Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK, Članak 10. Članak 10. Članak 28. mijenja se i glasi: „Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE. Način prikupljanja podataka, način vođenja podataka, svrhu obrade podataka, te način čuvanja i kome će se davati ti podaci propisuje MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTARNJE POSLOVE." Podatke iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku. Rezultate o položenim vozačkim ispitima po ovlaštenim ispitivačima i autoškolama, kao cijelovito izvješće, ovlaštena stručna organizacija, najmanje jednom godišnje, dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova, najkasnije do 15. veljače tekuće godine. REZULTATE O POLOŽENIM VOZAČKIM ISPITIMA PO KATEGORIJAMA, PREDAVAČIMA I INSTRUKTORIMA VOŽNJE OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA KAO CIJELOVITO IZVJEŠĆE ZA POJEDINU AUTOŠKOLU VODI U EVIDENCIJAMA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU U SKLOPU PRAVILNIKA O RADU AUTOŠKOLE GDJE SU STATISTIČKI PODACI O POLOŽENIM VOZAČKIM ISPITIMA NA MJESEČNOJ I GODIŠNJOJ RAZINI ZA POJEDINU AUTOŠKOLU DOSTUPNI NA UVID POJEDINOJ AUTOŠKOLI. " OBRAZLOŽENJE Obzirom da ovlaštena stručna organizacija nema zakonske uvjete za prikupljanje, vođenje i obradu statističkih podataka u svrhu SLUŽBENE STATISTIKE jer sukladno Zakonu o službenoj statistici nije nositelj službene statistike potrebno je navesti da se radi o prikupljanju podataka u administrativne svrhe koje nisu službena statistika. Također, smatramo da ukoliko će nadležno ministarstvo službeno postupati vezano uz statističke podatke koje dobiva kao godišnje izvješće trebalo bi izmijeniti članak 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama na način da ovlaštena stručna organizacija, osim što "utvrđuje i vodi" dokumentaciju i evidencije o poslovima koje obavlja, dodati i "OBRAĐUJE" jer obrada podataka prikupljenih kroz vođene evidencije nije predviđena relevantnim zakonom ZSPC. Također smatramo da svaka pojedina autoškola treba imati omogućen UVID u vlastite statističke podatke, na mjesečnoj i godišnjoj osnovi, kroz elektronički sustav ovlaštene stručne organizacije u koji autoškole unose podatke iz Pravilnika o radu autoškole jer je to iznimno dobra potpora za stručnu analizu rada pojedine autoškole. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima, te ima stalan uvid u iste.
2 HOK PRAVILNIK, Članak 10. Članak 10. Članak 28. mijenja se i glasi: „Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima DODATI: "za administrativne potrebe vođenja evidencija ovlaštene stručne organizacije". Način prikupljanja podataka, način vođenja podataka, svrhu obrade podataka, te način čuvanja i kome će se davati ti podaci propisuje DODATI: "ministarstvo nadležno za unutarnje poslove." (BRISATI: se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.) Podatke iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku. Rezultate o položenim vozačkim ispitima po ovlaštenim ispitivačima i autoškolama, kao cjelovito izvješće, ovlaštena stručna organizacija, najmanje jednom godišnje, dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova, najkasnije do 15. veljače tekuće godine. DODATI: "Rezultate o položenim vozačkim ispitima po kategorijama, po predavačima i i po instruktorima vožnje ovlaštena stručna organizacija kao cjelovito mjesečno izvješće za pojedinu autoškolu vodi u evidencijama u elektroničkom obliku u sklopu Pravilnika o radu autoškole gdje su statističkt podaci o položenim vozačkim ispitima za pojedinu autoškolu dostupni na uvid pojedinoj autošk u skladu s odredbama Zakona." OBRAZLOŽENJE Obzirom da ovlaštena stručna organizacija nema zakonske uvjete za prikupljanje, vođenje i obradu statističkih podataka u svrhu SLUŽBENE STATISTIKE jer sukladno Zakonu o službenoj statistici nije nositelj službene statistike potrebno je navesti da se radi o prikupljanju podataka u administrativne svrhe koje nisu službena statistika. Također, smatramo da ukoliko će nadležno ministarstvo službeno postupati vezano uz statističke podatke koje dobiva kao godišnje izvješće trebalo bi izmijeniti članak 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama na način da ovlaštena stručna organizacija, osim što "utvrđuje i vodi" dokumentaciju i evidencije o poslovima koje obavlja, dodati i "OBRAĐUJE" jer obrada podataka prikupljenih kroz vođene evidencije nije predviđena relevantnim zakonom ZSPC. Također smatramo da svaka pojedina autoškola treba imati omogućen UVID u vlastite statističke podatke, na mjesečnoj i godišnjoj osnovi, kroz elektronički sustav ovlaštene stručne organizacije u koji autoškole unose podatke iz Pravilnika o radu autoškole jer je to iznimno dobra potpora za stručnu analizu rada pojedine autoškole. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima, te ima stalan uvid u iste.
3 Romana Hornis PRAVILNIK, Članak 10. U ČL.28 dodati "..autoškoli je omogućeno putem portala autoškola na zahtjev autoškole omogućiti uvid u podatke o prolaznosti na ispitima iz predmeta Prometni propisi i Upravljanje vozilom po svakom predavaču iste autoškole i instruktoru vožnje iste autoškole" Obrazloženje: Smatram da je podatak o prolaznosti za svaku autoškolu vrlo važan i svakako bi stručna organizacija autoškolama trebala omogućiti uvid u tu informaciju. Ne znam iz kojeg razloga se naša osobna evidencija o prolaznosti kandidata na ispitima rijetko kada poklapa sa evidencijom koju vodi stručna organizacija pa bi i ovo bio jedan korak u usklađivanju iste. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima te ima stalan uvid u iste.
4 HGK PRAVILNIK, Članak 10. Udruženje autoškola HGK predlaže da se svakoj autoškoli omogući uvid u statističke podatke o položenim vozačkim ispitima za svoju autoškolu preko računalnog programa ovlaštene stručne organizacije koji se trenutno koristi u svim autoškolama i gdje ti podaci već postoje. Podaci su od iznimnog značaja odgovornim osobama u autoškoli, koje bi procijenili u kojoj su mjeri zadovoljni trenutnim stanjem i unaprijedili kvalitetu rada, što bi u konačnici svima trebao biti interes. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima te ima stalan uvid u iste.
5 Petar Matić PRAVILNIK, Članak 10. Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima " i obvezna ih je javno obznanit najmanje jednom mjesečno na svojim stranicama. Obrazloženje; Javna objava prolaznost po pojedinim instruktorima i autoskole dovesti će do ozbiljnije borbe za kvalitetom osposobljavanja uporabom svih pedagoških principa, a ne snižavanjem cijena usluga. Primljeno na znanje Zasigurno je kako bi javna objava rezultata o položeni vozačkim ispitima po autoškolama i njihovim instruktorima vožnje dovela do transparentnosti i povećane kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače, a istovremeno bi građanima izravnim uvidom u rezultate rada pojedinih autoškola značajno olakšali izbor autoškole prilikom donošenja odluke o upisu u autoškolu. Prijedlog će se uzeti u razmatranje prilikom donošenja novog Pravilnika, a nakon što se detaljno ispitaju sve pravne okolnosti za javnu objavu tih podataka.
6 ivan murat PRAVILNIK, Članak 10. Predlažem da svaka autoškola dobije mogućnost uvida u statističke podatke o položenim vozačkim ispitima za svoju autoškolu preko računalnog programa koji se trenutno koristi u svim autoškolama, prvenstveno jer svaka autoškola dostavlja svoje potrebne podatke preko računalnog programa ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Podaci bi bili od iznimne vrijednosti odgovornim osobama u autoškoli, koje bi procijenili u kojoj su mjeri zadovoljni trenutnim stanjem i treba li što promijeniti radi unaprjeđenja kvalitete rada. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima te ima stalan uvid u iste.
7 Domagoj Pavošević PRAVILNIK, Članak 10. Smatram da bi svaka autoškola morala imati jednostavnu mogućnost uvida u prolaznost na ispitima svojih predavača i instruktora vožnje, ali i uvid u prolaznost kod svakog pojedinog ovlaštenog ispitivača, bez nepotrebnih birokratskih zavrzlama. Ta značajka bi se vrlo lako mogla integrirati u već postojeći "HAK portal" kojeg autoškole koriste za komunikaciju s Hrvatskim autoklubom. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima te ima stalan uvid u iste.
8 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK, Članak 10. Predlažem da svaka autoškola dobije mogućnost uvida u statističke podatke o položenim vozačkim ispitima za svoju autoškolu preko računalnog programa koji se trenutno koristi u svim autoškolama, prvenstveno jer svaka autoškola dostavlja svoje potrebne podatke preko računalnog programa ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Podaci bi bili od iznimne vrijednosti odgovornim osobama u autoškoli, koje bi procijenili u kojoj su mjeri zadovoljni trenutnim stanjem i treba li što promijeniti radi unaprjeđenja kvalitete rada. Nije prihvaćen Predložena odredba članka 10. Pravilnika jasno propisuje tko i koje podatke prikuplja, vodi i obrađuje te s kojom svrhom. To su podaci ovlaštene stručne organizacije te je logično da tu problematiku sukladno važem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Uredbi GDPR propisuje svojim općim aktom. Rezultate o vozačkim ispitima jednom godišnje dostavlja nadležnom ministarstvu, a nadležno ministarstvo odlučuje o tome na koji način i kome će se ti podaci dostavljati ili davati na uvid. Osim toga, svaka autoškola vodi za sebe i za svoje zaposlenike podatke o rezultatima na ispitima te ima stalan uvid u iste.
9 Domagoj Pavošević PRAVILNIK, Članak 8. - U stavku 1., točka 4 treba se brisati jer više ne postoji ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Postoji vjerojatno nekakav memorijski zapis provedenog ispita na "tablet uređaju" ovlaštenog ispitivača. - Budući da je plan da se ispit snima audio-vizualnom tehnikom, pod dokumentaciju bi vjerojatno mogli spadati audio-video zapisi sa SD memorijske kartice kamere za snimanje kojom se snimao konkretan ispit. Nije prihvaćen Ispitni list – tiskani obrazac po uvođenju procesa digitalizacije provedbe vozačkih ispita se ne koristi, ali se koristi digitalni zapis ispitnog lista kao sadržaji koji se ispituju tijekom provedbe vozačkog ispita.
