Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karol Jurišić PRILOG 1. Protiv sam uvođenja eura i protiv sam provedbe ovrhe nad financijskim sredstvia nas građana Republike Hrvatske, ljudima u ovrhama ne bi smjelo ovršiti novčana sredstva S poštovanjem Član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Sklapanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatska se obvezala uvesti euro kao službenu valutu kada se za to ispune uvjeti. Prema tom Ugovoru, Hrvatska sudjeluje u ekonomskoj i monetarnoj uniji od dana pristupanja kao država članica s odstupanjem u smislu članka 139. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (država članica za koju Vijeće još nije odlučilo da ispunjavaju uvjete potrebne za usvajanje eura). Prema ocjeni Vlade RH i Hrvatske narodne banke, Hrvatska je spremna započeti proces za uvođenje eura kao službene valute. Ovršni postupak je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava i uređen je Ovršnim zakonom, dok se Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima uređuje postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koji provode Financijska agencija i banke odnosno Hrvatska narodna banka.
2 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA PRILOG 1. Hrvatska odvjetnička komora u cijelosti podržava komentare gospodina Miće Ljubenka. Nije razvidno radi čega Ministarstvo financija RH pokreće postupak prethodne procjene radi izrade ZID Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kada je Nacrtom prijedloga Ovršnog zakona predviđen prestanak važenja Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i inkorporiranje njegovih odredaba u tekst novog Ovršnog zakona. Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima uređuje se postupak ovrhe, koji postupak je nužno sudski, radi čega Hrvatska odvjetnička komora, smatra kako bilo kakva eventualna izmjena tog zakona, ne može biti u nadležnosti Ministarstva financija RH, već jedino u nadležnosti Ministarstva pravosuđa RH. Nije prihvaćen Ministarstvo financija pokrenulo je postupak prethodne procjene radi izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima u cilju provedbe mjere iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II i bankovnoj uniji, u području jačanja okvira za sprečavanje pranja novca. Navedena mjera jačanja okvira za sprečavanje pranja novca trebala je biti dijelom reforme ovršnog postupka koji se predlaže Prijedlogom ovršnog zakona. Budući da je za Prijedlog ovršnog zakona predviđen postupak trećeg čitanja u Hrvatskom saboru te će time procedura donošenja novog Ovršnog zakona trajati duže od predviđene, bilo je potrebno navedeno pitanje riješiti putem izrade predmetnog Prijedloga zakona.
3 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. Sukladno ovlasti iz članka 9. Zakona o pravobranitelju za djecu („Narodne novine“ br. 73/17), dostavljamo naše mišljenje u postupku prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Iako je riječ o intervenciji iz domene jačanja okvira za sprečavanje pranja novca, koristimo priliku ukratko ukazati i na mogućnost intervencije u odredbe čija primjena posredno i neposredno utječe na realizaciju prava i interesa djece, na koja smo ukazali i prijašnjih godina. Inicijativa se temelji na problematici o kojoj smo upoznati obraćanjem većeg broja stranaka, koja upućuju na potrebu dodatne intervencije kako bi se zaštitila prava i interesi djece. Načelno, radi se o inicijativi koja se odnosi na zaštitu najboljeg interesa djeteta koje potražuje sredstva za svoje uzdržavanje vezano za rokove i troškove postupka i prioriteta u naplati uzdržavanja i razmjernog namirenja. Predlažemo : - da se u čl. 12. kao izuzetak od prestanka izvršenja nakon proteka roka od 3 godine, pored namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, uključe i druga potraživanja u korist djece; - da se radi zaštite prava i interesi mlt. ovrhovoditelja u postupku ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta propišu iznimke, podredno maksimalno skrate rokovi (rok je 60 dana, predug) za prijenos novčanih sredstava; - izmjenu članka 22. st. 4. kako bi se ovrha radi ostvarenja tražbine uzdržavanja za dijete, sukladno odredbi članka 527. st. 3. Obiteljskog zakona („Narodne novine“ br. 103/15) provodila prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina neovisno o vremenu njihova nastavka; - voditi računa o pravima i interesima djece i prilikom propisivanja vrsta i visina naknada za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom te načina naplate naknade (koja obveza proizlazi Člankom 22. stavak 9.): primjerice kako se u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi Agencija ne bi umanjivali iznosi uzdržavanja utvrđeni pravomoćnim i ovršnim sudskim odlukama na štetu djece radi naplate naknada Agencije ili kako bi se unaprijedio sustav u odnosu na negativni utjecaj plaćanja mjesečnih naknada Agenciji za obavljanje poslova provedbe ovrhe radi ostvarivanja uzdržavanja za dijete na novčanim sredstvima ovršenika, u odnosu na drugu djecu s kojom obveznik uzdržavanja živi. - da se dopuni Zakon na način da se njime predvidi mogućnost razmjernog namirenja tražbina u situaciji kada pravo na uzdržavanje ima više osoba u slučajevima ovrhe na novčanim sredstvima, kao i da se odgovarajućom odredbom (ili podzakonskim aktom) reguliraju tehnički uvjeti za provedbu razmjernog namirenja Nije prihvaćen Izneseni prijedlozi kojima je cilj poboljšanje zaštite prava i interesa djeteta koje potražuje sredstva za svoje uzdržavanje (u vezi s rokovima i troškovima postupka i prioriteta u naplati uzdržavanja i razmjernog namirenja) ne odnose se na predmet uređenja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, čijoj se izradi pristupilo radi provedbe mjere jačanja okvira za sprečavanje pranja novca. S obzirom da izneseni prijedlozi obuhvaćaju izmjene odredbi ovršnog postupka, što zahtijeva opsežniju raspravu i uključenost šireg kruga sudionika, isti ne mogu biti uređeni predmetnim Prijedlogom zakona.
4 Mićo Ljubenko PRILOG 1. Smatram da postoji određena nekoordinacija u pogledu rada Ministarstava u pogledu ovog zakona. Naime, temeljem Nacrta prijedloga Ovršnog zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru i čeka na drugo čitanje, predviđeno je da će Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima prestati biti na snazi, te da će se odredbe tog zakona inkorporirati u odredbe Ovršnog zakona. Nejasno je stoga zbog čega sada Ministarstvo financija pokreće postupak prethodne procjene radi izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ako je predviđeno odredbama Nacrta prijedloga Ovršnog zakona da taj zakon više neće biti na snazi. Ukoliko je eventualna odluka da Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ipak ide u samostalnu novelu, smatram da svakako to ne može biti u nadležnosti Ministarstva financija, već treba biti u nadležnosti Ministarstva pravosuđa kao nadležnog ministarstva za propise koji se tiču ovršnog postupka. Ovo posebno obzirom da je riječ o zakonu kojim se uređuje procedura ovrhe, što je nužno sudski postupak, a sudski postupak može biti isključivo u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Nije prihvaćen Ministarstvo financija pokrenulo je postupak prethodne procjene radi izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima u cilju provedbe mjere iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II i bankovnoj uniji, u području jačanja okvira za sprečavanje pranja novca. Navedena mjera jačanja okvira za sprečavanje pranja novca trebala je biti dijelom reforme ovršnog postupka koji se predlaže Prijedlogom ovršnog zakona. Budući da je za Prijedlog ovršnog zakona predviđen postupak trećeg čitanja u Hrvatskom saboru te će time procedura donošenja novog Ovršnog zakona trajati duže od predviđene, bilo je potrebno navedeno pitanje riješiti putem izrade predmetnog Prijedloga zakona.