/Ili kombiniranim teškoćama u razvoju. Dok u članku 6, stavak 3 predlažem broj učenika od 3 do 7 učenika. Obrazloženje: rad s učenicima s teškoćama u razvoju iziskuje posebne prilagodbe materijala, sredstava, metoda rada, prostornih, organizacijskih i drugih uvjeta pa je samim time nužno da se predloženi broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama smanji, te da on ovisi o vrsti i stupnju teškoće, a sve u cilju bolje individualizacije, prilagodbe i same izvedbe odgojno-obrazovnog rada. Isto tako, tome u prilog govori činjenica kako jedan izvoditelj odgojno-obrazovnog procesa nikako ne može realizirati planirani odgojno-obrazovni rad s predloženim brojem učenika u ovom Nacrtu jer je u praksi realizacija cijelog odgojno - obrazovnog procesa na njemu samome, a znamo da je, ovisno o vrsti i stupnju teškoće, te o trenutnim sposobnostima učenika potrebna maksimalna individualizacija nastavnih sadržaja svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
18 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4. (9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka u kombinirane razredne odjele iz stavka 2. i 5. ovoga članka, uz suglasnost ministarstva može biti uključeno i više učenika s teškoćama u razvoju, ako za tim postoje organizacijski, prostorni i drugi opravdani razlozi. Smatram kako bi se uključivanjem učenika s teškoćama u kombinirani razredni odjel trebao smanjiti upisani broj učenika u tom razrednom odjelu, ovisno o vrsti i stupnju teškoće upisanog učenika (prema Orijentacijskoj listi). Obrazloženje: Razlog tome je što realizacija nastave u kombiniranim razrednim odjelima iziskuje značajni organizacijski i izvedbeni angažman svakog izvoditelja nastave u takvom razrednom odjelu. Ako znamo da uključenost djeteta s teškoćama u razvoju iziskuje dodatnu edukaciju, zalaganje i organizaciju, prilagodbu metoda, sredstava i načina rada, postavlja se pitanje kolika je maksimalno moguća kvaliteta nastavnog rada kako s učenicima s teškoćama u razvoju, tako i s učenicima urednog razvoja uključenih u takav kombinirani razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
19 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije... Smatram da gore označeni dio treba biti sastavni dio čl.3, stavka 3, te da se broj učenika u matičnom razrednom odjelu treba smanjiti i kada se radi o učenicima u djelomičnoj integraciji. Obrazloženje: kako sam i sama radila u redovnoj osnovnoj školi u djelomičnoj integraciji znam koliko je izazovno organizirati i realizirati nastavne i druge aktivnosti u razrednom odjelu u kojem su učenici s teškoćama u razvoju. Naime, iako učenici većinu satnice provode u posebnom razrednom odjelu (obrazovni predmeti), oni svejedno dio nastavnih aktivnosti provode u matičnom razrednom odjelu s drugim učenicima gdje im se navedeni sadržaji i aktivnosti trebaju individualizirati, a nerijetko je u realizaciji izvanučioničnih aktivnosti, školskih izleta, grupnih aktivnosti na odgojnim predmetima potrebna dodatna podrška i pomoć. Evidentno je da su i učenici u djelomičnoj integraciji upisnici matičnog razreda i kao takvi dio odgojno-obrazovnog rada polaze u svojim matičnim odjelima. Stoga smatram kako se Pravilnikom treba omogućiti smjanjenje broja učenika i u matičnom razrednom odjelu u kojeg su upisani učenici po modelu djelomične integracije i to na predloženi način u čl.3, stavak 3 ovog Nacrta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Zvjezdana Miri-Barila PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, nisam sigurna koja je namjera ovog nacrta Pravilnika (osim potrebe za uštedom), ali sam sigurna da je u suprotnosti s pravom na kvalitetno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju i sa strukom edukacijskih rehabilitatora. Smatram da broj učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i skupinama treba ostati isti kao i dosad: do 9 učenika u razrednom odjelu; do 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
21 Zvjezdana Farkaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U potpunosti se slažem s komentarom kolegice Branke Lasić pa ga citiram "S obzirom na nove metode i suvremene načine rada stavljene pred učitelje, smatram kako bi bilo u redu smanjiti broj učenika u odjeljenjima. Iz generacije u generaciju svjedoci smo sve većeg broja djece s različitim poteškoćama, odgodama školovanja...a djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija. Takvo stanje učitelje baca na koljena jer nemaju podršku ni stručne službe kojih u većini škola kronično nedostaje. Učitelj brzo detektira da s djetetom nešto nije u redu. I to je nažalost to, u većini slučajeva. Kada dijete dobije neko rješenje, nakon dugo čekanja, ponovo su muke jer se ne može posvetiti tom djetetu koliko bi trebao i htio. A kad je takve djece kojoj je potrebna učiteljeva konstantna pomoć i pratnja više u odjelu... učitelju ne preostaje drugo nego da se klonira. A znamo da to još nije moguće. Dakle, pričamo o znanstvenoj fantastici kada govorimo o kvalitetnom radu u odjeljenju koje broji 20 + redovnih učenika + 1,2,3 prilagođena/ individualizirana programa. Tada je dijete nesretno, učitelj je na kraju također frustriran jer je svjestan da ne čini dovoljno, a ostatak razreda također pati jer ni oni ne dobivaju koliko bi trebali. Nastaje nesretno začarano kolo. Kako bi nastava bila što kvalitetnija broj djece je vrlo važan. Vjerujem da će se mnogi kolege složiti da bi odjeljenja između 15 i 20 učenika bila odgovarajuća, a svaki prilagođeni program učenika da smanjuje broj djece za 2." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prema članku 3. stavku 3., koji propisuje omjer učenika u razrednom odjelu i broj učenika s teškoćama koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, predlažem da se još uvrsti i omjer uključivanja učenika po redovnom programu uz individualizirani pristup u radu. Ovaj oblik školovanja je nepravedno izostavljen, a radi se također o učenicima s teškoćama u razvoju. Predlažem da se uvrsti dio rečenice "po redovitom programu uz inidivualizirani pristup". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
23 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prema članku 3. stavku 3., koji propisuje omjer učenika u razrednom odjelu i broj učenika s teškoćama koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, predlažem da se još uvrsti i omjer uključivanja učenika po redovnom programu uz individualizirani pristup u radu. Ovaj oblik školovanja je nepravedno izostavljen, a radi se također o učenicima s teškoćama u razvoju. Predlažem da se uvrsti dio rečenice "po redovitom programu uz inidivualizirani pristup". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
24 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel prema posebnom nastavnom programu nerijetko je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda. Predlažem da se, kao i u članku 4. koji propisuje rad u kombiniranom razrednom odjelu, i u razrednim odjelima s posebnim nastavnim programom unaprijed definiraju slične mogućnosti vezano za broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
25 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Obzirom na navedeno u čl. 3, st. 4. (1.), prema kojem se broj učenika u RO ne smanjuje ukoliko učenik ima PUN, smatram ovakvo propisivanje neprimjerenim. Postojao je i do po trenutnom važećem pravilniku, ali u praksi se vidi da je PUN (uvjet završena četverogodišnja srednja) samo "produžena ruka" učitelju te da je učitelj taj koji priprema, osmišljava, provodi i odgovara za uspješnost provedenog kao i rezultate rada s učenikom koji se školuje po redovnom programu s prilagodbom sadržaja. Predlažem da se na gore navedenom mjestu briše "-učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
26 zrinka radica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Po mome mišljenju, ovaj Pravilnik je trebao biti osnova od koje kreće svaka reforma u školstvu, uključujući i pedagoške standarde. Nekako je i u ovoj reformi Pravilnik o broju učenika ostao samo detalj koji se na kraju cijeloga posla uvođenja Škole za život, malo revidira - što nije dobro. Škola 21. stoljeća svjesna je da njena uloga nije samo naučiti djecu čitati i pisati već mnogim drugim vještinama i zahtjevima društva i vremena u kojem živimo. Svaki učenik, kao jedinka dolazi u razredni odjel sa svojim specifičnostima ovisno o stupnju emocionalnog, kognitivnog i socijalnog razvoja pa traži učiteljev individualizirani pristup. Svaki učenik treba svoje vrijeme za razvoj komunikacijskih vještina, rad na čitanju, pisanju, za razvoj kreativnosti, matematičkih kompetencija, socijalnih vještina, etc. Učitelj teži ujednačiti ritam njihovog napredovanja, ali želje su različite od realiteta pa je to vidljivo i u ocjenama koje dodatno produbljuju razlike među djecom. Čitajući prethodne komentare zaključak je jasan – moje kolege, učitelji, slično razmišljaju. Kvaliteta rada sigurno je bolja u razr. odjelima s manjim brojem učenika. Njihovi prijedlozi o broju učenika variraju od 12 do 22. Moj prijedlog je 12 – 15 učenika. Ako je u generaciji veći broj djece prijavljen u škole, onda bih u razrednoj nastavi, u razredni odjel uvela dvije učiteljice, kolegice koje će zajedno kreirati posao i raspodijeliti ga. Pogotovo bih uvela dvije učiteljice u razrede u koje su uključena djeca s teškoćama u razvoju zbog mnogo veće odgovornosti i obima zaduženja koja su s tim povezana (neovisno o osobnom asistentu učenika koji nesumnjivo ima svoj dio posla, ali uvelike različit od učiteljevog). Nadam se da ćete ovoj problematici pristupiti s većim promišljanjem i da će vam naši osvrti donijeti neku drugu perspektivu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
27 Zrinka Racic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u članku 3. stavak 2 navodi se broj učenika od najviše 28 učenika u razredu. Prema dosadašnjem iskustu te uz primjenu tableta i istraživake nastave izuzetno je teško izvoditi takav tip nastave u odjelima koji broje više od 20 učenika. Pr tome u razredu su često učenici koji se školuju uz redovni program uz prilagodbu sadržaja ili u redovni program uz individualizaciju. Takvim učenicima u razredu treba pripremiti dodatne materijale i dodatno posvetiti pažnju njima. Bez obzira imaju li ti učenici asistenta, u nastavnom procesu još je uvijek najbitniji nastavnik. Uloga asistenta je upravo da asistrira u radu, ali je i dalje nastavnik taj koji radi s tim učenikom, bira metode kako da prilagodi sadržaj takvim učenicima i metode rada. Pri tome u razredu imate i nadarene učenik kojima se također trebate posvetiti. Naravno tu su i svi ostali učenici koji upravo zato što se trude, ali ne pokazuju neki veći talent ili poteškoće prođu praktički "neopaženo" kroz obrazovni sustav. Kako bi se svima njima mogli adekvatno posvetiti te izvoditi suvremenu nastavu broj učenika u razrednim odjelima ne bi smio prelaziti 20 učenika po razredu ako je takav razred uključen učenik s nekom vrstom prilagodbe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
28 Zrinka Klarin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, II. REDOVITI RAZREDNI Članak 3.(2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. Razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 21 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama 15 učenika. U gotovo svim razrednim odjeljenjima imamo učenike prema individualiziranom programu i prilagođenom programu i da bi se nastava mogla provoditi kvalitetno potrebno je smanjiti broj učenika u razrednom odjeljenju. Također, često se dogodi da učenici tijekom nastavne godine dobiju papire o teškoćama tako da razredni odjeli budu opterećeni. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na članak 2. Nacrta.
29 Zrinka Dejanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Čl.5. određen je najveći broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini izbornog nastavnog predmeta. Nigdje se ne spominje najmanji broj učenika u izbornom predmetu. Znači li to da i ako samo 5 učenika želi pohađati izbornu nastavu stranog jezika, ta skupina može biti oformljena? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Zoran Samardžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3 Iza riječi uz prilagodbu sadržaja dodaju se riječi i metoda ( oblika ) rada Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
31 Zlatko Bukvić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U članku 6. treba razlikovati razredne odjele u školama s redovitim programima i školama koje provode samo posebne kurikulume. Broj učenika ne bi trebalo povećavati u odnosu na dosadašnju granicu od najviše 9 učenika po posebnom programu uz individualizirane postupke. Ako se u stavku (2) u odgojno-obrazovnim skupinama provode posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke onda to treba zasebno i napisati. Posebni programi provode se i u razrednim odjelima (trenutni članak 8. Pravilnika o školovanju..). Ovim je Pravilnikom u ovom ili zasebnom članku potrebno definirati broj učenika s poremećajima iz spektra autizma i intelektualnim teškoćama, broj učenika sa značajno sniženim intelektualnim i utjecajnim teškoćama u razvoju, ili kombiniranim i višestrukim teškoćama. Broj učenika s poremećajima iz spektra autizma u odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao biti veći od 3 do 4, a učenika sa značajno sniženim intelektualnim teškoćama (umjerene) od 5 do 7, ili 4 do 5 (teže i teške intelektualne). U trenutnim prostornim uvjetima i ljudskim resursima (educirani učitelji, dostupnost pomoćnika u nastavi, dostupnost njegovatelja) događa se da uz obrazloženja i odobrenje nadležnih Ureda i Ministarstva u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini posebnih programa za stjecanje kompetencija (čl.9) nalaze učenici s poremećajima iz spektra autizma i intelektualnim teškoćama, učenici sa značajnim intelektualnim teškoćama i motoričkim poremećajima i organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju. U ovakvim skupinama može biti najviše 4 do 5 učenika. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
32 Zlatko Bukvić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, predlažem da se u ovom članku definira i odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka za učenike s teškoćama kojima su potrebni dodatni oblici profesionalne i programske potpore. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
33 Zlatko Bukvić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poptovani, Predlažem da se u ovom članku, stavak 8. dopuni na način "U kombinirani razredni odjel iz stavaka 2. do 7. ovoga članka može biti uključen u pravilu jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu uz individualizirane postupke za učenike s teškoćama u razvoju uz suglasnost Ministarstva. Navedeno je opravdano ukoliko Mrežom škola nije omogućeno školovanje učenika u primjerenom programu u školi s posebnim kurikulumima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
34 Zlata Bilandžija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Smatram da je idealan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 16 i 20. Naime u razrednom odjelu u kojem je više od 20 učenika nemoguće je provesti individualan pristup, posebno ako je uz to učenik, jedan ili više njih, s teškoćama. U manjim razrednim odjeljenjima zamišljene aktivnosti ( potrebne za ostvarivanje ishoda) se mnogo kvalitetnije izvedu a u konačnici i bolje provjere usvojenosti ishoda nekim od formativnih vrednovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Zdravko Katalinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, S obzirom da radim već 30 godine u RN optimalan broj učenika u razrednom odjelu po mom mišljenju trebao bi biti 15 do 20 . Trenutno imam 21 učenika i 1 učenika iz PO s parcijalnom integracijom koji dolazi u moj odjel na odgojne predmete. Rad s manjim brojem djece pruža mi veće mogućnosti i da se svakom djetetu uspijem posvetiti barem na određeno vrijeme tijekom jednog nastavnog sata. Jako je teško pronaći ravnotežu i jednostavno jedriti imeđu velikog broja učenika. Dogodi se da tijekom sata ne stignem niti pregledati radove svih učenika. Ja sam svjestan da je broj učenika u odjelima znatno smanjen i nekada je bio 30 i više. No, kvaliteta i način rada danas i prije gotovo je neusporedivo. Tehnologija, pristup djeci, odnos i komunikacija s roditeljima....u odjeljennu od 20 i više učenika vrlo je ograničena. Učitelj je čarobnjak u skladu sa svim obavezama. Moje je mišljenje da ovaj prijedlog od 20 i 26 učenika nije dobar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
36 Zdravka Teklić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članice Stručnog vijeća stručnih suradnica OŠ “ VAZMOSLAV GRŽALJA”, BUZET (Meri Višić, psihologinja, Zdravka Teklić, pedagoginja i Neli Jakovčević Metz, logopetkinja) proučile su nacrt Pravilnika i prilažu svoje primjedbe te predlažu promjene u pojedinim stavcima: Članak 3. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: Smatramo da u ovom stavku, osim navedenog, treba stajati i "učenici s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom program uz individualizaciju postupaka" kako bi i oni dobili potrebnu pažnju učitelja. U protivnom smatramo da su ovi učenici diskriminirani u odnosu na učenike s prilagodbom sadržaja i posebnim programima. (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; Smatramo da ovaj dio stavka (4) koji se odnosi na učenika koji ima pomoćnika u nastavi treba brisati jer pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnog procesa i njegovo prisustvo ne znači manje posla za učitelja, a obično unosi veću dinamiku u razredni odjel, zbog koje bi bilo poželjno da se smanji broj učenika u takvom odjelu. Članak 4. (8) U kombinirani razredni odjel iz stavaka 2. do 7. ovoga članka može biti uključen u pravilu jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Kao i u članku 3., stavku (3) smatramo da uz učenike s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu treba stajati i učenici s teškoćama u razvoju s utvrđenim oblikom školovanja po redovitom programu uz individualizaciju postupaka, kako bi se izbjegla diskriminacija tih učenika. (10) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovoga članka smanjuje se za četiri (4) učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju osim u slučaju, ako: - učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi; Sukladno ranijim primjedbama, smatramo da bi u stavku (4) trebalo stajati i učenik s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom program uz individualizaciju postupaka te da bi se trebao brisati dio koji se odnosi na učenika s teškoćama u razvoju koji ima pomoćnika u nastavi, iz ranije navedenih razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 ZDRAVKA GUNJEVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Iznimno je važno voditi računa o broju djece u razrednom odjelu jer je svako dijete jedinstveno i neponovljivo i svako zaslužuje našu pozornost kako bi odgojno-obrazovni proces bio kvalitetan i učenicima omogućen maksimalan napredak u ostvarenju svojih potencijala. Smatram da u razredu ne bi smjelo biti više od 24 učenika, a svaki učenik s posebnim potrebama trebao bi taj broj smanjiti za najmanje dva učenika, pa bi u razredu u kojemu su tri djeteta s posebnim potrebama maksimalan broj bio 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Zdenka Ribić Dugandžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s obzirom da se navedeni prijedlog Pravilnika odnosi za broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama u osnovnoj školi, možemo li očekivati da će se uskoro predložiti takav pravilnik i za srednje škole? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Zdenka Brebrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao dugogodišnja djelatnica u sustavu htjela bih upozoriti na činjenicu da pri formiranju odjela i umanjivanju broja u redovnom i kombiniranom odjelu svakako uzmete i učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik: redoviti program uz individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja, poglavito ako su teškoće iz točke 6. orijentacijske liste poteškoća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Sukladno čl. 5. Nacrta Pravilnika, na odgojno-obrazovne skupine, a time i na one u kojima se provodi nastava manjinskog jezika i kulture (tzv. model C), primjenjuju se odredbe čl. 3. i 4. Pravilnika koje određuju optimalan i maksimalan broj učenika u redovitim razrednim i kombiniranim odjelima. Odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
41 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost neposrednog rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga bismo predložili izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
42 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Odgojno-obrazovne skupine nisu sasvim usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
43 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Zajedničko vijeće općina (ZVO) jedina je institucija srpske nacionalne manjine osnovana temeljem međunarodno priznatih dokumenata, odnosno Erdutskog sporazuma od 12.11.1995. g., Pisma namjere Vlade Republike Hrvatske za završetak mirne reintegracije od 13.01.1997. g. te Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji, statusu, sastavu, nadležnosti i financiranju ZVO-a od 15.10.1998. g. (Narodne novine, br. 137/98). Kao jedno od osnovnih prava srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj prema upravo navedenim dokumentima jest i pravo na prosvjetnu autonomiju, pa je slijedom navedenog ZVO našao za shodno dati komentar na Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (dalje: Pravilnik). Prvenstveno smatramo kako Pravilnikom nisu uređene sve pojavne situacije iz prakse, odnosno nije se vodilo računa o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Navedeno se da zaključiti jer je iz teksta Pravilnika jasno vidljivo kako prilikom izrade istog niti su spomenute niti su uzete u obzir odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Naime, čl. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, Pravilnik nije uzeo u obzir niti Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kojom su definirane svojevrsne smjernice glede obrazovanja na manjinskom jezik i pismu koje se, iako se u Odluci radi o talijanskoj nacionalnih manjini, mogu primijeniti na sve nacionalne manjine. Tako je, među ostalim, u Odluci navedeno da je moguće formiranje razrednog odjela za manji broj učenika: "Imajući u vidu općepoznate činjenice o stanju naseljenosti i nataliteta na područjima na kojima živi pretežni dio talijanske manjine u Republici Hrvatskoj, ne može se reći da odredba o minimalnom broju od 10 učenika uvažava lokalne prilike. Osim toga, kao što je već rečeno, Republika Hrvatska se je obvezala na poštivanje stečenih prava pripadnika manjina, a vidljivo je da ovdje osporavani Naputak stavlja pripadnike manjina u nepovoljniji položaj od dosadašnjeg. Očigledno je da bi organiziranje nastave na Naputkom propisani način dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine, osobito ako se uzme u obzir da se odredba odnosi i na učenike osnovnih škola za koje, nepostojanje odgovarajućeg školskog odjeljenja u mjestu prebivališta, predstavlja značajan problem. Prikupljeni podaci pokazuju da se takav pristup ne prakticira i da razredni odjeli i sa znatno manjim brojem učenika funkcioniraju pa tako ima razreda sa samo 2 do 4 učenika. Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika." Slijedom svega naprijed navedenog, smatramo kako Pravilnik mora uzeti u obzir kako odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00), tako i stavove Ustavnog suda Republike Hrvatske zauzete u Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g.. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g.: https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/fOdluka.xsp?action=openDocument&documentId=C1256A25004A262AC12568A10046CA71 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Vlatka Zahirović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 (smanjiti na 26) učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, (dodati: po redovitom programu uz individualizirane postupke) ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 (smanjiti na 24) učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 (smanjiti na 22) učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi (obrisati); - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije (obrisati); - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Obrazloženje: 28 učenika u razredu je previše za sve ono što bi učitelj trebao s njima odraditi. Učenici koji se školuju po individualiziranom programu moraju dobiti isti status kao učenici koji se školuju po prilagođenom programu, odnosno moraju utjecati na smanjenje broja učenika u razrednom odjelu. Učitelj za njih priprema posebne materijale kao i za one po prilagođenom programu. Broj učenika mora se smanjiti za učenike koji se školuju po prilagođenom ili individualiziranom programu bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Pomoćnik u nastavi pomaže učenicima, a ne učiteljima te je učitelj i dalje dužan pripremiti posebne materijale i program za te učenike. Učenici koji su u redovite razredne odjele uključeni po modelu djelomične integracije moraju utjecati na smanjenje broja učenika u razrednom odjelu kao i učenici koji se školuju po prilagođenom ili individualiziranom programu jer su skoro pola nastave uključeni u redoviti razredni odjel te je s njima potrebno posebno raditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
45 Vlatka Vukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako je predloženi broj učenika u odjelu nerealan u odnosu na očekivanja koja su pred učiteljem u smislu ostvarivanja ishoda prema Kurikulumu kao i smjernicama strategija poučavanja "Škole za život". U razrednom odjelu s 28 učenika vrlo je teško iz dana u dan ostvarivati sve što se od nas očekuje, a kad imate učenike s teškoćama, to postaje gotovo nemoguće. U prošloj sam generaciji imala tri učenika s teškoćama u odjelu, sa svojim specifičnim poteškoćama i problemima. Administracija za svakog učenika je ogromna, popunjavanje silnih tablica i izvješća oduzimaju jako puno vremena , a da ne govorim o pripremi za svakog učenika za svaki nastavni sat. A zatim još pripremanje za rad s ostalim učenicima, pripremanje za nastavu koja treba i mora biti poticajna, zanimljiva, individualizirana, istraživačka, projektna.... Pomoćnik u nastavi ne priprema nastavu, listiće i ispite za učenika s teškoćama, ne ispunjava svu potrebnu dokumentaciju, a na satu isto tako ne odrađuje sve sam, uloga učitelja je i u tom dijelu vrlo bitna. Stoga smatram kako je optimalan broj učenika u odjelu 20, ne više. U odjelima s jednim učenikom s teškoćama ne bi trebalo biti više od 18, a s dva takova učenika najviše 16 učenika. U jednom odjelu ne bi trebala biti tri učenika s teškoćama. Također smatram kako treba razmotriti i smanjenje broja učenika u odjelu u kojem je daroviti učenik. Daroviti učenici, naime, također imaju posebne potrebe, načine poučavanja i praćenja te i o tomu treba voditi računa pri doradi ovoga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Vlatka Šteinglin Kovač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u Centru za odgoj i obrazovanje na radnom mjestu socijalnog pedagoga. Provodim program treninga socijalnih vještina i radim individualno i u skupini s učenicima koji uz teškoće u razvoju imaju i ponašajne probleme. Imam dobar uvid u svakodnevne izazove s kojima se susreću edukacijski rehabilitatori i ostali stručnjaci u svakodnevnom radu. Svaki prosvjetni djelatnik koji ima barem nekoliko dana praktičnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama zna koje su negativne posljedice prevelikog broja učenika u odjelu ili skupini. Svaki učenik zahtjeva individualan pristup, niz prilagodbi. Smatram da bi povećanje broja učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka, koji je naveden u članku 6. znatno umanjilo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, onemogućilo napredak djece, pojačalo intenzitet problema u ponašanju Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
47 Vlatka Sabolović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da u razrednim odjelima ne bi trebalo biti više od 22 učenika bez učenika s teškoćama. Time bi se moglo više posvetiti specifičnim interesima učenika. U odjelima u kojima postoje učenici s teškoćama, broj učenika ne bi trebao biti veći od 20 bez obzira na vrstu teškoće i uključenosti pomoćnika u nastavi. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama u nastavi. Ako ima i manji broj učenika, a više od dva učenika s teškoćama, trebalo bi se omogućiti ustrojstvo dva razredna odjela. U posebno - odgojno obrazovnim skupinama kod učenika s poremećajima u ponašanju broj učenika ne bi trebao biti veći od 5 i potrebno je omogućiti da svaki učenik ima podršku pomoćnika u nastavi. Tako bi oni bolje ostvarili propisane odgojno - obrazovne ishode, a imali bi podršku u kontroliranju svojega ponašanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Vlatka Hrkać PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3 ,stavak 3 Optimalan broj učenika u razrednom odjelu je daleko ispod 28, te 28 ne bi smio ostati kako maksimalan broj. U današnje vrijeme 28 je broj koji se ne bi smio dogoditi ni u jednom razredu. Zahtjevi koji se stavljaju pred učitelje podrazumijevaju individualni pristup svakom učeniku, a takav pristup je apsolutno neizvediv u svakom odjeljenju većem od 20 učenika. Osim toga, iznimno su rijetki razredi bez učenika s teškoćama. Ako na samom početku školovanja i postoji, kroz godine se situacija mijenja te je učenika s rješenjima sve više. Obrazovanje se sve više fokusirana na djecu s teškoćama, što je pohvalno, no time neminovno ostaje sve manje prostora i vremena za bavljenje djecom koja su izvrsna i darovita. Oni zaslužuju više vremena no što im ovakvi prijedlozi pravilnika o broju učenika nužno ostavljaju. Primjerice, u odjelu sa 26 učenika i jednim učenikom s teškoćama, daroviti učenici su prvi koji izvlače deblji kraj... Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
49 Vlatka Galac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Pravilnikom ne bi trebalo ići na štetu učeniku,niti učitelju. Broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 20. Naime,kako radim već 31 godinu u nastavu imam veliko iskustvo.Moji prvi razredni odjeli su imali preko 30 učenika, po 4 do 5 učenika s poteškoćama. Uvjeti su bili teški.Danas je puno bolja situacija te upravo zbog kvalitete rada ne treba povećavati broj učenika u razrednom odjelu iznad 21,tj.broj PP te IOOP također ne smije biti veći od jedan. Ukoliko bi se Pravilnikom povećao broj učenika u razrednom odjelu, te broj prilagođenih programa većih od jedan time bi se naštetilo nadarenoj djeci koju tako zanemarujemo jer nemamo vremena posvetiti se njima,zanemarujemo i učenike po prilagođenom jer je potrebno posvetiti pažnju i ostalim učenicima.Govorimo o modernoj školi,Školi za život, digitalnoj opremljenosti , no najmanje računa vodimo o kvaliteti obrazovanja.Opterećivanjem učitelja na ovaj način gubimo na kvaliteti. Toplo se nadam da Pravilnik neće ići na štetu jednima i drugima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Vlasta Žnidarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Budući da sve više učenika ima teškoća u učenju i zahtjeva individualan pristup učitelja, broj od 28 učenika u razrednom odjelu je zaista prevelik. Razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika ako želimo kvalitetnu nastavu. U redoviti razredni odjel ne bi trebalo uključiti više od 2 učenika koji rade po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, te bi uz svakog takvog učenika trebalo smanjiti ukupan broj učenika u razrednom odjelu, bez obzira ima li pomoćnika u nastavi ili ne. Također smatram da bi na ukupan broj učenika u razrednom odjelu trebao utjecati i broj učenika koji rade po individualiziranom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 VLASTA ŽIVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Slijedom kurikularne reforme i svih promjena u školstvu, mišljenja sam da je prvi korak k ostvarenju ikakvih promjena upravo promjena Pravilnika o broju učenika u razrednim odjelima, koja je, nažalost, očito opet ostala na broju od 28 učenika kao iz vremena frontalne metode poučavanja. Suvremene metode i trendovi u nastavi, dakle nastavi usmjerenoj na učenika, s naglaskom na formativno vrednovanje, vršnjačko vrednovanje te ostvarivanje propisanih odgojno-obrazovnih ishoda definitivno se ne mogu kvalitetno provoditi niti ostvariti u učionicama s 28 učenika. U takvom okruženju, nažalost sasvim je realna situacija da se učitelj ne može posvetiti svakom učeniku, redovito pregledavati zadaće, jednostavno ljudski porazgovarati s njima, kontinuirano provoditi formativno vrednovanje i obraditi predviđeno gradivo. Potrebno je početi brinuti o kvaliteti nastave koja se kurikularnom reformom i promovira. To znači da se osim načina rada, trebaju i promjeniti i poboljšati dosadašnji uvjeti rada, i to ne samo silnom digitalizacijom i opremom, nego prije svega omogućavanjem osnovnih uvjeta (dakle, smanjivanjem dosadašnjeg maksimalnog broja učenika u razrednim odjelima) u kojima učenici mogu napredovati, bilo učenici s poteškoćama, prosječnih sposobnosti ili nadareni koji su u određenoj mjeri nerijetko zakinuti. Predlažem izmjene: (2) Optimalan razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. Svakako u obzir treba uzeti i stupanj poteškoća, ali i individualizirane programe te vrlo često zanemarenu činjenicu da se neke poteškoće bilo u učenju ili ponašanju otkriju tek nakon formiranja razrednih odjela i tijekom trajanja školske godine. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 13 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; ------- obavezno izbaciti ovaj naputak jer asistent ili pomoćnik u nastavi pomažu učeniku s poteškoćama, ali ne umanjuju posao pripreme rada učitelja te izradu prilagođenih materijala, testova, ispitivanja i vrednovanja za učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
52 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prema Članku 3. st. 2., 28 učenika unutar razrednog odjela već je previše. Moramo uzeti u obzir sve više teškoća na koje nailazimo unutar razrednog odjela, a za koje nemamo adekvatnu dokumentaciju da se radi o teškoćama pa isti prolaze "ispod radara", a mi učitelji izvodimo nastavu na puno teži način. Valja misliti na kvalitetu koja se treba pružiti svim učenicima uvažavajući njihove interese i sposobnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
53 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Iz Članka 6. st.1. i st.2 ne iščitavam dobrobit učenika unutar skupine ni učitelja. Broj učenika se povećava u odnosu na prethodno stanje Pravilnika, a u današnjim odjeljenjima gotovo da je nemoguće naići na neki oblik teškoća učenika. Svakako da bi, prema osobnom mišljenju, trebalo ići na smanjenje broja učenika unutar takvog odjeljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
54 Vlado Mišković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani ! Učitelj sam Tehniče kulture i imam višegodišnje iskustvo rada u Centu za odgoj i obrazovanje prema posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa PSP-a.Također imam dugogodišnje iskustvo rada u Osnovnoj školi , sa redovitom populacijom gje se razred dijelio i smatrao se optimalan broj učenika od 12 do 15 za kvalitetan rad. U praksi najbolji rezultati postižu se sa 10 učenika.Sada , 25 godina radim u Centru sa djecom po posebnom programu.Svaki učenik je zaseban plan i program za sebe,svakom pojedincu morate osmisliti poseban odgojno-obrazovni primjeren njegovim intelektualnim,motoričkim sposobnostima i sklonostima.Tijekom godine zadatke mijenjate,nadogradite,smanjite,te često naša kreativnost za osmislit način izvođenja radnog zadatka poluči odgovarajući napredak i rezultat.Želim reći,maksimalno morate posvetit pažnju ,kontrolu i pomoć svakom pojedincu u svakom trenutku.Povećati broj učenika više od šest u jednom razredu najblaže rečeno nije primjereno.Znati li? da u pojedinom razredu sa tri učenika bude izuzetno teško.Iskreno se pitam, koliko je predlagatelj ovog zakona proveo neposrednog ,svakodnevnog rada,stvarnog radnog vremena u radu sa NAŠOM djecom. Mogu samo pretpostaviti kako je učiteljima u redovnoj školi gdje u razredu imaju djecu sa višestrukim teškoćama koliko vremena mogu posvetit toj djeci,najbolje oni znaju.(treba realno reći kako to izgleda u praksi) NIKAKO POVEĆANJE UČENIKA U RAZREDIMA ,OOS, PSP-U .Najmanji promašaj zadržati stari pravilnik od 3 do šest učenika. Vlado Mišković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
55 Vlado Kašnar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao učitelj RN radim 20 godina i smatram da bi optimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao biti od 16 do 20. Trenutno u razrednom odjelu imam 22 učenika i 1 učenicu koja nastavne sadržaje usvaja po redovitom programu uz PRILAGODBU sadržaja i individualizirane postupke u radu. Rad s manjim brojem učenika pruža kvalitetniju mogućnost primjene novih strategija učenja i poučavanja u skladu provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ i bolju posvećenost svakom pojedinom učeniku. Svakodnevno se na različite načine nastojim posvetiti svakom učenika poštujući njihove mogućnosti i sposobnosti i pri tome radim još bezbroj drugih aktivnosti koje od nas zahtjeva reforma jer želim što bolje pripremiti svoje učenike za budućnost i tržište rada razvijajući njihove socijalne i komunikacijske vještine. Rad s učenicima s teškoćama dodatni je izazov koji donosi još više zahtjeva i pripremanja, uz već ionako prevelike količine posla koju obavljamo. Svjedoci smo kako nam svake godine u prve razrede dolazi sve više djece s brojim jezičnim, emocionalnim i tjelesnim teškoćama, učenici s problemima u ponašanju i nemoguće je kvalitetno i savjesno odraditi svoj posao u razredu s više od 20 učenika. Traži se provedba formativnog vrednovanja, više istraživačke i projektne nastave, učenike koji su željni i voljni puno toga naučiti i pri tome uvažiti sve njihove individualne razlike i interese, a onda s druge strane imamo razredne odjele s 28 učenika. Također smatram da bi učenici s teškoćama svakako trebali imati pomoćnika u nastavi. Što je s potencijalno darovitim/nadarenim učenicima kojih zasigurno ima u našim razrednim odjelima i koji su u sadašnjem sustavu posve zanemareni? Rad s darovitim učenicima također treba ući u ovakve kategorije smanjenja broja učenika u razrednom odjelu, članak 3. Na taj način možemo staviti učenika u centar poučavanja, lakše provoditi različite oblike poučavanja, vrednovanja… Uz manji broj učenika učitelji mogu bolje i kvalitetnije odraditi svoj posao, a učenici su zadovoljniji, sigurniji, slobodniji i otvoreniji za nove strategije poučavanja i učenja. Mislim da ovaj prijedlog od najmanje 20 i najviše 26 učenika u jednom razrednom odjelu nije dobar za budućnost i dobrobit učenika i uspjeh „Škole za život“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Višnja Šuperba PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, povećavanjem broja učenika u razrednom odjeljenju kvaliteta rada opada, učitelj ne stigne popratiti svakog učenika i odgovoriti na njegove potrebe u danom trenutku. Optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bez učenika s poteškoćama ili učenika s individualiziranim pristupom je 20. Integracijom jednog učenika s poteškoćama broj učenika u razrednom odjeljenju bi trebao biti manji (ukupan broj učenika u tom slučaju ne bi trebao biti veći od 18) kako bi se postigao što bolji učinak rada. Uključivanjem većeg broja učenika s poteškoćama broj učenika u razrednom odjeljenju još više treba smanjiti. Mišljenja sam da u jednom odjeljenju ne bi trebalo biti više od dva učenika s poteškoćama i u tom slučaju ukupan broj učenika ne bi trebao prelaziti 14. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Višnja Pranjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U potpunosti podupirem integraciju učenika s poteškoćama u redovni program školovanja. Međutim, jesu li svi učenici s teškoćama u stanju završiti pojedine programe? Ovaj problem koji se pojavljuju pri obrazovanju za medicinsku sestru opće njege/ medicinskog tehničara opće njege, na žalost, ne može riješiti smanjeni broj učenika u razredu. Dužnost svakog nastavnika je osigurati uspješnost učenika i usvajanje znanja, vještina i kompetencija. Jesu li svi učenici s poteškoćama u stanju usvojiti kompetencije za ovo odgovorno zanimanje? Predlažem osjetljiviji probir, profesionalnu orijentaciju, prije upisa učenika s poteškoćama u program za kvalifikaciju medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege. Mnogi učenici s poteškoćama uspješno svladavaju program, ali ne svi pa se postavlja pitanje je li djetetu učinjena "usluga" upisom u zahtjevan program koji ne može završiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Višnja Popović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Državni pedagoški standard NN 63/2008, članak 9. i predloženi Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, članak 6. nisu u suglasju. Nakon 12 godina prakse i primjene Držanog pedagoškog standarda predlažem da se i Pravilnik pridržava istog, te da se Članak 6. stavak 1. i 2. novog Pravilnika izmjeni i glasi: (1) razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati najviše do: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove – 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti (2) odgojno obrazovna skupina prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike u s teškoćama u razvoju može imati najviše do: – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima treba dodati stavak (6). (6) za odgojno –obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta koji se izvodi prema posebnom programu i/ili kurikulumu, za učenike s teškoćama, najveći broj učenika utvrđuje se u skladu sa odredbama članka 6. stavka 1 i 2 Kurikularna reforma i „ Škola za život“ jamče najviši standard odgoja i obrazovanja svih učenika Republike Hrvatske. Standard koje je dosegnut, praksa koja je pokazala učinkovitost organizacije razrednih odjela i kvalitete rada je nešto što bi trebalo zadržati Svi učenici imaju pravo na najkvalitetnije obrazovanje, svi roditelji imaju pravo očekivati najkvalitetnije obrazovanje za svoju djecu, svi učitelji imaju pravo raditi u razrednim odjelima na najkvalitetniji i primjeren način. Povećanje broja učenika s teškoćama neće doprinijeti kvaliteti rada, upravo suprotno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
59 Vinko Vlahov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Pozdrav svima...Otac sam djeteta s posebnim potrebama i ovim putem dajem podrsku ovim prekrasnim ljudima koji rade s nasom djecom i apeliram na one koji pisu zakone i one koji ce citati ove komentare ako ce ih i citati da poslusaju glasove roditelja i strucnjaka i odbace ove prijedloge zakona radi nase djece koji mogu u buducnosti doprinositi ovom drustvu a ne mu biti na teret jer je to,dragi birokrati,najcesci osjecaj koji jedan roditelj s djetetom s poteskocama osjeca dok luta hodnicima institucija u potrazi za bilo kakvom pomoci da je njegovo dijete ovom drustvu teret....Uvijek kad negdje procitam da je izasao neki novi zakon pitam se da li je to socioloski eksperiment da se vidi gdje je granica ljudskog strpljenja....mislim da s ovim prijedlogom zakona nadzirem tu granicu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Vinko Vlahov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pozdrav svima...Otac sam djeteta s posebnim potrebama i ovim putem dajem podrsku ovim prekrasnim ljudima koji rade s nasom djecom i apeliram na one koji pisu zakone i one koji ce citati ove komentare ako ce ih i citati da poslusaju glasove roditelja i strucnjaka i odbace ove prijedloge zakona radi nase djece koji mogu u buducnosti doprinositi ovom drustvu a ne mu biti na teret jer je to,dragi birokrati,najcesci osjecaj koji jedan roditelj s djetetom s poteskocama osjeca dok luta hodnicima institucija u potrazi za bilo kakvom pomoci da je njegovo dijete ovom drustvu teret....Uvijek kad negdje procitam da je izasao neki novi zakon pitam se da li je to socioloski eksperiment da se vidi gdje je granica ljudskog strpljenja....mislim da s ovim prijedlogom zakona nadzirem tu granicu.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
61 Vesna Stipić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, budući da trenutno radim u razrednom odjelu koji broji 30 učenika mogu reći da je to prezahtjevan posao ako želiš doista posvetiti svu potrebu pažnju svakom učeniku i zadovoljiti sve specifičnosti koje učenici posjeduju. Nastavni oblici koji se prema novim kurikulama trebaju provoditi nemogući su zbog brojnosti učenika, a često i zbog nedostatka prostora. Jedan učenik je dobio rješenje za individualizaciju nastave. I to zahtjeva posebnu pripremu i angažman tijekom svakog sata. Smatram da broj i norma od 28 učenika u jednom razrednom odjelu treba biti smanjena na 20 učenika. Tada će rad biti kvalitetan, radovi svakodnevno pregledani, poslana pravovremena informacija učeniku, angažiranost i posvećenost učitelja učenicima maksimalna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Vesna Slaviček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, na odluku o broju učenika u redovitom razrednom odjelu, kao i broj učenika s teškoćama zanemaruju se specifičnosti teškoća učenika s posebnim potrebama. Također, učenici koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja te učenici s teškoćama u razvoju koji se školuju po posebnom programu u nastavnoj praksi imaju različite pristupe u radu učitelja. Ukoliko učenik ima pomoć asistenta u nastavi, svejedno bi trebalo uvažiti smanjenje broja učenika, jer vrijeme koje nastavnik posveti učeniku s posebnim potrebama se ne smanjuje. Potrebno je razmotriti prisutnost i broj darovitih učenika uključenih u redoviti razredni odjel koji također zahtjevaju pripremljenost nastavnika te posvećeno vrijeme za rad. Zbog važnosti i uspjeha kurikularne reforme u školstvu sa svim zahtjevima ostvarenja ishoda i provedbi različitih vrsti vrednovanja bilo bi potrebno ograničiti broj učenika u redovnom razrednom odjelu na 24 učenika; odjel s jednim učenikom s teškoćama mogao bi imati najviše 22 učenika; odjel s dva učenika s teškoćama mogao bi imati najviše 20 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama (najviši mogući broj po razrednom odjelu) mogao bi imati 18 učenika. Isti smanjeni broj učenika u razrednom odjelu trebao bi se uzeti u obzir za svakog pojedinog darovitog učenika. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
63 Vesna Samardžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI S obzirom na to na koje sve poteškoće učitelji nailaze i što se sve od njih očekuje u razredu, broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 20 učenika, uključujući i najviše 2 učenika s poteškoćama. Od učitelja se očekuje da vrednuje učenike ne samo sumativno, nego da ih redovito procjenjuje i opisno, a da bi mogao pratiti i bilježiti napredak učenika taj bi broj uistinu trebao biti usklađen s očekivanjima od učitelja. Ako nova reforma obrazovanja stavlja pred učitelja nove zahtjeve, onda bi tu reformu trebao pratiti i broj učenika u razredu kako bi je ti isti učitelji mogli i provoditi. U smanjenje broja učenika bi se morao uzeti u obzir i učenik koji ima asistenta u nastavi kao i učenik s djelomičnom integracijom. Asistent ne uči učenika, on mu pomaže, a učitelj je taj koji se i za toga učenika treba pripremiti i posvetiti mu vrijeme. Također, učenici s djelomičnom integracijom dolaze u redoviti razred na odgojne predmete te se učitelji odgojnih predmeta moraju za njega pripremiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Vesna Petrušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati najviše 22 učenika kako bi učitelji mogli postići što veću individualizaciju u radu, te, primjenjujući suvremene metode i načine poučavanja, ostvariti planirane odgojno-obrazovne ishode. Iz osobnog iskustva znam da rad s učenicima s teškoćama iziskuje dodatno radno opterećenje za učitelje (dodatno pripremanje za nastavu - od planiranja, izrade posebnih primjerenih nastavnih materijala prilagođenih određenoj teškoći, praćenja i vrednovanja napretka, dodatne profesionalne edukacije, suradnja sa stručnim suradnicima...) i dodatan napor na satu (kako bi se u potpunosti mogli kvalitetno posvetiti svim učenicima) pa mislim da bi npr. odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao imati najviše 22 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
65 Vesna Grginović-Karajić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, držim da broj učenika u razrednome odjelu treba smanjiti. "Škola za život" od učitelja traži više vremena za svakoga učenika, od same realizacije nastave do praćenja i vrednovanja. Osim toga, susrećemo se sa sve većim brojem učenika koji rade po redovnom programu uz individualizirani pristup (u našoj školi 3 -4 učenika po razrednom odjelu) i po prilagođenom programu. Ima i učenika s velikim teškoćama kojima se učitelj u većem razrednom odjelu ne uspijeva posvetiti, pa i kad imaju asistenta u nastavi. Ne radi s tim učenik samo asistent, njemu se treba posvetiti i učitelj. Srdačan pozdrav Vesna Grginović-Karajić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
66 Vesna Dobronić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da ako učenik ima asistenta u nastavi i dalje zahtjeva veću pažnju i dodatni angažman nastavnika, stoga bi trebalo ostaviti i u tom slučaju smanjenje broja učenika. Nadalje, broj od 28 učenika je prevelik, a osobito 25 učenika u razredu s 3 učenika individualiziranog pristupa. Sadašnje smanjenje broja učenika na 24 se pozitivno osjeti na radnu atmosferu i kvalitetu poučavanja, a osobito vrednovanja za i kao učenje. Stoga preporučam da maksimalni broj ne bude poviše 24, a u odjelima s djecom s poteškoćama bi trebalo biti najviše 20 učenika. Također u pravilnik bi trebalo uvrstiti učenike koji idu po redovnom programu s individualiziranim pristupom, a i napomenuti darovite učenike jer i oni zahtijevaju drugačiji pristup te im se treba dodatno posvetiti za vrijeme nastave što je jako teško kvalitetno napraviti u većim razrednim odjeljenjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
67 Veronika Špiranac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, pedagoškim radom bavim se 30-tak godina. Neuporediv je moj početak rada u razrednim odjeljenjima 1990-ih i danas. Činjenica jest da su se ro smanjili, ali to opet nije dovoljno za rad kakav se danas očekuje od učitelja. Moram reći da su se djeca promijenila,tj. njihov odnos prema radu. Društvo im omogućuje takav odnos. Učitelj nije poštovan kao što bi trebao biti. ŠZŽ traži svoje. Ako u ro imamo dijete koje ne priča, dijete koje ima neku vrstu poteškoće;disleksija/disgrafija, poremećaj s ponašanjem, pa čak i ako imamo sreću da ta djeca imaju svoje asistente, potrebnu pažnju ostalim učenicima je veoma teško pružiti. Često zaboravljamo darovite učenike kojima se također treba posvetiti. Svaki od tih učenika treba i zaslužuje jednaku pažnju. Povećanjem razrednih odjeljenja djeca koja trebaju posebnu pažnju, bila bi zakinuta. Nastava pojedinih predmeta je svedena na minimalni broj sati, a planira se i uvođenje novih predmeta. Sve je to opterećenje kako za učenike tako i za učitelje/škole. Smatram da imamo dovoljan broj učitelja da bismo mogli našoj djeci pružiti bolje školovanje, posvetiti više vremena svakom učeniku. U mnogobrojnijem odjeljenju se pojedinci "prikriju", "izgube". Valja na vrijeme uočiti potrebu učenika, te mu pružiti potrebno vrijeme, pažnju. ŠZŽ upravo o tome i govori. Učenik je u prvom planu. Bojim se da bi povećanjem učenika u razrednom odjeljenju ŠZŽ ostala samo lijepa misao na papiru, a nemoguća za realizaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. stavak 2. Kako bi se mogla odvijati kvalitetna, poticajna izborna nastava te se ne bi gubio broj učenika iz nastavne godine u godinu, potrebno je smanjiti broj učenika u razredu. U praksi se često paralelni razredi spajaju pod izbornom nastavom, zbog broja učenika, što otežava njeno održavanje, jer nemaju svi razredi isti raspored sati, te je pronalazak slobodnog termina za dva, primjerice, osma razreda gotovo nemoguć. S obzirom da je riječ o izbornoj nastavi, s koje se učenik uz pristanak roditelja i Učiteljskog vijeća može ispisati, potrebno je stvoriti poticajnu atmosferu koja pogoduje njihovim interesima i učenju. To je najbolje izvedivo u malim skupinama do 15 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
69 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4. stavak 4. i 7. Ukinuti mogućnost postojanja četverorazredne kombinacije. Koliko god bila mala, kvalitetan rad u četverorazrednoj kombinaciji vrlo je otežan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
70 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Komentar na Članak 3. stavak 2: Optimalan razredni odjel u današnjoj školi bio bi 15/16 učenika. Teško je kvalitetno odraditi vrednovanje svakog učenika u razrednim odjelima s više od 20 učenika. I to tradicionalnim nastavnim metodama i načinima. Kad se učenici služe tabletima ili drugim oblicima moderne tehnologije na nastavi, teško je pratiti njihov rad, ukoliko je više od 15 učenika u razredu. Stavak 4. Ukoliko je učeniku iz stavka 3 članka 3. dodjeljen pomoćnik u nastavi nestručan za rad u nastavi s djecom s teškoćama, broj učenika u razrednom odjelu ne bi se smio smanjiti. S obzirom da nestručnog pomoćnika u nastavi još učitelj treba podučiti kako pomoći učeniku, a učitelj svakako priprema dodatne materijale i sadržaje za učenika s teškoćom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
71 Verica Kuharić Bučević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Stručni sam suradnik pedagog u osnovnoj školi koja u svom sastavu ima posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju. Na temelju vlastitog višegodišnjeg iskustva te praćenjem rada edukacijskih rehabilitatora u njihovom radu, često se susrećemo s mnogim problemima i kada je manji broj učenika u skupini. Smatram da se nastava s učenicima s većim teškoćama može kvalitetno realizirati jedino s manjim brojem učenika od predloženog. Budući da se odgojno-obrazovne skupine formiraju prema godištima učenika, može se dogoditi i događa se da skupinu čine djeca s različitim teškoćama i različitim stupnjem pojedinih teškoća. Znači, često imamo vrlo heterogene skupine. Svakom učeniku treba pristupiti individualno prilagođavajući programe i postupke prema funkcioniranju učenika. Kako će to činiti edukacijski rehabilitator ako ima 12 ili do 12 učenika u skupini? Što kada se u skupini pojavi nekoliko učenika koji su u invalidskim kolicima? U pitanje dolazi kretanje učenika po učionici, izlasci radi provođenja izvanučioničke nastave, a učenici ili skupina imaju ili nemaju pomoćnika. U mojoj školi su učionice u kojima rade skupine manjih dimenzija. Gdje smjestiti do 12 učenika koji npr. pohađaju skupinu od 17 - 21 godine? To su fizički odrasli ljudi. Predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji broj učenika na: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5. budući da bi svako povećanje učenika smanjilo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
72 Vedrana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Nigdje se ne spominju učenici koji rade po redovitom programu uz individualizirani pristup i kombinacije tih učenika i učenika koji rade uz prilagodbu sadržaja. U mom razrednom odjelu od 22 učenika, troje ih radi po redovitom programu uz individualizirani pristup, a jedna učenica ima prilagodbu sadržaja iz jednog nastavnog predmeta, a iz ostalih individualizirani pristup. Još su dvojica učenika iz disfunkcionalnih obitelji upućena u školski odjel PSP-a (Produženi stručni postupak). Nije li to malo previše za razred bez asistenta? Svi navedeni učenici traže da im se prilagode zadatci i postupci rada bez obzira rade li po redovitom ili po programu uz prilagodbu. U potpunosti s zalažem za inkluziju no ipak smatram da je stručna pomoć učiteljima nedostatna. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
73 Vedrana Medojević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, proučivši nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u nastavku navodim primjedbe te prijedloge izmjena pojedinih stavaka članka 3: Članak 3 (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. S obzirom na zahtjeve suvremene škole koja podrazumijeva izmijenjenu ulogu učenika i učitelja, interaktivnu, dinamičku, istraživačku i iskustvenu nastavu, čiji je cilj razvoj brojnih vještina potrebnih za život u 21. stoljeću te nove pristupe vrednovanju, nemoguće je i nerealno očekivati da ćemo sve to moći postići ako ne smanjimo broj učenika u razrednom odjelu. Predloženi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu (28) je prevelik jer se na taj način onemogućuje kvalitetno obrazovanje za sve učenike: nastavni proces ne može se prilagođavati specifičnim potrebama, interesima i mogućnostima učenika niti učenici mogu u potpunosti aktivno sudjelovati u nastavi te ostvarivati svoje pune potencijale. Budući da je broj učenika iznimno važan preduvjet kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, predlažem da optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu bude od 14 do 18, a maksimalan broj učenika 24. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram da ovaj stavak treba uskladiti s postojećim Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju na način da njime trebaju biti obuhvaćeni svi učenici s primjerenim programom odgoja i obrazovanja, dakle i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Naime, takvi učenici zahtijevaju različite oblike potpore, što podrazumijeva veći angažman i posvećenost učitelja, a isto je nemoguće provesti bez smanjivanja broja učenika. Ne izjednače li se učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke s učenicima koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, diskriminiramo ih i onemogućavamo svim učenicima u tom razredu pravo na kvalitetno obrazovanje i ostvarivanje punih potencijala. Također predlažem da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama naviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
74 Vedrana Medojević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, proučivši nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u nastavku navodim primjedbe te prijedloge izmjena pojedinih stavaka članka 3: Članak 3 (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. S obzirom na zahtjeve suvremene škole koja podrazumijeva izmijenjenu ulogu učenika i učitelja, interaktivnu, dinamičku, istraživačku i iskustvenu nastavu, čiji je cilj razvoj brojnih vještina potrebnih za život u 21. stoljeću te nove pristupe vrednovanju, nemoguće je i nerealno očekivati da ćemo sve to moći postići ako ne smanjimo broj učenika u razrednom odjelu. Predloženi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu (28) je prevelik jer se na taj način onemogućuje kvalitetno obrazovanje za sve učenike: nastavni proces ne može se prilagođavati specifičnim potrebama, interesima i mogućnostima učenika niti učenici mogu u potpunosti aktivno sudjelovati u nastavi te ostvarivati svoje pune potencijale. Budući da je broj učenika iznimno važan preduvjet kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, predlažem da optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu bude od 14 do 18, a maksimalan broj učenika 24. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram da ovaj stavak treba uskladiti s postojećim Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju na način da njime trebaju biti obuhvaćeni svi učenici s primjerenim programom odgoja i obrazovanja, dakle i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Naime, takvi učenici zahtijevaju različite oblike potpore, što podrazumijeva veći angažman i posvećenost učitelja, a isto je nemoguće provesti bez smanjivanja broja učenika. Ne izjednače li se učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke s učenicima koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, diskriminiramo ih i onemogućavamo svim učenicima u tom razredu pravo na kvalitetno obrazovanje i ostvarivanje punih potencijala. Također predlažem da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama naviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Vedrana Jugović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Moram se osvrnuti na članak 6. i posebno na stavke koje navode broj učenika od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama i u programu produženog stručnog postupka. Radila sam i unutar odgojno-obrazovne skupine sa 7-ero učenika i sa pomoćnicom u nastavi pa je već tada bilo otežano održavati nastavu i osigurati kvalitetu rada za 7 potpuno različitih učenika od kojih je dvoje imalo autizam. Trenutno radim unutar produženog stručnog postupka u Centru za autizam. Naše skupine imaju uglavnom od 3-5 učenika i vrlo je često i kraj takvog "manjeg" broja učenika teško održavati nastavu i kraj činjenice da imamo super opremljen centar. Skupina učenika s autizmom je vrlo specifična skupina učenika, svi su različiti, učestalo su tu još i dodatne teškoće. Zamislite 12 učenika od kojih se dvoje recimo glasno glasaju (jer ne znaju drugačije), trojima smeta buka, dvoje su boljeg funkcioniranja, ali se ne mogu zbog prethodno navedenih problema usmjeriti, dvoje ima ispade u ponašanju...Da ne spominjem primjere dalje. Nastaje kaos...Materijale učestalo izrađujemo sami, ideje "hvatamo" i tražimo posvuda. U svakom slučaju, ovaj broj učenika koji se predlaže je neprihvatljiv jer bi se nastava svela na "izdržimo da i djeca i mi odemo kući živi". Ako smatrate drugačije, slobodno malo "obiđite" teren i vidite realno stanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
76 Vedran Suša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao edukacijski rehabilitator u OŠ za djecu s teškoćama u razvoju i ovim putem želim se osvrnuti na članak 6. nacrta pravilnika, a kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da je pravilnik nedorečen i govoriti isključivo o broju učenika u razrednim odjelima i odgojno – obrazovnom skupinama, a u isto vrijeme ne voditi računa o vrstama teškoća učenika je neozbiljno i neprihvatljivo. Nadalje, novim pravilnikom predviđeno je maksimalno do 12 učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Dakle, radi se o učenicima koji trebaju veći stupanj podrške i mišljenja sam da će povećanje broja učenika u skupini biti kontraproduktivno, narušit će kvalitetu odgoja i obrazovanja i to ne samo s aspekta stjecanja temeljnih obrazovnih kompetencija nego i s aspekta osiguranja elementarnih potreba za svakog učenika u skupini. Konkretno, radim u odgojno-obrazovnoj skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma. S obzirom da se radi o učenicima različitih sposobnosti, svakom učeniku je potreban individualni pristup uz primjerene metode rada kako bi se postigli odgojno – obrazovni ciljevi / ishodi u skladu s mogućnostima svakog pojedinog učenika. Povećanje broja učenika negativno će se odrazit na sam proces i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada u skupini i stoga smatram da broj učenika u skupinama ne bi trebalo mijenjati. Lijep pozdrav, Vedran Suša Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
77 Vedran Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, članak 4. stavci 2, 3 i 4 se trebaju mijenjati i glasiti: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 14 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 12 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ne bi smio postojati. Stavak 10 se treba mijenjati i glasiti: (10) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovoga članka smanjuje se za četiri (4) učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirani pristup, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju osim u slučaju, ako: - je učenik s teškoćama u razvoju uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za učenika s teškoćama u razvoju organizirana nastava u kući/nastava na daljinu; - za to postoje drugi opravdani razlozi. Stavak 11 se treba brisati! Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
78 Vedran Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, razredni odjel s 28 učenika u današnje vrijeme i Školi za život nije realan u smislu kvalitetnog praćenja i vrednovanja učenika. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 16 učenika, a najviše 20. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
79 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se školuju učenici s većim intelektualnim teškoćama, učenici s višestrukim teškoćama i učenici s PAS nikako ne smije imati više od 5 učenika. Pri utvrđivanju broja učenika u skupini produženog stručnog postupka treba voditi računa o vrsti i stupnju teškoće učenika, kao i o njihovoj dobi. Pravilnikom je utvrđeno da najmanji broj učenika može biti 3, no nije definirano kada je opravdan manji a kada veći broj učenika te postoji objektivna opasnost da upravna tijela koja odlučuju o opravdanosti zahtjeva za otvaranje novih skupina/razreda neće imati razumijevanja za specifične potrebe učenika već će se rukovoditi odredbom o najvećem broju učenika i razmatrati situaciju iz ekonomsko/birokratskog a ne stručnog aspekta. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
80 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne može imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se ili ne o kombiniranom razrednom odjelu. Stoga predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. Također, čisti razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi prema pravilima struke, vodeći računa o osobitostima svakog učenika. Također, u slučaju kombiniranih razrednih odjela, broj učenika nikako ne bi smio biti veći od 5 za učenike s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu. kada govorimo o odgojno-obrazovnim skupinama za učenike koji svladavaju poseban program/kurikulum, i ovdje je neophodno voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, kao i o uzrastu učenika. Tako, skupina učenima s većim intelektualnim teškoćama ili pak s višestrukim teškoćama nikako ne bi trebala prelaziti 5 učenika. U mlađim skupinama neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Također, i skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Razvidno je da je predviđen minimalni broj od 3 učenika, no smatram da je opravdana bojazan da bi službenici u Uredima koji odlučuju o opravdanosti zahtjeva za formiranje razreda/skupina ponekad razmišljati isključivo birokratsko/ekonomski a ne iz pozicije struke, prava učenika ili mogućnosti za kvalitetno provođenje odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
81 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U čl. 5 st. 2 nije predviđeno kako će se utvrđivati najveći broj učenika za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta/izbornog nastavnog područja za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
82 Valerija Jakupec- Zvonar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Predlažem.da se broj učenika u razredu koji pohađa dijete sa teškoćama.u razredu ograniči 15 učenika.Ako nastavnik želi kvalitetno odraditi sat ne stigne se dovoljno posvetiti ni učeniku sa teškoćama ni učenicima koji nastavu pohađaju po redovitom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Valerija Boras PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Proučavajući ovaj prijedlog Pravilnika primjećujem napredak i poboljšanje usmjereno na učenike i rad s učenicima u redovnim razredima dok se učenicima i učiteljima u posebnim razrednim odjelima uvelike otežavaju uvjeti rada. 1.KOMBINACIJA Kako je moguće da posebni razredni odjel nije kombinirani razredni odjel ako ga pohađaju učenici za koje se izrađuje posebni kurukulum. Ako jedan PRO ima 8 učenika, onda je to 8 različitih kurikuluma?! Članak 4 stavak 5 kaže : „Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika“ Članku 6. Razredni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju kaže: „Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda“ Iz ovog zaključujem da učitelji koji rade u kombiniranom razrednom odjelu (imaju max.5 kurikuluma) imaju pravo na manji broj učenika i povoljnije uvjete rada, dok učitelji u PRO mogu imati i 10 kurikuluma + posebne edukacijsko rehabilitacijske postupke. Apsolutno diskriminirajuće za učitelje ali i učenike s teškoćama. 2. BROJ UČENIKA Prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ne postoje definirani kriteriji za upis učenika u određeni oblik školovanja. Time su se otvorila vrata upisu učenika s većim teškoćama (višestrukim teškoćama) u redovne škole i PRO. Učenici s višestrukim teškoća zahtijevaju individualni pristup, posebne edukacijsko rehabilitacijske postupke, poseban kurikulum koji je strogo inidividualan. Svaka teškoća iziskuje različite metode i tehnike rada, često te metode podrazumijevaju prostorne prilagodbe, vremenske prilagodbe te prilagodbe okoline. Otvarajući mogućnost upisa 10 učenika u PRO ili POOS smanjuje se mogućnost inidividualiziacija i prilagodbi za svakog učenika jer to prostorno, vremenski i tehnički postaje teško izvedivo. Prihvaćanjem ovog prijedloga iz članka 6. ne unapređuje se sustav obrazovanja i rad s učenicima s teškoćama već se čini potpuna nepravda i diskriminacija učenika s teškoćama u odnosu na druge učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
84 Valentina Šakić Vražić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razrednom odjelu koji je predložen Pravilnikom nije dobar. Kako bi nastava bila kvalitetnija i odrađena u skladu nacrta Škole za život, broj učenika u razrednim odjelima treba biti manji, najviše 20 učenika. Broj učenika s poteškoćama u razrednom odjelu treba smanjiti: najviše 2 učenika po razrednom odjelu koji ima najviše 18 učenika. Takva nastava će biti kvalitetnija,kao i pristup učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Valentina Pajdaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Broj učenika u redovnom razrednom odjelu treba ograničiti na najviše 24 učenika. Nastavni proces u skladu s postavkama Škole za život od učitelja izisukuje veliki napor u pogledu organizacije nastave, projektnih aktivnosti, pripreme materijala ( tiskanih i digitalnih), nastavnih sredstava i pomagala, rad u interaktivnoj učionici s tabletima, provedbu formativnog i sumativnog vrednovanja i ostalih obaveza. Sve veći opseg obaveza za učitelja u razredu s velikim brojem učenika nužno vodi ka smanjivanju kvalitete nastave. Umanjenje ukupnog broja učenika u redovnom razrednom odjelu treba se odnositi i na učenike koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke, a ne samo na učenike s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
86 VALENTINA KRAMARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 VALENTINA KRAMARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 VALENTINA BABIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, socijalna sam pedagoginja u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s većim teškoćama u razvoju. Članak 6. Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim. Naime, nemoguće je kvalitetno realizirati nastavu ako je u razredu ili skupini predloženi broj učenika, jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. S obzirom na to da kao socijalna pedagoginja često interveniram kada učenici ispoljavaju neprihvatljiva ponašanja, imam točan uvid u to što znači optimalan broj učenika u skupini/razredu. Shodno navedenom, predlažemo da članak 6. glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
89 Udruga za Down sindrom Zadarske županije PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prijedlog je nerealan i vraća nas daleko iza postignutih standarda, stoljeća unatrag, te ionako loše stanje u ovom odgojno-obrazovnom sektoru vodi u daleko gore (umjesto na bolje!?). Raditi u "razredu" s 12 djece s poteškoćama, i to neovisno o vrsti poteškoća - kako se ovdje predlaže - bila bi totalna katastrofa, te bi, u najboljem slučaju, škola postala "čuvalište" djece (a i to neprikladno zbog prostora, kao i zbog tolikih skupina), dok ne bi bilo uopće moguće ništa raditi na njihovom stvarnom, konkretnom odgoju i obrazovanju, a čime im se uostalom i ukida ustavno pravo na obrazovanje! Jedan učitelj (rehabilitator) s toliko djece s tako raznolikim ozbiljnim poteškoćama, u tako malim prostorima... - neka predlagatelj Pravilnika barem ZAMISLI kako bi to funkcioniralo, ako već ne stigne obići takve škole, razrede i djecu po RH. Mnogi ozbiljni programi često se mogu provoditi gotovo samo INDIVIDUALNO, neki samo u vrlo malim skupinama (barem kao što je do sada bilo predviđeno), dok bi rad u takvim uvjetima i u tolikim skupinama - kako novi PRAVILNIK to predviđa - značio kraj svake MOGUĆNOSTI obrazovanja, svakog napretka i ozbiljnog rada s djecom s poteškoćama. Ima li kakvih ozbiljnih vrijednih znanstvenih studija i istraživanja na koja bi se Predlagatelj pozivao? - Poražavajuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete SOLIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja smo da je prijedlog članka 6. sa svim podstavkama za RAZREDNI ODJELI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u cijelosti neprihvatljiv iz razloga što ga je nemoguče provesti u praksi i zaključujemo da su ga očito pisale osobe koje nemaju jasnu sliku niti činjenično stanje na koji se način i pod kojim uvjetima, i sada, odvija nastava poglavito u ustanovama socijalne skrbi, a koje imaju odjel odgoja i obrazovanja. Jedini zaključak koji se nameće iz navedenih prijedloga je da djeca s teškoćama u razvoju i invaliditetom nemaju pravo na ravnopravno školovanje koje im je Ustavom RH i drugim zakonima garantirano i obvezujuće. Ovim se ozbiljno krše ljudska prava kako učenika s teškoćama u razvoju i invaliditetom tako i prava njihovih učitelja i naravno njihovih obitelji jer će se „školovanje“ s ovolikim brojem učenika u jednom razredu svoditi na čuvanje, a to nije cilj i svrha odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Udruga edukacijskih rehabilitatora Međimurske županije PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatramo neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. Na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s većim i višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdimo da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od sedam učenika jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Također, nigdje u pravilniku se ne spominje niti ne navodi vrsta i stupanj teškoće učenika, koje teškoće mogu biti u kojem odjelu, odnosno skupini. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Udžbenici za poseban program ne postoje te učitelji rehabilitatori samostalno pripremaju nastavne materijale i didaktička sredstva, kreiraju godišnje i mjesečne planove te individualizirane odgojno-obrazovne programe. Smatramo ovaj prijedlog direktnim udarom na djecu čiji je ionako otežan proces školovanja ovim prijedlogom stavljen u još nepovoljniji i nepravedniji položaj. Predlažemo: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
92 Tonkica Maras Anđelković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kurikularna reforma se provodi a krucijalni problemi se ne mijenjaju. Reforma se temelji na ishodima, vrednovanju, IKT-u… Sve to traži više rada, komunikacije i naravno papira. Da bi rad prema reformi bio učinkovit prvo treba smanjiti broj učenika po razredima. (2) Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 18, a najviše 22 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Prihvaćen Primljeno na znanje.