10 Hrvoje Štrk PRAVILNIK, Članak 7. Članak je kontradiktoran jer vozilo koje nema krovne ploče za označavanje vozila nije u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškole. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata
11 Petar Matić PRAVILNIK, Članak 7. Brisati (Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.) Obrazloženje ; Obuka bez propisanih oznaka i postavlanja na propisanu visinu je prekšaj za kojeg je predviđena kazna, Kanddat koj polaže ispit, još je u sustavu obuke jer ne posjeduje voz. dozvolu. Odgovornost za sigurnost u prometu na ispitu ne preuzima ispitivač nego instruktor, koji nemože uvijek predvidjeti reakciju kandidata. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata
12 Romana Hornis PRAVILNIK, Članak 7. "Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz st.1 ovog članka na kojemu je POSTAVLJENA KROVNA PLOČA ZA OZNAČAVANJE AUTOŠKOLE" Obrazloženje; Na vozilima autoškola mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškola i za vrijeme osposobljavanja a i za vrijeme provođenja ispita. Ovakav propust u pisanju ovoga članka pri provođenju ispita mogao je napisati netko tko nije proveo niti jedan dan u obuci sa kandidatima i u vozilu autoškole. Iz prakse se zna da vozilo autoškole MORA biti označeno baš iz razloga kako bi drugi sudionici u prometu s tom činjenicom bili upoznati...tako da mi je teško shvatljiv ovaj pokušaj autora ovog teksta da diskreditira kandidate na ispitu zbog nervoze građana pri sporijoj vožnji, gašenju vozila, nesigurnošću kandidata...VOZILO MORA IMATI ISTAKNUTU OZNAKU AUTOŠKOLE baš iz navedenih razloga. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata.
13 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK, Članak 7. Predloženi stavak 3. je suvišan odnosno potpuno promašen te svega u suprotnosti sa prethodećim člankom 2. istog članka, pa takvo vozilo ne bi moglo udovoljavati propisanim uvjetima. Pretpostavka je se radi o propustu jer krovnu ploču imaju samo vozila B, a koja služe u provedbi ispita osim za B kat i za pratnju na AM,A1, A2, A i kod vuče BE kategorije. Nadalje, popušta se činjenica kako krovna ploča kada bi smjela biti uklonjena, prije svega ona bi trebala spuštena ili polegnuta sve ovisno o tehnici i standardima izvedbe. Ostala vozila u osposobljavanju nemaju KROVNE ploče za označavanje vozila autoškole. Brisati predloženi stavak 3. a stavak 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Stavak 3. Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata
14 HGK PRAVILNIK, Članak 7. Udruženje autoškola HGK predlaže brisati čl. 19. st. 3. Obrazloženje: Predloženi stavak je u suprotnosti sa stavkom 2. ovog članka. Prijedlog je rizičan po pitanju sigurnosti prometa na cestama za sve osobe koje se nalaze u vozilu tijekom provođenja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Sigurnost prometa na cestama je povećana kada su vozila označena i na vrijeme vidljiva. U tom smislu posljednjih godina zakonodavac propisuje obvezno označavanje raznih sudionika u prometu, od pješaka, biciklista pa do teretnih vozila radi kvalitetnije uočljivosti. Postavlja se i praktično pitanje kako je moguće skinuti krovnu ploču sa npr. teretnog vozila, koja je postavljena fiksno i na takvoj visini da nije dostupna za stavljanje/skidanje. U odnosu na čl. 19. st. 5. audio-video snimak mora biti dostupan i nadležnom Ministarstvu i kandidatu i autoškoli (instruktoru i voditelju). Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja
15 ivan murat PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem brisati članak 19. st. 3. "Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz savka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole". Obrazloženje. Predloženi stavak je u suprotnosti sa tavkom 2. ovog članka. Prijedlog je rizičan po pitanju sigurnosti prometa na cestama za sve osobe koje se nalaze u vozilu za vrijeme provođenja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu zakonodavac je u nizu prijašnjih propisa jasno propisao označavanje raznih sudionika (biciklista, pješaka itd.) u prometu te označavanje teretnih vozila koko bi doprinjeli većoj sigurnosti prometa. Smatram da označavanje vozila krovnom pločom za označavanje vozila autoškole doprinosi većoj sigurnosti svih u prometu pogotovo ako uzmemo u obzir da tim vozilom upravlja kandidat za vozača. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja
16 Denis Ožegović PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem brisati članak 19. st. 3. Pravilnika: „Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.", prvenstveno radi zaštite na radu svojih kolega instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača pa slijedno i kandidata., koji ne zaboravite obavljaju stresan i rizičan posao u dinamičnim uvjetima, kakvi vladaju u našim gradovima i naseljima. Napominjem da sam tijekom svoga radnog vijeka od 1990. godine do danas u autoškoli, rijetko doživio da vozilo autoškole skrivi prometnu nesreću, ali često da druga vozila skrive prometnu nesreću i oštete vozilo autoškole, pa i ozlijede kandidata i instruktora vožnje. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja
17 Auto škola Hajduk d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem da se iz Nacrta Prijedloga koji se odnosi na Članak 19. Pravilnika, briše odredba iz Stavka 3.: „Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1.ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.", jer je u suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim odredbama o označavanju vozila za osposobljavanje kandidata za vozače i jer ugrožava sigurnost prometa na cestama i povećava opasnost za vrijeme rada instruktorima vožnje, a poglavito ovlaštenim ispitivačima te kandidatima, koji se nalaze u takvom vozilu. U konačnici ploča za označavanje vozila je služila da smanji navedene rizike, koje mogu imati opasne posljedice. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja
18 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem brisati čl. 19. st. 3., jer je u suprotnosti sa ostalim pravilnicima, a što je najvažnije negativno utječe na sigurnost prometa te samih kandidata, instruktora vožnje i ispitivača, koji moraju biti u takvom vozilu. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja
19 Damir Cugelj PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani gospodine Ministre Unutarnjih poslova, kako je moguće predložiti stavak 5, članak 19, koji propisuje da se način postupanja ovlaštenih ispitivača i način rada ovlaštenih ispitivača propisuje općim aktom ovlaštene stručne organizacije!? U ovom mome pitanju nije bitno što će propisati ovlaštena stručna organizacija u tom "općem aktu", već kako je moguće da ista organizacija koja provodi ispit (neprofitna udruga građana HAK) sama sebi donosi opći akt(Pravilnik) za način rada i postupanje svojih djelatnika?. Zašto se to isto dopušta HAK-u kad je isto u suprotnosti sa mnogim Zakonima, nekim Ustavnim odredbama, europskim direktivama i praksi itd... Istu stvar je napravio Hrvatski Sabor usvajanjem odredbe članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je omogućio HAK-u donošenje PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM AUTOŠKOLA. Isti Pravilni je donio Upravni odbor HAK-a sam sebi,iako isti taj HAK jedini provodi nadzor nad radom autoškola. Ista stvar se propisuje ovim Pravilnikom, odnosno izmjenom članka 19. da HAK sam sebi kao neprofitna udruga građana propisuje podzkonski akt te se isti objavljuje u narodnim novinama i postaje službeni državni propis. HAK je neprofitna udruga građana koja je u isto vrijeme zakonodavno tijelo koje samo sebi propisuje Zakone! Kako je moguće da jedna neprofitna udruga građana ima tolike ovlasti. Smatramo da bi isti propis trebao donijeti MUP a ne HAK sam sebi!? Kako je moguće organizaciji koja je u evidentnom sukobu interesa koje im je dopustila država jer u isto vrijeme npr. provode vozačke ispite i nadzor nad radom u svojim autoškolama i privatnim autoškolama. Napominjem da je npr. Predsjednik Upravnog odbora HAK-a u isto vrijeme Predsjednik AK Varaždin koji je udružen u HAK. HAK je udruženje autoklubova čiji predstavnici su predstavnici HAK-a jer su izabrani u upravljačka tijela HAK-a. U isto vrijeme npr. AK Varaždin ima svoju autoškolu te je Predsjednik tog autokluba u isto vrijeme i predsjednik HAK-a. Isti taj HAK provodi ispite i nadzor nad radom svojim autoškolama te privatnim autoškolama kojih ima preko 300 u RH !!. Navedeno je evidentni sukob interes te u suprotnosti s mnogim drugima zakonima a ono najvažnije krši mnoge odredbe Ustava RH od prava na jednakost i ostalo. Uz sve navedeno HAK se u isto vrijeme dopušta da bude zakonodavno tijelo i to na način da Upravni odbor HAK-a sam sebi donosi podzakonske akte?! Osim monopola u provedbi vozačkih ispita, kada je održan javni natječaj da bi netko dobio javne ovlasti za provedbu vozačkih ispita. Pitanje i za Ministra Marića kako to da javne ovlasti dobiva i provodi neprofitna Udruga građana. Država im je dala milijune javnim ovlastima ali ne kontrolira taj novac jer HAK je neprofitna udruga građana i država nema kontrolu nad HAK-om. U moru bespotrebnih agencija u RH u slučaju vozačkih ispita koji se činjenica moraju provoditi država nema instituciju za provedbu vozačkih ispita već je isto dala neprofitnoj udruzi građana koja ima monopol na tržištu, u sukobu je interesa itd... pa ako vas ne brine navedeno mislim da bi Vas trebao zabrinuti iznos novca koji je HAK uprihodio od provedbe vozačkih ispita a radi se o milijunima kuna godišnje pa pomnoženo sa svim ovim godinama dolazimo do milijardi!!!! Mnogi rukovoditelji u HAK-u navodno imaju plaće veće i od Predsjednika, Premijera itd. Koliko je bespotrebne administracije u HAK-u da ne pričamo. Koliko postoji propisa koji reguliraju rad autoškola koje donosi MUP te uz to i HAK sam sebi!?- objavite im plaće kad ste im već dali jave ovlasti. Da ne govorim o moru bespotrebnih administrativnih zaposlenika u HAK-u dok im u sto vrijeme fali stručni kadar za provedbu ispita. Pa građani čekaju tjednima, nerijetko i više od mjesec dana na izlazak na vozački ispit nakon prijave istog radi manjka stručnog kadra u HAK-u. Navodno i neke od tajnica u HAK-u imaju licence za ovlaštenog ispitivača samo da bi HAK ispunio broj da održava dobivene javne ovlasti. Činjenica da je djelatnik HAK-a više od desetljeća glavi autor Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dovoljno govori o svemu. I ptice na grani znaju da je MUP godinama servis neprofitnoj udruzi građana HAK-u u sustavu autoškola, umjesto da je to obrnuto. Mogla bi se napisati cijela knjiga o nelogičnostima, nepravilnostima i još mnogo toga u sustavu autoškola. Velika većina autoškola se ne usudi ništa pisnuti po pitanju HAK-a jer je sustav tako složen da je HAK jednostavno u tom sustavu država u državi i radi što hoće pa ustalom i sami sebi propisuju Zakone. Mnogi privatni vlasnici i djelatnici autoškola su se "opekli" kada bi bilo što samo i rekli protiv HAK-a a kamoli da bi djelovali jer lako te HAK odmah reže pa na kraju ako hoće i odreže iz sustava autoškola, pa se ti žali Upravnom sudu i pokreni spor protiv HAK-a, koji traje godinama te presuda tog istog nepravomoćna, dok je ranija odluka HAK-a i MUP-a radi koje se i pokrenula upravna tužba odmah pravomoćna ( stavak. 5 članak 213. Zakona o sigurnosti prometa na cestama!!! Tko je taj HAK da mu sve to dopušta, da je pravomoćan prije suda??????????????????? Nadamo se da će se nešto promijeniti po pitanju autoškola jer krajnje je vrijeme za promjene. Vjerujemo da u MUP-u i Vladi ima osoba koje će nešto napraviti po ovom pitanju da se konačno uvede reda u sustav autoškola. Planiramo se obratit za pomoć po ovom pitanju osim HR institucija i EU institucijama i medijima, udruzi glas poduzetnika te djelovati da se izmjene ovakvi propisi kakvi sada jesu. Lp, Damir, u ime mnogih kolega djelatnika autoškola koji se boje javno istupati protiv HAK-a te bilo što reći protiv HAK-a, a kamoli djelovati. Nije prihvaćen Navedena problematika nije predmet Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
