Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR JOSIP KAŠTELAN NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠTENIH REVIZORA, PRILOG 1. 1) Prilog 1. Tablica 1. Način bodovanja stalnog stručnog usavršavanja u Republici Hrvatskoj nije usklađen sa sustavom bodovanja iz čl.4 st.1 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, gdje je određeno: "Kao mjerna jedinica za jedan sat stručnog usavršavanja uzima se 60 minuta." Npr. prema izloženom tekstu nacrta Prilog 1 Tablica 1 pod Osnovne aktivnosti "a) sudjelovanje u svojstvu polaznika savjetovanja....." proizlazi da bi svaka jednodnevna aktivnost u trajanju od najmanje 2 sata bila bodovana sa samo 2 boda bez obzira na stvarno trajanje aktivnosti (npr. 3,4,5,6 ili više sati). Postojeći tekst je potrebno izmijeniti na način da se jasno propiše da se za svaki sat stručnog usavršavanja ostvaruje po bod, te ukloniti ograničenje od 2 boda. Naime, ukoliko bi tekst ostao kao što je predložen u Nacrtu, to bi značilo da bi za potrebe stručnog usavršavanja ovl. revizori morali 20 radnih dana uložiti u edukaciju, što nije razuman zahtjev. Ova primjedba je odgovarajuće primjenjiva i na ostala određenja načina vrednovanja iz Priloga 1. 2) Izmjenama Pravilnika bi se trebalo jasno odrediti da godišnja razdoblja za vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja i pratećeg izvještavanja odgovaraju kalendarskoj godini od 1.1.do 31.12. (što sada nije slučaj) i na taj način uskladiti ih sa uobičajenim načinom praćenja svih drugih aktivnosti u RH. 3) Izmjenama Pravilnika bi se rok izvještavanja za trogodišnje ispunjavanje zahtjeva stalnog stručnog usavršavanja iz čl. 9. st. 1. trebao odrediti u roku od 30 dana od isteka trogodišnjeg razdoblja na način da se postojeći tekst "2. istekom trogodišnjeg razdoblja, najkasnije na dan isteka tog razdoblja." zamijeni tekstom "2. istekom trogodišnjeg razdoblja, najkasnije u roku od 30 dana od isteka trogodišnjeg razdoblja." Alternativno se može odrediti 31. siječanj kao rok za dostavu izvješća. Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena i tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora je odgovarajuće dorađen.