93 TOMISLAV KUČINA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, zbog potrebe individualnog pristupa svakom učeniku, a i na temelju saznanja o veličini razreda u zemljama EU, predlažem izmjene u članku 3. i to na načina da: Stavak 2 glasi: Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26 učenika. Stavak 3 glasi: U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
94 Tina Perović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Radim kao stručni suradnik psiholog u posebnoj ustanovi odgoja i obrazovanja za učenike s većim teškoćama u razvoju. U školi su učenici s Poremećajem spektra autizma, te učenici s intelektualnim i višestrukim teškoćama. Trenutno su prema važećem Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini učenici raspoređeni u odgojno obrazovne skupine do 3 učenika s Poremećajem spektra autizma, te do 5 učenika sa značajno sniženim intelektualnim teškoćama i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. Kao stručnjak iz prakse, vidim da je ponekad i u takvim skupinama kolegama edukacijskim rehabilitatorima otežano provoditi odgojno-obrazovni rad, budući da se radi o djeci/učenicima koji zbog specifičnosti svojih teškoća (snižene intelektualne teškoće, senzorna osjetljivost, nesamostalnost u osnovnim samozbrinjavajućim aktivnostima - hranjenje, toalet..., nerazvijenost receptivnog i ekspresivnog govora i socijalnih vještina, teškoće u usmjeravanju i održavanju pažnje i dr.) ne mogu sudjelovati u grupnom radu, već je potreban individualan pristup svakom pojedinom učeniku. Njihove odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti su u tolikoj mjeri različite, kao i pristup u radu sa svakim od njih, da je nezamisliva uopće ideja da ih se obrazuje u skupinama do 12 učenika, kako je propisano u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika. Ovakav prijedlog pokazuje pristup kojem nije u fokusu odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju, nego usluga njege i skrbi (čuvanja) učenika. Ako se usvoji, ovakav pravilnik će trajno naštetiti učenicima s teškoćama i oduzeti im njihovo Ustavom zagarantirano pravo na obrazovanje! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Tina Pajdaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za odgojno - obrazovnu skupinu produženog boravka trebao bi biti isti pravilnik kao i za kombinirani odjel , a ne redoviti razredni odjel. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
96 Tina Pajdaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Rad u redovitom razrednom odjelu s 28 učenika nije optimalan, ni učinkovit, ni ekonomičan, ni kvalitetan. Maksimalan broj učenika u jednom razredu bi trebao biti 22 s tim da u tom razredu nema učenika s prilagodbom programa bilo kojeg tipa. Pri tom mislim na učenike koji teže savladavaju program i učenike koji imaju vrlo visoke sposobnosti koje vrlo često ostaju nezapažene i neiskorištene baš zbog velikog broja učenika i nemogućnosti učitelja da kvalitetno organizira rad raznim metodama i strategija i da time pokrije potrebe svih učenika u razredu. Odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao bi imati najviše 20 učenika Odjel s dva učenika s teškoćama trebao bi imati imati najviše 18 učenika Odjel s tri učenika s teškoćama trebao bi imati najviše 16 učenika. Ono što nije navedeno je oblik poteškoće koje ima učenik. Ponekad je teže s jednim djetetom iz spektra autizma neko s tri učenika manjih kognitivnih sposobnosti. Poteškoće je potrebno diferencirati i specificirati. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku u savladavanju svakodnevnih prepreka i to nije razlog za povećanje broja učenika u razredu. Učitelj je taj koji prilagođava program, odabire strategije i metode za određenog učenika. Za to je potrebna kvalitetna edukacija nastavnika, kvalitetna suradnja s roditeljima, kolegama stručnom službom i na kraju vrijeme potrebno da se savladaju svi izazovi rada s takvim učenikom te praktična primjena same nastave. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
97 Tina Abramac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Što se tiče čl.5, najmanji broj učenika se ni ne može spominjati u kontekstu izborne nastave. Uostalom, što to znači samo 5 učenika? Zaboravlja se kod komentiranja ovdje koliko ima škola u ruralnim područjima koje imaju razrede od 5 učenika i svih 5 učenika ide na izbornu nastavu. Jesu li oni manje vrijedni i manje zaslužuju istu šansu za školovanjem od djece u velikim razredima i velikm školama? Izborna nastava ni ne treba imati minimum učenika, sve zapravo treba prepustiti samoj školi i njenim organizacijskim mogućnostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Tina Abramac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Razočaravajuće je i ponižavajuće u vrijeme Škole za život, formativnog praćenja, novih načina podučavanja, uopće predlagati brojku od 28 učenika u ikakvom kontekstu. Optimalan broj učenika, za rad u razredu kakav podrazumijeva Škola za život, je od 15-20 učenika. Sve ostalo je ruganje od ljudi koji nisu dana proveli u razredu. Moj prijedlog: Članak 3. (2) Redoviti razredni odjel bi trebao imati 15 učenika, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel može se uključiti u pravilu najviše jedan (1) učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 17 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
99 Tina Abramac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Trebalo bi odrediti maksimalan broj učenika izbornog predmeta. Minimalan broj nije potrebno odrediti niti ga je moguće odrediti jer minimalni broj učenika u razrednom odjeljenju nije ni propisan pedagoškim standardom. Kolege koje rade u velikim školama lako zaborave na činjenicu da je pola Hrvatske ruralni kraj, da postoje razredi sa 1 učenikom, sa 5 učenika. Kako ste zamislili da se onda odredi minimalni broj od npr.10 učenika za izbornu nastavu? To bi značilo da mali razredi od npr. 5 učenika gdje su svi učenici uključeni u izbornu nastavu, nemaju više pravo na izbornu nastavu i na jednake uvjete školovanja kao i učenici velike gradske škole? To bi bilo protuustavno i diskriminatorno. Stoga se slažem sa prijedlogom teksta članka 5. koji je gore naveden a gdje se ne spominje minimalan broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
100 Tihana Modrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Zbilja sam se poradovala kad sam vidjela da je novi Pravilnik u pripremi. Međutim, članak 3. stavak 2. me apsolutno razočarao jer je broj učenika u RO i DALJE max.28. Svaki moj komentar je suvišan. Živjela Škola za život s 28 prvaša! Kolegicama iz RN skidam kapu! Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
101 Teuta Radas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani... Članak 6. ovoga Pravilnika zjapi nedorečenošću ideja i izostankom jasno navedenih termina Orijentacijske liste. Ukoliko ovakav bude prihvaćen, postaje IZNIMNO OPASAN ZA PROVEDBU! Što će iz njega proizaći? Naime, već godinama radim u osnovnoj školi za djecu s većim teškoćama u razvoju, kao jedinoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na području svoje županije, prenapučenoj i prostorno neadekvatnoj zgradi u centru primorskoga grada. Učitelj sam edukacijski rehabilitator i kao takva radila sam u skupinama učenika s različitim intelektualnim teškoćama, ali i onima učenika s poremećajem iz autističnog spektra, u dobi od 7-10 godina i trenutno u onoj od 10-12 godina. Na ovoj posljednjoj kategoriji teškoća bih se posebno zadržala. Unatoč kontinuiranom usavršavanju, nizu specifičnih metoda kojima ovoj izrazito heterogenoj i osjetljivoj skupini učenika pristupam (Senzorna integracija, TEACCH, ABA, Marte Meo, Asistivne tehnologije, RPP, PECS, Znakovni jezik, Slušni integracijski trening...) te moru osmišljenih nastavnih jedinica i svoj motivaciji i kreativnosti ulivenoj u njih, ograničenost prostornih uvjeta i prenapučenost učionica uzrokovala je do sada Vama nezamislive situacije i u zastrašujućim trenutcima osjećaj kao da se svo znanje našega divnog fakulteta strmoglavljuje u vodu, u djeliću sekunde, dok vam mozak pokušava izvesti neizvedive radnje i pokrenuti tijelo na akrobaciju kojom spašavate istovremeno učenike od ozljede/šoka, a drugim kanalom pratite nije li netko uspio pobjeći iz učionice ili bacio oštar predmet kroz prozor na pločnik s visine. Što mislite, s koliko učenika u prosjeku radim? 3 učenika s poremećajem iz autističnog spektra. TRI. Ukoliko ćete osigurati, kako najnovija europska istraživanja nalažu minimalno neophodnim, preko 5,5 metara kvadratnih površine za svakoga od tih 12 učenika, kao i za jedno do troje njih po jednoga, vrhunski istreniranog pomoćnika, pozdravljam Vaše lirski nedorečene stavke spornog članka 6. No, nekako sumnjam da hoćete. Škola za život našoj je školi u tom slučaju pljuska u lice i nikad dostiziv ideal, a ono što će se dogoditi nezamislivo je i Vama i nama, a i već iscrpljenim i poniženim učenicima i njihovim roditeljima. S POŠTOVANJEM! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
102 Tereza Peša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju kao učitelj edukator rehabilitator, te smatram da je moja dužnost osvrnuti se na članak 6. Usvajanjem ovog članka Pravilnika radite na štetu učenicima, te im uskraćujete pravo na obrazovanje. Uskraćujete im to pravo jer rad u skupinama od 12 učenika jednostavno nije moguć. Svakom našem učeniku je potreban individualan pristup, te specifične metode rada što u tako velikoj skupini nije izvedivo. Rad učitelja će se svesti na čuvanje djece, a to nije razlog zbog kojeg smo mi tu. Napredak kod učenika će izostati te dovesti do nezadovoljstva učitelja, roditelja i ponajprije učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
103 Tea Varlaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. Stavak 2. Optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju trebao bi biti 16, a maksimalni 20. Takav bi broj učenika omogućio učenicima ostvarivanje svih predviđenih ishoda po predmetu, a učitelju bi omogućio da više vremena posveti učenicima koji su s obiju strana prosjeka (onima koji pokazuju manje ili veće poteškoće u savladavanju određenog sadržaja ili djeci koja su izvrsna u određenom nastavnom području). Traži se promjena paradigme podučavanja, a uvjeti rada se desetljećima ne mijenjaju. Ishode koje predviđa novi kurikul moguće je ostvariti samo u odjeljenjima u kojima je osjetno manje učenika! Stavak 3. U redoviti razredni odjel trebalo bi uključiti maksimalno jednog učenika s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju jer je jedino tako moguće kvalitetno posvetiti se takvome djetetu. Integracija pod svaku cijenu (do tri učenika s teškoćama po razrednom odjeljenju) šteti i djeci s teškoćama i ostalim učenicima jer je nemoguće kvalitetno se posvetiti svima. Onaj tko misli da je izvedivo, nikada nije radio ni u nastavi niti u odjeljenjima u kojima se nalaze djeca s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
104 Tea Selaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Jasno je kako se smanjenjem broja učenika po razrednom odjelu se povećava kvaliteta odgojno obrazovnog procesa. To je nešto što bi trebao biti prioritet svih novih zakonskih regulativa i pravilnika. Rasteretiti učitelje kako bi se mogli kvalitetno pripremiti za svaki sat rada, čime bi učenici puno brže napredovali u usvajanju gradiva jer bi podučavanje bilo primjerenije njihovim potrebama i mogućnostima. Pomoćnici u nastavi su odlična podrška učiteljima, no oni su samo podrška, bez ikakvih odgovornosti u vezi ostvarivanja plana i programa rada. Mislim da je jasno i iz svih ostalih komentara kako svatko u školskom procesu ima svoju funkciju, a kako bi ostvarili generalni cilj, a to je osposobljavanje djece da postanu odgovorne odrasle osobe u našem društvu, nužno je posvetiti im se. Praksa je pokazala kako je optimalni broj učenika po razrednom odjelu 20, s po jednim učenikom s Rješenjem o teškoći, toga se trebaju pridržavati svi novi zakoni i pravilnici. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
105 Tatjana Žižek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, psihologinja sam u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s većim teškoćama u razvoju. Predloženi broj učenika nije primjeren za optimalan psihofizički razvoj tih učenika. Predlažeme: Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
106 Tatjana Rađa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kada čitam članke ovoga Pravilnika i njegove izmjene, upada mi u oči riječ OPTIMALAN. Nekako je postala zamjena za riječ MAKSIMALAN. Dakle, od učitelja se očekuje, traži da provode novu reformu koja u centar stavlja učenika. Svatko tko je radio u razredu zna da je apsolutno nemoguće provoditi bilo kakav rad kad broj učenika premašuje brojku 25, a kamoli provoditi reformu. Optimalan broj učenika je 18, a maksimalan 22. Još ako u tom razredu postoji dijete koje je po prilagođenom programu maksimalan broj bi trebao biti 18. Ekspertna skupina koja piše ovaj i ovakve pravilnike bi trebala doći koji dan, tjedan u razred s 27 ili 28 učenika. Pobjegli bi glavom bez obzira... Uz dužno poštovanje... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 Tatjana Radić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, članak 3. stavak 2 govori o broju redovitih učenika od 20 do maksimalno 28, što je za današnje uvjete rada s učenicima, a i Školu za život gdje se puno više pažnje posvećuje vještinama učenika i znanjima koja su "upotrebljiva" u svakodnevnom životu, umjesto "pukog bubanja" činjenica napamet, definitivno previše. Čak i 26 učenika je na rubu prihvatljivosti, a pogotovo nemoguća misija ako još u razredu imamo jednog učenika s teškoćama. Najveći broj učenika bi trebao biti 25, a smanjivati se za 2, odnosno 3 učenika po učeniku s teškoćama, te bi tako minimum bio 17 učenika što je optimalan broj ako imate 3 učenika s teškoćama, a napominjem da je svatko od njih osoba sa jedinstvenim teškoćama i takvu posebnu pažnju i zahtijeva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Tatjana Kovačić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom se školuju učenici s višestrukim, većim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i brojne zdravstvene i druge teškoće. Gornja granica koju ste predložili od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad i ugrožava sigurnost učenika. Gotovo svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava te brojne druge prilagodbe, stoga podržavam prijedlog kolega na ŽSV pedagoga posebnih ustnova: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Tatjana Gajger PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mislim da su 3 učenika s teškoćama u jednom razredu previše te da bi to znatno utjecalo na rad u razredu, u negativnom smislu naravno. Mislim da bi se tekst trebao promijeniti u maksimalno 2 učenika s teškoćama u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Tatjana Brescanski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s obziroma na kurikularnu reformu i predviđene metode rada koje su pred nama učiteljima, a posebice vezano uz usklađivanje ovoga pravilnika s nacrtom Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama, smatram da je 28 prevelik broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem kao optimalan broj učenika 16 do 22, a stavak (3) Članka 3. mijenjati sukladno tome na najviše 20, 18, 16. Svi koji rade u školi svjesni su da učenici s teškoćama koji se nalaze u razrednom odjelu s većim brojem učenika, uz svo nastojanje učitelj, ne mogu dobiti potrebnu pažnju i pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
111 Tatjana Boltužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Mišljenja sam da je maksimalni broj učenika u KO prevelik u stavcima od 2-4. Svaku kategoriju kombiniranog razrednog odjela trebalo bi smanjiti za 4 učenika. Nadalje, nigdje nije spomenuto koji je minimalan broj učenika za ustroj kombiniranog razrednog odjela. U malim seoskim i udaljenim sredinama potrebno je učenicima osigurati školovanje što bliže roditeljskom domu, bez putovanja i troškova prijevoza u udaljene matične škole. Predlažem da minimalni broj učenika u kombiniranim odjelima sastavljenim od učenika dvaju razreda bude 2 učenika, triju razreda 3 učenika, četiriju razreda 4 učenika. Vezano uz čl.4. st.9. smatram da veći broj učenika s TUR-om u kombiniranim odjelima nije dobro rješenje. Sam način rada u tim odjelima zahtijeva puno pripreme i snalaženja učitelja u organizaciji i fleksibilnosti nastavnog procesa, a uz to se mora posvetiti i učenicima s TUR-om koji imaju različite teškoće i često su otežane koncentracije pa često prate nastavu ,,tuđeg" razreda. Jedan učenik s TUR-om je dovoljan u kombiniranim odjelima, pogotovo u ,,Školi za život" gdje učitelj ima naglasak na: formativnom vrednovanju, vrednovanju za i kao učenje, korištenju IKT-a i ostalom, a uz to odgajati i obrazovati učenika koji ima prilagodbu sadržaja iz svih nastavnih predmeta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
112 Tatjana Barić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator u odgojno – obrazovnoj skupini. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa PSP – a, odnosno maksimalne brojeve učenike predložene u članku 6 stavke 1, 2, 3, 4 i 5. Na temelju svojeg radnog iskustva smatram da su predloženi maksimalni brojevi učenika preveliki te da će spriječiti realizaciju nastavnog plana i programa, prilagodbu rada pojedinom učeniku, ali i zadovoljavanje potreba svakog učenika. Onemogućit će učiteljima kvalitetan rad, a samim učenicima izazvati dodatnu količinu stresa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
113 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako pomoćnik u nastavi ne treba biti razlog da se ne smanji broj učenika u odjelu. Pomoćnik pomaže određenom učeniku , a u razredu često ima još učenika s određenim teškoćama. Pomoćnike dobivaju učenici s najvećim teškoćama koji ne bi mogli funkcionirati bez njih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
114 Tanja Sudiskas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Komentar na članak 3. i stavke: Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Komentar: optimalan redoviti razredni odjel ima 20 učenika , a najviše 24 učenika. Jednostavno ne može financijska računica biti iznad prava djece na kvalitetno obrazovanje, a i prava nastavnika da odradi svoj posao sukladno svemu u CKR-u. Prijedlog je neostvariv. Odnosno SVI učenici u odjelu ne mogu dobiti i sve što im je potrebno ako je u odjelu 28 učenika i na način da se koriste metode, oblici i načini rada sukladno Školi za život. Molim lijepo da uvažite mišljenje učitelja i stručnih suradnika koji su ovdje napisali broje komentare. Sadržajnog rasterećenja uglavnom nema kroz cijeli sustav OŠ i kreativna i istraživačka nastava PO MJERI DJECE NE MOŽE se realizirati u razrednom odjelu s 28 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika. Komentar: Kvalitetna priprema za rad s učenikom s teškoćom koji se školuje po redovnom programu uz sadržajnu prilagodbu znači barem 60 minuta dnevno za jedan školski sat. Govorimo o kvalitetnoj pripremi. Zašto ? Zato jer nastavnik sastavlja listiće, priprema sredstva i pomagala za rad. Optimalno je imati 3 učenika sa sadržajnom prilagodbom u razrednom odjelu? Apsolutno se krše prava djece na obrazovanje sukladno mogućnostima i potrebama. To nije kvalitetna inkluzija. - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
115 Tanja Soucie PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Razlika u broju učenika od 20 do 28 je prevelika. Potpuno se različito radi u razredu s 20, a potpuno različito u razredu s 28 učenika. Ponovo broj učenika koji imaju rješenje o individualizaciji ni po čemu ne utječe na broj učenika u razrednom odjelu, a takvih je učenika sve više i više i svakome se treba pružiti individualna pažnja svaki sat. Rad s takvim učenicima izuzetno je zahtijevan ako se kvalitetno želi odraditi. Pravilnik iz istog razloga nije dotaknuo nadarene učenike što je doista šteta. Često govorimo o izvrsnosti, a malo što činimo da je potaknemo. Nadalje, maksimalan broj učenika u razredu raste ako je u razredu prisutan asistent u nastavi. Mi govorimo o individualizaciji, a ovdje se pristupa jednako svakom djetetu. Učenici su različiti, dok asistent u nastavi doista napravi svu razliku za nekog učenika i dinamiku razreda, za drugog taj je utjecaj puno manji (iako asistent kvalitetno odrađuje svoj posao). Smatram da činjenica da je za učenika organizirana nastava u kući ne treba smanjiti broj učenika u razrednom odjelu. Takvo je stanje često (srećom) kraćeg vijeka i treba misliti o broju učenika u razredu nakon što se učenik vrati u školu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Tanja Paris PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika. Budući da govorimo o djeci kojima je potreban specifičan individualizirani rad, ali je on svakako potreban i svoj ostaloj djeci u razrednom odjelu. Mišljenja sam da sva djeca gube uz navedeni veliki broj učenika predlagatelja. S poštovanjem Tanja Paris Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
117 Tanja Paris PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u članku 6. predlažem (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju (poremećaj u ponašanju) ima 1 učenika jednog razreda s ili bez pomoćnika. Ja sam prije dvije godine radila u kombiniranom posebnom razrednom odjelu i to je prestrašno. Nažalost, predlagatelj ovog članka to nikada nije radio- istraživačka nastava fizike s 1 učenikom 8. razreda i dva učenika 7. razreda te povremenog dadiljanja učenika 5. razreda. To nije nastava nego cirkus! Mislim da navedeni broj učenika 3 - 10 nije uopće realan za kvalitetan odgojno-obrazovni proces s takvim učenicima. Samo i isključivo individualni rad s djetetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
118 Tanja Mravak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim 20 godina na radnom mjestu učitelja edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam Split. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Svako povećanje broja učenika u skupini u konačnici oduzima broj sati individualnog programa svakom učeniku što umanjuje njihovu šansu za optimalan razvoj njihovih potencijala, odnosno šansu za primjereno obrazovanje. Posve je očita razlika u kvaliteti rada između skupine s dva i tri učenika, a povećanje tog broja dovest će do smanjene kvantitete i kvalitete rada. Individualne i opsežne procjene, individualizirani programi i nužnost individualnog rada sa svakim učenikom s PSA (i učenicima s drugim teškoćama u razvoju) ne trpe povećanje broja učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Zadatak svih nas, i onih koji donose zakone i pravilnike i onih koji provode odgojno- obrazovni proces, je osigurati maksimalan razvoj učeničkih potencijala što se ozbiljno narušava novim prijedlogom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
119 Tanja Mihoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako bi svakako u faktorima smanjenja maksimalnog broja učenika po razrednom odjelu zaista trebalo uključiti i učenike koji imaju rješenja o praćenju redovitog nastavnog plana i programa uz individualizaciju metoda i postupaka rada. Naime, takvi učenici uopće nisu uključeni u ovaj pravilnik, a smatram da bi to svakako trebali biti. Mislim da bi maksimalan broj učenika u redovnom razrednom odjelu trebao biti 25. Najviše bi po razrednom odjelu trebala biti tri učenika s prilagodbom sadržaja, a četiri s individualizacijom metoda i postupaka i to je nužno potrebno definirati ovim pravilnikom. Svaki učenik s prilagodbom sadržaja (a bez asistenta u nastavi) umanjivao bi masimalan broj učenika razrednog odjela za dva, a svaki učenik s individualizacijom metoda i postupaka taj bi broj trebala umanivati za jedan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
120 Tanja Mihoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram kako je broj od 28 učenika u redovitom programu previše, pogotovo iz razloga što u svakom današnjem razrednom odjelu postoji barem dvoje troje učenika (a nekada čak i više) koji zahtijevaju individualiziraniji pristup i metode, a da pri tome nemaju nikakva rješenja. Učitelji i nastavnici susreću se s takvom djecom svakodnevno i sve je veći broj djece koja zahtijevaju nekakvu individualizaciju. Broj od 28 učenika to svakako u svakodnevnom radu onemogućava. Po razrednim odjelima je broj od 25 učenika maksimum zaista nužno potreban. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
121 Tanja Josipović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Učiteljica sam razredne nastave koja je imala priliku raditi i u kombiniranom i redovitom razrednom odjelu. Svima je jasno da je nastava kvalitetnija ako ima manji broj učenika u razrednom odjelu. Sada kada se krenulo u novu reformu, prilika je da se napravi nešto konkretno i u pedagoškom standardu. S obzirom da nam se svake godine smanjuje broj prvaša, mislim da ne bi trebalo praviti problem ako za formiranje razrednog odjela nedostaje 1-2 učenika. Često zbog toga imamo tehnološke viškove (u predmetnoj nastavi - manja satnica, u razrednoj nastavi - tehnološki višak). U redovitom odjelu optimalan broj učenika bi bio 15-20 (20 ako nema individualiziranih ni prilagođenih). U kombiniranim odjelima bi trebali biti i fleksibilniji kako bi očuvali male sredine. Članak 3. stavak (3) uključuje tri učenika s teškoćama u redovitom razrednom odjelu. Smatram da je 3 učenika s poteškoćama previše neovisno o broju učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Tanja Gregur PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. 20 učenika u odjelu s tri učenika s teškoćama je previše. Makar teškoće bile i minimalne, ne stiže se posvećivati svakome od ta tri učenika i održavati kvalitetnu nastavu s preostalih 17. Pomoćnici u nastavi su djelomično rješenje problema, nisu dovoljno educirani jer im se osposobljavanje svodi na par sati razgovora s pedagogom. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na članak 2. Nacrta.
123 Tanja Gregur PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Slažem se s kolegicom koja govori o tome da je stručna pomoć učiteljima nedovoljna. Mi nismo ni psiholozi ni defektolozi ni psihijatri i često moramo raditi poslove za koje nismo osposobljeni. Mnogo škola nema dovoljan broj stručnih suradnika koji su zatrpani papirologijom i ne stižu "obraditi" sve probleme koji se događaju.Ne trebam ni spominjati da roditelji često ne surađuju s nastavnicima niti stručnim suradnicima već se "prave" da je sve O.K. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
124 Tanja Debelec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da ako želimo provesti reformu moramo smanjiti broj učenika u razrednim odjelima. Mislim da je optimalan broj učenika do 22. Na taj način učitelj se može potpuno posvetiti učenicima bez obzira na njohove individualne razlike kojih je sve više. Ovdje smatram da bi trebalo više pažnje posvećivati darovitim učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Tanja Biloglav PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao profesionalac u posebnoj ustanovi, osvrnula bih se na broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama po posebnom programu. Povećanje broja učenika na 10, odnosno 12 učenika, na terenu predstavlja neodrživo stanje. Doista ne znam kako netko misli da se u kombiniranom razredu, gdje npr. imamo 3 različita razreda i 10 učenika može nešto napraviti. Ne znam je li netko svjestan da danas nemamo jednu dijagnozu, da su gotovo sva djeca sa višestrukim oštećenjima i da je rad sa njima u razrednom odjelu ravan žongliranju. Individualno nešto objasniti je ravno podvigu, napisati s nekim dok ostalih 9 radi ne znam što....Dajte molim vas izađite na teren i dođite u kombinirani razred gdje imate djesu od 8,9 i 10 godina Pa prvu godinu djecu moramo samo učiti sjediti, a neki ne nauče to do kraja školovanja. Smanjujmo broj učenika, a ne još povećavati. Kada se govori o uključivanju djece u redovne razrede nigdje se ne navodi stupanj oštećenje. To u praksi može značiti da u jednom razredu imamo 3 učenika s autizmom sa pomoćnikom u nastavi plus 28 učenika po redovnom programu???? Ubojstvo i djece i učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 Tanja Baksa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nikako se ne slažem s povećanjem broja učenika u razrednom odjelu do 28, te da s jednim učenikom s poteškoćama razredni odjel može imati i do 26 učenika. Ta brojka je jednostavno prevelika i nastavnik se (koliko god se trudio) ne stigne kvalitetno posvetiti niti učeniku s poteškoćama, niti ostalim učenicima. Kad govorimo o poteškoćama vrlo je važno i o kojoj vrsti poteškoće se radi, jer kod nekih trebate doista puno raditi individualno s tim učenikom i puno mu se posvećivati, no on nije jedini u razredu, i ostali učenici trebaju nastavnika. Mišljenja sam da razredni odjel ne bi trebao prelaziti 22 učenika, s obzirom na strani jezik niti 16, jer je preporuka svih znanstvenika koji se bave proučavanjem usvajanja jezika kako se jezik bolje usvaja što je manja grupa (idealno 10 do 16), a s obzirom na 4 vještine koje su po novom kurikulumu u centru, a posebno govorenje, traži se od učenika da svi komuniciraju i govore na satu, što je teško postići s velikim brojem učenika. Što se tiče članka 5 i izborne, dopunske i dodatne nastave, smatram da bi se učenicima trebao omogućiti odabir dodatne, izborne i dopunske nastave s obzirom na afinitete i interese, te poteškoće s gradivom, bez obzira na broj zainteresiranih, odnosno bez minimalnog broja prijavljenih za određeni predmet kako bi se mogla održavati nastava tog predmeta. Ako je prema novom kurikulu učenik u centru poučavanja i želi ga se usmjeriti k područjima od interesa, onda se učenicima ne bi smjelo onemogućiti biranje predmeta za koji iskažu interes samo zato što se nije prijavio dovoljan broj učenika te se zbog toga predmet, ili dopunska, dodatna nastava ukidaju. Isto tako 1 sat dodatne nastave tjedno za neki projekt, natjecanja i slično ni izbliza nije dovoljno za kvalitetnu pripremu učenika za natjecanja ili izradu projekta. Slažem se i s prijedlogom nekih kolegica da se izborni strani jezik pretvori u redovni, jer je preporuka EU-a višejezičnost i uz materinji jezik traži još najmanje 2 strana jezika, i to kao redovni, a ne izborni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Tamara Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan broj učenika u razredu je 20, nikako najviše 28. Iz vlastitog iskustva, trenutno radim u prvome razredu koji broji 28 učenika, mogu reći da tako velik broj učenika u razrednom odjelu predstavlja problem u provođenju kurikularne reforme koja podrazumijeva kvalitetno vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda. Individualan pristup je u takvome odjeljenju vrlo teško ostvariv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
128 Tamara Ređep PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Slažem se s kolegicom Belščak, da za potrebe nastave koja se izvodi u specijaliziranim učionicama, mora biti dozvoljeno dijeljenje učenika razrednog odjela u odgojno-obrazovne skupine na način da svaki učenik ima svoje radno mjesto (npr. jedan učenik na jednom računalu). Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
129 Tamara Ređep PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se s prijedlozima da razredni odjel treba imati maksimalno 22 učenika. Isto tako slažem se i s time da se u razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju. Tako bi razredni odjel s jednom učenikom s teškoćama maksimalno imao 20 učenika, a ukoliko bi u razredu bilo dvoje učenika s poteškoćama tada bi najveći broj učenika bio 18. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
130 Tamara Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Neprihvatljivo je da se ne smanjuje broj učenika u odjelu ukoliko učenik s poteškoćama ima pomoćnika. Primljeno na znanje Odredba je i sada propisana na isti način.
131 Tamara Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da 28 učenika u razrednom odjelu nikako ne može bit optimalan. Sa svim poteškoćama s kojima se u radu susrećemo (opremljenost škole, nedostatak prostora, inkluzija učenika s poteškoćama) nije lako održavati kvalitetnu nastavu s tolikim brojem učenika u razredu. Primljeno na znanje Navedeno nije ni predloženo. Optimalan broj je 20, a najveći (maksimalan) 28 učenika.
132 Tajana Tomoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Iz članka 5.stavak 2 i dalje nije jasno koliko učenika minimalno je dovoljno za izbornu nastavu njemačkog. Povezivanje članka 5. sa člancima 3. i 4. nema smisla jer učenici sa teškoćama, kako kažu u ministarstvu "nemaju što raditi na izbornoj nastavi". Moja je dobra volja što rado pozivam i uključujem učenike s teškoćama na izborni njemački Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
133 Tajana Tomoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ja jesam za integraciju djece s teškoćama u redovna razredna odjeljenja, ali treba imati mjeru. Ovim pravilnikom se planira povećati broj učenika u razredu i povećati broj djece s teškoćama na tri. To je previše. Troje djece koji trebaju svako svoj pristup i vrijeme, i ostatak uvećanog razreda je previše. U razrednom odjeljenju može biti najviše dvoje djece s teškoćama i 20 učenika. To je maksimum. Posebno ako uzmemo u obzir koliko škola nema psihologa i drugih stručnih suradnika. Predloženi broj učenika u ovom pravilniku, u današnjim uvjetima, bez dostatne stručne potpore je prevelik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
134 Tajana Golub Mendaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, članak bi trebao glasiti ovako: odjel s učenicima s teškoćama u razvoju može imati najviše 20 učenika, a za svaki od narednih učenika s teškoćama za tri manje. Ovaj prijedlog za 26 učenika je u praksi muka za nastavnika, a posebno za učenike jer im se jednostavno ne može posvetiti dovoljno. U redovnom razredu u kojem je broj učenika veći od 24 je ispod pedagoškog standarda i učenici ne dobivaju kvalitetu kakvu bi trebali. lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
135 Šime Miočić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Svjetlana Devčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Trebalo bi razmišljati o tome da su učenici s poteškoćama različito kategorizirani (prilagođeni i individualizirani) . Upravo zbog toga treba voditi računa pri određivanju broja učenika u razredu. U svakom slučaju ukoliko ima takvih učenika u razredu broj ne bi trebao prelaziti 15. Ukoliko se radi o razredu u kojem nema učenika s poteškoćama mišljenja sam da bi optimalni broj bio 20-22 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Svjetlana Celinšćak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, čitajući pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, posebice Članak 3. stavak 2. mogu primijetiti da se nismo odmaknuli od postojećeg stanja a tendencija Škole za život je upravo unijeti promjene. Svaki učitelj, koji je radio u većim razredima, reći će vam da je standard od 28 jednostavno previsok. Ako želimo kvalitetnu nastavu broj učenika bi svakako trebao biti manji, bez obzira radi li se o učenicima s teškoćama u razredu ili ne. Svakako da će nastava biti kvalitetnija ako učitelj ima vremena posvetiti se svakom učeniku. Iz svoje prakse znam da se često dogodi da se učenici s teškoćama ne otkrivaju odmah pa se dogodi da ima i nekoliko učenika s redovitim programom uz prilagodbu do 4. razreda a broj učenika se kasnije ne mijenja nego "zaglavimo" na visokoj brojci. Isto tako nije svejedno o kojoj se vrsti teškoće radi jer sva djeca ne funkcioniraju jednako u razrednim sredinama. Vrlo često se dogodi da učitelji zbog velikog broja djece s teškoćama i pažnje koja se njima posvećuje ( posebice ako se radi o poremećajima pažnje i hiperaktivnosti) na neki način stavljaju u "drugi" plan učenika s redovnim programom koji bi napredovao brže i više da se i njemu posveti tolika pažnja. Razlike su među učenicima su očite a velikim brojem učenika u razredu smanjuje se mogućnost individualnog poticaja.Maksimalan broj učenika u razredu trebao bi biti 24 s naravno smanjenjem broja ukoliko ima učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
138 Svjetlana Bebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne radim doduše u osnovnoj školi nego u gimnaziji, ali princip je isti. Učenici s potrebama ne bi trebali biti izdvojeni, nego naprotiv integrirani. S time se svi slažemo. Kako ne bi došlo do prevelikog naglaska na takvu djecu bilo bi dobro u jednom razredu imati samo jedno , najviše dvoje učenika u uvjetima gdje je to moguće, dakle gdje u generaciji ima više razrednih odjela. Smatram kao i moje kolegice i kolege koji su prije mene komentirali da je dovoljno za razredni odjel 18 učenika, ako je u njemu 2 učenika s posebnim potrebama ( ovdje mislim i na učenike s teškoćama i na napredne učenike), jer se tu već radi o 2 različita programa, nekad i više u istom razrednom odjeljenju, u istom predmetu. Iako se moj prijedlog ne tiče broja, bilo bi dobro zadržati asistente u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Svjetlana Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predloženi članak 6.st.1. nepovoljan je i za učenike i za učitelje. Povećanjem broja učenika u razrednim odjelima onemogućuje se kvalitetan rad i pravilan razvoj svih učeničkih mogućnosti, pogotovu ako se radi o kombinaciji više razreda. Postojeći Pravilnik, po kojemu se u razredni odjel po posebnom programu može uključiti maksimalno 9 učenika prihvatljiviji je i predlažem da tako i ostane. Članak 6. st.2. u potpunosti je neprihvatljiv jer rad s učenicima uključenima u odgojno - obrazovne skupine zahtijeva individualan pristup a navedenim povećanjem broja učenika to neće biti moguće. Ovim prijedlogom stavlja se u nepovoljan položaj i učenike i učitelje. I ovdje je važeći Pravilnik prihvatljiviji te smatram kako ga ne bi trebalo mijenjati . Primjećujem izostanak stavka koji se odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizam te smatram da je u postojećem Pravilniku naveden primjeren broj učenika te ga ne bi trebalo mijenjati. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
140 Suzana Piacun PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ne slažem se s predloženim brojem učenika u razredu, osobito s brojem učenika s teškoćama koji mogu biti u redovnom razredu. Treba odrdeiti minimalan broj učenika koji pohađaju izborni predmet, a da se ne moraju spajati razredi/grupe, taj se broj mora smanjiti, a ne da je kao sada 14. Sve ostalo suglasna s kolegicom Tanjom Baksa. Srdačno, Suzana Kačić-Bartulović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Suzana Mikulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Nastavnica sam u srednjoj strukovnoj školi. Smatram da predloženi optimalni razredni odjel koji broji od 20 do 28 učenika je uistinu previše i predlažem maksimalno 24 učenika. Svakodnevne nastavničke administrativne obveze su sve složenije, a bitno je usmjeriti se na razvoj učeničkih kompetencija pogotovo u strukovnim školama. Predlažem i smanjenje broj učenika u odjelima u kojima imamo učenike s teškoćama: - odjel s jednim učenikom s teškoćama maže imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Suzana Mikulec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s velikim zadovoljstvom mogu reći da onome tko je sastavljao ovakav Pravilnik ne samo da ne ide matematika, već NIKADA nije radio u posebnom razrednom odjelu i nema pojma kako je raditi takvom djecom i njihovim emocionalno ranjenim roditeljima.Nakon što sam dobila poslovno uvjetovani otkaz (zbog učiteljice kojoj su se djeca ispisala iz razrednog odjela ;ali tada nije bilo ni Irske ni Njemačke 2010. godine i nakon što sam na listi bila slabija od učiteljice koja je 10 godina prodavala auto -dijelove u firmi svoga supruga (bila samo prijavljenja ,nije čak ni radila jer se brinula za svoje troje djeca) i mene koja sam svih 15 godina radila u struci i nemam svoje djece već sam se maksimalno davala svome poslodavcu ,,,ja dobijem otkaz ...i još mi pametan ravnatelj to kaže 25.kolovoza kada su sva mjesta za učiteljicu RN bila popunjena ...a da vam ne pričam o djelatnici Gradskog ureda koja si je uzela za pravo da gospodari sudbinama učiteljica i poigrava se njima kao svojim lutkama govoreći i ucjenjujući ih u tako teškim trenucima da one nemaju nikakva prava.Dao Bog da sve to jednog dana proživljavaju i njezina djeca , ni manje ni više od onog što sam ja doživjela nakon njezinih izjava.Zašto sve to pišem????Jer nakon tog otkaza ravnatelj nove škole me na prijevaru pita da li bi ja njima pomogla u tom PRO-u s obzirom na velik broj mojih stručnih usavršavanja , a ne u PB.u kao što sam trebala biti prema Famoznoj uputnici od Famozne djelatnice koja iako je bila u mirovini, uredno je obavljala posao savjetnice.Prvo mi taj lažljivi ravnatelj kaže da će sa mnom na početku biti na 2 učenika po jedan pomoćnik ...što znači 5 učenika (2 pomoćnike + ja kao učiteljica ujutro na nastavi do dolaska soc.pedagoginje. Znao da je proces primitka pomoćnika uvijek na početku zapne tj. nikada ti pomoćnici (pišemo o 2010. godini) nisu došli na vrijeme.Prvih mjesec dana glava mi se raspadala i kada sam nakon 2 tjedna rada u tom PRO-u htjela otići na bolovanje (dobila otkaz + rad u PRO-u) isti taj ravnatelj pokvarenjak mi je rekao...DA ĆE ME TUŽITI GRADU ZAGREBU DA KAKVA SAM JA TO UČITELJICA DA SAM STALNO NA BOLOVANJU...tako sam se jadno osjećala i naravno vratila se na rad.I on će doći na Božji sud pa neka opravda svoj postupak prema meni.Nije vrijedan više ni spomena.Vraćam se na Pravilnik!. Držim da se s brojem djece koji ste naveli 3-10 ne može kvalitetno raditi ,poučavati i vrednovati njihov rad jer je SVAKO DIJETE POSEBNO I ima svoju poteškoću koja se neće ponoviti niti kod ikojeg drugog djeteta.Broj do 5 je i više nego odličan , a svaki broj preko tog broja toliko umanjuje sposobnost učitelja da ikome pomogne od tako velikog broja djece (do 10) Ista stvar vam je i broj djece u redovitom razrednom odjelu koji ste naveli 26 + 1, 23 +2,20 +3.Razlog je jednostavan .Dijete s posebnim potrebama traži dodatno vrijeme, energiju znanje, strpljenje,kreativnost i razumijevanje posvećeno samo njemu dok ostala djeca tada rade nešto sami, pod uvjetom da i njima iz nekog razloga nije potrebno dodatno objašnjenje.Rad u PRO-u je za mene kao učiteljicu RN-e koja je dobila otkaz i nakon toga ( u razmaku od 2 tjedna počela raditi u istom ) bilo jako traumatično iskustvo i tada u tom periodu (od 2010.do 2013.) umnogome promijenilo moju osobnost i moje profesionalni napredak koji su se tek povratkom u redoviti razredni odjel 2013. počeli vraćati na prethodni smjer .(mogućnost održavanja sastanka za bake i djedove, Male škole roditeljstva -ciklus od 5 edukativnih radionica za roditelje , organiziranje raznih humanitarnih akcija ; za Uskrs u suradnji sa župnim Caritasom i za Božić za nezbrinutu djecu u domovima,realizacija raznih projekata i tako dalje i tako više.Dok sam te tri godine radila u PRO-u ništa od navedenog nisam mogla niti imala s kime ostvariti zbog specifičnosti uvjeta rada.Rad u PRO-u je toliko zahtjevan i emocionalno stresan da svako povećanje broja i jednog učenika će nepovoljno utjecati na emocionalno-intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama i suradnju s njihovim roditeljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Suzana Lovrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, budući da sam učiteljica prirodoslovnog područja, definitivno smatram da broj učenika u razredu ne bi trebao prelaziti 20. Trenutno radim u odjeljenjima sa po 16 učenika i to smatram idealnim. U takvim učionicama uspijem ostvariti sve planirane ishode i što je najvažnije te ishode mogu provjeriti. Učenicima pristupam individualno, svi rade u skupinama kvalitetno i nauče sve na satu. Biologija i kemija su predmeti u kojima razvijamo istraživački pristup i zato moramo uvažiti interes svakog učenika i razvijati ga. Osim učenika koji se školuju po prilagođenim i posebnim programima imamo često i učenika koji imaju tzv. školsku individualizaciju kojima isto trebamo pristupiti s posebno pripremljenim zadacima. Za te specifičnosti u razredu trebamo puno vremena, a u velikim razredima definitivno ne možemo kvalitetno odraditi. Što se tiče broja učenika po odjeljenju sigurno je MANJE VIŠE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
144 Suzana Krkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja sam da razredni odjel treba imati optimalno 20, a maksimalno 22 učenika. Isto tako smatram da se u razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Suzana Jagić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kada govori o ukupnom broju učenika u redovitom razredu Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi treba točno definirati jesu li u taj razred uključeni učenici po: a. redovitom programu uz individualizirane postupke b. redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke c. posebni program uz individualizirane postupke. Nadalje, moguće je da učenik primjereniji program svladava samo dijelom u redovitom odjelu – što se tada događa s brojem učenika u razrednom odjelu? Ovaj bi Pravilnik, također, morao razlikovati rad s učenicima s primjerenijim programom u razrednoj i predmetnoj nastavi. Točno definiranje navedenih kategorija ponajprije pomaže napredak samim učenicima (što je i cilj) te uvelike olakšava uvjete rada učiteljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
146 Suzana Balić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Smatram da ukoliko težimo tome da se odgojno-obrazovni proces odvija kvalitetno i učitelj posvećuje svakom pojedinom učeniku ,a s obzirom da je na snagu stupila nova kurikularna reforma koja pred učitelja postavlja nove izazove ,broj učenika u redovnom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 15-20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
147 Sunčica Sabljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao i mnoge kolegice i kolege koji su ovdje iznijeli svoja mišljenja, smatram da bi broj učenika u razredima trebao biti manji želimo li bolje rezultate i ostvarenje planiranih ishoda kao i individualni pristup učenicima. Ovo se posebno odnosi na razrede u kojima su učenici s individualiziranim i prilagođenim programima. Također smatram da bi minimalni broj učenika u grupama (izborni predmeti, fakultativni predmeti, kombinirane grupe učenika) trebao biti niži, te omogućiti zainteresiranim učenicima da pohađaju odabrani predmet ako se on nudi od strane škole. Srdačno, Sunčica Sabljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
148 Sunčica Meštrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Maksimalni broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 20. U slučaju da je u razredni odjel uključeno dijete koje se školuje po redovito programu uz prilagodbu sadržaja sa ili bez asistenta ili po redovnom programu sa individualizacijom postupaka, broj učenika u odjelu bi se trebao sukladno tome smanjiti. Ne treba razlikovati prisutnost asistenta niti prilagodbu sadržaja od individualizacije postupaka. Rad u nastavi je učiteljima jednako opterećen u svakom od tih slučajeva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
149 Sunčica Meštrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Ne postoje iznimni slučajevi u kojima bi bilo pedagoški ukidati razredni odjel tijekom školske godine i eventualno ga spajati ili premještati. Primljeno na znanje U slučaju povećanja broja učenike u razrednom odjelu ili povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, potrebno je planirati i mogućnost izmjene odluke.