20 Ljubo Kuzmić PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem da se iz Nacrta Prijedloga koji se odnosi naČlanak 19. Pravilnika briše odredba iz Stavka 1. "a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije". Obrazloženje: U tom slučaju kandidat za vozača bi se tek na početku ispita iz predmeta Upravljanje vozilom susreo sa vozilom na kojem će se provoditi ispit. To vozilo se razlikuje od onog vozila na kojem je kandidat proveo cijelu svoju obuku. U današnje vrijeme vozila se znatno razlikuju jedno od drugih (el. ručna kočnica, razni sustavi, način paljenja svjetala, reagiranje spojke, osjetljivost papučice kočnice, itd). Smatram da se kandidat koji je početnik ne može u tako kratkom vremenu prilagoditi na novo vozilo i uz to sve još za vrijeme trajanja ispita. Kandidat svakako mora pristupiti ispitu na istom vozilu u kojem je proveo proces osposobljavanja! Nije prihvaćen Odredba stavka 1. članka 7. Pravilnika već duže vrijeme je propisana kao mogućnost, odnosno alternativa u slučaju potrebe kandidata koji želi polagati vozački ispit, a zbog određenog razloga nema mogućnost koristiti vozilo na kojem se osposobljavao. Kada je riječ o korištenju vozila za polaganje ispita, postoje različite situacije zbog kojih kandidat nije u prilici koristiti vozilo na kojem se osposobljavao (tehnička neispravnost, servis, istek registracije itd.,) te treba biti propisana mogućnost da kandidat može koristiti i vozilo druge autoškole ili ovlaštene stručne organizacije pa čak i vlastito vozilo, kao što je praksa u brojnim europskim državama, ako udovoljava propisanim uvjetima. Ovlaštena stručna organizacija dužna je osigurati uvjete za polaganje vozačkog ispita, i na taj način zaštiti kandidata za vozača. U takvim okolnostima temeljem provedenog projekata predviđeno je određeno vrijem prilagodbe kandidata na vozilo na kojem bi polagao vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
21 Domagoj Pavošević PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem da se iz Nacrta Prijedloga koji se odnosi na Članak 19. Pravilnika, briše odredba iz Stavka 3.: „Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1.ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.“ Obrazloženje: Iz statističkih podataka o prolaznosti na ispitima, koji se kreću oko 50% za autoškole u Republici Hrvatskoj, proizlazi da svakog ispitnog dana oko polovice svih kandidata za vozača NE POLOŽI vozački ispit, što znači da su prilikom polaganja ispita iz nastavnog predmeta „Upravljanje vozilom“, dotičnim vozilom upravljali NESAMOSTALNO odnosno da NISU BILI OSPOSOBLJENI ZA SAMOSTALNO UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM. Odredba da na vozilu ne smije biti postavljena krovna ploča za označavanje vozila autoškole izravno ugrožava sigurnost prometa. Naime, sve dok ne dobiju "Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu" svi su oni samo polaznici autoškole tj. kandidati za vozače i zato je potrebno druge sudionike u prometu upozoriti da se prometnicom kreće vozilo kojim upravlja osoba koja vozi pod nadzorom instruktora vožnje i koja NIJE ODGOVORNA za eventualno nastale posljedice. Također, upitno je bi li ta odredba bila sukladna Članku 204., stavku 4. aktualnog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (na snazi od 8.4.2020.), u kojemu je izričito navedeno da „vozilo koje se koristi za osposobljavanje kandidata za vozača mora biti označeno posebnom pločom za označavanje vozila autoškole, koja sadrži oznaku plave boje s bijelim slovom »L«“. Osim toga, sporna odredba o uklanjanju krovne ploče s ispitnog vozila na kojem se provodi ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, mogla bi biti u suprotnosti i s "Programom vozačkog ispita" u poglavlju "3. OCJENJIVANJE ISPITA" u stavku (1) gdje je, između ostalog, navedeno: "Ispitivač se mora osjećati sigurno cijelo vrijeme tijekom trajanja ispita". Neupitno je da će većini ovlaštenih ispitivača opća sigurnost tijekom trajanja ispita biti poljuljana već u samom startu činjenicom da se ispit provodi na "neoznačenom" vozilu tj. vozilu bez istaknute krovne ploče za obilježavanje vozila autoškole. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja
22 Denis Peloza PRAVILNIK, Članak 6. Stavak 7. nije u usklađen sa ostalim podzakonskim aktima, vozilo u pratnji mora odgovarati svim ostalim uvjetima koja mora ispunjavati ispitna vozila odredbama i nema potrebe posebno navoditi opremeljnost opreme za audio-snimanje. Prema ovom prijedlogu isključuje se sa ispita instrutkor vožnje i uobičajeno vozilo u pratnji i sukladno prijedlogu ispit se može obavljati bilo kojim vozilom ukoliko ima opremu za audio-video snimanje. Kako bi se to trebalo izvesti operativno nakon ispita iz poligonskih radnji , dakle kakav je operativni postupak prije i nakon ispitnog postupka. Potrebno je dodatno pojasniti kako ne bi bilo naknadnih primjedbi. Stavak 7. Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2 i A kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije koje je opremljeno opremom za audio-video snimanje i kojom se snima provedba ispita, a zadaće kandidatu za vozača izdaje putem uređaja za komunikaciju na daljinu.“. Nije prihvaćen Stavak 7. u članku 6. Pravilnika ne postoji. Pretpostavljamo da se komentar odnosi na stavak 6. citiranog Pravilnika, koji jasno propisuje obvezu ovlaštenog ispitivača, a ovlaštena stručna organizacija će svojim općim aktom propisati operativni način provedbe ispita.
23 Petar Matić PRAVILNIK, Članak 6. BRISATI (U vozilu B i B+E kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D1, D1+E, D i D+E kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit ) Kandidat je na ispitu u izuzeto teškom psihičkom stanju i ispitivanje u nepoznatim uvjetima i nepoznato gradu zahtjevalo bi prvo uređenje prometnica po svim pravilima struke. Što to još uvjek nisu. Za takvu vrstu osposobljenosti potreban program bi trebalo udvostručiti ili promjeniti ispitne kriterije. Nije prihvaćen Odredba stavka 4. članka 6. Pravilnika propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate.
24 Romana Hornis PRAVILNIK, Članak 6. Predlažem : BRISATI čl.17 st.3 Obrazloženje: Smatram da ako predlagatelj ne uvaži prijedloge struke te ostane pri samostalnoj vožnji kandidata bez prisutnosti instruktora vožnje...MORA se točno definirati odgovornost u slučaju prometne nesreće i nadoknade štete za moguće ozljede kandidata i ispitivača te vozila autoškole koja je odobrila polaganje ispita na tom vozilu. Smatram također da je ova vrsta ispita...samostalno upravljanje vozilom kandidata sa ispitivačem koji koristi tablet i još bez oznaka krovne ploče za označavanje vozila autoškole stvarno jedan neprimjeren i vrlo nepromišljen prijedlog. Treba jednostavno dodati:"... uz prisutnost instruktora vožnje na ispitu iz predmeta Upravljanje vozilom." Mišljenja sam a i mnogi kolege ispitivači se slažu da je ovo samostalno vođenje kandidata na ispitu vrlo opasno, rizično i bez instruktora vožnje gotovo neizvedivo. S druge strane ispitivač mora u tablet bilježiti tjek ispita...kao da se vozač koristi mobitelom za vrijeme vožnje jer se odgovornim smatra upravo taj ispitivač. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 6. Pravilnika već je duže vremensko razdoblje propisana, operativno se provodi i pokazala se kao svrsishodna, kojom se omogućuje razina provjera vozačkih sposobnosti i samostalnosti kandidata za upravljanje vozilom prije provedbe ispita na javnoj cesti. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata
25 HGK PRAVILNIK, Članak 6. Udruženje autoškola HGK predlaže brisati čl. 17. st. 3. Obrazloženje: Potrebno je ukloniti mogućnost samostalne vožnje kandidata za vozača bez nazočnosti instruktora vožnje jer tada kandidat za vozača samostalno upravlja vozilom bez vozačke dozvole, a prije stjecanja uvjeta za samostalno upravljanje. U slučaju prometne nesreće, doći će do problema i kandidatu i ovlaštenom ispitivaču, a postavlja se i pitanje odgovornosti stručne organizacije za kandidata i oštećeno vozilo. U čl. 17. st. 4. potrebno je brisati znak "+" kod B+E kategorije, D1+E kategorije i D+E kategorije jer su to BE, D1E i DE kategorije. Djelomično prihvaćen Odredba stavka 3. članka 6. Pravilnika već je duže vremensko razdoblje propisana, operativno se provodi i pokazala se kao svrsishodna, kojom se omogućuje razina provjera vozačkih sposobnosti i samostalnosti kandidata za upravljanje vozilom prije provedbe ispita na javnoj cesti. Komentar u svezi brisanja znak "+" kod B+E kategorije, D1+E kategorije i D+E kategorije se prihvaća, budući su oznake kategorije propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
26 ivan murat PRAVILNIK, Članak 6. - U stavku 4. riječ "moraju" treba zamijeniti riječju "mogu", a riječi "uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata" treba brisati. Također, znak "+" kod B+E kat., D1+E kat. i D+E kategorije treba brisati jer su to sad BE, D1E i DE kategorije. Djelomično prihvaćen Odredba stavka 4. članka 6. Pravilnika propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Komentar u svezi brisanja znak "+" kod B+E kategorije, D1+E kategorije i D+E kategorije se prihvaća, budući su oznake kategorije propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
27 Josipa Poljak PRAVILNIK, Članak 6. U vozilu B i B+E kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D1, D1+E, D i D+E kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit. Predlažem da se riječ MORAJU zamijeni rječi MOGU AKO TO ŽELE. Obrazloženje: Kandidati u Hrvatskoj trebaju biti ravnopravni. Zašto bi netko imao peh da instruktor ima dva ispita na dan kad polaže ispit pa polagao zajedno sa drugim kandidatom, a netko drugi imao sreću da taj dan instruktor ima jedan ispit i polagao sam?. Zbog čega bi kandidat koji izostaje iz škole,fakulteta,sa radnog mjesta gubio svoje vrijeme vozajući se sa kandidatom koji polaže ispit slučajno isti dan kad i on. Često komentiraju da su platili samo svoj ispit HAK-u i negoduju što ih se prisiljava da nazoče i ispitu nekog drugog kandidata. Ako instruktor i ovlašteni ispitivač riskiraju za vrijeme ispita,zbog čega bi se npr. netko morao voziti sa kandidatom koji je npr. totalno nesamostalan i nespreman pristupio ispitu iz vožnje.(Tim više što instruktor vožnje i voditelj nemaju mogućnost zabraniti nekome izlazak na ispit, ukoliko je odvozio propisani fond od 35 sati). Tko je odgovoran u slučaju prometne nesreće i eventualne ozljede kandidata koji je promatrač i suputnik u automobilu? Nije prihvaćen Odredba stavka 4. članka 6. Pravilnika propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate.
