Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o ODLUCI O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SLOVAČKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL C)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Žagar   Poštovani. podržavam donošenje kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura jer kao i svaki drugi jezični kurikul pridonosi razvoju osobnosti učenika na području komunikacije, estetike i etike. Također smatram da bi trebali izraditi kurikul i za druge jezike nacionalnih manjina i da će se kvalitetno prema njima provoditi nastava. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Poštovana gđo Žagar, zahvaljujemo na podršci.
2 Martina Lovrak Ivanov   Poštovani, slažem se s donošenje kurikula za predmet Slovački jezik i kulturu u OS i SŠ posebice u navedenim županijama koje imaju svoju povijest, tradiciju i kulturnu baštinu povezanu s navedenim. Primljeno na znanje Poštovana gđo Lovrak Ivanov, cijenimo Vašu podršku u donošenju kurikuluma za predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u RH (model C)
3 Suzana Mikulec   Naravno da podržavam donošenje kurikula za predmet Slovački jezik i kulturu u OS i SŠ posebice u navedenim županijama koje imaju svoju povijest, tradiciju i kulturnu baštinu povezanu s istim u kojima pripadnici istih mogu obogaćivati svoj osobni i razvijati kulturno-povijesni potencijal pripadanja Direktive EU -e nas obvezuju na razvijanje multikulturalnosti i povezivanja različitosti. Primljeno na znanje Poštovana gđo Mikulec, zahvaljujemo na podršci.
4 Melita Šimić   Poštovani, u potpunosti se slažem s donošenjem kurikuluma za predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama, jer je to bitno za izražavanje pripadnosti slovačkoj manjini i smatram da je važno donijeti isto takve kvalitetne kurikulume za pripadnike dugih nacionalnih manjina kako bi i oni mogli razvijati svoj nacionalni identitet. lp Melita Šimić Primljeno na znanje Poštovana gđo Šimić, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u RH (model C).
5 Madlen Zubović   Poštovani, u potpunosti podržavam i pohvaljujem donošenje kurikuluma za predmet Slovački jezik i kultura jer, kao i bilo koji drugi jezični kurikul, pridonosi razvoju osobnosti učenika na području komunikacije, estetike i etike. Nadam se da će se i za druge jezike nacionalnih manjina izraditi jednako kvalitetni kurikuli, te da će kompetentni kadar jednako kvalitetno prema njima provoditi nastavu. Primljeno na znanje Poštovani g. Zubović, Zahvaljujemo. Trenutno su pokrivene sve naše potrebe za stručnim kadrom.
6 Snežana Markan   Poštovani, pozdravljam Odluku u donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Slažem se da se nastavom slovačkog jezika i kulture usmjerava učenike i razvija svijest o slovačkom jeziku, nacionalnom identitetu, slovačkoj kulturi, običajima i tradiciji, razvijaju se osjećaji poštivanja osnovnih ljudskih, duhovnih i životnih vrijednosti. Primljeno na znanje Poštovana gđo Markan, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u RH (model C).
7 Zdenka Marton   Poštovani, pozdravljam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Time se pridonosi prepoznavanju identiteta slovačke nacionalne manjine, a kroz izborni predmet, poticati će učenike na aktivnije sudjelovanje u društveno-kulturnim aktivnostima koji doprinose razvoju osobnosti na području komunikacije, estetike i etike. Jedino je upitna dostupnost nastavnog kadra koji bi tu nastavu kvalitetno i realizirao kroz kurikulum u sredinama s malim brojem zainteresiranih učenika. Primljeno na znanje Poštovana gđo Marton, zahvaljujemo, Trenutno su zadovoljene sve naše potrebe za stručnim kadrom.
8 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK   U potpunosti podržavam donošenje kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Smatram da je poučavanje zasnovano na usporednoj metodi s hrvatskim jezikom vrlo pozitivno i da će sigurno omogućiti ostvarivanje kurikulumskih ishoda i u području slovačkoga i u području hrvatskoga jezika. Primljeno na znanje Poštovana gđo Kopajtić-Zurak, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnim mišljenjima oko donošenja kurikuluma.
9 Bojan Lazić   Apsolutno podržavam donošenje kurikuluma za nastavni predmet slovački jezik i kultura i iskreno se nadam da će istim putem uskoro krenuti i ostale nacionalne manjine čiji kurikulumi nastavnih predmeta manjinskog jezika i pisma/kulture (modeli A, B i/ili C) još uvijek nisu donijeti. Samo hrabro naprijed i sretno u provedbi! Primljeno na znanje Poštovani g. Lazić, zahvaljujemo na podršci.