Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija PRAVILNIK, Članak 13. Vezano uz članak 13. prijedloga Pravilnika, smatramo da njime radi pravne sigurnosti treba propisati i rok u kojem je župan dužan donijeti odluku iz članka 11. stavka 2. ovog prijedloga Pravilnika. Nema odgovora
2 Koprivničko-križevačka županija PRAVILNIK, Članak 12. U članku 12. prijedloga Pravilnika, treba navesti i da prestaje važiti Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena („Narodne novine“, broj 77/17.), a koju je donio Ministar uprave na temelju članka 12. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 67/17). Naime budući da će se po članku 11. stavku 2. prijedloga Pravilnika, sredstva naknade koristiti između ostalog i za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena, sukladno odluci župana, odnosno gradonačelnika Grada Zagreba, stoga radi pravne sigurnosti treba ukinuti prethodno navedenu odluku Ministra uprave. Nema odgovora
3 Koprivničko-križevačka županija PRAVILNIK, Članak 2. Vezano uz članak 2. stavak 2. prijedloga Pravilnika, u njemu je izostavljeno da je i Grad Zagreb dužan objaviti odluku s kojom se određuju službene prostorije za sklapanje braka na službenoj web stranici Grada Zagreba, stoga predlažemo da se stavak 2. izmijeni i da glasi: „(2) Odluku iz stavka 1. ovog članka županije odnosno Grad Zagreb su dužni objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.“. Nema odgovora
4 MIRKO MARC PRAVILNIK Poštovani, predlažem dopunu Članka 11. stavak 2 na način da glasi: Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka u službenim prostorijamia i izvan službenih prostorija... Ovom dopunom bi se izjednačila naknada matičarima za sklapanje braka u službenim prostorijama koja se danas različito obračunava po županijama. Mirko Marc Nema odgovora
5 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK, Članak 5. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sugerira da se u čl.5. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije, umjesto sintagme „prosječna bruto plaća po zaposleniku“ koristi sintagma „prosječna bruto plaća po zaposlenome“ zbog takvog službenog naziva publikacije Državnog zavoda za statistiku. Nema odgovora
6 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK, Članak 7. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazuje da je potrebno potpuno uskladiti vremena prema kojima se određuje visina naknade iz čl.6. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije, odnosno iz čl.7. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije, na način da su odredbe u tom smislu identične. Iako se radi o minimalnim vremenskim razlikama, navedeno usklađivanje je neophodno ne samo radi provedbe načela iz čl.37.st.4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, već i radi nomotehničke dosljednosti te izbjegavanja nejasnoća do kojih različita regulacija u praksi može dovesti. Nema odgovora
7 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK, Članak 2. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova primjećuje da su u čl.2.st.1. i st.2. Nacrta pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije sadržane odredbe o određivanju službenih prostorija i objavi odluka o tome na web stranicama, dok analognih odredaba u Nacrtu pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije nema. U tom smislu, Pravobraniteljica je predložila da se i u Nacrtu pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije na jednak način regulira određivanje službenih prostorija te objava odluka. Nema odgovora
8 Udruga ruralnog turizma Hrvatske PRAVILNIK Poštovani, način izračuna naknade je potpuno destimulirajući za sklapanje braka u objektima koji se bave pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom prostoru. Interes za ovakav vid sklapanja braka je u velikom porastu, a način izračuna koji ste predložili zasigurno neće pridonjeti razvoju turizma u ruralnom prostoru, što je jedan od ciljeva postavljenih u Strategiji razvoja turizma. Sklapanje braka u autentičnim objektima tradicijske arhitekture također pomaže i razvoju sela, povećanju prihoda i smanjenju iseljavanja i depopulacije, što su sve ciljevi programa ove Vlade. Zbog čega se izlazak državnog službenika iz ureda na sat ili dva vremena mora plaćati više od 10 000 kn? Molimo Vas da ozbiljno razmotrite ovaj komentar. S poštovanjem, Udruga ruralnog turizma Hrvatske Nema odgovora