28 Domagoj Pavošević PRAVILNIK, Članak 6. - U stavku 4. riječ "moraju" treba zamijeniti riječju "mogu", a riječi "uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata" treba brisati. Obrazloženje: nepravedno je tjerati tj. naređivati kandidatu kojem u tom trenutku nije na rasporedu da polaže ispit da se vozi kao "putnik" u vozilu kojim u tom trenutku upravlja drugi kandidat za vozača koji polaže vozački ispit. Naime, mnogi kandidati nemaju vremena čekati ovog prvog (ili ova 3 prethodna, u slučaju ispita D kategorije) da završi sa svojim ispitom jer imaju vlastitih obveza. Također, mnogi kandidati osjećaju dodatni stres i "presing" kad znaju da ih gleda više "očiju" tijekom njegovog nastupa na vozačkom ispitu. Većina ljudi želi svoj mir kad pristupa vozačkom ispitu i ne treba im dodatna "publika" koja im gleda preko ramena i prati hoće li šta pogriješiti. Iz iskustva rada u ovom poslu znam da kandidati za vozača negoduju kad ih se "tjera" da se voze kao putnici u vozilu kojim trenutno upravlja drugi kandidat za vozača. Također, znak "+" kod B+E kat., D1+E kat. i D+E kategorije treba brisati jer su to sad BE, D1E i DE kategorije. Djelomično prihvaćen Odredba stavka 4. članka 6. Pravilnika propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Komentar u svezi brisanja znak "+" kod B+E kategorije, D1+E kategorije i D+E kategorije se prihvaća, budući su oznake kategorije propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
29 Petar Matić PRAVILNIK, Članak 4. Točka 5. zadire u privatnost i nepotrebna je i kao neobavezna. Još se nije dogodilo da je Stručna organizacija obavještavala kandidate o bilo kakvim promjenama Točka 7. BRISATI ( vozilo druge autoškole ili vozilo ovlaštene organizacije). Jer je ovo podmetanje "kukavičiji jaja" Svaka autoskola posjeduje vozilo za obuku . Unaprijd prijavlivati neko drugo značilo bi da ono prethodno ne zadovoljava uvjete ili je ovo podloga za manipulaciju ispitima. Nije prihvaćen Točka 5. članka 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita nije obvezna. Inače, u današnjim uvjetima primjene novih tehnologija, a između ostalih i komunikacijskih, način komunikacije nezamisliv je bez korištenja mobitela ili elektroničke pošte. Prijava za polaganje ispita iz članka 4. mora sadržavati podatak iz točke 7. citiranog članka 4. Kada je riječ o korištenju vozila za polaganje ispita, postoje različite situacije zbog kojih kandidat nije u prilici koristiti vozilo na kojem se osposobljavao (tehnička neispravnost, servis, istek registracije itd.) te treba biti propisana mogućnost da kandidat može koristiti i vozilo druge autoškole ili ovlaštene stručne organizacije pa čak i vlastito vozilo, kao što je praksa u brojnim europskim državama, ako udovoljava propisanim uvjetima. Ovlaštena stručna organizacija dužna je osigurati uvjete za polaganje vozačkog ispita, i na taj način zaštiti kandidata za vozača.
30 Josip Gregurić PRAVILNIK, Članak 4. Stavak 3 PRIJEDLOG: Od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do “određivanja termina dana ispita ne smije proteći više od 5 (7) dana ,“ a polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana. Obrazloženje: - Mislim da je potrebno odrediti predloženi broj dana kada se treba dodijeliti termin ispita tako da se kandidati mogu organizirati i osloboditi taj termin za ispit, također i autoškole lakše organiziraju rad instruktora pa i administrativnih djelatnika koji dobivaju nebrojene pozive kada je termin ispita i cijelo dnevnog provjeravanja u programu je li termin ispita određen. - Također bi ova prijedlog trebalo uvrstiti u Članak 9. pravilnika kojega se mijenja (141/11) Nije prihvaćen Člankom 8. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita propisan je rok od 25 dana od dana podnošenja prijave za ispit do dana polaganja ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, a člankom 21. važećeg Pravilnika ovlaštene stručne organizacije o organiziranju i provođenju vozačkih ispita rok od tri do pet dana u kojem autoškola, odnosno kandidat treba biti obaviješten o mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita.
31 Hrvoje Štrk PRAVILNIK, Članak 3. Kandidat mora imati mogućnost samostalne prijave ispita odnosno pravo mogućnosti da izabere način prijave ispita. Ovako propisan članak nameće autoškolama obvezu prijavljivanja kandidata i iz nastavnih predmeta koje autoškola ne provodi ( Pružanje prve pomoći) te joj se tako nameću dodatni administrativni troškovi. Napraviti mjerenje SCM metodom za administrativno opterećenje gospodarstva. Prijava ispita nakon završetka osposobljavanja uz rokove od 25 odnosno 50 dana nema nikakvog smisla uzevši u obzir da polaznik uopće unaprijed ne zna svoj termin ispita u trenutku prijave. Kako propisati rok za završavanje osposobljavanja 48 sati prije ispita kad termin ispita nije poznat. Ovako priopisan članak samo kompilicira sustav prijave ispita i polaganje bez ikakve zaštitne ili regulatorne funkcije za kandidata. Prijedlog: Kandidat prijavljuje ispit osobno ili putem autoškole, a pristupa ispitu nakon što je u cjelosti završio osposobljavanje. Nije prihvaćen Odbijen U ovako uređenom sustavu gdje je autoškola jedina organizacija koja se bavi djelatnošću osposobljavanja kandidata za vozače, kandidat nije u mogućnosti samostalno se prijaviti za ispit, jer bi u tom slučaju bio prepušten sam sebi. A to znači da autoškola, a niti instruktor vožnje ne bi imali nikakvu informaciju kada se kandidat prijavio za polaganje ispita. Kandidat bi bio izložen dodatnim troškovima, povećanom vremenu i „lutanju“, jer ne bi imao informaciju kada bi mu autoškola i instruktor vožnje osigurali vozilo, kada bi mogao pristupiti polaganju ispita. Bilo bi to vrlo neodgovorno prema kandidatu koji plaća proces osposobljavanja i najam vozila, a u praksi bi prouzročilo kaos. Ispitni rokovi nisu sadržani u ovome članku te stoga nisu predmet savjetovanja. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača. Termin ispita određuje se nakon što je autoškola prijavila kandidata. U suprotnom, kandidat bi pristupio ispitu, a da nije realizirao propisani plan i program, a što bi bilo na štetu kandidata koji je platio cijeli program osposobljavanja. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita.
32 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. kojim se mijenja članak 7. predlažemo da se NE ukida pravo kandidatima na osobnu prijavu ispita ta da isto mogu obaviti putem kontakt obrasca koji postoji na web stranicama ovlaštene organizacije koja provodi ispite. Također predlažemo da se unese odredba da troškove prijave ispita snosi kandidat za vozača, jednako kao što je definirano i za troškove osposobljavanja da ih snosi kandidat. Dalje predlažemo da se izmjeni odredba da nastavu iz predmeta Pružanje prve pomoći ovjerava stručni voditelj autoškole jer nema zakonskog temelja za isto obzirom da stručni voditelj ima ovlast i odgovornost za nadzor nad radom predavača za predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila i nadzor nad radom instruktora vožnje za predmet Upravljanje vozilom, a za predmet Pružanje prve pomoći stručni voditelj autoškole nema nikakve ingerencije. Predlažemo ove izmjene u članku 3. kojim se mijenja članak 7.: „Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta KANDIDAT ZA VOZAČA prijavljuje ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz članka 206. Zakona." "Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta KANDIDAT ZA VOZAČA prijavljuje OSOBNO PUTEM KONTAKT OBRASCA NA WEB STRANICI OVLAŠTENE STRUČNE ORGANIZACIJE ILI putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. TROŠKOVE PRIJAVE ISPITA SNOSI KANDIDAT ZA VOZAČA." "KANDIDAT MOŽE PRIJAVITI ISPIT iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a OVJERAVA OVLAŠTENA OSOBA ORGANIZACIJE KOJA JE PROVELA OSPOSOBLJAVANJE." Nije prihvaćen Odbijen U ovako uređenom sustavu gdje je autoškola jedina organizacija koja se bavi djelatnošću osposobljavanja kandidata za vozače, kandidat nije u mogućnosti samostalno se prijaviti za ispit, jer bi u tom slučaju bio prepušten sam sebi. A to znači da autoškola, a niti instruktor vožnje ne bi imali nikakvu informaciju kada se kandidat prijavio za polaganje ispita. Kandidat bi bio izložen dodatnim troškovima, povećanom vremenu i „lutanju“, jer ne bi imao informaciju kada bi mu autoškola i instruktor vožnje osigurali vozilo, kada bi mogao pristupiti polaganju ispita. Bilo bi to vrlo neodgovorno prema kandidatu koji plaća proces osposobljavanja i najam vozila, a u praksi bi prouzročilo kaos. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača. Termin ispita određuje se nakon što je autoškola prijavila kandidata. U suprotnom, kandidat bi pristupio ispitu, a da nije realizirao propisani plan i program, a što bi bilo na štetu kandidata koji je platio cijeli program osposobljavanja. Neodgovorno je propisivati da kandidati snose troškove prijave ispita, kada defakto nema nikakvih troškova (ukinuti su biljezi), a autoškola je dužna nakon završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača prijaviti za polaganje ispita i za njega pokazati brigu i odgovornost. A tim činom završava proces osposobljavanja, pri čemu je autoškola dužna prijaviti datum početka i datum završetka procesa osposobljavanja, što je uvjet za prijavu kandidata za ispit. Temeljem članka 200. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvaća nastavne predmete : prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Obveza ovjeravanja realizacije programa iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći od strane stručnog voditelja autoškole proizlazi iz opisa njegovih poslova jer odgovara za rad autoškole sukladno članku 6. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače.
