Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj PRAVILNIK U ponedjeljak 4. svibnja 2020. ravnateljici Vladina Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, a na znanje Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dostavio sam sljedeće pismo o stavljanju u internetsko savjetovanje na samo dva radna dana prijedloga dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kojim se on suspendira i o zakonskoj nemogućnosti uređivanja materije na taj način. Poštovana gospođo Pogarčić, molim Vas da kao ravnateljica Ureda za zakonodavstvo zaustavite ovo ponovljeno izrugivanje Ustavu, zakonu i proceduri. Dana 29. travnja 2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja još je jednom otvorilo internetsko savjetovanje o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14052. Njime se predlaže u Pravilnik dodati članak 29.a.: „Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom utvrditi zajedničke, dodatne i posebne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, a o kojima će pravovremeno biti informirana zainteresirana javnost.“ Tim se prijedlogom cijeli Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole podlaže diskrecijskoj ocjeni ministrice da ga suspendira i da sama određuje što i kako želi o izboru pristupnika za upis u srednju školu. Savjetovanje je otvoreno na ukupno pet dana, od toga su samo dva dana radna: četvrtak 30. travnja i ponedjeljak 4. svibnja 2020. To je protuzakonito kratko. Rok je jednostavno prekratak da bi se provelo suvislo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Poznato Vam je kako postoje ozbiljne nezakonitosti i nepoštenje s javnim raspravama u mandatu ministrice Blaženke Divjak. One su raščlanjene i javno dostupne: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13931 i https://narod.hr/hrvatska/manipulira-li-blazenka-divjak-javnim-raspravama-demokracijom-izvanrednim-okolnostima-ustavom-i-zakonima. Zar se nakon ukazivanja na njih baš ništa ne će promijeniti? Promjene Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole izravno utječu na živote i budućnost cijeloga naraštaja hrvatskih državljana ovoga proljeća, za koji se očekuje da bi trebao upisati srednju školu. S ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske nespojivo je da ministrica sama sebi pravilnikom daje bianco ovlast da suprotno Ustavu, Zakonu i Pravilniku, svojom odlukom dekretira što god hoće drukčije, nego je propisano pozitivnim pravom. Ako zbog epidemije postoji potreba za jednokratnim rješenjem oko o elemenata i mjerila za izbor pristupnika za upis u I. razred srednje škole drukčije nego je ustaljeno propisano, onda iznimke ili otklon od postojećih pravila valja popisati od članka do članka toga Pravilnika, mijenjajući pravila za ovogodišnji upis i određujući na kraju da je novela privremene naravi, tj. da se njome mijenja temeljni pravilnik samo za vrijeme epidemije. Elementi i mjerila za upis u srednju školu, sukladno članku 22. stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16 i 47/17). Ustavnopravni poredak ne dopušta da se odredbe Pravilnika koji je na snazi ne primjenjuju, nego da se obrogiraju ad hoc odlukama. Elementi i mjerila za izbor pristupnika za upis u I. razred srednje škole sukladno zakonu ne može biti istodobno uređen pravilnikom i odlukama koje su njemu suprotne. Uostalom, zakonom je određeno: „Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih škola propisuje ministar pravilnikom“, tj. uzakonjeno je da se ta materija može uređivati samo pravilnikom, pa ne može pojedinačnim aktom kao što je odluka. Stoga bi bilo suprotno Ustavu i Zakonu da se Pravilnikom, suprotno izričitoj zakonskoj odredbi, uopće dopušta uređivati njegovu materiju odlukama. Osim toga, uređivanje upisa u srednje škole odlukama, o kojima se ne provodi nikakvo savjetovanje, predstavljalo bi ozbiljan demokratski i stručni deficit, jer o namjeravanim odlukama ne bi bilo javne rasprave. Ustavom je određena nezaobilazna uloga roditelja (pravo, sloboda i obveza) u vezi sa školovanjem svoje djece (čl. 63.). Stoga je i učenike, i škole, i Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, ustavnopravno nedopustivo isključiti iz prethodne, argumentirane, dovoljno dugačke rasprave o normativnim rješenjima koji ih se egzistencijalno tiču. Održavanje javne rasprave o dopuni Pravilnika o elementima i mjerilima za upis u srednju školu, kojim se taj pravilnik materijalno ne dopunjava, nego suspendira, protuzakonit je, štetan i suprotan temeljima vladavine prave, a njegovim trajanjem samo dva radna dana nedemokratski je i netransparentan. Stoga Vas još jednom molim da ukažete Ministarstvu znanosti i obrazovanja na neodrživost takva kršenja članka 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) nečuvenom kratkoćom savjetovanja od samo dva dana, kao i na kršenje Ustava i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niza njihovih odredaba i uvođenje samovlasti namjeravanom Dopunom. Donese li se predložena Dopuna i bude li upisivanje u srednje škole ministrica uređivala svojim odlukama, dovest će se u pitanje legalnost i legitimnost toga upisa. Predloženu Dopunu valja povući iz savjetovanja. U internetsko savjetovanje ne smije se pripuštati prijedloge koji ne poštuju dovoljan vremenski okvir za održavanje rasprave. S poštovanjem, Petar Marija Radelj Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je rok za savjetovanje iznimno kratak, budući da je riječ o hitnim mjerama vezanim za kalendar prijava i upisa u I. razred srednje škole.