150 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel ne može imati više od 22 učenika. Za svakog učenika s poteškoćama broj se smanjuje za jedan, ali valja uzeti u obzir i učenike koji imaju individualizirani pristup. Njima se također valja baviti individualno i posvetiti mu posebno vrijeme tijekom procesa poučavanja. Stoga za 2 učenika po individualiziranom programu broj učenika mora se smanjiti za 1 u optimalnom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
151 STJEPAN ŠOP PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
152 Stipe Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, čitavo vrijeme se govori o nekakvoj suvremenoj školi, poziva se na skandinavske sustave obrazovanja, a mi tu imamo brojku od 28 učenika u razrednom odjelu (Članak 3.). Svaki daljnji komentar je suvišan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
153 Stela Sučić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Na žalost niti ovaj Pravilnik, kao niti raniji Pravilnici vezani za učenike s teškćama u razvoju nema logike. U čl.4.st.5. piše da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. Nadalje, u st. 10. tog istog članka piše da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovog članka smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja... Kako ste onda izračunali da bi u kombiniranom razrednom odjelu učenika s teškoćama u razvoju trebalo biti u pravilu od 3 do 10, kako piše u čl.6. st.1. ?Ako u redovnom kombiniranom razrednom odjelu u pravilu treba biti do 10 učenika, a za svako Rješenje smanjujemo za 4 učenika, znači da ako je uključen 1 učenik s TUR, smanjimo za 4 učenika i dobijemo 6 učenika. Ako su u takvom odjelu 2 učenika s TUR, smanjimo za dodatna 4 učenika i dobijemo ukupno 2 učenika u takvom razredu. Kako računati dalje, obzirom da bismo trebali ući u negativne brojeve? I po kojoj logici onda u odjelu gdje se školuju isključivo učenici s teškoćama u razvoju ih može biti isto do 10??? Ista stvar je i s odgojno-obrazovnom skupinom za provođenje programa produženog stučnog postupka, a tu ste ih zamislili još više -12!!!Niti u jednom niti u drugom slučaju broj učenika ne smije prelaziti 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
154 Stela Sučić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili dva razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
155 Stela Sučić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, preko 25 godina radim u posebnim razrednim odjelima za učenike s teškoćama u razvoju. Ne mogu se oteti dojmu da je situacija sve gora i sve teža, što dodatno otežava svaki novi Pravilnik. prvo bi se osvrnula na Čl.6. st. 1.Kako je moguće da u razrednom odjelu prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju bude u pravilu 3-10 učenika i to jednog ili više razreda ako je za kombinaciju redovitih učenika maksimalan broj 10. Zar tu ne primjećujete bitnu razliku? Znate li što uopće znači učenik s teškoćama u razvoju? 10 učenika za takvu kategoriju je previše i ako bi se radilo o istom uzrastu, a pogotovo ako se radi o kombinaciji takvih učenika. U posebnim razrednim odjelima za učenike s teškoćama u razvoju maksimalan broj učenika bi trebao biti 5, a ako je u takav odjel uključen iti jedan učenik s autizmom ili iz autističnog spektra, taj odjel bi trebao brojati maksimalno 3 učenika. Učenik s teškoćama je nerijetko smetnja i sam sebi, a zamislite koliko mu je otežavajuća situacija kada je okružen s velikim brojem učenika koji također imaju svoje specifične potrebe koje učitelj u svakom trenutku treba uvažavati. Za pojedince je jedina mogućnost rada jedan na jedan što je na žalost u našem sustavu nemoguće. Velika je razlika želi li se i ovim Pravilnikom samo zadovoljiti forma, da se nešto napiše nakon toliko vremena ili se zaista želi NAPOKON povesti računa o učenicima s teškoćama u razvoju. Nadalje bih se osvrnula na čl.6. st. 3. Provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju NE MOŽE imati do 12 učenika jer je to potpuno besmisleno i nesvrsishodno. Broj učeniku u produženom stručnom postupku bi trebao biti jednak kao i broj učenika posebnog razrednog odjela. Produženi stručni postupak bi trebao biti sastavni dio takvog oblika školovanja i u produženom stručnom postupku za učenike posebnih razrednih odjela bi se trebalo raditi o istim učenicima koji pohađaju taj poseban razredni odjel. u produženom stručnom postupku učenici s teškoćama u razvoju uz edukacijsko-rehabilitacijske postupke usmjerene na olakšavanje učenikovih teškoća i prilagođavanje istih postojećem sustavu obrazovanja također imaju i pomoć u učenju pri čemu se očekuje da učenik koji se školuje po redovitom programu uz individualizaciju ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizaciju te programe savladaju u potpunosti. E pa voljela bih vidjeti osobu koja bi to sve uspješno odrađivala s ovolikim brojem učenika. Naglašavam uspješno, jer odraditi nešto i uspješno odraditi su dva potpuno različita pojma. Nadam se da ovaj Pravilnik, ovako napisan, neće proći , a isto tako se nadam da će sve osobe zadužene za pisanje Pravilnika, koji se na bilo koji način tiču učenika s teškoćama u razvoju, shvatiti da bi u fokusu svakog tog Pravilnika trebao biti upravo svaki taj učenik s teškoćama u razvoju, a ne zadovoljavanje forme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
156 Stela Dominis PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, Radim preko 26 godina kao edukator rehabilitator s učenicima s teškoćama u razvoju i moje je mišljenje da je je ovako veliki broj učenika u razredu i odgojno-obrazovnim skupinama apsolutno neodrživ želimo li bolje rezultate i ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda te individualni pristup učenicima koji je u našem radu neophodan. Povećanjem broja učenika snižava se standard za najranjiviju skupinu u društvu, učenike s teškoćama u razvoju koje sve više obilježavaju višestruke teškoće (intelektualna teškoća, poremećaj iz spektra autizma, nedovoljno razvijen govor, poremećaj u ponašanju, motorički poremećaji, poremećaj pažnje i motorički nemir, problemi senzorne integracije, zdravstveni problemi koji utječu na sveukupno funkcioniranje itd.) i time potreba za primjenom niza terapija odnosno odgovarajućih metoda i prilagodbi u radu, a to je nemoguće ako je 12 učenika u skupini. Prijedlozi su: Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili ili ublažili nepoželjna ponašanja kojima ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. U našoj zemlji nije nikad bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Prijedlozi su: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim teškoćama može biti 3 do 5 učenika Moje je mišljenje da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu SIGURNOST učenika te značajno umanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
157 Stanka Svetličić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U navedenom Pravilniku ne spominju se učenici koji imaju individualizirani pristup, a takvih je učenika sve više i s njima se, kao što i sama riječ kaže, treba raditi individualno. Stoga sam mišljenja da, ukoliko u razrednom odjelu ima učenika koji imaju individualizirani pristup, razredni odjel ne bi smio imati više od 20 učenika. Trenutno radim u razrednom odjelu koji broji 26 učenika od čega ih 5 ima individualizirani pristup i uz najbolju volju, senzibilitet i dobru pripremu, ne mogu se kvalitetno posvetiti učenicima niti ih kvalitetno poučavati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Odgojno-obrazovne skupine nisu sasvim usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
159 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost neposrednog rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga bismo predložili izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
160 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Sukladno čl. 5. Nacrta Pravilnika, na odgojno-obrazovne skupine, a time i na one u kojima se provodi nastava manjinskog jezika i kulture (tzv. model C), primjenjuju se odredbe čl. 3. i 4. Pravilnika koje određuju optimalan i maksimalan broj učenika u redovitim razrednim i kombiniranim odjelima. Odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
161 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik ne razmatra redovite i kombinirane razredne odjele te odgojno-obrazovne skupine na manjinskim jezicima i pismima kao što ni ne upućuje na odredbe Zakona o o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Čl. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Isto tako, Pravilnik ne uzima u obzir Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kada je riječ o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama na manjinskim jezicima i pismima. Iako donesena konkretno na slučaju talijanske manjine, odnosi se i na ostale nacionalne manjine, potvrđujući mogućnost formiranja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina s manjim brojem učenika: "Imajući u vidu općepoznate činjenice o stanju naseljenosti i nataliteta na područjima na kojima živi pretežni dio talijanske manjine u Republici Hrvatskoj, ne može se reći da odredba o minimalnom broju od 10 učenika uvažava lokalne prilike. Osim toga, kao što je već rečeno, Republika Hrvatska se je obvezala na poštivanje stečenih prava pripadnika manjina, a vidljivo je da ovdje osporavani Naputak stavlja pripadnike manjina u nepovoljniji položaj od dosadašnjeg. Očigledno je da bi organiziranje nastave na Naputkom propisani način dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine, osobito ako se uzme u obzir da se odredba odnosi i na učenike osnovnih škola za koje, nepostojanje odgovarajućeg školskog odjeljenja u mjestu prebivališta, predstavlja značajan problem. Prikupljeni podaci pokazuju da se takav pristup ne prakticira i da razredni odjeli i sa znatno manjim brojem učenika funkcioniraju pa tako ima razreda sa samo 2 do 4 učenika. Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika." Smatramo da se Pravilnik treba osloniti na postojeće odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00) kao i na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. Prihvaćen Odredbe su usklađene s DPS-om te minimalan broj učenika nije propisan Nacrtom.
162 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Odgojno-obrazovne skupine nisu usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
163 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost kvalitetnijeg rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga predlažemo izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
164 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika uveliko utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima i potrebama nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
165 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, pravilnik apsolutno ne razmatra niti spominje redovite i kombinirane razredne odjele te odgojno-obrazovne skupine na manjinskim jezicima i pismima kao što niti upućuje na odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Čl. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Isto tako, Pravilnik ne uzima u obzir Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kada je riječ o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama na manjinskim jezicima i pismima. Iako donesena konkretno na slučaju talijanske manjine, odnosi se i na ostale nacionalne manjine, potvrđujući mogućnost formiranja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Smatramo da se Pravilnik treba osloniti na postojeće odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00) kao i na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Tko nikad nije kročio u kombinirani razredni odjel, ne može ni zamisliti kompleksnost nastavnih situacija u kojima se nalazi učitelj i njegovi učenici. Stoga, broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjivati: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 16 učenika - predlažem najviše 12 učenika (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 14 učenika. – predlažem najviše 10 učenika (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika. – predlažem najviše 8 učenika Čuvajmo male škole diljem naše domovine! Ako ugasite školu, ugasili ste i selo. S poštovanjem, Sonja Majer Ćatić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
167 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika. (3) Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika (4) se briše. Objašnjenje: Učiteljica sam razredne nastave. U razredima detektiramo sve više čenika s raznim teškoćama učenja, te raznim emotivnim problemima. Daroviti učenici su ponovno zanemareni, kao i oni učenici s individualnim pristupom (a i oni su s posebnim potrebama). Postići ostvarenost minimuma ishoda za svakog učenika svaki sat je NEMOGUĆE. Osim toga, mi kao učitelji, dužni smo provoditi vrednovanja (kao učenje, za učenje, samovrednovanje, vrednovanje naučenog), ostaviti povratnu informaciju učeniku/roditelju ili u bilježnici, ili/i u e dnevniku, pomoći mu da uvidi u čemu je dobar a što treba još provježbati. Pitam Vas, kada i kako sve to izvesti?! Nekoliko rješenja imate, ili klonirati učitelja u razredu ili smanjiti broj učenika u razredu. Ukoliko želite/mo da ova reforma zaživi onako kako je to zamišljeno, morat će se nešto promijeniti (barem po pitanju broja učenika u razredu). Pomoćnik u nastavi nije taj koji priprema radne materijale, koji osmišljava zadatke koji će biti primjeren učeniku kako bi on ostvario barem neki od zadanih ishoda, te shodno tome smatram da je stavak (4) Članka 3. nužno obrisati. S poštovanjem, Sonja Majer Ćatić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
168 Sonja Lovrić-Lilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram da nastava drugog stranog jezika ne treba biti ograničena minimalnim brojem učenika (to se posebno odnosi na područne škole). Dio škola održava nastavu iz izbornog predmeta (npr. talijanskog) nakon redovne nastave, a dio u suprotnoj smjeni. Stopa nataliteta je sve niža svake godine, a samim time se smanjuju i odgojno-obrazovne skupine izbornog predmeta. Preporuka Vijeća EU je da svaki učenik osim svog maternjeg jezika, koristi još dva strana jezika. Ograničavanje skupine izbornog predmeta u tom smislu je u direktnoj suprotnosti s tom preporukom. Učenici drugog stranog jezika najčešće nemaju nikakav kontakt s jezikom osim na nastavi i upravo zbog toga izborna nastava jezika mora biti što kvalitetnija. Npr. trenutno imam skupinu od 27 učenika na izbornoj nastavi. Teško je posvetiti se svakom učeniku. Nemam niti dvije minute u prosjeku da se posvetim učeniku. Ne može nastava izbornog predmeta imati isti položaj kao npr. nastava vjeronauka kao izbornog predmeta. To je kao da brkate jagode i kruške. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
169 Sofija Štefanac Klobučar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3. i stavku (2) se navodi: Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Optimalan je možda brojčano razredni odjel s 20 učenika, ali sigurno više nije optimalan s 28 učenika, posebice u nižim razrednim odjelima, a posebno ne u prvom razredu osnovne škole. U nižim se razredima tek otkrivaju poteškoće u učenju i ponašanju (jer i da je „idealan“ odjel pa nema već pri upisu u 1.r. učenika „s papirima“) tijekom nižih razreda se otkrije i do troje ili četvero učenika s blažim ili težim poteškoćama koje znatno otežaju rad učiteljima/cama, a vrijeme koje se utroši u osvješćivanje roditelja s poteškoćama učenika, vrijeme za obradu, vrijeme za postavljanje dijagnoze i preporuka za rad se oduži pa sukladno tome prođu i dvije školske godine, a učenik je već na pragu viših razreda. Stoga smatram kako je za današnje generacije učenika s dosta smetnji u pozornosti, grafomotoričkim, emocionalnim, socijalnim i inim smetnjama optimalan broj zaista samo 20. U članku 3. i stavku (3) se navodi: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram kako se u razrednom odjelu ne bi uopće smjelo naći troje učenika s teškoćama, ali ako se i nađe (uz obvezne pomoćnike u nastavi) broj učenika koji se navodi u tom stavku nije moguć. Prema mojem optimalnom broju od 20 učenika, odjel s jednim učenikom s teškoćama već se treba smanjiti na 18; odjel s dva učenika na 16 učenika; a odjel s tri učenika s teškoćama na 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
170 Snježana Turk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Vjerujem da je cilj Škole za život kvalitetno obrazovanje. Ako se nastoji poboljšati kvaliteta obrazovanja, tada je nužno i smanjiti broj učenika u odjelu kako bi nastava bila i kvalitetno odrađena. U suprotnom, mi nismo napravili baš ništa. Nas učitelje potiče se na mijenjanje metoda rada, no nitko nije svjestan da je vrlo teško , a ponekad i nemoguće uz veliki broj djece izvesti neke aktivnosti, pogotovo ako je još u odjelu i dijete s teškoćama. Kad smo već kod toga, zašto u Pravilniku nitko ne spominje djecu koja rade po IOOP-u. Ponekad upravo takvi učenici iziskuju više truda, pripreme za rad i entuzijazma učitelja kojem se takav učenik uopće ne smatra učenikom s teškoćama. Moj prijedlog je da razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Sukladno tome, potrebno je i smanjiti broj učenika u razrednim odjelima s učenicima s teškoćama: - s jednim učenikom s teškoćama – na najviše 17 učenika u razrednom odjelu - s dva učenika s teškoćama – na najviše 15 učenika u razrednom odjelu U razredu uopće ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama. Jednako tako uopće ne vidim razloga zašto se broj učenika povezuje s brojem pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi radi svoj posao, a učitelj svoj i ne vidim razlog povezivanja. Pomoćnik u nastavi pomaže učenicima, a ne učiteljima te je učitelj i dalje dužan pripremiti posebne materijale i program za te učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
171 Snježana Šulentić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Stručni sam suradnik edukacijski rehabilitator u osnovnoj školi s 33 godine radnog staža. Integracija ili inkluzija provodi se već gotovo 40 godina. Nove generacije djece traže i nove oblike rada. Pred učiteljima i stručnim suradnicima su i novi izazovi. Svako dijete traži individualizirani pristup. Ne znam kako to postići ako neprestano podižemo ljestvicu zahtjeva, a sada još i povećanja broja učenika. čl. 3. (2) Optimalni razred treba imati 20 učenika, maksimalno 25. (3)U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; Također smatram da svaki učenik s rješenjem o individualiziranom pristupu nosi svoju težinu zahtjevnosti u radu učitelja i stručnog suradnika pa ne vidim razlog zašto se ta rješenja ne broje u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
172 Snježana Šnajder PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao majka autističnog dječaka i djelatnica odgojno- obrazovne ustanova za djecu s teškoćama u razvoju ne vidim smisla u novom prijedlogu pravilnika o broju učenika u odgojno- obrazovnoj skupini koja bi trebala brojati do 12 učenika, to je jednostavno neizvedivo na terenu.! Molim Vas omogućite našoj djeci obrazovanje dostojno čovjeka, izađite na teren i probajte 12 autističnih dječaka i djevojčica samo čuvati dnevno 30 minuta na dežurstvu, a kamoli obrazovati u jednoj skupini.Kao majka dječaka s autizmom želim biti korisna zajednici i svojoj obitelji, želim raditi u školi u kojoj će najprije biti zadovoljna djeca, onda naši vrijedni rehabilitatori i na kraju mi roditelji djece s autizmom. U dobroj vjeri da ćete ipak promisliti o donošenju ovakvog pravilnika srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
173 Snježana Rađa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan razredni odjel treba imati od 18 do najviše 26 učenika (članak 3. stavak 2.). Smatram da razredni odjel s tri učenika s teškoćama ne bi trebao imati više od 18 učenika (članak 3. stavak 3.) bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi (članak 3. stavak 4.). Mišljenja sam kako i učenici koji rade po individualiziranom programu zaslužuju posebnu pažnju i pripremu učitelja te bi se trebalo voditi računa o smanjenju broja učenika u razrednom odjelu ukoliko su uključeni učenici koji se školuju po IP. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
174 Snježana Rađa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, predlažem da se u članku 2. stavku 1. riječ "predlaže" upravnom tijelu, zamijeni riječju "dostavlja" upravnom tijelu. Komunikacija između Upravnog odjela i Ministarstva treba biti brža i učinkovitija te smatram da se termin dostave broja razrednih odjela i rok do 10. srpnja, treba biti raniji, kako bi se otvorilo više prostora za pripremu nove školske godine. Mišljenja sam da se ne bi smjelo dogoditi da se usred godine mijenja utvrđeni broj razrednih odjela. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
175 Snježana Prusec-Kovačić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam RN s trideset godina radnog staža. Trenutno u razredu imam 28 učenika (od toga jedan individualizirani program). Rad s 28 učenika nikako ne mogu nazvati kvalitetnim, uz svo moje zalaganje i trud. Tijekom sata treba ih obići, pogledati kako rade, što rade, objasniti dodatno, posvetiti se svakom učeniku naprosto je nemoguće. Stoga smatram da bi ovim Pravilnikom trebalo voditi brigu o što kvalitetnijem radu u razrednom odjelu te smanjiti broj učenika. Mišljenja sam da bi optimalni broj učenika u razredu bio 16 - 20. S tolikim brojem učenika može se izvoditi istraživačka nastava na jedan kvalitetniji način te bi i nadareni učenici dobili adekvatan poticaj. Nažalost njima se najmanje stignemo posvetiti u sklopu redovite nastave. Učenicima s poteškoćama svakako treba osigurati pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
176 Snježana Omazić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, uzimajući u obzir kurikularnu reformu koja u centar svega stavlja učenika, ovim Pravilnikom se to onemogućava jer u razrednom odjelu od 28 učenika obavljanje nastave je specifično, a za učenika s posebnim potrebama se svodi na printanje dodatnih materijala koje bi trebao kod kuće s roditeljima odraditi jer vi fizički ne stignete u 45 minuta. Predlažem za optimalan broj učenika od 18 do 22, a stavak (3) Članka 3. mijenjati sukladno tome na najviše 18, 17, 15. Nadalje, što je s darovitim učenicima? Oni su isto učenici s posebnim potrebama, ali i to je na razini osobnog angažmana učitelja i učenika. Reforma mora ići i u smjeru smanjivanja broja učenika kako bi se one stvari koje su dobre i dolaze s novim načinom rada i vrednovanja mogle temeljito odraditi, a ne samo na razini zadovoljavanja forme, kao obično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
177 Snježana Martinez PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, na temelju svog 26-godišnjeg iskustva u radu s učenicima razredne nastave smatram da bi optimalni redoviti razredni odjeli trebali imati 16, a najviše 20 učenika. U redovni razredni odjel u pravilu bi se mogao uključiti jedan učenik s teškoćama u razvoju, a dva samo ako drugi učenik ima pomoćnika u nastavi. S obzirom da više godina radim u kombiniranom razrednom odjeljenju, osvrnula bih se na broj učenika u takvim odjeljenjima. Kombinirani razredni odjel od učenika dvaju razreda od II. do IV. r. trebao bi imati u pravilu najviše 12 učenika; od učenika triju razreda od II. do IV. r. najviše 10 učenika; od učenika četiriju razreda od II. do IV. r. najviše 8 učenika kako bi se svakom učeniku moglo individualno prići te bi svaki učenik mogao ostvariti sve svoje potencijale. Učenike I. razreda bi trebalo izuzeti iz kombinacije, jer to su učenici koji su se tek uključili u odgojno-obrazovni sustav i tek se navikavaju na radne obveze, navikavaju se na sjedenje u klupama, na nove i drugačije oblike rada nego što su imali u predškolskim ustanovama, navikavaju se na nove prijatelje, novi kolektiv. Sve im je novo, drugačije. Učenici tek uče kako učiti, kako komunicirati s učiteljem/učiteljicom, kako s učenicima. Učenike prvoga razreda treba voditi do samostalnosti u radu što iziskuje dosta vremena i energije. Isto tako treba puno vođenja i vježbi za rad u paru ili skupini. S obzirom na kurikulum prvoga razreda u kojem je naglasak stavljen na razvoj komunikacijskih vještina učenika I.r., ishodi neće moći biti realizirani u istoj mjeri i na istoj razini ako će se učitelj/učiteljica morati baviti i učenicima drugoga razreda te će u takvom radu učenici zasigurno biti zakinuti. Mislim da je veoma važno da se učitelj/učiteljica svih 45 minuta na satu može posvetiti učenicima I.r. kao model i uzor u čitanju i komunikaciji kao i u drugim domenama kurikuluma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
178 Snježana Komadina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mišljenja sam da bi sve škole trebale imati timove stručnih suradnika sukladno Državnom pedagoškom standardu, kao i da bi učenicima koji se školuju po posebnom programu trebalo osigurati pomoćnika u nastavi. Iz prakse znamo da to ovisi o financijskim mogućnostima osnivača i uvjeti nisu istovjetni u svim gradovima i općinama te bi se taj problem trebao rješavati na višem nivou.Mišljenja sam da bi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu trebao biti 24 i smanjivati se, ukoliko u razredu ima učenika koji se školuju po posebnom programu, za najmanje dva učenika po učeniku koji se školuju po posebnom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
179 Snježana Beletić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Budući da razredni odjeli najčešće nisu homogene grupe, već imate učenike kojima treba individualno pristupiti, bilo da se radi o darovitim učenicima ili učenicima kojima treba pomoć, smatram da je 28 učenika u odjelu izuzetnu puno i otežava kvalitetan rad. U formiranju odjela trebalo bi uzeti u obzir učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik- redoviti program uz individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Dva učenika s poteškoćama u razredu je maksimum koji može izdržati moderna nastava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
180 Snežana Markan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Predloženi broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu čini se optimalan, no ako želimo nastavu usmjerenu na učenika u pravom smislu riječi, onda moramo težiti što manjem broju učenika, a pogotovo ako u razrednom odjelu imamo i učenike s teškoćama imali oni pomagača u nastavi ili ne, svakako bi broj učenika trebao biti manji. Mišljenja sam da nam broj učenika u razrednom odjelu treba biti što manji, kako bi se učitelji individualno mogli posvetiti svakom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
181 Snežana Markan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu. Učiteljica sam koja već više od 20 godina radi u kombiniranom razrednom odjelu. Radila sam i u četverorazrednoj kombinaciji sa 16 učenika i mogu reći da je bilo strašno. Predloženi broj učenika u redovitom razrednom odjelu čini se optimalan, no ako želimo nastavu usmjerenu na učenika u pravom smislu riječi, onda moramo težiti što manjem broju učenika. Nadalje učenici s teškoćama imali oni pomagača u nastavi ili ne, zahtijevaju temeljitu pripremu učitelja za svaki nastavni sat, jer pomagači nisu ti koji ih poučavaju. U današnje vrijeme 28 učenika u razrednom odjelu je zaista previše i nikako nije u skladu sa Školom za život. Također smatram da je tri učenika s teškoćama u razvoju previše za jedan razredni odjel. Mišljenja sam da nam broj učenika u razrednom odjelu treba biti što manji, kako bi se učitelji individualno mogli posvetiti svakom učeniku, provoditi inovativne metode poučavanja i suvremenu nastavu. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
182 SNEŽANA KRANJEC PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U potpunosti se slažem s gospođom Lidijom Pocrnić. Radi kvalitetnijeg rada potrebno je smanjiti navedeni broj učenika, ali ne samo za odjele s učenicima s teškoćama. Smatram da je 28 učenika kao najveći mogući broj upisanih učenika prevelik. Težimo li kvalitetnijem radu i provođenju predmetnih kurikuluma, broj učenika u odjelu ne bi trebao prelaziti 25. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
183 SNEŽANA KOSANOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nakon 34 godine rada u učionici smatram da bi broj učenika u redovnom razrednom odjelu trebao optimalno biti do 24. Uključivanje učenika s teškoćama uvjetuje umanjivanje broja učenika u odjelu kako bi rad bio što kvalitetniji i lakši. Za svakog učenika koji je s teškoćom- broj učenika u razrednom odjelu treba umanjiti za 2. Ponekad treba sagledati teškoće prema Orijentacijskim listama i odrediti na terenu broj učenika u razrednom odjelu. U današnje vrijeme su teškoće mnogobrojnije i teže dok su tehnologija i rad zahtjevniji. Prevelik broj učenika umanjuje kvalitetnu edukaciju pojedincu. U razrednom odjelu treba smanjiti broj uključenih učenika u razredni odjel na najviše dva učenika s posebnim potrebama. Kombinirana odjeljenja su specifičnost u gorskim i primorskim ( otočnim ) mjestima te bi tamo trebalo dozvoliti egzistiranje razrednih odjela i s minimalnim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 smiljka rajak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! U kombiniranim razrednim odjeljenjima radim već dvadesetak godina i smatram da je rad u takvim odjeljenjima iznimno težak te zahtjeva puno više planiranja i organizacije kako bi nastava bila kvalitetna. Mislim da u takvim odjeljenjima nije lako ni učitelju ni učeniku , povećanjem broja učenika samo bi se još više otežalo. Također, ni roditelji ne bi bili zadovoljni takvom radom, pa bi tražili mogućnost da se premjeste u neki veći grad, što će mala sela dovesti u još nepovoljniji položaj.Stoga, mislim da kombinirani razredni odjeli sastavljeni od učenika triju ili četiriju razreda nisu rješenje ( osobno bih ukinula ), ako već moraju postojati da se broj učenika svede na minimum, zbog dobrobiti i učenika i učitelja. Članak 4. stavak ( 8) i (9) Stavke nedorečene i nedefinirane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
185 Slavka Vuletić Šagarjelo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalni redoviti razredni odjel trebao bi imati 20 učenika pri čemu bi u takvom razredu mogao biti jedan učenik s teškoćama. Ako se prate smjernice "škole za život" koje upućuju da se stjecanje znanja i vještina odvija putem složenih kognitivnih procesa percepcije, znanstvene komunikacije i rasuđivanja onda je jasno da svakom učeniku treba pokloniti pažnju primjerenu njegovim mogućnostima, a to nije moguće u velikim razrednim odjelima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
186 Slavica Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Posebni razredni odjeli prema posebnom nastavnom programu za učenike s intelektualnim teškoćama, trebali bi se provoditi u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama (čl.8.), koje već postoje, tako ne bi bilo potrebno da se svakome učeniku odobrava pomoćnik u nastavi kao što je sada slučaj. Učenici na stupnju umjerenih IT ako nemaju poteškoća u ponašanju završavaju osnovnu školu (prosjek ocjena 5,00),za to vrijeme naravno imaju pomoćnika u nastavi, nakon 8.raz.nastavljaju školovanje u posebnoj OO ustanovi po čl.9.st.1., Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini koja bi brojila do 12 učenika (učenici sa umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, čl.9.) je nazamisliv, bolji standard u broju učenika je bio prije 30 godina kada ih je u odgojno-obrazovnoj skupini moglo biti do 9. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
187 SLAVENKA MARKOTA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao biti veći od 14, a optimalan broj učenika bi trebao biti 10. S obzirom na ukupni broj učenika koji je u neprestanom opadanju, ne bi trebalo ograničavati ni minimalni broj u odgojno-obrazovnoj skupini. U skladu s Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema, a i s obzirom na osnovne principe na kojima su utemeljeni, aktivno učenje i poučavanje, inovativnost, raznolikost u korištenju metoda rada i strategija, svih vrsta vrednovanja, problemske, projektne nastave, istraživačkog učenja itd., odgojno-obrazovne skupine s predloženim manjim brojem učenika mogu biti potencijal za ostvarenje istoga. Uvođenjem izbornosti u nastavu stranih jezika, naglašavali smo autonomiju učenika pa onda istu ne bi trebalo suzbijati isprikom u kojoj naglašavamo nedovoljan broj učenika. Svaki učenik je dragocjen i svakom treba omogućiti kvalitetnu nastavu, pogotovo nastavu stranih jezika u kojoj radimo podjednako na razvoju svih jezičnih djelatnosti, slušanja, čitanja, govorenja i pisanja i učenika stavljamo u centar učenja i poučavanja. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
188 Slađena Lovrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, sama činjenica da je ovoliki broj sličnih primjedbi na nacrt Pravilnika govori dovoljno da nešto treba mijenjati. Radim kao učitelj defektolog više od 30 godina u posebnom razrednom odjelu ,u djelomičnoj integraciji.Trenutno u kombiniranom PRO od 3 razreda ( 2.,4.i 7. )koji broji 9 učenika s teškoćama. Zamislite realiziranje programskog sadržaja planiranog za svakog učenika iz 3 do 4 nastavna predmeta za svaki razred, u isto vrijeme na istom mjestu,uvažavajući specifične teškoće,individualne sposobnosti te potrebe svakog učenika ponaosob,gdje svaki od njih zahtjeva individualni pristup i vrednovanje,pripremu materijala i strategije poučavanja.Povećanjem broja učenika, učitelj bi morao biti čarobnjak (iznenadim se kako često i jesmo) ili bi možda bilo bolje klonirati ga ... Srdačan pozdrav! Slađena Lovrić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 Slađana Gradski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da bi u pravilnik trebalo uvrstiti i učenike koji imaju individualizirani pristup. Općenito je potrebna individualizacija nastave, istraživački pristup. Broj od 28 učenika u redovitom razrednom odjelu otežava provođenje reforme. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Slađana Bucić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Lijep pozdrav.Imam dijete s poteškoćama i znam koliko puno ulažemo truda,rada i ljubavi da on sutra može biti koristan član našeg društva.Također poznajem i puno drugih roditelja koji se isto lavovski bore za svoju djecu da im pruže najbolje u svakom pogledu..od odgoja,raznih terapija,logopeda,defektologa itd.Zato vas molim da ne usvojite ovaj zakon i da date našoj djeci(mislim da to stvarno zaslužuju)šansu .Užasno me boli da se diskriminiraju na bilo koji način..jer njihov put i učenje je puno teže nego kod djece urednog razvoja.Poštovanje i lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
191 Siniša Roknić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, pozdrav svima! Iz prethodnih komentara vidim da mnogi predlažu smanjenje broja učenika u redovitom razrednom odjelu iz više razloga što u potpunosti podržavam. Međutim čitajući predloženi članak 3. koliko vidim to se i ostvaruje u odnosu na prethodni Pravilnik i Državni pedagoški standard. U prethodnom Pravilniku je određeno da redoviti razredni odjel ima od 14 do 28 učenika, što znači da je minimum 14, a maksimum 28 učenika. U Državnom pedagoškom standardu je određeno da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najmanji 14, najviši 28 učenika. Prema tome, u prethodnom Pravilniku i je određen minimalni i maksimalni broj učenika, a u DPS još i optimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu, što u novom Prijedlogu to nije slučaj, predloženo je da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika, a nema određenja za minimalni broj učenika kao u prethodnom Pravilniku i DPS, što znači da ovaj novi Prijedlog pravilnika dopušta i manji broj od 14 učenika u redovitom razrednom odjelu , nema određenja za minimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu, ima određenja za optimalni i najviši broj učenika, osim u stavcima (3) i (4) koji se odnose na učenike s teškoćama u razvoju. Predložio bih sljedeće izmjene: 1. Prijedlog: U stavku (2) "Optimalni redoviti razredni odjel ima 17, a najviše 25 učenika" , jer ipak mislim da je ovo prevelik broj u odnosu na današnje stanje u obrazovanju, vezano za promjene koje donose novi kurikulum, ali i stalno opadanje broja djece u cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo na istoku Hrvatske. 2. Prijedlog Odmah iza ovog stavka (2) dodao bi još jedan stavak pod brojem (3), a on bi glasio: "Broj učenika u razrednom odjelu u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina može se ustrojiti i s manjim brojem učenika iz stavka 2. ovog članka" 3. Prijedlog: U stavku (5) dodao bi još i na prijedlog Škole, pa bi isti stavak (5) glasio: "Na prijedlog i uz obrazloženje Škole, osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učeniku u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka.", iz razloga što je Škola baza i za nju je najviše i vezano stanje u svezi broja učenika u redovitom razrednom odjelu, tako da bi njen prijedlog uz obrazloženje stavio na prvo mjesto pa tek onda osnivača i Upravnog odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
192 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ako se učenici s teškoćama školuju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama, broj učenika se kreće u rasponu od minimalno 3 do maksimalno 10, odnosno 12 učenika. Iz Prijedloga nije vidljivo odnose li se normativi samo na posebne razredne odjele ili skupine pri redovitim školama ili i na posebne ustanove. Kako je postojeći normativ u posebnim ustanovama npr, za učenike s autizmom između 3 i 5 učenika, a učenike s intelektualnim teškoćama od 3 do 8, ukoliko bi se dosljedno primijenili normativi iz Prijedloga, od jeseni bi u pojedinim posebnim ustanovama prestala potreba za polovinom učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
193 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Značajno se povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, koje su predviđene kao oblik rada u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, na način da se umjesto dosadašnje mogućnosti formiranja skupine s 8 učenika predviđa i mogućnost trostrukog broja učenika, od 20 do čak 28 učenika. Formiranje grupe u produženom boravku dosad je bilo moguće s najmanje 14 učenika (u pravilu 20 učenika), dok se ubuduće predviđa mogućnost formiranja ovog oblika rada s čak 28 učenika što smatramo iznimno lošim rješenjima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
194 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Uz postojeće kombinacije, 16 učenika, 14 učenika i 12 učenika u razrednoj nastavi, te 10 učenika, 9 učenika i 8 učenika u predmetnoj nastavi, famoznom formulacijom „u pravilu“ dopušta se „izvrtanje“ određenog broja učenika. Dosad je u kombiniranim razrednim odjelima mogao biti najviše 1 učenik s teškoćama, dok se sada, uz suglasnost MZO-a, dopušta i više od 1 učenika. Ni u kombiniranim razrednim odjelima pravo na smanjenje broja učenika (4 učenika) ne ostvaruje se ako npr. učenik ima pomoćnika u nastavi. Važeći DPS ne poznaje ovakvo ograničenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
195 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Neprihvatljivo je zadržavanje postojećeg maksimalnog broja učenika u razrednom odjelu. Predlaže se da i dalje u razredu bude najviše 28 učenika u redovitom razrednom odjelu. 2008. u osnovnim školama je bilo 380 tisuća učenika, dok ih je danas oko 315 tisuća. Nevjerojatno je da predlagači Pravilnika nisu predložili smanjenje maksimalnog broja učenika barem s 28 na 24 učenika. I dalje se ustrajava na previsokom broju učenika s teškoćama (3) u redovitom razrednom odjelu. Smanjenje postojećeg broja s 3 na 2 odrazilo bi se sigurno na kvalitetu nastavnog procesa. Kad već govorimo o učenicima s teškoćama, neshvatljivo je da se u slučaju postojanja pomoćnika u nastavi (oko 4100 učenika ima pomoćnika u nastavi) nema smanjenja broja učenika u razrednom odjelu za 2, odnosno 3 učenika. Potrebno je navesti minimalni broj učenika, inače predviđenim u DPS-u (14 učenika). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
196 Sindikat hrvatskih učitelja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prije svega, napominjemo da se slažemo s većinom primjedbi i prijedloga iznesenih od strane stručne javnosti na predloženi Nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (u nastavku: prijedlog Pravilnika) te kako ne bismo tekst opterećivali nepotrebnim ponavljanjem istoga, ovim putem tražimo da se poštuje važeći Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon). Prvenstveno napominjemo da sukladno članku 54. Zakona broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu DPS u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od prethodno navedenoga, stoga se navedenim Prijedlogom, kojim se omogućuje da se ne smanjuje broj učenika kada su u razredni odjel uključeni učenici s teškoćama u razvoju te se omogućuje da istih bude i više od propisanog minimuma od 3 učenika, osim što se krši DPS isti je u suprotnosti s pravilima struke te dovodi u pitanje kvalitetu nastave i sigurnost učenika i učitelja. Osobito problematičnim smatramo stavak 5. članka 3. Pravilnika koji omogućuje da Ministarstvo odobri i veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od propisanog maksimuma u stavcima 2. i 3. istoga članka, a što bi teoretski značilo da razredni odjeli mogu imati i 35 učenika s 5 učenika s teškoćama u razvoju, a što je apsolutno neprihvatljivo. Neprihvatljivim smatramo i ponovno zanemarivanje osiguravanja optimalnih uvjeta za rad s darovitim učenicima kao učenicima s posebnim odgojnim potrebama uključenim u razredne odjele. Iz istoga je evidentno da Pravilnik nije usmjeren na kvalitetan rad učitelja i stručnih suradnika u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, nego se ovaj Pravilnik donosi s prvenstvenim ciljem smanjenja broja učitelja i stručnih suradnika, a sve kako bi se rasteretio državni proračun. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog najvišeg broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 10. i 11. Nacrta prijedloga Pravilnika. Osobito problematičnim smatramo stavak 11. članka 4. Pravilnika koji omogućuje da Ministarstvo odobri i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od propisanog maksimuma u stavcima 2.-7. istoga članka. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Dakle, iz navedenoga je vidljivo da se predloženim Pravilnikom povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama mimo maksimuma propisanog DPS-om te su sve primjedbe upućene na članke 3. i 4. primjenjive i ovdje. Ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti je sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razred) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Upozoravamo da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Osobito problematičnim smatramo stavak 4. i 5. članka 6. prijedloga Pravilnika koji omogućuje da Ministarstvo odobri i veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od propisanog maksimuma u stavcima 1.-3. istoga članka. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona, kao i pravila i znanja struke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
197 Simona Bijelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Djeca sa sve vise poteskoca (trebaju psihologa zbog necega), radis kao hobotnica...iz iskustva tvrdim da je 16 broj ideaaala. Stignu svi biti ukljuceni, stigne se svima pregledati rad...sve preko nije vise to to Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 Silvija Sinovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, članak 5. pod (2) treba izbrisati "...utvrđuje se sukladno odredbama članka 3. i 4...." i zamijeniti s "...utvrđuje se sukladno posebnim odredbama..." i pritom donijeti nove odredbe. Obrazloženje: smatram da odgojno - obrazovna skupina koja se odnosi na izbornu nastavu nije zaštićena po pitanju broja učenika, jer se nudi mogućnost izbora, a time i ispisivanja. Također nerijetko radim u skupini i po 27 učenika u osnovnoj školi za izbornu nastavu stranog jezika jer se zbog pravilnika ne mogu oformiti dvije grupe. Također smatram da postoji diskriminacija po predmetima i da bi trebalo sve predmete izborne nastave izjednačiti po pitanju broja učenika, dakle strane jezike, informatiku, vjeronauk i ostale predmete i dopustiti da se ovisno o upisu dopusti i najmanji broj učenika, a smatram da bi optimalan broj bi bio 7. Do sada je izborna nastava stranih jezika bila diskriminirana u odnosu na vjeronauk u najmanjem broju učenika. Svakako taj broj učenika treba smanjiti. Idealno bi bilo kad bi i na ovom području reforma donijela nešto novo, a to je mogućnost odabira neovisno o broju upisanih (čemu ih ograničavati?). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
199 Silvija Sinovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, za članak 3. pod (2) treba pisati "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18 učenika" , a ostatak rečenice izbrisati jer se pod "optimalan" ne može svrstati i "najviše". Broj najviše učenika bi trebao biti manji od 28, predlažem 24. Obrazloženje: kako provodim principe nove reforme Škola za život smatram da bi reforma trebala biti vidljiva i samim ulaskom u razred, a opravdavam manji broj učenika potrebom za novim formativnim vrednovanjem i individualnim pristupom, (naročito kod pisanja bilješki) koji oduzima dosta vremena, pogotovo kod velikih razrednih odjeljenja. Sukladno tome bi se pod točkom (3) trebalo izbrisati (koliko razred treba imati učenika s jednim/dva /tri učenika s teškoćama) najviše tako da se broj 26 zamijeni s 20, broj 23 s 17, a broj 20 s 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
200 Silvija Martišek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Slažem se sa stavkom Čl. 3 da je optimalan broj učenika u redovnom razredu 20, ali isto tako smatram da je 28 previše. Radim u osnovnoj i srednjoj školi gdje se broj učenika razlikuje. U osnovnoj školi predajem u 6 razreda u kojem niti jedan nema manje od 24 učenika, a petaši su u prosjeku 26, dok u srednjoj gotovi svi razredi imaju 20 učenika. Razlike su velike počevši od same pripreme za nastavu, pa do same izvedbe, a o ispravljanju zadaća, radnih listića i testova da i ne pišem. Također, smatram da bi razredi u kojima je dva ili više učenika s prilagodbom sadržaja, a nemaju pomoćnike morali biti manji jer u protivnom nema vremena za tu djecu. Još ako u razredu ima nekoliko učenika s individualiziranim pristupom situacija je i teža. Zanemaruju se darovita djeca koja se "izgube" u velikom razredu jer nema vremena ni za njih. Nadam se da će se ipak uvažiti prijedlozi učitelja koji rade u nastavi i smanjiti razredi, ne samo da se olakša rad učiteljima već da se i učenicima omogući kvalitetnije učenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Silvija Landeka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Budući da živimo i radimo u vremenu opadanja broja novorođene djece, jasno je da će ih se manje i upisivati u škole. Ako uz to dodamo i druge okolnosti, poput migracijskih kretanja, u budućnosti vjerojatno nećemo imati niti optimalan broj učenika u razrednim odjelima, tj. 20. U većim urbanim sredinama možda su i mogući poneki takvi razredni odjeli, ali sigurna sam da će to biti samo pojedini slučajevi. U ruralnim sredinama situacija je još lošija. Tamo današnji razredi i ne broje 20 učenika. Demografi upozoravaju na lošu demografsku sliku jer imaju konkretne dokaze da nas to u Republici Hrvatskoj očekuje. Dakle, imamo jasne dokaze da optimalan broj ne može biti 20 učenika u razrednom odjelu. Reforma u nastavi donosi nove aktivnosti u nastavni proces koje je teško nadzirati u razredu s velikim brojem učenika. Ne bih ponavljala sve poteškoće u radu koje su navele kolege i kolegice, samo ću reći: slažem se s njima jer i sama radim u nastavi i znam što znači imati učenike koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i koliko im se treba posvetiti u nastavi, a još i više u pripremama za izradu nastavnih listića. Predlažem da razredni odjel može brojiti najviše 22 učenika, a da optimalan redoviti razredni odjel može brojiti 15 učenika. Slažem se da se u redoviti razredni odjel može uključiti najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju, ali treba i brojku od 22 učenika umanjiti za: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika, - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Moj komentar je komentar učiteljice iz razreda koja ima uzoran broj godina radnog staža i smatram da bi se moj komentar trebao uvažiti. Želim nam uspješnu suradnju! Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
202 Silvana Vulas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, promatrajući rad kolega razredne nastave smatram potrebnim razmisliti (stavak 3.) o opterećenjima učitelja te broj učenika s teškoćama i broj učenika u razrednom odjelu dovesti na optimalan odnos. Na počecima školovanja kod nekih učenika može doći do situacije da im teškoće nisu niti dijagnosticirane. Učitelj ih predosjeća, vidi i djeluje naspram roditelja i struke. U slučaju potvrde teškoća ako takav razredni odjel već ima 3 učenika s teškoćama kako će se ubuduće formirati razred ? Premještaj učenika mi se ne čini kao odgojni potez. Smatram da treba urediti i takve mogućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
203 SILVANA VUČAK GRÜNBAUM PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3 ovog Pravilnika propisuje da redovan razredni odjel ima optimalno 20, a najviše 28 učenika. Smatram da je u današnje vrijeme realan maksimalan broj učenika u razredu 20 ako u razredu nema učenika s poteškoćama. Isto tako smatram da su 2 učenika po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja maksimum za jedan razred u kojem u tom slučaju treba smanjiti broj učenika u razredu. Kvaliteta rada u velikim odjeljenjima je upitna, a djeca s poteškoćama ne mogu u tom slučaju dobiti potrebnu pažnju i vrijeme za napredak u radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram vrlo prihvatljivim. Radeći 25 godina u nastavi, uočila sam da učenici se neki učenici s teškoćama u razvoju vrlo dobro integriraju u nastavni proces, a neki teže. Napomenula bih da se javlja potreba za boljim informiranjem učitelja od strane stručnih službi o naravi poteškoća određenog učenika. Često se u praksi događa da mi učitelji sami tijekom poučavanja dolazimo do vrste poteškoća koju učenik ima. Trebali bismo započeti nastavu s jasnim mogućnostima učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 Senka Grlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
206 Senka Grlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel prema posebnom nast.programu (članak 8.4. Pravilnika...) u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama je načešće kombinirani razredni odjel budući nema dovoljno učenika za pojedinačni razredni odjel. Radi se ugl.o kombinaciju dva razreda budući se kombinacija tri razreda ne plaća već godinama. Često nam učenici dođu na polugodištu ili čak i u drugom polugodištu. Tada broj učenika pada u vodu. Također mislim kako bi trebalo navesti vrsta teškoća. Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nast.planu (članak 8.5. Pravilnika...): tko nije radio u skupini ne zna što znači 12 učenika u dobi npr. 7-11 godina. To su učenici koji u pravilu nisu socijalizirani, ali ne samo to. Kada se navedu vrste teškoća, onda možemo razgovarati o broju učenika. Maksimalan broj učenika u mlađim skupinama 6. I u skupini 17-21 kada su učenici socijalizirani je puno. Maksimalno 8 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
207 Savez udruga za autizam Hrvatske PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Komentari na članak 6.: 1. U članku 6. stavcima 1. i 2. ne utvrđuje se broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini prema vrsti teškoća učenika kao u važećem Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u kojem je različit broj propisan za učenike s oštećenjem vida ili sluha ili s glasovnogovornojezičnim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s poremećajima u ponašanju, s poremećajima iz autističnog spektra, sniženih intelektualnih sposobnosti ili značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. Opće poznato je iz znanstveno potvrđene teorije kao i iz prakse u radu da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća koje sam navela potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad . Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. 2. Ovaj članak Pravilnika nije u skladu s brojem učenika propisanim važećim Pedagoškim standardom (NN 63/08.) za osnovnoškolske ustanove. 3. Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra. Zato jer imaju velike potencijalne mogućnosti razvoja, često prosječnu inteligenciju, ali imaju drugačiju percepciju i pažnju. Zahtjevaju posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup. Također, prisutne su teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju i iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3-4 u odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom desetak minuta. 4. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Tu je najveća šteta jer velik broj učenika uz broj od 3 učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini i primjenu metoda mogu se osposobiti za završavanje programa za učenike s lakom intelektualnom teškoćom te za završavanje pomoćnih zanimanja. To bi im omogućilo da razviju svoje postojeće potencijale, da imaju poslovnu sposobnost te da budu što samostalniji i neovisniji o skrbi i pomoći društva u budućem životu u financijskom i svakom drugom smislu. Nepravedno što ih ovaj pravilnik već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i imamo! 5. Ključni je argument da ih ne može biti više od 3-4 jest da učenici s poremećajima iz autističnog spektra nisu u stanju sjediti cijeli dan u klupi. Nisu u stanju uvijek poslušati uputu učitelja i stalno raditi zadatke kao djeca bez teškoća već trebaju mogućnost da se kreću po prostoru i izmjenjuju aktivnosti, trebaju kutak za odmor i pauzu te opuštanje, mjesto za osamljivanje, njihovo zasebno radno mjesto za samostalni rad, prostor za individualni rad s učiteljem i prostor za grupni rad, prostor za senzornu terapiju, a sve to im se treba osigurati u učionici. Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN132/2013.). 6. Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine za 6 učenika s poremećajima iz autističnog spektra, imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Otpuštati edukatore rehabilitatore s fakultetom da bi zapošljavali priučene na tečaju pomoćnike u nastavi i to na štetu stručnosti rada s učenicima! Kome je to u interesu i zašto? Je li populacija djece s teškoćama u razvoju kao najranjivija skupina u društvu ciljna skupina koju treba prvu odabrati za uštedu u proračunu? Plaćaju li oni ceh što se povećalo plaće svim učiteljima zbog štrajka pa sad to treba negdje nadoknaditi? Ovdje se radi o skupini koja je ovisna o pomoći društva, o kojoj društvo mora brinuti i ulaganje u koju se uvijek isplati jer se povećavanjem njihove samostalnosti smanjuje potreba za daljnjim ulaganjima u budućnosti. 7. Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. 8. Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. 9. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. Ovaj pravilnik će trajno naštetiti učenicima s teškoćama i oduzeti im njihovo Ustavom zagarantirano pravo na obrazovanje! Sustav usluga njege i skrbi imaju u ustanovi socijalne skrbi Mali dom u Zagrebu koja ima dnevni boravak za djecu koja su privremeno oslobođena školovanja, a imaju jednog stručnjaka edukatora i jednu njegovateljicu na 8-10 korisnika. Imaju bolje uvjete jer ovaj pravilnik predviđa samo jednog učitelja edukatora rehabilitatora na taj broj djece. 10. Posljedica članka 6. stavaka 1. i 2. prijedloga Pravilnika bit će da će sve više roditelja tražiti da njihova djeca budu u potpunoj integraciji u redovitom razrednom odjelu bez obzira je li to primjereni program školovanja za njih jer im posebni razredni odjeli za djelomičnu integraciju u redovnoj školi sa 10 učenika i posebne odgojno-obrazovne skupine sa 12 učenika neće nuditi nikakvo obrazovanje za njihovu djecu već čuvanje. A gdje su u redovnim razredima uvjeti i znanje za provođenje prijeko potrebnih metoda poput ABA, TEACH i PECS (ne zna ni učitelj ni pomoćnik), a oni učenici koji mogu bez tih metoda ne bi nikad ni bili upućeni u posebne odjele i skupine. Što će učitelj u redovnom razredu s tri takva učenika integrirana u redovitom razrednom odjelu i njihova najviše 2 pomoćnika u nastavi i ukupno 20 učenika?! Posljedica će biti i pojačana potreba za pomoćnicima u nastavi u posebnim razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama u redovnim i posebnim školama i centrima, a otpuštanje stručnjaka edukatora-rehabilitatora ili njihov samostalni odlazak iz nemogućih uvjeta rada sa 10 i 12 učenika. Postići ćemo da i onako deficitaran kadar ode iz države ili iz struke, a s našom djecom će raditi pomoćnici u nastavi s tečajem. Za pomoćnike u nastavi su stvarno kvalificirani u RH samo prvostupnici edukatori-rehabilitatori kojima uz diplomu piše da ne mogu samostalno izvoditi nastavu, ali mogu biti pomoćnici diplomiranom učitelju edukatoru rehabilitatoru. Oni imaju i dovoljno znanja da bi provodili spomenute metode uz superviziju učitelja. Njih nema slobodnih na tržištu rada jer dalje studiraju do završetka diplomskog studija. 11. Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nemoguće je izlaženje iz učionice na marendu i na WC, a kamoli u dvorište ili izvan prostora škole. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz. 12. Učenici s teškom intelektualnom teškoćom koji većina imaju višestruke teškoće i to motoričke teškoće, ne mogu se kretati bez invalidskih kolica s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) koji je na snazi od 4. ožujka 2015. su uključeni u školovanje (prije toga su bili trajno oslobađani od školovanja), a da za njih ne postoji ni nastavni plan ni program ni odgovarajuća podrška u vidu kinezitetapije, fizikalne terapije, njegovateljice, a sad ćemo još imati 12 takvih učenika na jednog učitelja. Kako je to moguće?! 13. Posebno je važno uvažiti mišljenje struke, posebno insitucija i stručnjaka koji rade u Centru za autizam. Shodno njihovom komentaru na ovom esavjetovanju, vidimo da nisu konzultirani te njihovo stručno mišljenje nije uvaženo. 14. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bi trebao biti zaposlen velik broj stručnih savjetnika kojih sada nema, da bi svim ustanovama za učenike s teškoćama u razvoju, svake godine razmatralo i eventualno odobravalo zahtjeve za manji broj učenika od propisanog člankom 6. ovog prijedloga Pravilnika! Stoga je novi Pravilnik neprihvatljiv u praksi. 15. Ako se novim Pravilnikom nije moglo osmisliti kvalitetnija rješenja za djecu s razvojnim poteškoćama, a evidentno je da nisu, onda je bolje da se ne mijenja Pravilnik koji je na snazi. Lidija Penko, predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
208 Saša Peričak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Broj od 28 učenika u razrednom odjelu je prevelik i jako daleko od mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastave prema standardima 21. stoljeća. Sukladno trenutnoj reformi školstva, ako se želi provesti u stvarnosti, a ne samo na papiru, treba dodatno smanjiti broj učenika u razredu, a posebno broj učenika u razrednim odjelima koji uključuju i učenike s teškoćama. Predlažem: optimalan redovni razredni odjel - 18 učenika, a najviše 24 učenika odjel s jednim učenikom s teškoćama - najviše 22 odjel s dva učenika s teškoćama - najviše 20 odjel s tri ulenika s teškoćama - najviše 18 Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
209 Sara Katić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator-rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, u odgojno-obrazovnoj skupini koju čine troje učenika s poremećajem iz spektra autizma. Obzirom na to, smatram kako je članak 6., stavak 1, 2 i 3 u ovom nacrtu Pravilnika izrazito štetan za učenike i van pameti. Konkretno bih se dotakla stavka 2. Nije određeno po kojim kriterijima će se skupine organizirati, jer zbirni naziv učenici s teškoćama u razvoju obuhvaća sedam skupina vrsta teškoća (Orijentacijska lista vrsta teškoća). Nije postavljena gornja granica pojedinačno za svaku skupinu teškoća, a ova predložena od 12 učenika je previsoka te je podložna manipulaciji kako kome i kada u Uredu odgovara. Svaki učenik s teškoćama u razvoju zahtijeva rad jedan na jedan jer je potrebno voditi ih kroz zadatke i održavati ima pažnju i koncentraciju na onome što se od njih traži. Koliko je kvalitetan proces poučavanja i učenja 12 učenika u učionici od 15m2? 12 učenika u kolicima, 12 učenika koji ne idu samostalno na toalet, 12 učenika koji ne jedu i ne piju samostalno, 12 učenika koji ne vide, ne čuju, s epilepsijom... na 1 učitelja edukatora-rehabilitatora. Kako organizirati učenje za 12 učenika s poremećajem iz spektra autizma ako znamo da imaju teškoće u razumijevanju verbalne i neverbalne komunikacije, i najmanje promjene u rutini im izazivaju frustraciju, često su hiporeaktivni ili hiperreaktivni na razne senzoričke podražaje, teško razvijaju zajedničku igru, teško shvaćaju socijalni kontekst? Kako bi se oni osjećali u takvom okruženju? Upravo zato se i upisuju u odgojno-obrazovne skupine po posebnom programu, gdje je okolina prilagođena njima i njihovom načinu učenja, onom metodom i brzinom koja im najviše odgovara. Kako bismo učili, organizam mora biti spreman na to da upije nove informacije i poveže ih s već poznatima. Za to mu trebaju optimalni uvjeti. U odgojno-obrazovnim skupinama s po 12 učenika, skučenih u premalim učionicama, jedino na što je organizam pripravan je bijeg. Lijep pozdrav, Sara Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
210 Sanja Zrilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Pozdravljam u čl.5. točku 4. koja omogućava da se školskim kurikulumom ili godišnjim planom i programom škole utvrde odgojno-obrazovne skupine za potrebe izvođenja dijela kurikuluma, tj. izborne, dopunske i dodatne nastave s učenicima za potrebe izvođenja školskog kurikuluma. To je dobra stvar koja omogućava individualnije pristupe učenicima koji su u skupini raznoliki. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
211 Sanja Zrilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Budući da sam u školskom sustavu 20 godina, mogu sa sigurnošću reći kako su uvjeti u kojima radimo otežani. Razredi su heterogene skupine sastavljene od pojedinaca. Pojedincima je potrebno pristupiti individualno što zahtjeva kako vremena tako i posvećenosti. Ukoliko je skupina prevelika, a razred koji broji 28 učenika uistinu jest, nastavnik se fizički ne može posvetiti svakoj individui i to umanjuje kvalitetu rada. Ukoliko u razredu postoji učenik s poteškoćama, rad je još teži. Učenici s posebnim potrebama ne bi trebali biti izdvojeni, nego naprotiv integrirani.No broj učenika s posebnim potrebama ne bi trebao biti veći od dva učenika u razredu. Ako se smanji broj učenika po razredu, tada možemo zadovoljiti sva očekivanja suvremene nastave, mijenjati oblike rada, raznovrsnim metodama i strategijama dolaziti do željenih ishoda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 sanja sedić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Nemoguće je ne reagirati na članak 6. pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini ,jer je sam njegov prijedlog čisti apsurd za one koje zapravo rade i sudjeluju u takvim odgojno_obrazovnim skupinama. Tko god je stavio OVAKAV ZAKON U PROCEDURU nije nikada niti vidio dijete s višestrukim poremećajima u razvoju niti zna kako njihovo školovanje izgleda i koliko je brige i pažnje potrebno da se s njima uradi jedan zadatak na dnevnoj bazi. Mama sam djeteta sa posebnim potrebama i učiteljica sam razredne nastave i odgovorno tvrdim da ugrožavate djecu svojim neznanjem i ne informiranošću , a samim tim i Učitelje stavljate u ionako težak položaj. Djeca su najranjivija skupina našeg društva i vaša je prva dužnost da ih zaštite i da im pružite šansu za obrazovanje. Skupina mog sina je već preopterećena vašim konstantnim ukidanjima odjela ,možete li vi zamisliti skupinu od petero djece,nijedno dijete nije sposobno samostalno se kretati,otići do zahoda,odraditi ikakav zadatak,za sve mu je potrebna nečija pomoć . Na takvu skupinu vi odredite jednog učitelja,što bi on po vama trebao raditi? Ne znate,jer vas dragi moji nije briga. Sramota da ovakve stvari još uvijek dolaze na rasprave i da vi kao najviše institucije zadužene za obrazovanje i odgoj ne znate koji je optimalan broj djece u odgojno obrazovnim- skupinama. Ako niste znali,optimalan broj djece je troje,a i to je za pojedine grupe djece previše. Vaši prijedlozi do 12 učenika su neozbiljni i izazivaju kod svih nas u sustavu ljutnju,frustraciju i pokazuju vašu očitu nebrigu i neinformiranost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
213 Sanja Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da se moraju uzeti u obzir specifičnosti novijih generacija djece te primjena tehnologije u nastavi, učenici s viškom energije, a s manjkom koncentracije i lošom motorikom. Sve to iziskuje više vremena koje moramo posvetiti svakom učeniku unutar 45 minuta. Kad imate razred s 25 prvašića, možete zamisliti kako to izgleda. Smatram da jedan redoviti razredni odjel treba imati najmanje 12,a najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
214 Sanja Maričević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Smatram da bi se, prilikom određivanja maksimalnog broja učenika u redovitom razrednom odjelu, u obzir trebao uzimati i broj učenika koji se školuju po individualiziranom pristupu u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
215 Sanja Majkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Polazeći od Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama, DPS-a i zahtjeva za individualiziranim pristupom u radu, a ponajviše polazeći od prava učenika s teškoćama na kvalitetno i sigurno školovanje, predlažem da se članak 6. izmijeni i glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog razreda, a obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju. (2) Kombinirani razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu, na način: - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. (3) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (4) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 8 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
216 Sanja Klubička PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U Članku 5. ne vidim da je propisan minimalni broj učenika u Odgojno-obrazovnoj skupini što mislim da je dobro. Na taj način Škola ima samostalnost i autonomiju formirati skupine prateći i zadovoljavajući individualne potrebe, želje i mogućnosti učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
217 Sanja Ivanovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je predloženi broj učenika prevelik,posebno ako se u razrednom odjelu nalazi i učenik s teškoćama.Mislim da broj učenika u razredu ne bi trebao biti veći od 24. Ako želimo kvalitetno obrazovanje za sve učenike onda je prijedlog od najviše 26 učenika u odjelu u kojem je 1 učenik s teškoćama apsurdan. Zanima me se koji učitelj može kvalitetno posvetiti svim učenicima i još učeniku s teškoćama u odjelu s tako velikim brojem učenika. Zanima me jesu li predlagatelji ovog teksta ikada radili u razredu s tako velikim brojem učenika. Mislim da u odjelu s tri učenika s teškoćama, neovisno imaju li asistenta, broj ostalih učenika ne bi trebao biti veći od 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
218 Sanja Ivanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Ne slažem se kako se broj učenika u razrednom odjelu ne smanjuje ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Postoje učenici koje ne mogu ni pomoćnici u nastavi kontrolirati. Evo samo primjeri koje sam srela u praksi. Učenik s autizmom, ima pomoćnika u nastavi, nikakva komunikacija, usred nastave diže se s klupe i počinje šarati brojeve po ploči. 2. primjer; učenik s ADHD i agresivnom crtom (nisam psiholog pa ne znam točan opis), pomoćnik u nastavi se boji raditi s njim. Mišljenja sam da razrede treba smanjivati bez obzira ima li učenik s posebnim potrebama pomoćnika ili ne. Primljeno na znanje Odredba je i sada propisana na isti način.