33 Petar Matić PRAVILNIK, Članak 3. Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa, s unaprjed predviđenim terminom. Obrazliženje ; Dosadašnji način prijave onemogućava polaganje ispita u slobodnom raspoloživom vremenu kandidata. Prisiljen je izostajati s radnog mjesta ili neki drugih obaveza. Sadašnji neprilagođeni sustav generira česte odgode ispita i ponavlanje prijava s vremenskim odmakom i nepotrebnim troškovima Nije prihvaćen Temeljem članka 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Sukladno citiranoj odredbi, termin ne može biti unaprijed definiran, kad kandidat ne zna kada će završiti proces osposobljavanja, a koji ovisi o nizu faktora i nepoznatih okolnosti.
34 Romana Hornis PRAVILNIK, Članak 3. Prijedlog: U čl.7 st.4 BRISATI;uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita" Obrazloženje: Stvarno ne vidim nikakvu svrhu niti bitnost tih 48 sati, niti je predlagatelj ovoga obrazložio nekakvim svrsishodnim činjenicama,,,tako da mi nije jasno zbog čega se dodaje ta stavka bilo kakvog roka i treba je BRISATI. Također smatram da se treba i kandidatima iz predmeta Prometni propisi takoder omogućiti da ostane određeni broj nastavnih sati nakon prijave ispita za testiranje i ponavljanje gradiva ..a ne da kandidati završavaju određeni tečaj, te se usmjeravaju na daljnje samostalno i samouko učenje dok se čeka termin ispita iz predmeta Prometnih propisa a obuka je završena. DODATI u čl.7 iznimno autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz predmeta Prometni propisi i prije završetka osposobljavanja a najranije ako mu je preostalo jos 6 nastavnih sati, neovisno o kategoriji za koju polaže ispit iz Prometnih propisa. Također smatram da autoškola ne smije biti jedina mogućnost za prijavu bilo kojega ispita za koji se kandidat prijavljuje..mora postojati mogućnost da se kandidat sam prijavi putem osobnog maila... ispitnom centru ili podnošenjem popunjene prijavnice u ispitni centar. Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. U ovakvom sustavu kada je autoškola jedina organizacija koja realizira osposobljavanje kandidata za vozače, za same kandidate, najbolje je i da autoškola prijavljuje kandidate za ispit. U situaciji kada bude bila mogućnost i da i druge organizacije i subjekti, kao i sami roditelji osposobljavaju kandidate za vozače, onda će mogućnost da se kandidati sami prijavljuju za ispit imati puni smisao.
35 Denis Peloza PRAVILNIK, Članak 3. Iz prethodnih komentara je sasvim jasno kako odredba "48 sati" nema svrhe, smisla niti potrebe. Nije to problem niti je teško shvatiti kako je ta odredba opasna, diskiminirajuća, administrativno i terenski neprihvatlijva za niti jednu od uključenih strana, osim osobe neposredno autora takvog prijedloga koji nigdje ili i ničim takav prijedlog nije obrazložio. Osim što to ne bi uopće trebao biti prijedlog izmjena i dopuna odnosno noveliranja zbog usklađenja sa posljedjim izmjenama i dopunama ZSPC, a također isto ne predstavlja poboljšicu i napredak već isključivo subjektivnu i nepotrebnu administrativnu odredbu za sve uključene , pa čak i za samo minstarstvo kao predlagača, a to bih obrazložio na nekoliko primjera: - dodatna nepotrebna obveza ispitivačima, instrutkorima, administrativnim službenicima i konačno najviše samim kandidatima ispitanicima koji moraju obavljati provjere i tempirati sve svoje obveze prema tih "48 sati" - time se nesporedno ulazi u orgaizaciju rada i radnog vremena instruktora vožnje te bi se zbog kandidata koji se nađu u takvoj situaciji dovelo u diskriminirani položaj druge kandidate u osopsoblajvanju a tu bi diskrimnijaciju objektivno morale provoditi autoškole odnosno neposredno sam instrutkor u odnosu na grupu kandidata sa kojom redovno radi, - problem bolovanja odnosno opravdane spriječenosti ili odgode (posebno kod moto kategorija) ispita je u slučaju primjene "48 sati" objektivno i operativno problematičan i neriješiv, odnosno povlači za sobom postupke svih uključenih, - ukoliko je kandidat odnosno u ovom slučaju ispitanik student, terenski radnik ili iz bilo kojeg razloga ima prebivalište ili iz drugog razloga boravi izvan mjesta određenog za provedub ispita nastaje jedan odnosno i više problema, -dakle primjer mi iz Pule bismo redovnom studentu ili maturantu u Zagrebu ili npr. Milanu, Ljubljani ili Rijeci morali javiti da mu je ispit iz UV zakazan (određen) za nekakav utorak ili srijedu u 10:00 sati , međutim nema mogućnost odrađivanja "sačuvanog" jednog, dva li tri obvezna sata između ispita , naravno taj student bi sve svoje obveze ili ispite , seminare na faktultetu trebao otkazati, ogranizirati dolazak najmanje 48 sati ranije, - pod pretpostavkom da bi se taj kandidati ispitanik u ovom slučaju nazvali smo ga studentom, ali može se raditi o profesoru tog studenta ili zaposleniku koji mora poštovati svoje ugovorne obveze postoji i način promjene matične autoškole sa autoškolom , ali i vozilom ,ali i instrutorom u drugom gradu, a to je naravno povezano sa dodatnim administriranjem koje bi nametnulo taj možemo ga nazvati uistinu "nesuvisli prijedlog". Ovaj prijedlog me postjetio na igrani film "48 sati" mislim da je u dva nastavka pa bih svakako tko nije preporučio pogledati i biti će jasno što bi takva odredba mogla prouzročiti, -zatim je tu problem računanja subota, nedjelja, radnih dana i sve što ide uz to - zamislite kada bi se učenicima, studentima, diplomantima, ili u obrazovanju odraslih, obranama diploma, magiserija, doktorata, pa zatim i struovnim zanimanjima zabranilo pristup knjizi, opremi, stroju, vježbi ili googlu "48 sati prije zakazane provjere ili obrane" Svaki daljnji komentar na ovaj prijedlog smatram suvišnim, a predlagač unošenje ovakve odredbe propisa ukoliko inzistira na njegovom usvajanju ne ne koristi pristigle prijedloge (u slučaju "NE PRIHVAĆA SE" ) trbao bi jasno i nedvosmileno obrazložiti zbog čega takvu odredbu uopće predlaže i koji se ciljevi želi postići. Neka se nitko ne nađe uvrijeđenim jer osobno smatram da se radi o običnom propustu i pitanje tko se uopće usudio izaći sa stakvim priijedlogom i koje bi posljedice zbog usvajanja imalo i samo ministasrtvo. Osobno mislim da će ministarstvo i stručna ispitna organizacija, autošole posljedično biti zasute kišom prigovora i primjedbi te će naravno dragocjeno vrijeme gubiti na obrazlaganju vrlo nespretne i nepotrebne odredbe. Jedini prihvatljiv prijedlog sa dve dionike ostaje: staviti točku iza "...programa." i BRISATI ",uz uvjet da se osposobljvanje završi najmanje "48 prije polaganje ispita" Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. U ovakvom sustavu kada je autoškola jedina organizacija koja realizira osposobljavanje kandidata za vozače, za same kandidate, najbolje je i da autoškola prijavljuje kandidate za ispit. U situaciji kada bude bila mogućnost da i druge organizacije i subjekti, kao i sami roditelji osposobljavaju kandidate za vozače, onda će mogućnost da se kandidati sami prijavljuju za ispit imati puni smisao. U protivnom, vrlo brzo bi nastao kaos i kandidati bi bili prepušteni sami sebi, bez potrebnih informacija o autoškoli i usklađivanju njihovih obveza s autoškolama i njihovim zaposlenicima.
36 HGK PRAVILNIK, Članak 3. Udruženje autoškola HGK predlaže izmjenu članka 7. stavka 2. tako da glasi: „Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili web-stranice ili podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno ili putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web adrese).“ Obrazloženje: Udruženje je mišljenja da kandidatima za vozače treba ostaviti više mogućnosti prijave ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, odnosno ostaviti navedeni stavak kako je bio propisan i do sada. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 7. stavku 4. iza riječi „programa“ staviti točku, a brisati tekst: „uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita.“ Obrazloženje: Ovime se nepotrebno ograničava priprema kandidata i uvode administrativni rokovi. Zašto kandidat ne bi vozio do ispita? Završetak osposobljavanja najmanje 48 sati prije polaganja ispita predstavlja diskriminirajuću i nepotrebnu administrativnu prepreku, na štetu kandidata za vozače, zbog čega se predlaže brisati. Nije prihvaćen U ovakvom sustavu kada je autoškola jedina organizacija koja realizira osposobljavanje kandidata za vozače, za same kandidate, najbolje je i da autoškola prijavljuje kandidate za ispit. U situaciji kada bude bila mogućnost da i druge organizacije i subjekti, kao i sami roditelji osposobljavaju kandidate za vozače, onda će mogućnost da se kandidati sami prijavljuju za ispit imati puni smisao. U protivnom, vrlo brzo bi nastao kaos i kandidati bi bili prepušteni sami sebi, bez potrebnih informacija o autoškoli i usklađivanju njihovih obveza s autoškolama i njihovim zaposlenicima. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Osim toga nelogičan je prijedlog da kandidat realizira nastavu iz predmeta Upravljanje vozilom neposredno do ispita. U tom slučaju ne bi mogao pristupiti polaganju ispita, jer tko i kada će utvrditi jeli kandidat završio minimalni propisani program osposobljavanja.
37 ivan murat PRAVILNIK, Članak 3. Ovim se ispravlja napravljena greška da je prijava moguća tek nakon završenog osposobljavanja za Upravljanje vozilom. Prijedlog. brisati sljedeći tekst "uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita". Smatram da je to nepotrebna odredba koja ide na štetu kandidata za vozača. Zašto onemogućiti kandidatu da vozi neposredno prije ispita kako bi se bolje pripremio za sam ispit (ispit za kandidate je jako stresan. Vožnja i ponavljanjem neposredno prije samog ispita im je od iznimne važnosti za što bolju pripremu pripremu i simulaciju samog ispita). Nije prihvaćen Temeljem članka 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Sukladno citiranoj odredbi, termin ne može biti unaprijed definiran, kad kandidat ne zna kada će završiti proces osposobljavanja, a koji ovisi o nizu faktora i nepoznatih okolnosti. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Nelogičan je prijedlog da kandidat realizira nastavu iz predmeta Upravljanje vozilom neposredno prije ispita. U tom slučaju ne bi mogao pristupiti polaganju ispita, jer tko i kada će utvrditi jeli kandidat završio minimalni propisani program osposobljavanja.