2 Petar Marija Radelj PRAVILNIK , Članak 1. U ponedjeljak 4. svibnja 2020. ravnateljici Vladina Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, a na znanje Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dostavio sam sljedeće pismo o stavljanju u internetsko savjetovanje na samo dva radna dana prijedloga dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kojim se on suspendira i o zakonskoj nemogućnosti uređivanja materije na taj način. Poštovana gospođo Pogarčić, molim Vas da kao ravnateljica Ureda za zakonodavstvo zaustavite ovo ponovljeno izrugivanje Ustavu, zakonu i proceduri. Dana 29. travnja 2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja još je jednom otvorilo internetsko savjetovanje o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14050. Njime se predlaže u Pravilnik dodati članak 29.a.: „Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom utvrditi zajedničke, dodatne i posebne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, a o kojima će pravovremeno biti informirana zainteresirana javnost.“ Tim se prijedlogom cijeli Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole podlaže diskrecijskoj ocjeni ministrice da ga suspendira i da sama određuje što i kako želi o izboru pristupnika za upis u srednju školu. Savjetovanje je otvoreno na ukupno pet dana, od toga su samo dva dana radna: četvrtak 30. travnja i ponedjeljak 4. svibnja 2020. To je protuzakonito kratko. Rok je jednostavno prekratak da bi se provelo suvislo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Poznato Vam je kako postoje ozbiljne nezakonitosti i nepoštenje s javnim raspravama u mandatu ministrice Blaženke Divjak. One su raščlanjene i javno dostupne: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13931 i https://narod.hr/hrvatska/manipulira-li-blazenka-divjak-javnim-raspravama-demokracijom-izvanrednim-okolnostima-ustavom-i-zakonima. Zar se nakon ukazivanja na njih baš ništa ne će promijeniti? Promjene Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole izravno utječu na živote i budućnost cijeloga naraštaja hrvatskih državljana ovoga proljeća, za koji se očekuje da bi trebao upisati srednju školu. S ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske nespojivo je da ministrica sama sebi pravilnikom daje bianco ovlast da suprotno Ustavu, Zakonu i Pravilniku, svojom odlukom dekretira što god hoće drukčije, nego je propisano pozitivnim pravom. Ako zbog epidemije postoji potreba za jednokratnim rješenjem oko o elemenata i mjerila za izbor pristupnika za upis u I. razred srednje škole drukčije nego je ustaljeno propisano, onda iznimke ili otklon od postojećih pravila valja popisati od članka do članka toga Pravilnika, mijenjajući pravila za ovogodišnji upis i određujući na kraju da je novela privremene naravi, tj. da se njome mijenja temeljni pravilnik samo za vrijeme epidemije. Elementi i mjerila za upis u srednju školu, sukladno članku 22. stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16 i 47/17). Ustavnopravni poredak ne dopušta da se odredbe Pravilnika koji je na snazi ne primjenjuju, nego da se obrogiraju ad hoc odlukama. Elementi i mjerila za izbor pristupnika za upis u I. razred srednje škole sukladno zakonu ne može biti istodobno uređen pravilnikom i odlukama koje su njemu suprotne. Uostalom, zakonom je određeno: „Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih škola propisuje ministar pravilnikom“, tj. uzakonjeno je da se ta materija može uređivati samo pravilnikom, pa ne može pojedinačnim aktom kao što je odluka. Stoga bi bilo suprotno Ustavu i Zakonu da se Pravilnikom, suprotno izričitoj zakonskoj odredbi, uopće dopušta uređivati njegovu materiju odlukama. Osim toga, uređivanje upisa u srednje škole odlukama, o kojima se ne provodi nikakvo savjetovanje, predstavljalo bi ozbiljan demokratski i stručni deficit, jer o namjeravanim odlukama ne bi bilo javne rasprave. Ustavom je određena nezaobilazna uloga roditelja (pravo, sloboda i obveza) u vezi sa školovanjem svoje djece (čl. 63.). Stoga je i učenike, i škole, i Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, ustavnopravno nedopustivo isključiti iz prethodne, argumentirane, dovoljno dugačke rasprave o normativnim rješenjima koji ih se egzistencijalno tiču. Održavanje javne rasprave o dopuni Pravilnika o elementima i mjerilima za upis u srednju školu, kojim se taj pravilnik materijalno ne dopunjava, nego suspendira, protuzakonit je, štetan i suprotan temeljima vladavine prave, a njegovim trajanjem samo dva radna dana nedemokratski je i netransparentan. Stoga Vas još jednom molim da ukažete Ministarstvu znanosti i obrazovanja na neodrživost takva kršenja članka 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) nečuvenom kratkoćom savjetovanja od samo dva dana, kao i na kršenje Ustava i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niza njihovih odredaba i uvođenje samovlasti namjeravanom Dopunom. Donese li se predložena Dopuna i bude li upisivanje u srednje škole ministrica uređivala svojim odlukama, dovest će se u pitanje legalnost i legitimnost toga upisa. Predloženu Dopunu valja povući iz savjetovanja. U internetsko savjetovanje ne smije se pripuštati prijedloge koji ne poštuju dovoljan vremenski okvir za održavanje rasprave. S poštovanjem, Petar Marija Radelj Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
3 Snežana Markan PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatram Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred SŠ neophodnom, stoga je podržavam. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
4 Irena Samardžija PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika s obzirom na izvanrednu situaciju u kojoj se nalazimo, ali mislim da treba vrlo pažljivo odmjeriti eventualne promjene elemenata i kriterija za upis kako niti jedan učenik ne bi bio nepravedno zakinut za potrebne bodove. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
5 SUZANA MIKULIĆ PRAVILNIK Poštovani, smatram da je dopuna Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole u trenutnoj situaciji nužna. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
6 SANJA ARAMBAŠIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam promjenu Pravilnika s obzirom na uvjete. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
7 VESNA PLENČA PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole s člankom 29.a. Međutim, mišljenja sam da minimalno treba intervenirati u izmjenama odluka o načinu ostvarivanja zajedničkih, dodatnih i posebnih elemenata i kriterija za izbor kandidata u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj. Izmjene bi trebale ići samo u domeni zaštite prava učenika koji nisu mogli biti u ravnopravnom položaju zbog uvjeta koji je izazvala epidemija bolesti COVID-19. Na primjer, socijalni (uvjeti za rad u nastavi na daljinu, izolacija ili bolest člana obitelji, i slično........)... Bodovi koji bi učenici ostvarili plasmanom na državnim natjecanjima, ove godine se ne mogu ostvariti. Možda bi se umjesto toga moglo primijeniti pravilo da ukoliko učenici ostvare isti broj bodova na rang listi, prednost ima učenik koji je ostvario bolji plasman na natjecanju važnom za taj program obrazovanja na koji se prijavljuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