219 Sanja Barić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Više od dvadeset i tri godine radim u Centru za autizam. Član sam i Mobilnog stručnog tima koji educira i pomaže učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u redovitom sustavu obrazovanja u kojima se školuju učenici s poremećajem iz spektra autizma. Obožavam svoj posao, izuzetno sam motivirana i imam entuzijazam kao i na početku svog profesionalnog puta, ali smatram izuzetno važnim i naglašavam da bi broj učenika s poremećajem iz spektra autizma u odgojno - obrazovnim skupinama trebao ostati do 3, i nikako ga povećavati prema novom prijedlogu (članak 6. stavak 5. „Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom.“). Predlažem autorima prijedloga Pravilnika da posjete jedan Centar za autizam i provedu nastavni dan sa učenicima i učiteljima, te da nakon toga napišu svoj prijedlog broja učenika. Učenici s PSA često imaju i dodatne teškoće ponašanja koje proizlaze iz samog poremećaja (agresija, autoagresija, destrukcija, frustracijski ispadi i mnogi drugi neprihvatljivi oblici ponašanja), pa je tako vrlo često i jedan učitelj na troje učenika nedostatan jer su ugroženi i učenici i učitelji (a nerijetko i nenastavno osoblje). Jedna sam od onih učitelja koji voli naglašavati i isticati sposobnosti i mogućnosti učenika s PSA, i žao mi je što ovdje ističem ono što je negativno, ali i dalje naglašavam da se za kvalitetan i jedini mogući rad u odgojno-obrazovnim skupinama učenika s PSA, broj učenika ne bi trebao mijenjati, niti u pojedinim ni iznimnim slučajevima povećavati. Nadalje, podržavam učitelje iz redovitih razrednih odjela koji su mišljenja da broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 20 učenika, uključujući najviše 2 učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 Sanja Banfić- Kontrec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani , radim u školi 25 godina , u početku sam imala i do 35 učenika u razredu što je bilo jako teško . Glede članka 3. stavak 2 koji govori o broju redovitih učenika od 20 do maksimalno 28 , s obzirom na nekadašnji 35 ovo je puno bolje . Međutim ako u razredu imate od 5 do 6 učenika s teškoćama onda je raditi u takvom razredu jako teško. Smatram da bi se broj učenika trebao smanjivati u razredu sa brojem učenika s teškoćama kojih danas ima sve više . Maksimalan broj učenika u razredu sa 3 učenika s teškoćama trebao bi biti 18 učenika, jer svi učenici počinju tražiti prilagodbu programa i oni koji imaju prilagodbu i oni koji nemaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
221 Sanja Banfić- Kontrec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Poštovani , radim u školi 25 godina , u početku sam imala i do 35 učenika u razredu što je bilo jako teško . Glede članka 3. stavak 2 koji govori o broju redovitih učenika od 20 do maksimalno 28 , s obzirom na nekadašnji 35 ovo je puno bolje . Međutim ako u razredu imate od 5 do 6 učenika s teškoćama onda je raditi u takvom razredu jako teško. Smatram da bi se broj učenika trebao smanjivati u razredu sa brojem učenika s teškoćama kojih danas ima sve više . Maksimalan broj učenika u razredu sa 3 učenika s teškoćama trebao bi biti 18 učenika, jer svi učenici počinju tražiti prilagodbu programa i oni koji imaju prilagodbu i oni koji nemaju. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
222 Sanida Mejak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalni razredni odjel trebao imati od 20 do 22 učenika. U takvom bi se razredu učiteljica sigurno mogla posvetiti svakom pojedinačnom učeniku, a i kvaliteta nastave bila bi zasigurno bolja. S obzirom na sve obveze učiteljice u razredu (od planiranja nastave, izrade raznih materijala pa sve do vrednovanja učenika) prevelik broj učenika u razrednom odjelu definitivno bi doprinio lošoj kvaliteti nastave. U optimalnom razrednom odjelu trebalo bi biti najviše 2 učenika s teškoćama. Predlažem da se broj učenika u redovitom razrednom odjelu smanjuje na način da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
223 Sanela Jurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,nema smisla ponavljati već rečeno.Stručnjaci koji rade sa našom djecom rekli su svoje.Iznijeli su činjenice sa terena.Znači ljudi koji svaki dan vide našu djecu,rade sa njima kolektivno odbijaju bilo kakvu mogućnost rada u tolikim skupinama.Ovakav prijedlog je mogao doći samo od osoba koje nikada nisu vidjele djecu sa poteškoćama.Ja kao majka djeteta sa autizmom APELIRAM I POZIVAM SE NA VAŠU SAVJEST ne povećavajte skupine.Molim Vas ne uskraćujte našoj djeci pravo na sigurnost,obrazovanje i u krajnjem slučaju sreću.Iz osobnog iskustva skupina od 4 autista je teško održiva a o više ne smijemo ni razmišljati. Naša djeca su najosjetljivija skupina ovog društva i molimVas ne oduzimajte im dostojanstvo.A to ćete upravo i napraviti ako povećate broj djece po skupinama.Mi roditelji biti ćemo prisiljeni ostavljati djecu kod kuće,jer nama je sigurnost i sreća naše djece na prvom mjestu.Učitelji koliko god bili dobri nisu čarobnjaci da mogu izaći na kraj sa tolikim brojem djece,a o obrazovanju u tom slučaju možemo samo sanjati.Još jednom u ime sve naše djece ne oduzimajte nam pravo na sigurnost i obrazovanje. Sanela Jurić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
224 Sandra Podrug PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan broj učenika u razredu trebao biti od 20 do 22 s obzirom na reformu i zahtjeve novog kurikuluma, a ako u razrednom odjelu imamo dijete s teškoćama (bez obzira na pomoćnika u nastavi), broj učenika ne bi smio biti veći od 20 radi dodatnog angažmana učitelja u radu s tim učenikom. Predlažem da odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18, a odjel s tri učenika s teškoćama najviše 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
225 Sandra Mikšič PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je broj od 28 učenika u redovitom razrednom odjelu daleko previše, osobito sada kada govorimo o nastavi usmjerenoj na dijete. Primjena suvremenih metoda poučavanja u ovako brojnom razredu je gotovo nemoguća. Ovaj broj učenika optimalan je samo za provedbu frontalnog oblika nastave. Smatram da bi u razredni odjel mogao biti uključen maksimalno jedan učenik s teškoćama u razvoju i tada broj učenika ne bi trebao prelaziti 15 učenika. Također bi trebalo spomenuti i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke i uzeti ih u obzirom prilikom određivanja broja učenika. U redovitom razrednom odjelu bi moglo biti najviše tri učenika s individualiziranim pristupom i tada broj učenika ne bi trebao prelaziti 15. (2) Optimalan razredni odjel ima 16, a najviše 22 učenika. (3) U redoviti razredni odjel može se uključiti jedan učenik s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno... i tada odjel može imati najviše 15 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
226 Sandra Lacić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Optimalan broj učenika u razredu u kojem nema učenika s poteškoćama ili onih koji rade po individualiziranom programu je 20. Povećanjem broja učenika u razredu kvaliteta rada opada. Integracijom jednog učenika s poteškoćama ukupan broj učenika trebao bi biti manji. U tom slučaju ne bi trebao prelazit 18 učenika. Mišljenja sam da maksimalan broj učenika s poteškoćama po razredu ne bi smio prelaziti 2 učenika i u toma slučaju ukupan broj učenika u razredu ne bi smio biti veći od 14. Također, što se tiče izborne nastave, ne bi trebalo uvjetovati da to bude 14 učenika kao do sada. U malim školama može postojati interes i potreba za nekim izbornim predmetom, a nemoguće je oformiti grupu od 14 ili više učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
227 SANDRA JEŽIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Sa svojih 25 godina rada u predmetnoj nastavi matematike osnovne škole smatram da nam je broj učenika u razredima prevelik za provođenje kvalitetne nastave i svega što se očekuje u Školi za život. Mislim da bismo se mogli barem malo posvetiti svakom učeniku kada bi ih u razredu bilo manje od 20. Ali uvažavajući našu realnost, predlažem sljedeće: Članak 3. stavak 2. - maksimalan broj učenika smanjiti s 28 na 25 učenika, Članak 3. stavak 3. - maksimalan broj učenika u sva tri slučaja smanjiti na 20 učenika. Razred u kojem je učenik po PP ili više njih i / ili učenik po IP gotovo je kao kombinirani razredni odjel pogotovo ako učenik nema asistenta. Lijep pozdrav, Sandra ježić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
228 Sandra Halt-Ćuže PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, na temelju višegodišnjeg iskustva u radu u odjelima s učenicima s teškoćama u razvoju, predlažem izmjenu teksta čl. 3 stavka 3 alineja 2sa "- odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika" na "- odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika", zatim izmjenu teksta "odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika" na " 21" i teksta "odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika" na " može imati 18 učenika". Trenutno naime predajem u razredu u kojem imam dva učenika po prilagodbii dva p individualiziranom od kojih jedna majka nije pristala na prilagodbu, pa je stoga individualizirani, iako joj svi mi učitelji prilagođavamo puno više i ustupamo nego to njezin trenutni program govori da treba.Isto tako je prisutna učenica za koju se nije htjelo izraditi prilagodbu jer će premašiti dosada Zakonom propisani broj učenika u razredu te biti primorana mijenjati razredni odjel, što bi za učenicu u tom stanju bilo štetno, a sposobnosti i emotivna deprivacija je na razini na kojoj joj ja također prilagođavam pristup i materijale. Također se mnoge stvari ne uoče na uvodnim ispitivanjima, procedura za izradu Rješenja o prilagodbi je dugotrajna te se dijete već asimilira u sredinu. I u tom trenutku mijenjati broj, što je onda već 3. ili 4. razred vrlo je nezahvalno i pogubno za dijete. Tako da smatram ako se u startu broj adekvatnije definira izbjegli bismo ove naknadne nezgrapnosti u izvedbi. Isto tako, zahjtevi novog Kurikuluma ne dozvoljavaju toliko posvećivanje određenim učenicima ako je broj kao što ste predložili. Niti se adekvatno možemo posvetiti depriviranim niti naprednijim učenicima. Naposljetku su svi na gubitku. Zahvaljujem na razmatranju ovih realnih stanja iz učionica naše zemlje. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
229 Sandra Halt-Ćuže PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Na čl. 4, stavak 10, alinea dva tekst "učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika" predlažem dopuniti sa "ima pomoćnika u nastavi učiteljskog smjera ili osobu visoke stručne spreme". Naime u našoj se školi događalo da su ti pomoćnici srednje stručne spreme te da im ne malo puta mi moramo objasniti dodatno što uputiti dijete. Stoga bi pomoćnik trebao imati osnovu visokog obrazovanja za pomoć djeci u radu. U suprotnom on ne predstavlja pomoć već opstrukciju. Hvala Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
230 Sandra Čukić-Jozinović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Prema Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, članku 3., navodi se da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Zanima me kojim ste se metodama služili, koja ste istraživanja proveli kako biste utvrdili navedeni optimalan broj od 20 učenika u razredu? Jeste li uzeli u obzir činjenicu da se iz godine u godinu povećava broj djece s teškoćama, posebno djece koja imaju poremećaj autističnog spektra i hiperaktivnost? U školi se zna dogoditi da se tek u prvom razredu na inzistiranje stručne službe i učitelja utvrdi kako dijete ima probleme u ponašanju i dr. poteškoće, roditelji nisu vodili dijete na radnu terapiju, logopedu, defektologu… i ne žele priznati da njihovo dijete ima poteškoće, stoga u razredu imate 1-2 učenika koji imaju prilagodbu sadržaja i/ili individualizaciju i još dva učenika koji imaju teškoće, ali nisu prošli postupak kategorizacije zbog navedenog razloga i ne vode se kao učenici s teškoćama. Jeste li uzeli u obzir činjenice da je pažnja djece raspršena i kratkotrajna, da nam u peti razred dolazi sve više učenika koji imaju teškoće s pisanjem, čitanjem i čitanjem s razumijevanjem? A što je s učenicima koji su emocionalno nestabilni zbog obiteljskih problema – velikog broja rastava i dr., treba im psiholog kojega škola nema, a nema ga niti jedna druga škola u okruženju pa se Vi, kao učitelj, borite s njihovim promjenama raspoloženja, problemima u ponašanju, suicidalnim mislima… Zatim tu su i učenici koji se neprimjereno ponašaju i za čije ponašanje, nažalost, još uvijek nemamo konkretnog rješenja. I sad zamislite jedan takav razred od 20 do 28 učenika, školu za život i težnju da se održi kvalitetna nastava i da se svakom učeniku pristupi individualno… Nažalost, čini mi se da je ovaj nacrt zaostao negdje u prošlosti kada je broj od 20 učenika itekako bio optimalan broj učenika u razredu ne vodeći računa o današnjim potrebama i sklonostima učenika, o cjelokupnom društvu i zahtjevima Škole za život. Mislim da bi optimalan broj učenika u razredu trebao biti 15, a najviše 20 učenika ako u razred nije uključen učenik s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 Sandra Brkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Upravo sam pročitala Čl.6 pravilnika o broju učenika u odgojno-obrazovnoj skupini i ne da sam ljuta nego bijesna. Zašto?Jer sam roditelj djevojčice koja ima višestruke poremećaje i ide u školu za djecu s posebnim potrebama i već sad DJECA i NJIHOVI UČITELjI  nemaju dovoljno prostora u učionicama, neke učionice se nalaze na katu što znači da učiteljica mora strogo paziti da se koje dijete nebi ozlijedilo što je i meni kao roditelju s jednim djetetom s posebnim potrebama ponekad teško a ne učiteljima s toliko učenika, što znači da našu djecu s ovakvim suludim pravilnikom dovodite u opasnost.  I kao i Vi koji donosite ove strašne pravilnike i očito nemate dijete s posebnim potrebama, niti ste bili na terenu nego pravilnike donosite u iz svojih fotelja JA svoje djete šaljem u školu da bi oni koji su svoje fakultete završili da bi djecu koliko, toliko osposobili za samostalan život a na bi im bile tete čuvarice ali  s tolikim brojem učenika to je nemoguća misija.  Moje djete ima pravo na školovanje kao i sva druga djeca ili i po tome također trebaju biti posebna. JOŠ JEDNOM DOBRO RAZMISLITE ŠTO ČINITE! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
232 Sanda Balić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
233 Sabina Poropat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, potpuno je apsurdno govoriti o kurikularnoj reformi gdje je pedagoški standard onakav kakav stoji u gornjem članku. Maksimalan broj učenika u redovitom razredu može biti 20 ako je u cilju da se sprovodi reforma. Nadam se da ćete poslušati glas onih koji svakodnevno stoje pred 28 učenika i od kojih istovremeno tražite da provode reformu. Takva, kao i bilo kakva druga reforma, bez smanjenja broja učenika po razredu ne može se kvalitetno provoditi. Ionako iz godine u godinu svjedočimo sve manjem broju prvašića. Pa hajd'mo ih onda barem odgajati i obrazovati kako treba, prije svega u brojčano pogodnijem okruženju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
234 Ružica Suton PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Broj učenika u razredu bi trebao biti 20 kako bismo se jednako mogli posvetiti svim učenicima: redovnim, nadarenim ili onima sa poteškoćama. Promjene koje smo dobili uvođenjem Škole za život zahtijevaju veću angažiranost u pripremanju za nastavu kao i u neposrednom radu sa učenicima gdje je učenik u središtu poučavanja. Razredni odjel ne bi trebao imati više od 2 učenika sa poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
235 Ružica Knežević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
236 Ružica Jaman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za uče nike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
237 Ruža Beljan Ivančić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, moj komentar se odnosi na članak 6. stavak 2. nacrta Pravilnika u kojem stoji: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu 3 do 12 učenika. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u radu s učenicima s poremećajima iz spektra autizma kao edukacijski rehabilitator smatram da maksimalan broj učenika s PAS u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu treba biti 3. Svako povećanje broja učenika u skupini, što navedena formulacija omogućuje, uvelike smanjuje mogućnost kvalitetnog provođenja programa i poštivanja načela individualizacije u radu s učenicima s PAS. Stoga smatram potrebnim promijeniti formulacije u članku 6., preciznije definirati broj učenika s pojedinim vrstama i stupnjevima teškoća u odgojno-obrazovnoj skupini, uvažavajući prijedloge i mišljenja profesionalaca iz koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
238 Romana Rusek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Ne mogu se nikako složiti s ovim prijedlogom Pravilnika. Naime, tko je ikada radio u školi, u razredu s učenicima, zna da je nemoguće raditi i obavljati svoj posao kvalitetno ako su razredi mnogobrojni, a pritom su u takve razrede inkluzirana djeca s teškoćama u razvoju ili djeca kojima je potreban individualizirani pristup. U razredu u kojem postoji učenik/ica s prilagodbom programa nikako ne bi smio prelaziti 20 učenika (uključujući i dijete s teškoćama). Broj djece s prilagodbom po razredu ne bi smio prelaziti 2 po razredu i pritom bi broj ukupnih učenika trebao biti još više smanjen. Za svaka 2 učenika s individualiziranim pristupom bez prilagodbe sadržaja trebao bi biti jedan učenik manje od pedagoškog standarda jer se i za njih posebno pripramaju materijali i posvećuje vrijeme. No, cijeli ovaj pravilnik će biti bezvrijedan bez obzira kad se donese i kakav će imati sadržaj. Zašto? Zato jer možete vi donijeti Pravilnik o tome da je npr. maximalno dozvoljeno 3 učenika s prilagodbom programa. I to će vrijediti na početku školovanja. No, tokom školovanja javi se još nekoliko djece s prilagodbom. Ne možete ne poštivati odluku liječnika. Pa tako i danas postoje razredi u kojima ima 5 učenika s prilagodbom i još toliko s individualnim pristupom. Takvi se razredi ne rasformiravaju jer bi bio premali broj učenika po odjeljenju nego se nastavnici muče s dvadesetak djece od kojih je 50 % u nekom tretmanu. Ako itko gleda na dobrobit učenika i nastavnog procesa - ne može poduprijeti ovakav Pravilnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
239 ROMANA BRAJKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da optimalan redoviti razredni odjel koji je naveden u članku 3. stavak 2 od 1. do 4. razreda u OŠ ima najviše 22 učenika. Tijekom školovanja od 1. do 4. razreda se otkrivaju učenici s teškoćama u učenju, a veliki broj učenika u razrednom odjelu onemogućava učitelju da se dovoljno posveti svakom učeniku kako bi se pravovremeno uočile moguće poteškoće u učenju. Isto tako smatram da u navedenom članku (3. članak) stavak 4 o nesmanjivanju broja učenika u redovitom razrednom odjelu u slučaju kada učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi nije nikako dobar prijedlog za učenika s teškoćama, ostale učenike i učitelja. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama da normalno funkcionira u odgojno - obrazovnom procesu, a nikako nije njegova zadaća da ga on uči ili poučava. To je zadaća učitelja koji ukoliko ima veliki broj učenika u redovitom razrednom odjelu nije u mogućnosti se dovoljno posvetiti niti učeniku s teškoćama niti ostalim učenicima. Učitelj treba jedanko vremena i pažnje posvetiti učeniku s teškoćama bez obzira ima li on pomoćnika u nastavi ili ne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
240 Romana Ana Reščić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Tko god je ikada kročio u razred ne može reći da je optimalan redoviti razredni odjel onaj koji ima 20, a najviše 28 učenika. Optimalan razredni odjel je odjel od 16 do 22 učenika. U prvi razred dolaze djeca koja nisu u vrtiću prolazila kvalitetnu timsku obradu jer poteškoća učenja nije niti bilo i onda se odjedanput nađemo u situaciji da imao 28 učenika od kojih jedan ima poremećaj spektra i i ma asistenta, drugi se školuje uz prilagodbu sadržaja, a još troje ima individualizirani pristup. Ukoliko govorimo o poteškoćama onda bi odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Sve reforme padaju pred prenatrpanim razredima i učiteljima koji se bore s tako velikim razredima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
241 Roberta Bonassin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje je komuniciranje na stranom jeziku. U skladu s Preporukom Vijeća Europe te s ciljem poticanja višejezičnosti, potrebno je svim učenicima omogućiti učenje drugog i trećeg stranog jezika. Stoga izbornu nastavu stranih jezika u školama treba poticati, a ne ograničavati propisanim brojem učenika. Kurikulumi stranih jezika, kao jedan od preduvjeta za kvalitetnu i poticajnu nastavu, navode rad u skupinama s manjim brojem učenika. Ne preporuča se da u skupini bude više od 15 učenika kako bi svaki učenik imao mogućnost aktivnog sudjelovanja i izražavanja. Nadalje, predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet učenicima koji su ga odabrali. Roberta Bonassin Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
242 Roberta Barić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani , zar mislite kad dijete ima pomoćnika da učiteljica nema ništa s tim učenikom pa nije potrebno smanjivati broj učenika u razredu . Pomoćnik je samo produžena ruka učiteljice . Učiteljica treba provjeravati kako dijete radi , objašnjavati mu , ispravljati ,... Pomoćnici u nastavi nisu obrazovni djelatnici . Velika su pomoć , ali učitelji/ce trebaju i moraju pratiti napredovanje djeteta . Stoga , ako razredni odjel ima učenika s poteškoćama u razredu potrebno je smanjiti broj učenika po odjelu . Optimalno , 20 do maksimalno 22 učenika . Što se tiče darovitih učenika u odjeljenju i oni zahtjevaju dodatno vrijeme , dodatne pripreme i dodatni rad . Tako da i za razredni odjel s darovitim učenikom također bi trebao imati maksimalno 22 učenika . Pošto u Školi za život od učitelja/ca traže dodatni angažman oko projekata , izrade IKT priprema(igrice , ispiti znanja ,prezentacije ,...) smatram da razredni odjeli trebaju imati manji broj učenika od dosadašnjeg broja . Moj prijedlog je 20 do maksimalno 22 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
243 Robert Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postojeći propisi su bolji od ovog prijedloga. Predložiti odgojno-obrazovne skupine prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu s 12 učenika s teškoćama u razvoju može samo netko tko nikad nije radio u takvoj skupini niti je ikada radio sa skupinom učenika prema posebnom programu. Sadašnje stanje da razredni odjeli prema posebnom programu imaju do 9 učenika, a odgojno-obrazovne skupine do 5 treba zadržati; posebno imajući na umu da u odgojno-obrazovne skupine prema posebnom programu idu učenici s većim teškoćama u razvoju. Također, postojeće rješenje s odgojno-obrazovnom skupinom koju čine učenici s PSA je također dobro. Predlažem: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu 2 do 5 učenika. Razredni odjel prema posebnom programu treba razdvojiti od razrednog odjela prema redovitom nastavnom programu jer to nikada nije niti će biti ista vrsta teškoća. Predlažem: "Razredni odjel prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 9 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
244 Robert Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem promjenu stavka 2. članka 3. u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
245 Robert Dorić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
246 Renata Ruić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Broj učenika u razrednom odjelu koji je predložen ne podržavam. Ukoliko želimo kvalitetnu i učinkovitu nastavu po načelima Škole za život, broj učenika treba smanjiti. Predlažem - odjel bez učenika sa poteškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika Nisu navedene ni poteškoće koje ima učenik. Oblik poteškoće treba specificirati. Napominjem da je i rad sa tri učenika sa poteškoćama u razredu otežan i da se treba razmisliti o broju uključenih učenika sa teškoćama u istom razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
247 Renata Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Slažem se s velikim brojem kolega i kolegica koji su ovdje iznijeli svoja mišljenja i smatram da bi broj učenika u razredima trebao biti manji želimo li bolje rezultate i ostvarenje planiranih ishoda kao i individualni pristup učenicima. Ovo se posebno odnosi na razrede u kojima su učenici s individualiziranim i prilagođenim programima. Škola za život podrazumijeva nastavu usmjerenu na učenika što je teško ostvariti u razrednim odjelima od 28 učenika. Smatram kako razredni odjeli ne bi trebali brojiti više od 20 učenika. Za svakog učenika s teškoćama u razvoju broj učenika u razrednom odjelu bi se trebao smanjivati. Mislim da bi i darovitim učenicima trebalo posvetiti više pažnje, a to je moguće jedino u manjim razredima. Prihvaćen Primljeno na znanje.
248 Renata Kolarec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da se u jedan redoviti razredni odjel ne može uključiti 3 učenika s teškoćama. Svakako treba smanjiti broj učenika u razrednom odjelu, ako su uključena 2 učenika s teškoćama razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Smatram da treba smanjiti broj učenika u razrednom odjelu i ako učenik s teškoćama ima pomoćnika jer priprema i provedba kurikuluma, priprema učitelja za svaki nastavni sat i priprema materijala za rad s tim učenikom se ne mijenja, pomoćnik na to ne utječe. Na odluku o broju učenika u redovitom razrednom odjelu i broju učenika s teškoćama najviše treba utjecati kakva je teškoća učenika i koje su specifičnosti te teškoće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
249 Renata Grahovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, S obzirom da radim već 23 godine u RN mišljenja sam da bi optimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao biti od 16 do 20 . Trenutno imam 15 učenika i 2 učenika iz PO s parcijalnom integracijom. Rad s manjim brojem učenika pruža mi mogućnost primjene novih strategija učenja i poučavanja u skladu provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ Svakodnevno sam čarobnjak koji drži ravnotežu između učenika poštujući njihove mogućnosti i sposobnosti i pri tome radim još bezbroj drugih aktivnosti koje od nas zahtjeva reforma jer želim osposobiti svoje učenike za budućnost i tržište rada razvijajući njihove socijalne i komunikacijske vještine. Uključivanje učenika iz PO dodatni je izazov koji donosi još više zahtjeva i umijeća u već zgusnuti radni dan. Bojim se da oni koji nisu bili u razredu i nisu upoznati s brojnim jezičnim,emocionalnim ili tjelesnim teškoćama s kojima nam svake godine dolazi sve više učenika nisu svjesni da je nemoguće kvalitetno i savjesno odraditi svoj posao u razredu s više od 20 učenika. Želimo formativno vrednovanje, više istraživačke i projektne nastave,učenike koji su željni i voljni puno toga naučiti i pri tome uvažiti sve njihove individualne razlike i interese, a onda s druge strane želimo razrede s 26 učenika. Molim vas objasnite mi kako da to postignemo u razredima s više od 20 učenika ,a da rezultati naših učenika budu bolji? Kako da se posvetimo svakom učeniku i omogućimo mu da iskaže svoje mišljenje i potrebe kada učiteljica izgara od posla i pripremanja IKT materijala, nastavnih listića ,ppt i raznih drugih igara kako bi ih motivirala i poučila svakog ponaosob najbolje što može? Voljela bih da mi napišete recept za to. Trenutno mi je ugodno raditi u razredu s 15 učenika i dvojicom učenika iz PO. Lijepo je kada učenici odlaze iz razreda govoreći da im je to bio najbolji dan u životu i da su sretni i zadovoljni naučenim i to na kraju pokažu rezultatima na usmenom i pismenom provjeravanju ili na natjecanjima. Uz manji broj učenika učitelji mogu bolje i kvalitetnije odraditi svoj posao,a učenici su: zadovoljniji, sigurniji, slobodniji i otvoreniji za nove strategije poučavanja i učenja. Iz navedenih razloga mišljenja sam da ovaj prijedlog od najmanje 20 i najviše 26 učenika u jednom razrednom odjelu nije dobar za budućnost i dobrobit učenika i uspjeh " Škole za život" Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
250 Renata Glavica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, nužno je razmisliti o prijedlogu Optimalnog redovitog razreda, odnosno razredu koji ima više od 20 učenika. Isto tako, u stvarnosti na terenu je situacija jako, jako različita u odnosu na navedeno o broju učenika u odjelima u kojima su učenici s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
251 Renata Đurđević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, javljam se kao pomoćnik u nastavi u posebno odgojno-obrazovnoj skupini od 8 učenika. Smatram da bi posao pomoćnika trebao biti zakonski priznat KAO ZANIMANJE uz sva prava iz kolektivnog ugovora o radu, reguliran status kao zaposlenika škole te naravno ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Plaća bi trebala biti duplo veća od sadašnjih 25 kuna po sunčanom satu. Isto tako postoji i velika razlika u samoj asistenciji . Nije isto raditi u redovnom razredu po prilagođenom programu sa jednim učenikom ili raditi u redovnom razredu sa dva-tri učenika ( hodaš iz učionice u učionicu) ili raditi u posebnoj skupini do 10 učenika gdje si ti po sklopljenom ugovoru o rad( na papiru) zadužen za dva učenika, a stvarnost, situacija i potreba je takva da zapravo radiš sa matičnom učiteljicom sa svim učenicima u tom razredu i još pritom timski radiš i surađuješ sa ostalim predmetnim profesorima.Tu je puno veća odgovornost, fleksibilnost, strpljivost,snalažljivost i marljivost, pa bi trebalo napraviti korekciju u plaći. Dijete iz autističnog spektra moralo bi imati svog pomoćnika (rad jedan na jedan) a ne ga dijeliti sa još nekim učenikom. Smatram da bi bilo poželjno, korisno i pravedno da se za dobivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme ima najmanje 2 godine radnog iskustva u tom poslu. Bilo bi dobro osigurati besplatne edukacije za pomoćnike, ovisno o želji, potrebama i/ ili interesima samog pomoćnika. Predlažem da se uvede i sustav nagrađivanja za najbolje pomoćnike kao što postoji i za učitelje/ice i profesore/ice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 RAJKA ŠAGODIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
253 Rahela Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Nemoguće je raditi u skupini u kojoj bi bilo 3-12 učenika. Svaki učenik u skupini ima različite poteškoće i potreban je individualan rad sa svakim učenikom. Kvalitetan rad u tako velikoj skupini nije moguć i neprihvatljivo je svako povećanje broja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
254 Radmila Amanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na to da nisam pravnik, ne znam treba li reagirati na ovako (od do) formulirane odredbe o broju učenika s TUR u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Naime, do sada je bio propisan broj učenika u skupini ovisno o njihovim teškoćama (vidi druge komentare). Smatram da broj učenika s poremećajem iz spektra autizma u skupini ne bi smio biti veći od 4, ako želimo zadržati barem osnovnu sigurnost učenika (i učitelja), te kvalitetu provođenja vrlo zahtjevnih - i za učenike i za učitelje - programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
255 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatramo da predloženi Nacrt Pravilnika nije u suglasju s odredbom čl. 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te da će njegovim donošenjem u predloženom obliku učenici s teškoćama u razvoju biti onemogućeni u ostvarenju njihovog temeljnog prava na obrazovanje na jednakoj osnovi s drugima. Optimalna veličina redovitog i kombiniranog razrednog odjela, te odgojno obrazovne skupine, trebaju biti u suglasju s promjenom paradigme poučavanja učenika s teškoćama u razvoju, a koja se sastoji u obavezi uklanjanja prepreka koje ometaju pravo na učinkovito uključivanje svih učenika. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je i u javnoj raspravi o Nacrtu Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama preporučila poraditi na osiguravanju svih drugih pretpostavki potrebnih za njihovu provedbu, kao što je smanjivanje broja učenika u razrednom odjelu i osiguravanje potrebnog broja stručnih suradnika u obrazovnim ustanovama, formiranje centara inkluzivne podrške, osnivanje centara potpore i formiranje mobilnih stručnih timova radi stvaranja cjelovitog inkluzivnog okruženja i ispunjenja obaveza čl. 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Značajno povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno - obrazovnoj skupini neovisno o vrsti i težini njihovih teškoća prema Orijentacijskoj listi teškoća sigurno ne pridonosi ostvarenju obaveza u pogledu uključivog obrazovanja. Smatramo da redovni razredni odjeli u koje su uključeni učenici s teškoćama u razvoju ne bi trebali prelaziti 20 učenika. Odredbe o nesmanjivanju broja učenika u razredu ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi prema našem mišljenju u potpunom je neskladu s propisanom ulogom pomoćnika koji nije nositelj odgojno-obrazovnog procesa i ne utječe izravno na ishode učenja. UN Odbor za prava osoba s invaliditetom u Općem komentaru br. 4. o pravu na uključivo obrazovanje detaljno obrazlaže normativni sadržaj čl. 24. koji se odnosi na pružanje UČINKOVITIH mjera potpore s ciljem potpunog uključivanja, pa se između ostalog navodi: „…Učenicima s teškoćama u razvoju treba stručnjak i educirani nastavnik, trebaju mu individualizirani pristup, dodatno vrijeme za rad, prilagođeni materijali, upotreba alternativnih metoda poučavanja i vrednovanja, dobro planiranje procesa, osmišljavanje suradnje s drugim stručnjacima i roditeljima, vrijeme za vlastitu edukaciju i drugačije promišljanje vlastitog poučavanja… Sve mjere podrške koje se pružaju moraju biti u skladu s ciljem uključivosti… .“ Osiguravanje uključivog poučavanja u razredu u pristupačnom okruženju za učenje, uz odgovarajuću podršku, neće biti provedivo u praksi uz uvjete propisane ovim Pravilnikom, kako to naglašavaju gotovo svi sudionici javne rasprave o ovom Nacrtu. Time ovaj Nacrt predstavlja nazadovanje u dosegnutim standardima uključivog obrazovanja i ugrožavanje prava najranjivije skupine učenika. Ne treba zanemariti da će se posljedice primjene Pravilnika u predloženom obliku odražavati i na standarde kvalitete rada za sve učenike. Obzirom da veličina razrednih odjela također predstavlja jedan od elemenata za ispunjenje obaveze osiguravanja inkluzivnog obrazovanja, ne nalazimo da su razlozi za uvođenje ovakve drastične promjene u organizaciji razrednih odjela utemeljeni na prvenstvenom interesu učenika. Podsjećamo na preporuke Odbora UN za prava osoba s invaliditetom o pravu na uključivo obrazovanje: „Imati odgovarajući broj kvalificiranih i predanih zaposlenika u školi ključno je za uvođenje i održivost uključivog obrazovanja... Manjak kapaciteta predstavlja značajne prepreke uključivosti.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Petra Španović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predajem u kombiniranom posebnom razrednom odjelu za učenike s teškoćama u razvoju koji se školuju po redovnom programu uz individualizaciju i prilagodbu. Smatram da je potpuno neprofesionalno staviti desetoro učenika s teškoćama u razvoju u kombinirani razredni odjel. Već i sam rad s petero učenika može predstavljati problem ovisno o teškoćama pojedinog djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
257 Petra Šelebaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je prijedlog za maksimalan broj učenika u razrednom odjelu apsolutno prevelik. Uzimajući u obzir zahtjeve koje pred učitelja stavlja kurikularna reforma i općenito promjena u načinu poučavanja potpuno je nerealno očekivati kvalitetno provođenje nastave uz uvažavanje specifičnih potreba i mogućnosti učenika uz ovoliki broj učenika u odjelu. Svako dijete zaslužuje uvjete u kojima će maksimalno ostvariti svoje potencijale, diferencirani pristup na temelju njihovih sposobnosti i pomoć učitelja. U uvjetima od 28 učenika u razrednom odjelu navedeno nije moguće u potpunosti ostvariti. Maksimalan broj učenika trebao bi biti 24 a optimalan od 15 do 18 učenika. Inkluzija koja se provodi u školama podrazumijeva integraciju učenika s poteškoćama u redovne razredne odjele. Prema prijedlogu u članku 3. razredni odjel može imati 3 učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Navedeno dovodi do toga da u praksi učenici s poteškoćama ne dobivaju adekvatno obrazovanje i potrebnu pomoć jer učitelj ne može dovoljno pažnje posvetiti tolikom broju učenika s teškoćama. Uz učenike koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ne postoji propisan maksimalan broj učenika s individualiziranim pristupom što dovodi do situacije gdje npr. u jednom razrednom odjelu imamo do 3 učenika s prilagodbom sadržaja i nekoliko učenika s indvidualiziranim pristupom. U takvim uvjetima nemoguće je osigurati kvalitetnu podršku učenima s teškoćama jer je učitelj vremenski ograničen i nerijetko jedini u razredu, bez pomoći asistenta. Sve veći teret stavlja se na leđa učitelja od kojih se očekuje da osim stručnih znanja predmeta koji predaju i pedagoških kompetencija ujedno budu i logopedi, psiholozi, edukacijski-rehabilitatori i socijalni pedagozi. Predlažem da razredni odjel koji ima jednog učenika s poteškoćama može imati najviše 20 učenika, s 2 učenika s poteškoćama najviše 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
258 Petra Ognjenović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako su kolege i navele u većem broju komentara da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviše 24 učenika i to bez učenika s poteškoćama. U praksi svjedočimo da to nije tako. U gotovo svim razrednim odjeljenjima osim toga imamo učenike koji rade prema individualiziranom programu ( u nekima i prilagođenom programu u srednjoj školi) i da bi se nastava mogla provoditi kvalitetno potrebno je smanjiti broj učenika u razrednom odjeljenju svakako. Kod nastavnika koji predaju u npr. 10 i više razrednih odjeljenja naprosto je nemoguće posvetiti se učenicima s navedenim individualiziranim i prilagođenim programima te uopće kontaktirati razrednike, roditelje i stručno pedagošku službu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
259 Petra Međimorec Grgurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, obzirom kako se navedeni prijedlog pravilnika odnosi na broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama u osnovnoj školi, možemo li uskoro očekivati kako će se predložiti takav pravilnik i za srednje škole? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
260 Petra Lovreković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator rehabilitator u OŠ za učenike s teškoćama u razvoju te smatram da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv u praksi te ga je napisala osoba koja nema iskustvo rada ni u trenutnim uvjetima. 12 učenika je svakako previše, bez obzira o kojoj vrsti teškoća se radilo, i u takvim uvjetima ne možemo pričati o nikakvom odgojno – obrazovnom radu učenika već samo o čuvanju djece. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama onemogućava se rad 1 na 1, a na koji se upravo stavlja naglasak tijekom cijelog našeg školovanja i educiranja, te se dovodi u pitanje temeljno pravo na obrazovanje svakog našeg učenika. Svaki naš učenik ima složene odgojno-obrazovne potrebe i svaki od njih zahtijeva individualizirani pristup, naročito učenici skupina s poremećajem iz spektra autizma kod kojih se vrlo često javljaju nepoželjna ponašanja koja mogu ugrožavati njihovu sigurnost i sigurnost svih onih iz njihove okoline. Ponekad je teško nositi se sa samo jednim takvim učenikom i raditi na otklanjanju takvih ponašanja (zahtijeva vrijeme za otkrivanje uzroka takvog ponašanja i isprobavanje različitih metoda pri otklanjanju istih) i zaista ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo s 12 takvih učenika. Usvajanje ovog prijedloga i posljedice istog izazvalo bi veliko nezadovoljstvo kod svih uključenih, od stručnjaka koji rade s ovim učenicima, njihovih roditelja te samih učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
261 Petra Kovač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da u razrednom odjelu ne može biti više od 18 učenika, nikako 28. Sve više i više je učenika s višestrukim teškoćama kao i učenika s kojima treba raditi po individualiziranom pristupu. Učiteljica sam učenicima prvog razreda i imam 19 učenika u razrednom odjelu. U razredu imam dva učenika s teškoćama i više njih kojima treba individualizirani pristup. Svu svoju energiju, kompetentnost, znanje, strpljenje itd. ulažem da svaki od učenika napreduje u skladu sa svojim sposobnostima. Mora se imati na umu da to nije lak posao, da današnju djecu treba učiti i osnovnim komunikacijskim vještinama, suživotu u zajednici, vrijednostima kao što su zajedništvo, timski rad, suradničko učenje... sve to zahtjeva dodatni učiteljski angažman i predanost svom pozivu. Svakom djetetu treba omogućiti da maksimalno "raste" u skladu sa svojim interesima, sposobnostima. U prošloj generaciji imala sam 27 učenika različitih sposobnosti, karaktera, interesa... Dala sam sve od sebe da svaki od njih napreduje, usvoji sve propisane sadržaje, prepozna svoje jake strane, pronađe svoje mjesto u zajednici i nadasve da se međusobno poštuju i podržavaju. Rad s velikim brojem učenika (većim od 22) ugrožava i zdravlje svih učitelja. Treba početi misliti i na učenike, kojima je lakše napredovati u manjim razrednim odjelima (najviše do 18 učenika) i isto tako i na učitelje koji mogu mnogo više dati i usmjeriti se na potrebe svih učenika kada ih je manje u razrednom odjelu. Petra Kovač, učiteljica razredne nastave Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
262 Petra Friščić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da je maksimalan broj učenika u kombiniranom odjelu prevelik. Ovako bi to trebalo izgledati: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Učenike s teškoćama bi trebalo uključivati SAMO u dvorazredne kombinacije i to maksimalno jednog učenika neovisno o asistentu u nastavi. Vaš zadatak bi trebao biti raditi pravilnike u korist učenicima, a ne njima na štetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
263 Petra Friščić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, kao učiteljica moram reagirati na ovaj članak. Optimalan redoviti razredni odjel bi trebao imati 18 učenika, a najviše 22. U vrijeme kad se uvelike inzistira na inkluziji i individualnom pristupu, a omogućava se slaba ili nikakva pomoć učiteljima, ovi brojevi koje spominjete su direktna šteta za sve učenike. Broj učenika s teškoćama trebalo bi ograničiti na 2 učenika po razredu, a maksimalan broj učenika s takvim učenikom može biti 18. Naravno, s ekspanzijom individualnih pristupa potrebno je i ostalim učenicima, osim učenika s teškoćama, pružiti kvalitetno obrazovanje što je jako teško u ovim uvjetima. Nadalje, nisu spomenuti učenici s individualiziranim pristupom. I njima je potrebno posvetiti dodatno vrijeme. Koliko učenika s individualiziranim pristupom može biti u razredu, a da razred normalno funkcionira? Da ne spominjem činjenicu da se rješenja za učenike s teškoćama čekaju ponekad cijelu školsku godinu, i duže. Kada bismo imali dovoljno zaposlenih stručnih suradnika (i iste u područnim školama barem jednom tjedno), opremljene učionice za kvalitetniji rad i materijale za rad s učenicima s teškoćama (koje velikom većinom izrađujemo sami) onda bi ovi vaši brojevi prolazili. Prije donošenja Pravilnika potrebno je konzultirati učitelje koji imaju u razredu učenike s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
264 Petra Crnjević Trstenjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da je broj od 28 učenika u jednom razrednom odjelu prevelik. Broj učenika ne bi trebao biti veći od 20 učenika u jednom razrednom odjelu da bi rad bio optimalan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
265 Petra Burčul PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,kao učitelj edukator rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi unutar OOS s TROJE učenika s poremećajem iz spektra autizma,odgovorno tvrdim da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv,niti izvediv u praksi!Na taj način "odgoj i obrazovanje" učenika svelo bi se na čuvanje istih i pokušaje održavanja sigurnosti unutar učionice,kako vlastite tako i učenikove s obzirom na njihove specifičnosti,od motoričkih poremećaja,stereotipnog ponašanja,poremećaja u ponašanju i sl.Valjalo bi i spomenuti prostorne uvjete koji nas i u ovoj situaciji od tri učenika sputavaju u provedbi svakodnevnog plana i programa,dakle ne trebamo niti zamišljati kakva bi situacija bila s kojim učenikom više...Potrebno je osigurati i provedbu rada jedan na jedan sa svakim učenikom s obzirom da je svaki učenik specifičan i zahtjeva takav pristup,s 12 učenika koje Vi navodite ne znam kako bi prošao jedan radni dan ako ga nebi sveli na pokušaje održavanja sigurnosti svih prisutnih.Nadam se da ćete uvažiti mišljenja stručnjaka iz prakse i naša iskustva,te razumjeti kako na ovaj način ne profitira nitko-niti učitelji,niti roditelji,a ponajmanje učenici! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
266 Petra Burčul PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ključni je argument da ih ne može biti više od 3-4 u jest da učenici s poremećajima iz autističnog spektra nisu u stanju sjediti cijeli dan u klupi niti su u stanju uvijek poslušati uputu učitelja i stalno raditi zadatke kao djeca bez teškoća već trebaju mogućnost da se kreću po prostoru i izmjenjuju aktivnosti, trebaju kutak za odmor i pauzu te opuštanje, mjesto za osamljivanje, njihovo zasebno radno mjesto za samostalni rad, prostor za individualni rad s učiteljem i prostor za grupni rad, prostor za senzornu terapiju, a sve to im se treba osigurati u učionici. Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN132/2013.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
267 Petar Dobrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Zahtjevnost i učinkovitost nastavnog procesa poučavanja sa sadašnjim budućim strategijama veliki je izazov za sve sudionike: učenike/ce, učitelje, rehabilitatore, pomoćnike u nastavi, stručno-pedagošku službu i roditelje. Molim zrno mudrosti i promišljanja o budućnosti naše djece i njihovom obrazovnom putu. Optimiziranje razrednih odjela podiže kvalitetu nastavnog procesa za sve dobne skupine različitih psihomotoričkih i intelektualnih potencijala. Reformski obrazovni procesi zahtjevaju pomoć iz više smjerova, a jedan je smanjivanje broja djece razrednih odjela. To je nužan iskorak u željenom reformskom smjeru i povijesna prilika za provedbu istog. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 15 do 18 učenika s najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Pedagoški standardi Europskih zemalja trebali bi pomoći kao putokaz u kreiranju novih obrazovnih reformskih procesa. Molim korekciju prijedloga i uvažavanje mišljenja iskusnih profesionalaca koji svakodnevno educiraju tvoju, moju, našu, vašu i njihovu djecu/unuke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
268 Pavliša Jadranka Zupanek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Učiteljica sam razredne nastave i radim u 1. razredu OŠ. Želim doprinijeti ovom savjetovanju za primjenu novog Pravilnika o broju učenika u razrednom odjelu i drugim obrazovnim skupinama. Broj učenika po učitelju znatno utječe na kvalitetu nastave i razinu postignuća učenika. Smatram da bi najoptimalniji broj učenika u redovnoj nastavi, u odjeljenju bez učenika sa znatnim razvojnim poteškoćama bio od 20 do 22 učenika. Zašto? Nova reforma donosi i nove promjene u poučavanju na učinkovit kreativan, tehnološko-inventivan način. U razrednom odjeljenju sa jednim učenikom koji prema Rješenju ima znatne poteškoće u učenju i vladanju, bez pomoćnika u nastavi, najmanje 16 učenika, a najaviše 20 učenika. Razredni odjel koji ima 2-3 učenika s poteškoćama, potreban je pomoćni učitelj u nastavi po uzoru na obrazovni sustav u EU. Pojam pomoćne učiteljice u našem obrazovnom sustavu nema, ali je potreba za njima opravdana tim više ako se razmišlja o uvođenju jednosmjenske nastave. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
269 Pavle Mamužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U posebnom razrednom odjelu najčešće se školuju učenici s intelektualnim teškoćama i u pravilu riječ je o kombinacijama dva ili više razreda. Rad s deset učenika u takvom razredu je neizvediv. Po tom pitanju, trenutno važeći Pravilnik je puno osjetljiviji jer čl. 7 st. 8 kaže: 'Kombinirani razredni odjel učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu, ima najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu.' Donositi ovakav Pravilnik u vrijeme implementacije Škole za život je krajnje kontraproduktivno i u suprotnosti s temeljnim načelima i ciljevima Nacionalnog kurikuluma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
270 Pavle Mamužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predložen maksimalan broj učenika čini se prevelikim i neusklađen je s temeljnim načelima Škole za život. Osim toga, smatram da je nužno prilikom formiranja razrednih odjela i ukupnog broja učenika uzimati u obzir i učenike po redovitom programu uz individualizirane postupke. Nekada upravo oni zahtijevaju najviše pažnje na nastavi i pripreme prije nastave. Predlažem sljedeću formulaciju: Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
271 Paula Kardum PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, čitajući komentare vidim da je već dosta toga objašnjeno pa neću nepotrebno duljiti. Evo jedan konkretan primjer koji se tiče moje obitelji. Majka sam dječaka s višestrukim poteškoćama koji pohađa posebnu odgojno-obrazovnu ustanovu i u razredu ih je petero. Niti jedno dijete se samostalno ne kreće, svakom pojedinačno je potrebna pomoć pri odlasku na wc, pri hranjenju, pijenju, svi imaju neku vrstu zdravstvenih problema koje treba uzeti u obzir i, naravno, svi imaju intelektualne poteškoće pa je rad sa svakim zapravo individualan rad. Asistenta nema. Neka mi netko od "mudrih glava" koje su smislile ovaj prijedlog objasni kako bi ta učiteljica (kojoj mogu samo skinuti kapu do poda što uopće išta stiže) trebala raditi, ili bolje rečeno funkcionirati, s više nego dvostrukim brojem učenika????!!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
272 Patricija Burazin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Razredni odjel s 28 učenika ne mogu ni zamisliti. Trenutno u 1. razredu imam 24 učenika. Nitko još nema nikakvu prilagodbu sadržaja, ali tijekom godine je dosta učenika pokazalo intelektualne poteškoće, poremećaje koncentracije i sigurno će dio njih dobiti prilagodbe sadržaja. Raditi u takvom razredu je jako teško. Potrebno je provoditi Školu za život, ali s tolikim brojem učenika u razredu, velikim intelektualnim razlikama kod puno učenika ovo ne izgleda kao klasični razredni odijel nego kao kombinirani razredni odjel. Djeca imaju sve manju koncentraciju. S ovako velikim brojem učenika nemoguće je posvetiti se svakom učeniku. Učenici sve češće imaju problema s grupnim naredbama i teško prate upute te smatram da broj učenika u razrednim odjelima treba smanjiti. Možda se nekad moglo raditi s većim brojem učenika u razredu, ali nove generacije traže nove promjene i smanjenje broja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
273 Osnovna škola Julija Kempfa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Imamo nekoliko prijedloga u vezi novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Budući da smo škola koja u svom sastavu ima ustrojene posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s većim teškoćama u razvoju, imamo puno konkretnih primjera koji navode na zaključak da bi buduće povećanje broja učenika, kako u redovitom, tako i u posebnom razrednom odjelu, išlo apsolutno na štetu učenika s teškoćama. Predlažemo da broj učenika u posebnim odjelima i skupinama bude od 3-8 učenika, a u redovnim odjeljenjima od 14 do maksimalno 20 učenika. Također, smatramo da se ne bi trebao mijenjati kriterij o broju učenika u razrednom odjelu ako učenik ima pomoćnika u nastavi. Smatramo da je to jedan od načina na koje mi kao odgojno-obrazovne ustanove možemo učiniti nešto u svrhu zaštite najboljeg interesa svakog djeteta. Nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. Lijep pozdrav, Stručna služba Osnovne škole Julija Kempfa Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
274 Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prijedlog novog teksta za članak 6.: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovnom nastavnom programu/kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 9 učenika jednog razreda, odnosno od 3 do 7 učenika više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama iz spektra autizma ima u pravilu do 3 učenika. (4) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika. (5) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1. ili odgojno-obrazovnoj skupini iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može biti i veći od propisanog u slučaju da je u njih uključen jedan ili više učenika za koje se izvodi nastava u kući(nastava na daljinu. (6) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministratsvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
275 Ornela Malogorski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, s obzirom na situaciju i zahtjeve reforme predlažem da u razredu ne bi smjelo biti više od 20 učenika, a 16 ako su uključeni učenici s teškoćama. Također, predlažem maksimalno 2 učenika s teškoćama kako bi se moglo adekvatno raditi. Trenutno u nekim srednjim školama ima i po 7 učenika s teškoćama u jednom razrednom odjelu jer na upisima nisu koristili pravo direktnog upisa pa smo ih naknadno otkrili, tek uvidom u e-maticu. I taj dio traži uređenje kroz druge pravilnike. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
276 Olivera Meter PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Članak 3. Broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju trebao bi biti do 20 učenika, U jednom razrednom odjeljenju maksimalno mogu biti dva učenika s poteškoćama, vodeći računa o njihovoj kategorizaciji. Škola za život jako je teško izvediva s tolikim brojem učenika.Predajem Prirodu,Biologiju i Kemiju i radim u razredima od 25 – 28 učenika,naravno da su među njima i učenici s poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
277 Oliver Hip PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izvođenje dodatnog, dopunskog i izbornog rada se ni na koji način ne smije uvjetovati brojem učenika kao da je u pitanju standardni razredni odjel. Što ako se primjerice za 2 izborna predmeta koji se nudi u srednjoj školi prijavi na jedan predmet 8 učenika, a na drugi 12 učenika. Da li će se oba izborna predmeta izvoditi ili ne? Ili ako je odnos 3 učenika za prvi izborni predmet, a 17 za drugi. Gdje je granica? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
278 Olga Kolobarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, članak 3. st. 3. navodi razredni odjel s 20 učenika od kojih su 3 učenika s poteškoćama, a članak 6. st. 1. daje mogućnost formiranja razrednog odjela s 3 do 10 učenika s teškoćama u razvoju. Zanima me po kojem kriteriju se 3 učenika s poteškoćama uključuju u redoviti razredni odjel, a ne u razredni odjel odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