38 Denis Ožegović PRAVILNIK, Članak 3. Prijedlog: - u čl. 7. st. 4. brisati slijedeći tekst: „uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita.". Navedeno ograničenje onemogućava kandidatima za vozače kvalitetnu završnu pripremu za ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Odredba onemogućava osposobljavanje 48 sati prije polaganja ispita pa se postavlja pitanje održivosti same odredbe; što ukoliko se kandidat za vozača želi dodatno osposobljavati i voziti dodatne sati unutar navedenih 48 sati!? Svi koji smo dugo u procesu osposobljavanja kandidata za vozače u nastavnom predmetu Upravljanje vozilom, složiti ćemo se da je za uspjeh važno ponavljanje što bliže ispitu. Kvalitetna priprema za ispit podrazumijeva i organizaciju vremena neposredno prije ispita, koja se oduzima kandidatu za vozača navedenom odredbom. Nije prihvaćen Temeljem članka 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Sukladno citiranoj odredbi, termin ne može biti unaprijed definiran, kad kandidat ne zna kada će završiti proces osposobljavanja, a koji ovisi o nizu faktora i nepoznatih okolnosti. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Nelogičan je prijedlog da kandidat realizira nastavu iz predmeta Upravljanje vozilom neposredno prije ispita. U tom slučaju ne bi mogao pristupiti polaganju ispita, jer tko i kada će utvrditi jeli kandidat završio minimalni propisani program osposobljavanja.
39 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK, Članak 3. U članku 7. stavak 4. predlažem iza riječi „programa“ staviti točku, a brisati tekst: „uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita.", jer je ovo nepotrebno ograničavanje osposobljavanja kandidata, koji imaju potrebu ponoviti vožnju i nepotrebno birokratiziranje postupka obuke. Stoga završetak osposobljavanja najmanje 48 sati prije polaganja ispita predlažem brisati. Nije prihvaćen Temeljem članka 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Sukladno citiranoj odredbi, termin ne može biti unaprijed definiran, kad kandidat ne zna kada će završiti proces osposobljavanja, a koji ovisi o nizu faktora i nepoznatih okolnosti. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Nelogičan je prijedlog da kandidat realizira nastavu iz predmeta Upravljanje vozilom neposredno prije ispita. U tom slučaju ne bi mogao pristupiti polaganju ispita, jer tko i kada će utvrditi jeli kandidat završio minimalni propisani program osposobljavanja.
40 Auto škola Hajduk d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. U čl. 7. st. 4. predlažemo brisati dio rečenice: "uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita." Obrazloženje: Nepotrebno se birokratski ograničava priprema kandidata na štetu kandidata za vozača. Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita.
41 Rajko Petrović PRAVILNIK, Članak 3. Ne razumijem zašto "najmanje 48 sati prije …" …. molim objašnjenje autora te odredbe. Ne vjerujem da ima suvislo obrazloženje. Što ako se dogodi da je kandidat zadnji sat vozio 47 sati prije ispita ili 47,5 sati prije? Tada neće moći pristupiti ispitu? Dali će to vrijeme ovlašteni ispitivač mjeriti u sat i minutu? Što ako ovlašteni ispitivač, kandidat i instruktor imaju vremena u npr. 9,00 sati da obave ispit, a službeno vrijeme ispita je u 12,00 sati i tek tada ističe famozni rok od "48 sati"? Čekat će 12.00 sati, gledat će se i "zujati" po poligonu 3 sata? Uostalom zašto taj rok od "48 sati" nije "12 sati" ili "24 sata" ili "72 sata" ili "96 sati"? Jer ne razumijem kakve veze taj rok ima sa rokom odgode ispita kako to u vezu dovodi kolegica Lina Tuđa. Čak dapače zbog toga to i jest veliki problem jer ako jedan kandidat odgodi ispit UV 2-3 dana prije ispita sustav će automatski ubaciti slijedećeg kandidata kojem je ostalo npr. još 3-4 neizvožena sata, i kako sad da instruktor i autoškola ispoštuju taj rok od "48 sati"? Niti mi je jasno kakve veze taj rok ima sa vikendom. Niti mi je jasno kakvo je to "olakšavanje" instruktoru vožnje. Dakle ako je ispit u ponedjeljak zašto kandidatu ne bi bilo dozvoljeno da vozi u subotu? Ili ako mu je ispit u srijedu zašto nebi smio da vozi u utorak? Naime sada je konačno svima postalo jasno da je bilo pogrešno uvjetovati prijavu ispita UV tek kada kandidat realizira svih 35 sati vožnje. Pa se to sada ide ispravljati nakon godina ustrajavanja u toj pogrešci, ali se uvodi nova greška. A autoškole su istog časa upozoravali da to nije dobro. Ali ih se nije htjelo poslušati. Dali želimo opet ići iz greške u grešku? Prisjetite se samo kakvih je sve nebuloza u sustavu osposobljavanja kandidata u nedavnoj prošlosti bilo. Ali smo ih godinama morali na silu podnositi i trpiti dok se nisu ispravile. Lijep pozdrav i molim vas maknite to "48 sati" jer ćete to ionako mijenjati za nekoliko godina. Nije prihvaćen Temeljem članka 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Sukladno citiranoj odredbi, termin ne može biti unaprijed definiran, kad kandidat ne zna kada će završiti proces osposobljavanja, a koji ovisi o nizu faktora i nepoznatih okolnosti. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Nelogičan je prijedlog da kandidat realizira nastavu iz predmeta Upravljanje vozilom neposredno prije ispita. U tom slučaju ne bi mogao pristupiti polaganju ispita, jer tko i kada će utvrditi jeli kandidat završio minimalni propisani program osposobljavanja.
42 Lina Tuđa PRAVILNIK, Članak 3. Smatram da ovih "48 sati" ne predstavljaju najvažniju stavku članka 7., i ne vidim zašto bi tih 48 sati uopće bilo sporno. Ionako instruktor ako ima 3-4 ispita u istom danu ima problem kako udovoljiti kandidatima od kojih svi žele zadnji sat odvoziti upravo na dan ispita, ili tri obvezna dodatna sata u dva dana prije ispita. Uostalom, ako kandidat nije savladao vožnju u dva mjeseca neće niti u ta dva dana prije ispita. A obrazloženje je, ćini mi se logično, ako je rok za odjavu ispita 48 sati prije datuma ispita tada se tih 48 sati po logici stvari izuzima iz ukupnog termina. I osim toga, ovdje se radi o 48 sati bez izuzimanja neradnih dana, dakle za ispit u ponedjeljak u 12:00 zadnji sat vožnje je u petak do 12:00 sati. Stoga smatram da ih 48 sati ne bi trebalo promatrati kao problem nego kao usklađivanje s propisanim rokom odjave ispita i olakšavanje instruktorima izradu rasporeda vožnje prije ispita. Po meni je problem članka 7. - sa zakonske, poslovne i logičke strane, što autoškola ovjerava nastavu iz nastavnog predmeta za koji ne obavlja osposobljavanje niti ima ikakve zakonske ovlasti vezane uz isti - radi se o nastavnom predmetu Pružanje prve pomoći. Stručni voditelj autoškole u Knjižici kandidata ovjerava provedenu nastavu iz predmeta za koji nema ovlast kontrole rada predavača niti kontrole nastavnog procesa. . Predlažem da se dio članka 7. "gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole." izmijeni i da glasi: "gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava ovlaštena osoba organizacije koja je provela osposobljavanje." Ako autoškola s kandidatima ne ugovara osposobljavanje iz Prve pomoći, niti kandidatima naplaćuje osposobljavanje iz Prve pomoći, nema ni zakonske ni poslovne logike da taj predmet u Knjižici kandidata ovjerava voditelj autoškole. Nije prihvaćen Temeljem članka 200. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvaća nastavne predmete : prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Obveza ovjeravanja realizacije programa iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći od strane stručnog voditelja autoškole proizlazi iz opisa njegovih poslova jer odgovara za rad autoškole sukladno članku 6. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače.
43 Josip Gregurić PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, pohvaljujem predložene izmjene, međutim imam nekoliko prijedloga koji su temeljeni na praksi i pokazali su se u samoj praksi kao problematični. Prijedlog: Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako je završio najmanje polovicu nastavnih sati od minimalno propisane satnice plana i programa. Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa. Obrazloženje: - PPSP- treba se omogućiti ranija prijava na ispit tako da se smanji čekanje predugo na termin ispita koji u najboljem slučaju traje 7-8 dana od prijave, a u pravilu 2 tjedna, ponekad i 3 tjedna. Takvim načinom gubi se ono za što se svi zalažemo znanje kandidata i jedino što se povećava to je broj izlazaka na ispit. Mislim da su takva čekanja nepotrebna posebice za PPSP, i općenito produžuju sami proces osposobljavanja. Druga stvar je to što autoškole imaju problem u organizaciji rada instruktora, gdje imaju kandidata a kandidati nisu dobili termin te nemaju kandidate na vožnji. Ako instruktor ne radi, stvaraju se troškovi koji se moraju platiti a stvarno nisu potrebni posebice u današnjim kriznim uvjetima. Sustav koji je bio prije 1.1.2018. bio je odličan te takve probleme nismo imali a bilo je daleko veći broj kandidata. - UV- „48“ sati je ne potrebno ograničenje koje će se teško moći ispoštovati. Kako se termin ispita dobije petkom za ispit u iduću srijedu, jednostavno dok obavijestimo kandidata i ako se ne odveze u petak i subotu taj kandidat neće moći ići na ispit u srijedu. - Može se pojaviti problem, hoće li instruktor koji je možda već odvezao propisanu maksimalnu tjednu satnicu moći i voziti. - Na kraju najvažnije pitanje: zbog čega se brani nekome da uči i da se priprema za ispit? U kojem školskom sustavu to postoji da ne smiješ se pripremati 48 sati prije ispita? Nije prihvaćen Taj prijedlog nije razmatran u okviru predloženih izmjena te nije predmet savjetovanja. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Nelogičan je prijedlog da kandidat realizira nastavu iz predmeta Upravljanje vozilom neposredno prije ispita. U tom slučaju ne bi mogao pristupiti polaganju ispita, jer tko i kada će utvrditi jeli kandidat završio minimalni propisani program osposobljavanja.
44 Josipa Poljak PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, Predlažem da članak 7,stavak 4 glasi: "Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi prije polaganja ispita." Obrazloženje: Oduzmite 48 sati prije nastupa ili ispita, reket tenisačima, loptu nogometašima, rukavice boksačima, knjigu studentima i đacima i bit će Vam besmisleno. Isto tako nakon svojih 27 godina učenja kandidata predlažem da ne izmišljamo toplu vodu, neka kandidat ukoliko je spreman za ispit, istom pristupi sa 35 sati vožnje,a instruktor će kao stručna i odgovorna osoba procjeniti kad je za uspjeh na ispitu najkvalitetnije voziti posljednjih 5 sati. Onaj tko je naučio voziti barem jednog kandidata zna da je tih napisanih 48 sati prevelika pauza prije ispita. Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao.