8 Mirta Lulić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. U izvanrednim situacijama potrebne su izvanredne mjere, stoga smatram da treba uzeti u obzir školsko natjecanje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
9 VESNA ŠUKAN PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole jer je ona u ovoj situaciji pandemije COVID -19 nužna, kako bi se učenici “ pod jednakim uvjetima“ , što im jamči Zakon o odgoju i obrazovanju mogli upisati u srednju školu. Treba uzeti u obzir da niti profesionalna orijentacija niti testiranje učenika sa zdravstvenim teškoćama nije moglo biti odrađeno na „terenu“.Predlažem isto tako da se zbog nemogućnosti (otkazivanja) održavanja natjecanja na državnoj razini svim učenicima koji su ostvarili prva mjesta na županijskim (neka županijska natjecanja su održana) ili školskim (ako županijska nisu održana) dodijeli 1 dodatni bod prilikom upisa kako bi bili u ravnopravnom položaju s učenicima koji su to pravo stekli prijašnjih godina.Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
10 Mirjana Laginja PRAVILNIK Poštovani! Promjena Pravilnika je u ovim okolnostima nužna. Da bi se ubuduće izbjegla potreba za sličnim promjenama u zakonskoj regulativi, u zakonske i podzakonske akte potrebno je ugraditi odredbe koje se odnose na izvanredne okolnosti, općenito. Bilo bi poželjno propisati da ministar nadležan za obrazovanje prije donošenja odluka kojima donosi odluke o zajedničkim, dodatnim i posebnim elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole obvezno provodi savjetovanje sa svim zainteresiranim dionicima (nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, učenicima i roditeljima). Zbog novonastalih okolnosti predlažem da se za sve učenike koji su u školskoj godini 2019./2020. stekli uvjete za sudjelovanje na državnim natjecanjima obuhvaćenim člankom 16. Pravilnika osigura mogućnost vrednovanja istog. Jedan od načina je pravo na dodatni bod/bodove za plasman na natjecanje (uz pravno reguliranje ove promjene). Postojeće reguliranje upisa učenika koji završavaju osnovnu školu s rješenjem o primjerenom obliku školovanja ostavlja također poprilično prostora za poboljšanja, pogotovo u dijelu prava na izravan upis gdje se nerijetko zanemaruju preporuke i mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
11 Ida Dorić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je svaka dopuna ili izmjena koja ide u korist učenicima dobro došla i uvijek potrebna ( ne samo u ovim uvjetima već u svim izvanrednim okolnostima). Isto tako treba paziti da kod donošenja promjena ne smije niti jedan učenik biti stavljen u podređeniji položaj glede uvjeta koje propisuje pojedina srednja škola. Kao razrednica osmih razreda izuzetno sam zabrinuta za ovogodišnje upise i treba ih učenicima, koji su i ovako vrlo napeti i u neizvjesnosti, maksimalno pojednostaviti i olakšati. Zahvaljujem i pozdravljam Andreja Dorić, prof. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
12 GORAN ČIZMADIJA PRAVILNIK Poštovani, ovim putem izražavam potporu Pravilniku o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. Smatram da učenici osmih razreda trebaju biti upoznati s elementima i kriterijima koji im nose bodove za upis. Osim toga trebalo bi se razmisliti što se učenicima može dodatno vrednovati (npr. školska natjecanja). Predložio bih da se tu uključi struka sa svojim prijedlozima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
13 Ančica Eđed PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole. Bilo bi dobro da su već navedene eventualne dopune kako bismo konkretnije mogli sudjelovati u e-Savjetovanju. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
14 Mirjana Puljar PRAVILNIK Poštovani, smatram da bi se članak 29.a trebao odnositi na sve izvanredne i nepredvidive situacije, a ne samo na COVID-19. Opet se daje sva ovlast ministru. Prije donošenja odluke ministar bi trebao zatražiti mišljenje i prethodnu suglasnost bitnih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu. Posebne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u 1. razred treba revidirati bez obzira je li situacija redovna ili izvanredna. Kao dodatni element pri upisu, srednjim školama treba dozvoliti provođenje dodatnih ispita. Lijep pozdrav. Mirjana Puljar, učiteljica savjetnica Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
15 Bernardica Šušak PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika, kao i izmjenu i prilagodbu elemenata i kriterija za izbor kandidata za upis zbog novih okolnosti u kojima se odvija nastava. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
16 Vanja Perković PRAVILNIK U ovim okolnostima dopuna pravilnika je nužna i stoga je podržavam Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
17 Zdenka Marton PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. Učenici osmih razreda što prije trebaju poznavati elemente i kriterije koji će im se bodovati za upis, a pri tome svakako treba uzeti u obzir nemogućnost održavanja natjecanja na višim razinama te, možda vrednovati učenike i za najbolji rezultat na školskom natjecanju. Za donošenje novih elemenata i kriterija za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole treba biti uključena direktno struka s kvalitetnim prijedlozima i sugestijama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
18 Jasna Hrstić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. raz. SŠ jer treba što hitnije regulirati sve nedoumice oko upisa. Treba ukinuti dodatne bodove zbog neodržanih natjecanja, a osmašima je ove godine i otežana odluka o izboru škole zbog manje informacija koje su inače dobivali kroz posjete školama, predavanja, predstavljanja itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
19 Nataša Šantić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. raz. SŠ jer u novonastaloj situaciji treba pronaći najoptimalnije uvjete i olakšati situaciju učenicima oko upisa u SŠ. Svi su i ovako dovoljno istraumatizirani, pa treba voditi računa da ti zajednički, dodatni i posebni elementi i kriteriji budu ostvarivi i provodivi, a ne mrtvo slovo na papiru. Elementi i kriteriji trebali bi biti vrlo brzo objavljeni kako bi roditelji i učenici na vrijeme pribavili potvrde koje su neopodne (s obzirom na situaciju, potrebno je više vremena, izmijenjeni su načini izdavanja potvrda te radno vrijeme službi). Imam sina za upis, pa i kao roditelj očekujem informacije. I bez pandemije to je stresno razdoblje za učenike i roditelje. Zato treba maksimalno olakšati i prilagoditi uvjete. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
20 JASMINA SUKALIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole. Potrebno je jasno definirati dodatne i posebne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u I. razred srednje , razumljive učenicima, roditeljima, a i nastavnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
21 Renato Dudic PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, Učenici stječu određeni broj bodova temeljem sudjelovanja ili ostvarenja zapaženog uspjeha na županijskim i državnim natjecanjima koja uglavnom nisu održana. Mišljenja sam da bi taj kriterij ove godine trebalo izostaviti. Za upis u neke strukovne programe, kao što je to program za stjecanje kvalifikacije ''Pomorski nautičar'' potrebno je priložiti i liječničku svjedodžbu kojom se potvrđuje da kandidat ima zadovoljavajući sluh i vid, što je kasnije pri stjecanju i drugih neophodnih svjedodžbi krucijalni faktor za rad u struki. Međutim, zadnjih godina imamo povećani broj kandidata koji prolaze na upisu jer liječnički pregled ne obuhvaća još neke zdravstvene poremećaje '' novije generacije''. Tu u prvom redu mislim na poremećaje disleksije i disgrafije. Kandidatima s ovim poremećajima nastava se uglavnom mora prilagođavati. Kako se u nastavi koristi izvorni brodska dokumentacija, poput raznih nacrta, tablica, izračuna...,gotovo pa je nemoguće da ti učenici jednoga dana budu u mogućnosti ukrcati se na brodove da bi radili posao za koji su se školovali. Po završetku srednješkolskog obrazovanja kandidati odabiru studij ili kadetski staž, nakon čega slijede ispiti u skladu sa međunarodnim konvencijama, koji'' ne poznaju prilagodbu''. Kad bi kandidat nakon lječničkog pregleda bio upoznat s činjenicama navedenih zdravstvenih poremećaja i posljedicama istih, najvjerovatnije bi odabrao neko drugo zanimanje i time spriječio kasnije probleme. Kako ni Zavod za zapošljavanje još nije obavio testiranje učenika sa zdravstvenim poteškoćama, možda je upravo sada trenutak da se izmjene kriteriji liječničkih pregleda koji su uvjet za upise pomorskih zanimanja. S poštovanjem, Kap.Renato Dudić, prof-savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
22 Nikolina Mišić PRAVILNIK Poštovani, s obziro na izvanredne okolnosti nužno je donijeti izmjenu Pravilanika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. S obzirom kako ne znam kako će izmjena izgledati ne mogu komentirati više od toga kako je izmjena nužna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
23 DEJAN IVANEK PRAVILNIK , Članak 1. U članku treba stajati i obaveza savjetovanja ministra sa zainteresiranom javnošću. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
24 RENATA MIHALJEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane virusom SARS-COV-2, smatram Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred SŠ neophodnom, stoga je podržavam. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
25 Božidar Altus PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da je u trenutnoj situaciji nakon donošenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj neophodna promjena pravilnika o odredbi polaganja državne mature . Smatram da bi se u narednom razdoblju trebalo u pravilnik unijeti odredbe koje će se moći aktivirati u slučaju ovakvih i sličnih ugroza. Također sam mišljenja da bi se u takvim situacijama trebalo imenovati povjerenstvo prosvjetnih stručnjaka koje bi pomoglo ministru/ministrici u donošenju ključnih odluka. o zajedničkim, dodatnim i posebnim elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
26 SILVANA VULAS PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, izmjene i dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole su neophodne te ih podržavam s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Smatram da bi se članak mogao odnositi i na sve buduće izanredne situacije. Također sam mišljenja (što nije predmet ovog Savjetovanja, a tiče se Pravilnika) da se učenicima koji su pohađali i završili osnovnu umjetničku školu može iskazati razumijevanje za utrošen trud i rad. Pokazali su zavidne vještine organizacije, usvojene radne navike, razumijevanje šireg konteksta, nošenje sa individualnim stresnim događajima (ispiti u osnovnim umj.školama) te ih je po osobnom mišljenju potrebno nagraditi sa dodatnim bodom pri upisu u srednju školu. Samo mali određeni broj učenika nastavlja još intenzivnije srednje školsko obrazovanje u umjetničkoj školi ovisno o ukupnosti savladanih vještina. Naravno, nakon položenog obaveznog prijemnog ispita kao novog pokazatelja sposobnosti takvih učenika da se nose s pozitivnim stresnim situacijama. Srdačno pozdravljam Silvana Vulas Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
27 KLAUDIJA DIMIĆ PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, suglasna sam s dopunom Pravilnika, mišljenja sam da je nužna u trenutnim okolnostima u kojima živimo i radimo, najvažnije je uz zdravlje održati kontinuitet u realnim okvirima; smanjiti broj učenika u razredu - može biti jedna od opcija za održavanje nastave u učionici u budućim neizvjesnim periodima. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
28 Sanja Cikač PRAVILNIK Poštovani, podržavam Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata u 1. razred srednje škole zbog novonastale situacije. Budući da je ovo stvarno izvanredno stanje, trebalo bi sagledati SVE novonastale situacije relevantne za upis (učenici s posebnim potrebama, način bodovanja natjecanja, broj učenika u odjeljenjima..) te donijeti što brže odluku s obavijestima i uputama. Srdačno i uz pozdrave, Sanja Cikač Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
29 Ornela Malogorski PRAVILNIK , Članak 1. Podržavam Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole zbog novonastale situacije. Upitan je upis učenika s teškoćama za koje se traži mišljenje stručnjaka pa je važno obratiti pažnju na taj dio. Također, dostavu potvrda Centara za socijalnu skrb, liječnika i sl. trebalo bi osigurati digitalnim putem. Razmisliti o korištenju sustava e-građanin koji bi bilo dobro koristiti i za izdavanje svjedodžbi. Slažem se s mišljenjem kolega da se svim učenicima upućenim na županijska natjecanja dodijeli npr. 1 bod, a učenicima koji su upućeni na državna natjecanja ili smotre npr. 1- 3 boda (ovisno jel se radi o pojedinačnom nastupu ili kao dio skupine). Treba uzeti u obzir i činjenicu da nisu ni sva županijska natjecanja održana. Radi se o darovitim i iznimnim učenicima i treba ih nagraditi. Svakako, predlažem da ministar/ministrica donosi i Odluke vezane za održavanje natjecanja, a ne da imamo samo Odluku o ukidanju koju donosi AZOO i Suglasnost za istu od strane MZO. S poštovanjem, Ornela Malogorski Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
30 Marina Luetić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam promjenu Pravilnika, ali mislim da bi čl. 29.a trebao obuhvaćati i sve druge izvanredne situacije, ne samo trenutnu epidemiju. Što se upisa u srednju školu tiče, znamo da učenici ostvaruju bodove i osvajanjem prvih mjesta na državnim natjecanjima ili smotrama, kojih ove godine neće biti. Budući da bi to moglo izazvati problem, mnoge kolege predlažu da se takvoj djeci taj bod doda, temeljem rezultata županijskog natjecanja. Međutim, treba svakako voditi računa i o onim natjecanjima koja nisu provedena na županijskoj razini pa bi onda i to uzrokovalo neravnotežu. Zato mislim da bi onda taj bod trebalo dodijeliti svima koji su pozvani na zupanijsku i na drzavnu razinu natjecanja. Kako to znači veliki broj bodova, mislim da bi trebalo uzeti u obzir ljestvicu poretka županijskih tj drzavnih povjerenstava, pa dati bodove onim učenicima koji su među prva tri pozvana na županijsku tj. državnu razinu natjecanja. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
