Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Apsolon UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU ULAGANJA , Članak 4. Iz navedenog prijedloga nije u potpunosti jasno koji AOP je primjenjiv kod pozicije ukupnih prihoda te na koju se godinu odnosi pozicija ukupnih prihoda u predloženoj formuli. Predlažemo konkretnije specificiranje pojedinih pojmova u članku 15.c. Točnije, predlažemo definiranje primjenjivog AOP-a prema kojem se gledaju ukupni prihodi te definiranje na koju se točno godinu odnosi UP u predloženoj formuli (primjerice UP n-1 i UP n+4). Nije prihvaćen Ukupni prihod, u Računu dobiti i gubitka (RDG) ima standardnu oznaku AOP 177, te se taj broj AOP-a primjenjuje prilikom izračuna u navedenoj forumuli. Što se tiče godina na koje se odnose UP u navedenoj forumuli, one se uvijek odnose na referentnu godinu, odnosno na godinu početka ulaganja (npr: n-1 označava godinu prije godine početka ulaganja, a n+4 označava četvrtu godinu od početka ulaganja).