45 Domagoj Pavošević PRAVILNIK, Članak 3. U stavku 4. riječi "najmanje 48 sati" trebale bi se brisati. Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita.
46 TOMISLAV KUČINA PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, u članku 7 predlažem da stavak 4 glasi: "Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi prije polaganja ispita." Smatram da je osposobljavanje može završiti i kasnije od 48 sati prije polaganja ispita. Bitno da je u trenutku pristupanja ispitu završeno osposobljavanje Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i preplanirati polaganje vozačkih ispita a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita.
47 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK Ovdje se vraćamo na temu koju smo iznijeli kod prethodnog e-savjetovanja o izmjenama ZSPC te ponovo naglasiti VAŽNOST DIGITALIZACIJE cjelokupnog PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE jer se sada u uvjetima svjetske KORONA KRIZE koja je pogodila gospodarstvo pokazuje koliko bi nam koristi donijelo da smo na vrijeme proveli digitalizaciju cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, što uključuje osposobljavanje u autoškolama, provedbu vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola. Digitalizacija i ovog segmenta javnog prostora jest neminovna ne samo zato jer smo kao članica EU obvezni primjenjivati EU propise a UREDBA EU Parlamenta i Vijeća od 3.10.2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika govori upravo o OBVEZI DIGITALIZACIJE JAVNIH USLUGA što stjecanje vozačke dozvole jest, nego i zato jer se pokazalo da su se u uvjetima "KORONA KRIZE" u kojoj je došlo da potpunog zastoja većine gospodarskih aktivnosti najbolje snašle i NASTAVILE POSLOVATI ONE DJELATNOSTI koje su imale NAJVEĆI STUPANJ DIGITALIZIRANOG POSLOVANJA. Naš prijedlog PROJEKTA DIGITALIZACIJE cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, uz DIGITALIZIRANU TEORIJSKU NASTAVU i DIGITALIZIRANO POLAGANJE TEORIJSKIH ISPITA uključuje : 1. digitalizaciju UNOSA OSOBNIH PODATAKA kod upisa u autoškolu na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta i upisa u Crveni križ na treći nastavni predmet - pogodna aplikacija već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Matična knjiga"u koju unos sada obavljaju isključivo autoškole a potrebna je izmjena da u Matičnu knjigu UNOS OBAVLJAJU SAMI POLAZNICI, dok autoškole unos obavljaju samo u onom dijelu koji se odnosi na provedeno osposobljavanje iz propisa i vožnje (jednako primijenjivo i na osposobljavanje iz Prve pomoći za Crveni križ ili druge ustanove), 2. digitalizaciju PRIJAVE i ODJAVE ISPITA stručnoj organizaciji te digitalni pristup informacijama o rezultatima i o terminima ispita - pogodna aplikacija već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Ispiti", unos prijava sada obavljaju isključivo autoškole a potrebna je izmjena da UNOS OBAVLJAJU SAMI POLAZNICI, dok stručna organizacija unos obavlja u dijelu koji se odnosi na provedene ispite, 3. digitalno E-UVJERENJE koje je već u tijeku implementacije, kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola, i koji stručna organizacija dostavlja nadležnom ministarstvu (unos podataka obavlja stručna organizacija). Našim prijedlogom nastoji se u postupku stjecanja vozačke dozvole osigurati zaštita osobnih podataka i uvesti digitalizacija na način da GRAĐANINU koji želi steći vozačku dozvolu bude OMOGUĆEN PRISTUP u sustav za stjecanje vozačke dozvole putem ELEKTRONIČKE APLIKACIJE koja bi bila JAVNO DOSTUPNA na mrežnim stranicama za to određene institucije - nadležnog ministarstva, sustava e-Građani ili stručne organizacije (koja već ima izgrađen pogodan sustav koji je samo potrebno uz sigurnosne dopune učiniti dostupnim građanima), UNESE U SUSTAV SVOJE OSOBNE PODATKE koji bi ga potom pratili na cijelom putu do stjecanja vozačke dozvole. Pritom se provodi načelo "SAMO JEDNOM" jer bi jednom uneseni podaci bili strukturirani u strojno čitljivoj formi, prenosivoj i djeljivoj te bi je MOGLI KORISTITI SVI DIONICI PROCESA stjecanja vozačke dozvole, a to su osim pojedinaca, građana koji dobivaju vozačku dozvolu, i autoškole i Crveni križ koji provode osposobljavanje, i ovlaštena organizacija koja provodi ispite, i nadležno ministarstvo koje izdaje vozačke dozvole. Za osobe nedovoljnih informatičkih znanja radnje potrebne za unos podataka u sustav e-Vozačka može, uz naplatu administrativnih troškova, obaviti autoškola koju je građanin odabrao za osposobljavanje, uz dobivanje prethodne privole/zahtjeva od strane građanina za unos/prijenos osobnih podataka. Nije prihvaćen ODBIJEN Od 02. siječnja 2019. Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija u skladu s člankom 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj („Narodne novine“ broj: 67/2008., 48/2010., 74/2011., 80/2013., 158/2013., 92/2014., 64/2015., 108/2017., 70/2019. i 42/2020.) u proces provedbe vozačkih ispita uveo je nova tehnološka rješenja. U procesu provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta počeo je koristiti programsku aplikaciju s tablet uređajem. Svrha uvođenja novih tehnoloških rješenja, a u ovom slučaju programske aplikacije s tablet uređajem, višestruko je pozitivna. U želji da se prate trendovi novih tehnoloških rješenja, a prvenstveno proces digitalizacije, namjera je bila unaprijediti postojeće standarde provedbe vozačkih ispita. Nadalje, namjera je za nadležna državna tijela i za građane, odnosno kandidate za vozače koji polože vozački ispit, pojednostaviti postupak izdavanja vozačkih dozvola. Nakon što kandidat položi vozački ispit, pomoću aplikacije automatizmom informacija u realnom vremenu dolazi na server MUP-a/HAK-a u obliku e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, što značajno pojednostavljuje i ubrzava postupak izdavanja vozačke dozvole. Osim toga, svrha je i smanjenje postojeće dokumentacije koja prati proces provedbe vozačkih ispita, kao i administrativnih poslova vezanih za proces provedbe vozačkih ispita. U konačnici svrha je i veća transparentnost procesa provedbe vozačkih ispita i pojedinih postupaka u okviru toga, kao i veća objektivnost procjene i ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta. Sve navedeno doprinijet će i boljoj i kvalitetnijoj osposobljenosti kandidata za vozače, njihovoj boljoj pripremljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima, poboljšanju sigurnosti mladih/novih vozača kao i doprinos poboljšanju sigurnosti prometa na cestama. U ovako uređenom sustavu gdje je autoškola jedina organizacija koja se bavi djelatnošću osposobljavanja kandidata za vozače, kandidat nije u mogućnosti samostalno se prijaviti za ispit, jer bi u tom slučaju bio prepušten sam sebi. A to znači da autoškola, a niti instruktor vožnje ne bi imali nikakvu informaciju kada se kandidat prijavio za polaganje ispita. Kandidat bi bio izložen dodatnim troškovima, povećanom vremenu i „lutanju“, jer ne bi imao informaciju kada bi mu autoškola i instruktor vožnje osigurali vozilo, kada bi mogao pristupiti polaganju ispita. Bilo bi to vrlo neodgovorno prema kandidatu koji plaća proces osposobljavanja i najam vozila, a u praksi bi prouzročilo kaos. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača. Termin ispita određuje se nakon što je autoškola prijavila kandidata. U suprotnom, kandidat bi pristupio ispitu, ada nije realizirao propisani plan i program, a što bi bilo na štetu kandidata koji je platio cijeli program osposobljavanja.