31 DIJANA TOLJANIĆ PRAVILNIK Poštovani, lijepi pozdrav. Sasvim je jasno da izvanredne situacije traže i izvanredna postupanja, stoga je prijedlog o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, opravdan. Podržavam ga i predlažem da isto postupanje vrijedi i za ostale, možebitne, izvanredne i nepredvidive okolnosti budućih vremena, a da u sadržaj prijedloga, dopuna i izmjena, budu uključeni svi zainteresirani i uvažene „otegotne okolnosti“. U ovoj situaciji „otegotnim okolnostima“ smatram nemogućnost završetka: učeničkih natjecanja na državnoj razini, aktivnosti u okviru profesionalne orijentacije učenika, predstavljanja programa srednjih škola na smotrama i otvorim vratima, dok u tehničkom dijelu upisa ne očekujem dopune budući se isti vrši elektronski. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
32 Irena Bilić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, slažem se s dopunama Pravilnika s obzirom na okolnosti. Također sam mišljenja kako bi se trebalo voditi računa o izvanrednim okolnostima u kojima učenici završavaju školsku godinu te u komunikaciji sa svim dionicima uključenim u proces donijeti kriterije koji će biti primjenjivi i realni u ovoj situaciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
33 Andrea Dalić PRAVILNIK Poštovani, kako bi smo željeli omogućiti našim učenicima osmih razreda osnovne škole, što uspješniji upis u srednje škole i to upis sa što manje stresa, prihvaćam Vašu nadopunu Pravilnika o Elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Omogućite putem aplikacije e-građani upis učenika iz vlastitih domova. Razlog tome jest veliki broj škola, konkretno s područja grada Zagreba, koje su stradale u potresu. Razmotrite i mogućnost da se učenička županijska i državna natjecanja za školsku 2019./2020. godinu održe, a ne da se samo objavi proglas kako su natjecanja otkazana. Niti je tko pitao nastavnike a bome niti djecu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
34 Darka Sudarević, ravnateljica III. gimnazije PRAVILNIK Iako se načelno slažem s promjenom Pravilnika smatram da bi članak 29.a trebalo drugačije formulirati tako da bude općenitiji i vrijedi za bilo koju izvanrednu situaciju vezanu uz posebne epidemiološke okolnosti. Upravo smo u ovoj situaciji naučili da se može očekivati pojava novih virusa pa mi je besmisleno navoditi točno određenu bolest ili uzročnika bolesti. I također smatram da bi sve članke pravilnika i zakona trebalo pisati na što jednostavniji način bez dodavanja nepotrebnih detalja koji nisu izravno važni. Primjerice ovdje nije jasno zašto se navodi ime bolesti, a zatim uzročnika (tu bolest uzrokuje upravo taj virus, a ne neki drugi). Također ne vidim razlog zašto se spominje Svjetska zdravstvena organizacija kad je za sve procese u Hrvatskoj isključivo mjerodavna Odluka o proglašenju epidemije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
35 Ika Pejanović PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Također sam mišljenja da je dobro naglasiti razlog dopune COVID - 19, temeljem čega će biti razvidni razlozi drugih neprovedenih aktivnosti temeljem kojih bi učenici mogli ostvariti dodatne bodove, npr. propuštena natjecanja zbog novonastale situacije, i slično. S poštovanjem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
36 Iris Goldner Lang PRAVILNIK Poštovani, Predlažem dodatnu dopunu Pravilnika člankom 16a, navedenim dolje u tekstu. U suprotnom će primjena Pravilnika ove školske godine biti protuustavna i protuzakonita. Prema postojećem čl. 16. Pravilnika, sva djeca 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole koja sudjeluju na državnim natjecanjima iz određenih predmeta, stječu 1 dodatni bod ili pravo izravnog upisa u srednju školu, ako na državnom natjecanju ostvare jedno od prva 3 mjesta. Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje od 22. travnja 2020. godine sva su natjecanja u ovoj školskoj godini otkazana. Zbog toga ove godine učenici koji su temeljem rezultata na već održanim (županijskim) natjecanjima stekli uvjete za izlazak na državna natjecanja – na kojima bi samim sudjelovanjem ostvarili 1 dodatni bod, a plasiranjem na prva 3 mjesta izravan upis u srednje škole - na ta natjecanja ne mogu izaći, i to ne svojom krivnjom. Ova situacija suprotna je ustavnoj i zakonskoj zabrani diskriminacije, jer diskriminira učenike koji su uvjete za izlazak na državna natjecanja ostvarili ove godine i koji su već dobili službene pozive na državno natjecanje, u odnosu na učenike koji su iste uvjete ostvarili prošlih godina, i koji su imali mogućnost izaći na državno natjecanje i samim izlaskom, bez obzira na rezultat, dobiti 1 dodatni bod. Učenici koji su uvjete za izlazak na državna natjecanja ostvarili prošlih godina u pogodnijem su položaju prilikom upisa u srednje škole, jer će im se dodatni bod računati prilikom upisa u srednju školu, odnosno imat će mogućnost izravnog upisa u slučaju plasmana na jedno od prva 3 mjesta. Takvo je neravnopravno postupanje s učenicima pri upisu u srednje škole suprotno ustavnim i zakonskim pravilima o zabrani diskriminacije. Otkazivanje državnih natjecanja učenicima koji su već stekli pravo izlaska na ta natjecanja i dobili službene pozive na njih je jednostrana odluka državnih tijela koja te učenike lišava prava izlaska na natjecanja i ni na koji način nije njihova krivica pa ih se ne smije niti kažnjavati niti diskriminirati u odnosu na učenike koji su bili u istoj situaciji prošlih godina i koji će na temelju postojećeg Pravilnika imati veće šanse pri upisu u srednju školu. Primjena članka 16. Pravilnika bez nužnih izmjena bila bi suprotna načelima zabrane diskriminacije, pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja, zagarantiranih hrvatskim Ustavom, Zakonom o odgoju i obrazovanju i odlukama Ustavnog suda RH. Naime, članak 22(4) Zakona o odgoju i obrazovanju propisuje da „pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu”, dok članak 66. Ustava Republike Hrvatske određuje da je obrazovanje u Republici Hrvatskoj „svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima”. Primjena članka 16. Pravilnika u ovoj školskoj godini dovodi do toga da kandidati pri upisu u srednje škole imaju različite uvjete i zato je protuustavna i protuzakonita. Iz navedenog razloga predlažem da se Pravilnik dopuni člankom 16a sljedećeg sadržaja: „Svi učenici 5., 6., 7. ili 8 razreda koji su u školskoj godini 2019/2020. kao pojedinci ili članovi skupine stekli uvjete ili dobili poziv za sudjelovanje na državnim natjecanjima obuhvaćenim člankom 16. ovoga Pravilnika, a koja su otkazana temeljem Odluke o otkazivanju provedbe Natjecanja i smotri ucenika u 2019./2020. školskoj godini, od 22. travnja 2020. godine, stekli su 1 dodatni bod samim kvalificiranjem na takvo natjecanje.” U slučaju neprihvaćanja mog prijedloga o dodavanju članka 16a Pravilniku, predlažem da se prijedlog dopune Pravilnika člankom 29a dopuni dodatnom rečenicom sljedećeg sadržaja: „Ministar nadležan za obrazovanje će donijeti odluku o stjecanju prava na 1 dodatni bod za sve učenike koji su u školskoj godini 2019./2020. stekli uvjete za sudjelovanje na državnim natjecanjima obuhvaćenim člankom 16. Pravilnika. Sve odluke ministra nadležnog za obrazovanje moraju biti u skladu s Ustavom i Zakonom o odgoju i obrazovanju, prije svega s načelima zabrane diskriminacije, pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja, posebice odredbom članka 22(4) Zakona o odgoja o obrazovanju kojim se svim kandidatima jamči pravo upisa u prvi razred srednje škole pod jednakim uvjetima.” S poštovanjem, Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang Redovni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilista u Zagrebu Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
37 Jagoda Đurović PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (jednako kao i dopunu Pravilnika o DM) Zbog situacije s koronavirusom srednje škole nisu bile u mogućnosti organizirati "otvoreni dan" i učenike osmih razreda osnovne škole upoznati sa svojim radom Učenici kojih se tiču ove promjene , a i same škole moraju imati čim prije informacije o novim odlukama u što kraćem roku. Također bih dodala da nisu održana natjecanja iz svih predmeta ni na županijskoj razini, a ni na državnoj razini Smatram da bi taj kriterij trebalo ove godine ili maknuti kao mogućnost za dobivanje dodatnih bodova ili uvesti „bodovanje“ za takva „natjecanja“ . Ni Zavod za zapošljavanje nije obavio testiranje učenika sa zdravstvenim poteškoćama i teško da će u ovim okolnostima to učiniti do upisa. I to bi trebalo imati na umu pri reguliranju upisa. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
38 MIRANDA GUŠTIN PRAVILNIK Poštovani, smatram da je u ovim izvanrednim okolnostima Dopuna Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole neophodna. Potrebno je utvrditi dodatne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u 1. razred, razmisliti o mogućem smanjenju broja učenika po odjeljenju. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
39 Branko Pleadin PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam predložene dopune s obzirom na izvanredne okolnosti. Međutim, smatram kako bi ovaj članak trebalo općenitije definirati kako bi pokrivao i druge eventualne izvanredne okolnosti u budućnosti. Navođenjem epidemije bolesti COVID-19 primjena članka bit će ograničena isključivo na navedenu bolest, a ne i na ostale potencijalne izvanredne situacije. Sukladno prijedlogu koji sam naveo izbjegla bi se potreba za ponovnim izmjenama ili dopunama pravilnika u slučaju neke druge izvanredne okolnosti koju je u ovom trenu teško ili nemoguće predvidjeti. Branko Pleadin Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
40 Tamara Vučković PRAVILNIK Poštovani, slažem s nacrtom pravilnika o dopuni pravilnika o elementima kriterija za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. S obzirom na situaciju vezanu uz COVID-19 i provođenju nastave na daljinu, jako je važno prilagoditi elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Također, što prije ga donijeti, obavijesti i upute objaviti, a najviše i zbog učenika s teškoćama čiji upis je ranije od ostalih učenika. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
41 IVICA OPAČAK PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s nacrtom pravilnika o dopuni pravilnika o elementima kriterija za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
42 Lovorka Tkalčić Dulić PRAVILNIK Poštovani, Smatram, da je s obzirom na aktualnu situaciju, neophodna dopuna Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje te ju stoga i podržavam. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
43 MARIJA GARIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, slažem se da je potrebno dopuniti Pravilnik kako bi se regulirao upis učenika u srednju školu u ovoj nesvakidašnjoj situaciji. Također, smatram da nakon njegova donošenja, obavijesti i upute trebaju biti žurno objavljene, naročito što se tiče upisa učenika s teškoćama čiji upis je ranije od ostalih učenika. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
44 Ivana Žagar PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
45 Irena Kiss PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. Smatram da je potrebno smanjiti broj učenika po razrednom odjeljenju, ne samo zbog trenutne situacije, već i zbog ravnomjernije raspodjele broja upisanih u različite obrazovne programe, što će dugoročno pozitivno utjecati na smanjenje strukturne nezaposlenosti. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
46 Stjepan Uroić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE Mislim da bi trebao Članak 29.a biti više općenit. Odnosno da se iz njega izbaci: COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Za eventualno novu epidemiju bolesti uzrokovanu novim virusom morati ćemo mijenjati pravilnik. Srdačan pozdrav Stjepan Uroić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
47 Marina Šego PRAVILNIK Podržavam prijedlog izmjena koje je zbog novih okolnosti potrebno donijeti što prije. Učenici kojih se tiču ove promjene , a i same škole moraju imati informacije o novim odlukama u što kraćem roku. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
48 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa dopunom Pravilnika. Učenici osmih razreda i njihovi roditelji su u neizvjesnoj situaciji. Smatram da bi bilo dobro uvesti online profesionalno savjetovanje za učenike tijekom mjeseca svibnja . Također omogućiti dostavu liječničke potvrde za strukovna zanimanja do početka nastavne godine u rujnu. Svakako olakšati učenicima, ali voditi računa o kapacitetima Škola. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
49 SANJA ŠKRABIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1.razred srednje škole. Zbog novonastale situacije s koronavirusom srednje škole nisu bile u mogućnosti organizirati "otvoreni dan"i učenike osmih razreda osnovne škole upoznati sa zanimanjima za koja se učenici mogu obrazovati. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
50 RUŽICA SOLDO PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
51 Snježana Marić PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. S poštovanjem, Snježana Marić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
52 Marija Čupić PRAVILNIK Pozdravljam prijedlog izmjena koje je zbog novih okolnosti potrebno donjeti što prije. Učenici kojih se tiču ove promjene , ai same škole moraju imati informacije o novim odlukama u što kraćem roku. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
53 Vesna Dobronić PRAVILNIK Poštovani, U ovim izvanrednim okolnostima uzrokovanim virusom SARS-COV-2, smatram Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred SŠ neophodnom, stoga je podržavam. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
54 Mira Linjaković PRAVILNIK U redu je da se reguliraju upisi u ovim okolnostima. Upisi su online i to će proći bez problema. Moglo bi biti problema oko liječničkih potvrda ( ipak bi trebalo otići kod obiteljskog liječnika , a potvrdu medicine rada donijeti do polugodišta kako je već omogućeno u prošlom pravilniku) . Također će biti potrebno regulirati dodatne bodove do kojih će biti teže doći. Kao što se većina dokumenata može dobiti online, potrebno je kontaktirati ustanove koje daju potvrde za dodatne bodove , da također izdaju dokumente za potrebe upisa. ( Centar za soc. rad. i sl. ) Zavod za zapošljavanje nije obavio testiranje učenika sa zdravstvenim poteškoćama i teško da će u ovim okolnostima to učiniti do upisa. I to bi trebalo imati na umu pri reguliranju upisa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
55 Dubravka Scharmitzer PRAVILNIK Poštovani! Podržavam Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Izvanredna situacija zahtijeva i izvanredan pristup. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
56 Tatjana Tuđa PRAVILNIK Poštovani, u ovim okolnostima potrebna je dopuna Pravilnika. Slažem se sa dopunom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
57 Ana Graša PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika jer nam je ona trenutno potrebna. Također bih dodala da nisu održana natjecanja iz svih predmeta na županijskoj razini te učenici nisu mogli biti niti pozvani na državnu razinu. Smatram da bi taj kriterij (ove školske godine) trebalo ove godine maknuti kao mogućnost za dobivanje dodatnih bodova. Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
58 Siniša Damjančić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom SARS-COV-2. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
59 Gordana Grabovac PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu postojećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
60 Milojka Rataić PRAVILNIK Pozdrav. Situacija je svima nova i nepoznata. Srednje škole nisu bile u mogućnosti promovirati zanimanja za koja obrazuju učenike i to je veliki nedostatak za sadašnje osmaše. Pozdravljam ovu dopunu no ukoliko i budu neke odluke o izmjenama bilo bi dobro da što prije budemo o tome obaviješteni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
61 NATALIJA PALČIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Razumljivo je da novonastala situacija nameće dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole a razumljivo je i da će ministar nadležan za obrazovanje biti ovlašten za donošenje odluke ali se nadam da će to ovlaštenje biti i razumno koristeno odnosno da ce se prije odluke obaviti konzultacije sa dionicima procesa upisa i sukladno njihovim stručnim i iskustvenim komentarima donijeti kvalitetna odluka s obzirom da će ove godine mnogi učenici biti uskraćeni za bodove koje su očekivali sa natjecanja i smotri. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
62 Marina Bujas PRAVILNIK Poštovani, Podržavam dopunu Pravilnika zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-COV-2. S poštovanjem, Marina Bujas Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
63 ŽELJKO KRALJIĆ PRAVILNIK Lijep pozdrav. S obzirom na situaciju slažem se s dopunom Pravilnika. Drugačija situacija zahtjeva drugačiji pristup. Učenici osmih razreda su u posebno nezgodnoj situaciji jer nema klasičnog profesionalnog orijentiranja kao do sada niti mogu posjetiti škole i informirati se o njima ili možemo u školu primiti goste iz škola kako smo to radili proteklih godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
64 Neda Križanović PRAVILNIK Poštovani, apsolutno podržavam Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kao i u slučaju državne mature. Izvanredne situacije zahtijevaju i izvanredan pristup. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
65 Nensi Araminčić PRAVILNIK Poštovani, apsolutno podržavam Dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kao i u slučaju državne mature. Izvanredne situacije zahtijevaju i izvanredan pristup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
66 Ankica Živić PRAVILNIK Poštovani, slažem se da novonastala situacija nameće dopunu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
67 ZLATA KOVAČEVIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, slažem se sa dopunom Pravilnika, jer je ovo izvanredna situacija. Trebalo bi razmisliti i o smanjenju broja učenika (recimo sa 24 na 20), zbog pandemije COVID-a 19 i pridržavanja uputa Stožera Civilne zaštite. Srdačno vas pozdravljam Zlata Kovačević Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
68 Ivana Katalenac PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, slažem se da u izvanrednim situacijama potrebne su izvanredne mjere. Budući su se upisi u prvi razred srednje škole i do sada odvijali online možda bi jasnije trebalo naznačiti koje će to promjene biti pogotovo jer ove godine neće biti Državnih natjecanja, a nisu održana ni sva Županijska natjecanja, a neki učenici su vrijedno radili i plasirali su se na najvišu održanu razinu natjecanja. Ivana Katalenac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
69 Elvis Miletić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika zbog novonastalih okolnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
70 Ivica Živković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
71 Udruga Dar PRAVILNIK Poštovanje, slažemo se da se u izvanrednim situacijama prilagode Pravilnici te bismo predložili da se učenicima koji su došli do Državnog natjecanja to vrednuje za upis u srednju školu. Voljeli bismo radije da se omogući Državno natjecanje ove godine jer smatramo da ima mogućnosti da se ono provede u kontroliranim uvjetima. Djeca koja su došla do Državnog natjecanja su se jako trudila i zaslužuju ili da se ono provede ili da se vrednuje njihovo dosadašnje postignuće i boduje za upis u Srednju školu. Prije svega prethodno je potrebno napraviti popis učenika pozvanih na državno u pojedinim predmetima, npr. matematika. Dakle, državno povjerenstvo nije do 14.03. 2020 objavilo službeni poziv učenika na državno natjecanje usprkos održanom županijskom natjecanju. Mislim da je to problem i kod ostalih predmeta. Također predlažemo davanje dodatnih bodova za upis učenika u srednje škole , učenicima koji su prošli psihološko testiranje sa iznad prosječnim rezultatima. Osobito darovitim učenicima sa poteškoćom. Budući da su državna natjecanja otkazana, što je bila jedina šansa darovitim učenicima za dodatne bodove za upis u srednju školu, kasnije na fakultet. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
72 Višnja Pranjić PRAVILNIK Poštovani, slažem se da u izvanrednim situacijama potrebne su izvanredne mjere. Međutim, upisi u prvi su se i do sada odvijali online pa nije jasno koje su to promjene. U donošenju izmjena potrebno je uključiti sve sudionike obrazovanja. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
73 SANDRA SAMOŠĆANEC PRAVILNIK Suglasna sam dopunom i ugradnjom zakonskih i podzakonskih akata za nove kriterije u svezi s upisima u izvanrednim situacijama jer uvijek treba omogućiti upise i u izvanrednim situacijama. Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
74 Vera Ćuže-Abramović PRAVILNIK Ne vidim smisao ove nadopune ako su upisi učenika u 1.r. srednje škole i do sada bili online. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
75 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK Promjena pravilnika je nužna te smatramo da je potrebno u sve zakonske i podzakonske akte ubuduće ugraditi odredbe koje se odnose na izvanredne okolnosti poput trenutne epidemije bolesti. Uz to predlažemo da se ugradi u Pravilnik dopuna u kojoj se navodi da ministar nadležan za obrazovanje prije donošenja odluka kojima donosi odluke o zajedničkim, dodatnim i posebnim elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole obvezno provodi savjetovanje sa svim zainteresiranim dionicima (nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, učenicima i roditeljima). Također predlažemo da se do sljedećih upisa pristupi promjeni Pravilnika, a posebno vezano uz postojeće reguliranje upisa djece koje završavaju osnovnoškolsko obrazovanje s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, a srednju školu upisuju temeljem bodova zanemarujući preporuke i mišljenje Službe za profesionalnu orjentaciju HZZ-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
76 JASNA VUJČIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom pravilnika o elementima i kriterijima za izbor u I razred srednje škole. Slažem se da je potrebno utvrditi dodatne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis 1. razred srednje škole, ali treba uzeti u obzir mjere socijalnog distanciranja, kao i činjenicu kako će učenici najvjerojatnije školsku godinu završiti u virtualnim učionicama što nije jednako živoj nastavi. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
77 Marina Pavičić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
78 Kristinka Lemaić PRAVILNIK Slažem se sa sadržajem članka 29.a Pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole kojeg je neophodno dodati zbog novonastalih okolnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
79 Zoran Zelić PRAVILNIK Poštovani, slažem se i u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u nadi da više nikada neće trebati donositi ovakve odluke, upisi u prve razrede su već duži niz godina online te smatram da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema, osim moguće prilagoditi datume upisa novonastaloj situaciji u RH. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
80 RUŽICA ŠOŠIĆ PRAVILNIK Slažem sa s dopunom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
81 Eva Jurčić PRAVILNIK S obzirom na situaciju, u potpunosti se slažem sa dopunom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
82 ZLATAN SOLDO PRAVILNIK Slažem se s idejom da se u izvanrednim situacijama predlažu i izvanredne mjere ali mislim da bi, temeljem sadašnjih iskustava, svi pravilnici u startu trebali imati takove odredbe. Na taj način bi se izbjegla potreba za ovim izmjenama i dopunama koje omogućavaju izmjene i dopune. Po nekim autoritetima za područje epidemiologije korona bi nam se mogla vratiti na jesen. Uz pažljivo definiranje uvjeta ovakva klauzula se treba uvrstiti u sve dokumente koji se donose. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
83 Tatjana Radić PRAVILNIK Poštovani, slažem se da je potrebno utvrditi dodatne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis 1. razred srednje škole, iako će u vrijeme upisa vjerojatno biti na snazi umanjene mjere socijalnog distanciranja, ali treba uzeti u obzir i da će učenici najvjerojatnije školsku godinu završiti u virtualnim učionicama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
84 Nataša Boj PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, s obzirom na novonastalu situaciju. Mislim da u obzir treba uzeti sve one učenike koji si bili pozvani na državna natjecanja ove šk.godine, a koja su nažalost otkazana. Sve te učenike bi trebalo nagraditi na neki način, u smislu da im se prizna koji bod za upis u srednju, jer u protivnom će biti u neravnopravnom položaju u odnosu na ranije generacije. Iako i već ovako jesu, jer njima je, između ostalog, sudjelovanje na državnom natjecanju, nagrada za uloženo vrijeme, trud i znanje tijekom godine/godina. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
85 Josipa Erhardt PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunom Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. Smatram da bi se pravilnik trebao nadopuniti i dodati bodovanje za učenike koji su osim osnovne škole svoje vrijeme kvalitetno utrošili i obrazovali se u osnovnim glazbenim školama. Smatram da je izuzetno bitno nagraditi njihov trud i završetak još jedne škole uz osnovnu školu. Takvi učenici su uz svoje glazbeno znanje stekli i velike organizacijske sposobnosti. Lijep pozdrav Josipa Erhardt Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
86 MINJA STEPIĆ PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani! Slažem se s dopunom Pravilnika jer je nužna u ovoj situaciji, ali mislim da bi ga trebalo nadopuniti i po još jednom kriteriju. Pratim već više godina upise osmaša natjecatelja i predlažem promjene i nadopune koje idu u korist izvrsnosti, a tako da se učeniku boduje svako državno natjecanje na koje je pozvan (ne samo jedno) sa što više bodova (neka bude i 5 bodova po natjecanju), županijsko sa po jednim bodom, i naravno direktan upis za prva tri mjesta na državnom natjecanju kao i do sada. Ukoliko je učenik bio više puta na državnim natjecanjima, ili na više državnih natjecanja u jednoj godini, možda zbog priprema nije stigao nešto naučiti i to mu onda utječe na zaključnu ocjenu i konačan prosjek, čime mu su umanjuje broj bodova potrebnih za upis u željenu školu. Tako ispada da je taj učenik zapravo kažnjen za svoj trud, rad i znanje. Ukoliko na tim natjecanjima nije baš bio na prva tri mjesta, a često su u pitanju detalji, ali nije ni bitno, učeniku koji je izvrstan se onemogućuje upis željene škole, što smatram da nije u redu. Jako mali postotak učenika dođe do državnog natjecanja, čak i do županijskog, veliki je to stres i demotivirajuće je dobiti mali broj bodova pri upisu. Smatram da trebamo poticati izvrsnost, a učenici koji imaju želju ići na natjecanja su izvrsni i trebamo ih nagraditi za rad, trud i znanje. Mogu se izuzeti ekipna i sportska natjecanja, za njih može biti kao i do sada. Pod "učenik" mislim i na učenike i na učenice. Srdačan pozdrav, Minja Stepić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
87 Koraljka Renier Valinčić PRAVILNIK Pravilnik o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole nožno je donijeti zbog novonastalih okolnosti. Slažem se u potpunostio s člankom 29.a. Srdačno Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
88 Marica Brzica PRAVILNIK , Članak 1. U potpunosti se slažem sa dopunom Pravilnika jer je nadopuna nužna uslijed situacije u zemlji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
89 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa dopunom Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Lijep pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
90 NADA PITINAC PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, predlažem da se u Članak 29. a doda i da su odluke sukladne epidemiološki mjerama koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite i druga nadležna tijela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.