279 NUSRETA MURTIČ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da se ne treba definirati minimalni broj učenika za formiranje odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu stranog jezika , ako znamo da škole u ruralnim područjima (Gorski kotar npr.) imaju po 5 učenika u razredu, a sva djeca imaju pravo na jednake uvjete školovanja.U zaključcima Vijeća EU o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija države članice obvezale su se na pojačanu suradnju u području višejezičnosti i povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika.Stoga smatram da bi trebalo poticati djecu na učenje stranih jezika ,a ne ih ograničavati zbog broja kojeg čine u jednom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
280 Nives Miljuš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Čl. 3 (2) 28 učenika je previše ako želimo ostvariti ciljeve reforme - jednake prilike za sve učenike, naglasak na rješavanju problema, cjelovit razvoj učenika, metode rada kojima se potiču samostalnost, rješavanje problema, kreativnost i inovativnost. Ne slažem se s prijedlogom da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama, niti da broj učenika ovisi o tome ima li učenik pomoćnika u nastavi. Imam dobra iskustva s pomoćnicima, no nastavnik je taj koji priprema aktivnosti i nastavna sredstva, organizira nastavni proces, vrednuje i, ako je razrednik, ima niz drugih poslova. Prijedlog: Redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika Možda se čini pretjeranim (premali broj učenika), no razredi su heterogene skupine i treba nam omogućiti da ciljeve kurikularne reforme uz postojeću satnicu, smjenski rad i ostale uvjete možemo ostvariti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
281 Nina Vrdoljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovakav Nacrt Pravilnika onemogućava učenicima s teškoćama ostvarivanje prava na kvalitetno školovanje, rast, razvoj i napredak. S obzirom da se radi o djeci koja rezultate ostvaruju gotovo isključivo u radu jedan na jedan, o djeci koja su često ugrožavajuća za vlastitu sigurnost kao i sigurnost drugih, o djeci koja zbog svojih teškoća nastavni program mogu savladati samo uz maksimalnu individualizaciju i prilagodbu metoda, pristupa i sadržaja povećavanjem broja učenika u posebnim razrednim odjelima to će im biti onemogućeno i uskraćeno. Ovakav prijedlog unazaduje sve dosadašnje prakse i pokazuje temeljno nepoznavanje i nerazumijevanje populacije koju teba štititi i podržavati. Ovaj nacrt također predstavlja i kršenje Opće deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o pravima djeteta i kao takav ne može i ne smije biti usvojen. Člank 23. Konvecije sa svim njegovim stavcima nemoguće je ispoštovati u uvjetima predloženima u ovom Nacrtu. Umjesto da se uči iz primjera dobre prakse i iz iskustava stručnjaka zaposlenih u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama koji se jednoglasno i nedvojbeno zalažu da broj učenika u odjelima i skupinama smije biti maksimalno 5 ovakvim se prijedlogom pokazuje nepoštivanje, omalovažavanje i neuvažavanje spomenutih stručnjaka koji najbolje poznaju potrebe i posebnosti odgojno-obrazovnog puta svojih učenika. Smatram da ovakav Nacrt ugrožava najosjetljiviju društvenu skupinu, djecu s teškoćama i da je tužno i besćutno da je sastavljen na njihovu štetu, kada bi ih zapravo trebao štititi i osigurati im najbolje moguće uvjete za rast, razvoj i sreću. Prof. Nina Vrdoljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
282 Nina Stričević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja sam da obzirom na obveze vezane za Kurikularnu reformu razredni odjeli bi trebali imati optimalno 20, a maksimalno do 22 učenika. Također, mislim da u jednom razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama u razvoju: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika Isto tako prema članku 3. stavku 3., koji propisuje omjer učenika u razrednom odjelu i broj učenika s teškoćama koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, trebalo bi uvrstiti i učenike koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup, jer i ti učenici iziskuju dodatan angažman i pripremu učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
283 Nina Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, po struci sam edukacijski rehabilitator i radim s učenicima po posebnom programu u odgojno-obrazovnoj skupini. Predlažem zadržavanje trenutno maksimalnog broja učenika po odjelu te uzimanje u obzir vrste i razine teškoće koje učenik ima. U Centrima za odgoj i obrazovanje svake godine dobivamo sve više učenika koji imaju višestruke teškoće i kojima je potreban rad 1 na 1, dakle smisleno bi bilo da se trenutan maksimalan broj učenika smanjuje, a ne povećava. Zbog toga me prijedlog ovog Pravilnika u najmanju ruku zaprepastio. Mnogi edukacijski rehabilitatori svakodnevno trpe ozljede na radu, grebanja, udaranja te ugrize do krvi. I to s 3-4 učenika po odjelu. Kako će to izgledati ako ih bude 12? Nadam se da ćete uvažiti mišljenje struke. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
284 Nina Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam edukacijski rehabilitator i radim s učenicima po posebnom programu u odgojno-obrazovnoj skupini. Predlažem zadržavanje trenutno maksimalnog broja učenika jer u suprotnom će proces odgojno-obrazovnog rada biti onemogućen. Dakle, ne da neće biti kvalitetan nego će biti onemogućen zbog specifičnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, posebno onih s višestrukim teškoćama s kojima je najčešće potreban rad 1 na 1. U trenutnoj situaciji imam 4 učenika s različitim potrebama i teškoćama. Ako se dogodi situacija gdje je jedan asistent odsutan, odgojno-obrazovni rad trpi jer se sva energija i vrijeme usmjerava na održavanje sigurnosti druge djece te sprečavanje ozljeda zbog agresivne i autoagresivne djece kojih ima sve više. Također, nigdje se ne spominju vrste teškoća i u tome isto vidim problem. Svaki učenik je drugačiji, svaki autizam je drugačiji, svaka teškoća ima razine. Mnogi edukacijski rehabilitatori svakodnevno trpe ozljede, grebanja, udaranja te ugrize do krvi. I to s 3-4 učenika po odjelu. Kako će to izgledati ako ih bude 12? Hvala. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
285 Nina Cuculić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, imam iskustvo u razredu više od 26 godina. Svake godine dobivam učenike sa sve većim teškoćama u učenju, ponašanju i radu. Kako bi se ostvarili svi ishodi nastavnog sata u razredu, poželjno je i optimalno imati 20 učenika u razrednom odjelu. S jednim učenikom s teškoćama u razvoju uz prilagodbu sadržaja broj učenika može biti 18. Dva učenika s teškoćama značilo bi maksimalno 16 učenika u razredu, a 3 učenika s teškoćama ne bi smjela biti u istom razrednom odjelu. Treba uzeti u obzir i darovite učenike jer i oni traže dodatno vrijeme i individualizirani pristup u radu. Darovite učenike teže detektiramo, nego djecu s rješenjem , a sa smanjenjem učenika u razrednom odjelu i oni bi se lakše i brže prepoznali te bi se s darovitima kvalitetnije radilo, a ne kao dosad da budu marginalizirani. Srdačan pozdrav Nina Cuculić, OŠ Zamet Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
286 Nina Blečić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, čitanjem ovog prijedloga vidim ne realno i ne moguće napredovanje djece s teškoćama u razvoju u ovako prepuni razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama. Radim u Centru za autizam Rijeka 10 godina i dobro zanam koliko su skupine/razredi sa 3 korisnika/učenika ponekad jako teške za organizirati. Idealni uvjeti za našu djecu bili bi rad jedan na jedan, ali očito to znamo samo mi koji radimo s djecom s teškoćama u razvoju. Zadovljna i ispunjena sam kada vidim naše učenike/korisnike da uživaju u učenju/vježbanju/druženju. Takva situacija je moguća kada mi učitelji uspijemo kvalitetno se posvetiti svakome. Ovim prijedlogom neće biti moguće realizirati kvalitetan rad i uspijeh naših učenika/korisnika. Voljela bi da sastavljači prijedloga dođu kod nas u Centar za autizam Rijeka kako bi imali uvid u realne uvjete rada. Također želim nadodati da skupine Produženog stručnog postupka imaju po 5, 6 ili 7 učenika, situacija koja ponekad bude rizična kako za rad i napredovanje tako i za sigurnost naših učenika/korisnika. Za bilo kakvu suradnju i bolji prijedlog pravilnika o broju učenika u odgojno-obrazovnim skupinama te kombiniranim razredima, stojimo Vam na raspolaganju. Hvala na razumijevanju. Nina Blečić, prof. rehabilitator i senzorni terapeut Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
287 Nina Bjeliš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da nastavni sat sa 20 učenika od kojih su 3 učenika s teškoćama u razvoju ne može ostvariti planirane ishode jer se nastavnik ne može dovoljno dobro posvetiti svim učenicima u razredu. Također, u srednjim školama se događa da se učenici ne upisuju sa rješenjem o prilagodbi ili individualizaciji pa se nerjetko dogodi da ima i više učenika nego li je to propisano pravilnikom koji nakandno donesu rješenje kada shvate da ne mogu pratiti redovnu nastavu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
288 Nikolina Vugdelija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram kako se treba ujednačiti broj djece u kombiniranim razrednim odjelima razredne i predmetne nastave jer je izuzetno teško raditi u kombinacijama od 3 ili 4 razreda bez obzira o kojem je uzrastu riječ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
289 Nikolina Vugdelija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da nije ispravno da se ne umanjuje broj učenika u razredu ukoliko učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik pomaže učeniku, on je njegovo oko i ruka, a ne učitelju. Učitelj se bez obzira na to mora posebno pripremiti za rad s takvim učenikom. Primjerice kod djece s jakim motoričkim nemirom, pomoćnik kontrolira dijete kad izađe iz razreda ili ga dodatno prošeta, a to ne smanjuje obveze učitelja. Smatram, da bi učenici s teškoćama bez obzira na pomoćnika morali umanjivati maksimalan broj djece u razrednom odjelu. Stoga predlažem da se iz čl.3, st 4 izbaci - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
290 Nikolina Prosoli PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao stručna suradnica pedagoginja smatram da broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu treba ostati kakav je bio i do sada, tj. do 9 učenika u razrednom odjelu te do 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini. Učitelji i stručnjaci koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju susreću se svakodnevno s vrlo teškim situacijama i problemima samih učenika koji zahtijevaju individualni pristup za svakog učenika. Osim individualnog pristupa u obrazovnom djelu treba voditi računa i o potrebama svakog učenika pojedinačno što zahtjeva dodatni emocionalni i profesionalni angažman učitelja i stručnjaka. Učenici sa svojim teškoćama, također, bolje funkcioniraju u razredima s manjim brojem učenika što utječe i na njihova obrazovna postignuća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
291 Nikolina Požar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kao učiteljica u kombiniranom razrednom odjelu, smatram da bi se trebao razmotriti broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima,odnosno smanjiti za 2 učenika u svakoj kombinaciji koja je navedena ovim pravilnikom. Također sam mišljenja da bi četverorazrednu kombinaciju trebalo ukinuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
292 Nikolina Posavčević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
293 Nikolina Nikolić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razrednom odjelu u kojem su i učenici s teškoćama treba smanjiti, npr. najveći broj učenika može biti 24 i jedan s teškoćama, 20 i dva s teškoćama te 18 i tri s teškoćama. U suprotnom, razredne odjele treba podijeliti, ukoliko to dozvoljavaju prostorni i organizacijski uvjeti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
294 Nikolina Mišić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je manji broj učenika u razrednom odjelu bolji. Broj učenika u odjelu može biti već od 20 s obzirom na to kako je sve više učenika s individualiziranim pristupom pa je u manjem odjeljenju moguće više vremena posvetiti njima. isti komentar je i s obzirom na darovite učenike koji ne dobivaju dovoljno vremena posvećenog njima i njihovom razvoju ako se radi u velikim odjeljenjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
295 Nikolina Janc PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, učiteljica sam njemačkog jezika kao izborni predmet i radim u kombinacijama nastavu cijelo vrijeme... Moja škola nastavu uvijek održava prijepodne te ja nastavu uvijek imam 6. ili 7.sat te su sate učenici u 80% slučajeva premoreni i sa zadnjim snagama sudjeluju u nastavi. Pošto je uvijek rad organiziran za više razreda i teško je sastaviti raspored. Po mom iskustvu ovih 15 godina strani jezik u kombinacijama učenici savladaju jedva 75% gradiva i za rad moraju biti potpuno samostalni jer učitelj ne može uvijek biti prisutan bez obzira koliko se trudio/la. Kombinirani razredni odjel od 1. do 8.razreda ne bi smio bez obzira na uzrast imati više od 10 učenika! Treba se uzeti u obzir i što se predaje, posebno ovdje naglašavam STRANI JEZIK koji nažalost ne može biti usvojen potpuno i sa razumijevanjem u kombinaciji!!! Srdačan pozdrav, Nikolina Janc, prof. mentor Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
296 Nikolina Ćurković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U Pravilniku se brkaju nazivi "optimalan" i "maksimalan". Optimalan broj učenika u razredu je 16, a maksimalan 20. Ukoliko je učenika preko dvadeset, nastava gubi svoju vrijednost i kvalitetu, postaje uglavnom frontalna, što se govorne produkcije tiče, gotovo polovica djece biva zanemarena jer jednostavno nemaju vremena izreći niti jednu rečenicu, učitelj ne uspije pregledati uratke učenika i dati im povratnu informaciju, a komunikacija izostaje u potpunosti jer se i najmanja rasprava s tolikim brojem učenika lako pretvori u nadglasavanje. Sukladno tome, trebao bi biti i broj učenika s teškoćama: odjel s jednim učenikom s teškoćama - maksimalno 20 učenika, s dva - 18. Više od dva učenika s teškoćama nijedan razredni odjel ne bi smio imati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
297 Nikolina Bešenić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ako želite da se obrazovni sustav promijeni, morate napraviti i promjene u ovom pravilniku. Da bi kvaliteta nastave mogla biti bolja, broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi treba prelaziti 20, a kombinirani razredni odjel ne bi trebao biti sastavljen od više od dva razredna odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
298 Nikola Vuković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predlažem da se nadopuni i konkretizira broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima po posebnom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
299 Nikola Vuković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da u Članku 4, stavak 10, treba maknuti ; za svakog učenika kojem je utvrđeno školovanje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja.. Ovaj dio članka može biti zbunjujuć. PRIMJER: U jednoj PŠ koja ima četverorazrednu kombinaciju sa 7 učenika ima i jedan učenik po prilagođenom programu. Učiteljica PŠ smatra da onda ima pravo na umanjenje za 4 učenika i tada bi joj ostala 3 učenika. PŠ su nam i ovako male po broju učenika. U nekima imamo od 4 do 10 učenika. NPR. četverorazredna kombinacija 4 učenika; 1 u prvom, 1 u drugom, 1 u trećem i 1 u četvrtom razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
300 Nikola Vuković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3, stavak 3, trebalo bi uvrstiti i učenike po redovnom programu uz individualizirane postupke, a ne samo uz prilagodbu sadržaja. Što se tiće broja učenika, smatram da je opravdan ovakav predložen broj, a to temeljim na činjenici da radim u školi preko 29 godina i u školi koja ima posebne odjele i skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
301 Nikola Lovrinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mogućnost da u redovitom razrednom odjelu bude 28 učenika, pod aurom Škole za život, doista je pretjerana. Isto vrijedi i za broj učenika u razredu, kada su u njemu učenici s poteškoćama u razvoju. Uza sve komentare i detaljna obrazloženja koleg(ic)a koje ukazuju na isto, želio bih pridodati i problematiku formativnog vrednovanja kod predmeta koji su zastupljeni manjim brojem sati u tako brojnim razrednim odjelima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
302 Nikola Bijelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika." 20 učenika nikako nije optimalan broj učenika u razredu. 20 učenika je optimalno samo za provedbu frontalne nastave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
303 Nika Majić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Radim kao asistent u nastavi u posebnom razrednom odjelu i iz svog iskustva mogu reći da je iznimno teško biti u razredu gdje su djeca s različitim teškoćama (snižen intelektualni status, poremećaji iz spektra, poremećaji u ponašanju, motorički poremećaji itd.). Uz njihove teškoće treba uzeti i obzir da je svako dijete individua za sebe i nema šablone po kojoj funkcioniraju. Nastavnik mora dodatno prilagoditi svoj pristup svakome od učenika i zato je neizvedivo da u posebnom razrednom odjelu bude 10 učenika. U dvostruko kombiniranom posebnom razrednom odjelu, a da je nastava kvalitetno organizirana, može biti maksimalno 5 učenika! Inače se nijednom od učenika ne bi pridodala dovoljna pažnja. Ako su ova djeca već uključena u redovne škole, onda zaslužuju ista prava kao i svako drugo dijete a da bi ih zaista imali, treba im osigurati dobro okruženje i kvalitetnu podršku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
304 Nevio Cifrek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ukoliko želimo imati kvalitetnu nastavu u skladu s reformom smatram da bi optimalan redoviti razred trebao imati maksimalno 20 učenika (bez učenika s prilagodbom), a nakon toga slijedi smanjivanje prema broju učenika s prilagodbom. Također, u pravilniku se spominju samo učenici s rješenjima, a mi koji smo u nastavi znamo da ima određeni broj učenika bez rješenja jer konačnu odluku donosi roditelj. Imam konkretan primjer – roditelj je pristao na redoviti program uz prilagodbu tek krajem 1. polugodišta 8. razreda kada je došao pritisak od strane medicine a učiteljsko mišljenje nije nitko prihvaćao dulje od 3 godine. Učenicima je sve slabije razvijena motorika i u učionici ih je sve više kojima je potreban individualizirani pristup iako nemaju rješenje. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
305 Nevenka škrabo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da se broj učenika u razrednom odjelu , a naročito u kojem imamo učenike s teškoćama, ne bi trebao povećavati. Oni koji nisu u razredu ne mogu ni zamisliti koliko je u današnjim uvjetima teže raditi s učenicima nego što je bilo prije desetak ili više godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
306 Nela Sikirica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako nije primjereno i teško je izvodivo održavati nastavu u razredu s 28 učenika,a posebice je previše uključiti tri učenika s poteškoćama u razvoju u jedno razredno odjeljenje jer na taj način su zakinuti i ti učenici-jer svatko od njih treba individualni pristup,vrijeme i pažnju .Osim toga ,zakinuti su i daroviti učenici koji također trebaju individualni pristup .Na ovaj način ,nitko zapravo ne profitira. Iz istog razloga su neprihvatljivi i slijedeći prijedlozi.odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika,odjel s dva učenika s tešk. može imati 23 učenika,odjel s tri učenika može imati najviše 20 učenika.Ako zaista mislimo razvijati istraživački i problemski pristup nastavi onda je optimalan broj učenika 15 a maksimalan 18 . Ukoliko u razredu postoji učenik s teškoćama maksimalan broj učenika bi trebao biti 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
307 Nedjeljko Marinov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prije svega mišljenja sam kako bi sve škole trebale ustrojiti timove stručnih suradnika sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda. Svjedoci smo činjenice po kojoj imamo sve više djece kojima je potrebna povremena ili kontinuirana pomoć pedagoga, psihologa, edukacijskog rehabilitatora ili stručnjaka drugog profila. Radio sam u razrednim odjelima s 40, ali i s 3 učenika te iz iskustva predlažem da razredni odjel u pravilu ima 20 učenika, u slučaju da škola ima jedan odjel istoga razreda broj učenika bi mogao biti 24. S pomoćnikom ili bez njega odjel bi imao maksimalno dva učenika s TUR-om, a broj učenika u razredu 16. Mišljenja sam da bi za svakog učenika s individualiziranim pristupom broj učenika u razrednom odjelu trebalo umanjiti. Razredni odjel bi mogao imati najviše dva učenika koji rade po prilagođenom i dva koja rade individualizirano uz maksimalan broj od 14 učenika. Grupa za izbornu nastavu 2. stranog jezika može se ustrojiti za najmanje 7 učenika (škola ima jedan odjel 4.-8. razreda i mogućnost ponuditi dva strana jezika). Mišljenja sam kako bi to promicalo izbornost te bilo opravdano. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
308 Nataša Tomljanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, referiram se na članak 6. Postoji kntinuirani trend povećanja broja učenika s teškoćama po razrednim odjeljenjima. Većina djece ima višestruke teškoće (osnovno intelektualne teškoće, a potom smetnje u ponašanju, ADHD, autizam, vid, sluh...) i vrlo često nastavni sat nalikuje stalnoj borbi za dobivanjem pažnje, smirivanjem emocionalnih i inih istupa... Povećanjem broja učenika radimo na kvantitetu (ušteda u svakom pogledu), a kvaliteta se nepovratno gubi. Osim toga, bez podrške učitelju, narušavamo i zdravstveno stanje učitelja. Nadalje, povećan fond sati opisanim učiteljima na 24 sata tjedno neposrednog rada je prevelik zahtjev stavljen pred učitelje edukacijske rehabilitatore kao i ostale učitelje koji rade s djecom s TUR-u. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
309 Nataša Roginek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U školskom sustavu sam već 28 godina. Svjedočim tome da broj učenika uvelike indirektno, ako ne i direktno, diktira kvalitetu izvođenja nastave. Nije isto raditi u razrednom odjelu s manje od 10 učenika ili u razrednom odjelu s više od 25 učenika. Kakve metode rada se mogu primjenjivati u tako brojnim odjelima? Jedne školske godine imali smo tri razreda prvašića od 33, 34, i 35 učenika. Možete li zamisliti kako bi trebao izgledati kvalitetni rad u takvim brojnim odjelima? Ne, naravno. I 28 učenika također je preveliki broj po razrednom odjelu. Mišljenja sam da optimalan broj treba varirati od 18 do maksimalno 25 učenika. Podržavam inkluziju djece s poteškoćama u razredne odjele, ali kao učitelj ja moram imati uvjete posvetiti se i nadarenoj djeci i onima "u sredini" na koje tako često zaboravljamo jer nam oni ne zadaju nikakvih povoda za raspravu. Mišljenja sam da odjel s jednim učenikom s teškoćama ne bi trebao brojiti više od 20 učenika, dok odjel s dvoje/ dva/ dvojicom učenika s teškoćama ne bi smio biti veći od 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
310 Nataša Paćelat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nadam se kako će ovo javno savjetovanje uroditi plodom tj. da će se uvažiti savjeti i mišljenja onih koji najbolje mogu procijeniti koji je broj učenika u razredu optimalan, a koji maksimalan za kvalitetan rad. To svakako nije 28 učenika u razredu. Maksimalan broj ne bi trebao prelaziti 20 učenika u jednom razredu. Propisati i omogućiti pravilnikom 28 učenika u razredu znači nepoznavanje prakse i onemogućavanje kvalitetnog rada s učenicima Maksimalan broj učenika u razredu ne bi smio prelaziti 15-20 učenika ukoliko u razredu nema učenika s poteškoćama, s individualiziranim pristupom i sl.. U razredima u kojima učenici pohađaju nastavu po individualiziranom pristupu broj učenika ne bi trebao biti veći od 15. Mišljenja sam kako i darovitim učenicima treba posvetiti više pažnje, a to je moguće jedino u manjim razredima. Treba i o njima više razmišljati i pružiti im više mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala, a to je u redovnoj nastavi, uz velik broj učenika, teško izvedivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
311 Nataša Ostojić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Potrebno je redefinirati maksimalan broj učenika u razredu prema broju učenika s poteškoćama. Većina njih je prilično nesamostalna pa predlažem sljedeće: 1 učenik po redovnom programu s individualnim pristupom - maksimalno 22 učenika 2 učenika po redovnom programu s individualnim pristupom - maksimalno 20 učenika 3 učenika po redovnom programu s individualnim pristupom - maksimalno 18 učenika više od 3 učenika po po redovnom programu s individualnim pristupom ne bi trebalo smjestiti u isti razred ili u tom slučaju formirati još jedan razred s manjim brojem učenika 1 učenik po redovitom programu uz prilagodbu - maksimalno 20 učenika 2 učenika po redovitom programu uz prilagodbu - maksimalno 18 učenika više od 2 učenika po po redovnom programu uz prilagodbu ne bi trebalo smjestiti u isti razred ili u tom slučaju formirati još jedan razred s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
312 Nataša Mesić Muharemi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
313 Nataša Major PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U članku 3. stavak 5 bi trebalo dodati da se na prijedlog i obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstva može odobriti veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog ovim Pravilnikom ako u tom razredu nema učenika s teškoćama. Ukoliko su uključeni učenici s teškoćama ne bi trebalo dozvoliti povećanje broja učenika. U članku 4. stavak 9 bi trebalo dodati da se u kombinirani razredni odjel može uključiti i više učenika sa teškoćama u razvoju samo ako oni imaju osobnog asistenta, bez obzira na opravdanost razloga povećanja broja učenika. Treba voditi računa da učitelj za svaki razred radi po drugačijem GIK-u, kao i za svakog učenika s teškoćama u isto vrijeme. Veći broj učenika s teškoćama u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje kvalitetu nastave pogotovo za učenike s teškoćama. U članku 6. stavak 2 i 3 trebalo bi smanjiti maksimalni broj učenika s 12 na 10 jer se radi o učenicima s većim teškoćama u razvoju, često i iz različitih razreda, a za svakog učenika se radi po drugačijem programu. Ti učenici trebaju više individualiziranog pristupa koji u većim skupinama nije moguće ostvariti. U stavku 5 bi zbog istog razloga trebalo izbaciti da Ministarstvo može odobriti veći broj učenika u posebnom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
314 Nataša Ljubić Klemše PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Molim tumačenje pojma/značenja "OPTIMALAN redoviti razredni odjel". Primljeno na znanje Optimalan je broj učenika propisan DPS-om.
315 Nataša Ljubić Klemše PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U st. 4. čl. 3. navodi se kako se broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju, ako učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi. Kada će pomoćnik u nastavi biti pedagoške struke moguće je učenika s teškoćama s pomoćnikom u nastavi ne "računati" u broj učenika u "OPTIMALNOM REDOVITOM RAZREDU"! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
316 Nataša Kralj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Radim u predmetnoj nastavi 26 godina. Osobno smatram da je najveći broj od 28 učenika u pojedinom razrednom odjelu prevelik. Nikako ne mogu zamisliti kako provesti sve promjene i nadogradnje u sustavu s ovolikim brojem djece, osobito što se tiče formativnog vrednovanja učenika tijekom školske godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
317 Nataša Kokan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu je iznimno važan jer bez smanjivanja broja učenika u razrednom odjelu nema kvalitetne nastave, s njim sve počinje i završava. Optimalan broj učenika u razredu je 18, a ne bi smio biti veći od 20 ako želimo ostvariti ishode planirane kurikulima i imati kvalitetnu i suvremenu nastavu. Ako u odjelu imamo 1 učenika s teškoćama, u razredu najviše može biti 18 učenika, ako su 2, 16 učenika. Troje učenika s poteškoćama, bez obzira na vrste poteškoća, je previše i mislim da bi dvoje učenika bio maksimum za jedan razredni odjel. Broj pomoćnika u nastavi ne bi smio utjecati na broj učenika u razredu, oni pomažu učeniku, a ne učitelju. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
318 Nataša Gaščić Đurkan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Optimalan broj učenika nije od 20 do 28, nego od 15 do 20. Ako idemo prema reformi u školstvu, treba i o tome razmišljati. učenici s poteškoćom su različito kategorizirani i nisu svi prilagođeni, nego su tu i individualizirani. O tome isto treba voditi računa pri određivanju broja učenika u razredu. Ne mogu se svi učenici s poteškoćama trpati u isti koš. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
319 Natalija Stjepanek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne radim u osnovnoj školi pa mi je teško komentirati ovaj pravilnik i moj se komentar ne odnosi direktno na ovaj pravilnik, ali nadam se da će ga ipak netko od nadležnih službi pročitati. U strategiji obrazovanja RH, strukovne škole imaju veliku važnost. Kako se broj učenika smanjuje a povećava broj gimnazijskih razreda, broj učenika koji nakon osmog razreda upisuju strukovne škole smanjuje se jer neke gimnazije nemaju bodovni prag pa te gimnazije upisuju učenici koji ih teško završavaju a time i gimnazije spuštaju svoje kriterije da bi zadržali učenike i radi zadržavanja radnih mjesta svojih zaposlenika. Time su strukovne škole u podređenom položaju i neka se zanimanja gase zbog manjka učenika. Predlažem kao što su neke županije učinile i dogovorno određuju bodovne pragove, da se razmisli o takvom ili nekom modelu obrazovanja gdje će učenici iz osnovne škole biti usmjereni u zanimanja koja su tražena, u kojima će svojim sposobnostima i vještinama moći zadovoljiti zahtjeve školovanja i tržišta rada. Treba se zapitati radi čega su na državnoj maturi slabiji rezultati? Djelomično zbog toga što gimnazije upisuju učenici koji po svojim znanjima i sposobnostima tamo ne pripadaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
320 Natalija Kurjaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Nadam se da ovako veliki maksimalni broj učenika (28) u jednom odjelu nema veze s prelaskom u jednosmjensku nastavu. Ne znam što bi drugo mogao biti razlog obzirom da znamo da je ogromna razlika raditi u nastavi danas i prije deset, dvadeset i više godina. Učenici su drugačiji, poteškoća ima sve više, zahtjevi koji se postavljaju pred učitelje su sve veći i veći. Smatram da redoviti razredni odjel nikako ne bi trebao imati više od 24 učenika. Zamislimo samo da upisujemo 55 učenika u prvi razred i da ih prema ovom pravilniku smjestimo u dva ogromna odjela. Predlažem izmjenu članka 3, stavak (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 24 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
321 Natalija Kobasić Grgić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, broj učenika u razrednim odjelima trebao bi pratiti broj učenika s teškoćama. Smatram da je u razredu dovoljno 22 učenika, ako nema učenika s teškoćama. Broj učenika trebao bi se smanjivati za jedan za svakoga učenika s teškoćama bez obzira na podršku pomoćnika u nastavi. U posebnim odgojno - obrazovnim skupinama s djecom s teškoćama u ponašanju ne bi smjelo biti povećanja broja učenika s dosadašnjim 5 zbog sigurnosti učenika, drugih učenika škole i ostalih zaposlenika škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
322 Natalija Ilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, molim Vas da prihvatite i moje mišljenje u prijedlogu ovog savjetovanja. Učiteljica sam STEM grupe predmeta koja radi na tri osnovne škole i po ekperimentalnom i redovitom programu. Obzirom na mnoge nove zahtjeve u mojem predmetu kad su u pitanju postupci praćenja i vrednovanja, implementacija rada s novim tehnologijama te sve veća individualizacija nastave, s mlađim generacijama koje nisu u stanju pratiti frontalne oblike nastave rad je sve teži i puno zahtjevniji. Kako se radi reforma u sustavu obrazovanja, svakako treba prilagoditi i brojnost učenika po razrednim odjelima. Moj prijedlog je sljedeći: -u članku 3., stavku 2. predlažem izmjenu "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 učenika, a najviše 22.", u stavku 3.istog članka prihvatljivo je da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše 3 učenika s teškoćama u razvoju, ali se u taj broj treba ubrojiti i učenici koji se školuju po individualziranom programu jer za njih je isto potrebno osigurati vrijeme i prilagođeni materijal za rad kojeg naravno mi izrađujemo. Prema tome, moj prijedlog je da se u odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati maksimalno 20 učenika, a za svako sljedeće dijete prihvatljivo je i razumno da se broj učenika smanjuje za 3 učenika. Stavak 4.i 5. ovog članka su u redu. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
323 Nada Vulinović-Zlatan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
324 Nada Kegalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kako će uskoro i darovita djeca dobivati Rješenja o primjerenom obliku školovanja, trebalo bi voditi računa i o tome te omogućiti da razredni odjel ima manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
325 Nada Kegalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Mišljenja sam da je došlo do pogreške. U redovnim razrednim odjelima: Članak 4 stavak 5 kaže : „Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika“ A stavak 6. „ Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika“ A u Članku 6. Razredni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju kaže: „Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda“ Mišljenja sam da Posebni razredni odjel (koji je najčešće i kombinirani) treba imati manje učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
326 Nada Božičević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam razredne nastave s 29 godina staža. Razredni odjel trebao bi imati 20 učenika, bez riječi optimalan i najviše 28 učenika. Obzirom na promjene koje nam donosi Škola za život, a koje pozdravljam rad s 28 učenika ne ostavlja učitelju dovoljno vremena da se optimalno posveti svakom učeniku. Mislim da razredni odjeli ne bi trebali imati više od 2 učenika s teškoćama. Broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima od I. do IV. razreda trebao biti kao kod učenika od V. do VIII. razreda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
327 Mustafa Bećirspahić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
328 Morana Mimica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Lijep pozdrav svima. Zaposlena sam u CZA Split. Nisam šokirana ovim prijedlogom Pravilnika ali se isto tako apsolutno ne slažem s njim. Predlažem da osobe koje sjede u svojim udobnim kancelarijama u Ministarstvu i kreiraju ovako inspirativne Pravilnike; prije negoli isti stupe na snagu, posjete svoje kolege u razredima i na licu mjesta uoče rezultate svojih moćnih "nalivpera". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
329 Monika Mužar-Kos PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Budući da sam učitelj sa dugogodišnjim iskustvom rada u nastavi i oduvijek radim u KO razrednim odjeljenjima smatram da je rad u kombiniranom razrednom odjeljenju sam po sebi iznimno težak, zahtjevan te zahtijeva od samog učitelja puno više planiranja i organizacije za kvalitetno održavanje nastave. Ne slažem se s brojem učenika u kombiniranim razrednim odjelima navedenim u članku 4. Smatram da, ako već moraju postojati kombinirani razredni odjeli (osobno bih ukinula trorazrednu i četverorazrednu kombinaciju zbog dobrobiti i učenika i učitelja), da se broj učenika po razredima svede na minimum. Smatram da broj učenika u kombiniranom odjeljenju prema članku 4. od stavka 2. do 7. treba smanjiti najmanje za dva učenika, npr.: Članak 4.2. ... najviše 14 učenika Članak 4.3. ... najviše 12 učenika Članak 4.4. ... najviše 10 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
330 MLADEN DIVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Zadar, posebni razredni odjel Poštovani, Još malo pa će se napuniti četvrt stoljeća kako radim u posebnom razrednom odjelu u redovitoj osnovnoj školi. Pamtim puno bolje dane i ugodnije obavljanje posla. Cijeli sustav posebnog odgoja i obrazovanja se pomjerio, rekao bih ispao iz ležišta. Tako da sada u posebne školske ustanove dolaze gotovo isključivo učenici s teškim i težim poteškoćama gdje je sve češće umjesto edukacije i rehabilitacije potrebna njega pa i medicinska skrb. U posebne odjele pri redovnoj školi gdje smo prije imali djecu s lakim intelektualnim poteškoćama koja su se vrlo dobro mogla educirati, osposobljavati sada nam dolaze bivši učenici posebnih školskih ustanova i to sve češće s umjerenim intelektualnim poteškoćama, kombiniranim poteškoćama a učenika iz autističnog spektra je ogroman priljev. Znači, nama u posebne odjele pri redovnim školama dolaze sve zahtjevnija djeca, gdje sve više trebamo stavljati naglasak na rehabilitaciju. Posao je postao daleko teži. I sada kada je posao postao puno zahtjevniji ovim pravilnikom nam se uduplava broj učenika po odjelu. Do sada je za kombinirani razredni odjel po posebnom programu (kakvi su većina) bilo maksimalno 5 učenika, po novome će biti 10. Posve iracionalno. Mi ćemo svoj posao raditi i dalje ali koja kvaliteta će svega toga skupa biti ...kako će na to gledati roditelji...kolege.. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
331 Mladen Brajica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redoviti razredni odjel po mom mišljenju ima između 16 i 20 učenika. Rad u razrednom odjelu u kojem su 3 učenika s teškoćama u razvoju je iznimno iscrpljujuć jer za isti nastavni sat imate četiri različite pripreme i 4 načina izvođenja nastave što se u praksi pokazalo neizvedivim i na kraju su svi sudionici takvog nastavnog procesa zakinuti. Mišljenja sam kako bi broj učenika s teškoćama u razvoju trebalo ograničiti na 2 (prilagođeni i individualizirani). Primjeri: max 20 redovni program 16 redovnih +1 prilagođeni ili individualizirani 12 redovnih + 2 prilagođena ili individualizirana Što se tiče pomoćnika u nastavi, njegova uloga je pomagati učeniku, a ne nastavniku. Jako je mali broj učenika koji ostavaruju pravo na pomoćnika u nastavi i to iz objektivnih razloga. Smatram kako zbog prisutnosti pomoćnika u nastavi nije umanjen obim učiteljskog posla i kako se ne bi trebalo uzimati kao kriterij za određivanje broja učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
332 Mirta Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
333 Mirta Lulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, profesorica sam s 25 godina radnog staža. U jednom razrednom odjelu imam 22 učenika i jednu slijepu učenicu s kojom radim po individualiziranom programu. Toj učenici maksimalno se posvećujem, ali smatram da bi razredni odjeli u kojima imamo učenike(ovisi o broju) s poteškoćama trebali biti od 15 do 18 učenika po odjelu. Trenutno imam razredni odjel od 16 učenika. U tom razredu je predivno raditi. Mogu provoditi sve oblike istraživačkog rada i posvetiti se svakom učeniku. Učenici su zadovoljni, zainteresirani za rad, uvijek aktivni i spremni na suradnju. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
334 Miroslav Klarica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je propisani maksimalni broj 28 učenika u razrednom odjelu prevelik. Broj učenika u razrednom odjelu trebao bi se ograničiti na 22 i najviše 2 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja ovisno o vrsti teškoće. Ako škola ima, prema upisnom području, djece samo za jedan razredni odjel, a dvoje djece s teškoćama, trebalo bi se odmah omogućiti upisivanje dva razredna odjela. Time bi se povećala kvaliteta nastave i omogućio bi se kvalitetniji pristup učeniku/ci s teškoćama. Posebne odgojno - obrazovne skupine ne bi trebale imati više od 5 učenika jer u takvoj skupini, učitelj mora pristupiti individualno svakome učeniku, a ako ih je više to je osobito teško u predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura gdje je iznimno važna i sigurnost učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
335 Mirna Tomašek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Kao učiteljica razredna nastave koja radi preko 30 godina u razredu mislim da je optimalan broj učenika redovne populacije od 18 do 20. Sve više od toga šteti kvaliteti nastave i obrazovanju. Pogotovo sada kada nam je obrazovanje u fokusu cijele javnosti. Sa svakim učenikom koji ima posebne potrebe treba smanjiti za jedan broj redovne populacije učenika u razredu. Današnja djeca imaju fluktuirajuću pažnju i treba raditi na tome da se prilagode uvjeti rada vremenu u kojem živimo, a to znači da je potrebno smanjivati,a ne povećavati broj učenika po razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
336 Mirna Mikić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Magistra sam kineziologije i 20 godina predajem tjelesnu i zdravstvenu kulturu u osnovnoj školi. Tijekom niza godina susretala sam se sa različitim teškoćama učenika i ne samo kroz svoj predmet već i kroz iskustva drugih kolega koji predaju u školi. Mišljenja sam da broj učenika u razrednom odjelu ne bi smio prelaziti 20. Ukoliko ima jedan ili više učenika sa teškoćama taj broj bi se trebao smanjivati. Tri i više učenika s teškoćama ne bi smjela biti u istom odjelu. Koliko god bili senzibilni na učenike s teškoćama jednako tako trebamo promišljati i i o ostalim učenicima koji idu po redovitom programu , jer njihov napredak može biti umanjen ukoliko ne rade u adekvatnim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
337 Mirna Mežnarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Optimalan redoviti razredni odjel treba imati najviše 20,a ne 28 učenika.Ako su u razredu učenici s teškoćama,broj učenika se treba smanjiti za 2.Iz godine u godinu dolaze sve zahtjevnije generacije,sveprisutne su psihofizičke teškoće,razni poremećaji pa tona nepotrebne administracije...a od nas se očekuje individualan pristup za svakog učenika,to jednostavno nije izvedivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
338 Mirna Carević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, čitanjem ovog prijedloga ( članak 6.) ne mogu ništa drugo zaključiti nego da osoba koja je ovo predložila nikad nije radila s djecom s teškoćama u razvoju, nikad nije razgovarala s edukacijskim rehabilitatorom/učiteljicom koji vode kombinirani razred ili razred koji pohađaju samo učenici poremećajem spektra autizma, IT ili TŽIT. S obzirom na teškoće koje učenik ima treba mu se maximalno prilagodit I opet imat na umu da vrijeme koje posvetimo jednom učeniku nije na štetu ostalih učenika. Radim u Centru za autizam Split i smatram da će ovakvim Pravilnikom biti najviše pogođeni naši učenici. Imam ih troje u razredu, neki imaju max 4 učenika i trudimo se maksimalno pružiti im kvalitetan odgoj i obrazovanje kombinacijom različitih pristupa i metoda ( TEACCH, ABA, PECS, različita asistivna tehnologija itd...). Ako se dozvoli da u razredima bude toliki broj učenika narušava se kvaliteta, zadovoljstvo i sama svrha odgojno obrazovnih ustanova, postajemo „čuvaliste“ čime degradiramo sebe, školu kao ustanovu i omalovažavamo naše učenike govoreći im da nisu vrijedni i ne zaslužuju odgoj i obrazovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
339 Mirjana Vuletic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam predmetne nastave sa 33 godine radnog staža. Godinama radim od 1. do 8. razreda te sam u svom radnom vijeku imala učenike s različitim poteškoćama. Primjećujem da je učenika s različitim vrstama rješenja sve više. Nema niti jednog razrednog odjeljenja bez dva-tri ili čak i više takvih učenika. Predlažem da u Članku 3. u dijelu koji glasi: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika..." smanjenje broj učenika: Optimalni broj - 16/18, a maksimalan broj 22/24 učenika. Najveći broj učenika ne bi smio prelaziti 24 učenika u jednom razrednom odjelu. U Članku 4. treba izostaviti dio rečenice koji glasi: "ako učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi". Pomoćnik je uvijek samo pomoćnik u nastavi, a nastavnik je onaj koji vodi, koordinira i upravlja nastavnim procesom, nastavnik je onaj koji se priprema za rad s učenikom koji ima pomoćnika u nastavi (pomoćnik je dobrodošao). Za svakog učenika koji je s teškoćom broj učenika u razrednom odjelu trebalo bi umanjiti za 2. Radi sve većih zahtjeva koje Reforma i Škola za život stavlja pred nas učitelje, radi sve zahtjevnijih roditelja, ali i radi učenika koji su, s pravom, stavljeni u centar poučavanja, naprosto moramo težiti što manjem broju učenika u razrednim odjelima. U mojoj školi najbolje funkcioniraju razredi s najmanjim brojem učenika. Tu su dobrodošli svi oblici rada, svi oblici vrednovanja... sve se može i sve se stigne! Svima je posve jasno da je i napredak učenika puno bolji u razredima s manjim brojem učenika. Nstavu je moguće kvalitetnije pripremiti i izvesti, a učitelji se mogu puno bolje i više posvetiti svakom pojedinom učeniku. Dakle, kad je broj učenika u razrednim odjelima u pitanju vrijedi MANJE JE VIŠE! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
340 Mirjana Voćanec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U članku 11. DPS navodi se sljedeće: "Odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika." Smatram da bi u članku 5. ovog Pravilnika trebalo jasno definirati da se formiranje odgojno-obrazovne skupine ne ograničava minimalnim brojem učenika i da ta odredba vrijedi za sve izborne predmete. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
341 Mirjana Voćanec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Za potrebe nastave u specijaliziranim kabinetima, praktikumima ili informatičkim učionicama potrebno je omogućiti dijeljenje učenika redovnog razrednog odjela u odgojno-obrazovne skupine na način da svaki učenik ima svoje radno mjesto (konkretno za informatiku, da jedan učenik radi na jednom računalu, a ne u paru). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
342 Mirjana Šutalo Vulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram upitnim predloženi maksimalni broj učenika. Povećanje broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima onemogućava održavanje primjerene kvalitete odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
343 Mirjana Pualić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, uputit ću još jedan komentar, a tiče se nadarenih učenika. Smatram da bi se i za njih trebalo naći što više mjesta u Pravilniku, a tako i u odgojno-obrazovnom procesu. Mislim da su godinama zakinuti jer svi smo više okupirani djecom s problemima i nastojimo naći najbolji način za rad s njima, a rad s nadarenom djecom se najčešće svodi na redoviti rad i na dodatnu nastavu što sigurno nije dovoljno. Sem toga, problem što živimo u našim malim sredinama još više onemogućuje njihovo usavršavanje i napredak, stoga, dajem prijedlog da se za takvu djecu iz malih, ruralnih sredina, koji nemaju mogućnosti izbora raznih aktivnosti kao u gradovima, pripreme razne vrste programa online poput webinara za nas odrasle, na koje bismo ih mi upućivali i pratili. Još bih dodala kako se u potpunosti slažem s komentarom koji je postavila g. Sandra Čukić Jozinović. Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
344 Mirjana Pualić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, znam da sam jedna od mnogih koja se svakodnevno susreće s poteškoćama rada u kombiniranom odjeljenju, ali ću ipak dati svoj glas kroz ovaj komentar želeći pri tom u prvom redu zaštititi učenike i olakšati im savladavanje gradiva kroz kvalitetniji nastavni proces, a tek onda olakšanje učiteljima kako bi imali dovoljno energije za planiranje i izvođenje tog istog procesa. Neću ponavljati ono što je rečeno u većini komentara o broju učenika, niti biti konkretna i vezati se za Članke, to su učinili ostali i slažem se manje ili više sa svim prijedlozima; želim zapravo navesti neke primjere iz svakodnevnog rada koji mogu utjecati na mišljenje onih koji odlučuju o ovom Pravilniku. U kombiniranom odjeljenju s dva razredna odjela sam već devetnaest godina, u četverorazrednoj kombinaciji sam radila samo na kratko i ponekad kada nema moje kolegice iz škole. Za toliko godina najveće promjene su nastale kod učenika, a, nažalost, mislim da nitko od nas nema kvalitetno, niti sveobuhvatno rješenje pa se "rane vidaju" donošenjem hrpe pravilnika, odluka, novih planova, programa i sl. Pročitala sam sve komentare na ovaj Nacrt te u više navrata uvidjela da se i ostali učitelji susreću sa sve većim poteškoćama kod djece; emocionalnim, socijalnim, intelektualnim, motoričkim, s poremećajima pažnje, ponašanja, ADHD simptomima itd. Skoro svaki učenik zahtjeva individualizirani pristup zbog svojih posebnosti odnosno poteškoća, a to nije nimalo lako izvesti ni s manjim brojem djece. Što se to događa s našim društvom, školstvom, obiteljima kada naša djeca u drugom razredu osnovne škole bolje poznaju "blogere, you tube-re te razne influencere", nego prirodu oko sebe? Apstraktno im je usvojiti pojmove godišnjih doba, mjesece u godini i njihovo trajanje, nazive brojeva pri računskim operacijama, sadržaj lektire, pravopisna i jezična pravila, a o pravilnom i lijepom pisanju da i ne govorim. Satima će svakodnevno uvježbavati i snimati videa za Tik Tok, a zadaću neće odraditi jer je nisu znali ili su zaboravili da je imaju. Roditelji ne vide nikakav problem u tome pa su i tu, opet, učitelji prvi koji će djeci bar malo pokušati ukazati na sve opasnosti interneta te navesti ih da razlučuju što su im prioriteti. Ovo sve navodim iz iskustva svoje ruralne sredine, oprostite ako je u gradovima drugačije. Taj dio rada učitelja se ne može uvrstiti niti u jedan Pravilnik. Ukoliko bi broj učenika bio ovakav kako predlažete, neće nam preostajati snage za odgojni proces, koji je jednakovrijedan, ako ne i važniji od obrazovnog. Problem kod rada u kombiniranom odjeljenju je i što su to male, područne škole kojima nije dostupna stručna služba, tj. pedagog, logoped, defektolog ili psiholog pa je potrebno i po dvije godine kako bi se došlo do Rješenja za dijete s problemima. Konkretno, jedan učenik prvog razreda iz moje kombinacije je prošle godine na preporuku školske liječnice upućen dječjem psihologu koji je u gradskoj bolnici udaljenoj od našeg mjesta oko 115 kilometara. Roditelji su ga odveli jednom, a drugi put se nikad nije dogodio. Tako je prošao prvi razred. Ove godine dolazi psiholog u mjesto gdje je naša matična škola, što je opet udaljeno 40 kilometara od nas. Učenika su vodili roditelji u tri navrata, ali neki testovi se moraju ponoviti nakon tri mjeseca što znači da će doći i kraj drugog razreda, a da ja, kao njegova učiteljica, neću znati koje probleme učenik ima te ću svoje postupanje prema njemu i rad s njim temeljiti i dalje na svojem osobnom radnom iskustvu i inituiciji. Koliko puta sam ga morala moliti da izađe ispod mog stola, sjedne u svoju klupu i počne raditi i još mnogo toga, ne može biti "pokriveno" niti jednim Pravilnikom. Drugi učenik ima poteškoće s motorikom, pisanjem, čitanjem, računanjem; sve što radimo traje i traje...Treće dijete je iz mnogočlane obitelji (desetero djece), živi u selu udaljenom 12 kilometara od škole, na putu do škole dva puta prelazi granicu susjedne države; otključava i zaključava, diže i spušta rampu, a vozi se putem kojim se može prometovati, samo i jedva, terenskim automobilom, a nitko u vlasti nema sluha za popravak istog. Jednom prilikom sam se vozila tim putem i mislim da nitko od nas ne bi svoje dijete pustio da se tuda vozi u školu. U svom radu moram imati sve to na umu i prilagoditi nastavni proces svima njima. Vjerujem da je i u drugim kombinacijama slično s tim da sam ja navela samo mali broj primjera pomoću kojih možete bar donekle spoznati s kakvim se poteškoćama susrećemo. Pri većem broju učenika u takvim razredima ili višerazrednim kombinacijama bila bi zakinuta djeca, a učitelji pod velikim pritiskom jer oni nisu samo dio nastavnog procesa u tim malim školama, već i spremačice jer spremačicu imaju samo na tri sata, domari jer domara uopće nemaju pa sami brinu o grijanju i primanju lož ulja, rade male popravke u školi, mijenjaju na neki način pedagoga, tajnika i sl. Vi nam ne možete uzeti onoliko koliko možemo dati od sebe, ali nam nemojte to raditi radi mladih naraštaja koje odgajamo i obrazujemo, a koji će jednog dana biti Vaše ili naše kolege, medicinske sestre, automehaničari, frizeri, pravnici, liječnici, poljoprivrednici..., koji će graditi ovu našu zemlju i nadam se, našom zaslugom, stvarati bolje i naprednije društvo. Još jednom Vas molim, razmislite o svim primjedbama koje smo Vam uputili, gledajte stanje na terenu, a ne kroz prozor Vašeg ureda dok budete odlučivali o broju učenika u redovitim i kombiniranim odjeljenjima, a pogotovu odjeljenjima s djecom s poteškoćama o razvoju! O njima nisam komentirala jer smatram da nemam dovoljno saznanja i iskustva, to su učinili oni koji su u takvim učionicama svaki dan. Posjetite nas prije nego Pravilnik stupi na snagu, imajte na umu da nisu uvjeti za sve škole isti, uvažavajte dislociranost nekih škola, udaljenost od matičnih središta, geografska obilježja kraja u kojem se nalaze i sl. Kroz očuvanje malih područnih škola čuvajte naša sela od izumiranja, a pozivam Vas da kroz neke druge Pravilnike ili Odluke olakšate i omogućite život mladih obitelji u takvim krajevima. A mi, učitelji, bit ćemo i dalje najbolji prijatelji našoj djeci bez obzira kakva slova i brojke Vi postavite na papiru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
345 Mirjana Popić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se prijedlogom Pravilnika o broju učenika u redovito i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, a prvenstveno s člankom 3., stavkom 2 da optimalni redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Moje osnovnoškolsko obrazovanje proteklo je u razrednom odjelu s 30 učenika i ne moram napominjati kakva je to katastrofa bila te mi se čini da je ovaj Pravilnik na tragu da nas vrati u tu prošlost. 30 različitih osobnosti, nadarenih učenika, učenika s poteškoćama, u takvome je okruženju jako teško raditi, napominjem da ovo pišem iz perspektive tadašnjeg učenika. Danas, stavili smo učenika u centar poučavanja, pokušavamo se posvetiti svakome posebno, otkriti njegov stil učenja, pokušavamo dati svakome zadatke koji su mu primjereni, pratimo napredak svakog učenika, a ako tu još dodamo učenike s poteškoćama, brojka 28 je prevelika i zastrašujuća. U duhu reforme Škola za život, potrebno je ograničiti gornju granicu optimalnog redovitog razreda na 20 učenika. Bez toga, uspješnog provođenja reforme jednostavno nema. Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon)broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenikasasljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
346 Mirjana Popić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U SONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
347 Mirjana Popić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ne slažem se sa Nacrtom prijedloga Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon)broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Prihvaćen Primljeno na znanje.
348 Mirjana Matković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Posebni razredni odjeli ne bi smjeli imati više od pet učenika jer znamo da je u tim razredima za svakog učenika potrebno provoditi njegov posebni kurikul. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
349 Mirjana Matković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da činjenica ima li učenik s teškoćama pomoćnika ili ne ne smije utjecati na broj učenika u razredu jer s učenicima s teškoćama radi učitelj ( priprema materijala, prilagodba sadržaja, objašnjavanje, odgojni postupci...), a ne pomoćnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
350 Mirjana Krpan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 20. U sadašnjem sustavu nadareni učenici posve su zanemareni. Učenici s poteškoćama trebali bi imati asistenta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
351 Mirjana Franić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti 10, a što je u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimalan broj učenika ne treba određivati. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred zbog objektivnih razloga. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
352 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Optimalan redoviti razredni odjel treba imati najviše 20,a ne 28 učenika.Ako su u razredu učenici s teškoćama,broj učenika se treba smanjiti za 2. Iz godine u godinu dolaze sve zahtjevnije generacije, sveprisutne su psihofizičke teškoće, razni poremećaji pa tona nepotrebne administracije...a od nas se očekuje individualan pristup za svakog učenika. Razredni odjel s više od 20 učenika predstavlja vrlo velik problem pri provođenju kurikularne reforme koja zagovara i individualni pristup, više vrsta vrednovanja te vođenje detaljnijih bilješki o svakom učeniku. U tako velikom razrednom odjelu teško je realizirati ishode te pratiti ostvarenost istih. Isto tako smatram da je tri učenika s teškoćama u razrednom odjelu previše, posebno ako se svo troje školuje po posebnom programu za učenike s teškoćama. Srdačan pozdrav, Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
353 Mirjana Bagarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. S obzirom na rad u razredu s današnjim generacijama: rad sa darovitom djecom, rad sa djecom s poteškoćama, rad sa svom ostalom djecom; zahtjevi su takvi da se većini učenika mora pristupiti individualno. Takvo je i planiranje prema kurikulumu te kriterijsko i formativno vrednovanje. Prisutna je i digitalizacija i jednostavno veći broj učenika otežava rad učitelja u razredu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika na 22 najviše u jednom odjelu. Postojanje asistenta ili pomoćnika za učenika s teškoćama može biti korisno ovisno o samom učeniku kojem je asistent i za što potreban te to ne bi trebalo povisiti granicu najvećeg broja učenika u odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
354 MIRELA JURIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, evo mali osvrt na prijedlog Članka 6. Učiteljica sam razredne nastave, a trenutno radim kao edukacijski rehabilitator. Primjedbu dajem na Članak 6. koji kaže da se odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i programu može sastojati u pravilu od 3 do 12 učenika. Svaki učenik ima različite poteškoće u odgojno- obrazovnoj skupini, i svaki od njih zahtjeva drugačiji pristup. Kvalitetan i napredan rad nije moguće ostvariti u velikim grupama. Ponekad je rad i sa jednim učenikom uz prisustvo asistent nemoguće odraditi, a sad zamislite da imate 7,8,9 ili 12 učenika u skupini koja imaju autizam i niz popratnih bolesti koje prate autizam. To su nemogući uvjeti kao za učenike tako i za nas učitelje. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
355 Mirela Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Vezano za članak 3. prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu DPS u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Od prethodno navednog DPS-om nisu propisane iznimke stoga se navedenim Prijedlogom omogućuje da se ne smanjuje broj učenika kada su u razredni odjel uključeni učenici s teškoćama u razvoju. Nadalje, omogućuje se da u razredni odjel bude uključeno i više od 3 učenika. Sve to dovodi u pitanje kvalitetu nastavnog procesa. Osobito problematičnim smatram i stavak 5. članka 3. Pravilnika koji omogućuje da u redovitom razrednom odjelu bude odobren i veći broj učenika od propisanog maksimuma (stavak 2. i 3.) što bi značilo da razredi mogu imati i 30 i više učenika 3 i više učenika s teškoćama u razvoju, što smatram da je potpuno neprihvatljivo. Kvaliteta rada u ovako velikim razrednim odjelima s velikim brojem učenika s teškoćama u razvoju bi svakako bila dovedena u pitanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
356 Mirela Bedeniković Lež PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ponovno se stječe dojam da novi pravilnik o broju učenika piše netko tko nikada nije bio u nastavi, a pogotovo ne zadnjih 10tak godina. S obzirom na novu kurikularnu reformu i zahtjeve koji su nam njome nametnuti (digitalni sadržaji i kompetencije), mišljenja sam razredni odjel treba imati od 15 do 20 učenika. Razredni odjel može imati najviše 20 učenika ako u njemu nema učenika koji se školuju po indivudaliziranom pristupu ili prilagođenom programu. Sa svakim učenikom koji se školuje po individualiziranom pristupu ili prilagođenom programu broj učenika se treba smanjivati za jedan tj dva. U jednom razredu bi trebalo biti maksimalno dvoje učenika s prilagođenim programom. Vaš prijedlog da se broj učenika ne smanjuje ukoliko učenik ima asistenta je neozbiljan. U tom bi slučaju značilo da je učitelj u razredu nepotreban. Jedino s manjim brojem učenika od trenutnog, ali i ovog koji je sada predložen moguće je kvalitetno odraditi nastavu i posvetiti se svakom pojedinom učeniku. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
357 Miranda Barac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, dajem svoj prijedlog Članka 3. kao profesorica stranog jezika s dugogodišnjim iskustvom u strukovnoj školi s brojnim učenicima s teškoćama u razvoju. Također sam imala priliku posjetiti (job shadowing) partnersku školu u Italiji Oriani Mazzini (Milano) koja je poznata po kvalitetnom radu s učenicima s teškoćama. Tamo svaki učenik ima svog asistenta, a to je profesor koji je educiran za rad s djecom s teškoćama tako što nakon određenog pedagoškog fakulteta završi još jednu godinu posebne edukacije. Taj profesor (djetetov asistent) u dogovoru s profesorom koji predaje ostatku razreda piše program, prilagodbu metoda i sadržaja (gdje je potrebno) i potpuno prati dijete kojem je potrebna pomoć tako da se ovaj drugi profesor može posvetiti ostalim učenicima. Profesor asistent radi samo s djecom s teškoćama i može imati maksimalno 3 učenika na cijelu školu. I pored toga razredi im rijetko imaju više od 20 učenika. S obzirom na našu obrazovnu reformu koja podrazumijeva dosta formativnog praćenja kao i na naše uvjete u kojima je, barem za sada, nemoguće očekivati da svako dijete s teškoćama ima svog asistenta, a s ciljem da im se i u ovakvim uvjetima pruži što kvalitetnija podrška dajem svoj prijedlog: Članak 3. (2) Redoviti razredni odjel bi trebao imati 15 učenika, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel može se uključiti u pravilu najviše jedan (1) učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 17 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
358 Miranda Banovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Broj učenika od 28 u jednom razrednom odjeljenju je previše. Statistika pokazuje kako iz generacije u generaciju imamo sve veći broj učenika s poteškoćama u učenju i ponašanju. Zato mislim da je nemoguće kvalitetno raditi sa velikim brojem učenika, tim više što imamo puno više obaveza i veća očekivanja u "školi za život". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
359 Mira Topić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Izazovi današnjeg rada u školi su sve zahtjevniji i složeniji. Smatram da je 28 učenika u jednom odjeljenju previše. Mislim da bi u jednom odjeljenju trebalo biti najviše 25 učenika. U redoviti razredni odjel ne bi se trebalo uključiti više od dva učenika s teškoćama. Trenutno radim u razrednom odjelu u kojem je uključeno tri učenika koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. Teško im se kvalitetnije posvetiti jer svatko od njih je na različitoj razini usvojenosti sadržaja, traže različite metode rada. Teško je provesti sve aktivnosti i pružiti potporu i učenicima koji rade po redovnom programu, odnosno kvalitetno se svima posvetiti u 45 minuta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
360 Mira Šetka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Mišljenja sam kako bi optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bio između 16 i 22. Smatram da se u razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno obrazovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika , a odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Dugo sam radila u četverokombinaciji ( 14 učenika i jedan učenik s pogramom uz prilagodbu) stoga smatram da se broj učenika treba smanjiti i u kombiniranim odjeljenjima. U današnje vrijeme, zbog svakodnevnog iseljavanja mladih obitelji iz naše domovine, prijeko je potrebno zadržati područne škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
361 Mira Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, ne slažem se s brojem učenika u kombiniranim razrednim odjelima navedenim u članku 4. Mišljenja sam, ako već moraju postojati kombinirani razredni odjeli (mada bih osobno ukinula trorazrednu i četverorazrednu kombinaciju zbog dobrobiti i učenika i učitelja), da se broj učenika po razredima svede na minimum. Prijedlog za broj učenika(bez učenika s poteškoćama) u kombiniranim odjelima: - da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika - da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika - da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
362 Mira Radović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Mišljenja sam da bi redoviti razredni odjeli trebali imati najviše 20 učenika i da bi se njihov broj trebao smanjivati proporciobalno broju učenika s teškoćama, bez obzira imaju li oni asistenta ili ne jer podučavanje učenika nije posao asistenata, on je i dalje briga učitelja. Skeptična sam prema tvrdnjama da bi se broj učenika smanjivao s obzirom na broj učenika s teškoćama jer još nisam čula da se to dogodilo nakon utvrđivanja statusa učenika s teškoćama. U razredni odjel upisuju se učenici u prvom razredu (recimo da ih je maksimalnih 28), nitko od njih najčešće nema rješenje o utvrđenom obliku školovanja. Teškoće se utvrde vrlo brzo, rješenje se dobije najčešće u drugom razredu i tada nitko ne izdvaja ni jednog učenika iz odjela. I koga bi izdvojili, učenika s teškoćama ili neko drugo dijete koje nema trškoće? U oba slučaja radi se nepravda prema učenicima koji nisu krivi ni zbog čega da bi ih se izdvajalo iz njihovog razredng odjela. Tako se učitelje razredne nastave stavlja u jako nepovoljan položaj da rade u nemogućim uvjetima što utječe na kvalitetu nastave. To posljedično stavlja i učenike u nepovoljan položaj jer kvaliteta nastave nije ista. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
363 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Nadnevak 10. srpnja tekuće godine smatram problematičnim jer se nastavna godina završava gotovo mjesec dana ranija - normalna školska kalendarska godina!. Planiranje odjela i utvrđivanje broja djece s poteškoćama može se i mora obaviti sa zadnjim nastavnim tjednom kako bi se sve potrebno pripremilo u Upravnim odjelima do konca lipnja i proslijedilo MZO početkom srpnja. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
364 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ako se nastava održava jer je potrebna i predviđena školskim kurikulima onda je ograničavanja najmanjeg broja polaznika na tri izlišna i štetna. Prihvaćen Primljeno na znanje.
365 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izvođenje dodatnog, dopunskog i izbornog rada se ni na koji način ne smije uvjetovati brojem učenika, posebno ne u nižim razredima kad je taj oblik rada najpotrebniji i daje najviše rezultate. Posebno je problematično ukoliko se određuje broj djece a isti rad moraju, trebaju ili žele nazočiti djeca s poteškoćama u razvoju. Također je za produženi boravaka problematično navođenje broja za formiranje odjeljenja jer u većim gradovima djeca mogu ali i ne moraju ostajati u boravku, ovisno o smjeni koju pohađaju svaki drugi tjedan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
366 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Dosadašnja praksa i propisi su optimirali odjeljenja na 24 učenika, a sada odjednom postaje moguće 28 učenika?? Za proteklu š.g. su neke županije uz suglasnost MZO odobrile upise manje od 19 učenika po odjelu pa je ovo povećanje broja učenika uz nazočnost djece koja su u postupku inkluzije potpuno neprimjereno trenutku. U samim odredbama potrebno je bolje odrediti koje su to sve poteškoće jer nije isto imate djecu u kolicima i djecu koja imaju disgrafiju ili diskalkuliju! Ovo umanjivanje broja učenika za tri je ne-etično i protivno nastojanjima da se svoj djeci pruže jednaki uvjeti. Ovo je pitanje za koje nadležnost trebaju i moraju dobiti jedinice lokalne uprave i samouprave. U tom smislu potrebno je dodati stavak, a ovo progresivno umanjivanje izbrisati! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
367 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Dodati stavak 6. Ukoliko se u školskoj godini pojavi potreba za osnivanjem dodatnog odjeljenja zbog nroja djece u redovnom programu i broja djece iz ovoga pravilnika, jedinica lokalne uprave ili samouprave dužna je osigurati prostor i sredstva za rad takvog odjela. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
368 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Svakako je potrebno dodati brojčano i opisno učenike koji idu prema individualiziranim i prilagođenim programima, te dodati koliko pomoćnika u nastavi je gornja granica za odvijanje normalne nastave. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
369 MINJA STEPIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti između 16 i 18, iznimno do 20 učenika, a ukoliko su uključeni učenici s teškoćama i puno manje. Minja Stepić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
370 Miljenka Bujas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Polazimo li od riječi optimalan koji znači najpovoljniji ili najbolji, a smatram da se pritom misli na najpovoljniji za rad s učenicima, onda taj odjel ne bi smio imati više od 16 učenika, a najviše 20 učenika. Sve iznad 20 nije optimalno, znači niti najbolje niti najpovoljnije za sudionike nastavnog procesa, na prvom mjestu učenike, a zatim nastavnike. U redoviti razredni odjel se ne bi smjelo uključiti više od dva učenika s teškoćama u razvoju. Takav razredni odjel, u kojem su dva učenika s teškoćama u razvoju ne bi smio prelaziti brojku od 16 učenika, neovisno o tome imaju li ti učenici pomoćnika u nastavi. Broj učenika u kombinaciji od dva razreda ne bi smio prelaziti 16 učenika, a kombinacije od više razreda ne bi smjele niti postojati, barem u obrazovnim predmetima. U kombiniranim odjelima broj učenika se smanjuje za dva, na jednog učenika s teškoćama. Problem nastaje kad Pravilnik predviđa da se može odobriti i veći broj učenika od propisanog (čl. 4, st. 11), a to se u praksi provodi prema zadanom. Integracija učenika s teškoćama u razvoju je izuzetno pozitivna, ali je potrebno prilagoditi sustav i omogućiti da učenik, za kojeg je povjerenstvo procijenilo da mu je potreban pomoćnik, ga zaista i dobije. Npr. učenik može imati teškoće u u komunikaciji i socijalnim interakcijama, a da nisu povezane s poremećajima iz autističnoga spektra, međutim za takve učenike pravilnik ne predviđa pomoćnika u nastavi. Također, kad tražimo pomoćnika za učenika koji je zbog teškoća u ponašanju opasan za sebe ili druge učenike, prođu i dvije godine dok takvo dijete dobije pomoćnika. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi bi morao obuhvatiti veći broj teškoća, a sustav omogućiti da djetetu pomoćnik bude dodijeljen prema traženju škole u što kraćem roku. Osim svega navedenog, učiteljima je potrebna sustavna edukacija za rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
371 Milojka Rataić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Slažem se da je optimalan broj učenika u razredu 20. Najviše 28 učenika u razredu u praksi daje dosta manevarskog prostora, jer zaista postoje razne životne situacije u kojima bi manji broj učenika mogao biti zakonska prepreka da u razred primite učenika "kojem to život znači". Mada smatram da 28 učenika u razredu je preveliki broj obzirom na kurikularnu reformu i individualizirani pristup koji mora biti zadovoljen prema svakom učeniku, a ne samo prema onima koji imaju teškoće. Smatram da u cijeloj priči ne dajemo dovoljno pažnje darovitim učenicima, jer njima je također potrebna "prilagodba i individualizacija". Inkluzija je pojam koji najbolje opisuje smisao onoga što želim reći. Tvrdim da s jednim darovitim i jednim učenikom s teškoćama u razredu od 20 učenika (a zamislite da ih ima 26, jer ste darovitog zanemarili) imate velike izazove u radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
372 Milenko Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan redoviti razredni odjel trebao imati najviše 22 učenika ako se želi kvalitetno raditi. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
373 Milana Jakšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mislim da optimalni redovni razredni odjel treba imati najviše 26 učenika pa čak i manje jer kako će se održavati redovita nastava informatike u 5. i 6. r.? Informatičke učionice su opremljene brojem radnih mjestima sa stanjem koje je bilo kada se uvodila informatika kao redovni predmet. Ako se tijekom naredne godine povećao broj učenika, za očekivati je da neki učenici neće imati svoje radno mjesto na nastavi informatike. Dakle, treba definirati broj učenika i onda informatičke učionice reopremiti do najvećeg mogućeg broja u razrednom odjelu. No, hoće li sve informatičke učionice prostorno to moći prihvatiti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
374 Mihajla Varžak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ako već mijenjate postojeći Pravilnik, onda bi ga bilo dobro promijeniti u njegovom krucijalnom dijelu i pri tom poslušati praktičare koji već (bar) 20 godina govore kako je to najveći problem našeg školstva. Naime, radim 20 godina, a otkad sam počela raditi, slušam o prevelikom broju učenika u pojedinom razrednom odjeljenju pa sam i sama odmah uvidjela veličinu tog problema. Dakle, optimalni broj učenika u razrednom odjeljenju ne bi smio prelaziti 20. Naravno, uz učenike s teškoćama (u koje treba pribrojiti i one s individualiziranim pristupom) taj se broj smanjuje. 2 učenika s teškoćama u jednom razrednom odjeljenju trebao bi biti maksimum. Time ćete najviše dobiti na kvaliteti nastave i na zadovoljstvu naših učenika kao i nas, njihovih učitelja. Nije li to najvažniji krajnji cilj? Toliko promovirate promjene, kurikularnu reformu, nove paradigme poučavanja, a ono najosnovnije, da ne kažem najzastarjelije, koje ne da suvremenim modelima ni priliku, ostaje kao u kamen uklesano. Kad samo pogledate izgled učionice s 24, 26, 28 učenika - jednak je kao i prije 150 godina. A čim u učionici imate 16 učenika, ideje su neiscrpne. A tek koliko vremena za pojedinog učenika, kako onog nadarenog, tako i onog s poteškoćama. Također se ponavlja isti stavak (4) koji u praksi baš i nema smisla. Učenik koji ima asistenta itekako treba utjecati na broj učenika u razrednom odjeljenju! Zar učitelj ne priprema sve za njega kao i za ostale učenike s poteškoćama? Zar mu ne objašnjava kao i ostalim učenicima? Asistent je tu da pomogne učitelju da učenik do kraja izvrši što mu je zadano, no učitelj i dalje određenu količinu vremenu odvaja za tog učenika kao i za ostale učenike s poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
375 Mia Topić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator koji trenutno radi u odgojno-obrazovnoj skupini djece s poremećajima iz spektra autizma neugodno me iznenadio predloženi broj učenika u skupini. Uzmemo li u obzir opsežnu individualizaciju koja je za svakog učenika potrebna, specifičnosti rada s djecom s teškoćom koja ima i specifične karakteristike poput poteškoća u komunikaciji, teškoće u tranzicijama, teškoće s prihvaćanjem bilo kakvih promjena, teškoće s obavljanjem svakodnevnih aktivnosti poput odlaska na toalet ili obuvanja papuča, a onda na to dodamo i, nažalost, gotova pa neizbježna nepoželjna ponašanja (nerijetko agresivna i destruktivna), moram primijetiti da je i 5 učenika koliko ih je u mojoj skupini, ponekad previše. Ukoliko želimo osigurati napredak ovih učenika, uvjeti rada nipošto ne smiju biti gori nego što su sad ( a svjesni smo toga da su daleko od idealnih), a bojim se da ovaj nacrt upravo to najavljuje. Pitam se je li na donošenju ovog nacrta radila iti jedna osoba koja je ijedan dan provela u odgojno-obrazovnoj skupini i u njoj napravila nešto što je doprinijelo kvaliteti života naših učenika i njihovih obitelji. Mislim da je odgovor na to jasan. Ovo zaista nema smisla i nadam se da će se dobro razmisliti o posljedicama ukoliko ovaj nacrt prođe u ovom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
376 Mia Mucić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, članak 3.; (1) S obzirom na koje sve poteškoće nailazimo u današnjem školstvu, koji su sve izazovi i prohtjevi stavljeni ispred jednog učitelja, dodatne obveze i administracija, optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu bi trebao biti 12- 18 učenika, uključujući i najviše 2 učenika s poteškoćama. (4) U smanjenje broja učenika bi se morao uzeti u obzir i učenik koji IMA asistenta u nastavi kao i učenik s djelomičnom integracijom. Asistenti nisu metodički i stručno obrazovani za predmetna područja, stoga oni ne mogu doprinijeti kognitivnom napretku učenika. Asistenti uvelike pomažu učenicima i nužno su potrebni, ali oni pomažu učenicima- ne uče ih. Također, učenici s djelomičnom integracijom dolaze u redoviti razred na odgojne predmete. Mislite li da se u tom slučaju učitelji ne moraju pripremiti za iste i da ti učenici nisu dio razreda? Jesu i ostali ih učenici doživljavaju kao svog razrednog prijatelja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
377 Mia Basic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Po vokacoji sam socijalni peagog, imam visegodisnje iskustvo rada s osoba s poteskocama. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Poucena iskustvom odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika, cime se krsi temeljni element Konvencije o pravila djeteta, a to je djetetova dobrobit. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
378 Melita Šimić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da najviše učenika u razredu treba biti 25 te da se u razredni odjel najviše mogu uključiti 2 učenika s teškoćama u razvoju i da takav razred ne smije imati više od 20 učenika jer takvi učenici zahtijevaju dodatnu pozornost i teško je uspješno raditi s ostatkom razreda bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Iz moje prakse, ponekad imamo više posla s pomoćnicima nego sa učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
379 Melita Rabak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Tvrdim da je 28 učenika u razrednom odjelu prevelik broj pa nije moguće ostvariti zadane ishode .U zadnjih nekoliko godina sve je više učenika koji zahtijevaju neki oblik prilagodbe, a pri upisu u srednju školu često učenici i njihovi roditelji ne dostavljaju rješenje o prilagodbi ili individualizaciji pa u razredu ima više učenika no što je propisano. Stoga predlažem da članak glasi: Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. U Pravilniku se ne spominju učenici koji rade po redovitom programu uz individualizirani pristup, a i njima je potrebno prilagoditi zadatke i postupke pa je potrebno navesti i maksimalan broj učenika koji rade po redovitom programu uz individualizirani pristup. Ne slažem se s prijedlogom da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama, niti da broj učenika ovisi o tome ima li učenik pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi nije kreator nastavnoga procesa niti smije izrađivati primjeren kurikulum i sredstva za rad s učenikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
380 Melita Povalec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. Razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama 16 učenika. Ukoliko nam je svima u interesu inkluzija i kvalitetna nastava, onda bi svima trebalo biti jasno da su ove brojke realne i nužne da se stvari počnu mijenjati nabolje. Također bih naglasila kako roditelji imaju sve veće zahtjeve za djecu s teškoćama kojima je nemoguće udovoljiti obzirom na uvjete u kojima radimo. Svima nam je jasno što nosi povećanje broja razrednih odjela, osobito osnivačima škola, ali vrijeme je da obrazovanje bude na prvom mjestu iako nije toliko financijski isplativo kao neke druge djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
381 MELITA JUGOV PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kud plovi ovaj brod ... kud nas odvodi.... tonemo nepovratno...mi kao učitelji, rehabilitatori, odgajatelji i još više djeca kojoj i danas teško pružamo ono što od nas trebaju oni i njihove obitelji. Poražavajuće je i sramotno srozati nas na brojeve spomenute u članku 6. Umjesto komentara pozivam sve one koji su ovaj pravilnik pisali dođite u naš razred u Centru Juraj Bonači, Bruna Bušića 30, Split, kadgod poželite kako biste se uvjerili Tko smo? Koliko nas ima? Što radimo? Kako radimo?...Ako se odvažite na taj suludi korak, vjerujem da će i naša budućnost biti puno sretnija i svjetlija. U očekivanju Godota, srdačan pozdrav, Melita Jugov Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
382 Mateja Jurjako PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kombinirani razredni odjel od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda bi trebao imati najviše 10 učenika. Općenito, četverorazredne kombinacije bi trebalo ukinuti. Od učitelja se očekuje da je čudotvorno stvorenje koje u svakom trenutku kvalitetno koordinira 4 različita zadatka. Učenicima treba omogućiti kvalitetnije obrazovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
383 Mateja Jurjako PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan redoviti razred ima manje od 20 učenika, a trebao bi imati najviše 20-22 učenika. Više od toga, a pogotovo do 28, je previše u okviru zahtjeva novih kurikuluma i načina vrednovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
384 MATEJA GRUNDLER PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Edukacijski sam rehabilitator koji radi u posebnom razrednom odjelu pri redovnoj osnovnoj školi. Uvijek je bilo problema s brojem učenika u posebnom razredu koji se školuju po posebnom programu u smislu da je broj učenika najčešće premašivao zakonom propisan broj (po dosad važećem Pravilniku 5 učenika) što se ovim pravilnikom podiglo za još 5, odnosno maksimalni broj se popeo na 10 učenika. Ono što je karakteristika posebnih razrednih odjela je da nerjetko znaju obuhvaćati učenike od I. do VIII. razreda (što je slučaj i kod mene osobno, radim u peterorazrednoj kombinaciji 1,2,4,5 i 7 razreda sa šestero učenika bez pomoćnika u nastavi). Ako se ovim Pravilnikom omogući maksimalan broj učenika od njih 10 u posebnom razrednom odjelu, ovdje više ne govorimo o odgojno-obrazovnom radu jer je nemoguće u jednom satu raditi u tolikom broju kombinacija s učenicima s teškoćama, a samim time kršimo osnovna dječja prava na obrazovanje, posebice najranjivijih skupina društva - djece s teškoćama. Jer moći će se dogoditi da jedan edukacijski rehabilitator u svom razrednom odjelu ima učenike 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. i 8. razreda pa će ovdje raditi o osmerorazrednoj kombinaciji učenika (a da ne spominjemo da su to učenici s teškoćama kojima je svakom potreban individualizirani pristup) što niti jednom edukacijskom rehabilitatoru, učitelju razredne nastave ili nastavniku nije fizički moguće za odraditi. Prilog u tome ide i činjenica da ovaj novi Pravilnik (čl. 4. st. 7.) propisuje da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda može sadržavati u pravilu 8 učenika (a za posebni odjel koji bi mogao imati isti broj kombiniranih razreda moći će biti 10 učenika - svi do jednog s teškoćama)! Stoga, moja dva prijedloga su iduća: 1. Smanjiti broj učenika s teškoćama u kombiniranom posebnom razrednom odjelu na 3-5 učenika (kao što je bilo u prethodnom pravilniku) ili 2. Ograničiti broj učenika s teškoćama s obzirom na moguće kombinacije kao što se napravilo i u redovnim razrednim odjelima (npr. da u kombinirani posebni razredni odjel od učenika dva i pet razrednih odjela ne može biti jednak maksimalni broj učenika, što je veći broj kombinacija, maksimalan se broj učenika mora smanjivati). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
385 Matea Vukas Launek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6., stavak 1. navodi izmjenu u broju učenika uključenih u posebni razredni odjel (3-10 učenika), što smatram neadekvatnim i nedovoljno osjetljivim u odnosu na važeći Pravilnik po komu je u posebni razredni odjel moguće uključiti maksimalno 9 učenika. Povećanje broja učenika nikako nije u duhu obrazovne reforme niti ide na ruku učiteljima edukacijskim rehabilitatorima koji rade u navedenim razredima. Kao edukacijski rehabilitator, smatram da povećanje broja učenika može isključivo dovesti do kontraproduktivnog učinka, jer je vrlo izazovno i zahtjevno već sada prilagoditi sadržaj svakome od učenika, pristupiti mu individualno i poštivati njegove specifičnosti. Ovim bi ono samo bilo još više narušeno, a stručnjak dodatno opterećen. Predlažem da broj učenika uključenih u posebni razredni odjel ostane 9. Članak 6., stavak 2, prijedlog izmjene Pravilnika daje potpuno novi broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, što je s postojećeg broja od maksimalno 5 učenika (s značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama) povišen na maksimalno 12. Smatram ovaj broj iznimno velikim za normalno funkcioniranje učenika, gdje svatko od njih traži individualni pristup i rad s obzirom na specifičnosti teškoća. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini narušena je mogućnost kvalitetnog rada učitelja edukacijskog rehabilitatora. Osim toga, u Nacrtu novog Pravilnika izostaje stavak koji se odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizma. Postojeći Pravilnik (ukupan broj učenika s PSA iznosi maksimalno 3 po odgojno-obrazovnoj skupini), što je adekvatno i primjereno s obzirom na zahtjeve i specifičnosti same teškoće, no ovim prijedlogom nije jasno koliko učenika s PSA može biti uključeno u odgojno-obrazovnu skupinu. Zaključno smatram ovaj nacrt Pravilnika neprihvatljivim za hrvatsko školstvo 21. stoljeća u komu nastojimo pružiti najbolje obrazovanje za svakog našeg učenika. Predlažem da u odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađaju učenici značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenici s kombiniranim i višestrukim teškoćama maksimalan broj učenika u odjelu bude do pet učenika, dok maksimalan broj učenika s poremećajem i spektra autizma treba ostati na tri. Ono što također nedostaje u ovome nacrtu Pravilnika jesu vrste teškoća - koje nisu navedene. Sukladno tome, govoriti o broju učenika u razredu/skupini, a ne definirati o kojim se teškoćama radi, nije prihvatljivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
386 Martina Sesar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, slažem se sa Vašim prijedlogom pravilnika. Članak 3. stavak (3) uključuje tri učenika s teškoćama u redovitom razrednom odjelu,što je sasvim u redu ,ali možda nadodati da od ta tri učenika mora biti barem jedan pomoćnik u nastavi,jer mišljenja sam da su tri učenika sa teškoćama puno za jednu učiteljicu ili učitelja pored njih još 20,a pogotovo što se nigdje ne navode teškoće koje su u pitanju.Ili eventualno navesti teškoće pod šiframa pa da se u takve razredne odjele upisuju učenici sa eventualno manjim teškoćama koji mogu relativno samostalno odraditi dio zahtjeva nastavnog procesa.Sve to bi bilo u smjeru što kvalitetnijeg rada sa učenicima i postizanje što većeg broja planiranih ishoda u razrednom odjelu bili oni po redovnom programu ili posebnom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
387 MARTINA MILKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam magistra primarnog obrazovanja, ali radim kao edukator-rehabilitator te smatram da u skupini od 12 učenika nije moguće provoditi kvalitetnu nastavu s obzirom na metode koje edukatori-rehablitatori rade s učenicima (npr. PECS za učenike iz autističnog spektra), a koje zahtijevaju individualizirani pristup učeniku. Isto tako suočavamo se s premalim prostorima za rad s učenicima te već sad imamo poteškoće u radu s našim učenicima s obzirom na njihove potrebe. Srdačno, Martina Milković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
388 Martina Mikolčević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Kao i većina smatram da je broj učenika u redovnom razredu prevelik. Radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi te iz iskustva, kako vlastitog tako i iz iskustva svojih kolega svjedočim sve većoj složenosti problema u razredima. Ovim putem se želim osvrnuti upravo na taj dio. U redovan razred dolaze nam djeca sa sve većim teškoćama, u svakom razredu prisutno je nekoliko djece koja se obrazuju po određenom programu, a uz to su prisutni mnogi problemi za koje se ne dodjeljuje program (emocionalni, socijalni, obiteljski, pedagoška zapuštenost). Učenicima je potreban individualni pristup, učitelj mora poznavati njihove jake i slabe strane ali u situaciji kada je u razredu više od 20 učenika to nije moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
389 Martina Kobaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Najveći broj učenika (bez učenika s poteškoćama) smanjiti barem (!) na 23-24. Uspoređujem predložene brojke s iskustvom proučavanja rada jedne osnovne škole u Latviji prije 4 godine. Ne samo da im razredi ne prelaze brojku od 25 učenika, nego se ti isti razredi za nastavu stranih jezika (i još nekih predmeta) dijele na 2 grupe i radi se s 11-12 učenika. Autori ovog prijedloga zaboravljaju da i učenici po individualiziranom programu zahtijevaju pozornost učitelja i malo drukčije radne materijale, kao i dodatnu (najčešće samoinicijativnu) edukaciju učitelja koji se trebaju prilagoditi potrebama takvih učenika. Nadalje, nema nigdje riječi što napraviti u situacijama kada npr. 5. r. krene s maksimalnim brojem prilagodbi (bilo po starom, bilo po novom pravilniku), a kasnije se zatraži i dobije odobrenje za još 1 učenika za prilagodbu sadržaja i time se premaši maksimalan broj učenika s prilagodbom u tom razredu. Ili kada dođe novi učenik s rješenjem iz neke druge škole ili regije. Što onda? U praksi se onda prešutno krši pedagoški standard i u takvim je razredima vrlo zahtjevno raditi. Usporedbe radi, u prošlim generacijama sam znala imati ukupno po 12-13 prilagođenih programa i 7-8 individualiziranih. Sada imam "samo" 5 prilagođenih (+ nekoliko koji su u postuku i čekaju rješenje) i 15 (da, dobro ste pročitali) individualiziranih programa. Predajem strani jezik u razrednoj i predmetnoj nastavi. Svaki pravilnik, pa tako i ovaj, mora predvidjeti gotovo sve moguće situacije i propisati proceduru i postupke u takvim situacijama. To vam je otprilike kao kad tvrtka koja proizvodi antivirusne programe angažira najbolje hakere da pronađu propuste u njihovu sustavu kako bi ih mogli ukloniti ili spriječiti prije nego program puste na tržište. Učitelje možete shvatiti kao hakere koji vam ukazuju na propuste pravilnika jer poznaju sustav iznutra. Uvažite li primjedbe, dobit ćete puno bolji konačni proizvod u korist svih uključenih strana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
390 Martina Kobaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. U stavku 3 predlažem tekst dopuniti na kraju sa "za sljedeću školsku godinu". Primljeno na znanje Primljeno na znanje te će se o prijedlogu voditi računa pri izradi novoga Nacrta.