48 Davor Trbušić PRAVILNIK U članku 7. Prijedloga, predlaže se izmjena članka 19., po kojoj bi se ispiti provodili na vozilu koje nema krovnu ploču za označavanje vozila autoškole. Ovo smatram iznimno lošim prijedlogom u pogledu sigurnosti kandidata, instruktora, ispitivača i ostalih sudionika u prometu. Naime, valjda je jasno da je bilo koji način sudjelovanja u prometu opasan, a da je osposobljavanje kandidata i provođenje vozačkih ispita puno opasnije. Ako bi se ispiti mogli provoditi bez krovne ploče, pitanje je čemu onda ta ploča inače služi? Zna li predlagatelj da instruktor ne može spriječiti svaku grešku kandidata (npr. naglo ili bilo kakvo kočenje, instruktor ne može pokrenuti vozilo ako ga kandidat ne pokrene, ne može spriječiti uključivanje pokazivača smjera kad to nije potrebno itd.) Da, reći će netko da na ispit izlaze oni kandidati koji su osposobljeni za samostalno i sigurno upravljanje vozilom i da su oni tada kao i svi ostali sudionici u prometu. Ali kad bi to bilo tako, onda ne bi ni trebalo provoditi ispite, nego bi samo instruktor, koji kandidata najbolje poznaje, potvrdio da je kandidat sposoban samostalno upravljati vozilom. Istina, instruktor to potvrđuje u knjižici kandidata ali ovim Prijedlogom Pravilnika nije učinjeno ono što nam je obećavano od strane HAK-a, a to je da će ocjene instruktora u knjižici kandidata dobiti na vrijednosti tj. na "jačini". Jer instruktor i dalje nema nikakav utjecaj na prijavljivanje kandidata na ispit. Zna li predlagač da na ispite izlaze kandidati koji nisu ni blizu osposobljeni za samostalno upravljanje vozilom, a da im to nitko ne može zabraniti. Često je kandidat i sam toga svjestan ali niti on ne može ništa poduzeti jer o svemu odlučuje roditelj. Na kraju krajeva, zar je uopće sigurno da će neki kandidat ikada položiti vozački ispit. Očito je da se ovim prijedlogom žele na ispitu stvoriti što stvarniji uvjeti vožnje ali po mom mišljenju, takvu logiku može imati samo onaj tko nema nikakvog iskustva u poslovima osposobljavanja kandidata, jer po istoj logici bi onda trebalo i kandidata na ispitu pustiti da upravlja potpuno sam u vozilu, a ispit snimati iz drugog vozila. Zna li predlagatelj da ni sama struka ne očekuje od kandidata na ispitu toliku razinu osposobljenosti kao što ju imaju iskusniji vozači? A ovim prijedlogom upravo želi te iskusne uvjeriti da je kandidat ravan njima. Zbog toga će mu još češće nego inače trubiti i povećati napetost tj. otežati polaganje ispita. Želio bih iznijeti još jedno iskustvo. U autoškolu dolaze i ljudi koji imaju vozačku dozvolu ali nisu dugo vozili, pa si uzmu dopunske sate vožnje (tzv. kondicijska vožnja). Neki od njih su, unatoč posjedovanju vozačke dozvole, na razini osposobljenosti najgoreg početnika. Razlika u radu s njima, sa i bez krovne ploče, po pitanju sigurnosti je ogromna. Osobno tvrdim da je usvajanjem ovakvog prijedloga upitna moja daljna instruktorska karijera. Ukratko, koja je svrha ploče na krovu vozila za vrijeme obuke, ako to nije sigurnost? Drugo, koja je svrha ispita, ako to nije provjera osposobljenosti kandidata? Treće, koja je svrha ovakvog prijedloga ako prvo i drugo nije točno? Nije prihvaćen Odbijen Odredba stavka 3. članka 7. Pravilnika se odnosi samo na provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a tijekom procesa osposobljavanja ploča je na vozilu. Vozački ispit nije osposobljavanje, jer je to proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli. Između ostaloga, instruktor vožnje ima udvojene komande u vozilu, kako bi uvijek u potencijalno opasnoj situaciji mogao reagirati, za razliku od ranijeg načina osposobljavanja kada instruktori vožnje nisu imali udvojene komande, a realizirali su osposobljavanje i polagali su se vozački ispiti. O načinu rada instruktora vožnje, o načinu uspostavljenog odnosa s kandidatom, vođenju evidencije, načinu i kvaliteti realizacije pojedinog nastavnog sata iz Upravljanja vozilom, ocjeni rada kandidata tijekom nastavnog sata te povratnoj informaciji kandidatu, ovisi i stručni autoritet instruktora i sposobnost „argumentiranog uvjeravanja“ kandidata o donošenju odluke za pristupanje polaganju ispita. Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U cilju poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače u stvarnim prometnim uvjetima u članku 14. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017. i 06/2018.) već je propisano da tijekom osposobljavanja na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole te da smije biti istaknuta samo za vrijeme osposobljavanja kandidata
49 Romana Hornis PRAVILNIK Predlažem da u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču NN br.141/2011 u članku 9 stavku 1.broj" 50" zamjeni brojem "25" Obrazloženje: Smatram da je rok od 50 dana za kandidate koji polažu 2,3....puta stvarno neprimjeren i predugačak jer u praksi za 50 dana kandidat uz lagan tempo može odraditi cjelokupan proces osposobljavanja...za B kategoriju i onda ga se ako padne na ispitu degradira tim predugim rokom od 50 dana, te ako nije u stanju uplatiti minimalno 20 dodatnih sati nece uspjesno savladati novi ispit iz Upravljanja vozilom. Ne vidim razliku između kandidata koji ispit polažu iz 1-og pokušaja i ostalih pokušaja...nije mi jasna ova logika razmišljanja sa aspekta kontinuiteta vožnje kandidata. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
50 HGK PRAVILNIK Udruženje autoškola HGK predlaže u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču „NN“ br. 141/2011, od 07.12.2011. u članku 9. stavku 1. broj „50“ zamijeniti s brojem „25“. Obrazloženje: Udruženje smatra da je neopravdano raditi ovako veliku razliku između kandidata za vozače koji prijavljuju ispit prvi put ili npr. treći put. Rok od 50 dana je neprimjeren jer bi čekanje na ispit trajao dulje nego cijelo trajanje osposobljavanja. Kod nekih kategorija bi čekanje na ispit trajalo i pet puta dulje nego samo osposobljavanje: npr. kod A1, A2, A kategorije. Kod drugih programa osposobljavanja ne postoji razlika za polaznike koji polažu prvi ili neki drugi put. Na navedenu situaciju očitovala se i udruga za zaštitu potrošača, koja smatra neprimjerenim propisati ponavljačima različite i ovako dugačke rokove čekanja za pristupanje ispitu. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
51 ivan murat PRAVILNIK Predlažem izjednačiti rok od dana prijave ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta, kandidatima koji prijavljuju ispit prvi puta ili svaki slijedeći put, na način da se u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču NN br 141/2011, od 07.12.2011. u članku 9. stavak 1. broj "50" zamijeni s brojem "25". Na ovaj način svim kandidatima izjednačio bi se rok čekanja na ispit te od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne bi smjelo proteći duže od 25 dana. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
52 Auto škola Hajduk d.o.o. PRAVILNIK Predlažemo izjednačiti rok od dana prijave ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta, kandidatima koji prijavljuju ispit prvi puta ili bilo koji slijedeći puta, na način da se u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču NN br 141/2011, od 07.12.2011. u članku 9. stavak 1. broj "50" zamijeni s brojem "25". Na ovaj način svim kandidatima izjednačio bi se rok čekanja na ispit te od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne bi smjelo proteći duže od 25 dana. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
53 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK U Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču NN br 141/2011, od 07.12.2011. u članku 9. stavak 1. predlažem broj „50“ zamijeniti s brojem „25“, jer smatram da je neopotrebno propisivati ovakmo veliku razliku između kandidata za vozače koji prijavljuju ispit prvi put ili neki idući put. Čekanje na ispit tada traje dulje nego ukupno trajanje osposobljavanja kod nekih kategorija. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
54 miroslav zemljak PRAVILNIK MIROSLAV ZEMLJAK Mišljenja sam da Čl.3. treba ukinuti posebna, odvojena, prijavljivanja ispita iz PPSP-a i UV-m, tako da bi objedinjeni st.3. i st.4. glasio: Autoškola će prijaviti na ispit svoje polaznike prema vlastitom radnom rasporedu vodeći pri tome računa da polaznik do termina ispita MORA završiti osposobljavanje u cjelosti. OBRAZLOŽENJE: Smatram da nasilno odvajanje ispita od završetka propisanog programa ide na štetu polaznika. Jer, ako polaznik ne želi pristupiti ispitu odmah po svršetku obveznog dijela programa osposobljavanja on to može učiniti kao dosada. Ova odredba, čini mi se ide na ruku i predviđa se u suradnji s autoškolama koje su odredile cijenu od oko 5,5 tisuća kuna, ali ispiti kod njih koštaju 600 kn. Njima, ali HAK-u, nije interes polaganje ispita u prvome pokušaju. Dapače, ide se na ponavljanje ispita što odgovara HAK-u, a autoškole nadoknađuju gubitak stvaran dampinškom cijenom. Čl.4. Ne znam zbog čega autoškola treba pri prijavi ispita ovlaštenoj organizaciji dostavljati općepoznate podatke o autoškoli, pogotovo ne podatke svojih polaznika. Smatram to nepotriebnim birokratiziranjem, jer svi podatci postoje bilo u ovlaštenoj organizaciji ili MUP-u koje će na kraju umjesto ovlaštene organizacije i nadalje izdavati vozačke dopustnice. Smatram da Čl.4. treba brisati u cijelosti, a skrećem pozornost na slijedeće: U st.7 uvodi se pojam "ili vozilo ovlaštene organizacije". Ako se u ispitima AM i A kategorija provukla sintagma "vozilo ovlaštene organizacije" mislim da se sada, na isti način, pokušava u Pravilnik ubaciti mogučnost, sutra odrebu, da se ispiti polažu "na vozilu ovlaštene organizacije". Ne znam ima li još koji element u osposobljavanju za vozače gdje "ovlaštena organizacija" ne će pronaći mogučnost izvora vlastitoga prihoda na štetu, naravski, autoškole. Čl.7. st.4. Riječi: moraju biti dva kandidata treba izmijeniti na način da se riječ "moraju" zamijeni sa "mogu". St.4. glasio bi: U vozilu B, BE, kategorije mogu biti nazočna i dva polaznika..... Čl.7. st.1. Brisati riječi: koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije", tako da st.1. glasi: Ispit iz nastavnog predmeta UV u pravilu se polaže na vozilu na kojemi se polaznik osposobljavao, a iznimno polaznik može polagati ispit koristeći vozilo iste ili druge autoškole. st.5. treba dodati "praćenje i unos podataka koje ovlašteni ispitivač unosi u posebnu memoriju (server) moraju biti dostupni u realnom vremenu autoškoli i instruktoru čiji polaznik upravo polaže ispit iz UV. Ako se već koriste tuđa iskustva, nove tehnologije zašto se ne koriste u cjelosti? U Izraelu se odluka o rezultatu ispita uvijek može promijeniti. Podsjećam HAK da se cielo vrijeme inzistira na tome da je osposobljavanje "jedinstveni nastavni proces", "jedinstven cjelina" itd. U Hrvatskoj autoškole su prema sadašnjem stanju stvari samo puki izvršitelji odredaba koje HAK sam sebi - ali i nama, autoškolama - propisuje, ali iz ispita, sastavnoga dijela "jedinstvene cjeline" smo potpuno isključeni. Slijedom toga zašto autoškola i učitelj vožnje ne bi imali uvid i audio-vizualni snimak poljedinoga ispita? Na kraju dragi prijatelji, dodat ću podatak koji možete naći na web stranici European Commission: Road Safeety, Data show improvements.... iz kojega se vidi da smo po sigurnosti u prometu na samom dnu EU ljestvice. Dok u Švedskoj imamo 25 poginulih, UK27, Nizozemske 31, Danske 32 u Hrvatskoj imamo 80, Rumunjskoj 98 i Bugarskoj 96 poginulih na milijun stanovnika. U Rumunjskoj i Bugarskoj vozačke škole i ispiti organizirani su kao u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Temeljem članka 200. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvaća nastavne predmete: Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Temeljem članka 202. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama, autoškola samostalno određuje cjenik za uslugu osposobljavanja kandidata za vozače za pojedinu kategoriju vozila. Visinu naknade za polaganje vozačkog ispita utvrđuje ministar nadležan za unutarnje poslove, a ne autoškola ili ovlaštena stručna organizacija. Temeljem članka 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Sukladno citiranoj odredbi, termin ne može biti unaprijed definiran, kad kandidat ne zna kada će završiti proces osposobljavanja, a koji ovisi o nizu faktora i nepoznatih okolnosti. Kada je riječ o korištenju vozila za polaganje ispita, postoje različite situacije zbog kojih kandidat nije u prilici koristiti vozilo na kojem se osposobljavao (tehnička neispravnost, servis, istek registracije itd.,) te treba biti propisana mogućnost da kandidat može koristiti i vozilo druge autoškole ili ovlaštene stručne organizacije pa čak i vlastito vozilo, kao što je praksa u brojnim europskim državama, ako udovoljava propisanim uvjetima. Ovlaštena stručna organizacija dužna je osigurati uvjete za polaganje vozačkog ispita, i na taj način zaštiti kandidata za vozača. Odredba stavka 4. članka 6. Pravilnika propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Vozački ispit nije osposobljavanje. To je proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli.