Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) za razdoblje 2021.-2022. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) za razdoblje 2021.-2022. godine Kao što se u uvodu Programa navodi, trgovačka društva u javnom vlasništvu, odnosno državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) upravljaju značajnim financijskim sredstvima te zapošljavaju velik broj ljudi, te u njihovom djelovanju potencijalno postoje visoki korupcijski rizici. Stoga preventivno antikorupcijsko djelovanje zahtijeva detekciju slabosti u organizacijskoj strukturi poslovanja na razini institucija te manjkavosti zakonodavnog regulatornog okvira na svim područjima djelovanja državnih institucija. Nastavno na navedeno, mišljenja smo kako određeni korupcijski rizici, koje nikako ne bi trebalo zanemariti, postoje ne samo pri imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora, već i pri zapošljavanju radnika takvih društava. Naime, još smo u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu napomenuli da su upravo trgovačka društava čiji su osnivač Republika Hrvatska ili JLP(R)S, kao i ona od strateškog državnog interesa, bila čestim predmetom pritužbi građana zbog sumnje na nepravilnosti pri zapošljavanju. Zbog pogrešne percepcije javnosti da zaposlenici tih društva imaju isti pravni status kao državni službenici, odnosno službenici u JLP(R)S, te da se njihove plaće osiguravaju u državnom proračunu, građani su se prituživali na zapošljavanja bez javnih natječaja i netransparentnost pri odabiru kandidata. Međutim, za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, ova trgovačka društva nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještavanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlažemo da se unutar jednog od predviđenih ciljeva odredi i odgovarajuća mjera/smjernica sukladno kojoj će predmetna trgovačka društva, pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati, biti u obvezi internim aktima ipak urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja. Prihvaćen -
2 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) za razdoblje 2021.-2022. godine Pozdravljam ovaj Nacrt. Volio bih da ga mogu zvati i inicijativom, no to ipak nije slučaj. Ovo je ipak reakcija na zahtjeve Europske unije i čisti "compliance", a ne proaktivni proces koji u svojoj srži ima etičko ponašanje i onaj toliko željeni "ethics" kojeg si sami namećemo, antikorupcijski program za kojeg sami znamo da nam treba i kojeg sami želimo uvesti, a ne da nas netko tjera da ga imamo i usvojimo. No, i ovako očito idemo naprijed pa sam zadovoljan. Nacrt nije savršen i komentirati bih mogao, no neću. Jer, kakav je, takav je i - dobar je. Bolji nego nikakav. Kao i uvijek, problem će biti u njegovoj provedbi. Tek kada prođu dvije godine i kada budemo na javnoj raspravi imali Nacrt 2023. - 2025., tada ćemo, nadam se, imati dostupnog materijala i statistike koja će nam reći koliko je lokalna samouprava poštivala i pratila obveze iz ovog Programa pa ćemo biti pametniji. Ovako, neka ide ovakav kakav je, zajedno sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i svim ostalim srodnim "inicijativama". Jer, društvo nam je u velikom etičkom deficitu. I, ako ništa drugo, ovaj će Program svim lokalnim dionicima, ali i šire, najaviti da vrijeme opće korupcije u društvu ističe. Primljeno na znanje -