391 Martina Jureša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, U ovom komentaru želim se osvrnuti na čl. 6, stavak 1 i 2 novog prijedloga Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama. Prije svega, za razliku od dosad važećeg Pravilnika, ovim prijedlogom ne specificira se broj učenika u skupini s obzirom na vrstu teškoće. Učenici s teškoćama u razvoju su toliko široka skupina koja obuhvaća različite vrste teškoća, a opće je poznato da se s obzirom na vrstu teškoća učenici uvelike razlikuju s obzirom na odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti te s obzirom na to i vrstu metoda i pristupa koji se u radu s njima koriste. Iz tog razloga, apsolutno je nužno specificirati optimalan broj učenika u skupini s obzirom na vrstu teškoća. Nadalje, povećanje broja učenika u skupini što se ovim prijedlogom Pravilnika želi omogućiti, u suprotnosti je sa svim saznanjima edukacijsko-rehabilitacijske struke i svim modernim kretanjima i novim spoznajama u svijetu na ovom području. Dok svi teže tome da se smanji broj učenika s teškoćama u razvoju u odnosu na učitelja, ovaj pravilnik propisuje upravo suprotno. Rad s učenicima s teškoćama, posebno s učenicima s većim i višestrukim teškoćama te učenicima s poremećajem iz spektra autizma, zahtjeva individualan pristup i najčešće rad jedan na jedan. Grupni rad ili rad u kojem učitelj učeniku zadaje zadatak koji učenik samostalno izvađa dok se on posvećuje nekom drugom, u ovakvim skupinama jednostavno NE POSTOJI. Ovi učenici za obavljanje najosnovnijih aktivnosti zahtijevaju verbalno, a najčešće i fizičko vođenje, što znači da zahtijevaju potpunu posvećenost učitelja. Osim toga, svaki učenik radi prema posebno izrađenom IOOP-u specifično za njega, što znači da se najčešće s učenicima radi na ostvarivanju potpuno različitih ciljeva. Rad u skupinama s većim brojem djece iz tog razloga bio bi jednostavno nemoguć i apsolutno nekvalitetan i sveo bi se na čuvanje djece. Škola nije ustanova u koju djeca dolaze na čuvanje, već da steku znanja i vještine koje su njima potrebne za što samostalniji život i uspješnije funkcioniranje. Njihovo je pravo primiti kvalitetno obrazovanje prilagođeno njihovim potrebama, što bi im se na ovaj način u potpunosti onemogućilo. Ako je svrha ovog novog pravilnika ušteda na plaćama zbog smanjenja broja edukacijskih rehabilitatora, što bi bila izravna posljedica povećanja broja djece u skupini, također je neutemeljena. Naime, povećanje broja djece bi zahtijevalo zapošljavanje još minimalno dva asistenta u nastavi u svakoj skupini. To zapravo znači da bi se stručan kadar koji je školovan i osposobljen za rad upravo sa skupinom djece s teškoćama u razvoju zamijenio nestručnim kadrom. To je zakidanje prvenstveno djece za kvalitetan, znanstveno utemeljen i stručan rad koji bi osigurao njihov maksimalni razvoj potencijala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
392 Martina Galić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mišljenja sam da je 28 učenika u razrednom odjelu definitivno prevelik za izvođenje suvremene nastave. Maksimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao bi biti 24. Ako je u razrednom odjelu uključen učenik s teškoćama, broj učenika nebi smio prelaziti 20. Mislim da bi se u razredni odjel mogla uklučiti u pravilu najviše 2 učenika s teškoćama. Odjel s jednim učenikom s teškoćama mogao bi imati najviše 20 učenika, a s 2 učenika s teškoćama najviše 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
393 Martina Dumančić Vranješ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, obzirom na reformu Škole za život i načina poučavanja koji su stavljeni pred učitelje, optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti 16 a maksimalan 20. Potrebe učenika za individualan pristup nastavnika koje su predviđene reformom nemoguće je zadovoljiti u razrednim odjelima s više od 20 učenika. Pri većem broju učenika krše se prava učenika s posebnim potrebama koji teško ostvaruju svoje mogućnosti i potencijale u velikim grupama. Učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizaciju u nastavi se trebaju smatrati kategorijom učenika s teškoćama u razvoju jer i ti učenici imaju svoje posebne potrebe koje iziskuju pripremu učitelja i dodatni materijala za nastavu (npr. učenici s disleksijom, ADHD -om...). Pomoćnik u nastavi ne bi trebao utjecati na broj učenika, obzirom da učitelj izrađuje materijale za učenika, a ne pomoćnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
394 Martina Čiček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da bi trebalo bolje proučiti pravilnike zemalja koje su uspješne u obrazovanju. Ako već želimo nešto napraviti u obrazovanju potrebno je učiti od najboljih i učiti na greškama drugih. Naime, inkluzijom učenika s teškoćama diskriminiramo njih same jer ne dobivaju dovoljno dobar i kvalitetan odgoj i obrazovanje, a također diskriminiramo i učenike koji su sposobni pratiti nastavni plan i program. Jedan razredni odjel bi trebali pohađati učenici sličnih/jednakih kognitivnih i drugih sposobnosti. Ukoliko se učitelj samo 5 min posveti trima učenicima s teškoćama u razredu od 20 učenika to je 15 min, a što je s ostalim učenicima? Jel je 30 min dovoljno za davanje uputa, vrednovanje za/kao/naučenog, izvedbu praktičnih radova, rješavanje tekućih problema...i još u razredu zna biti po nekoliko učenika s individualiziranim pristupom. Učitelj stvarno treba biti vješt u zadovoljenju svih potreba, rekla bih da trebamo posjedovati čarobnjačke vještine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
395 Martina Cindrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je 3 učenika s poteškoćama previše neovisno o broju učenika. Razredi ne bi trebali biti veći od 18 učenika jer rad s više učenika nije kvalitetan kao s manje. Učitelj ako ima 15 učenika, uspijeva pregledati svima sve što rade, svi su uključeniji u sve aktivnosti te razvoj pojedinca u zajednici će biti veći. U svakom razredu imamo učenika koji treba često pomoć i učitelj ne može raditi na 4 strane. Ako učenicima objašnjava gradivo, učenici s poteškoćama ne rade jer čekaju učitelja. Ako imamo više učenika s poteškoćama opet možemo biti kod jednog, a ostali ne žele raditi. U svakoj generaciji imam 2, 3 učenika s poteškoćama tako da iz iskustva pišem. Ta djeca ne mogu usvajati ishode koliko bi mogli jer učitelj ne može sam sve. Ako je jedno dijete s poteškoćama to je već izbedivo, sve više od toga svi učenici su zakinuti jer učitelj ne stigne svima dati potrebitu pomoć. Pomoćnika u nastavi dobiti je vrlo teško jer nema se novaca i tako učitelj ostane sam u svemu i bori se za dobrobit djece, a zbog neadekvatnih uvjeta ne moze svoje ciljeve postići koliko bi htio. Stoga smanjite broj učenika radi kvalitetnije nastave i smanjite broj učenika s poteškoćama za dobrobit sve djece Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
396 Martina Budimir PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da se nastava stranih jezika treba odvijati u skupinama od najviše 15 učenika kako bi svaki učenik u skupini imao priliku za govornu produkciju i interakciju. Kao što se nastava Informatike/Računalstva zbog nedovoljnog broja računala često odvija u po dvije manje skupine u jednome razredu, tako bi i nastavu stranih jezika u velikim skupinama trebalo promatrati kao nastavu za koju nisu osigurani dovoljni tehnički uvjeti za njeno optimalni izvođenje te bi shodno tome trebalo podijeliti razredne odjele u po dvije manje skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
397 Martina Budimir PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Nastavnica sam njemačkoga jezika u srednjoj strukovnoj školi koja obrazuje učenike i u programima koji obuhvaćaju 2 ili više stranih jezika. S obzirom na prevladavanje engleskoga jezika kao prvoga stranoga jezika, često radim s manjim skupinama učenika kojima je njemački prvi strani jezik. Iz iskustva rada s razrednim odjeljenjima s i preko 35 učenika na početku svoga nastavničkoga staža i ovoga danas, kada imam i male skupine, a i broj učenika u cijelome razredu u mojoj županiji ne prelazi brojku od 20 učenika, smatram se kompetentnom usporediti oba modela. Također sam više puta bila na hospitacijama u njemačkim školama u kojima je prosječan broj učenika oko 20, a nerijetko i manji, usprkos propisanim brojkama (https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00035140/Schulen_auf_einen_Blick_2018_Web_bf.pdf;jsessionid=5BBFAA19E06C8B05F31D4EF0E0326230, str. 40). Uvidom u rad njemačkih škola vidjela sam niz prednosti rada u manjim skupinama. Maksimalan broj učenika u razrednome odjelu ili u odgojno-obrazovnoj skupini ni u osnovnoj niti u srednjoj školi ne bi smio prelaziti 20. Inzistirati na, po meni, optimalnome broju od 15 učenika, vjerojatno bi u ovoj raspravi bilo bespredmetno i ne bi bilo shvaćeno kao ozbiljan prijedlog. Obrazovanje je ključ napretka svakoga društva i trebali bismo težiti maksimalnome iskorištavanju resursa koje imamo. Imamo dovoljno kvalitetnoga nastavnoga kadra za većinu predmeta, a zbog sve manjeg broja učenika, imamo i dovoljno infrastrukture za optimiziranje uvjeta kojima možemo učenicima omogućiti postizanje zadanih ishoda. Paralelno je nužno raditi na edukaciji javnosti u kojoj se često manipulira brojkama, nastavnike se smatra i pogrdno naziva uhljebima i stvara se dojam da nas je previše. Naglasak treba staviti na osiguravanje uvjeta svakome djetetu u svakoj sredini za postizanje maksimuma u skladu s njegovim sposobnostima. U manjim je sredinama, iznimno, potrebno dozvoliti i manji broj učenika u razredu, a ne zastrašivati pričama o zatvaranju malih škola. Ukoliko se hitno ne poradi na formalnome osiguravanju opstanka i malih škola, trend iseljavanja neće biti zaustavljen ili usporen, nego će se dodatno pojačati. Niti jedan razredni odjel ili odgojno-obrazovna skupina, u kojoj je učenik s poteškoćama, ne bi trebala imati više od 15 učenika (optimalno bi bilo maksimalno 10 učenika). Koliko god će sljedeća izjava zvučati grubo, činjenica je da učenik s poteškoćama zahtijeva više vremena i više truda i da se ponekad ostali učenici osjećaju zakinuto jer im se ne može posvetiti dovoljno pažnje. Supruga sam osobe s invaliditetom i apsolutno podržavam inkluziju, ali ne na štetu kako učenika s poteškoćama, tako i ostalih učenika, nego pametno osmišljenu inkluziju s educiranim nastavnim kadrom i osiguranim svim potrebnim uvjetima. Inkluzija zahtijeva ozbiljan pristup, dodatnu edukaciju nastavnika koje trenutno nije dovoljno, ali i osiguravanje uvjeta u smislu smanjenja maksimalnoga broja učenika u razrednome odjelu s učenicima s poteškoćama. Odobravanje pomoćnika u nastavi nikako ne znači i manje vremena i pažnje koje nastavnik mora posvetiti učeniku koji nastavu prati po prilagođenome programu pa shodno tome ne bi trebalo značiti ni da u tome razrednome odjelu ne postoji potreba za smanjenjem maksimalnoga broja učenika. Apsolutno se slažem s kolegicama i kolegama koji smatraju da treba smanjiti propisani broj učenika i u razredima u kojima su učenici koji pohađaju redovitu nastavu po individualiziranome pristupu. U ovoj je raspravi izneseno već dovoljno argumenata za to. Minimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao biti veći od 5 učenika. U sklopu dodatne nastave radim s darovitim učenicima kojih često nema više od nekoliko pa zaista nema smisla nasilu formirati veće skupine. Također smatram da minimalni broj učenika u sklopu izborne i fakultativne nastave ne bi trebao biti veći od 7 (otprilike trećina razreda ako je maksimalan broj učenika 20) jer je često nemoguće udovoljiti zahtjevu za većim brojem učenika. Smatram da obrazovni sustav služi učenicima, a ne samome sebi i da treba poticati i poduprijeti želju učenika za dodatnim znanjima i sadržajima te da ih se ne smije ograničavati propisanim brojem učenika u skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
398 Martina Boričić Martić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
399 Martina Antunović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prema važećem pravilniku, članak 7. stavak 8, navedeno je da u kombiniranom razrednom odjelu učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu može biti najviše 5 za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Iz vlastitog iskustva mogu reći da je to jedino i realno budući da radim u odjelu koji pohađaju učenici od 1.-8. razreda. Riječ je o vrlo heterogenoj skupini u kojoj učenici imaju različite vrste i stupnjeve teškoća, svaki učenik zahtijeva individualan pristup, poseban plan i program/kurikulum neovisno o tome pohađaju li neki učenici isti razred, te pripremu posebnih materijala i didaktičkih sredstava. Ako želimo kvalitetnu nastavu za naše učenike, broj učenika u kombiniranom razredu djelomične integracije ne bi smio biti veći od 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
400 Marko Zeman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Maksimalno 15 učenika u razred, još bolje bi bilo 12. Tada se može raditi s njima sve što je zamišljeno. Svi programi, reforme, bilješke, praćenja i slično. Sve ostalo je previše i ne valja. Čim prije srezati broj učenika u razredu da nastava može biti kvalitetnija za sve nas. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
401 Marko Šolić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Stavak (2) mijenja se u: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
402 Marko Šolić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Navedeni članak ne slijedi stručne preporuke ili znanstvena istraživanja, već se radi o potpuno paušalo i odokativno određenim brojkama. U slučaju da u razredu radi jedan učitelj veličina razreda prema preporuci stručne javnosti treba biti ograničena na petnaest učenika, ili dvadeset učenika u slučaju da u razredu istovremeno rade dva učitelja. Uz takve brojke bi umanjenje zbog učenika s teškoćama moglo ostati na po tri učenika ukupno manje za svakog učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
403 Markiša Visković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Što se tiče izborne nastave, smatram da bi trebalo jasno navesti da nema minimalanog broja učenika koja bi činila skupinu izborne nastave tako da i tamo gdje je jako mali broj učenika postoji mogućnost pohađanja izborne nastave ukoliko zaista želimo da djeca u ruralnim i gradskim sredinama imaju jednaka prava po pitanju obrazovanja. Mnoge škole imaju i područna odjeljenja (1.-4. razreda s često malenim brojem učenika), a učenje drugog stranog jezika kao izbornog počinje upravo u 4.razredu OŠ. Ti četvrti razredi su u pravilu u kombiniranim razrednim odjeljenjima s još jednim razredom, no ako se izdvoji samo učenike četvrtog razreda koji počinju učiti drugi strani jezik, sukladno ovom pravilniku ispada da će oni zbog malog broja učenika izgubiti pravo na učenje stranog jezika. To je definitivno i više nego dovoljan razlog zbog čega se mora jasno navesti nepostojanje minimalnog broja učenika za izvođenje izborne nastave. Neke škole imaju više izbornih predmeta pa određivanjem minimalnog broja uskraćuje se zainteresiranima pohađanje izborne nastave gdje je primjerice manji broj učenika u odjeljenju. Naglasio bih da suvremena nastava potiče izbornost i raznovrsnost nastave, što minimalnim brojem bi se unazadilo. Također specifičnost nastave jezika je razvijanje vještine govora koja se najbolje razvija u skupinama do 12 učenika tako da svatko dobije dovoljno vremena za govorenje. Izborna nastava se često izvodi na zadnjim satima ili u drugoj smjeni što umanjuje učinkovitost nastave. Budući da izborni predmet učenici osnovnih škola pohađaju tek dvaput po 45 minuta tjedno, skupine s manje od 10 učenika se također ne bi smjele spajati ili priključivati drugima jer se time narušava kvaliteta poučavanja i smanjuje mogućnost ostvarivanja ishoda, propisanih kurikulumom. Broj veći od 20 ima gotovo isti učinak, a njega u oba slučaja treba izbjegavati ako želimo kvalitetno obrazovanje za svakog učenika i jednake uvjete za sve. Zato smatram za bi gornja granica bila niža - 15 učenika radi kvalitete (često specifične) izborne nastave. Gornji broj bi također trebalo jasno navesti u pravilniku vezano za izbornu nastavu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
404 Markiša Visković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Kao što je rečeno, smatram da bi se jasno trebalo navesti da nema minimalanog broja učenika koja bi činila skupinu izborne nastave tako da i tamo gdje je jako mali broj učenika postoji mogućnost pohađanja izborne nastave ukoliko zaista želimo da djeca u ruralnim i gradskim sredinama imaju jednaka prava po pitanju obrazovanja. Mnoge škole imaju i područna odjeljenja (1.-4. razreda s često malenim brojem učenika), a učenje drugog stranog jezika kao izbornog počinje upravo u 4.razredu OŠ. Ti četvrti razredi su u pravilu u kombiniranim razrednim odjeljenjima s još jednim razredom, no ako se izdvoji samo učenike četvrtog razreda koji počinju učiti drugi strani jezik, sukladno ovom pravilniku ispada da će oni zbog malog broja učenika izgubiti pravo na učenje stranog jezika. To je definitivno i više nego dovoljan razlog zbog čega se mora jasno navesti nepostojanje minimalnog broja učenika za izvođenje izborne nastave. Neke škole imaju više izbornih predmeta pa određivanjem minimalnog broja uskraćuje se zainteresiranima pohađanje izborne nastave gdje je primjerice manji broj učenika u odjeljenju. Naglasio bih da suvremena nastava potiče izbornost i raznovrsnost nastave, što minimalnim brojem bi se unazadilo. Također specifičnost nastave jezika je razvijanje vještine govora koja se najbolje razvija u skupinama do 12 učenika tako da svatko dobije dovoljno vremena za govorenje. Izborna nastava se često izvodi na zadnjim satima ili u drugoj smjeni što umanjuje učinkovitost nastave. Budući da izborni predmet učenici osnovnih škola pohađaju tek dvaput po 45 minuta tjedno, skupine s manje od 10 učenika se također ne bi smjele spajati ili priključivati drugima jer se time narušava kvaliteta poučavanja i smanjuje mogućnost ostvarivanja ishoda, propisanih kurikulumom. Broj veći od 20 ima gotovo isti učinak, a njega u oba slučaja treba izbjegavati ako želimo kvalitetno obrazovanje za svakog učenika i jednake uvjete za sve. Zato smatram za bi gornja granica bila niža - 15 učenika radi kvalitete (često specifične) izborne nastave. Gornji broj bi također trebalo jasno navesti u pravilniku vezano za izbornu nastavu. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
405 Markiša Visković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Suvremeni pristup nastavi prepoznaje individualne razlike u poučavanju i učenju, tj. ne može se svakog poučavati na isti način niti svatko uči na isti način. Prema tome individualizacija nastave zahtjeva više vremena, odnosno pri prevelikom broju učenika ne može svakom učeniku posvetiti dovoljno vremena. Suvremene metode nastave uključuju i istraživačko i pojektno učenje koje također traže više vremena. Više vremena traže i sve veći broj učenika s individualiziranim pristupom i pod posebnim programom. Reforma "Škola za život" zahtjeva veću ulogu formativnog vrednovanja učenika koje opet iziskuje više vremena da bi se posvetilo svakom učeniku i njegovim specifičnostima. Iz navedenog proizlazi da se nastava promijenila i prepoznala (u dosta zemalja) nedostatke velikih razrednih odjeljenja, što bi trebao i naš obrazovni sustav kad već uvodi promjene individualizirane nastave koje se neće ostvariti u velikim razredima. Slažem se s kolegama koji predlažu da optimalan broj učenika bude 15, a maksimalan broj 20, a za svaki prilagođeni broj učenika pada za 2 (maksimalno 2 učenika s prilagođenim programom). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
406 Markiša Visković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Suvremeni pristup nastavi prepoznaje individualne razlike u poučavanju i učenju, tj. ne može se svakog poučavati na isti način niti svatko uči na isti način. Prema tome individualizacija nastave zahtjeva više vremena, odnosno pri prevelikom broju učenika ne može svakom učeniku posvetiti dovoljno vremena. Suvremene metode nastave uključuju i istraživačko i pojektno učenje koje također traže više vremena. Više vremena traže i sve veći broj učenika s individualiziranim pristupom i pod posebnim programom. Reforma "Škola za život" zahtjeva veću ulogu formativnog vrednovanja učenika koje opet iziskuje više vremena da bi se posvetilo svakom učeniku i njegovim specifičnostima. Iz navedenog proizlazi da se nastava promijenila i prepoznala (u dosta zemalja) nedostatke velikih razrednih odjeljenja, što bi trebao i naš obrazovni sustav kad već uvodi promjene individualizirane nastave koje se neće ostvariti u velikim razredima. Slažem se s kolegama koji predlažu da maksimalan broj učenika bude 20, a za svaki prilagođeni broj učenika pada za 2 (maksimalno 2 učenika s prilagođenim programom). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
407 Marjana Radonić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moj prijedlog je da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika, optimalan broj je 16 učenika, a u redoviti razredni odjel može se uključiti najviše 1 učenik s teškoćama u razvoju neovisno ima li pomoćnika u nastavi ili ne. Smatram i da bi Ministarstvo na prijedlog osnivača ili Upravnog odjela moglo odobriti manji, ali nikako veći broj učenika u razrednom odjelu propisanih stavkom 2. i 3. ovog članka. Objašnjenje: Želimo li nastavu usmjerenu na učenika, primjenu suvremenih metoda i oblika rada, uvažavanje različitih stilova učenja svakog učenika i različitih sposobnosti svakog učenika, redovito praćenje i vrednovanje učenika različitim pristupima vrednovanja, pružanje pravodobne povratne informacije svakom učeniku i roditelju o napretku i rezultatima učenja, pružanje pomoći učeniku s teškoćama, prepoznavanje, praćenje rada i dodatni rad s darovitim učenicima, nužno je smanjiti broj učenika u redovitom razrednom odjelu. Tu su još i učenici s problemima u ponašanju kojih ima sve više. Smatram da učenik u razredu od 28 učenika i učenik u razredu od 16 učenika nemaju jednake obrazovne mogućnosti. U predmetima gdje je zbog ostvarivanja odgojno -obrazovnih ishoda propisanih kurikulumom nužna uporaba alata( tehnička kultura), razred bi se trebao dijeliti u skupine kako bi se omogućili sigurnosni uvjeti za učenje. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
408 Marita Maleš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Voljela bih čuti pojašnjenje zašto učenici s poteškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu!? Hipotetska situacija - broj učenika određenog uzrasta 55 od čega 8 učenika s individualiziranim pristupom, prema pravilniku formiraju se 2 razredna odjela s 27 i 28 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
409 Marita Maleš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prevelika razlika između optimuma i maksimuma od cijelih 40% optimuma je dovoljan pokazatelj koliko je različito raditi u odjelu s 20 i s 28 učenika. Mišljenja sam da ovaj postotak ne daje proporcionalnu količinu poslova nego puno više. Ukoliko su nam stvarno važna djeca i razvoj njihovih kompetencija za život što se jako naglašava broj učenika optimalno može biti 20, ali maksimalno 22 (povećanje optimuma za 10%, a ne 40%) a ne 28 uz još mogućnost povećanja prema stavku 5. Izrazito je važno reformu koja je ušla frontalno u učionice popratiti i pravilnicima, a ovaj bi svakako bio jedan od važnijih! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
410 Mario Racić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ovo je mišljenje temeljeno na mom dosadašnjem radu i iskustvu rada u osnovnoj školi. Mislim kako se u današnje vrijeme, kada se trudimo raditi po novom kurikulumu, ostvariti zadane ishode, dati učenicima informacije kako da rade i uče kako bi ostvarili sve ishode, a potom još i obavljamo vrednovanje učenika kako bi im dali povratne informacije gdje su trenutno, što rade dobro, što trebaju popraviti i slično, optimalan broj učenika u razredu oko 20. Ova brojka od 28 učenika stoji u Pravilniku jako dugi niz godina. Međutim, mislim kako su ta vremena prošla kada su učenici mirno sjedili u klupama jedni iza drugih, slušali svog učitelja, zapisivali što im se kaže, a onda to reproducirali. Sada, pogotovo zbog promjena koje se događaju u sklopu reforme Škole za život, takve nastave više nema ili je ne bi trebalo biti. Pišem ovo iz svog iskustva gdje su učenici dobili pribor iz Biologije, Fizike i Kemije za razne eksperimente, tablete kojima mogu istraživati i samostalno doći do nekih spoznaja, igrati kvizove znanja, praviti prezentacije, proučavati povijesne izvore, a na sve to učitelji trebaju obaviti vrednovanje za učenje kako bi učenici dobili povratnu informaciju. Pogotovo vrijeme oduzima ukoliko se provodi vrednovanje kao učenje u kojem učenici sami vrednuju. To je u razredu u kojem ima 28 učenika jako teško izvoditi u 45 minuta. Dakle, mišljenja sam kako je broj do 20 učenika u razredu optimalan i tada je puno lakše provoditi istraživačku nastavu, projektno učenje ili individualiziran pristup svakom učeniku jer je tako i predviđeno kurikularnom reformom. Naravno, ukoliko u takvom razredu ima učenika s teškoćama, sve te aktivnosti će ići još sporije jer učitelj i takvim učenicima treba posvetiti vremena. Mislim da ukoliko u jednom razredu ima više od dva učenika s teškoćama, nastavnik jako teško može kvalitetno odraditi svoj posao i posvetiti se svakom od njih koliko bi trebao. Ne slažem se s idejom da se pomoćnik u nastavi računa kao da taj učenik više nema teškoće. Na žalost, ponekad se pomoćnici u nastavi svedu na to da učeniku samo nose torbe, vade knjige iz torbe ili prepisuju i rješavaju zadatke jer nekad nisu ni pripremljeni ni spremni za rad s učenicima s teškoćama. Tada se ponovno maksimalno uključuje učitelj u rad s takvim učenikom. Tu su još i učenici koji imaju individualizirani pristup, ali i niz drugih događanja koji se događaju u razredu tijekom jednog nastavnog sata. A onda na kraju, kao što će to evo biti i u ovom članku, u razredu postoje i daroviti učenici koji su često zapostavljeni i čekaju da učitelj obavi sve obveze prema drugima pa da onda i njima posveti nešto vremena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
411 MARINELA BORAS PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da u neposrednom odgojno-obrazovnom radu treba težiti manjem broju učenika u razredu radi postizanja što veće kvalitete nastave. To se posebno odnosi na strane jezike koji su mi struka jer se kvalitetno može raditi samo s manjim brojem učenika u razredu što je znanstveno dokazano. Broj od 28 mogućih učenika u razredu je pretjeran u vremenu iseljavanja kad je učenika sve manje. Dolazim iz Osječko-baranjske županije koja je, kao i ostale slavonske županije, pogođena tim problemom te bi se mogli dogoditi veliki tehnološki viškovi odgojno-obrazovnih djelatnika ako se ne reagira na vrijeme. Iz te situacije treba izvući najbolje, a to je preporuka manjeg broja učenika za nastavu stranih jezika i ostalih predmeta. Tako bi se odgojno-obrazovni djelatnici mogli posvetiti svakom učeniku jer se u 21. stoljeću traži individualizacija i personalizacija gradiva. Osim toga, sve je više učenika koji pohađaju školu po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja kojima se treba dodatno posvetiti. Također bi gimnazije trebale imati bodovni prag jer su ovako strukovne škole u podređenom položaju. Učenici upisuju gimnazije za koje nemaju dovoljno znanja iz osnovne škole te ne mogu završiti razred dok se istovremeno srednje strukovne škole bore s malim brojem učenika. Nadam se da ćete uvažiti ove prijedloge, srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
412 Marina Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da optimalni redoviti odjel ne treba nikako prelaziti 25- 26 učenika. Predlažem ispravak Čl.3. gdje bi trebalo uključiti najviše 2 učenika s teškoćama. Reforma školstva treba krenuti od ovog "problema", a ne gomilanjem učenika u jedan odjel. Potencijalno daroviti su nepravedno zanemareni. Ako je cilj buđenje kreativne, problemske i projektne nastave jasno je da je potreba raditi u optimalnom odjelu, koji sigurno nije s 28 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
413 Marina Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da optimalni redoviti odjel ne treba nikako prelaziti 25- 26 učenika. Predlažem ispravak Čl.3. gdje bi trebalo uključiti najviše 2 učenika s teškoćama. Reforma školstva treba krenuti od ovog "problema", a ne gomilanjem učenika u jedan odjel. Potencijalno daroviti su nepravedno zanemareni. Ako je cilj buđenje kreativne, problemske i projektne nastave jasno je da je potreba raditi u optimalnom odjelu, koji sigurno nije s 28 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
414 Marina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3 stavak 2 predviđeno je da optimalan razredni odjeli ima od 20-28 učenika. Na osnovi dvadestgodišnjeg rada u nastavi mišljenja sam da su svi razredni odjeli u kojima ima više od 20 učenika zakinuti za normalan rad. Osobito lošim rješenjem smatram prijedlog o maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu u koji se uključuju učenici s teškoćama u razvoju. Ove granice bi trebale biti značajno manje kako ostali učenici ne bi bili zakinuti za rad sa njima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
415 Marina Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika. Smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu prevelik s obzirom novi način podučavanja učenika, ali i na same karakteristike današnjih učenika, te predlažem sljedeće: redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika, s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika, s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika, s tri učenika s teškoćama – najviše 14 učenika. Također je apsurdno da učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu,a svjedoci smo u praksi da je povećan broj i takvih učenika te od učitelja iziskuju također vrijeme kao i dodatan angažman usudila bih se reći gotovo jednako kao i učenici s prilagodbom sadržaja. Meni se u praksi dogodilo da imam čak tri u istom razrednom odjeljenju, svaki sa svojim potrebama i specifičnostima, a da ne spominjem ostale učenike kojima je isto potrebna pažnja i koji imaju teškoće u učenju, emocionalne teškoće i dr. Zbog vrlo specifičnih i otežanih uvjeta rada broj učenika u kombiniranim odjeljenjima bi trebao biti: -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. najviše 12 učenika . -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. najviše 10 učenika. -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. najviše 8 učenika. Predlažem da u kombinirana razredna odjeljenja od tri i četiri razreda ne bi trebali biti uključeni učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu i individualzirani pristup iz razloga što je nemoguće kvalitetno se posvetiti učeniku u već ionako specifičnoj situaciji kombiniranih razrednih odjeljenja. Jednako tako smatram neprihvatljivim ukidanje smanjenja broja učenika u razredu ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi ne radi posao učitelja pa samim time ne bi trebao utjecati niti na broj učenika u razredu. Učitelj se treba temeljito pripremati za rad s učenikom s teškoćama i pomoćnik u nastavi ne umanjuje količinu ni vremena ni pažnje koje učitelj mora posvetiti učeniku s teškoćama. Također smatram da bi u članku 4., stavak 11. trebalo u potpunosti izbaciti jer ostavlja mjesto manipulacijama prvenstveno na štetu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
416 Marina Mužek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, prema Članku 3. stavak 2; mišljenja sam da u vremenu u kojem sada radimo prevelik je broj učenika u razrednom odjelu koji stenaveli kao optimalan broj 20, a najviše 28 učenika. Iščitavajući članak primjetila sam da niste nigdje naveli darovite učenike koji također spadaju u kategoriju djece s posebnim potrebama i od učitelja traže potpuni angažman ako želimo da i ta djeca napreduju. Mislim da su takva djeca zanemarena i da se od učitelja najviše traži da radi posebno ili individualno s učenicima koji imaju teškoće. Iz osobnog iskustva u razrednom odjelu od 24 učenika imam jednog učenika s prilagođenim programom, učenicu s individualiziranim pristupom i petero nadarenih učenika. U takvom razredu je jako teško raditi pa bih stoga bila sretna kada bi se optimalan broj ipak stavio na manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
417 Marina Milković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kao učiteljica razredne nastave koja radi gotovo 15 godina u kombiniranom razrednom odjelu (radila sam i u četverorazrednoj kombinaciji) želim izreći svoje mišljenje o broju učenika u kombiniranom razrednom odjelu. O čistom razrednom odjelu mogu samo sanjati, a ako se situacija ovako nastavi, sanjati ću i o ponovnoj četverorazrednoj kombinaciji jer se svi polako počinjemo bojati da ćemo biti tehnološki višak. Svaki dan svjedočimo koliko imamo sve manje djece u područnim školama, naša slavonska sela su pusta i prazna, nema djece na školskim igralištima. Oni se igraju negdje u Njemačkoj, Austriji, Irskoj, a trebali bi biti ovdje. U svojoj domovini. Pitam se je li ikoga briga što Slavonija odumire? Pravilnik nema veze više sa stvarnim stanjem u školama i smatram da je potrebno smanjiti broj učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju, a ne povećavati ga. Da ne govorimo koliko bi bila narušena kvaliteta nastave u kombinaciji s većim brojem učenika jer tu više nema govora o individualnom pristupu svakom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
418 Marina Mihić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U kojem smislu povećanje broja učenika s teškoćama u razrednim odjelima ide na DOBROBIT DJETETA? Umjesto da napredujemo po uzoru na europske, odnosno svjetske modele školovanja ove populacije, naši apsurdni pravilnici ponižavaju, degradiraju i unazađuju svaki naš trud u smjeru napretka. Složenost teškoća koje učenici s teškoćama u razvoju u današnje vrijeme imaju je puno kompleksnija od onih ranije te današnji stručnjaci već u postojećim uvjetima ulažu preko svojih mogućnosti da bi zadovoljili potrebe učenika kao i njihovih roditelja. Neprihvatljivi su svi povećani brojevi učenika po razrednim odjelima: - nije dobro za učenika koji će tek deseti doći na red za individualno podučavanje, ako je to uopće moguće dočekati za vrijeme trajanja nastavnog sata - nije dobro za roditelje koji će vrlo brzo osjetiti nezadovoljstvo učenika, nemogućnost napredovanja u takvim uvjetima te krenuti u sukob i s učiteljem i sa školom i s ministarstvom. - nije dobro za voditelja/učitelja skupine koji fizički, ne trebam posebno naglašavati psihički, neće izdržati uvjete koji se neopravdano nameću. Tko će biti zadovoljan novim pravilnikom o broju učenika? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
419 Marina Kulaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Trenutno je u našoj školi 6 paralelnih odjela sa po 22/23 učenika. Među njima nalaze se i učenici s teškoćama. Jedan ili dva po razredu. Ako se želi kvalitetno odvijati nastava i pratiti kurikulumski pristup i vrednovanje, mislim da je to maksimum za rad u jednom razredu. Više učenika od 23 ili 24 po odjeljenju bilo bi previše. Znači, moj je prijedlog da je gornja granica 24 učenika, a naravno, uz učenike s poteškoćama treba se smanjivati bar po tri učenika. Za optimalan razredni odjel se slažem da bi bio 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
420 Marina Grubelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4, stavak 11. Omogućeno je da MZO samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog DPS-om, a što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova, pogotovo u kombiniranim razredima u kojima je posebno zahtjevno obavljati odgojno obrazovni rad. Također smatram da je četverorazredne kombinacije potrebno ukinuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
421 Marina Grubelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 5. „Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Smatram da se ovim čankom otvara mogućnost da MZO samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog DPS-om, a što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova. Osim toga, maksimalni broj učenika od 28 je previše. Idealno je do 20, a maksimalni broj ne bi trebao prelaziti 22, s tim da se obzirom na broj učenika s teškoćama, broj učenika koji se školuje po redovitom programu treba smanjivati (jedan učenik s teškoćama, najviše 20 u razrednom odjelu, 2 učenika s teškoćama, 18 u razrednom odjelu, a rad u razrednom odjelu s više od dva učenika s teškoćama bez asistenta je nemoguće odrađivati kvalitetno i na načina da svakom učeniku možemo posvetiti vrijeme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
422 Marina Crvelin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani Slažem se sa člankom 3 gdje piše optimalan broj učenika da je 20, no ja bi tu stala jer od optimalnog do najvišeg je velika razlika od 8 učenika, a i sami znamo da onda svi idu na ovaj najviši. Smanjila bih broj 28 na 22. Također se ne slažem da u jednom razredu budu najviše 3 učenika s teškoćama u rtazvoju, jer u mom radnom iskustvu s učenicama s teškoćama u razvoju (imam ga) svatko od njih je individua i meni je to kao trokombinacija, jer se svakome treba posvetiti posebno, plus još oni ostali učenici (pod uvjetom da želimo kvalitetan rad). Takav rad je mukotrpan i ne mogu reć da je isti kao u razredu gdje nema učenika s teškoćama u razvoju. Nikako se ne slažem s čl.4. gdje u kombinirani razredni odjel uključujete učenike s teškoćama u razvoju, jer kao da nije dovoljno šta se radi po dva programa i učenici svakako nemaju svojih 45 min kao u ostalim razredima, već još i dodatno vrijeme se mora odvojiti za učenike s teškoćama u razvoju. 45 min nije dovoljno za to. Nadam se da će se ipak malo razmisliti prije uvođenja ovog pravilnika, radi učenika. Ovo pišem i kao majka školaraca i kao učiteljica matematike. Srdačan pozdrav Marina Crvelin, učitelj mentor Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na članak 2. Nacrta.
423 Marina Brčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Moje primjedbe su sljedeće po članku 3. “Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika.” Smatram da je idealan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 16 i 20. Naime u razrednom odjelu u kojem je više od 20 učenika nemoguće je provesti novu kurikularnu reformu i sve sto ona donosi (individualizaciju za svakog učenika). “(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika.” Sa svakim učenikom koji se školuje po prilagođenom programu broj učenika se treba smanjivati za dva. Npr. 18 + 1 prilagođeni, 16 + 2 prilagođena. Mora se uzeti u obzir da je u populaciji sve vise djece po individualiziranom pristupu i često ih je po jedno ili dvoje po razredu i zbog toga nije dobro imati u razredu više od dva učenika po prilagođenom. U slučaju da je nemoguće oformiti razrede jer je više djece po prilagođenom programu trebalo bi otvoriti u toj školi K razred i zaposliti stručnjake koji bi osnovne predmete radili u tom izdvojenom odjelu, a odgojne u sklopu svog razreda. “(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi;” Vaš prijedlog da se broj učenika ne smanjuje ukoliko učenik ima asistenta nije dobar. Asistent samo usmjerava učenikov rad, pazi na njega kako bi se druga djeca primjereno ponašala prema njemu te da ne napusti svojevoljno školu. Učitelj i dalje ostaje onaj koji mu prilagođava program i zadatke te ga provjerava. Nije isto imate li u razredu usmeno provjeriti 19 učenika i 1 po prilagođenom ili 17 učenika i 1 po prilagođenom. Vjerojatno ćete takvom učeniku dati više vremena za razmišljanje od prosječnih. Također i kod provjeravanja pismenih uradaka ... “(5) "Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovnom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka." članak 4. (11)" Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom."” Iz ovoga se može zaključiti da se Ministarstvu "otvaraju vrata" za svojevoljnim povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima koje će zasigurno rezultirati većom opterećenošću učitelja i manjom kvalitetom rada u pretrpanim razrednim odjelima. Također treba riješiti i problem pri upisu učenika u prvi razred kad vi imate slučaj u kojem roditelji ne pristaju na prilagodbu, a znate da će je biti. Ili je imao asistenta u vrticu i znakovito je da će ga trebati i u nastavi. Umjesto da se uzima u obzir kako je dijete imalo asistenta u vrticu i automatski se dopusti da to dijete ima i dalje asistenta u praksi je da se mora najprije otvoriti opservacija pa se asistent dobije najranije u drugom polugodištu. Učitelj u tom razredu mora odraditi gradivo, a nema ni asistenta jer pravila, sustav ili roditelj ne dopušta. Jedino s manjim brojem učenika od trenutnog, ali i ovog koji je sada predložen moguće je kvalitetno odraditi nastavu i posvetiti se svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
424 Marina Brčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Moje primjedbe su sljedeće po članku 3. “Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika.” Smatram da je idealan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 16 i 20. Naime u razrednom odjelu u kojem je više od 20 učenika nemoguće je provesti novu kurikularnu reformu i sve sto ona donosi (individualizaciju za svakog učenika). “(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika.” Sa svakim učenikom koji se školuje po prilagođenom programu broj učenika se treba smanjivati za dva. Npr. 18 + 1 prilagođeni, 16 + 2 prilagođena. Mora se uzeti u obzir da je u populaciji sve vise djece po individualiziranom pristupu i često ih je po jedno ili dvoje po razredu i zbog toga nije dobro imati u razredu više od dva učenika po prilagođenom. U slučaju da je nemoguće oformiti razrede jer je više djece po prilagođenom programu trebalo bi otvoriti u toj školi K razred i zaposliti stručnjake koji bi osnovne predmete radili u tom izdvojenom odjelu, a odgojne u sklopu svog razreda. “(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi;” Vaš prijedlog da se broj učenika ne smanjuje ukoliko učenik ima asistenta nije dobar. Asistent samo usmjerava učenikov rad, pazi na njega kako bi se druga djeca primjereno ponašala prema njemu te da ne napusti svojevoljno školu. Učitelj i dalje ostaje onaj koji mu prilagođava program i zadatke te ga provjerava. Nije isto imate li u razredu usmeno provjeriti 19 učenika i 1 po prilagođenom ili 17 učenika i 1 po prilagođenom. Vjerojatno ćete takvom učeniku dati više vremena za razmišljanje od prosječnih. Također i kod provjeravanja pismenih uradaka ... “(5) "Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovnom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka." članak 4. (11)" Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom."” Iz ovoga se može zaključiti da se Ministarstvu "otvaraju vrata" za svojevoljnim povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima koje će zasigurno rezultirati većom opterećenošću učitelja i manjom kvalitetom rada u pretrpanim razrednim odjelima. Također treba riješiti i problem pri upisu učenika u prvi razred kad vi imate slučaj u kojem roditelji ne pristaju na prilagodbu, a znate da će je biti. Ili je imao asistenta u vrticu i znakovito je da će ga trebati i u nastavi. Umjesto da se uzima u obzir kako je dijete imalo asistenta u vrticu i automatski se dopusti da to dijete ima i dalje asistenta u praksi je da se mora najprije otvoriti opservacija pa se asistent dobije najranije u drugom polugodištu. Učitelj u tom razredu mora odraditi gradivo, a nema ni asistenta jer pravila, sustav ili roditelj ne dopušta. Jedino s manjim brojem učenika od trenutnog, ali i ovog koji je sada predložen moguće je kvalitetno odraditi nastavu i posvetiti se svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
425 Marina Arambašić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Škola za život podrazumijeva nastavu usmjerenu na učenika što je teško ostvariti u razrednim odjelima od 28 učenika. Smatram kako razredni odjeli ne bi trebali brojiti više od 24 učenika. Za svakog učenika s teškoćama u razvoju broj učenika u razrednom odjelu bi se trebao smanjivati. U Članku 3. ističe se kako se broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi. Radila sam kao pomoćnik u nastavi nakon završetka fakulteta te sam bila u mogućnosti prilagoditi nastavu učeniku. U našem sustavu pomićnici su osobe srednje stručne spreme bez ikakve metodičke naobrazbe i s minimalnim poznavanjem teškoća učenika te nisu u mogućnosti prilagoditi nastavu učeniku. Pomoćnik nerijetko govori paralelno s učiteljem te učeniku daje upute potrebne za rad što ometa ostale učenike. U situacijama kada pomoćnik nije u mogućnosti samoinicijativno odreagirati na nastavi (a nije jer nema naobrazbu koja bi mu to omogućila) učitelj i uz pomoćnika u nastavi odvaja vrijeme za pomoć učeniku i individualni rad s njim. Takva nastava ne potiče izvrsnost. U sadašnjem sustavu nadareni učenici posve su zanemareni, jer je sve više učenika s teškoćama kojima se moramo dodatno posvećivati. Neprimjerenim smatram i broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Mišljenja sam kako kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ne treba imati više od 14 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ne treba imati više od 12 učenika, a kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ne treba imati više od 10 učenika. I u redovnim razrednim odjela, bez kombiniranja učenika, ukoliko planiramo nastavu usmjerenu prema učenicima pripremamo materijale na nekoliko nivoa budući da nam učenici jednog odjeljena nikada nemaju iste mogućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
426 Marijana Zarožinski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomoćnik u nastavi na način kako je danas je tu zbog fizičke pomoći, a ne intelektualne. Dakle, smanjiti broj učenika i to bez obzira na pomoćnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
427 Marijana Škvorc PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! U sustavu školstva sam već 20-ak godina i nikako se ne mogu oteti dojmu da još uvijek stojimo na istom mjestu ili se pak vraćamo u prošlost što se tiče broja učenika u razrednom odjelu. Mi trebamo ići prema kvalitetnoj i istraživačkoj nastavi te nastavi usmjerenoj učeniku. Krenimo onda na taj način i razmišljati i kreirati raredne odjele.... Točka (2) Broj učenika koji vi predlažete nikako nije u skladu sa načelima "Škole za život". Stoga predlažem: Kvalitetna nastava kojoj težimo može se odražavati u razrednim odjelima koji imaju maksimalno 20 učenika ili minimalno 16. Samo se na taj način nastavnik može dovoljno i kvalitetno posvetiti učeniku, njegovim potrebama i konačnom cilju ostvarenju ishoda kod svih učenika. Radim u školi u eksperimentalnom programu i rezultati u razrednom odjelima sa manjim brojem učenika su neusporedivo bolji (uz iste uvjete rada, isti pristup i iste nastavnike....). Točka 3) Ne mogu se složiti s ovim prijedlogom. Predlažem: U redoviti razredni odjel može se uključiti samo jedan učenik s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. I to na način da se broj učenika u razredno odjelu smanji za 4 učenika, jer učenici s teškoćama zahtjevaju puno vremena i pažnje u radu na nastavnom satu. Točka 4) Nikako se ne mogu složiti s prijedlogom. Učenik s teškoćama u razvoju zahtjeva posebnu pripremu za svaki nastavni sat, dodatna objašnjenja na nastavi, dodatnu pomoć i prilagodbu pri savladavanju određenog nastavnog gradiva. Asistent je suradnik koji samo pomaže učeniku i ni na koji način ne može zamijeniti ulogu učitelja. Predlažem ne smanjivati broj učenika ukoliko učenik iz stavka 3. ovog članka ima pomoćnika u nastavi. Srdačan pozdrav, uz ugodan korak prema "Školi za život" Marijana Škvorc Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
428 Marijana Svalina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili više razreda, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
429 Marijana Mišulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao kineziterapeut u posebnoj odgojno – obrazovnoj ustanovi željela bih se osvrnuti na članak 6. pravilnika. Mišljenja sam da bi se povećanjem broja učenika u odgojno – obrazovnim skupinama znatno smanjila kvaliteta rada učitelja jer bi se sve svodilo na čuvanje učenika, a ne na individualni pristup svakom pojedinom učeniku kako je do sada bila praksa. Isto tako, u našoj školi se veliki trud uložio u stručna usavršavanja učitelja za primjenu suvremenih metoda rada koja uspješno i kvalitetno primjenjujemo u svakodnevnom radu. Povećanjem broja učenika bila bi onemogućena primjena brojnih metoda rada koje koristimo, a sve na štetu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
430 Marijana Mikulandra PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti 20, a ako ima učenika s poteškoćama i manji. U razredu ne bi trebala biti više od 2 učenika s poteškoćama, bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Nemoguće je istovremeno kvalitetno provoditi Školu za život i stavljati naglasak na formativno vrednovanje u razredu s 28 učenika, od čega su 3 učenika s poteškoćama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
431 Marijana Matuša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!).Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
432 Marijana Marić Vodopić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, vezujem se na članak 6 Pravilnika o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama u osnovnoj školi : (1) ne znam kako je uopće moguće u redovitom i kombinaranom razrednom odjelu staviti/složiti toliki broj učenika na jednog učitelja ( 8-10 učenika sa poteškoćama ). Svaki učenik je individualan i za njega treba postojati individualan pristup. (2) Konkretan i veliki problem nastaje u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama što se tiče učenika sa poremećajima iz autističnog spektra. Razlog tome jeste koliko je učenik može pratiti način i sadržaj rada. Samim time dovodi se pitanje i rad TEACH pristupa, ABA pristupa, PECS metoda. Zašto? Razlog: svaki učenik je individualan i takav pristup treba biti. Na toliki broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini i razrednim odjelima (8-10) je nemoguće to odrađivati (3) učenici u takvom radu će patiti i ishodi koji su bitni neće biti ispunjeni, tj. kasnit će. Rad neće biti učinkovit, kao i to da će učenici samim time patiti. Učenici sa poremećajem iz autističnog spektra sa većem brojem učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ni jednu od pristupa, PECS metoda ili senzorne integracije neće moći izvesti jer će u tom slučaju trebati veliki broj pomoćnika ili njegovatelja koji bi mogli pomoći izvest radove, zadatke i ishode. (4) slažem se sa kolegama/kolegicama a osobito sa svima onima koji rade sa učenicima sa poteškoćama koje raduje svaki uspjeh djeteta/učenika. S ovim povećanjem se smanjuju takvi uspjesi Srdačan pozdrav Marijana Marić Vodopić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
433 Marijana Marić Vodopić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, vezujem se na članak 6 Pravilnika o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama u osnovnoj školi : (1) ne znam kako je uopće moguće u redovitom i kombinaranom razrednom odjelu staviti/složiti toliki broj učenika na jednog učitelja ( 8-10 učenika sa poteškoćama ). Svaki učenik je individualan i za njega treba postojati individualan pristup. (2) Konkretan i veliki problem nastaje u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama što se tiče učenika sa poremećajima iz autističnog spektra. Razlog tome jeste koliko je učenik može pratiti način i sadržaj rada. Samim time dovodi se pitanje i rad TEACH pristupa, ABA pristupa, PECS metoda. Zašto? Razlog: svaki učenik je individualan i takav pristup treba biti. Na toliki broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini i razrednim odjelima (8-10) je nemoguće to odrađivati (3) učenici u takvom radu će patiti i ishodi koji su bitni neće biti ispunjeni, tj. kasnit će. Rad neće biti učinkovit, kao i to da će učenici samim time patiti. Učenici sa poremećajem iz autističnog spektra sa većem brojem učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ni jednu od pristupa, PECS metoda ili senzorne integracije neće moći izvesti jer će u tom slučaju trebati veliki broj pomoćnika ili njegovatelja koji bi mogli pomoći izvest radove, zadatke i ishode. (4) slažem se sa kolegama/kolegicama a osobito sa svima onima koji rade sa učenicima sa poteškoćama koje raduje svaki uspjeh djeteta/učenika. S ovim povećanjem se smanjuju takvi uspjesi Srdačan pozdrav Marijana Marić Vodopić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
434 Marijana Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. 10 ili 12 učenika s teškoćama u razvoju u jednom razrednom odjelu je previše da bi se mogao kvalitetno odvijati nastavni proces. Maksimalan broj učenika (posebno kad se radi o kombiniranom razrednom odjelu) bi trebao biti smanjen, a ne povećan. Konkretna situacija iz osobnog iskustva: 10 učenika koji se školuju po posebnom programu modelom djelomične integracije, uzrast od 1. do 8. razreda, dvoje učenika s poremećajem iz autističnog spektra, učenica s Down sindromom, učionica od cca 20 metara kvadratnih. Sat hrvatskog jezika: netko radi vježbe grafomotorike, netko uči čitati, netko vježba pisana slova, netko radi obradu teksta. Sve to u 45 minuta! I onda netko tko nije sata proveo u takvom okruženju donosi prijedloge o povećanju broja učenika i smanjenju broja pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
435 Marijana Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Nastava u kombiniranom razrednom odjelu s predloženim brojem učenika dodatno će narušiti kvalitetu same nastave. U svakom kombiniranom razrednom odjelu izazov je održati nastavu, a kad se u priči pojave i učenici s teškoćama, priča postaje puno izazovnija. Ideja da se ne smanjuje broj učenika ne smanjuje, ukoliko se učenici školuju po posebnom programu modelom djelomične integracije ili kad imaju pomoćnike u nastavi, je u najmanju ruku neprimjerena. Ovaj članak je stvorila osoba koja nije niti jedan školski sat odradila u kombiniranom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
436 Marijana Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Učenici koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja nisu jednaki učenicima koji se školuju po posebnom programu pa samim time broj učenika u redovnom razredu treba biti dodatno smanjen kad je u tom razredu učenik koji se školuje po posebnom programu. Ideja da se broj učenika u redovitom razrednom odjelu uopće ne smanjuje, kad je učenik s posebnim programom uključen u posebni razredni odjel po modelu djelomične integracije, je nebulozna. Taj učenik je u redovitom razredu na nastavi odgojnih predmeta; ti učitelji se moraju posebno posvetiti i tom učeniku. Ukoliko se ne priznaje potreba individualnog pristupa (koja u rješenjima o primjerenom obliku školovanja uredno stoji) na način da se učiteljima barem smanji ukupan broj učenika, ti učenici bivaju zakinuti u ostvarivanju svoga prava. Isto vrijedi i za učenike s pomoćnicima u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
437 Marijana Krijan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mišljenja sam da optimalan razredni odjel može ima najviše 20 učenika. Predlažem da redoviti razredni odjel s najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju, odnosno dva (2) darovita učenika može imati: -s jednim učenikom s teškoćama ili darovitim učenikom najviše 17 učenika -s dva učenika s teškoćama ili darovita učenika najviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
438 Marijana Krijan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ne slažem se s predloženim stavcima (2), (3) i (4) članka 4. Predlažem sljedeće: Kombinirani razredni odjel sastavljen od: -učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika - učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika - učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. U koliko u kombiniranom razrednom odjelu postoje učenici s teškoćama u razvoju, neovisno o tome ima li učenik s teškoćama u razvoju pomoćnika u nastavi ili ne, broj učenika u takvom odjelu treba smanjiti za 4 učenika. Dodatno pripremanje učitelja za učenika s teškoćama u razvoju, koordiniranje rada s ostalim učenicima te individualizirani rad s učenikom s teškoćama u razvoju i dalje je prisutan i iziskuje dodatno vrijeme i trud. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
439 Marijana Klobučar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, iz iskustva učiteljice koja je radila i u razrednim odjelima s 30 učenika i razrednim odjelima s 10 učenika smatram da je 20-28 učenika u jednom razrednom odjelu prevelik broj posebice ako su u odjelu tri učenika s poteškoćama. Optimalno bi bilo 15-20 učenika s najviše dva učenika s poteškoćama. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
440 Marijana Juravić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, osvrnula bi se na članak 6. kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini neovisno o vrsti njihovih teškoća. Potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju i veće razlike u odgojno-obrazovnom radu. Provedba ove ideje protivila bi se znanjima struke, a i neodrživa je u praksi. Kada bi jedan učitelj edukator-rehabilitator radio s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom, bila bi upitna osnovna sigurnost učenika, a neupitno bi se naštetilo uvjetima i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Posebno bi ovime bili pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra, zbog njihovih posebnih stilova učenja, koji zahtijevaju što više individualnog pristupa i grupni rad im u pravilu ne odgovara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
441 Marijana Ivošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kako upravo završavam generaciju u kojoj imam 28 učenika koji idu po redovitom nastavnom programu u kojem trećina učenika ima različitih zdravstvenih teškoća mogu sa sigurnošću reći da je optimalni broj 20. Takvi učenici se u pravilu ne ubrajaju u učenike s teškoćama. Uključivanjem učenika kao aktivnog sudionika potrebno je osigurati vrijeme, interakciju s vršnjacima, nove strategije poučavanja… U razrednom odjelu s 28 učenika rad u skupinama odrađuje se u 6 skupina. Svaka aktivnost, istraživanje, skupni rad i izlaganje traje duže što smanjuje mogućnost izmjenjivanja više aktivnosti unutar školskog sata. Predlažem sljedeće: - Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, najmanje 16, a najviše 22 učenika. - U redovni razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva(2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili najviše jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Smatram da manji razredni odjeli omogućuju učitelju ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja koji su definirani Nacionalnim kurikulumom za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, koji u svojoj razradi omogućuje i od učitelja očekuje suvremeni pristup nastavi usmjerenoj na učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
442 Marijana Gladović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!).Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
443 Marijana Dragobratović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem da stavak dva glasi: Redoviti razredni odjel ima najviše 25 učenika. Također smatram da u stavku 4 treba izbaciti rečenicu: -učenik iz stavka 3. ovog članka ima pomoćnika u nastavi zbog toga što pomoćnik u nastavi ne umanjuje vrijeme koje učitelj treba posvetiti učeniku s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
444 Marijana Bezić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prvo što sam očekivala od Škole za život je upravo smanjenje broja učenika u razrednim odjelima. Svakako bi bilo poželjno da: Optimalni redoviti razredni odjel ima najviše 20 učenika. A zatim sukladno tome smanjivati i broj učenika u razrednim odjelima s učenicima s teškoćama. - s jednim učenikom s teškoćama najviše 17 - s dva učenika s teškoćama najviše 15 - s tri učenika s teškoćama najviše 12 (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi (obrisati); - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije (obrisati); Broj učenika mora se smanjiti za učenike koji se školuju po prilagođenom ili individualiziranom programu bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Pomoćnik u nastavi pomaže učenicima, a ne učiteljima te je učitelj i dalje dužan pripremiti posebne materijale i program za te učenike. I tu mu uvelike pomaže manji broj učenika u razrednom odjeljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
445 Marijana Bezić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Nakon 5 godina rada u kombiniranom razrednom odjelu u kojima sam prošla kombinacije od najveće 16 učenika (s učenikom s prilagodbom sadržaja) i najmanje 9, smatram da bi se trebalo uzeti u obzir da kombinirani razredni odjeli ne bi smjeli imati više od 10 učenika. Tek sada kada imam manje od 10 učenika nastavni sadržaji se obrađuju lakše, učenici su zadovoljniji i mogu svoje vrijeme jednako dati učenicima obaju razreda. Naravno da je rad s više učenika moguća, ali je upitno koliko je kvalitetan i smatram da su učenici u velikim kombinacijama zakinuti. Kao majka: imam dijete, učenica 4.r. područne škole, u kombinaciji s 1.r. ( u kojem su dva učenika s prilagodbom sadržaja), učenici 4.r. u potpunosti su zakinuti iako ti učenici imaju pomoć asistenta. Ukupan broj učenika je 14. To jednostavno rečeno, nije fer prema djeci koja bi ipak nešto naučila u školi, jer se cijela nastava vrti oko učenika s prilagodbom. Napomena uz to je i da ta učiteljica nema kombinaciju dva razreda, kako se piše, nego se još dodatno mora pripremati za rad s dvoje učenika s prilagodbom, što je četiri razne pripreme. Bila bi lijepo kad bi se radilo na tome da kombinirani razredni odjeli ne prelaze 10 učenika, jer samo na taj način se mogu provoditi sve novine vezane uz školu za život. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
446 Marijana Batušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Radim u razrednoj nastavi u kombiniranom razrednom odjeljenju i stvarno ste predložili prevelik maksimalan broj učenika kao i najmanji koji mora biti. Time će se male područne škole zatvoriti, a učenici putovati u udaljene matične škole. Kad se jednom škola u selu zatvori, teško da će se mlade obitelji odlučiti nastaniti ili ostati u tom selu. To nadam se nije cilj ovog zkona. Ili je? Isto smatram da broj učenika u odjelu ne treba prelaziti 20. Maksimalan broj 28 učenika je zaista previše. Znamo da je rijetkost da u odjelu nema učenika s individualiziranim pristupom u učenju , pa je taj broj svakako prevelik. Također znamo svi da u svakom odjelu imamo barem po jednog darovitog učenika, a o njima se ne vodi toliko računa kao o učenicima s inidvidualizacijom zbog teškoća u učenju, a daroviti učenici isto zahtijevaju i trebaju dodatnu prilagodbu u radu i svojevrsnu individualizaciju kako bi napredovali. Na taj način , velikim brojem učenika u razredu, daroviti učenici ne mogu razvijati svoj potencijal već postaju prosječni. Lijep pozdrav, Marijana Batušić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
447 Marijana Bastić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao učiteljica u predmetnoj nastavi prirodoslovnih predmeta koja više od 20 godina radi u obrazovanju, te je poučavala učenike u razrednim odjelima koji su brojili od 16 do 35 učenika, iskustvo mi pokazuje da bi u jednom razrednom odjelu trebalo biti maksimalno 22 učenika, a optimalno 18 do 20 učenika kako bi se moglo kvalitetno raditi i učenicima pružiti pažnju i pomoć. Raditi istraživački orijentiranu nastavu, raditi u grupama, vrednovati učenike (formativno i sumativno) te davati njima i njihovim roditeljima odgovarajuće i svrsishodne pravovremene informacije o njihovu napretku, nemoguće je u razrednom odjelu s više od 20 učenika. Ovisno o uključenju učenika s teškoćama u redovite razredne odjele, predlažem da razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama ima najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Pritom se moram osvrnuti na još jedan problem s terena, a to je da često učenike koji su se do petog/šestog razreda školovali po redovitom programu bez prilagodbe sadržaja i/ili individualiziranih postupaka, zbog nemogućnosti praćenja redovitog programa, šalje se na timsku obradu i dobivaju Rješenja o primjerenom obliku školovanja, a oni su dio razrednog odjela koji primjerice već ima više od 24 učenika – što onda napraviti(?) Česti su slučajevi i da u jednom razrednom odjelu tako do kraja osmog razreda bude i nekoliko učenika (troje i više) s teškoćama, a što onda nije u skladu s pravilnikom (trenutno važećim, a očito i budućim), pa bi zakonodavac trebao i o tome povesti brigu. Trenutne generacije učenika nemaju jedini fokus svoje formalno obrazovanje, već niz drugih interesa, pri čemu je trend individualizacije nastave, a tome nije moguće udovoljiti u razrednim odjelima s više od 20 učenika. Osim toga, mišljenja sam da zbog preokupacije s učenicima s teškoćama tijekom samog nastavnog procesa, učitelji/nastavnici se ne mogu kvalitetno posvetiti potrebama ostalih učenika, a kamoli onih darovitih, koji nam onda često prolaze „ispod radara“. Ako se pak učenicima s teškoćama ne posveti dovoljno pažnje, tada oni umjesto dobrobiti inkluzije, ustvari gube u mnogim područjima razvoja svoje osobnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
448 Marija Ursić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Iz iskustva smatram da je tri učenika s teškoćama po razrednom odijelu previše. Mislim da bi tekst trebalo promijeniti u maksimalno dva učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
449 Marija Ujlaki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, godinama smo svjedoci depopulacije Hrvatske koja se vidi i u smanjenju broja učenika u našim školama. Istovremeno , u našim školama sve je više djece s raznim teškoćama i problemima,od intelektualnih i emotivnih do socijalnih ili zdravstvenih. Zalažemo se za integraciju i inkluziju. Prosječni učenici , ako ih možemo tako nazvati, sve su heterogenija skupina a suvremeni pristup ide ka individualizaciji. Suvremena nastava pred nas stavlja drugačiji pristup radu, od planiranja preko provedbe do vrednovanja, uz konstantne edukacije. U svjetlu svega toga nije mi jasno povećanje broja učenika u razrednom odjelu . O broju učenika u kombiniranim odjelima ili boravku ne bih željela davati mišljenje jer nisam dovoljno upoznata s problematikom, ali u radu s učenicima s teškoćama imam iskustva i to samo iz perspektive mog predmeta i predmetne nastave. Nedopustiv je vaš stav o radu s učenicima koji se školuju uz prilagodbu sadržaja i/ili metoda i postupaka. Osim toga, on je suprotnosti s Pravilnikom o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju : Čl.6, st.5) Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke provodi se u redovitome razrednom odjelu škole, a provode ga učitelji/nastavnici koji izvode nastavu i ostalim učenicima u tom razrednom odjelu. U suprotnosti je i s vašim Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi, Čl.2.st.1. Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima. I u suprotnosti je sa stavkom Čl.2 .stavkom 5) Pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnoga procesa... Dakle, nastavu svim učenicima držimo mi učitelji, ne pomoćnici, oni nisu naši asistenti ( kad to uvedete, kao u finskim, danskim ili britanskim školama , onda možete "ne brojati" učenika s posebnim potrebama ). Nije moguće držati kvalitetnu suvremenu nastavu ako u razredu imate 20-24 različitih učenika i još 2- 4 učenika s različitim programom prilagodbe sadržaja i metoda i postupaka koji se školuju po redovnom programu . Po vašem prijedlogu, u redovne razrede moći će se upisivati učenici koji nisu u stanju usvojiti redovni program već imaju rješenja za školovanje po posebnom programu.Ta djeca do sad se školuju u posebnim ustanovama ili posebnim razrednim odjelima. Tek manji broj ih je , zbog nemogućnosti drugačijeg rješavanja njihovog školovanja,uključen u redovne razrede. Istovremeno , u školama ne postoje stručnjaci koji bi trebali raditi s djecom s posebnim potrebama, ili ih ima daleko manje nego je potrebno učiteljima, roditeljima i učenicima. U razrednim uvjetima koje vi predlažete teško ostati normalan, a kamoli uspješno raditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
450 Marija Ujević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, razredni odjel s 28 učenika nikako se ne može nazvati optimalnim.Često pozivanje na skandinavske škole i njihovu uspješnost postaje smiješno uz ovakvu odredbu.U tako brojnom razrednom odjelu nema govora ni o kakvom individualnom pristupu djetetu. Predlažem da članak 3. točka 2. glasi "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika." Sukladno s tim, uključivanje učenika s poteškoćama kretalo bi od max. broja 24 učenika pa bi odjel s jednim učenikom s teškoćama mogao imati najviše 22 učenika, s dva učenika s poteškoćama najviše 20 učenika.... Sve inovacije, pristupi i reformske promjene padaju pred prenatrpanim razrednima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
451 Marija Ugrin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam razredne nastave s višegodišnjim iskustvom rada u četverokombiniranom, ali i u čistom razrednom odjeljenju što mi omogućuje uvid u različite specifičnosti našega zvanja. Pratim dugo našu djecu i primjećujem kako su generacije iz godine u godinu sve zahtjevnije pa mi se čini da je rad u četverokombinaciji (gdje sam radila prije dvadesetak godina), koliko god on bio specifičan, bio lakši nego danas u čistom razrednom odjeljenju (vjerujte nisu moje godine razlog). Sve veći je broj djece koji se školuju prema rješenjima o individualizaciji i prilagodbi, a velik je i broj djece kod kojih ovakve teškoće iz različitih razloga nisu evidentirane, što nama uvelike otežava rad, a opet, u konačnici (što i jest najbitnije) ide na štetu djece. Teško je provesti sve aktivnosti i pružiti kvalitetnu potporu kako njima tako i ostalim učenicima. Zato, ne slažem se s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjel i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da bi optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bio između 16 i 22. U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno obrazovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika , a odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Iskustvo rada u područnoj školi pokazalo mi je koliko su te male škole žile kucavice u svojim sredinama i koliku težinu ima i jedno jedino dijete ukoliko će njegovo školovanje u mjestu boravka zadržati jednu našu obitelj na djedovini (gdje joj je mjesto i gdje je ipak najbolje). Stoga sam mišljenja da se broj učenika i u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjiti. S poštovanjem, Marija Ugrin Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
452 Marija Ros Kozarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, prije svega moje je mišljenje kako se nikako kvalitetno ne može odraditi nastava u razrednom odjelu u kojoj se kombinacija sastoji od učenika I.-IV.razreda. Nemoguće je da se učitelj jednako kvalitetno posveti svima tj.izvede plan i program kvalitetno u takvom odjelu. Uvijek govorimo da se mora ići djeci u korist, a to ovdje svakako nije. Isto tako mi je potpuno nejasno zašto se u razrednim odjelima u kojima učenik ima pomoćnika ne smanjuje broj učenika. To što učenik ima pomoćnika ne znači da se predmetni učitelj ne mora pripremati za rad s takvim učenikom i posvetiti mu pažnju. Zadatci pomoćnika su jasni, ali nije on taj koji učeniku zadaje i objašnjava što radi. S poštovanjem, Marija Ros Kozarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
453 Marija Perović Mišković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra. Zašto? Zato jer imaju velike potencijalne mogućnosti razvoja, često prosječnu inteligenciju, ali imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
454 Marija Perković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako su tri učenika s poteškoćama u razrednom odjelu previše,čak i kada se radi o razredima s manjim brojem učenika. Neprihvatljivo mi je također da razredni odjel maže maksimalno imati 28 učenika jer to onemogućuje kvalitetnu nastavu i nastavu zamišljenu smjernicama Škole za život, posebice u prvom razredu osnovne škole kada bi se učitelj više trebao posvetiti svakom pojedinom učeniku. Uzmemo li u obzir i prijedloge praćenja učenika koje nam je donijela Škola za život, predlažem da svaki učitelj u razredu dobije tada i svoga osobnog administratora . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
455 Marija Miličević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako je previše da u odjelu s 20 učenika imamo tri učenika s teškoćama. Mislim da se tada zanemaruju ili djeca s teškoćama ili nadarena djeca zbog nedostatka vremena ili nedovoljne posvećenosti nekima od njih. U današnje vrijeme razredni odjeli bi trebali biti što manji kako bi se svakom učeniku mogli posvetiti kroz suvremeni način poučavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
456 Marija Legac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, osvrnula bih se na članak 3 . Pravilnika jer smatram da bi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti do maksimalno 22 učenika. Također bi se broj trebao smanjivati ovisno o broju učenika s teškoćama. Za svakog učenika u razredu koji ima rješenje o individualiziranom pristupu broj učenika bi se trebao smanjiti za jedan. Ukoliko učenik ima asistenta u nastavi ili prilagođeni program broj učenika bi se za svakog takvog učenika trebao smanjiti za dva. Moje obrazloženje za ove izmjene je to što trenutno radim u 1. razredu koji ima 27 učenika. Od njih 27 imamo dijete s individualiziranim pristupom za kojeg se traži asistent te još dvoje učenika koji trebaju obradu. U razredu je također nekoliko djece s poremećajem pažnje, koncentracije i motoričkim nemirom. Nemoguće je održavati nastavu kako to nalažu Škola za život i novi kurikuli kada učiteljica doslovno leti razredom i nema dovoljno vremena posvetiti se svakom djetetu koliko bi to bilo potrebno. U našem obrazovanju osuvremenjuje se samo papirologija ,ali ne i rad u praksi jer broj učenika i materijalni uvjeti to onemogućuju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
457 Marija Krstinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u nastavku se nalaze moji prijedlozi za doradu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi: Članak 3., stavak 2. koji glasi: „ Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika“ predlažem izmijeniti u: „Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika“. Obrazloženje: Smatram da je maksimalna brojka učenika (28) u jednom razrednom odjeljenju prevelika. Tolika brojka otežava aktivno učenje, suradničko učenje, te kvalitetu praćenja učenika u nastavnom procesu. Smatram da se tolikom brojkom učenika osobito otežava provedba vrednovanja i praćenja učenika. Pozdravljam novi pristup vrednovanju na način da se daje prednost provedbi vrednovanja za učenje i kao učenje naspram vrednovanja naučenog, jer se na taj način učenicima ostavlja mogućnost da unaprijede svoje učenje i postignu maksimalan rezultat u skladu s njihovim sposobnostima. U članku 2., stavku 1 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama se između ostalog navodi: „(…)Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju (…) (Izvor: Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama dostupan na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html ). Važan aspekt provedbe vrednovanja kao učenja je, kako i navodi Pravilnik, maksimalna uključenost učenika u sam proces vrednovanja, od samog početka u vidu npr. zajedničkog osmišljavanja rubrika za vrednovanje do same provedbe samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja. Sve te aktivnosti traže dosta vremena i teško ih je provoditi u razredu koji broji npr. 28 učenika, jer je teško s tolikim brojem učenika uključiti svakog učenika u proces i dati svakom učeniku priliku da dođe do izražaja i iznese svoj stav ili mišljenje. Moram primijetiti da su na svim do sada provedenim edukacijama o vrednovanju kao primjer prikazivane aktivnosti provedene u razredima s brojem učenika manjim od 20. Iako, kao što sam već navela, pozdravljam novi pristup vrednovanju, smatram da se njime povećalo i administrativno opterećenje učitelja. I prije je postojala obveza tzv. opisnog ocjenjivanja, no ipak smatram da je novim pristupom vrednovanja kroz praćenje učenika obim administrativnog posla za učitelje ipak bitno povećan. Tome svakako ne doprinosi brojka od 28 učenika po razredu (osobito kada se uzme u obzir da pojedini kolege imaju i po 16 razreda kojima predaju). Smatram da su ovim pravilnikom u potpunosti zakinuta darovita djeca. Stoga predlažem da se ukupan broj djece u razredu treba prilagoditi u skladu s time postoji li u razredu darovito dijete, jer bi se na taj način omogućio dodatan rad s darovitom djecom. U skladu s time predlažem dodavanje članka koji bi se odnosio na maksimalan broj djece u razredu kojeg pohađa darovito dijete; na način da je maksimalan broj djece u razredu umanjen s obzirom na broj darovite djece u razredu. Time bi se otvorio dodatan prostor za rad s darovitom djecom. Članak 3., stavak 3 koji glasi: (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju (…) predlažem izmijeniti na sljedeći način: „(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju.“ Obrazloženje: S obzirom na to da svaki učenik s teškoćama u razvoju zahtijeva potpunu individualizaciju metoda i/ili sadržaja i/ili aktivnosti smatram da se predloženom brojkom od tri učenika s teškoćama u razvoju otežava ostvarivanje prava djece s poteškoćama navedena u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, članak 2., stavak 3 u kojem piše: “ (3) Odgoj i obrazovanje učenika temelji se na načelima prihvaćanja različitosti učenika, prihvaćanja različitih osobitosti razvoja učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, izjednačavanja mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja te osiguravanja odgoja i obrazovanja učenika što bliže njegovu mjestu stanovanja.“ (Izvor: Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, MZO, objavljen 24.3.2015. na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html) Smatram da odredbom od tri učenika s teškoćama u razvoju u jednom razrednom odjeljenju nisu osigurani uvjeti za ostvarivanje maksimalnog potencijala svakog pojedinog učenika s teškoćama u razvoju, jer je vremenski gotovo nemoguće u 45 minuta, uz provođenje aktivnosti i pružanje potpore učenicima koji rade po redovnom programu, kvalitetno se posvetiti i troje učenika s različitim poteškoćama. Svatko od njih ima pravo na individualizaciju koja će omogućiti razvoj njihovog punog potencijala, te stoga predlažem da u jednom razrednom odjeljenju bude najviše dvoje učenika s teškoćama u razvoju. S poštovanjem, Marija Krstinić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
458 Marija Kartelo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
459 Marija Jurišić Šarlija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se sa stavkom Članka 3. da je optimalan broj učenika u redovnom razredu 20, ali isto tako smatram da je 28 previše i nikako nije u skladu sa Školom za život. Također, smatram da bi razredi u kojima je dva ili više učenika s prilagodbom sadržaja, a nemaju pomoćnike morali biti manji jer u protivnom nema vremena za tu djecu. Još ako u razredu ima nekoliko učenika s individualiziranim pristupom situacija postaje još teža. Velika važnost se pridaje učenicima s teškoćama, a darovitim učenicima se uopće ne pridaje važnost i to treba promijeniti. Darovitim učenicima treba posvetiti više pažnje, a to je moguće jedino u manjim razredima. Treba i o njima više razmišljati i pružiti im više mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala, a to je u redovnoj nastavi, uz velik broj učenika, teško izvedivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
460 Marija Jurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, po mom mišljenju, optimalan redoviti razredni odjel može imati najviše 20 učenika, ako zaista mislimo na optimalne uvjete za rad. Sve preko toga ide u preopterećenje te smanjenje kvalitete izvođenja nastave. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
461 Marija Halaček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, smatram važnim ovo e-savjetovanje jer će konačan tekst dokumenta bitno utjecati na rad mnogih škola, pri tome mislim i na kolegice i kolege učitelje koji bi, radi smanjenoga broja učenika u manjim sredinama, mogli postati tehnološki višak. Ne zaboravite da ako u nekom razredu ima mali broj učenika, radi se o velikoj prilici za kvalitetnijim radom i zato bi nam često takav primjer trebao biti na čast i ponos, a ne problem. Predlažem da se opišu uvjeti u kojima bi se dogodilo: (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Iskustvo rada u školi više od dvadest godina pokazalo mi je da u jednom razredu ne bi trebala biti više od dva učenika kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Nastavno tome, ne slažem se sa stavkom 4. Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi ne znači automatski i učenik manje koji ima teškoće u razvoju ili u učenju. Vezano uz višerazrednu kombinaciju, predlažem da taj dio dokumenta pišu isključivo učitelji koji su u takvim kombinacijama radili najmanje deset godina. Jedino oni imaju pravo na to! Nadam se da u budućnosti naše škole neće ostajati prazne, sada kada postaju sve opremljenije i učenicima često jedino mjesto za stjecanje ne samo obrazovanja, nego i sudjelovanja u sportskim, kulturnim i drugim događanjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
462 Marija Guć PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mišljenja sam da je maksimalni broj od 28 učenika u razrednom odjeljenju prevelik. Prema "Školi za život" koja potiče kritičko razmišljanje a ne usvajanje činjenica, s tolikim brojem učenika teško će biti ostvarivo. Praćenje usvajanja ishoda, vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i ostale tvorevine ove obrazovne revolucije teško je provoditi u odjeljenjima koja broje više od 25 učenika. 3 učenika s poteškoćama u razredu su također previše. Možda se školuju po istom članku, i nekome su učenik broj 1, 2 ili 3 s poteškoćama, ali svaki od njih je poseban i traži poseban pristup u nastavi. 2 učenika s poteškoćama u jednom razredu su maksimum, i to ako jedan od njih ima pomoćnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
463 Marija Garić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalni razredni odjel ne bi smio imati više od 22 učenika. Što se tiče učenika koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, smatram da bi ih u jednom razrednom odjelu moglo biti najviše dvoje, i to bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne (npr. jedan može imati pomoćnika, ali to ne podrazumijeva da ga ima i drugi). Kada se raspravlja o broju učenika u razrednom odjelu, treba voditi računa i o broju učenika koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke (oni se nigdje ne spominju, ali za njih je itekako potrebna posebna priprema učitelja u smislu prilagodbe metoda i aktivnosti u radu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
464 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Kako je drugi strani jezik za sada izborni predmet (podsjećam, iako se Hrvatska ulaskom u EU obavezala na obavezno učenje dva strana jezika, to do sada još uvijek nije ispoštovano) smatram da minimalan broj djece koji čini skupinu koja pohađa tu nastavu ne bi trebao biti definiran pravilnikom, ukoliko zaista želimo da djeca u ruralnim i gradskim sredinama imaju jednaka prava po pitanju obrazovanja. Mnoge škole imaju i područna odjeljenja (1.-4. razreda), a učenje drugog stranog jezika kao izbornog počinje upravo u 4.razredu OŠ. Većina četvrtih razreda područnih škola ima manje od desetero učenika (barem je takva situacija u školi u kojoj ja radim, a koja ima osam područnih škola). Ti četvrti razredi su u pravilu u kombiniranim razrednim odjeljenjima s još jednim razredom, no ako se izdvoji samo učenike četvrtog razreda koji počinju učiti drugi strani jezik, sukladno ovom pravilniku ispada da će oni zbog malog broja učenika izgubiti pravo na učenje stranog jezika. To je definitivno i više nego dovoljan razlog zbog čega se minimalan broj učenika za izvođenje izborne nastave NE SMIJE određivati pravilnikom na državnoj razini. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
465 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U Članku 5.ostaje nejasno što je IZBORNI NASTAVNI PREDMET, a što je IZBORNA AKTIVNOST. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s drugim propisima.
466 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Citiram Članak 3. "U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju" - školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili školovanje po posebnom programu su u praksi rada u nastavi dvije vrlo različite stvari po svojoj zahtijevnosti i količini vremena koje nastavnik/učitelj tijekom sata mora posvetiti dotičnom učeniku. Smatram da bi te dvije kategorije trebalo i različito vrednovati prilikom smanjenja broja ostalih učenika u razrednom odjeljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
467 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moje sedamnaestogodišnje iskustvo rada u razredu mi govori da je max.broj od 28 učenika po razrednom odjelu prevelika brojka za kvalitetan rad,a posebno praćenje učenika. Smatram da bi gornja granica trebala biti 22 učenika po razrednom odjeljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
468 Marija Dekanić Duvandžija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, u posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju učenici su podijeljeni u 6 skupina (3 kombinirana razredna odjela, 2 odgojno-obrazovne skupine i 1 skupina učenika s PSA). S njima radi 6 rehabilitatora, mag. kineziologije (s dijelom učenika), te vjeroučitelj (s učenicima koji pohađaju izborni predmet vjeronauka). U rad je uključeno i 4 pomoćnika u nastavi neprocjenjive važnosti za kvalitetno održavanje nastavnog procesa. Većina stručnjaka koji rade s učenicima imaju gotovo 20 godina radnog iskustva. U ime kolega i svoje osobno stavljam mišljenje o ovom Nacrtu pravilnika te naše prijedloge izmjena. S obzirom da smo sudjelovali na ŽSV-u ravnatelja i ŽSV-u pedagoga u nastavku teksta prenosim dogovoreni prijedlog koji je već naveden u komentarima voditelja ŽSV-a. S ovim prijedlogom se u potpunosti slažemo. „Stoga predlažemo da članak 6. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja -od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3 učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6: KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU (1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Obrazloženje: Mišljenja smo da novi pravilnik treba biti definiran prema vrsti programa ali i prema vrsti teškoća ili ovaj drugi kriterij treba bit definiran drugim dokumentom, kao što je to do sada bio Državni pedagoški standard. Prema Nacrtu nastavnog plana i programa za učenike s teškoćama definirani su: • plan posebnih kurikuluma za osnovnu školu • plan posebnih kurikuluma za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada • plan posebnih kurikuluma za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada (za učenike s PAS) Stoga smatramo da je nužno kvote za ove skupine učenika tako i definirati. Postojanje Centara koji su specijalizirani za rad s učenicima s pojedinim teškoćama proizlaze iz stvarnih potreba učenika s pojedinim vrstama i stupnjevima oštećenja uvažavajući u potpunosti njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje koje uključuje usmjerenost na zadovoljavanje individualnih potreba, osiguravanje odgojno-obrazovne podrške, pravodobnost djelovanja i timski pristup odnosno stavljaju učenika u središte odgojno - obrazovnog procesa koji pretpostavlja Okvir za poticanje i prilagodbu iskustva učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama. Vrste teškoća same po sebi uključuju potrebu postojanja definiranih kvota za pojedinu teškoću jer osiguravaju kvalitetan pristup pojedincu. Rad s učenicima s oštećenjem vida nije moguće uspoređivati s radom s učenicima s autizmom ili s učenicima s motoričkim poremećajima koji imaju zdravstvene poteškoće. Smatramo da je vrlo važno navesti kvote za kombinirane razredne odjele jer doista nije isto ako se rade tri individualizirane prilagodbe za jedan program ili tri programa različitog razreda. U članku 4. Nacrta ovog pravilnika stoji da kombinirani razredni odjel od V-VIII r. u redovnom programu ne može imati više od 8 učenika. Dok prema članku 6, stavak 1 - broj učenika s teškoćama u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 10, jer nema definirane kategorije kombinirani razredni odjel. To učenike s teškoćama stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na učenike bez teškoća. Jasno definirane i primjenjive kvote osigurat će kvalitetno obrazovanje učenicima s teškoćama. Nadam se da će novi pravilnik bit definiran kako bi to omogućio. S poštovanjem, Marija Dekanić Duvandžija Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
469 Marija Bulut Lukačević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Učiteljica sam razredne nastave s 21 godinom staža te sam u svom radnom vijeku imala učenika s različitim intelektualnim i emocionalnim teškoćama. Učenici su u skladu sa svojim sposobnostima i dijagnozama imali različita rješenja o prilagodbi sadržaja i metoda. Dogodilo mi se i da sam u jednom razredu imala po 3- 4 učenika s rješenjem o posebnom ili prilagođenom programu te još one učenike kojima je potreban individuliziran pristup. Mogu samo reći da sam se satima pripremala za nastavu. Unatoč tome bilo je dosta dana kada sam kući dolazila i fizički i emocionalno iscrpljena s osjećajem nezadovoljstva jer nisam uspjela postići sve što sam htjela. Situaciju malo popravljaju pomoćnici u nastavi, no oni ipak nisu dovoljno educirani da metodički pristupe učeniku...i dalje je učitelj taj koji planira, piše programe, provodi ih, odabire metode rada i individualizirano pristupa svakom učeniku. Iz iskustva mogu reći da predloženi broj učenika (Članak 3.) ne omogućava individualizirani pristup svakom učeniku, bilo da pripada učenicima s određenim poteškoćama ili onih koji pokazuju darovitost u određenom području. Svakako trebamo težiti što manjem broju učenika- mislim da optimalni razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika, a ukoliko u razrednom odjelu ima učenik s teškoćama tada bi se broj učenika trebao umanjivati po principu 2 učenika manje (najviše 18 učenika u razrednom odjelu ako je 1 učenik s teškoćama, najviše 16 ako je 2 učenika s teškoćama...). Trenutno sam učiteljica u 1. razredu osnovne škole i svaki učenik traži individualni pristup jer su njihova predznanja i iskustva na različitim razinama te se učitelj treba individualno posvetiti svakome učeniku kako bi mogao provesti formativno vrednovanje te uvesti učenika u različite metode rada, stilove učenja, ostvariti odgojno- obrazovne ishode...Osim toga, dolaze nam generacije učenika kod kojih se već naziru problemi iz spektra digitalne demencije što svakako otežava posao učitelju već i kod same motivacije za rad. Neke zemlje EU imaju princip rada da u učionicama imaju tzv. glavnog učitelja i pomoćnog učitelja kako bi mogli ostvariti sve planirane ishode i pristupiti svakom učeniku prema njegovim sposobnostima. Iskustveno učenje kroz projekte i terensku nastavu također je lakše provesti s manjim brojem učenika. Prema tome, mišljenja sam istoga kao i većina kolegica- trebamo težiti smanjivanju broja učenika u razrednim odjelima. Takvo mišljenje imam i za kombinirani razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
470 Marija Budrovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
471 Marija Bićanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da odjel ne bi trebao imati više od 22 učenika. Ako u odjelu postoji učenik s posebnim potrebama, treba jako voditi brigu o kakvim je poteškoćama riječ. Nije isto kada je učenik slabije pokretan, što nikako ne remeti rad ostalih učenika, ili je riječ o učeniku s dijagnozom autizma što znatno utječe na ostale učenike. Također bih naglasila da u odjelu nikako ne bi smjelo biti više od jednog učenika s teškoćama, bez obzira ima li ili nema pomoćnika u nastavi. Odjel koji ima učenika s teškoćama ne bi smio imati više od 20 učenika. Radila sam u odjelu s 36 učenika (u jednom trenutku ih je bilo 39), ali to su bila neka druga vremena i druga djeca, osobito drugi roditelji. Danas se svi pozivaju na različitosti i na pravo da se te različitosti uvažavaju (često potpuno neobjektivno od strane roditelja, ali to je neka druga tema). Hoću reći, mnogo toga se promijenilo i mi se moramo prilagođavati tim promjenama. Stoga mislim da i ovaj Pravilnik mora pratiti trendove i uzeti u obzir da su se desile ogromne promjene u zadnjih tridesetak godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
472 Marija Aljinovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Postovanje! Nadam se da psobe koje sastavljaju Pravilnik imaju donekle iskustvenog rada u samoj ucionici. Svaki razred je prica za sebe pa tako i broj ucenika kako u redovnom tako i u kombiniranom odjelu. Broj od 28 ucenika, posebice ako je ukljucen jedan ili vise ucenika s posebnim potrebama , prema mom skromnom iskustvu je prevelik. Optimalan je broj od 20bucenika po razrednom odjelu kako bi rad prema novom Kurikulu bio sto kvalitetniji i icenicima i nastavnicima. Ppzdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
473 Marica Brzica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mislim da je 28 učenika u razrednom odjelu prevelika brojka. Optimalna bi brojka bila do 22. Također je otežan rad u razrednom odjelu koji ima više od dva učenika s teškoćama. Javlja se problem kad se nakon formiranja razrednih odjela, u višim razredima, poveća broj učenika s teškoćama pa se zna dogoditi da razredni odjel ima npr. 24 učenika,a među njima čak i tri učenika s teškoćama. Takve bi situacije trebalo izbjeći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
474 Margareti Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani kao prvo niste utvrdili broj učenika (najveći/najmanji) za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog predmeta za učenike s teškoćama u razvoju. Smatram kako je svaka brojka od petero djeca veliki problem za djecu kao i za kvalitetno izvođenje nastave. Također treba uzeti u obzir bitne činjenice, vrste poteškoća, stupanj poteškoće i dob djeteta kako bi se mogao odrediti broj djece po skupinama. Jedno je napisati članak o broju učenika, a drugo raditi u skupinama koje imaju djecu s višestrukim teškoćama. Ukoliko smatrate da je ovakav zakon ispravan, pozivam Vas da dođete u našu školi na jedan dan. Sve će Vam biti jasno. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
475 Margareti Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram kako izvođenje nastave s ovim brojem učenika koje navodite za odgojno - obrazovne skupine nisu relevantne te ih je u praksi nemoguće izvesti. Kao prvo niste utvrdili broj učenika (najveći/najmanji) za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog predmeta za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
476 MARCELA MARGUČ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Smatram da bi rad s povećanim brojem učenika bio u potpunosti neizvediv i na štetu, prije svega, učenicima kao i učiteljima, roditeljima... Radim sa skupinom u kojoj je 5 učenika i ponekad je i s njih 5 teško kvalitetno raditi jer je svaki učenik po svojim potrebama, sposobnostima i željama različit i poseban, te zahtijeva individualni pristup radu i različite metode. Povećanjem broja učenika učitelji se ne bi mogli posvetiti svakom učeniku već bi se rad sveo na čuvanje, učenici bi bili prepušteni sami sebi, ne bi imali nikakvih mogućnosti za napredak i učitelji ne bi mogli iskoristiti njihove potencijale. Ovime bi i sigurnost učenika i učitelja bila narušena zbog nemogućnosti pravovremenog reagiranja na moguće opasnosti zbog prevelikog broja učenika u skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
477 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, predlažem sljedeće izmjene: U članku 6. stavak 1) : umjesto ... od 3-10 učenika, predlažem: od 3-6 učenika; U članku 6. stavak 2) : umjesto ... od 3-12 učenika, predlažem: od 2-5 učenika; U članku 6. stavak 3) : umjesto ... od 3-12 učenika, predlažem: od 3-8 učenika. S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
478 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, predlažem sljedeće promjene: U čl. 4. stavak 2, umjesto broja 16 broj 14. U čl. 4. stavak 3, umjesto broja 14 predlažem broj 12. U čl. 4. stavak 4, umjesto broja 12 predlažem broj 10. U čl. 4. stavak 5, umjesto broja 10 predlažem broj 8. U čl. 4. stavak 6, umjesto broja 9 predlažem broj 7. U čl. 4. stavak 7, umjesto broja 8 predlažem broj 6. S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
479 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene u članku 3. stavak 2 koji glasi: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 ,a najviše 28 učenika." Moj prijedlog je: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. Razredni odjel se može ustrojiti i sa 14 učenika, ali ne više od 24 učenika. U čl. 3. stavak 3 koji glasi:"U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . predlažem sljedeće izmjene: "... odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
480 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani! Iz ovog Prijedloga nije jasno jesu li u ovo uključeni i centri za odgoj i orazovanje ili ne. Različiti su normativi o broju učenika u centrima za odgoj i obrazovanje radi dodatnih utjecajnih teškoća tih učenika. Također, prema važećim pravilnicima i preporukama - npr. broj učenika s poremećajem iz spektra autizma jest 3-5 po razredu /skupini pa nije jasno odnosi li se ovi normativi i za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Ako da - mislim da je to potpuno stručno neopravdano. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
481 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Mislim da je uključenje tri učenika s teškoćama u razvoju u jedan razredni odjel previše. Slažem se da je svakako potrebno smanjivanje broja učenika ukoliko je u razred uključen 1 ili 2 učenika s teškoćama. Također, mislim da nije stručno opravdano ne smanjiti broj učenika u razredu ukoliko učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi nije taj koji određuje koji sadržaj će učenik usvajati, na koji način, koje oblike podrške učenik treba i drugo, već to čini učitelj. Pomoćnik u nastavi PREMA UPUTAMA UČITELJA izvodi potrebne radnje i pritom pruža podršku učeniku u situacijama u kojima on ima najveća odstupanja što se tiče usvajanja planiranih sadržaja. Pomoćnici u nastavi su opravdana potreba, ali je ipak učitelj taj koji priprema realizaciju nastavnog procesa za učenike s teškoćama. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
482 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s teškoćama u razvoju koji se predlaže ovim Pravilnikom (3-10, 3-12) jednostavno ne odgovara suvremenoj praksi i načelima poučavanja učenika s teškoćama u razvoju. Iz svoje profesionalne prakse napominjem da se ovo posebno odnosi na razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine u centrima za odgoj i obrazovanje, a sigurna sam da se isto ili slično može reći i za integrirane odjele učenika s teškoćama u redovnim školama. Učenici uključeni u centre za odgoj i obrazovanje imaju i dodatne utjecajne i/ili višestruke teškoće (uz intelektualni deficit imaju i različite oblike motoričkih, senzoričkih odstupanja, poremećaj iz spektra autizma, neurološka odstupanja, poremećaje u ponašanju i drugo). PRIJEDLOG: Predlažem da broj učenika iz Članka 6., stavka 1., 2. i 3. bude od 3 do maksimalno 6 učenika. Pritom, posebno bih izdvojila učenike s poremećajem iz spektra autizma i naglasila činjenicu da u situaciji u kojoj bi u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini bilo do 12 učenika s PSA - teško da bi se mogla provoditi ikakva, a posebno najpoželjnija kvalitetna edukacijsko-rehabilitacijska praksa unatoč čak i zadovoljavajućim (možda!) prostornim uvjetima i kompetentnosti edukacijskog-rehabilitatora. Iskreno, radila sam 15 godina u skupinama djece s poremećajem iz spektra autizma – NE MOGU zamisliti 12 učenika s tom vrstom odstupanja u jednoj učionici, uz jednog edukacijskog rehabilitatora (ako ga uopće ima!) i to će potvrditi svi koji su u svom profesionalnom radu imali iskustva s ovom populacijom. Prostorni uvjeti nisu nešto što se smije zanemariti. Učionice u kojima se školuju učenici s teškoćama u razvoju, pri centrima za odgoj i obrazovanje, nerijetko nisu dovoljno velike za prisutnost 12 učenika (pritom je npr. 1 ili više učenika u invalidskim kolicima (pritom uz kolica koristi i posebni stol za pristup kolicima), 1 ili više učenika ima pomoćnika u nastavi ili zbog svojih osobitosti zahtijeva prostorno drugačije pozicioniranje u učionici (najčešće zbog senzornih oštećenja, ali i drugih) čime bi u učionici bilo i do 15 osoba ili više, a to nije niti približno optimalnim radnim uvjetima za djecu s teškoćama u razvoju. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
483 MAJA ŽIVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da se u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjiti broj djece i to na način: a) dvorazredna kombinacija 10 učenika b)trorazredna kombinacija 8 učenika c) četverorazredna kombinacija 6 učenika. Ukoliko u kombiniranom razrednom odjelu postoji dijete s poteškoćama, uz učitelja treba biti i asistent. Što se tiče kombiniranih razrednih odjela od 5. do 8. razreda, smatram da se treba ustrojiti poseban odjel u koji bi išli učenici po prilagođenom programu te bi takav odjel trebao imati uz učitelja dva asistenta. Takve odjele treba omogućiti u svim školama, a ne samo u određenima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
484 MAJA ŽIVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kako u europskim zemljama postoje razredni odjeli u koji idu učenici s teškoćama, smatram da bi takvi razredi trebali postojati i kod nas i to u svim školama te bi uz nastavnika trebala biti i dva asistenta.Takav razred može biti i kombinirani razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
485 MAJA ŽIVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Redoviti razredni odjel najviše treba imati 20 učenika. Odjel u kojem su tri učenika s teškoćama (prilagođeni i individualizirani program) maksimalno bi trebala imati 20 učenika, ako ne i manje. Kod sastavljanja razrednih odjela trebalo bi se voditi i o učenicima s raznim drugim teškoćama (anksioznost, depresija, socijalni status, obiteljska situacija) te zbog svega navedenog broj učenika u razredu treba biti do 20 učenika. Minimalno 15. Standard od 28 učenika nije prihvatljiv jer se ne može kvalitetno odraditi suvremena nastava i ne može se svakom učeniku pristupiti posebno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
486 Maja Vuka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u redovitom razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od 18 učenika. Trenutačno radim u dva peta razreda u kojima je broj učenika 26. Učionica je tijesna, a današnja djeca su mnogo zahtjevnija nego prijašnje generacije. Ukoliko se svakom djetetu želimo posvetiti kvalitetno, mislim da bi se trebao smanjiti broj učenika u odjeljenjima. Također ne bismo trebali isključiti i broj učenika koji se školuju po individualiziranom programu jer također i tim učenicima treba individualno pristupiti, iako pohađaju redovnu nastavu, ali uz individualizirane postupke što od učitelja traži dodatni angažman. Svakodnevno radimo na pripremama za tri različita pristupa i programa. Danas je vrlo teško raditi u velikim odjeljenjima, pogotovo kad su uključeni učenici koji se školuju po prilagođenom programu. Vremenski su učitelji ograničeni i u nemogućnosti su ( prema smjernicama Škole za život) svakom učeniku dati kvalitetnu povratnu informaciju te pratiti razvoj njihovih vještina i sposobnosti. Kada bi se broj učenika u odjeljenjima smanjio, učitelji bi dobili više prostora za kvalitetnu povratnu informaciju o učeničkim postignućima. Danas je zaista nužno više vremena posvetiti svakom učeniku, kvalitetnoj komunikaciji i kvalitetnom osvrtu na učenički rad jer samo takvim pristupom možemo svakom učeniku dati kvalitetnu informaciju o njegovu napretku. Naglasak bi trebao biti na kvaliteti rada te u skladu s tim ovaj bi se Pravilnik trebao prilagoditi potrebama suvremenog učitelja i suvremenog djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
487 Maja Stella PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao učitelj u posebnoj odgojnoj-obrazovnoj ustanovi moram se osvrnuti na članak 6. pravilnika. Smatram da je rad s povećanim brojem učenika neizvediv. Uzmite u obzir kako ima djece koja su u kolicima i onih koji se kreću uz pomoć i pridržavanje. Koliko pari ruku bi trebalo u jednom razrednom odjeljenju s 12 učenika ako govorimo o djeci kojoj treba stalna pomoć i podrška? Učenici s poremećajima iz spektra autizma bili bi posebno pogođeni. Kako bi osmislili i organizirali odgojno-obrazovni rad s tako velikom grupom djece koja ne bi imala ni radno mjesto u razrednom odjelu? Kako bi uklonili nepoželjna ponašanja koje bi stvorila tako velika grupa? Rad u takvim uvjetima je nemoguć i značio bi oduzimanje djeci svih šansi za napredak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
488 Maja Rebrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao edukator rehabilitator s višegodišnjim iskustvom rada s djecom s većim teškoćama u razvoju smatram kako svako povećanje broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini smanjuje kvalitetu rada te ugrožava sigurnost učenika. Odgojno – obrazovna skupina (prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu) u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Također, moram ovim putem izraziti svoje žaljenje što je navedeni prijedlog Pravilnika pokazatelj nedovoljno upoznatih uvjeta rada u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
489 Maja Radoš-Bučma PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, voditeljica sam ŽSV učitelja edukacijskih rehabilitatora Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije. U svoje osobno ime, ali i u ime većeg broja kolegica i kolega s kojima sam razgovarala o ovom prijedlogu Pravilnika moram iznijeti nezadovoljstvo prijedlogom povećanja broja učenika. Svaki učenik u posebnom odjelu zahtijeva puno individualizacije, individualne programe, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad. Pored toga, u posljednjih nekoliko godina trend je upisa u posebne odjele učenika sa višestrukim teškoćama u razvoju što svakako rad čini još izazovnijim. Stoga, nedopustivo je u posebnim razrednim odjelima povećati broj učenika više od 6. To bi otežalo i narušilo kvalitetu rada u tom odjelu. Također, rad u skupinama s djecom s višestrukim teškoćama u razvoju je kvalitetno neizvediv ukoliko je u skupini više od pet učenika. Prema navedenom možemo zaključiti da je svaka mogućnost povećanja broja učenika u posebnim razrednim odjelima preko šest i u skupinama preko pet učenika nedopustiva, nerealna i nemoguće je ostvarivanje nastavnog procesa u takvim uvjetima te su sami učenici s teškoćama u razvoju izloženi nezadovoljstvu, nedovoljnom broju poticaja od strane rehabilitatora i samim tim frustraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
490 Maja Radoš-Bučma PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo u radu u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1., 2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Pored navedenog, zadnjih desetak godina je primjetan trend upisa u sve više djece s težim teškoćama u posebne programe, što također otežava samu izvedbu nastavnog procesa. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika jako smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
491 Maja Puhač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI S obzirom na novi način poučavanja koji je podrazumijeva aktivnosti kao što su istraživački rad, rad u grupama i sl. te novi način vrednovanja trebalo bi smanjiti optimalan broj učenika na 18 – 20 učenika, a najveći broj učenika u razrednim odjelima bi trebalo smanjiti na 22 učenika. Za svakog učenika s teškoćama dodatno smanjiti broj učenika bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi ili ne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
492 Maja Puc PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja sam da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanoga broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Smatram da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatram da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
493 Maja Pranjić Čorak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je u današnje vrijeme realan maksimalan broj učenika u razredu 20, ako u razredu nema učenika s poteškoćama. Sve je teže individualno pristupati učenicima i svima se posvetiti koliko je potrebno, a povećanje broja učenika u razredu učionio bi velike štete. Nažalost, profesori nemaju dovoljnu i potrebnu podršku psihologa i pedagoga (većina škola nema psihologe, logopede, rehabilitatore, a pedagozi su jednostavno preopterećeni i ne mogu se posvetiti svim potrebama koje škola ima). Smatram da bi 3 učenika s posebnim potrebama trebala biti maksimum u jednom razrednom odjelu, ali da se pritom ograniči broj učenika u takvom razredu na 15! Kvaliteta rada s brojnim učenicima u razredu postala bi upitna i teško ostvariva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
494 MAJA PAPST MILANOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ako se ovim Pravilnikom poveća maksimalan broj učenika na 10 u posebnom razrednom odjelu dogoditi će se spajanje više razreda u jedan što će značajno utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, odnosno jedan učitelj će imati kombinaciju i više od tri razreda. Trenutno radim u trostrukoj kombinaciji u školi koja obrazuje učenike po posebnom programu i znam koliko je to izazovno i zahtjevno. Poseban izazov je kvalitetno odraditi tri nastavna sata u jednom pri tome vodeći računa da svaki učenik dobije dovoljnu količinu podrške i poticaja, isto tako uredno voditi dokumentaciju ( tri godišnja plana, tri mjesečna, tri pripreme za svaki nastavni sat, trostruko upisivanje nastavnih sati), bez ikakve naknade za kombinaciju koja je prije nekoliko godina ukinuta. Predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. Razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu trebao bi imati najviše 8 učenika kako bi se nastava izvodila prema pravilima struke, vodeći računa o osobitostima svakog učenika. Kod kombiniranih razrednih odjela, broj učenika se treba smanjiti, 6 učenika kod dvostruke kombinacije, a 5 učenika za 3 i više kombinacija razreda. Isto tako imati 10 učenika sa poremećajem iz spektra autizma ili učenika sa umjerenim intelektualnim teškoćama u jednoj skupini onemogućiti će bilo kakav odgojno obrazovni rad i svesti će se na čuvanje učenika i održavanje njihove minimalne sigurnosti. Smatram da u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma najveći broj učenika treba biti 3 učenika radi specifičnosti rada i potreba učenika. U odgojno-obrazovnim skupinama broj učenika treba biti najviše 5, s obzirom da se upisuju učenici s višestrukim teškoćama, često u kolicima, te im je potrebna stalna podrška. Broj učenika u PSP-u trebao bi biti najviše 8 učenika. Čitajući ovaj pravilnik stekla sam dojam da osobe koje su ga pisale nikada nisu bile u školama koje školuju učenike po posebnom programu, niti imaju najmanja osnovna znanja o učenicima s teškoćama u razvoju. Maja Papst Milanović, mag,rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
495 Maja Oreški Bradarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovaj prijedlog Pravilnika smatram jednim ogromnim korakom unatrag kad govorimo o kvaliteti pružanja odgojno-obrazovnih usluga djeci s teškoćama. Svaki od naših učenika zahtijeva individualizirani rad, mnogi od njih su nesamostalni u aktivnostima skrbi o sebi, imaju kombinaciju teškoća... Pokušavam taj prijedlog preslikati na situaciji u svojoj skupini, u kojoj je petero učenika. Od njih svatko, uz umjerene intelektualne teškoće ima i popratne zdravstvene teškoće, koje vrlo često zahtijevaju i posebnu pažnju, te učenike kod kojih se javljaju nepoželjna ponašanja, kad osjete da nemaju dovoljno pažnje, uslijed kojih mogu ozlijediti sebe i druge. Većinu je potrebno voditi korak po korak kroz većinu dnevnih zadataka. To je samo jedan vrlo mali dio njihovih teškoća... I da imam još sedam učenika sa sličnim teškoćama? Na način predložen ovim Pravilnikom djeca neće moći dobiti kvalitetan odgoj niti kvalitetno obrazovanje, a učitelji i edukacijski-rehabilitatori bi veliki dio svog radnog vijeka mogli provoditi na bolovanju zbog posljedica uzrokovanih stresom. Predlažem sljedeće: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
496 Maja Milovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s osobitim zanimanjem pročitala sam Prijedlog, a zatim i brojne komentare, redom pisane od strane stručnjaka - profesora, edukatora, rehabilitatora, pomoćnika u nastavi, koji svi osim teoretskog znanja imaju i neprocjenjivo iskustvo - kao roditelj djeteta s posebnim potrebama, od srca se nadam da ćete uvažiti tolika mišljenja i sugestije temeljene na svakodnevnom radu! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
497 Maja Marjanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Potrebno je ostaviti lokalnoj zajednici ili osnivaču na odlučivanje o broju učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Kombinirani razredni odjel se treba prestati sagledavati s aspekta brojnosti učenika jer učenici nisu objekti već živa bića i ako uzmemo u obzir da se nastava u kombiniranim uvjetima u pravilu održava u ruralnim područjima koja su slabo razvijena tada svakog tog učenika treba gledati kao potencijalnu osobu koja će možda jednoga dana i ostati živjeti u tom ruralnom kraju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
498 Maja Marjanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je i brojka već od 20 učenika u redovnom razrednom odjeljenju previše. Uvođenjem novih načina rada i tehnologija u nastavni proces pred učitelje je postavljen velik izazov, kako što kvalitetnije odraditi nastavni proces. Također mora se uzeti u obzir kako nam dolaze učenici izuzetno nesamostalni i ovisni o pomoći učitelja. Ovim pravilnikom treba obuhvatiti i vrlo lošu populacijsku sliku određenih dijelova RH, učitelji sa 10, 15, a čak i 20 godina radnog staža dolaze u situacije viškova. Pojedina područja RH treba staviti pod zaštitu i ne tretirati ih kao velika urbana područja. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
499 Maja Madunić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam u posebnoj ustanovi i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Maja Madunić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
500 Maja Mačinko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Novi kurikul i način poučavanja nije baš u skladu sa ovim brojem učenikau razredu. Maksimalan broj učenika bi trebao biti 24 učenika, umjesto 26. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
501 Maja Kalebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog teksta, stavak (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika. Obrazloženje: Rad u manjim skupinama u konstruktivističkoj nastavi i učenje usmjereno na aktivnosti učenika iskustveno se pokazalo da je broj učenika veći od 24 neprimjeren. Svaki obrazovni ciklus ima specifične zahtjeve u individualnom pristupu svakom učeniku, te broj učenika u razrednom odjelu bitno utječe na kvalitetno formativno praćenje svakog učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
502 Maja Husar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Zbog sve specifičnije situacije u školama (broj djece, obveze učitelja, struktura učenika) maksimalni broj učenika trebao bi biti 20 po odjelu. Nadalje, ne vidim razlog zbog kojeg bi broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima od I.do IV. razreda trebao/mogao biti veći nego od V. do VIII. razreda. Predlažem izjednačavanje broja u razrednoj i predmetnoj nastavi i to onako kako je predloženo za predmetnu nastavu. Smatram da u ovaj pravilnik treba uvrstiti i učenike koje imaju individualizirani pristup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
503 Maja Balašćak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redoviti razredni odjel bi trebao imati najviše 20 učenika. Sve preko toga je previše, te se učitelj ne može kvalitetno posvetiti svakom učeniku. Trenutno radim u prvom razredu koji broji 22 učenika. Imam dvoje učenika koji još uvijek nemaju nikakvo rješenje, ali imaju velikih poteškoća i nisu u stanju pratiti gradivo. Njima se kvalitetno mogu posvetiti samo na dopunskoj nastavi bez obzira na detaljnu pripremu i količinu dodatnog materijala. Nemoguće je imati dvadeset učenika u razredu, od toga tri s teškoćama, i svima se kvalitetno posvetiti. U prvom razredu, gdje svaki učenik traži posebnu pažnju, a osobito učenici s teškoćama kojima je pomoć potrebna u svakom trenutku, netko će sigurno biti zakinut. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
504 Magdalena Srdarević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u današnje vrijeme kada je iz godine u godinu osjetan pad broja učenika i djece općenito u Hrvatskoj, smiješne su ove brojke o minimalnom broju učenika u razredu. Optimalno bi bilo da ih je 15 u razredu, ako je moguće, pogotovo ako je u razredu više učenika s teškoćama. Nemoguće je raditi s tri učenika s teškoćama u razredu od 20 učenika, a osim što se nastavnik ne može dovoljno posvetiti svakom pojedinom učeniku s teškoćama, definitivno su zakinuti i svi ostali učenici u tom razredu. Iz iskustva znam da se u takvim razredima zanemaruju daroviti učenici, ne zato što im nastavnik ne želi posvetiti vrijeme, nego zato što jednostavno ne stigne. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
505 Ljiljana Umicevic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini od 3 do 12, posebice 12 učenika je prevelik. Po mom mišljenju i u skladu s dugogodišnjim iskustvom u radu s učenicima sa sniženim intelektualnim teškoćama i poremećajem iz spektra autizma teško je zadovoljiti individualizirane potrebe učenika i realizirati kurikulum ako je broj učenika u skupini toliko velik. Prijedlog (čl. 6. st. 2. i čl. 6. st. 3.) je najviše 10 učenika u skupini, a za razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju je najviše 8 učenika (čl. 6. st. 1.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
506 Ljerka Vugerniček Surla PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da u današnje vrijeme, posebno kad nam djeca odlaze, da bi sačuvali slavonska sela treba smanjiti broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Kombinacija dva razreda ( od I -IV) - 12 učenika kombinacija tri razreda ( od I do IV ) - 8 učenika kombinacija četiri razreda ( od I do IV ) - 6 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
507 Ljerka Vugerniček Surla PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redovni razredni odjel ima 15, a najviše 25 učenika. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati 22 učenika odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika odjel s ti učenika s teškoćama može imati najviše 15 do 18 učenika. ( Smatram da u pravilnik treba unijeti da su učenici s teškoćama i učenici koji imaju redovni program uz individualizirane postupke jer i taj rad zahtjeva veliku angažiranost učitelja) Uz to mišljenja sam da i kad je pomoćnik u nastavi treba smanjiti broj učenika u odjelu jer većina asistenata nije pedagoške struke i to ne smanjuje angažiranost učitelja prema tom učeniku). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
508 Luka Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s tim da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20 se u potpunosti slažem. Ne slažem se s maksimalnim brojem učenika od 28 jer ne mogu ni zamisliti kvalitetan rad s tako velikim brojem učenika. Odnosno, smatram da je za učenike i njihov način ostvarivanja ishoda bolje da ih je manje. S toga predlažem da maksimalan broj učenika bude 26. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
509 Luka Huzjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Nastava drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Zašto je izborna nastava vjeronauka vrednija od izborne nastave njemačkog jezika, pa može imati i manje od 14 učenika u skupini? Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
510 Luka Huzjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Nastava drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Zašto je izborna nastava vjeronauka vrednija od izborne nastave njemačkog jezika, pa može imati i manje od 14 učenika u skupini? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
511 Luka Huzjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Nastava drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Zašto je izborna nastava vjeronauka vrednija od izborne nastave njemačkog jezika, pa može imati i manje od 14 učenika u skupini? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
512 Luka Huzjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Nastava drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Zašto je izborna nastava vjeronauka vrednija od izborne nastave njemačkog jezika, pa može imati i manje od 14 učenika u skupini? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
513 Lucija Vladimir Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učiteljica edukatorica rehabilitatorica u OŠ u posebnom razrednom odjeljenju. Evidentno je da osoba/e koje su sastavljale prijedlog pravilnika nemaju minute iskustva rada sa djecom sa TUR u bilo kakvoj kombinaciji. Ovakvi, usudila bih se reći nebulozni, prijedlozi su sramotni. Povećanje broja učenika (a da ni ne spominjem da nema kategorizacije kombiniranja učenika) je apsolutno neprihvatljivo te će dovesti do otežavanja ionako teških uvijeta rada u posebnom razrednom odjeljenju a pogotovo u odgojno- obrazovnim skupinama ! Ovo je izravan udar na djecu s teškoćama, na njihovo temeljno pravo na kvalitetno obrazovanje a i udar na kolege iz struke koji će redom biti tehnološko višak ako se ovaj scenarij obistini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
514 Lucija Kokić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao edukacijski rehabilitator učitelj, ne slažem se s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Razredni odjel u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne može imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se ili ne o kombiniranom razrednom odjelu. Stoga predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. U odgojno-obrazovnim skupinama (skupine do 3 učenika s Poremećajem spektra autizma, te do 5 učenika sa značajno sniženim intelektualnim teškoćama i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama) odnosno za učenike koji svladavaju poseban program/kurikulum je neophodno voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, kao i o uzrastu učenika. Tako, skupina učenika s većim intelektualnim teškoćama ili pak s višestrukim teškoćama nikako ne bi trebala prelaziti 5 učenika budući da se radi o učenicima koji zbog specifičnosti svojih teškoća (veće ili manje intelektualne teškoće, senzorna osjetljivost, potreba podrške u osnovnim životnim vještinama- hranjenje, presvlačenje,… otežan razvoj receptivnog i ekspresivnog govora te socijalnih vještina, teškoće u usmjeravanju i održavanju pažnje i dr.) ne mogu sudjelovati u grupnom radu, već je potreban individualan pristup svakom pojedinom učeniku. Kako je propisano u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika, primjenjivati odgovarajuće odgojno-obrazovne metode u odgojno-obrazovnoj skupini koja seže do 12 učenika istovremeno vodeći računa o osobitostima svakoga od njih smatram nemogućim. Također, čisti razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi prema pravilima struke. U mlađim skupinama neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Također, i skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Povećanjem učenika u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima onemogućavate održavanje primjerene kvalitete odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
515 Lucija Franić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Povećanjem učenika u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima onemogućava održavanje primjerene kvalitete odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada čime se onemogućuje napredak učenika i ugrožava njihova budućnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
516 Luana Kontešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, razrednica sam u odgojno obrazovnoj skupini-dajem osvrt na čl.6 .predlažem da za odgojno obrazovne skupine za učenike koji svladavaju poseban program(kurikulum) treba voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, ali i kronološkoj dobi učenika te odgojno obrazovna skupina s većim ili višestrukim teškoćama ne trebala prelaziti brojku od 5 učenika.Opravdana je bojaznost i savjest svake osobe koja radi sa ovakvom populacijom da je kvalitetno provođenje odgoja, obrazovanja i rehabilitacije kao i realizacija ishoda za učenike , a i cjelokupnog godišnjeg plana i programa te sigurnost učenika ukoliko broj učenika prijeđe tu brojku-jer isti učenici zahtijevaju veliku pažnju i koncentraciju u radu svakoga od nas koji sa njima radimo. Neka se vodi briga o pravilima struke kao i osobitost svakog učenika , l. p. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
517 Loreta Lauš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je predloženih 28 učenika kao optimalan broj učenika u razrednom odjelu previše. Težimo li modernoj, istraživačkoj nastavi u kojoj se učitelj stiže posvetiti svakom učeniku i njegovim potrebama, maksimalan broj učenika ne bi trebao prelaziti brojku 20. Važno je uzeti i obzir vrstu poteškoće kod pojedinih učenika jer inkluzija onako kako je provedena sad, nije dobra ni za učenike s poteškoćama ni za učenike koji poteškoće nemaju. Neka se djeca s poteškoćama lako nose s izazovima redovnog školovanja, no druga ne. Djeca koja rade po redovnom programu uz individualizirani pristup također su djeca s poteškoćama i smatram da ih treba navesti u ovom članku te stavku 3. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
518 Lorena Koštić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, javljam se u ime stručnog aktivna Osnovne škole 22. lipnja, Sisak, Odjela za učenike s teškoćama u razvoju. Prijedlog novog Pravilnika nameće nekoliko pitanja: 1. Koji su to stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila sudjelovali u radu skupine koja je osmislila ovaj prijedlog Pravilnika, jer svaki edukacijski rehabilitator koji ima iskustva u radu sa učenicima s teškoćama u razvoju svjestan je koliko je apsurdan prijedlog o broju učenika u čl. 6. 2. Ima li smisla naglašavati nemogućnost održavanja nastave u ovakvim uvjetima, pružiti sigurnu i stimulativnu odgojno-obrazovnu okolinu svakom učeniku s tešk. u razvoju, naročito učenicima s poremećajem iz spektra autizma? 3. Koji je cilj ovog Pravilnika – smanjiti broj eduk.rehab. koji rade u školama, centrima, ustanovama gdje se provodi poseban nastavni program /kurikulum ili pružiti najoptimalnije uvjete za obrazovanje i osamostaljivanje učenika s teš. u razvoju? Sukladno navedenom predlažemo da se ovakav prijedlog Pravilnika ne prihvati, već da se uzmu u obzir brojni komentari i prijedlozi stručnjaka s terena koji svakodnevno žive i provode poseban program u radu sa učenicima s teškoćama. U članku 6. potrebno je smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Potrebno je nadodati poseban stavak: - Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s poremećajima iz spektra autizma – do 3 učenika. Lijepi pozdrav Edukacijski rehabilitatori Osnovne škole 22.lipnja, Sisak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
519 Loreana Selišek Butina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Postovani, Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti između 10 i 12, a što je u skladu s Predmetnim Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad u skupini s manjim brojem učenika gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije uz ostale jezične vještine. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 4. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali (prema potpisanom Bijelom knjigom). Lijepi pozdrav, Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik XV. gimnazija, IB World School, Zagreb i savjetnica-vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
520 Linda Perutović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam razredne nastave i uključujem se u e-Savjetovanje želeći predložiti promjene u planiranom Pravilniku. Naime, težeći kvaliteti rada, a obzirom na suvremene zahtjeve koji se postavljaju pred učitelje, smatram da broj učenika u odjeljenjima mora biti manji od predloženog. Kako bi se temeljito i svrsishodno realizirali odgojni i obrazovni ciljevi, nužne su manje skupine učenika. Budući da i u svakodnevnim životnim situacijama težimo individualnom radu i/ili radu u manjim skupinama znajući da ćemo tako postići najbolje rezultate, ne vidim razlog ni opravdanje da nam broj učenika u razredu bude veći. Kako bi svakog učenika uspjeli podjednako motivirati, potaknuti u njemu znatiželju i želju za istraživanjem, potrebno mu je posvetiti vrijeme i pažnju. U velikim skupinama to je naprosto nemoguće. Učitelj će u odjeljenju s manjim brojem učenika dati roditelju i učeniku temeljitije povratne informacije i upute za daljnji rad. U protivnom postoji opasnost od šabloniziranja radi uštede vremena i formalnog „odrađivanja“ postavljenih zahtjeva. Težimo učenju za život, istraživačkom radu, primjeni naučenog u svakodnevnom životu. Državni pedagoški standard (V. MJERILA ZA BROJ UČENIKA U RAZREDNOME ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI) u Članku 7., stavak 3. propisuje da „za nastavu izvan prostora škole potreban je jedan pratitelj iz redova učitelja ili stručnih suradnika škole za skupinu do najviše 14 učenika.“ Učitelj ima odgovornost i za ono što se događa i na nastavi unutar škole, u svakom pogledu. U skladu sa svim promjenama koje su se stavile pred nas, uvažavajući načelo zornosti i važnosti primjene naučenog i učenja u praksi i svakodnevnom životu, smatram da će biti (i već jest) jako teško provoditi izvanučioničku nastavu jer je nemoguće uvijek pronaći slobodnog pratitelja ili pratitelje. Stoga je moj prijedlog, a u cilju kvalitete nasuprot kvantitete; suvremenog pristupa nasuprot tradicionalnom…, promjena predloženog Pravilnika. Predlažem da se članak 3, stavak 2. i 3. promijeni: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Srdačan pozdrav, Linda Perutović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
521 Linda Jurkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 22 učenika. Iz vlastitog iskustva (trenutno radim sa odjelima u rasponu od 14 do 28 učenika) mogu reći da tako velik broj učenika u razrednom odjelu predstavlja problem u provođenju nastavnog procesa, a osobito kurikularne reforme koja podrazumijeva konstantno, kvalitetno vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda. Individualan pristup je u takvome odjeljenju jako teško ostvariv. Nastava u manjim razrednim odjelima se odrađuje kvalitetnije i nastavnici se stignu više posvetiti svim učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
522 Lidija Radić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
523 Lidija Pocrnić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. "-odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . " Ovo je definitivno previsoki broj maksimalnog broja učenika u odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama. Jedan učenik s teškoćama iziskuje rad jedan na jedan u oko 10-20% vremena nastavnog sata, ako nema asistenta onda i 50%. Smatram da bi optimalno bilo: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
524 Lidija Pecko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Kako bi se ostvarili svi ishodi nastavnog sata u razredu, poželjno je i optimalno 16 učenika u razrednom odjelu s jednim učenikom s teškoćama u razvoju uz prilagodbu sadržaja. Sada je jako teško korelirati među učenicima bez poteškoća i s onima s poteškoćama. Nemoguće je jednakomjerno posvetiti se svim učenicima, jer ih ima previše u razrednom odjeljenju (kod mene 23 učenika od toga jedan učenik s prilagodbom (autizam - sa svojim specifičnim oblikom ponašanja) i još jedan u postupku). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
525 Lidija Osman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Slažem se s odlukom da broj učenika u razrednom odjelu ne treba prelaziti 20. Smatram da je maksimalan broj od 28 učenika zaista previše jer izazovi koje pred nas stavlja Škola za život, inovativnost u poučavanju, pružanje podrške učenicima kako bi svi imali priliku razviti svoje znanja, vještine, stavove te vlastita uvjerenja u potpunosti zahtijevaju manji broj učenika u razrednom odjeljenju. Budući da je cilj reforme obrazovanja povećanje kompetencija u rješavanju problema te samo povećanje zadovoljstva učenika u školi kao i motivacija njih i učitelja jasno je da je potreba raditi s optimalnim brojem učenika u razrednom odjelu. Slažem se s mišljenjem kolegice da u razrednoj nastavi broj učenika ne bi trebao prelaziti 18 jer učenici u prva četiri razreda usvajaju osnovne vještine i znanja koje će koristiti u kasnijem školovanju. Kvalitetno, formativno vrednovati učenike u odjeljenju s velikim brojem je teško izvedivo i za učitelje i za učenike zbog davanja i primanja pravovremene kvalitetne povratne informacije. Članak 3. stavak (3) uključuje tri učenika s teškoćama u redovitom razrednom odjelu. Smatram kako u jednom razrednom odjelu ne bi smjelo biti više od dvoje djece s poteškoćama bilo da je riječ o djetetu s pomoćnikom u nastavi ili bez njega. Također, kako za učenike s teškoćama tako i za darovite učenike optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 20 učenika zbog lakšeg prepoznavanja darovitih učenika koji su često izostavljeni ( za čije prepoznavanje škole nemaju adekvatne instrumente ni tim stručnjaka ). Da bismo ispravno i poticajno djelovali na darovite učenike, prvo ih je potrebno uočiti, a to je nadasve lakše u manjem razrednom odjeljenju jer daroviti učenici također zahtijevaju i trebaju dodatnu prilagodbu u radu i svojevrsnu individualizaciju kako bi napredovali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
526 Lidija Muić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Najviši broj učenika u razrednom odjelu treba svakako smanjit. Npr. nastavu stranog jezika metodički (igre, konverzacija...) je teško izvoditi s brojem učenika većim od 20, idealno bi bilo maksimalno 15 učenika. Ima sve više djece koja imaju neku dijagnozu (IP,PP) te se je teško posvetiti svakom učeniku. Obzirom da podučavam strani jezik, još jednom ponavljam da je metodika stranog jezika neizvediva s brojem učenika većim od 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
527 Lidija Križanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmijeniti stavak 2 u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika."Također, u stavku 5 izbaciti dio koji govori da Ministarstvo može odobriti VEĆI broj učenika u razrednom odjelu. Zbog svih okolnosti i trenutnog stanja u hrvatskom obr